You are on page 1of 8

1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2017 5227/1


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
Kertas 1
Ogos

PERATURAN PEMARKAHAN 2017


PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
TINGKATAN 5

1. Peraturan Pemarkahan ini mengandungi jawapan bahagian: Bahagian A dan


Bahagian B.

2. Bahagian A mengandungi jawapan 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka


gabungan.

3. Bahagian B mengandungi jawapan enam soalan subjektif.

4. Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

PERATURAN PEMARKAHAN
BAHAGIAN A

Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawapan B B C A C C D D B D A A D D A C B D B C

1
1. 1. Sentiasa menjauhkan diri FAKTA
daripada perbuatan mungkar dan maksiat 2
2. 2. Sentiasa mendampingi orang
alim atau ulama
3. 3. Sentiasa berdoa supaya
:
dikekalkan hidayah SOALAN 1
() , ,
Supaya sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. HURAIAN CONTOH
)
Firman Allah : ,
DALIL JAWAPAN
( , , , MARKAH
RUMUSA
Rumusannya kita hendaklah sentiasa melakukan segala perintah Allah setiap
hari. N (a)
) , (i)
(
() ,

1. Allah membuat perbandingan nur dan hidayah yang dikurniakan kepada manusia bagaikan lampu
2. Orang yang dikurniakan hidayah hidupnya berada dalam kerahmatan dan keredhaan Allah SWT
1isi x 2m
= 2markah

(ii)

4isi x 1 m
= 4markah

(iii)
, , .

4 isi x 1m
= 4markah
1( b )
(i)
Maksud hadis : :
Dua jenis nikmat yang dilupakan oleh ramai manusia
1 isi x2 m
= 2 markah

(ii)

1. Dpt buat ibadah sempurna /apabila berada dalam keadaan sihat


2. Dpt lahirkan tanda syukur/diatas nikmat yang telah diberi
3. Dpt keluar berjihad/kerana boleh melakukan setiap urusan
4. Dpt buat kebajikan /sesama manusia
5. Dpt dekat dengan Allah/kerana merasakan dirinya kerdil disisi Allah

2 isi x 2H
= 4 markah

(iii)
2
3

.
1. Beri didikan agama yang sempurna/kepada kanak-kanak
2. Hapuskan tempat maksiat/untuk menangani gejala sosial
3. Elakkan dari tempat maksiat/kerana boleh menyebabkan iman tergugat

2isi+2H
= 4markah

SOALAN 2 CONTOH JAWAPAN MARKAH

(a) (i) ..
1. Orang arab badwi datang berjumpa Nabi saw dan memeluk Islam.
2. Tiba musim hujan, tanaman subur, lahir zuriat yang sihat, Agama baru ini sangat baik 2 isi x 1 m
3. Tiba musim kemarau : tanaman tandus, lahir zuriat yang tidak sihat, Tidak ada kebaikan = 2 markah
pun pada agama
yang baru kita ini .

(ii) . X 2 isi + 2 cth


1. Membaca zikir contohnya 'innalillahiwaina ilaihi rajiun.' = 4 markah
2. Bersabar dan beristiqamah dalam menghadapi ujian .
3. Beristighfar memohon keampunan daripada Allah S.W.T .
4. Berdoa untuk keselamatan diri, keluarga, masyarakat dan negara .

(iii) . 4 isi x 1 m

= 4 markah


//

(b) (i) 2 isi x 1 m


= 2 markah
.

bekerja sendiri tanpa meminta belas kasihan orang lain

(ii)
, .
1 isi
fakta Memberikan bantuan atau pinjaman
1 huraian
huraian Supaya dapat memulakan perniagaan yang ingin dilakukan 1 Dalil
dalil Firman allah : 1 Rumusan
rumusa Pihak berwajib haruslah membantu golongan belia yang ingin memulakan = 4markah
n perniagaan agar dapat menaikkan semangat mereka untuk mengejar
kejayaan
Mana-mana jawapan yang sesuai boleh diterima.
(iii) .
3
4

1. Utamakan kebajikan & keuntungan. 4 isi x 1 m


2. Berusaha gigih. = 4 markah
3. Menunaikan zakat.
4. Jujur & amanah.
5. Berilmu.
6. Mempunyai perancangan.

SOALAN 3 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) (i) Jelaskan maksud istilah berikut: 1 isi x 2m
Wahyu : = 2 markah

Kalamullah yang diturunkan kepada seseorang nabi atau rasul sebagai ajaran agama / mengikut cara
yang khusus.
Maksud Ayat Makiyyah ialah : 1 isi x 2m
1- Ayat dan surah yang diturunkan di mekah dan kawasan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan = 2 markah
(ii) Hudaibiyah.
2- Ayat yang diturukan khusus untuk orang di Mekah dan kawasan sekitarnya.
3- Ayat dan surah yang diturunkan sebelum hijrah rasulullah ke madinah.
(b) (i) Nyatakan pendapat ulamak paling rajih dalam menentukan ayat terakhir
Pendapat yang paling rajih ialah surah albaqarah ayat 281 / kerana ayat tersebut hanya beberapa hari 1 isi x 1h
sebelum baginda Rasulullah SAW wafat. = 2 markah
(ii) Jelaskan 2 akibat mengabaikan wahyu 2 isi x 2h
1- Gagal memahami agama / kerana ajaran agama islam tidak boleh melalui akal fikiran. = 4 markah
2- Dipengaruhi budaya asing / kerana tiada pegangan agama dan jati diri.
3- Hilang jati diri / kerana meninggalkan perintah Allah yang terkandung dalam wahyu.
4- Berada dalam kesesatan / kerana mengabaikan wahyu.
(c) (i) Senaraikan 2 faktor al-Quran dikumpulkan pd zaman saidina usman 2 isi
1- Pembukaan wilayah-wilayah baru / menyebabkan ramai orang bukan arab telah memeluk = 2 markah
islam.
2- Jarak zaman Rasulllah yang semakin jauh / menyebabkan berlaku perbezaan lahjah dalam
pembacaan alQuran.
(ii) Jelaskan garis panduan zaid bin thabit dalam pembukuan alQuran 2 isi x 2h
1- Merujuk kepada para hafiz alquran dan penuli wahyu yang lain dan ayat alQuran yang telah = 4 markah
ditulis pada zaman Rasulullah SAW.
2- Setiap ayat ditulis disahkan oleh dua orang saksi yang adil bagi membuktikan ayat itu benar-
benar diterima daripada Rasulullah SAW.
(iii) KBAT- Tafsir ibnu Kathir 4 isi x 1m
Isi : memantapkan akidah umat islam = 4 markah
Huraian : dengan pendekatan dan usaha para ulamak dalam mentafsirkan ayat-ayat alQuran
Dalil :
:
:
Kesimpulan : Dengan adanya ilmu tafsir, menjadikan ibadah umat islam semakin berkualiti, muamalat
menjadi lebih adil dan melaksanakan setiap perintah Allah dengan lebih yakin.
----------------------------------
Isi : memandu manusia untuk berjaya hidup dan akhirat
Huraian : kerana dengan adanya ilmu tafsir, lahirnya disiplin ilmu yang lain seperti ilmu falak , sains
dan lain-lain

4
5

Dalil : " :
Atau
."
Kesimpulan : ilmu tafsir telah memberi kesan yang positif dalam tamadun manusia sehingga
melahirkan ramai ulamak yang yang mahir dalam ilmu tafsir

SOALAN 4 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) (i) (a) Maksud Hadis Dirayah :
1 isi x 2m =
Sesuatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolak yang 2markah
berhubung kait dengannya.
(b) Maksud Hadis Mauquf :
1 isi x 2m =
Hadis yang disandarkan kepada sahabt sahaja sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan. Tidak 2markah
ada tanda hadis ini dihubungkan kepada nabi Muhammad SAW.
(c) Maksud Syaz :
1 isi x 2m =
Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul dan thiqah tetapi bercanggah dengan perawi- 2markah
perawi lain yang lebih thiqah daripadanya.
(b) (i) KBAT- taqyidkan ayat alquran yang mutlak

Isi : Fungsi hadis tersebut ialah mentaqyidkan ayat alQuran yang mutlak
Huraian : didalam hadis ini , Rasulullah SAW mentaqyidkan bentuk bangkai dan darah berdasarkan
ayat alQuran tersebut.
Dalil :
(( ))

4 isi x 1 m
Kesimpulan :
= 4 markah
- Umat islam dapat memahami hanya dua jenis bangkai yang halal iaitu ikan dan belalang dan
dua jenis darah yang halal dimakan iaitu hati dan limpa.
- Umat islam perlu patuh dan akur dengan segala arahan Rasulullah ketika Rasulullah hidup
atau telah wafat.
- Hadis merupakan sumber rujukan ke dua dalam islam, sekiranya tiada jalan penyelesaian
daripada alQuran.

(c) (i) Contoh Hadis Muquf

- kata Hasan Basri ( Tabii) :


: 1 isi + 2m
= 2 markah
- kata Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir ( Tabiin) :

( ii ) Hukum beramal dengan hadis syaz :
2 isi + 2 h
1- Tidak boleh beramal dengan hadis syaz / kerana tergolong dalam hadis dhoif
= 4 markah
2- Tidak boleh dijadikan hujjah dalam kehidupan / kerana ianya hadis yang lemah.
(d) ( iii ) Terangkan beza alhujjah dan alhakim 2 isi x 2 H
= 4 markah
Alhujjah
5
6

Gelaran untuk Ulamak yang memiliki sifat-sifat alhafiz dan menghafaz / serta menguasai tidak
kurang daripada 300 000 hadis beserta matannya seperti malik bin ismail alhindi

Alhakim
Gelaran untuk ulamak yang dapat menguasai melebihi 700,000 hadis / iaitu dari segi riwayat dan
dirayah seperti malik bin anas.

SOALAN 5 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) ( i ) Jelaskan konsep berhias diri: 1isix2m =
Satu cara mengelokkan diri dengan berpakaian bersih, kemas dan cantik. 2 markah
( ii ) Terangkan dua hikmah berhias diri 2 isi + 2 hurain
1- mendidik sifat qinaah dan syukur/ dengan nikmat yang diterima = 4 markah
2- dapat memelihara maruah /serta kehormatan diri
3- mendidik sifat bersederhana/ dalam berpakaian
4- menjauhkan diri dari sifat sombong,riak serta bermegah-megah
5- menggelakkan diri dari pencerobohan /serta gangguan seks
6- menghindarkan diri daripada fitnah/ serta perkara mungkar
7- menzahirkan nikmat Allah /dengan memakai pakaian yang indah dan kemas
( iii ) (KBAT) (gambar pakaian yang tidak halal) 4 isi x 1m =
Jelaskan satu tindakan pihak berwajib untuk mengatasi masalah diatas beserta huraian, dalil 4 markah
dan rumusan
ISI Melaksanakan tindakan undang-undang
HURAIAN Seperti mengenakan denda keatas pesalah yang menjual barangan
yang bersumber dari bahan yang tidak halal
DALIL

KESIMPULAN Kita hendaklah cakna dengan isu seperti ini agar kesucian agama Islam
tepelihara
(b) ( i ) Nyatakan kepentingan bernegara menurut Islam 2 isi x 1 m =
1- Dapat melaksanakan syariah islam/ dengan sempurna 2 markah
2- Menjadikan keadilan /serta kebajikan umat
3- Melindungi umat/ daripada ancaman musuh
4- mengatur kehidupan umat/ menurut lunas2 perundangan
5- mewujudkan keamanan /serta keharmonian negara
6- membina tamadun islam / yang berjaya
( ii ) Jelaskan dua adab bernegara menurut Islam : 2 isi + 2 huraian
Menjaga imej negara sentiasa melakukan perkara2 yang boleh mengharumkan nama negara =
dan tidak melakukan perkara2 yang memburukkannya 4 markah
menyumbang bakti setiap warga negara perlu membalas sumbangan dan jasa baik negara
untuk negara dengan cara membuat sumbangan dalam apa jua bidang yang kita
mampu. Antara sumbangan yang paling mudah ialah menjadi rakyat
yang berdisiplin dan dinamik
menanam semangat menjadi tanggngjawab rakyat untuk menzahirkan semangat patriotisme
patriotisme sama ada melalui percakapan mahupun tindakan.selain itu,semangat ini
perlu diterapkan kepada generasi muda tanpa mengira kaum dan agama
Sanggup berjuang kita harus mempertahankan negara daripada sebarang tuduhan,
mempertahankan tomahan dan juga pencerobohan berbentuk ketenteraan .
negara
Memperingati hari memperingati hari kemerdekan merupakan satu detik bersejarah dalam
kemerdekaan kehidupan setiap individu kerana pada saat itulah kita dan negara bebas
daripada belenggu penjajah.Negara kita bebas menentukan hala tuju
sendiri.
( iii ) Terangkan dua kesan adab bernegara kepada masyarakat 2 isi + 2 huraian

6
7

1.Dikenali dan dihormati/ diperingkat antarabangsa. =


2.Sentiasa berbakti/ dalam semua bidang. 4 markah
3.Berdikari dan tidak bergantung /kepada kerajaan.
4.Lahirnya masyarakat madani/ yang berjaya
5.Mengutamakan kepentingan negara /daripada kepentingan diri.

SOALAN 6 CONTOH JAWAPAN MARKAH

(a) (i) Nyatakan 2 cara perlantikan pemimpin pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin
1) Pemimpin dilantik melalui sistem syura 1Fx2m = 2m
2) Lantikan melalui sistem imamah ( warisah )
( ii ) Jelaskan 2 perbezaan antara sistem demokrasi dan sistem syura
Sistem Demokrasi Sistem Syura
-Sistem demokrasi dicipta oleh pemikiran politik barat -Sistem syura lahir daripada pemikiran islam yang berteraskan
berteraskan falsafah barat. Al-Quran dan As-Sunnah.
-Demokrasi daripada perkataan Yunani,pemerintahan -Majlis syura mengeluarkan pendapat atau berijtihad dalam
berteraskan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. sesuatu masalah dalam lingkungan syarak yang tidak ada
-Keputusan dalam demokrasi suara majoriti. dalam nas syarak.
-Pendapat majoriti rakyat sebagai asas pemerintahan -Keputusan dalam majlis syura berdasarkan prinsip syarak. 2Fx2H = 4m
negara. -Pendapat ahli syura sebagai asas pemerintahan negara.
(iii) Senaraikan empat orang majlis syura pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin 4F = 4m
1. Umar Bin Al-Khattab 5.Talhah bin Abdulah
2. Uthman Bin Affan 6. Az-Zubayr Bin Al-Awwam
3. Ali Bin AbiTalib 7. Saad Bin Abi Waqqas
4. Abdul rahman bin Auf
(b) (i) Nyatakan dua riwayat hidup Imam As-Syafie 2Fx1m=2m
Nama penuh Imam As-Syafie Rahimahullah ialah Muhammad Bin Idris Bin Uthman Al-Abbas Bin Uthman Syafi Bin As-
Saib,
berketurunan Quraisy dan ibubapanya berasal dari Makkah Al-Mukarramah.
Keturunan mereka mempunyai keturunan dengan Nabi Muhammad S.A.W.
Beliau dilahirkan di Gaza, Palestin pada bulan Rejab tahun 150H bersamaan 767M.
Ketika mereka melawat Palestin, bapanya meninggal dunia dan ketika itu Imam As-Syafie masih dalam kandungan ibunya.
Beliau dilahirkan di rumah kerabatnya di Gaza. Semasa berusia dua tahun beliau kembali ke Makkah bersama ibunya.

Imam As-Syafie Rahimahullah dikenali sebagai As-Syafie sempena nama moyangnya keempat iaitu Syafi Bin As-Saib.
Imam As-Syafie Rahimahullah meninggal dunia bulan Rejab tahun 204H bersamaan 821M di Mesir berumur 54 tahun
( ii ) Jelaskan dua sumbangan terbesar Imam Syafie kepada dunia Islam
2Fx2H = 4m
Bidang Huraian

Pengasa Imam As-Syafie merupakan pengasa mazhab Syafie. Beliau banyak mendapat pengalaman hasil
s daripada pengembaraannya ke beberapa negeri tempat perkembangan ilmu dan mazhab hukum. Oleh
Mazhab kerana itu mazhab beliau merupakan panduan daripada beberapa mazhab dan ijtihad sendiri.

Hasil Antara karya penulisan yang beliau bukukan ialah:


Kerja 1. Ar-Risalah, mengandungi Usul Feqh.
2. Al-Ummu mengandungi ilmu Feqh.
3. Al-Musnad, mengandungi Hadis-Hadis Rasulullah.
4. Ikhtilaful Hadis.
5. Kitabul Feqh.
6. Al-Jamiul Kabir.

Murid- Antara murid-murid Imam Syafie ialah:


Murid 1. Imam Abu Ibrahim Ismail Bin Yahya Al-Muzani.
Imam 2. Imam Ar-Rabi Bin Sulaiman Bin Abdul Jabbar Al-Murawi.
As- 3. Imam Abu Thaur Ibrahim Bin Khalid Bin Al-Yaman Al-Kalbi.
Syafie 4. Imam Hassan Bin Muhammad Az-Zafarani.
5. Imam Ahmad Bin Hanbal As-Syibani.
( iii ) KBAT: gambar Buya Hamka 4 markah
Berdasarkan gambar di atas nyatakan peranan tokoh tersebut beserta huraian, dalil dan rumusan 1m fakta
ISI Pengarang dan penulis terkenal dalam pelbagai bidang ilmu seperti Tafsir Al-Azhar 1m huraian
HURAIAN Kesungguhan beliau menyebarkan kepakarannya dalam bidang Tafsir Al-Quran 1m dalil
memberikan kesan yang baik kepada dunia islam 1m kesimpulan

7
8

DALIL

KESIMPULAN Kita hendaklah mencontohi kesungguhan Buya Hamka dalam mendalami ilmu agar
kehidupkan kita sentiasa diberkati dunia dan akhirat

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT