You are on page 1of 2

Mai : Ohayo gozaimasu, minna san

Zac & Eva : Ohayo gozaimasu.


Mai : Ohisashiburi desu ne.
Zac : Ee, Anata no yasumi wa do deshita ka
Mai : Tanoshikatta desu
Eva : Mai-san, doko de ryoko o shimashita ka.
Mai : Watashi wa kazoku to Itaria e itte, kanko o shimashita. Zac-san to Eva-
san yasumi ni doko e ikimashita ka.
Eva : Watashi wa genki dewa arimasen deshita kara, doko mo ikimasen
deshita. Uchi de yasumimashita.
Zac : So desu ka. Sore wa zannen deshita ne.
Watashi wa shigoto ga arimashita.
Mai : Zac-san no shigoto wa doko desu ka.
Zac : Kinokuniya honya desu
Eva : Donna shigoto o shimasu ka
Zac : Kinokuniya no reji o shimasu
Eva : *seki*
Sumimasen, chotto mizu o nomimasu
Mai : Daijobu desu ka.
Eva : Iie, Kyo wa sukoshi genki dewa arimasen. Nodo ga itai desu
Zac : Mo byoin e ikimashita ka.
Eva : Iie, Mada desu
Zac : Kusuri o nonde kudasai
Eva : Hai, Wakarimashita
Mai : Zac-san, doyatte KLCC e ikimasu ka
Zac : Sha Aramu eki de densha ni note, KL Sentoraru de LRT ni
norikaemasu. Soshite KLCC eki de orite kudasai.
Eva : Minna san, himana toki nani o shimasu ka.
Mai : Sou desu ne. Giita o shimasu.
Zac : Watashi wa sakka o shimasu
Mai : Sou desu ka. Sakka ga suki desu ka.
Zac : Hai, suki desu. Eva-san wa donna supotsu ga suki desu ka
Eva : Watashi wa badominton ga suki desu.
Mai : Minna-san wa okashi ga suki desu ka
Eva : Hai, tottemo suki desu. Doshite.
Mai : Watashi wa okashi ga arimasu. Dozo.
Zac & Eva : Arigato gozaimasu, Mai-san.
Mai : Do itashimashite.
Zac : Donna aji ga arimasu ka.
Mai : Dorian to Ringo no aji ga arimasu
Eva : Watashi wa dorian aji o kudasai
Mai : Hai dozo.
Zac : Mo 12ji han desu ne. Onaka ga peko-peko desu
Eva : Ja, chikaku no caf de shokujio o shimasen ka.
Zac : Ee, Ii desu ne. So Shimasho
Mai : Nani o tabetai desu ka.
Zac : Watashi wa yakii soba o tabetai desu.
ALL : Itadakimasu