You are on page 1of 2

Zvonce zvoni cin-cin-cin,

tramvaj ide cin-ci-lin


kvoka kvoca kvoc-kvoc, kvoc,
neko zvoca zvoc-zvoc-zvoc
doi maco mac-mac-mac
svo mleka mljac-mljac-mljac

as tamo

Hajde sa mnom da igra,


obe ruke da mi da.
as tamo, as vamo,
da se mi poigramo.

Prstiima puc, puc, puc,


pesnicama tuc, tuc, tuc.
as tamo...

Glavicam nik, nik, nik,


prstiima tik, tik, tik.
as tamo...

Ruicama ap, ap, ap,


noicama tap, tap, tap.
as tamo...

as napred, as nazad,
as napred, as nazad,
as tamo...

Prvi prst je palac pravi radoznalac


drugi pravo kae i nikad ne lae,
a srednjak je trei on je ponajvei,
domali je najlepi prstenom se hvali,
a mali je najmanji, najslai i najtanji.
_____________________________________________
(otvarati jedan po jedan prst poevi od malog, a na kraju naprviti ipak)

Ovaj ide u umu,


ovaj nosi puku,
ovaj jede kruku,
ovaj kae daj i meni,
ovaj kae ipak tebi.
____________________________________________
Kaplje kia kapljicama kap, kap, kap,
gazi gusan baricama ljap, ljap, ljap,
poao je da se kupa lepi gus,
veselo po vodi skae pljus, pljus, pljus

Ala je lep...

Ala je lep
Ovaj svet,
Onde potok,
Ovde cvet,
Tamo njiva,
Ovde sad,
Eno Sunce,
Evo hlad!
Tamo Dunav,
Zlata pun,
Onde trava,
Ovde bun,
Slavuj pesmom
Ljulja lug.
Ja ga sluam
I moj drug.

igra i deca

Naa igra
Lepo igra,
Sitno veze,
Pravo stoji,
Jer se boji.
U nje nije
Boja dua,
Ona samo
Bi na slua.
Al mi deca
Bolje znamo,
Jer mi bia
Ne trebamo
Naa dua
Rei slua
Recite nam
To je zdravo,
Ii emo
Uvek lepo,
Stajaemo
Uvek pravo.