You are on page 1of 15

Europäisches Magazin SOWA 17.

September 2017

Radio: https://gloria.tv/audio/ryKSbSd98Z133anGqGEpnYoQE
Wyświetlenia 950
Sep
14

Igor Stachowiak na torturach Policji Polskiej we
Wrocławiu umęczony i zakatowany. Pamięci jego
ten kamień toruje drogę do wieczystego pokoju.
Znaczący cień na planszy, wyraźnie rzucający się w oczy z lewej strony
fotografii, za osobą Kiszczaka, jest fragmentem scenografii Teatru
Władzy KGB, misterium ludycznego dla osób kumających na tyle,
żeby samemu się połapać, że z karmazynowymi lampasami na spodniach munduru galowego, w czarnych
butach lakierkach (tzw. czulenkach, od słowa: czulent w żargonie jidysz, będących wyrazem demokratycznego
ducha panującego w Legionach[11]., patrz wikipedia), nikt poważny nie pokazałby się bez wyższej potrzeby
publicznie na specjalnych obcasach 2,5 cm wysoko ponad poziom bruku (dla samej tylko rekompensaty
kompleksu zbyt małego wzrostu faceta), żaden mężczyzna przy zdrowych zmysłach nie wyszedłby przecież na

stanowisko, ambonę strzelecką pod zawistne, czujne spojrzenia wroga w PRL-u na śnieg i mróz jedynie po to,
aby służbowemu fotografowi zapozować do fotomontażu (ew. fotki generała MO w płaszczu wyjściowym z
orzełkiem bez korony na czapce), jeżeli każdą uroczystość resortową, jak miesięcznicę z udziałem szefów
resortów siłowych można spokojnie celebrować w zaciszu domowym prywatnej kaplicy służbowego gabinetu
dając przy tym na urzędzie pełne zatrudnieniu społeczeństwu, pracownikom technicznym lekką pracę w
montażowni fotograficznej, z dopłatą do pensji za szkodliwe, warunki pracy, odczynniki chemiczne, kwasy,
wywoływacze, utrwalacze, filtry na śnieg i pod słońce, itd.

Fotkę z podpisem: "Oddanie nowego szpitala MSW w Głuchołazach" gen. MO Czesław Kiszczak dał nie
trefnisiom purimowym, lecz panom: Witoldowi Beresiowi i Jerzemu Skoczylasowi, robiącym za współautorów
technicznych zajmującej książki beletrystycznej "Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko" BGW Warszawa
1991 ISBN 83-7076-107-6 zatytułowanej celowo z przerwą... wykropkowaną w druku, ażeby prawdziwą radość
z kontemplacji estetycznej przekazu ikonograficznego mieli w końcu i ci wreszcie, którzy oczy mają ku
wnikliwej obserwacji szczegółowej, tj. ku bystremu patrzeniu na zarejestrowaną dla potomności na fotkach

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

rzeczywistość kreowaną, nie zaś jeno ku naiwnemu wypatrywaniu pasywnemu prostackiego nadejścia
Godota. Należało przy tym oczywiście powiązać aktywność osobistą m.in. syna lekarza Tadeusza Kukiza,
oficera medycyny w Głuchołazach, syna przodownika Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, Mariana
Kukiza (dziada) z nadziejami społecznymi w katolickim kraju, tzn. połączyć osobę piosenkarza, który coś tam
studiował przed laty ze Schetyną we Wrocławiu, ale nie przykładał się chyba za bardzo, zgodnie z maksymą,
dewizą życiową: miał wszystko w D(.)pie, nienawidził, jak polityków ze swojej partii w Sejmie, tak prawdziwie
uaktywnił się zawodowo dopiero krzykliwym, obżydliwym podtarciem się po Magdalence chwytającą za serce
piosenką kościelną "Pan Jezus już się zbliża", którą tyle woluntarystycznie co i trywialnie zaadaptował
kulturalno-oświatowo: Czarnecki u mych drzwi, teść jego Hermaszewski z ruskimi w niebie był.

A po tym, jak teść tego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego in spe spadł z nieba nam na
spadochronie w Kazachstanie, to robił wzorowo za członka Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, WRON-y
Jaruzelskiego, wora w zakonie glaznosti i pieriestrojki komunizma z ludzką twarzą Gorbaczowa (właściwe
nazwisko: Gerber, Gorbi w pidgin szprache, na starość Dad w Ameryce) i Jelcyna (zapity przez Mafię na śmierć),
zaś ten piosenkarz Kukiz, niczym Pawka Korczagin wsiegda gotow do zamiany najwyższych uniesień młodego
ducha, najszczerszej wiary w Jezusa Chrystusa, Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, (od lewego do
prawego ramienia żegnając się, czy od prawego, na jedno wychodzi), albo od mądrego zawierzenia się
światłego człowieka Ideologii objaśniającej wszystkim wszystko naukowo, celowo i systematycznie,
systemowo cały wszechświat z piorunami, od Faradaya w Ameryce czynnego w licznych tam lożach i w
towarzystwach oświatowych, z błyskawicami nie kojarzonymi już ze zgrzytaniem wielkiego wozu
żydowskiego proroka Eliasza na ostro branych zakrętach nieboskłonu; podmianki na to wszystko, co obecnie
jest w rękach oligarchii chazarskiej na całym obszarze Intermarium, prosto w Priybałtyce, byłych państwach
satelitarnych RWPG i Układu Warszawskiego, w Jugosławii Bros Tito także, zbombardowanej przez NATO,
która może a nawet powinna jeszcze domagać się wnet od Polski Jarosława Kaczyńskiego wielomiliardowych
reparacji wojennych za zniszczoną bombami neutronowymi Słowenię i Chorwację, za Bośnię i Hercegowinę
sercu bliską w nazwie, za Serbię prawosławną, za spalone cerkwie, za srbskie Kosowo, za Czarnogórę islamską,
przekazaną dzisiaj zgodnie z planami banksterów i żydoglobalistów pod skolonizowanie oficjalnie przez
obywateli Kataru itp., czyli pod tzw. inwestycje petrodolarowe dla osadnictwa muzułmańskiego Koranu w
krajach południa Unii Europejskiej, do której zaprosił już oficjalnie te wszystkie resztówki po Jugosławii nie

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

Juncker, szef Komisji Europejskiej w Brukseli, żydoski urzędnik pijany, kiedy trzeba, ale były szef rządu
Wielkiego Księstwa Luksemburga, który z ojczystej krainy zacnego cesarza Zygmunta uczynił oazę podatkową
dla bilionów dolarów i bilionów euro setek tysięcy koncernów zwolnionych swoją drogą tak w Polsce jak i na
całym obszarze EUROPY-B (bad, ang., tu kliknij, posłuchaj poprawnej wymowy:
http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/bad "zły niedobry nieściągalny pożal się Boże od siedmiu boleści z
bożej łaski") apartheidowej, kryptosyjonistycznej okupacji krajów Trzymorza nazwanego niezbyt fortunnie w
pierwotnych, minimalistycznych planach Judeopolonią.

Magdalenka i tzw. Porozumienie okrągłego stołu były oczywiście
w kontekście tych działań chucpą teatralną a zarazem częścią
najbardziej tajnej operacji tajnych służb PRL, opatrzonej
kryptonimem "Dziwni Ludzie". Powiedzmy w tym miejscu na razie
tyle tylko, że na spotkanie inicjujące przemianę Złej Władzy w
Dobrą (wasz prezydent Jaruzelski, nasz premier Kiszczak) wybrano
za radą psychologa miejscowość podwarszawską, nazwą swoją
odwołującą się nieodparcie do przemiany moralnej niewiasty
grzesznej na ewangelicznie poprawną Magdalenkę, metamorfozy
zakonotowanej głęboko w podświadomości każdego Polaka i
Katolika jak również Agnostyka takiego, który wierzy w Pana Boga,
ale w gnojów chodzących po kolędzie, żeby tylko wyszukiwać dla
bandziorów cennych rzeczy po mieszkaniach, a z tacą po
kościołach w sutannach za ślicznymi chłopcami i dziewicami; nie wierzy agentom takim, jak TW "Dąbrowski"
nie ufa, nie da się już parchom podpuścić Nowoczesny Naród Polski, w konfesjonale z podsłuchem na
podczerwień.

"Towarzystwo okrągłego stołu" było organizacją polityczną, o której we wydanej 1986 r. książce Jacka
Staszewskiego "Polacy w osiemnastowiecznym Dreźnie" dowiadujemy się (s. 115): "Z lat dwudziestych XVIII w.
znane są nam dwa takie towarzystwa (protomasońskie - dopisek sk) w Warszawie działające "bractwo
czrwone" (którego pisowni nazwy nie prostuje ERRATA zał. do książki wydanej po stanie wojennym - dop. sk)
Confrerie rouge i drezdeńskie "Towarzystwo okrągłego stołu". Charakter pierwszego (zauważa Staszewski)
określił L. Hass w swoich pracach poświęconych masonerii. Powstało zapewne przed 1720 r., w 1721 r. miało w
Toruniu "radę zakonu". Nie deszyfrując zatem znaczenia słowa nie poprawiamy też pisowni oryginalnej,
wiernej prasłowiańskiemu językowi, w którym
spółgłoski sąsiadowały często zgodnie z sobą, jak
choćby w nazwie wyspy Krk, tak dla przykładu, w
książce wydanej w Zakładzie Narodowym im
Ossolińskich.

Pędząc nie przypadkiem przecież również z
posiedzenia w Toruniu, u kontrowersyjnego wielce
zakonnika Rydzyka, na złamanie karku opancerzoną
limuzyną rządową, na kolejne przyjęcie prywatne w
stolicy u Jarosława Kaczyńskiego, Minister Obrony
Narodowej Antoni Macierewicz przeżył dzięki
Bogu, katastrofę drogową nie tylko po to, aby mógł
szczęśliwie nadal robić za słupa w szemranych
geszeftach tak samo, jak Tadeusz Rydzyk w
Toruniu, w interesach robionych na gwałt i gołą geotermię; ten zaś z dostawami dla wojska, niczym Stachu w
Lalce Prusa, pod dyktando rosyjskiego żyda Suzina, z .:Góry i za dofinansowaniem rządu Beaty Szydło, która
swoją drogą miała prawdziwy Krzyż Pański z katastrofami drogowymi w Izraelu i w Oświęcimiu; ta druga
połączona z tygodniowym leczeniem kontuzji a po to tylko, aby zapłacił za wszystko, jak za przysłowiowe
zboże, przesądzony bezprawnie - za winnego wypadku drogowego - młody człowiek, skazany przez
niedouczonego dra prawa, który nie ma nawet prawa jazdy (pożal się Boże!) a poza tym w przeszłości decyzją
Rady Pedagogicznej nie przeszedł w liceum z X do XI klasy, nie ma zatem ważnego egzaminu maturalnego i
całe studia tego nieudacznika należy uznać za nieważne od samego początku, jak małżeństwa katolickie
zawarte w złej wierze przez córki biskupów i księży z Poetami Polski, prawdziwymi opozycjonistami
antykomunistycznymi w PRL-u, żyda i pedała złożonego dzisiaj śmiertelną chorobą (jeżeli dać wiarę członkowi
wolnomularskiej Grupy Kopernika z Darmstadt, Kazimierzowi Wóycickiemu, który otwarcie dał na zapowiedzi

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

Dobrej Zmiany Zaiste w gazecie Rzeczpospolita wychodząc z postulatem, aby kierownictwo partii Prawo i
Sprawiedliwość wyznało społeczeństwu RP w oczy smutną prawdę i tylko prawdę o stanie zdrowia pierwszej
osoby w partii i w państwie, publicznie podnoszonej tytułem do stopnia "Naczelnika Państwa" na
wolnomularskim .:Gospodarstwie Wasiaka, Grudniewskiego i Sendeckiego, pod pomnikiem Dmowskiego w
Warszawie na Rozdrożu; tu kliknij, film obejrzyj: https://vimeo.com/191466411 HERODY Na Rozdrożu 408
Prolegomena do Odżydzania po Myśli Romana Dmowskiego Kaczyński Kamiński Brodziński Suski
APOKALIPSA IWANA Herodenspiel von Stefan Kosiewski 20161111 Zniweczona Rzeczywistość
radio: https://gloria.tv/audio/jvjETYo21bT21Z3xykFHHgy11

Tu wyjaśnijmy wracając do .:Sprawy, iż Ludwik Hass w dziele "Wolnomularstwo w Europie Środkowo-
Wschodniej w XVIII i IX wieku", oddanej do składania w Ossolineum 30 grudnia 1981 r., zatem zaraz w
pierwszych dniach, na samym początku terroru państwowego stanu wojennego, natomiast wydanej po kilku
miesiącach 1982 r., cztery lata przed wydaniem odkrywającej tajemne powiązania antypolskie książki
Staszewskiego, wspominał coś o loży Concordia (s.123), a taką samą nazwę masońską: "Concordia" przyjęła
nie przypadkiem nieruchomość zakupiona w tajemniczych okolicznościach (na kredyt!) przez będące dopiero
w zakładaniu przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech towarzystwo nie posiadające jeszcze osobowości
prawnej, konta, osób godnych szacunku dla zwykłego pracownika kasy oszczędności, jakiegokolwiek banku,
itd. A gdzieżby tam...? Do udzielenia kredytu we wielotysięcznej wysokości. A przecież do tego doszło! Takie
są fakty. Z przeznaczeniem na zakup nieruchomości nie dla potrzeb wywiadu Rzeczpospolitej Polskiej, ale na
miejsce spotkań neokatechumenatu zorganizowanego w kołach tzw.
nauczania przy-parafialnego języka polskiego z ludźmi wizytującymi te
historyczne prace warsztatowe, przybywającymi często, gęsto z tzw. Polski
po Magdalence politykami i hierarchami.

Skoro jednak już Ludwik Hass nie zaliczył "Towarzystwa okrągłego stołu"
do początków masonerii opisanych w rozdz. II wspomnianego dzieła
"Pierwsze kroki w Europie Środkowo-Wschodniej. Od lat dwudziestych do
połowy sześćdziesiątych XVIII w." (s.: 62-86), to dlaczego w książce
wydanej cztery lata później, 1986 r. Jacek Staszewski uważał za
konieczne wyraźne dodanie od siebie stwierdzenia: "...opowiadam się za
wykluczeniem pierwszego "Towarzystwa okrągłego stołu" z rzędu
organizacji masońskich, chociaż zrobiony został niewątpliwie pierwszy krok
w tym kierunku. Podkreślić natomiast należy - powiada Staszewski, iż
zostało zawiązane w wyraźnie "politycznych" okolicznościach, a dzięki
niemu August "wynalazł" sposób na atrakcyjną formę jednania stronników,
którym wolno było tak wiele pod warunkiem dochowania ścisłej tajemnicy"
(s. 117).

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

Nie stawiam tu bynajmniej hipotezy, iż książka Staszewskiego po to została wydana 1986 r.
w nakładzie 10 000 egz., żeby gen. Kiszczak miał zgrabny prezent dla uczestników tajnych
spotkań z tzw. opozycją korowską tudzież przedstawicielami Kościoła
Rzymskokatolickiego. Ktoś musiał jednak czymś zainspirować Jarosława i Lecha
Kaczyńskiego, Marka Jurka, Kazimierza Michała Ujazdowskiego oraz innych, smętnych
braci trockistowskich spod skrzydeł loży Kopernik J.J. Lipskiego do zainicjowania działania
w większej grupie wtajemniczonych osób, zaakceptowanych przez Jaruzelskiego (TW
"Wolski") i przez Moskwę do roli adeptów światła wniesionego symbolicznie żydoską
menorą postawioną po prawej ręce Lecha Kaczyńskiego w biały dzień w resortowej willi
ubecji w Magdalence. I postawionej na biesiadnym stole, przy którym Adam Michnik
przepijał na wieczną przyjaźń z gen. Kiszczakiem, a Lech Kaczyński nie pił mniej, ani więcej
od innych, jak przyznał to dobrodusznie po latach.

Lech Wałęsa wielokrotnie zapewniał Naród Polski publicznie i sądzę, że można mu w to
uwierzyć, iż nie przeczytał w życiu żadnej książki do końca, zatem podręcznik masoński
Staszewskiego na temat przydatności politycznej zakładania przez króla Sasa narzędzi warsztatowej
manipulacji ludźmi używanymi do wygrania własnego interesu nie został wydany w rzeczywistości PRL-u z
pewnością z myślą o Czytelniku Lechu Wałęsie, ale Grupa Windsor musiała przecież mieć jakąś lekturę zadaną
do przeczytania w okresie uśpienia.

A może drugie "Towarzystwo okrągłego stołu" to istotnie tylko: hr. Ossoliński i hr. Fryderyk August Rutowski,
naturalny syn Augusta II, założyciel pierwszej loży w Dreźnie i w całych Niemczech Wschodnich (Trzech Orłów
Białych) i były student krakowski nazwiskiem Winiarski, który podawał się za emisariusza londyńskiej Wielkiej
Loży takiego samego, jak ks. Robak później w Panu Tadeuszu Mickiewicza? I jeszcze obok hr. Cosel, damy
dworu: Pociejowa i Branicka, kilka innych niewiast ujętych ezoteryką, rekreacją i karnawałem, zapraszanych
na intymne spotkania z Augustem II do ulubionej przez niego komnaty "okrągłego stołu" na Zamku
Warszawskim. Może istotnie w planach pierwszego piętra Zamku Warszawskiego z lat dwudziestych ub. w.
znajduje się komnata "okrągłego stołu", jeżeli Staszewski oznajmia: "...nasuwa się przypuszczenie, iż grono
towarzyszące królowi podczas karnawału 1726 r. w Warszawie wzięło nazwę od sali, w której się spotykało"
ibid.

Mogło rzecz jasna towarzystwo nowożytnych szubrawców wziąć nazwę od sali, czy komnaty zamkowej, ale
wtedy o Kuroniu i Pietrzyku z Katowic mówiło by się, że zasiadali z Aleksandrem Kwaśniewskim, braćmi
Kaczyńskimi, Borsukiem, Stelmachowskim i Zollem w kazamatach, pardon w komnatach królewskich, nie zaś
przy okrągłym stole z podstolikami, co brzmi skromnie, przystępnie dla ludu, taki prosty podstolik, podnóżek,
przy którym związek zbrojny, który nielegalnie dokonał grudniowego zamachu stanu 1981 r. nie mógłby
przecież dać żadnych, bezpośrednich sugestii (chodź z nami, bierzcie i dzielcie, rządźcie się, prywatyzujcie, co
tylko wlezie) wciąganym na chama do spisku współuczestnikom antypolskiej zbrodni szabru mienia
państwowego, spółdzielczego i prywatnego na największą w historii Narodu Polskiego i Europy skalę, zgodnie
z estetyką Chazarów, która dla złoczyńców nie była do pogardzenia.

Du hast dir diesen Pin auf „Musik“ gemerkt.
BIEŻAŁ IZ TIURMY TIOMNOJ NOCZJU ZA PRAWDU ON DOŁGA STRADAŁ, BIEŻAT BOLSZE
NIE BYŁO MOCZI, PRIED NIM RASTIEŁAŁSA BAJKAŁ - Włoczęga (Бродяга) - Czesław Niemen
nie śpiewał tej zwrotki https://www.pinterest.de/pin/452752568781716133/

Pomimo wszystko życzymy koledze bardzo dużo zdrowia psychicznego po tym, jak już się wydało, że nie ma
wszystkiego w krtani, jeszcze przed pobraniem, zrobieniem biopsji, żeby nie było zajmowania węzłów
chłonnych i przerzutów na inne organy, -a państwa.

Z niesmakiem natomiast przyjmujemy szczypanie się o torta młodego Wałęsy, Jarosława z europosłem
Kuźmiukiem (gaża miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy złotych, u każdego z osobna, patrz wyszukiwarka, dam
lekką ręką; Zarobki europosła w Polsce mogą przekroczyć nawet 70 tys. złotych.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/europejskie-zarobki-europoslow/39wck

O torta obruszył się prostak, łatwo dał się sprowokować inteligentnym podejściem podchwytliwym "na
zabrane ciasteczko" i wykazał się bżydką pazernością po ojcu, a urodą i pyskownością po Dance; Cenckiewicz z

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

IPN-u dokumentuje znowu, ile tamten wypił za państwowe pieniądze w Arłamowie robiąc przez 11 miesięcy za
internowanego:
2 butelki spirytusu, 289 butelek wódki, 158 butelek wina, 59 butelek winiaku i koniaku, 238 butelek szampana i aż
1115 butelek piwa. Alkohole, które były dostarczane najczęściej były produkowane na zachodzie.
Oprócz litrów alkoholu w czasie internowania do Lecha Wałęsy miało trafić aż 1163 paczki papierosów
produkowanych w Polsce i za granicą. Nie zabrakło też kawy, soków, owoców i słodkości. W sumie jak czytamy w
dokumencie, który przedstawia Cenckiewicz, do internowanego trafiły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy artykuły
o wartości aż 299 tys. zł, a ogólnie przez cały pobyt, koszt dostarczanych produktów wyniósł aż 1,5 mln
zł. http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/cenckiewicz-ujawnia-szczegoly-internowania-walesy-w-tle-300-
butelek-wodki_924946.html

Dawać podwójnie - Lech Walesa nie wie rzecz jasna 520 Prolegomena do Odżydzania po Myśli
żydokomunisty Oskara Lange że 2 x +500 = tzn. +1000 przed rokiem powiedział Bolesław Tejkowski
prezes partii Polska Wspólnota Narodowa Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski Studia Slavica
et Khazarica BANDEROZA w
Głuchołazach Kiszczak Kukiz

Stefan Kosiewski POLEN 13 wrz, 23:10
"...To są demagogiczne rzeczy, populistyczne. Te pięćset… Inni nie dawali tak sami, a tutaj jest
Janosik, który daje - stwierdził Lech Wałęsa. Jego zdaniem, jedyną możliwością dla opozycji byłoby w tym
momencie dawać podwójnie: jak ci pięćset, to ci tysiąc..." Wałęsa: Takiego barbarzyństwa, skandalu, to
nawet Hitler nie zrobił, jak oni zrobili. Szczególnie Kaczyńscy! 13.09.2017, 13:53
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/FrXVMTqJLW2

NO ALE do Narodowy Front Polski RADIO PDO517 ZR von Stefan
NO ALE do Narodowy Front Polski RADIO PDO517 ZR von Stefan Kosiewski SSetKh Jaroslav
HUTKA 20170908 ME SOWA - Wczasy w Arłamowie! Po ostrym ataku Wałęsy na Morawieckiego,
dziś Sławomir Cenckiewicz opublikował dokumenty wskazujące na to, jakie alkohole skonsumował
Wałęsa „ samotnie lub w towarzystwie osób odwiedzających” w czasie internowania. W okresie
internowania skonsumował samotnie lub w towarzystwie osób odwiedzających: - spirytus - 2 but. -
wódka 289 but. - wino 158 but. - winiak i koniak 59 but. - szampan 239 but. - piwo 1115 but.
Dokument Cenckiewicz opublikował na Twitterze http://wiadomosci.onet.pl/forum/jaroslaw-walesa-
zarzuca-zbigniewowi-kuzmiukowi-kra,0,3324659,251650399,czytaj.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

...Die letzten beiden sende ich Ihnen gerne im Anhang.
ein schönes Wochenende für Sie und freundliche Grüße,
Manfred Rogalski
Am 14.09.2017 um 14:52 schrieb S.Kosiewski:
manfred.rogalski@t-online.de

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

Politik, Polen, Piano am 5. Oktober 2017 Vortrag mit Jan Opielka Freundeskreis Frankfurt/ Krakau
DPG e.V. Ikonenmuseum 18:30

http://oswiata.weebly.com/blog/politik-polen-piano-am-5-oktober-2017-vortrag-mit-jan-opielka-
freundeskreis-frankfurt-krakau-dpg-ev-ikonenmuseum-1830

Stefan Kosiewski Szczypanie się młodego Wałęsy z Kuźmiukiem przy pomocy listu prywatnego od hotelowej
pokojówki narusza dobra osobiste dziewczyny, która wolałaby chyba dawać dyskretnie? Torta, chamie! Tort
jest także na 4 litery, debilu. Hope, że skumał. http://sowa-magazyn.blogspot.de/.../sowa-magazyn... mało

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

skandali w rodzinie? Czy mało skandali w rodzinie? Cukrzycy chcesz się nabawić?
Głupcze, głodówka przez cały szabas na pokutę! Shalom

Du hast dir diesen Pin auf „pidgin-szprache“ gemerkt.

nagrała kamera trezora oprawcy razem ze suchym: Będziesz
wykonywał polecenia Organizacji, albo zginiesz
http://debilis.blox.pl/2017/09/Opinia-bieglych-na-ktorej-buduje-Wersja-
Obrony.html za faryzejskie nabranie wody w usta w obliczu martyrologii
młodzianka sfilmowanej przez kamerę tresera
https://issuu.com/stefankosiewski/docs/zimny_prysznic_dla_prokuratora_gene Tasak użyty przez kata nie był
bezpośrednią przyczyną zatrudnienia go w Żandarmerii Wojskowej 2 tyg. po egzekucji Igora - TASER kamerą
ujął TORTURY https://www.pinterest.de/pin/452752568781696384/

To luźne notatki, glosy na marginesie do działu: „pidgin-szprache“.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski
radio: https://gloria.tv/audio/ryKSbSd98Z133anGqGEpnYoQE

https://issuu.com/stefankosiewski/docs/kwiatek_millera_do_stypendium_szydl

http://sowamagazyn.blogspot.ro/2017/09/igor-stachowiak-zmar-na-torturach-w.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/dawac-podwojnie-Lech-Walesa-nie-wie-rzecz-jasna-PDO520-ze-
1000-przed-rokiem-powiedzial-Boleslaw-Tejkowski-FO-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-BANDEROZA-w-
Glucholazach-Kiszczak-Kukiz
Opublikowano 2 days ago, autor: sowa

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/09/igor-stachowiak-zmar-na-torturach-w.html

dawac podwojnie Lech Walesa nie wie rzecz jasna PDO520 ze +1000 przed rokiem powiedzial Boleslaw
Tejkowski FO von Stefan Kosiewski SSetKh BANDEROZA w Glucholazach Kiszczak Kukiz

Napisał sowa (») 13. 9. w kategorii Lech Walesa, czytaj: 70×

Radio: https://gloria.tv/audio/ryKSbSd98Z133anGqGEpnYoQE
Stefan Kosiewski POLEN 13 wrz, 23:10 "...To są demagogiczne rzeczy, populistyczne. Te pięćset… Inni
nie dawali tak sami, a tutaj jest Janosik, który daje - stwierdził. Jego zdaniem,jedyną możliwością dla
opozycji byłoby w tym momencie dawać podwójnie: jak ci pięćset, to ci tysiąc..." Wałęsa: Takiego
barbarzyństwa, skandalu, to nawet Hitler nie zrobił, jak oni zrobili. Szczególnie Kaczyńscy! 13.09.2017,
13:53 https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/FrXVMTqJLW2 NO ALE do Narodowy Front
Polski RADIO PDO517 ZR von Stefan Kosiewski SSetKh Jaroslav HUTKA 20170908 ME SOWA - Wczasy w
Arłamowie! Po ostrym ataku Wałęsy na Morawieckiego, dziś Sławomir Cenckiewicz
opublikował dokumenty wskazujące na to, jakie alkohole skonsumował Wałęsa „
samotnie lub w towarzystwie osób odwiedzających” w czasie internowania. W okresie
internowania skonsumował samotnie lub w towarzystwie osób odwiedzających: - spirytus
- 2 but. - wódka 289 but. - wino 158 but. - winiak i koniak 59 but. - szampan 239 but. -
piwo 1115 but. Dokument Cenckiewicz opublikował na Twitterze
http://wiadomosci.onet.pl/forum/jaroslaw-walesa-zarzuca-zbigniewowi-kuzmiukowi-
kra,0,3324659,251650399,czytaj.

Anal Vagina Mundi AD 2017 SARMACKA SEKSTYNA Literacka Pidgin Szprache
PDO 516 FO HERODY Herodenspiel Von Stefan Kosiewski SSet Kh ZECh Churchill
Walesa PDO 379 Przeciwko Kurestwu PDO 212 ME 20170910 SOWA

Sep 10, 2017 audio eye 109

https://archive.org/details/AnalVaginaMundiAD2017SARMACKASEKSTYNALiterackaPidginSzprachePDO516
FOHERODYHerode

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

PDF: https://www.scribd.com/document/358379949/NO-ALE-do-Narodowy-Front-Polski-RADIO-PDO517-ZR-
von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-Jaroslav-HUTKA-20170908-ME-SOWA
Stefan Kosiewski @Marek Rafał Wolski - pytanie mądre wypływa z
niewiedzy; idąc pod prąd, ad fontes, przypominamy Panom: Wojciech
Borowik i Marek Rafał Wolski postulat +1000 , który przed rokiem wyraził
Nestor Bolesław Tejkowski, Przewodniczący PWN:

za awans na Ministra w PRL załatwił przeniesienie braci do innej szkoły i
zaliczenie matury oraz przyjęcie na studia

Stefan Kosiewski POLEN

13 wrz, 23:59 Uwzięła się na Jarosława Kaczyńskiego trójka klasowych
debili i postawiła trzy oceny niedostateczne na koniec X klasy z:
polskiego, angielskiego i przysposobienia wojskowego; potrzebna była
interwencja Kuratora, który za awans dla siebie na Ministra w PRL załatwił
przeniesienie braci do innej szkoły i zaliczenie matury oraz przyjęcie na
studia. Kuberskiemu dało to w sumie jeszcze członkostwo Biura
Politycznego KC PZPR Matka Kaczyńskich robiła w żydomasonerii pod
przykrywką IBL-u w jednym pokoju z .:J.J.Lipskim

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/N2YwARqxNJY

czwartek, 14 września 2017

http://safari.blox.pl/2017/09/za-awans-na-Ministra-w-PRL-zalatwil-przeniesienie.html

radio: https://gloria.tv/audio/XtrJRZSV2JqQ4DMUAV3KK1tFh

czerwiec 2016 Bolesław Tejkowski: "...Zmianą wprowadzoną przez PIS jest przyznanie rodzinie 500 zł
miesięcznie na drugie i kolejne dzieci od urodzenia do 18. roku życia. Wiąże się to z potrzebą poprawy
nierzadko bardzo złych warunków życiowych dzieci, potrzebą zwiększenia liczby rodzących się dzieci,
potrzebą wyeliminowania zabijania dzieci nienarodzonych. Aby to osiągnąć, nie wystarczy poprawić sytuację
materialną rodzin. Nie wystarczy też wprowadzić całkowity zakaz zabijania dzieci nienarodzonych, słusznie
zrównujący prawo do życia dzieci nienarodzonych i narodzonych. Konieczne jest także podniesienie w
Narodzie poziomu wiedzy o istocie życia człowieka i jego początku w łonie matki oraz podniesienie poziomu
moralności uznającej i chroniącej życie jako wartość najwyższą. Przywołać należy staropolskie określenie, że
kobieta w ciąży to kobieta w błogosławionym stanie, to godna szacunku i pomocy nosicielka nowego życia. To
czcigodne macierzyństwo kobiety musi być zawsze wspierane przez godne szacunku ojcostwo mężczyzny.
Dlatego przemoc domowa męża wobec żony i dzieci, dlatego kalające wartość macierzyństwa zgwałcenie
kobiety musi być karane z całą bezwzględnością. Potrzebna jest powszechna świadomość obowiązywania
zasady równego traktowania dziecka nienarodzonego i narodzonego mającego równe prawo do życia. Zatem
dziecko od poczęcia w łonie matki w każdym
stadium życia należy chronić i pomagać mu w
rozwoju. Dlatego Polska Wspólnota Narodowa w
swoim programie postuluje, aby rodzina już na
nieurodzone dziecko od poczęcia mogła liczyć na
pomoc moralną, medyczną i materialną, a na
urodzone dziecko do 18. roku życia otrzymywała
1000 zł miesięcznie..."
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Bolesaw-
Tejkowski/Prezes-i-Sitwa-czy-Program-Wspolnoty-
Narodowej

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

Sep 8, 2017 dokumentacja antypolskich zniszczeń na cmentarzu żydowskim w Tomaszowie Maz. i
korespondencji w tej sprawie m.in. do
Ministra Zb. Ziobro, zablokowana
bezprawnie przez ludzi Adama Michnika,
bo jeśli Polak wykrył prowokację na
cmentarzu żydoskim, to po co to Agora
ma na swoim serwerze ujawniać?
http://tomas.blox.pl/html

Jaroslav Hutka – koncerty září 2017 září
2017

https://www.pinterest.de/pin/452752568781624349/

http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka/koncerty-zari-2017-8-patek-FRYDLANT-U-LIBERCE-CAFE-
JAZZOVA-OSVEZOVNA-Kostelni-15

Kaczyński sapał ostatkiem sił, ale w chucpie udziału nie odmówił: https://vimeo.com/191466411 WIDEO

http://unsinn.blox.pl/2017/09/NO-ALE-do-Narodowy-Front-Polski-RADIO-820-vor-9.html

Dlaczego Jarosław Kaczyński oraz Andrzej Duda biorą udział w żenujących, niesmacznych jajach z
pogrzebu uroczystości narodowych pod pomnikiem Dmowskiego

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/no_ale_do_narodowy_front_polski_rad

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Bolesaw-Tejkowski/Prezes-i-Sitwa-czy-Program-Wspolnoty-Narodowej

Stefan Kosiewski Szczypanie się młodego Wałęsy z Kuźmiukiem przy pomocy listu

prywatnego od hotelowej pokojówki narusza dobra osobiste dziewczyny, która wolałaby chyba dawać
dyskretnie? Torta, chamie! Tort jest także na 4 litery, debilu. Hope, że skumał. http://sowa-
magazyn.blogspot.de/.../sowa-magazyn... mało skandali w rodzinie? Czy mało skandali w rodzinie? Cukrzycy
chcesz się nabawić? Głupcze, głodówka przez cały szabas na pokutę! Shalom
Przed chwilą

https://www.linkedin.com/in/stefankosiewski/

Kaczyński zadymia odpowiedzialność Sitwy za zbrodnie Mafii

Stefan Kosiewski auf LinkedIn

8 weitere Artikel anzeigen
Uwzięła się na Jarosława Kaczyńskiego trójka klasowych debili i postawiła trzy oceny niedostateczne na
koniec X klasy z: polskiego, angielskiego i przysposobienia wojskowego; potrzebna była interwencja Kuratora,
który za awans dla siebie na Ministra w PRL załatwił przeniesienie braci do innej szkoły i zaliczenie matury oraz
przyjęcie na studia. Kuberskiemu dało to w sumie jeszcze członkostwo Biura Politycznego KC PZPR Matka
Kaczyńskich robiła w żydomasonerii IBL-u w jednym pokoju z .:J.J. Lipskim Stefan Kosiewski hat das geteilt

radio: https://lnkd.in/g7c638T ZIMNY PRYSZNIC dla Prokuratora Generalnego i MS Zbigniewa Ziobro
abo Trefny Portfel PDO519 https://lnkd.in/gCseUeA Pidgin_Art FO von Stefan Kosiewski ZR ZECh
Studia Slavica et Khazarica PDO203 https://lnkd.in/gqiNB2h 20170913 ME SOWA
https://lnkd.in/gV9Q9ci Stefan Kosiewski hat das geteilt

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

https://lnkd.in/gXeJVb6 ZIMNY PRYSZNIC dla Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobro abo Trefny Portfel PDO519 https://lnkd.in/gCseUeA ...Oczywiście nie mam
żadnych bezpośrednich dowodów na to, że było to delirium, bo te mógłbym jedynie uzyskać
rozmawiając z daną osobą – odpowiedział psychiatra prawnikowi... https://lnkd.in/gzemZDh
Stefan Kosiewski hat das geteilt

https://www.linkedin.com/in/stefankosiewski/detail/recent-activity/shares/

Stefan Kosiewski POLEN

14 wrz, 13:26 Pomimo wszystko życzymy Panu Kukizowi dużo zdrowia psychicznego:

– Aby dać pożywkę trollom, informuję również, że przebywam w szpitalu MSWiA. Można więc rozwijać wątki
„Służb”, WSI i powiązań z obcym wywiadem, który spreparował moją chorobę, by „pod przykryciem” wrzucić
mnie do resortowego szpitala, abym wydobył od lekarzy tajemnice o stanie zdrowia najwyższych urzędników
państwowych i przekazał je Moskwie w zamian za koryto w następnej kadencji – pisze poseł. Pod postem
polityka pojawił się jeden wpis, który szczególnie przykuł uwagę.

– Zdrowia, Panie Pawle!!! Proszę szybko wracać do pracy o nową Polskę, w której nie będzie miejsca na tych
złodziei! Jest Pan naszą jedyną nadzieją. Cała moja rodzina pana wspiera i czekamy szybko na pana powrót.
Wszystkiego dobrego – brzmi post. Nic w tym dziwnego, gdyby nie jeden fakt. Kto jest autorem tego wpisu?
Jest nim... sam Paweł Kukiz.

Z materiałów Pana Stefana Kosiewskiego
Opublikowany 3 stycznia 2016 Autor f6862
https://f6862.wordpress.com/2016/01/03/z-materialow-pana-stefana-kosiewskiego/

W dniu dzisiejszym otrzymałem natomiast przesyłkę internetową, którą odebrałem jako poważną groźbę
kolejnego zamachu na moje życie, gdyż nadawca tej rzekomej oferty turystyczno-leczniczej wskazuje na
swoje związki ze Szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach na stronie internetowej:
www.jaskinia.banderoza.pl, a poeta Tadeusz Borowski umarł przed 60 laty w rządowej lecznicy Ministerstwa
Zdrowia. Wyjaśniam, że nie jestem zainteresowany leczeniem żadnych schorzeń w Szpitalu MSWiA oraz nigdy
nie miałem myśli samobójczych, w odróżnieniu od posądzanego o to Tadeusza Borowskiego, żyda i więźnia
obozu w Auschwitz, o którym napisałem przed 30 laty artykuł opublikowany w czasopiśmie „Panorama” nr 31,
(1421) 2.08.1981r. w związku z 30-letnią naówczas rocznicą śmierci tego poety. Wyjaśniam, że do odebrania
dzisiejszej przesyłki jako poważnej groźby upoważnia mnie fakt zamieszczenia wczoraj przeze mnie w
internecie listu otwartego skierowanego do Biura Poselskiego posła Marka Borowskiego, zatytułowanego: Czy
poseł Marek Borowski chciałby ustosunkować się do zbrodni Jakuba Bermana? Marek Borowski i Aleksander
Kwaśniewski mieli podobno mieć postawione przez prokuraturę zarzuty udziału w nieprawidłowościach przy
prywatyzacji Banku Śląskiego oraz „krycie” prowadzonej przez UOP operacji o kryptonimie „Zielone Bingo” –
spekulacji na giełdzie. Ja natomiast w ramach moich dziennikarskich obowiązków odwiedzałem m.in. w
tamtym czasie placówki Banku Śląskiego w Katowicach, Sosnowcu i Będzinie i przeprowadzałem w obecności
świadków rozmowy z pracownikami tegoż Banku, których zapisy magnetofonowe powinny znajdować się
jeszcze na oryginalnych nośnikach. Wyjaśniam, że już trzy lata temu pracownica Biura Poselskiego Marka
Borowskiego telefonowała bez żadnego powodu do mnie do Frankfurtu nad Menem i nie starając się ukryć
swojego zdenerwowania wywierała na mnie wtedy niedopuszczalne naciski. Wnioskuję jak w moim Zażaleniu
z 14 stycznia 2011 r. o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji wyroku Sądu Rejonowego w
Tomaszowie Maz. z 1.08.2008 r., który zapadł z rażącym naruszeniem prawa a także wnoszę o wszczęcie
postępowania w sprawie bandy („Banderozy”) działającej w strukturach Policji i Ministerstwa Sprawiedliwości
RP. Natomiast w części dotyczącej postępowania w sprawie mającej miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 r.
katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie odpowiedziała
dotychczas na kierowane do niej przeze mnie wnioski, co może potwierdzać słuszność tezy o stronniczości tej
Prokuratury i podejmowaniu przez nią bezprawnych działań na korzyść Jarosława Kaczyńskiego. Wojskowa
Prokuratura Okręgowa wykazała się stronniczością reprezentując prywatny interes Jarosława Kaczyńskiego i
grupki jego kolegów partyjnych, a nie zadbała o interes Rzeczypospolitej Polskiej. Prokuratura naruszyła
bowiem na korzyść Jarosława Kaczyńskiego konstytucyjną zasadę równości obywateli RP wobec prawa. Nie
wezwano Jarosława Kaczyńskiego niezwłocznie na przesłuchanie, żeby nie trzeba go było zapytać o to, co ma

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

on do powiedzenia na temat okoliczności, które doprowadziły do katastrofy w Smoleńsku i śmierci 96 osób?
Ta sama Prokuratura zwróciła się w tym czasie – w oczywistym interesie Jarosława Kaczyńskiego – z
zapytaniem do rządu USA o to, czy rząd amerykański posiada i czy chciałby ujawnić zapis rozmowy
przeprowadzonej przez braci Kaczyńskich przez telefon satelitarny, które to ujawnienie mogłoby zaszkodzić
kandydowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany w bezpośrednim czasie po
katastrofie i mógł nafaszerowany narkotykami zmagać się z Bronisławem Komorowskim o najwyższy urząd w
państwie tylko dlatego, że byłego Marszałka Sejmu żaden prokurator nie przesłuchał do dzisiaj na temat
bezprzetargowego nabycia przez niego samolotów jeszcze jako minister, który był zobowiązany do
zorganizowania przetargu. Na zał. fotografii policjant trzyma na ręku dowód fałszywego oskarżenia: to nie jest
piłka firmy „Korona”. Skazano mnie 1 sierpnia 2008 r. z rażącym naruszeniem prawa.

Z szacunkiem
Stefan Kosiewski Polski Ośrodek Kultury, Prezes
Postfach 800626 65906 Frankfurt

Stefan Kosiewski do płka mgra Ryszarda Filipowicza, Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w
Warszawie

Written by sowa (» 10. 9. 2010 in category Polnisches Kulturzentrum, read: 413×

O uznanie za stronę czynną procesową w zw. z katastrofą pod Smoleńskiem 4 Listopad
2011 sowa

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V.
Sygn. akt: Po.Sl. 54/10

Frankfurt nad Menem, 3 listopada 2011 r.

Pan płk mgr Ryszard Filipowicz
Zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie

w związku z katastrofą samolotową pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Szanowny Panie Prokuratorze,
w nawiązaniu do pisma Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie z 2 listopada 2011 r. (w zał.) wnoszę jak w piśmie
z 10 września 2010 r. o uznanie mnie za stronę czynną procesową jako podmiot występujący z inicjatywą
rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy;

Jarosław Kaczyński od pierwszego dnia po katastrofie w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. nie ułatwiał z własnej
woli Prokuraturze Wojskowej prowadzenia śledztwa. Nie zgłosił sę dobrowolnie do Prokuratury w celu
wyjaśnienia szczegółów organizacji drugiej kampanii prezydenckiej jego brata Lecha Kaczyńskiego, której
integralnym elementem była prywatna, zakończona tragicznie wycieczka na plan filmowy do Katynia
bezpartyjnego kandydata na prezydenta w towarzystwie ekipy z kamerami w drugim samolocie oraz w asyście
grupy statystów wybranych spośród dygnitarzy państwowych i tak spektakularnych figurantów jak sporna
postać Anny Walentynowicz czy kuriozalny, jednomiesięczny, były Prezydent RP ma emigracji Kaczorowski,
którego jedyną w życiu zasługą jako Prezydenta RP było przywiezienie z Londynu symboli władzy
prezydenckiej potrzebnych do usankcjonowania antypolskiej i antydemokratycznej zmowy zawartej przez
Kiszczaka i Jaruzelskiego z Lechem Kaczyńskim i Lechem Wałęsą w Magdalence 1988 i 1989 r.

Jarosław i Lech Kaczyńscy wykorzystali do założenia partii o nazwie Prawo i Sprawiedliwość ujawnienie
kryminalnego charakteru rządów fałszywej Solidarności AWS Krzaklewskiego i Buzka oraz pseudolewicy SLD
Kwaśniewskiego i Millera; przypomnijmy w tym miejscu chociażby sprawę związków posła Sojuszu Lewicy
Demokratycznej z Tomaszowa Mazowieckiego i Ministra Spraw Wewnętrznych Sobotki z handlem bronią
przez policjantów ze zorganizowaną grupą przestępców żydowskiego pochodzenia z prowincjonalnego
miasteczka na Kielecczyźnie, który to handel odbywał się za zgodą i wiedzą Komendanta Głównego Policji
Kowalczyka, czy też agenturalną działalność w Służbie Bezpieczeństwa wicepremiera Tomaszewskiego, który
to wicepremier do rządu Buzka wprowadził grupę przestępczą określaną mianem: Spółdzielnia, a premier
Buzek za to tzw. niedopatrzenie sprzyjające żydowskim bandom oraz geszeftom ponadpaństwowym doczekał

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 17. September 2017

się najwyżej opłacalnego stanowiska w Unii Europejskiej po tym, jak wyszła na jaw jego haniebna praca dla SB
jako TW „Karol”, czymu Jerzy Buzek nie zechciał jeszcze zaprzeczyć w procesie lustracyjnym.

Wpisanie do wyszukiwarki internetowej słów: kryminalna przeszłość, Kaczynski – kieruje nie tylko do
amerykańskiego żyda i zbrodniarza o nazwisku Kaczynski, unabombera ale i przynosi każdego dnia coraz to
większą liczbę linków prowadzących do wiadomości o przedawnionych aferach złodziejskich, mafijnych
związkach partii Porozumienie Centrum założonej i kierowanej przez obu braci Kaczyńskich, do treści
mówiących o majątku nielegalnie zdobytym w efekcie bandyckiej prywatyzacji, itp. Jarosław Kaczyński
zaprzecza publicznie posiadaniu jakiegokolwiek konta w banku tak samo jak i temu, że zastraszył premiera
Donalda Tuska prawdziwym pistoletem wykorzystując do tego okazję w windzie jak zwykły szurke, pospolity
żydowski rzezimieszek. Nie może natomiast zaprzeczyć, że są dokumenty, które potwierdzają fakt używania
przez niego tejże broni osobistej.

W Polsce żyje blisko 40 mln ludzi różnej narodowości i społecznego pochodzenia, którzy mają prawo do tego,
żeby rządziła nimi demokratycznie wybrana partia, a nie jakaś przestępcza grupa działająca być może i pod
dyktando prawdziwego psychopaty, który wykorzystując sprzyjające okoliczności wcielił się jak utalentowany
aktor filmowy w rolę rzekomo polskiego i rzekomo patriotycznego polityka, chociaż powszechnie
rozpoznawany jest jako człowiek, którego jedynym zamysłem jest ustawiczne przegrywanie wyborów w
Polsce przez fałszywą i świadomie kompromitowaną prawicę, której groteskowy i bezinteresowny rzekomo
Führer wożony jest autem po Polsce z prędkością tupolewa w terenie zabudowanym od czasów Magdalenki
jak pączek w maśle tylko po to, żeby nie mógł dostrzec komizmu wypływającego z potiomkinowskiego
charakteru pseudo polityki uprawianej w Polsce przez tzw. partie wliczając w to Ruch Palikota, który nie zrobił
jeszcze w polityce dosłownie nic.

Jarosław Kaczyński manipulował całe życie działaniami politycznymi brata Lecha Kaczyńskiego, ustawiał i
nadzorował jego kroki i czyny począwszy od synekury w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy a skończywszy
na ostatniej rozmowie braci przez telefon satelitarny, do której ujawnienia Wałęsa wzywał Kaczyńskiego nie
na darmo przecież, lecz nauczony przykrym doświadczeniem wymuszonej na nim zgody na współpracę i
działalność pod jego bokiem całej rzeszy tych fałszywych doradców jednej maści, których ochrania wciąż
haniebny Układ z Magdalenki, w diabelski zaiste sposób poświęcony przez bpa Glempa oraz papieża z
dalekiego Watykanu. Przez bałwochwalczy układ bezprawnie zapewniający każdemu z tych złoczyńców
dozgonną nietykalność.

W celu usunięcia osobistej odpowiedzialności za swoje czyny Jarosław Kaczyński ustawicznie dodatkowo
zajmuje przy tym opinię publiczną w Polsce hucpiarskim wzbudzaniem emocji, czy to w związku z kolejnym
przegrywaniem przez siebie wyborów, czy też w związku z wyrzucaniem za karę, za swoje własne
przejęzyczenia, błędy i porażki polityczne, innych osób z partii PiS o dyktatorskim, niedemokratycznym
statucie umożliwiającym szefowi partii wyrzucanie swoich zastępców za to tylko, że mają oni odwagę
skorzystać z Praw Człowieka i Obywatela oraz konstytucyjnie zagwarantowanej obywatelowi w
Rzeczypospolitej Polskiej wolności słowa.

Nadludzkim terrorem i dołowaniem niezliczonych mas towarzyszy partyjnych w trockistowskim,
permanentnym procesie osłabiania partii PiS traktowanej przez Jarosława Kaczyńskiego jak jego dożywotni i
prywatny folwark, odciągana jest uwaga Prokuratury Wojskowej tudzież opinii publicznej w Polsce i na całym
świecie od sprawy odpowiedzialności konkretnych osób za śmierć 96 osób w katastrofie pod Smoleńskiem.

W polskim interesie narodowym leży działanie sprawnego państwa z niezależną władzą sądowniczą, której
częścią jest Prokuratura.

W związku z powyższym ponawiam mój wniosek o uznanie mnie jako strony i czynnik społeczny w sprawie
ustalenia winnych spowodowania katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. i śmierci 96 osób.
Z szacunkiem Stefan Kosiewski
radio: http://sowa-frankfurt.podomatic.com /entry/2011-11-03T18_29_45-07_00

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/dawac-podwojnie-Lech-Walesa-nie-wie-rzecz-
jasna-PDO520-ze-1000-przed-rokiem-powiedzial-Boleslaw-Tejkowski-FO-von-Stefan-
Kosiewski-SSetKh-BANDEROZA-w-Glucholazach-Kiszczak-Kukiz

https://issuu.com/kulturzentrum