You are on page 1of 41

Razvoj harizme i linog imida

Jovan Nii

1
Razvoj harizme i imida

Harizma - Lini magnetizam


- faktor X -

Poreklo pojma:
Harisma ( - grki)
boija milost, boiji dar,
nadarenost, nadahue,
naroita mo

2
Razvoj harizme i imida

ta je harizma ?

3
Razvoj harizme i imida

Harizma - Lini magnetizam

Vizija

Martin Luter King


I have a dream that one day out in the red hills of
Georgia the sons of former slaves and the sons of
former slaveowners will be able to sit down
together ...

4
Razvoj harizme i imida

Harizma - Lini magnetizam

Istrajnost

Hrabrost

Gandi

You can chain me, you can torture me, you can even
destroy this body, but you will never imprison
my mind.

5
Razvoj harizme i imida

Harizma - Lini magnetizam

Posveenost
Samopouzdanj
e

Kolumbo
Following the light of
the sun, we left the Old
World.
Fo

6
Razvoj harizme i imida

Harizma - Lini magnetizam

Ambicija
arm

Energija

JFK
We Choose to go to the Moon...
Ich bin ein Berliner

7
Razvoj harizme i imida

Harizma - Lini magnetizam

Posveenost

Entuzijazam

Kreativnost
Akio Morita

The key factor in industry is creativity.

8
Razvoj harizme i imida

Harizma - Lini magnetizam

Samopouzdanje
Proaktivnost

Lee
Iacocca

Talk to people in their own language. And when they


begin to respect you, they'll follow you to the death.

9
Razvoj harizme i imida

Harizma - Lini magnetizam

Nauka:
Duhovna snaga ili lini kvalitet
koji stvara individualni uticaj, ili autoritet ,
u odnosu na veliki broj ljudi

Harizma se javlja jedino u odnosu


individue prema drugima.

Dilema:
Harizma Uspeh
ili
Uspeh Harizma
10
Razvoj harizme i imida

Harizma - Lini magnetizam


Zajedniki imenitelj:

Harizmatini ljudi su briljantni


komunikatori!

Reitost je neophodna,
ali ne i dovoljna!

11
Razvoj harizme i imida

Harizmatine osobe - foto-robot


Visoko samopotovanje
samouverenost, unutranji mir
samopouzdanost, nezavisnost
Inicijativnost
jasan cilj, line vrednosti,
principijelnost
Socijalna svesnost
senzitivnost, empatija,
emocionalna inteligencija
Vizija
vizualizacija, vera mentalna slika,
pozitivan stav prema cilju
Energija
strast, entuzijazam, ekspresivnost
posveenost, odlunost, elokventnost 12
Razvoj harizme i imida

Harizma i trajanje:
J.B.Tito

13
Razvoj harizme i imida

Harizma i distanca

......................................................
Taj krilati putnik sad sputan i mali!
On, prekrasan neko, sad smean i klet!
..........................................................
Prognan na tle usled ruganja opaka,
Dinovska mu krila smetaju da hoda.

(.Bodler Albatros)

14
Razvoj harizme i imida

Harizma i
kreativnost:
Leonardo vs.
Mikelandjelo

15
Razvoj harizme i imida
Mrana strana harizme
Harizma, ludilo i smrt:

A.Hitler

D. Dons.
16
Razvoj line harizme

Harizma i imid: Prisli vs. Seka

17
Razvoj line harizme

Harizma - Liderstvo

Lider je:
- Artikulator
- Integrator
- Motivator
- Model

18
Razvoj harizme
R
MENADER vs. LIDER
Menader Lider
- Administrator Inovator
- Poruuje Inspirie
- Radi prema zadatim ciljevima Radi prema svojim ciljevima
- Plan osnova dejstva Vizija - osnova dejstva
- Oslanja se na sistem Oslanja se na ljude
- Koristi zakljuke Koristi emocije
- Kontrolie Veruje
- Podrava pokret Daje impuls pokretu
- Profesionalac Entizijasta
- Prihvata reenja Pretvara reenja u stvarnost
- Radi stvari pravilno Radi prave stvari
- Uvaavan Oboavan
Razvoj harizme i imida

Harizma - Lini magnetizam


- faktor X -

Dilema:
Harizma - neto sa ime se raamo ili to
moemo postii vebom, uenjem

20
Razvoj harizme i imida

Obuka i/ili iskustvo u efektivnoj emocionalnoj komunikaciji je


kljuno u razvoju harizme:

21
Razvoj harizme i imida

Emocionalna inteligencija

Sposobnost kontrole i savladavanja sopstvenih oseanja i


oseanja drugih, kao i sposobnost da se osete emocije, koje
usmeravaju nae miljenje i postupke.

Sutina:
Spoznaja svojih i tuih emocija kako bi mogli upravljati
njima umesto da one upravljaju nama.

22
Razvoj harizme i imida

Odnos prema sagovornicima


ZNANJE ENTUZIJAZAM

SAMOUVERENOST
Ako sami ne verujete u
sebe ne moete oekivati
da drugi veruju u vas.
Morate biti samouvereni da
bi bili uverljivi!

UVERLJIVOST

23
Razvoj harizme i imida

a
Odnos prema sagovornicima

Preduslov kvalitetne komunikacije sa


drugima je kvalitetna komunikacija sa
sobom!

24
Razvoj harizme i imida

Pozitivan stav
-odnos prema sebi-

JA SAM OK JA NISAM OK

samouveren, nesiguran,
svestan kvaliteta, sumnja u sebe,
nedostataka i koncentrisan na
potencijala greke
25
Razvoj harizme i imida

Pozitivan stav
-odnos prema drugima-

TI SI OK TI NISI OK

Ljudi su vredni Ljudi su bezvredni,


potovanja, dosadni,
zanimljivi, kreativni... problematini,
iritirajui...
26
Razvoj harizme i imida

Pozitivan stav
Ja sam OK

++ +-
Ti si OK Ti nisi OK
-+ --

Ja nisam OK

27
Razvoj harizme i imida

Pozitivan stav
Ja sam OK

Kooperativnost Arogancija
++ +-
Ti si OK Ti nisi OK
-+ --
Nesigurnost Bezvoljnost

Ja nisam OK

28
Razvoj harizme i imida

POZITIVNO
SAMOPROGRAMIRANJE

- Naa svest nam moe biti glavni saveznik, ali i


najvei neprijatelj
- Uspene ljude obeleava pozitivni, pobedniki
stav
- Uspeni stvaraju dogaaje
- Neuspenima se dogaaji dogaaju
29
Razvoj harizme i imida

SAMOPOUZDANJE
-Osnov razvoja linog imida-

Praktini saveti:

- Hranite svoje samopouzdanje dnevno


- Neprijatne poslove radite bez oklevanja
- Ispunjavajte obeanja data sebi
- Fokusirajte se na progres, ne na
perfekciju
30
Razvoj harizme i imida

SAMOPOUZDANJE
-Praktini saveti-

- Suoite se sa sobom,
- Investirajte u sebe,
- Napravite linu S.W.O.T. analizu,
- Postanite umetnik postavljanja linih
S.M.A.R.T. Ciljeva,
- Planirajte svoju karijeru
- Itd...

31
Razvoj harizme i imida

Razvoj linog imida

Kad god ste u kontaktu sa nekim od vaih


saradnika ili klijenata, vi ste na pozornici.
Da li ste obueni za tu ulogu!
Da li znate tekst!
Da li razumete komad!
Razvoj harizme i imida

Razvoj linog imida

Razvoj linog imida podrazumeva stvaranje i


odravanje prepoznatljivog seta vetina,
ponaanja i izgleda koji e drugima preneti
korisnu i pozitivnu informaciju o nama.

33
Razvoj harizme i imida

Razvoj linog imida

Kultura poslovnog ponaanja


Odnos prema organizaciji
Odnos prema radu
Odnos prema sebi
Odnos prema saradnicima
Odnos prema rukovodiocima
Odnos prema klijentima

34
Razvoj harizme i imida

Razvoj linog imida


Ne zaboraviti:
Komunikacija nikad nije samo prenos
informacija, ve i emocija, stavova, misli,
uverenja, elja , namera...
Razvoj harizme i imida

Razvoj linog imida


VERBALNA KOMUNIKACIJA
Praktini saveti:
Razmislite unapred ta treba rei,
Govorite samo kada imate ta da kaete,
Morate da poznajete materiju o kojoj govorite,
Budite kreativni, ali koristite iskustvo,
Potujte pravilo KISS.
Razvoj harizme i imida

Razvoj linog imida


VERBALNA KOMUNIKACIJA
Neverbalni aspekti govora
(paralingvistika)
Jaina glasa
Boja glasa
Relativna visina glasa
Brzina govora
Naglaavanje
Razvoj harizme i imida

Razvoj linog imida


NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
-Govor tela-
Oni kontakt
Izraz lica
Pokreti glavom
Gestovi i pokreti tela
Dranje i stav
Razdaljina i orijentacija
Razvoj harizme i imida

Razvoj linog imida

LINI IZGLED
Imperativ: uredno, isto, bez ekstravagancije

POSLOVNO ODEVANJE
Odea treba da bude:
ista i uredna,
primerena godinama i polu,
primerena godinjem dobu
primerena prilici u kojoj se nosi.
39
Razvoj harizme i imida

Na kraju: najvanije
-Izgradnje individualnog stila-
Ideal: Postii jedinstvenost!
U=A x E
U - Jedinstvenost (uniqueness)
A - Autentinost (authenticity)
E - Izvrsnost (excellence)

40
Razvoj harizme i imida

Kako razviti harizmu


a ako je
sve ovo
malo, evo jo praktinih saveta:
jo
praktinih Kontroliite svoj stav
saveta Unapredite svoje dranje
Ispecite pa recite
Ponaajte se oputeno
Budite direktni
Priajte zanimljivo
Budite svesni svog stila
Ne stidite se da priznate greku
Pazite kako reagujete na kritiku
Budite fleksibilni
41