You are on page 1of 11

Sulit 5227/1

A
] 20[

.... 1
A
B
C
D

.... - 2
A 2
B
C -
D

2 3
....
A
B
C
D
.... . 4
A
B
C
D -
2
Sulit [Lihat Halaman
]Sebelah
Sulit 5227/1

5
....
A
B
C
D

2 .... 6
i

ii

iii

iv

iv i iii C iii i ii A

ii iii iv D i ii iv B

.... 7

A
B
C
D
3
Sulit [Lihat Halaman
]Sebelah
Sulit 5227/1

2 .... 8
A
B
C
D

. 9
A
B
C
D
10
A
B
C
D

.... 11
I
Ii
Iii
Iv
iv i iii C iii i ii A

iv ii iii D i ii iv B

"
" 4
Sulit [Lihat Halaman
]Sebelah
Sulit 5227/1

.... 12
A
B
C
D
13
.
....
A
B

C
D

X

Y

Z

X .... 14
A
B
C
D
.... 15

5
Sulit [Lihat Halaman
]Sebelah
Sulit 5227/1

C A

D B

. 16

Ii

2 Iii

2 Iv

iv i iii C iii i ii A

iv ii iii D i ii iv B

17

.

A
B 2
C
D

.... 18
A
B
C
D

6
Sulit [Lihat Halaman
]Sebelah
Sulit 5227/1

19
i

ii

iii

Iv

iii i ii A

i ii iv B

i iii iv C

ii iii D iv

20

A

B

C

D

B
] 80[

: (a)1 :


7
Sulit [Lihat Halaman
]Sebelah
Sulit 5227/1


[ ]4 . )(i

[ ]2
)(ii
.
[ ]4
)(iii
.

: (b)1

: :.


) (

)(i
[ ]2
.
[ ]4 . )(ii

8
Sulit [Lihat Halaman
]Sebelah
Sulit 5227/1

Aku harap
orang akan
puji aku

,
[ ]4 )(iii

(a)2 : : 5-1


[ ]4 : )(i

(
(

(
(
[ ]2 )(ii
[ ]4 )(iii

: (b)29
Sulit [Lihat Halaman
]Sebelah
Sulit 5227/1) (

":
)(i
"

[ ]2
[ ]4 . )(ii
[ ]4 . )(iii

[ ]4 : )(a 3
(
(

[ ]4
- )(b
.


,
] 4 [ )(c
.
)(d

] 4 [

] 4 [ )(e

10
Sulit [Lihat Halaman
]Sebelah
Sulit 5227/1

[ ]6 : )(a 4
(
(
(
[ ] 4 . )(b
[ ] 3 3 . )(c
[ ] 4 . )(d
[ ] 3 2: )(f

) (ii ) (iii )(i


[ ]4 )(a 5

[ ]4
)(b

[ ]6
)(c

[ ]4 . )(d
[ ]2 . )(f

)(a 6
" ",
[ ] 2 " " .
)(b
.
[ ]6

[ ]4
)(c
.
[ ]4 )(d

11
Sulit [Lihat Halaman
]Sebelah
Sulit 5227/1

.
[ 4] . (e)

- Kertas soalan tamat -

Disediakan oleh,

.
(Wan Mohd Hafizuddin)
Ketua Panitia PQS

,Disemak oleh

.
(Pn Saodah binti Morshidi )
Ketua Bidang Pendidikan
Islam

,Disahkan oleh


( Pn Hasmah Binti Raji )
Penolong Kanan Pentadbiran

12
Sulit [Lihat Halaman
Sebelah]