DOROTHEE BOURGUES

č ka


Prevod: N ennina ć
SVJETLOST
ISBN: 9958- 10- 649- 3
DOROTHEE BOURGUES
č ka


Prevod: N ennina ć
SVJETLOST
ISBN: 9958- 10- 649- 3
DOROTHEE BOURGUES
č ka


Prevod: N ennina ć
SVJETLOST
ISBN: 9958- 10- 649- 3
DOROTHEE BOURGUES
č ka


Prevod: N ennina ć
SVJETLOST
ISBN: 9958- 10- 649- 3
SADRŽAJ
Njega lica 5 Njega tijela 65
Sve o koži 6 č sredstva za toaletu 66
Blistava koža 9 Njega tijela 70

Tipovi kože 14 Poznavanje pokreta za masažu 73
č proizvodi 18 š ć tijelo 81
Njega kože 28 Ljepota ruku 87
Njega kože prema Ljepota nogu 94
IUW"'HMP
starosnoj dobi 38
Razne vrste njege 41 Šminka 101
Problemi na koži 46 č sredstva 102
Mali nedostaci 48 č sredstva
Djelovanje sunca 51 za šminkanje 108
Gimnastika lica 57 Boje šminke 117
Hal1110nija boja 119
Šminka za č 124
(
,
)
SADRŽAJ
Njega lica 5 Njega tijela 65
Sve o koži 6 č sredstva za toaletu 66
Blistava koža 9 Njega tijela 70

Tipovi kože 14 Poznavanje pokreta za masažu 73
č proizvodi 18 š ć tijelo 81
Njega kože 28 Ljepota ruku 87
Njega kože prema Ljepota nogu 94
IUW"'HMP
starosnoj dobi 38
Razne vrste njege 41 Šminka 101
Problemi na koži 46 č sredstva 102
Mali nedostaci 48 č sredstva
Djelovanje sunca 51 za šminkanje 108
Gimnastika lica 57 Boje šminke 117
Hal1110nija boja 119
Šminka za č 124
(
,
)
/
_ .-----tj l
Tehnike šminkanja 126 Vrste kose 181
eme kože 138 Njega kose 185
Lekcija šminkanja 140 č ondulacije (trajne) 190
Korekcija lica 148 č ondulacija 193
Problemi pri šminkanju 153 Usmjerena ondulacija 194
Oblici lica 154 č bojenja 196
Potrebno vrijeme Tehnika bojenja 202
za svaku šminku 157 ć boja 204
,
Uspjela frizura 207
Frizure 161 Održavanje frizure 210
.-\natomska đ kose 162 Frizura za
č sredstva 164 svaku priliku 212
č preparati 169 đ frizura 219
Zdrava kosa 172
Održavanje kose 175 Indeks 222
/
/
_ .-----tj l
Tehnike šminkanja 126 Vrste kose 181
eme kože 138 Njega kose 185
Lekcija šminkanja 140 č ondulacije (trajne) 190
Korekcija lica 148 č ondulacija 193
Problemi pri šminkanju 153 Usmjerena ondulacija 194
Oblici lica 154 č bojenja 196
Potrebno vrijeme Tehnika bojenja 202
za svaku šminku 157 ć boja 204
,
Uspjela frizura 207
Frizure 161 Održavanje frizure 210
.-\natomska đ kose 162 Frizura za
č sredstva 164 svaku priliku 212
č preparati 169 đ frizura 219
Zdrava kosa 172
Održavanje kose 175 Indeks 222
/
v
Sveo
ene su oduvijek poklanjale
veliku pažnju kvalitetu
kože, ne samo zbog
toga što ona č
ljepotu. Njegovanje
kože je veoma zahtjevno. Spoznati
njene funkcije č otkriti do kog
stepena moramo brinuti o koži.
Naša koža,
naš ć adut
Koža nas štiti od svih vanjskih uticaja kojima smo
izloženi: č djelovanja (udaraca, ozlije-
da), bioloških (bakterijskih infekcija) ili atmosfer-
skih (toplota, ć đ
Ona osigurava neophodnu č regulaciju
našem organizmu ž ć tijelo na konstantnoj
temperaturi.
Koža vrši sintezu vitamina D, neophodnog našem
organizmu uz ć UVB zraka.
Ona je organ petog č dodir: senzorska komu-
nikacija. Koža filtrira, prepoznaje i prenosi infor-
macije izvana ka unutrašnjosti organizma i obrnuto.
6
--------
Naša kožaje istovremeno zaštita, hemijska labo-
ratorija i š č - prijemnik visokog
kvaliteta. Zbog toga ona zaslužuje da je
štitimo bilo da je otporna bilo da je
osjetljiva!
Tri sloia kože
dl aka loj na žlij ezda
mel anin /
elastin -: <, I , '.' - J epidenna
--
colagen -- r- denna
masne
ć ..---------: . .J hipodenna
Epiderma
Epidenna č površinski sloj kože i to je prava kora.
Na njenom dnu ć se množe i progresivno trans-
formišu kako bi izbile na površinu i stvorile
orožnjeli sloj. Kod mlade osobe ovo premještanje
ć traje oko 20 dana. Nakon trideset godina ovaj
ciklus postaje sve sporiji da bi trajao đ 35 i 40
dana. Ć koje đ do cilja svog putovanja nazi-
vamo odumrlim i one se talože č na površini
kože, dok nove odmah nastaju da bi ih zamjenile.
10% ovih "starih" ć pomješanih sa č pro-
duktima kože (znoj , loj) odvajaju se svakodnevno
prirodnim trošenjem: radi se o fenomenu
ljuštenja kože.
Na površini, prilikom curenja
znoja i loja kroz pore fonnira se
hidrolipidni (voda i ć
v
Sveo
ene su oduvijek poklanjale
veliku pažnju kvalitetu
kože, ne samo zbog
toga što ona č
ljepotu. Njegovanje
kože je veoma zahtjevno. Spoznati
njene funkcije č otkriti do kog
stepena moramo brinuti o koži.
Naša koža,
naš ć adut
Koža nas štiti od svih vanjskih uticaja kojima smo
izloženi: č djelovanja (udaraca, ozlije-
da), bioloških (bakterijskih infekcija) ili atmosfer-
skih (toplota, ć đ
Ona osigurava neophodnu č regulaciju
našem organizmu ž ć tijelo na konstantnoj
temperaturi.
Koža vrši sintezu vitamina D, neophodnog našem
organizmu uz ć UVB zraka.
Ona je organ petog č dodir: senzorska komu-
nikacija. Koža filtrira, prepoznaje i prenosi infor-
macije izvana ka unutrašnjosti organizma i obrnuto.
6
--------
Naša kožaje istovremeno zaštita, hemijska labo-
ratorija i š č - prijemnik visokog
kvaliteta. Zbog toga ona zaslužuje da je
štitimo bilo da je otporna bilo da je
osjetljiva!
Tri sloia kože
dl aka loj na žlij ezda
mel anin /
elastin -: <, I , '.' - J epidenna
--
colagen -- r- denna
masne
ć ..---------: . .J hipodenna
Epiderma
Epidenna č površinski sloj kože i to je prava kora.
Na njenom dnu ć se množe i progresivno trans-
formišu kako bi izbile na površinu i stvorile
orožnjeli sloj. Kod mlade osobe ovo premještanje
ć traje oko 20 dana. Nakon trideset godina ovaj
ciklus postaje sve sporiji da bi trajao đ 35 i 40
dana. Ć koje đ do cilja svog putovanja nazi-
vamo odumrlim i one se talože č na površini
kože, dok nove odmah nastaju da bi ih zamjenile.
10% ovih "starih" ć pomješanih sa č pro-
duktima kože (znoj , loj) odvajaju se svakodnevno
prirodnim trošenjem: radi se o fenomenu
ljuštenja kože.
Na površini, prilikom curenja
znoja i loja kroz pore fonnira se
hidrolipidni (voda i ć
sloj koji gornjem sloju đ
č i vitalnost. Osim toga
pH kiselost (potencijal hi droge-
na) đ 5 i 6, predstavlja
prepreku klicama i đ
nju. Glavni cilj č
sredstava sastoji se u tome da
se č ili uspostavi prirod-
na ravnoteža ovog zaštitnog
sloja. U epidermu se đ
stvara melanin, pigment koji
đ boju kože i izvjesnu
prirodnu zaštitu protiv UV
zraka.
Derma
To su atomi koji, kada se njihov
broj ć zbog UV č
đ duhanskog dima, alkoho-
la, poremete rad ć Posljedica
ovog fenomena su vidljivi znaci
starenja kože (bore i tamne mrlje). Još
ozbiljnija i podmuklija destabilizacija
molekula ADN, dakle č
koda, vodi ka razvoju kancera.
Kada je organizam nesposoban za
č sa č ponavljanim
agresijama, unošenje antioksi-
danata č borbu protiv
slobodnih radikala i dakle
protiv starenja.
(osim na dlanovima i tabanima).
Ovo č od puberteta sa hor-
monom androgen (muški hor-
mon). Stvaranje ovog lubri-
kansa (koji podmazuje) u gor-
njem sloju kože je usporeno
kod žena u menopauzi:
koža se suši i tanji.
Znojne žlijezde stvaraju
znoj i jednu drugu
č koja nema veze sa
znojem, ali ona daje č
miris po kome se svaka osoba raz-
Derma sadrži 2 elementa potrebna za
č kože koji su drugim č
njena glavna potpora: kolagen (komplek-
likuje. Znoj služi za održavanje kon-
stantne temperature tijela, za č
pogodne vlažnosti gornjeg sloja, on
služi đ za č ili uspostavljanje
pH kiselosti kože i :filtriranje zraka UVB
(svjetlosti).
sni protein) i elastin (veoma otporni protein),
potopljeni u supstancu sa puno vode, pravi su rezer-
\'oar vode.
U dermi se đ nalaze lojne i znojne žlijezde.
Lojne žlijezde č loj (sebum) bogat lipidima
7
Najzad, u tom sloju kože nalaze se receptori
dodira.
Ishrana epiderma i odstranjivanje otpadaka vrši se
kroz razgranatu mrežu kapilara - krvnih i limfinih
sudova (veoma sitnih) smještenih udermi.
sloj koji gornjem sloju đ
č i vitalnost. Osim toga
pH kiselost (potencijal hi droge-
na) đ 5 i 6, predstavlja
prepreku klicama i đ
nju. Glavni cilj č
sredstava sastoji se u tome da
se č ili uspostavi prirod-
na ravnoteža ovog zaštitnog
sloja. U epidermu se đ
stvara melanin, pigment koji
đ boju kože i izvjesnu
prirodnu zaštitu protiv UV
zraka.
Derma
To su atomi koji, kada se njihov
broj ć zbog UV č
đ duhanskog dima, alkoho-
la, poremete rad ć Posljedica
ovog fenomena su vidljivi znaci
starenja kože (bore i tamne mrlje). Još
ozbiljnija i podmuklija destabilizacija
molekula ADN, dakle č
koda, vodi ka razvoju kancera.
Kada je organizam nesposoban za
č sa č ponavljanim
agresijama, unošenje antioksi-
danata č borbu protiv
slobodnih radikala i dakle
protiv starenja.
(osim na dlanovima i tabanima).
Ovo č od puberteta sa hor-
monom androgen (muški hor-
mon). Stvaranje ovog lubri-
kansa (koji podmazuje) u gor-
njem sloju kože je usporeno
kod žena u menopauzi:
koža se suši i tanji.
Znojne žlijezde stvaraju
znoj i jednu drugu
č koja nema veze sa
znojem, ali ona daje č
miris po kome se svaka osoba raz-
Derma sadrži 2 elementa potrebna za
č kože koji su drugim č
njena glavna potpora: kolagen (komplek-
likuje. Znoj služi za održavanje kon-
stantne temperature tijela, za č
pogodne vlažnosti gornjeg sloja, on
služi đ za č ili uspostavljanje
pH kiselosti kože i :filtriranje zraka UVB
(svjetlosti).
sni protein) i elastin (veoma otporni protein),
potopljeni u supstancu sa puno vode, pravi su rezer-
\'oar vode.
U dermi se đ nalaze lojne i znojne žlijezde.
Lojne žlijezde č loj (sebum) bogat lipidima
7
Najzad, u tom sloju kože nalaze se receptori
dodira.
Ishrana epiderma i odstranjivanje otpadaka vrši se
kroz razgranatu mrežu kapilara - krvnih i limfinih
sudova (veoma sitnih) smještenih udermi.
Hipoderma
Hipoderma č najdublji sloj kože. Sastavljena je
od "masnih" ć đ kojih se granaju arterijs-
ki , venski i limfini krvni sudovi kao senzorski
nervi. Ovo tkivo štiti š ć i kosti ali ima ulogu
regulatora temperature tijela. Osim toga ono je re-
zerva hrane i energije u organizmu: ono sadrži, u
obliku lipida, hranljive masti . Ove tvari prelaze u
krv u vidu masnih kiselina kada je tijelu neophod-
na revitalizacija.
Upravo hipoderma više ili manje graciozno, modu-
lira konture lica kao i one cijele siluete.
Kako koža stari
Fiziološki proces starenja je č programiran
i č prije svega č od 25- 30 godine.
Ubrzava ga ć vjetar, suša, sunce,
đ nedovoljna ili neredovna ishrana,
duhan i alkohol pa i hormonaini ć u
menopauzi. Kao crna kutija koža registruje svaki
đ koji na nju djeluje. Prirodno starenje
č usporenim obnavljanjem ć Gornji sloj
postaje deblji i gubi svoju gipkost; epiderma se
smanjuje. Smanjivanje č melanina č kožu
osjetljivom na svjetlost i č č
8
U denni opadanje broja i kvaliteta vlakana elastina,
kolagena i osnovne supstance ima za posljedicu
smanjivanje č i č kože. Prve bore
se pojavljuju. č lojnih i znojnih žlijezda se
smanjuje, rožnati sloj se isušuje i bore produbljuju.
Koža pokazuje veliku osjetljivost na spoljne utica-
je. Razmijene đ derme i epiderme su sve
slabije. Krvni sudovi se đ a njihovi zidovi
postaju đ i deblji. Protok krvi i limfe se smanju-
je. Ten postaje prozimiji i tamniji. Ovoj neveseloj
slici pridružuje se i starenje koje sunce izaziva. Kao
i svi otkriveni dijelovi, koža lica č izložena
suncu, je izborana dubokim borama, svjetlim i tam-
nim mrljama i hrapava je.
Hipoderma
Hipoderma č najdublji sloj kože. Sastavljena je
od "masnih" ć đ kojih se granaju arterijs-
ki , venski i limfini krvni sudovi kao senzorski
nervi. Ovo tkivo štiti š ć i kosti ali ima ulogu
regulatora temperature tijela. Osim toga ono je re-
zerva hrane i energije u organizmu: ono sadrži, u
obliku lipida, hranljive masti . Ove tvari prelaze u
krv u vidu masnih kiselina kada je tijelu neophod-
na revitalizacija.
Upravo hipoderma više ili manje graciozno, modu-
lira konture lica kao i one cijele siluete.
Kako koža stari
Fiziološki proces starenja je č programiran
i č prije svega č od 25- 30 godine.
Ubrzava ga ć vjetar, suša, sunce,
đ nedovoljna ili neredovna ishrana,
duhan i alkohol pa i hormonaini ć u
menopauzi. Kao crna kutija koža registruje svaki
đ koji na nju djeluje. Prirodno starenje
č usporenim obnavljanjem ć Gornji sloj
postaje deblji i gubi svoju gipkost; epiderma se
smanjuje. Smanjivanje č melanina č kožu
osjetljivom na svjetlost i č č
8
U denni opadanje broja i kvaliteta vlakana elastina,
kolagena i osnovne supstance ima za posljedicu
smanjivanje č i č kože. Prve bore
se pojavljuju. č lojnih i znojnih žlijezda se
smanjuje, rožnati sloj se isušuje i bore produbljuju.
Koža pokazuje veliku osjetljivost na spoljne utica-
je. Razmijene đ derme i epiderme su sve
slabije. Krvni sudovi se đ a njihovi zidovi
postaju đ i deblji. Protok krvi i limfe se smanju-
je. Ten postaje prozimiji i tamniji. Ovoj neveseloj
slici pridružuje se i starenje koje sunce izaziva. Kao
i svi otkriveni dijelovi, koža lica č izložena
suncu, je izborana dubokim borama, svjetlim i tam-
nim mrljama i hrapava je.
Blistavost
shrana, snabdjevanje kiseonikom i
odmor su tri glavna faktora koji
direktno č na dobro zdravlje
kože. Nedostatak ili nestabilnost
samo jednog od njih odmah se ogle-
da na koži i to više ukoliko je ona svijetla i
nježna. Sva nastojanja sa č
preparatima, masažama i gimnastikom lica
ne bi moglo otkloniti promjene u zdravlju i
ljepoti kože prouzrokovane nedovoljnom
ishranom, nedostatkom č vazduha ili
nedovoljnim odmorom.
Bitna uloga Ujnr-une
)!aš organizam se ć dobro kada svakodnevno
prima č dijela ugljikohidrata (žitarice, krompir,
suho ć ć dva dijela proteina (meso, riba,
jaja, č proizvodi) i jedan dio lipida (maslac,
ulje). Dobro odabrane, namirnice ne zadovoljavaju
samo naše potrebe u amino kiselinama (proteinima)
u masnim kiselinama (biljna ulja) i u ugljikohidra-
ti ma (fruktoza iz ć nego i đ orga-
nizmu vitamine, mineralne soli i oligo-elemente
neophodne za njihovu asimilaciju kao i vlakna
ć koja pospješuju pražnjenje.
9
v
OZE
Priiatelii kože
Vitamini i minerali (prisutni u tijelu u neizmjerno
malim č su neophodni organizmu zbog
svojih zaštitnih, antioksidantskih i energetskih osobi-
na. Ljudski organizam ih ne sintetizira (odnosno ne
proizvodi) tako da se moraju unositi izvana,
uglavnom oralnim putem. Neki od njih imaju speci-
č uticaj na kožu. Njihov nedostatak se manifesti-
ra na koži, kosi i noktima. Njihovo kori štenje u
č kremama je relativno novo, a istra-
živanja nam ć nova ć Najzanimljiviji
elementi za kožu su vitamini A, e i E, ć antiok-
sidanti koji se bore protiv starenja kože i bora.
Vitamini iz grupe B, kao i vitamini H i P imaju
đ važnu ulogu za dobro zdravlje kože. Malo
poznato je djelovanje minerala u delmatologiji.
ć č tvrdi da se oni bore protiv slobod-
nih radikala i da č djelovanje vitamina.
Radi se o selenu ć u kozmetologiji),
kalcij u, kalijumu, magnezij u, željezu, cinku, bakru,
jodu itd.
Voda, mada se posebno ne č za kožu
- hidratacija kože stvarno nije direktno propor-
cionalna č unesene vode u organizam - je
neophodna za sve funkcije tijela: probavu, eliminaci-
ju, regulaciju temperature, drenažu toksina. Stoga se
č piti dnevno bar jedan litar i po vode
nakon obroka.
r
Blistavost
shrana, snabdjevanje kiseonikom i
odmor su tri glavna faktora koji
direktno č na dobro zdravlje
kože. Nedostatak ili nestabilnost
samo jednog od njih odmah se ogle-
da na koži i to više ukoliko je ona svijetla i
nježna. Sva nastojanja sa č
preparatima, masažama i gimnastikom lica
ne bi moglo otkloniti promjene u zdravlju i
ljepoti kože prouzrokovane nedovoljnom
ishranom, nedostatkom č vazduha ili
nedovoljnim odmorom.
Bitna uloga Ujnr-une
)!aš organizam se ć dobro kada svakodnevno
prima č dijela ugljikohidrata (žitarice, krompir,
suho ć ć dva dijela proteina (meso, riba,
jaja, č proizvodi) i jedan dio lipida (maslac,
ulje). Dobro odabrane, namirnice ne zadovoljavaju
samo naše potrebe u amino kiselinama (proteinima)
u masnim kiselinama (biljna ulja) i u ugljikohidra-
ti ma (fruktoza iz ć nego i đ orga-
nizmu vitamine, mineralne soli i oligo-elemente
neophodne za njihovu asimilaciju kao i vlakna
ć koja pospješuju pražnjenje.
9
v
OZE
Priiatelii kože
Vitamini i minerali (prisutni u tijelu u neizmjerno
malim č su neophodni organizmu zbog
svojih zaštitnih, antioksidantskih i energetskih osobi-
na. Ljudski organizam ih ne sintetizira (odnosno ne
proizvodi) tako da se moraju unositi izvana,
uglavnom oralnim putem. Neki od njih imaju speci-
č uticaj na kožu. Njihov nedostatak se manifesti-
ra na koži, kosi i noktima. Njihovo kori štenje u
č kremama je relativno novo, a istra-
živanja nam ć nova ć Najzanimljiviji
elementi za kožu su vitamini A, e i E, ć antiok-
sidanti koji se bore protiv starenja kože i bora.
Vitamini iz grupe B, kao i vitamini H i P imaju
đ važnu ulogu za dobro zdravlje kože. Malo
poznato je djelovanje minerala u delmatologiji.
ć č tvrdi da se oni bore protiv slobod-
nih radikala i da č djelovanje vitamina.
Radi se o selenu ć u kozmetologiji),
kalcij u, kalijumu, magnezij u, željezu, cinku, bakru,
jodu itd.
Voda, mada se posebno ne č za kožu
- hidratacija kože stvarno nije direktno propor-
cionalna č unesene vode u organizam - je
neophodna za sve funkcije tijela: probavu, eliminaci-
ju, regulaciju temperature, drenažu toksina. Stoga se
č piti dnevno bar jedan litar i po vode
nakon obroka.
r
Nepriiatelii kože
Alkohol, prekomjerno konzumiran, truje organizam
i ubrzava njegovo starenje. On pomaže dehidraciju
kože i uništava ć vitamina i minerala.
Antidoti (protuotrovi): vitamini
A, e i E. Uz to primjenji-
vati kremu na bazi
vitamina E.
Kahva i č u
ć vjetar, suša, voda puna č dehidri-
raju kožu.
Antidoti: zaštitna krema, vitamin E.
Sunce č da koža prerano stari.
Antidoti: kreme za č vitamini A i E.
Stalni stres đ doprinosi lošem izgledu.
Antidoti: vitamini B, kalcij , magnezij.
Pravilna ishrana
Zbog rukovanja, prerade, š č uzgOja
poljoprivrednih proizvoda, uzgoj stoke visoke pro-
duktivnosti naše namirnice su ponekad lišene najko-
risnijih supstanci: vitamini, minerali i oligo-elementi.
Šta č tada?
Ne oklijevajte da hranjive nedostatke dopunite sa
prirodnim hranjivim dodacima u
obliku kapsula pilula ili
ampula iz dijetetskih
prodavnica ili apo-
teka.
velikim
č crpe
rezerve vitamina B
Uzeti: dva puta godišnje, nakon zime i tokom jeseni,
kuru kapsula koje č sadrže bitne masne
kiseline i vitamine A i E.
Tokom cijele
godine:
• Vodite č o
porijeklu proizvoda,
njihovoj svježini i razno-
i dehidriraju kožu.
Antidoti: vitamini B i cink.
Duhan izaziva stezanje krvnih sudova
(vazokonstrikciju) što č loše opskrbljivanje
ć kiseonikom. Njihova regeneracija je uspore-
na. On napada č vlakna, a č uništava
vitamin e i vitamine B. đ daje siv izgled
koži, zadebljava je i pomaže starenju kože.
Antidoti: vitamini e i B5.
Brze dijete, kojim gubimo više od l kg č
odnose i dio č kože.
Antidoti: vitamini A, e i E.
10
likosti;
• Ne potapajte ć u vodu nego ga perite pod
ć vodom;
• Jedite svakog dana ć i ć svježe i sirovo,
kupU eno istog ili prethodnog dana i č u
frižideru i na tamnom mjestu jer vitamin e nije
otporan pri kuhanju, osjetljiv je na svjetlost, toplo-
tu i kiseonik;
• Umjesto da pijete sok agruma, jedite cijelo ć
da bi upotpunosti iskoristili vitamin P;
Nepriiatelii kože
Alkohol, prekomjerno konzumiran, truje organizam
i ubrzava njegovo starenje. On pomaže dehidraciju
kože i uništava ć vitamina i minerala.
Antidoti (protuotrovi): vitamini
A, e i E. Uz to primjenji-
vati kremu na bazi
vitamina E.
Kahva i č u
ć vjetar, suša, voda puna č dehidri-
raju kožu.
Antidoti: zaštitna krema, vitamin E.
Sunce č da koža prerano stari.
Antidoti: kreme za č vitamini A i E.
Stalni stres đ doprinosi lošem izgledu.
Antidoti: vitamini B, kalcij , magnezij.
Pravilna ishrana
Zbog rukovanja, prerade, š č uzgOja
poljoprivrednih proizvoda, uzgoj stoke visoke pro-
duktivnosti naše namirnice su ponekad lišene najko-
risnijih supstanci: vitamini, minerali i oligo-elementi.
Šta č tada?
Ne oklijevajte da hranjive nedostatke dopunite sa
prirodnim hranjivim dodacima u
obliku kapsula pilula ili
ampula iz dijetetskih
prodavnica ili apo-
teka.
velikim
č crpe
rezerve vitamina B
Uzeti: dva puta godišnje, nakon zime i tokom jeseni,
kuru kapsula koje č sadrže bitne masne
kiseline i vitamine A i E.
Tokom cijele
godine:
• Vodite č o
porijeklu proizvoda,
njihovoj svježini i razno-
i dehidriraju kožu.
Antidoti: vitamini B i cink.
Duhan izaziva stezanje krvnih sudova
(vazokonstrikciju) što č loše opskrbljivanje
ć kiseonikom. Njihova regeneracija je uspore-
na. On napada č vlakna, a č uništava
vitamin e i vitamine B. đ daje siv izgled
koži, zadebljava je i pomaže starenju kože.
Antidoti: vitamini e i B5.
Brze dijete, kojim gubimo više od l kg č
odnose i dio č kože.
Antidoti: vitamini A, e i E.
10
likosti;
• Ne potapajte ć u vodu nego ga perite pod
ć vodom;
• Jedite svakog dana ć i ć svježe i sirovo,
kupU eno istog ili prethodnog dana i č u
frižideru i na tamnom mjestu jer vitamin e nije
otporan pri kuhanju, osjetljiv je na svjetlost, toplo-
tu i kiseonik;
• Umjesto da pijete sok agruma, jedite cijelo ć
da bi upotpunosti iskoristili vitamin P;
Vitamini i niihovo dielovanie
Vitamini Prirodni izvori
Vitamin A (retinol) jetra, riblje ulje, jaja, č proizvodi
Provitamin A (beta karoten) mrkva, zeleno ć
dinja, breskva
Vitamin B5 (pantotenska kiselina) č č žitarice, meso, zeleno ć
Vitamin B2 (riboflavin) pivski kvasac, jaja, č proizvodi, jetra, riba
Vitamin B6 (piridoksin) žitarice, klice žitarica, kvasac, kupus, meso,
živinsko meso, iznutrice
Vitamin e (askorbinska kiselina) agrumi, kivi, crveno ć
zeleno ć paradajz
Vitamin D (kaiciferoI) riba, riblje ulje, č proizvodi,
žumanjce, maslac
Vitamin E (tokoferol) ć zelenih listova, paradajz, biljna ulja,
kompletne žitarice, soja
Vitamin F (masne kiseline) biljna ulja
Vitamin H (D biotin) žumanjce, šampinjoni, jetra
Vitamin P (bioflavonid) narandže, borovnice
• Jesti neoguljeno ć i ć (ako je ć
ler sadrži maksimum vitamina;
• Jesti integralni hljeb, u kome je brašno manje
č š ć nego kod bijelog hljeba;
• Koristiti više integralnu rižu nego đ
• Posipati zelenu salatu, gratinirano ć i supe
k\' ascem u prahu;
• Smanjiti što je ć više vrijeme kuhanja.
11
Djelovanja
pomaže č kože,
zarastanje ožiljaka (akne) rast
ć antioksidant
boji kožu i ubnava njeno crnjenje
i jak antioksidant
zdrava koža
antiseboroik i anti-komedon
antiseboroik i anti-komedon
č š ć kapilare, posreduje u
nastajanju kolagena, č
djelovanje vitamina E, č
zacjeljuje ožiljke (akne), antioksidant
pomaže ljuštenje kože i prolaz
ć ka gornjem sloju
ć antioksidant (3 puta
ć od vitamina e), hidratant,
regenerator ć
č kože, ublažava infekcije
antiseboroik
č kapilare, antiflamatorik
Vitamini i niihovo dielovanie
Vitamini Prirodni izvori
Vitamin A (retinol) jetra, riblje ulje, jaja, č proizvodi
Provitamin A (beta karoten) mrkva, zeleno ć
dinja, breskva
Vitamin B5 (pantotenska kiselina) č č žitarice, meso, zeleno ć
Vitamin B2 (riboflavin) pivski kvasac, jaja, č proizvodi, jetra, riba
Vitamin B6 (piridoksin) žitarice, klice žitarica, kvasac, kupus, meso,
živinsko meso, iznutrice
Vitamin e (askorbinska kiselina) agrumi, kivi, crveno ć
zeleno ć paradajz
Vitamin D (kaiciferoI) riba, riblje ulje, č proizvodi,
žumanjce, maslac
Vitamin E (tokoferol) ć zelenih listova, paradajz, biljna ulja,
kompletne žitarice, soja
Vitamin F (masne kiseline) biljna ulja
Vitamin H (D biotin) žumanjce, šampinjoni, jetra
Vitamin P (bioflavonid) narandže, borovnice
• Jesti neoguljeno ć i ć (ako je ć
ler sadrži maksimum vitamina;
• Jesti integralni hljeb, u kome je brašno manje
č š ć nego kod bijelog hljeba;
• Koristiti više integralnu rižu nego đ
• Posipati zelenu salatu, gratinirano ć i supe
k\' ascem u prahu;
• Smanjiti što je ć više vrijeme kuhanja.
11
Djelovanja
pomaže č kože,
zarastanje ožiljaka (akne) rast
ć antioksidant
boji kožu i ubnava njeno crnjenje
i jak antioksidant
zdrava koža
antiseboroik i anti-komedon
antiseboroik i anti-komedon
č š ć kapilare, posreduje u
nastajanju kolagena, č
djelovanje vitamina E, č
zacjeljuje ožiljke (akne), antioksidant
pomaže ljuštenje kože i prolaz
ć ka gornjem sloju
ć antioksidant (3 puta
ć od vitamina e), hidratant,
regenerator ć
č kože, ublažava infekcije
antiseboroik
č kapilare, antiflamatorik
Dodaci hrani koii povolino dieluiu na kožu
Supstance
Polen, kvasac, cistein
č č pivski kvasac
Ženšen
Lecitin
Selen
Cink
Kalcij
Kalij
Bakar
Željezo
Djelovanja
bogati esencijalnim amino kiselinama, održavaju i revitaliziraju tkiva,
stimulišu rast ć proizvode enzime, izvrsni su antiridi
bogati su vitaminima iz grupe B koji pomažu rastu ć
i osiguravaju zdravu kožu
ima stimulativna svojstva, smanjuje stres i napetost
pomaže mikrocirkulaciju krvi, ć pozitivni hoiesteroi
a smanjuje negativni
usporava starenje, č antioksidante vitamina E
pomaže detoksikaciju organizma i zacjeljivanje akni
smiruje kožu
protiv isušivanja kože č zajedno sa vitarninom E
daje boju koži
daje ž č ten koži
12
Povolini č č
napora
Kretanie? Kreator liepote!
ć č života ć samo osrednju cirku-
laciju krvi. Vitalne izmjene se svode na pasivno
preživljavanje, a veliki broj kapilara je bukvalno
č iz cirkulacije.
Ovo funkcioniranje "kao usporeno" nije stimula-
tivno ni za našu kožu, niti za naše zdravlje.
Dobra ishrana i č aktivnost dakle neophodni
su da biste održali zdrave ć
Dodaci hrani koii povolino dieluiu na kožu
Supstance
Polen, kvasac, cistein
č č pivski kvasac
Ženšen
Lecitin
Selen
Cink
Kalcij
Kalij
Bakar
Željezo
Djelovanja
bogati esencijalnim amino kiselinama, održavaju i revitaliziraju tkiva,
stimulišu rast ć proizvode enzime, izvrsni su antiridi
bogati su vitaminima iz grupe B koji pomažu rastu ć
i osiguravaju zdravu kožu
ima stimulativna svojstva, smanjuje stres i napetost
pomaže mikrocirkulaciju krvi, ć pozitivni hoiesteroi
a smanjuje negativni
usporava starenje, č antioksidante vitamina E
pomaže detoksikaciju organizma i zacjeljivanje akni
smiruje kožu
protiv isušivanja kože č zajedno sa vitarninom E
daje boju koži
daje ž č ten koži
12
Povolini č č
napora
Kretanie? Kreator liepote!
ć č života ć samo osrednju cirku-
laciju krvi. Vitalne izmjene se svode na pasivno
preživljavanje, a veliki broj kapilara je bukvalno
č iz cirkulacije.
Ovo funkcioniranje "kao usporeno" nije stimula-
tivno ni za našu kožu, niti za naše zdravlje.
Dobra ishrana i č aktivnost dakle neophodni
su da biste održali zdrave ć
Dobro opskrbljivanje kiseonikom svih krvnih sudo-
\-a pogoduje blistavosti i mladosti naše kože. Idealno
bi bilo svakog dana hodati brzo po l sat. Minimum
je baviti se nekim sportom po dvadeset minuta tri
puta č
č pravilno disati
e nedostatku kretanja, dubokim
možemo smanjiti đ organizma.
Slobodno disanje od 4 dijela, inspirisano
jogom, je jedan od najboljih č za
ljepotu koju možemo ponuditi koži.
ć normalno, izvodite
ć etape disanja:
- udahnite kroz nos i
č da se stomak
č nadimati,
8 - zadržati dah (ovo ć da se
rašire alveole u gornjem dijelu ć
koje se rijetko ventiliraju i tako se
aktivira cirkulacija krvi),
8 - izdahnite duboko ć
stomak,
8 - respiratorni zastoj (ovo
13
dom ili bar tri puta dnevno. Ni u jednom trenutku ne
treba sc naprezati. Kada se taj ritam jednom
uspostavi možete ć na ć brojanje: 4 - 10-
-8-lOzatim4 - 12 - 8-12, zatim4 - 16 - 8- 16.
Posliie napora ...
okriieplienie
Suviše briga č pojavu bora. One uništavaju
magnezij i kalcij u našem organizmu. Nasuprot tome
nedovoljno stresa vodi ka č umoru. Idealan
č života za održavanje ljudskog organizma je
adekvatan omjer izbalansirane č i mentalne
aktivnosti sa zasluženim opuštanjem. Efektivno,
nakon napornog dana ć odmor je ć
elemenat po redu kojim je uslovljena ljepota.
Regeneracija kože se dva puta više
ć tokom sna. Pretpostavlja se,
uglavnom, da je sedam do osam sati
neophodno da se organizam dobro
relaksira.
Dobro opskrbljivanje kiseonikom svih krvnih sudo-
\-a pogoduje blistavosti i mladosti naše kože. Idealno
bi bilo svakog dana hodati brzo po l sat. Minimum
je baviti se nekim sportom po dvadeset minuta tri
puta č
č pravilno disati
e nedostatku kretanja, dubokim
možemo smanjiti đ organizma.
Slobodno disanje od 4 dijela, inspirisano
jogom, je jedan od najboljih č za
ljepotu koju možemo ponuditi koži.
ć normalno, izvodite
ć etape disanja:
- udahnite kroz nos i
č da se stomak
č nadimati,
8 - zadržati dah (ovo ć da se
rašire alveole u gornjem dijelu ć
koje se rijetko ventiliraju i tako se
aktivira cirkulacija krvi),
8 - izdahnite duboko ć
stomak,
8 - respiratorni zastoj (ovo
13
dom ili bar tri puta dnevno. Ni u jednom trenutku ne
treba sc naprezati. Kada se taj ritam jednom
uspostavi možete ć na ć brojanje: 4 - 10-
-8-lOzatim4 - 12 - 8-12, zatim4 - 16 - 8- 16.
Posliie napora ...
okriieplienie
Suviše briga č pojavu bora. One uništavaju
magnezij i kalcij u našem organizmu. Nasuprot tome
nedovoljno stresa vodi ka č umoru. Idealan
č života za održavanje ljudskog organizma je
adekvatan omjer izbalansirane č i mentalne
aktivnosti sa zasluženim opuštanjem. Efektivno,
nakon napornog dana ć odmor je ć
elemenat po redu kojim je uslovljena ljepota.
Regeneracija kože se dva puta više
ć tokom sna. Pretpostavlja se,
uglavnom, da je sedam do osam sati
neophodno da se organizam dobro
relaksira.
Koža živi
i miienia se
TIpovi
oža živi i razlikuje se od
osobe do osobe.
Ona zahtjeva
ć njegu
za svaki tip kože.
Da bismo dobro održavali i
njegovali kožu osnovno
pravilo je poznavanje tipa
kože kome ona pripada:
"suha" "masna" ili "nor- ,
malna". Poznati "mješoviti
tip kože" je kombinacija
masne kože i dmge dvije.
Za ovaj tip kože je karakte-
č koža koja naginje ka
masnoj u centralnoj zoni lica,
ć slovo T, odnosno
č nos i brada. Na ostalim
mjestima, na obrazima i dmgim
dijelovima ona je "normalna" ili
"suha". Preparati za mješoviti tip kože
č je njeguju i tako uspostavljaju njenu
prirodnu ravnotežu.
Bilo da je koža "suha", "masna" ili "nOlmalna" ona to
nije jednoliko. Ustvari lojne i znojne žlijezde nisu
podjednako đ Ima ih više i ć su u zoni
T. Dakle nonnalno je da se taj dio lica više sjaji.
v
OZE
14
Svaka koža je manje ili više "suha", "masna" ili "nor-
malna". Cijelo lice đ tipa kože ć se
nizom preparata namijenjenih tom tipu kože.
Naprimjer, fonnulacija za masne kože, ust-
vari obuhvata lepezu masnih koža koja
ide od masne veoma hidrantne kože
do masne dehidrirane. Tu postoji
mnogo nijansi koje treba znati
razlikovati. Upravo u tome
dijagnoza dermatologa ili
č može biti dragoc-
jena i dovesti do č
vanja adekvatne njege
č za neki tip kože.
Ako ne, onda treba
eksperimentisati sa losio-
nima i kremama raznih
marki prije nego što
đ one koji najbolje
odgovaraju. Stanje kože se
mijenja u zavisnosti, od
atmosferskih i č uti-
caja. Stoga upotrebu č
proizvoda treba prilagoditi ne samo
vrsti kože nego i klimatskim uslovima
i njenim č potrebama.
Godine, peliodi velikih stresova, ć ili uzi-
manje nekih lijekova moraju se uzeti u obzir. Zimi
koža prelazi put izlaganja ć i vjetm do pros-
torija č previše zaglijanih. To je č suhljom i
više je iritira nego ljeti. Umor uzrokuje isti efekat.
NOlmalna koža, na granici suhe kože, u tinl uslovima,
Koža živi
i miienia se
TIpovi
oža živi i razlikuje se od
osobe do osobe.
Ona zahtjeva
ć njegu
za svaki tip kože.
Da bismo dobro održavali i
njegovali kožu osnovno
pravilo je poznavanje tipa
kože kome ona pripada:
"suha" "masna" ili "nor- ,
malna". Poznati "mješoviti
tip kože" je kombinacija
masne kože i dmge dvije.
Za ovaj tip kože je karakte-
č koža koja naginje ka
masnoj u centralnoj zoni lica,
ć slovo T, odnosno
č nos i brada. Na ostalim
mjestima, na obrazima i dmgim
dijelovima ona je "normalna" ili
"suha". Preparati za mješoviti tip kože
č je njeguju i tako uspostavljaju njenu
prirodnu ravnotežu.
Bilo da je koža "suha", "masna" ili "nOlmalna" ona to
nije jednoliko. Ustvari lojne i znojne žlijezde nisu
podjednako đ Ima ih više i ć su u zoni
T. Dakle nonnalno je da se taj dio lica više sjaji.
v
OZE
14
Svaka koža je manje ili više "suha", "masna" ili "nor-
malna". Cijelo lice đ tipa kože ć se
nizom preparata namijenjenih tom tipu kože.
Naprimjer, fonnulacija za masne kože, ust-
vari obuhvata lepezu masnih koža koja
ide od masne veoma hidrantne kože
do masne dehidrirane. Tu postoji
mnogo nijansi koje treba znati
razlikovati. Upravo u tome
dijagnoza dermatologa ili
č može biti dragoc-
jena i dovesti do č
vanja adekvatne njege
č za neki tip kože.
Ako ne, onda treba
eksperimentisati sa losio-
nima i kremama raznih
marki prije nego što
đ one koji najbolje
odgovaraju. Stanje kože se
mijenja u zavisnosti, od
atmosferskih i č uti-
caja. Stoga upotrebu č
proizvoda treba prilagoditi ne samo
vrsti kože nego i klimatskim uslovima
i njenim č potrebama.
Godine, peliodi velikih stresova, ć ili uzi-
manje nekih lijekova moraju se uzeti u obzir. Zimi
koža prelazi put izlaganja ć i vjetm do pros-
torija č previše zaglijanih. To je č suhljom i
više je iritira nego ljeti. Umor uzrokuje isti efekat.
NOlmalna koža, na granici suhe kože, u tinl uslovima,
-
bit ć bolje š ć ako se njeguje kao suha koža.
Sa lijepim danima č znoja i loja je obilnije.
Cgiavnom koža je bolje podmazana. Ako se ljeti nor-
:l1alna koža sjaji na nosu onda kada je č tamni-
_·a. ne treba č da je postala "masna". Dovoljno
_· c nanijeti na kožu hidratantnu kremu za "notmaInu
:"ožu" ili jednostavno, podlogu za šminku. Njen izbor
:reba č na istu liniju č proizvoda
_' cr su njihovi sastojci đ da se dopunjavaju.
?romjena vrste č proizvoda svaki put kada
č najmanje promjene na koži može hipersenzi-
_ il irati kožu i najzad ona može izgubiti svu dina-
č reagovanja. Ipak, kada neki č
izazove nenormalne reakcije kao što su
peckanje, crvene mrlje, svrab itd. , a da to
::lje đ i č kao što je to č sa
:Jemama na bazi ć kiselina (AHA) treba ga
dmah prestati upotrebljavati.
ormaina koža
č izgled
ž je dosta vlažna, masna toliko koliko treba da
:zgleda zdrava, glatka i blistava. Dosta je nježna,
aj na, a njene pore su jedva vidljive.
15
Objašnjenje
Ta savršena koža o kojoj sanjaju sve žene, koja je
č kod djece, mladih prije puberteta,
nažalost, rijetka je kod odraslih osoba. Glavna briga
je održati njenu krhku ravnotežu što je ć
duže ć specijalne njege.
Suha koža
Izgled i osjetljivost
Njena površina je nježna. Ona je tanka i sasvim
malo hrapava posebno na obrazima i lateralanim
dijelovima lica. Prirodna ć je njen
nedostatak. Ona "puca" č nema kreme. Vrlo
lahko reaguje crvenilom ili svrabom na najmanji
vanjski uticaj (klima, preparati, tretman i) ili
unutarnji uticaj (napetost, stres, đ
Podložna je ranoj pojavi finih borica oko č usta
i na č Ako se pravilno ne održava, na suhoj koži
se pojavljuju crvene mrlje koje mogu ć u
lišaj eve (male hrapave č Od tri tipa kože
ovaj najprije ostari.
-
bit ć bolje š ć ako se njeguje kao suha koža.
Sa lijepim danima č znoja i loja je obilnije.
Cgiavnom koža je bolje podmazana. Ako se ljeti nor-
:l1alna koža sjaji na nosu onda kada je č tamni-
_·a. ne treba č da je postala "masna". Dovoljno
_· c nanijeti na kožu hidratantnu kremu za "notmaInu
:"ožu" ili jednostavno, podlogu za šminku. Njen izbor
:reba č na istu liniju č proizvoda
_' cr su njihovi sastojci đ da se dopunjavaju.
?romjena vrste č proizvoda svaki put kada
č najmanje promjene na koži može hipersenzi-
_ il irati kožu i najzad ona može izgubiti svu dina-
č reagovanja. Ipak, kada neki č
izazove nenormalne reakcije kao što su
peckanje, crvene mrlje, svrab itd. , a da to
::lje đ i č kao što je to č sa
:Jemama na bazi ć kiselina (AHA) treba ga
dmah prestati upotrebljavati.
ormaina koža
č izgled
ž je dosta vlažna, masna toliko koliko treba da
:zgleda zdrava, glatka i blistava. Dosta je nježna,
aj na, a njene pore su jedva vidljive.
15
Objašnjenje
Ta savršena koža o kojoj sanjaju sve žene, koja je
č kod djece, mladih prije puberteta,
nažalost, rijetka je kod odraslih osoba. Glavna briga
je održati njenu krhku ravnotežu što je ć
duže ć specijalne njege.
Suha koža
Izgled i osjetljivost
Njena površina je nježna. Ona je tanka i sasvim
malo hrapava posebno na obrazima i lateralanim
dijelovima lica. Prirodna ć je njen
nedostatak. Ona "puca" č nema kreme. Vrlo
lahko reaguje crvenilom ili svrabom na najmanji
vanjski uticaj (klima, preparati, tretman i) ili
unutarnji uticaj (napetost, stres, đ
Podložna je ranoj pojavi finih borica oko č usta
i na č Ako se pravilno ne održava, na suhoj koži
se pojavljuju crvene mrlje koje mogu ć u
lišaj eve (male hrapave č Od tri tipa kože
ovaj najprije ostari.
Objašnjenje
Isušivanje kože može imati č uzroke.
• Suha koža usljed nedostatka vode ima
porijeklo u nasljedstvu.
• Koža se suši zbog nedostatka esenci-
jaInih masnih kiselina. Radi se o organ-
skom ć
Kada je nedovoljno č loja
površini kože nedostaje masna sup-
stanca. Ona pokazuje iste simp-
tome kao suha koža, kojoj nedosta-
je voda, ali je to ekstremno izraženo.
Zatezanje je veoma jako pa i neprijatno. Ovaj tip
kože dobija ć žena kada se uspori aktivnost
lojnih i znojnih žlijezda, najkasnije od č
godina.
Tendencija ka dehidriranju osjetljivih koža se
č sa vjetrom, ć veoma toplim i
suhim vazduhom, duhanom ili suncem. Isto tako se
dešava u dodiru sa vodom punom č hlo-
risanom vodom u bazenima, morskom vodom,
losionima sa alkoholom, alkalnim sapunima, suviše
jako brisanje može isušiti kožu isto kao i život
ispunjen stresom ili č gradski život.
Uglavnom, kada izbjegavamo ove spoljne agresije
ili kada se od njih štitimo i kada kožu hranimo,
koža koja je č postala suha ć svoje prvo-
bitno stanje.
Masna koža
č izgled
Koža je sjajna i debela. Č nema blistavosti, a
šminku loše drži: ona "se mijenja". Proširene pore
zbog protoka loja su č mjesta na kojima su
bijele ili crne č zvane, komedoni, pa i infek-
cija koja se manifestuje kao š ć
Od tri tipa kože, masna koža je najmanje osjetljiva .
Ona je najotpornija na sunce, variranje temperatura
i starenje.
One koje misle da imaju "masnu"
kožu mogu uraditi ć test.
Nakon pranja kože vodom i
sapunom posušite je i č
jedan sat. Staviti tanki papir na "T"
lica. Ako se pojavi jedna prozirna
mrlja na papiru, radi se o prekomjer-
nom loju i dakle o masnoj koži ili
mješovitom tipu kože.
Objašnjenje
Isušivanje kože može imati č uzroke.
• Suha koža usljed nedostatka vode ima
porijeklo u nasljedstvu.
• Koža se suši zbog nedostatka esenci-
jaInih masnih kiselina. Radi se o organ-
skom ć
Kada je nedovoljno č loja
površini kože nedostaje masna sup-
stanca. Ona pokazuje iste simp-
tome kao suha koža, kojoj nedosta-
je voda, ali je to ekstremno izraženo.
Zatezanje je veoma jako pa i neprijatno. Ovaj tip
kože dobija ć žena kada se uspori aktivnost
lojnih i znojnih žlijezda, najkasnije od č
godina.
Tendencija ka dehidriranju osjetljivih koža se
č sa vjetrom, ć veoma toplim i
suhim vazduhom, duhanom ili suncem. Isto tako se
dešava u dodiru sa vodom punom č hlo-
risanom vodom u bazenima, morskom vodom,
losionima sa alkoholom, alkalnim sapunima, suviše
jako brisanje može isušiti kožu isto kao i život
ispunjen stresom ili č gradski život.
Uglavnom, kada izbjegavamo ove spoljne agresije
ili kada se od njih štitimo i kada kožu hranimo,
koža koja je č postala suha ć svoje prvo-
bitno stanje.
Masna koža
č izgled
Koža je sjajna i debela. Č nema blistavosti, a
šminku loše drži: ona "se mijenja". Proširene pore
zbog protoka loja su č mjesta na kojima su
bijele ili crne č zvane, komedoni, pa i infek-
cija koja se manifestuje kao š ć
Od tri tipa kože, masna koža je najmanje osjetljiva .
Ona je najotpornija na sunce, variranje temperatura
i starenje.
One koje misle da imaju "masnu"
kožu mogu uraditi ć test.
Nakon pranja kože vodom i
sapunom posušite je i č
jedan sat. Staviti tanki papir na "T"
lica. Ako se pojavi jedna prozirna
mrlja na papiru, radi se o prekomjer-
nom loju i dakle o masnoj koži ili
mješovitom tipu kože.
Test za đ tipa koie
Debljina kože
Pore
Ne nanositi kremu
nakon č š ć kože.
č 30 min.
Crne č
Bubuljice
Ten
Bronzana boja
Pocrvenite li?
Suha koža
tanka,
malo providna
č nevidljive
koža puca veoma
neugodno
zanemarljive
ili vrto rijetke
skoro nikada
od svijetlog
do veoma svijetlog
lahko izgori,
na suncu
ć ne crni
lahko
Masna koža Normalna koža
debela srednje tanka
proširene srednje proširene
nikakve neprijatnosti, koža puca blago,
tek nakon 30 min. č u predjelu
č i lice obraza
č se sijati
redovno neke su č
na cijelom licu locirane na nosu i č
č rijetko, č prije
ili poslije menstruacije
taman srednje svijetao
izvrsna bronzana boja, č izgori,
bez opekotina a poslije pocrni
rijetko ponekad
ć odgovara sa "da" za č tip kože đ vaš tip kože.
Objašnjenje
a vrsta kože je hormonainog
U periodu adolescenci-
: sve do menopauze muški hor-
--oni stimulišu lojne žlijezde.
-_' ihovodgovor je č loja u
cli kim č seboreja. Zona
"r pa č i cijelo lice, poprsje i đ
17
č se sijati.
U mladosti, akne se ne razvijaju postupno
niti č na masnoj koži, ali ona je
pogodno tlo.
Sve masne kože mogu biti dehidrirane spolj-
nim agresijama. Slabo č lojnih i znojnih
žlijezda od 25-30 godine č na normalizaciju
seboreje, ali potreba za hidratacijom se ć
Test za đ tipa koie
Debljina kože
Pore
Ne nanositi kremu
nakon č š ć kože.
č 30 min.
Crne č
Bubuljice
Ten
Bronzana boja
Pocrvenite li?
Suha koža
tanka,
malo providna
č nevidljive
koža puca veoma
neugodno
zanemarljive
ili vrto rijetke
skoro nikada
od svijetlog
do veoma svijetlog
lahko izgori,
na suncu
ć ne crni
lahko
Masna koža Normalna koža
debela srednje tanka
proširene srednje proširene
nikakve neprijatnosti, koža puca blago,
tek nakon 30 min. č u predjelu
č i lice obraza
č se sijati
redovno neke su č
na cijelom licu locirane na nosu i č
č rijetko, č prije
ili poslije menstruacije
taman srednje svijetao
izvrsna bronzana boja, č izgori,
bez opekotina a poslije pocrni
rijetko ponekad
ć odgovara sa "da" za č tip kože đ vaš tip kože.
Objašnjenje
a vrsta kože je hormonainog
U periodu adolescenci-
: sve do menopauze muški hor-
--oni stimulišu lojne žlijezde.
-_' ihovodgovor je č loja u
cli kim č seboreja. Zona
"r pa č i cijelo lice, poprsje i đ
17
č se sijati.
U mladosti, akne se ne razvijaju postupno
niti č na masnoj koži, ali ona je
pogodno tlo.
Sve masne kože mogu biti dehidrirane spolj-
nim agresijama. Slabo č lojnih i znojnih
žlijezda od 25-30 godine č na normalizaciju
seboreje, ali potreba za hidratacijom se ć
---------- ---------
Razna č
RED STVA
č sredstva su u
č ili č obliku.
Njihovo trajanje je
uglavnom oko 30 mjeseci.
Osim ako datum isteka
roka nije č na etiketi. Naziv sastojaka
je č na uputstvu u ć nizu
procenta u kojem su zastupljeni u
č sredstvima. Ako je procenat
manji od 1 % sastav je č Parfemi se
svrstavaju kao posljednji u tom nizu.
Tendencija izrade č
sredstava vodi ka složenim
proizvodima. U striktnom
smislu propisivanja, kozme-
č sredstva se moraju
č na kontakt sa epider-
mom. Dublje djelovanje kao što
je transdermalno (prolaz kroz
kožu), u principu zahtijeva
ljekarsko propisivanje za
upotrebu.
Mada su mnogo djelotvornije i
sa više cilja nego ranije, sadašnje kreme ipak nisu
č Bilo kako da su efikasne
(me ne zaustavljaju proces
'ltarenja. Ali ove kreme mogu
usporiti, proces starenja
kože i ponekad spektaku-
larno poboljšati izgled kože.
18
Toaletno sredstva
za svakodnevnu upotrebu
Sapuni, dermatološki proizvodi ili č mlije-
ka za skidanje šminke, pjene, kreme i ulja za
č š ć tonici, losioni ... Svi oni imaju za cilj da
č kožu: od vanjske prljavštine; odumrlih ć
i tragova č kože pomješanih sa lojem; na
kraju sredstva za šminku, ako se to dogodi.
Toaletni sapun
Dobija se miješanjem sode ili potaše sa mastima
životinjskog porijekla (loj , mast) ili biljnog pori-
jekla (maslinovo ulje, palmino, bademovo ulje).
Alkalnost sapuna ć pH faktor kože. Dakle,
oni se ne č ni za
masnu kožu kod koje
č prirodnu tenden-
ciju rasta mikroba, niti za
nježnu i suhu kožu koju
mogu iritirati i još više
isušiti.
Njihova masna struktura
odgovara samo normalnoj
koži, bez nekih posebnih
problema... Rijetka dragoc-
jenost.
Dermatološki sapuni
ili č sapuni
Pojavljuju se u č ili č obliku i blaži su
nego č sapun. To su č sapuni za koje
možemo zahvaliti č vojsci. Tokom drugog
svjetskog rata vojnici sa broda "Navy" umiva li su
---------- ---------
Razna č
RED STVA
č sredstva su u
č ili č obliku.
Njihovo trajanje je
uglavnom oko 30 mjeseci.
Osim ako datum isteka
roka nije č na etiketi. Naziv sastojaka
je č na uputstvu u ć nizu
procenta u kojem su zastupljeni u
č sredstvima. Ako je procenat
manji od 1 % sastav je č Parfemi se
svrstavaju kao posljednji u tom nizu.
Tendencija izrade č
sredstava vodi ka složenim
proizvodima. U striktnom
smislu propisivanja, kozme-
č sredstva se moraju
č na kontakt sa epider-
mom. Dublje djelovanje kao što
je transdermalno (prolaz kroz
kožu), u principu zahtijeva
ljekarsko propisivanje za
upotrebu.
Mada su mnogo djelotvornije i
sa više cilja nego ranije, sadašnje kreme ipak nisu
č Bilo kako da su efikasne
(me ne zaustavljaju proces
'ltarenja. Ali ove kreme mogu
usporiti, proces starenja
kože i ponekad spektaku-
larno poboljšati izgled kože.
18
Toaletno sredstva
za svakodnevnu upotrebu
Sapuni, dermatološki proizvodi ili č mlije-
ka za skidanje šminke, pjene, kreme i ulja za
č š ć tonici, losioni ... Svi oni imaju za cilj da
č kožu: od vanjske prljavštine; odumrlih ć
i tragova č kože pomješanih sa lojem; na
kraju sredstva za šminku, ako se to dogodi.
Toaletni sapun
Dobija se miješanjem sode ili potaše sa mastima
životinjskog porijekla (loj , mast) ili biljnog pori-
jekla (maslinovo ulje, palmino, bademovo ulje).
Alkalnost sapuna ć pH faktor kože. Dakle,
oni se ne č ni za
masnu kožu kod koje
č prirodnu tenden-
ciju rasta mikroba, niti za
nježnu i suhu kožu koju
mogu iritirati i još više
isušiti.
Njihova masna struktura
odgovara samo normalnoj
koži, bez nekih posebnih
problema... Rijetka dragoc-
jenost.
Dermatološki sapuni
ili č sapuni
Pojavljuju se u č ili č obliku i blaži su
nego č sapun. To su č sapuni za koje
možemo zahvaliti č vojsci. Tokom drugog
svjetskog rata vojnici sa broda "Navy" umiva li su
samo morskom vodom,a č deterdženti "
,J pjenili kao sapun. Pošto su sapuni svi č
""H faktor č sapuna bi mogao biti
::-li zak onom kože (4-6). Zbog toga njih
:'01je podnose masna i suha koža
sapune.
Mliieko
za skidanie
šminke, piene,
kreme i ulia
z" č š ć
):1i su još blaži nego ove
::::mj ene sapuna. Te prepa-
-':':e bolje podnose č i
sjetijive kože. Oni se
·.oriste za č š ć lica i
:-ata. Mlijeko, pjene i
;.:cme se uglavnom ispiru
Jdom. Gusta mlijeka i
-:JJ za č š ć se brišu
2tom natopljenom u tonik.
Nivo kiselosti ili č neke sup-
stance varira na ljestvici od 1 do 14.
Faktor pHZ 7 je neutralan. Neka supstanca
je kisela ako je njen faktor pH niži od 7, a
č ako je ć od 7. PHfaktor kože varira
(4-6), ali je uvijek kiseo. Normalna koža lica ima
pH faktor od 4,7.
Masna koža je manje kisela, a suha više.
č sredstva sa č pH faktorom
č prirodni pH iz kože te ona postaje osjetlji-
va na uticaj bakterija. Suha koža se lahko iritira.
Prema stanju i tipu kože potrebno je dva sata i
više da ona sama uspostavi ravnotežu kiselosti
svog zaštitnog sloja. Preparati na kojim je
Skidanie
šminke za č
Ovih č sredsta-
va ima dvije vrste:
• Losioni ili vodeni
gelovi rastvaraju brzo
maskare i šminku ras-
tvorljivu u vodi. Uglav-
nom sadrže cvijetnu vodu
za umirenje i dekongestiju
ili blagi č kao i neki
antiseptik.
Tonici
ili losioni
)\a č sredstva služe
č "pH neutralan" podrazumijevaju
da njihov pH (podrazumjeva se onaj
đ 5 i 6) ć poremetiti ravnotežu
kože. Č nalazimo napomenu
''pH ravnoteža" što č isto.
:::: č š ć kože i odstranji-
• U č upotrebe mas-
kare "waterproof": veoma
otporne na vodu, treba koristiti
ulja za č š ć ili emulzije "voda
u ulju" (V lU).
Jnje ostataka preparata za č š ć a
č prekomjerne ć Tonici ili
Js ioni sa blago kiselim pH faktorom imaju
u trenutnom uspostavljanju pH faktora
,.ože. koji se promjenio tokom č š ć Sastoje
od č š ć vode ili destilata biljaka,
::-:-irodno bogatih aktivnim djejstvom i od nekih
20dataka.
".
19
samo morskom vodom,a č deterdženti "
,J pjenili kao sapun. Pošto su sapuni svi č
""H faktor č sapuna bi mogao biti
::-li zak onom kože (4-6). Zbog toga njih
:'01je podnose masna i suha koža
sapune.
Mliieko
za skidanie
šminke, piene,
kreme i ulia
z" č š ć
):1i su još blaži nego ove
::::mj ene sapuna. Te prepa-
-':':e bolje podnose č i
sjetijive kože. Oni se
·.oriste za č š ć lica i
:-ata. Mlijeko, pjene i
;.:cme se uglavnom ispiru
Jdom. Gusta mlijeka i
-:JJ za č š ć se brišu
2tom natopljenom u tonik.
Nivo kiselosti ili č neke sup-
stance varira na ljestvici od 1 do 14.
Faktor pHZ 7 je neutralan. Neka supstanca
je kisela ako je njen faktor pH niži od 7, a
č ako je ć od 7. PHfaktor kože varira
(4-6), ali je uvijek kiseo. Normalna koža lica ima
pH faktor od 4,7.
Masna koža je manje kisela, a suha više.
č sredstva sa č pH faktorom
č prirodni pH iz kože te ona postaje osjetlji-
va na uticaj bakterija. Suha koža se lahko iritira.
Prema stanju i tipu kože potrebno je dva sata i
više da ona sama uspostavi ravnotežu kiselosti
svog zaštitnog sloja. Preparati na kojim je
Skidanie
šminke za č
Ovih č sredsta-
va ima dvije vrste:
• Losioni ili vodeni
gelovi rastvaraju brzo
maskare i šminku ras-
tvorljivu u vodi. Uglav-
nom sadrže cvijetnu vodu
za umirenje i dekongestiju
ili blagi č kao i neki
antiseptik.
Tonici
ili losioni
)\a č sredstva služe
č "pH neutralan" podrazumijevaju
da njihov pH (podrazumjeva se onaj
đ 5 i 6) ć poremetiti ravnotežu
kože. Č nalazimo napomenu
''pH ravnoteža" što č isto.
:::: č š ć kože i odstranji-
• U č upotrebe mas-
kare "waterproof": veoma
otporne na vodu, treba koristiti
ulja za č š ć ili emulzije "voda
u ulju" (V lU).
Jnje ostataka preparata za č š ć a
č prekomjerne ć Tonici ili
Js ioni sa blago kiselim pH faktorom imaju
u trenutnom uspostavljanju pH faktora
,.ože. koji se promjenio tokom č š ć Sastoje
od č š ć vode ili destilata biljaka,
::-:-irodno bogatih aktivnim djejstvom i od nekih
20dataka.
".
19
Speciiaina
toaletna sredstva
Njihova upotreba lllJe tako č ali ona
ć č š ć kože u dubini. To su maske,
sredstva za č š ć kože. Sva ova
sredstva su pravljena za njegu
kože.
.\<
,\ 1\
GOMMAGE
DOUCEUR
\L ,PKOVITAMI NtBs
supstance kako bi se izbjeglo isušivanje kože. Tako
č š ć koža efikasnije prihvata hidrataciju kre-
mama i maskama.
Kada se koža č 24 sata prije č ona jed-
noliko pocrni.
Nježne i osjetljive kože ili one sklone bubuljicama
č loše reaguju na č sredstva za
č š ć Zato je bolje primjeniti hemijska sredstva
za č š ć ili dobro đ masku za č š ć
Sredstva za parenie
To su č š ć č koji pomažu
djelovanje maski za
Sredstva
za č š ć
(ili exfolianti)
Ona su u obliku
krema ili gelova. Ima ih
dvije vrste:
Veoma č č š ć Dobro č kožu. Mash'ajte
blago suhom i č toaletnom rukavicom. Suha koža
ć bolje podnositi ovaj tretman nakon vlaženja i mazanja
hidratantnom Isperite zatim namažite
kremom koju č koristite.
/'
ClscenJe, stavljenih
nakon toga. Zbog
njihovog ljekovitog
djelovanja ubrajaju
se u preparate za
njegu. Da bismo ih
• č sastavljena od finih
č silicija više ili manje abrazivna, od poli-
etilena, kamena plavca, od praha ć koštica;
• Hemijska su koncentracije od 1-5% ć
kiselina ili 1-2% salicilne kiseline.
č ili hemijskim putem ili kombinacijom
oba, sredstva za č š ć olakšavaju odvajanje
odumrlih ć Djelovanje je trenutno, koža je sja-
jnija, nježnija, a ten svjetliji. Ona sadrže ć
20
pripremili dodajemo svježe
ili suhe biljne ekstrakte, č
ulja, u č vodu. Ali pazite! Ovaj tretman tako
blagotvoran za masnu kožu može prouzrokovati
anomalije kod č koža kao i veoma
osjetljivih ili veoma suvih koža.
U č akni parenja mogu č djelovanje
bakterija. Ona se dakle zabranjuju u ovim č
vima. Parenje se ne č ni osobama sa res-
piratornim smetnjama.
Speciiaina
toaletna sredstva
Njihova upotreba lllJe tako č ali ona
ć č š ć kože u dubini. To su maske,
sredstva za č š ć kože. Sva ova
sredstva su pravljena za njegu
kože.
.\<
,\ 1\
GOMMAGE
DOUCEUR
\L ,PKOVITAMI NtBs
supstance kako bi se izbjeglo isušivanje kože. Tako
č š ć koža efikasnije prihvata hidrataciju kre-
mama i maskama.
Kada se koža č 24 sata prije č ona jed-
noliko pocrni.
Nježne i osjetljive kože ili one sklone bubuljicama
č loše reaguju na č sredstva za
č š ć Zato je bolje primjeniti hemijska sredstva
za č š ć ili dobro đ masku za č š ć
Sredstva za parenie
To su č š ć č koji pomažu
djelovanje maski za
Sredstva
za č š ć
(ili exfolianti)
Ona su u obliku
krema ili gelova. Ima ih
dvije vrste:
Veoma č č š ć Dobro č kožu. Mash'ajte
blago suhom i č toaletnom rukavicom. Suha koža
ć bolje podnositi ovaj tretman nakon vlaženja i mazanja
hidratantnom Isperite zatim namažite
kremom koju č koristite.
/'
ClscenJe, stavljenih
nakon toga. Zbog
njihovog ljekovitog
djelovanja ubrajaju
se u preparate za
njegu. Da bismo ih
• č sastavljena od finih
č silicija više ili manje abrazivna, od poli-
etilena, kamena plavca, od praha ć koštica;
• Hemijska su koncentracije od 1-5% ć
kiselina ili 1-2% salicilne kiseline.
č ili hemijskim putem ili kombinacijom
oba, sredstva za č š ć olakšavaju odvajanje
odumrlih ć Djelovanje je trenutno, koža je sja-
jnija, nježnija, a ten svjetliji. Ona sadrže ć
20
pripremili dodajemo svježe
ili suhe biljne ekstrakte, č
ulja, u č vodu. Ali pazite! Ovaj tretman tako
blagotvoran za masnu kožu može prouzrokovati
anomalije kod č koža kao i veoma
osjetljivih ili veoma suvih koža.
U č akni parenja mogu č djelovanje
bakterija. Ona se dakle zabranjuju u ovim č
vima. Parenje se ne č ni osobama sa res-
piratornim smetnjama.
Maske
Njihove osobine č š ć i ljekovitosti mogu se
primjeniti na mnoštvo č
Maske za č š ć kože zemljanog tipa č na bazi
gline) su u obliku kaše pripremljene za upotrebu ili u
obliku praha koji se rastvara u vodi ili u losionu.
Ove maske absorbuju višak loja, odstranjuju
č ć i stežu pore. č se č za
masnu kožu koja tako gubi sjaj. Osobe sa
osjetljivom kožom, č i kožom sa akna-
ma treba da izbjegavaju ovaj tretman.
č sredstva
za redovnu niegu
Ova č sredstva osiguravaju č
osnovne funkcije za dobro zdravlje kože: održava-
nje njene prirodne ravnoteže, zaštitu od spoljnih
agresija, kompenziranje nedostataka suhe i masne
kože i prema tome prevenciju starenja kože.
Kada ih odabere dobro ć š č sredstva za
njegu uspostavljaju trajno hidrolipidni zaštitni sloj na
koži. Gornji sloj dobro hidr1ran ć gladak i gibak.
Sve kvalitetne emulzije, danas bi trebale sadržavati
č filter sa KP2 do 8 da bi štitile kožu ne samo
21
Aktivno dielovanie
ekstrakta nekih biliaka
Efekat Aktivni Biljke
sastojci
Adstringent tanin mušmula,
(koji steže) č dušica,
indijski kesten
Antiseboreik sumpor mrtva kopriva
inulin repuh
Anti-inflamatorik flavonoidi ginko, bršljan
Antiseptik č ulja ruzmarin, thym,
č dušica
origano
Regenerator silicij ć
Dekongestik azulen č
(koji umanjuje
navalu krvi)
ž č žele ovas, sljez
biljnog porijekla
od slabog č č nego i od dnevne
svjetlosti. Obojene hidratantne strukture u
č sredstvima daju lijep taman ten svim
vrstama nenašminkanih koža, č zreloj koži
koja je blijeda.
Istraživanja napreduju. Otkrivanje dobrih osobina
vitamina tek je č Dugo se pokušavalo inkor-
porirati neke vitamine u č sredstva, ali
bez uspjeha za stabilizaciju nji-
hovih molekula. Sada je to
gotovo. Stoga veoma č
nalazimo u č
emulzijama vitamine A, e
i E, ali i one iz grupe B kao
i vitamine D, F, H i P.

Maske
Njihove osobine č š ć i ljekovitosti mogu se
primjeniti na mnoštvo č
Maske za č š ć kože zemljanog tipa č na bazi
gline) su u obliku kaše pripremljene za upotrebu ili u
obliku praha koji se rastvara u vodi ili u losionu.
Ove maske absorbuju višak loja, odstranjuju
č ć i stežu pore. č se č za
masnu kožu koja tako gubi sjaj. Osobe sa
osjetljivom kožom, č i kožom sa akna-
ma treba da izbjegavaju ovaj tretman.
č sredstva
za redovnu niegu
Ova č sredstva osiguravaju č
osnovne funkcije za dobro zdravlje kože: održava-
nje njene prirodne ravnoteže, zaštitu od spoljnih
agresija, kompenziranje nedostataka suhe i masne
kože i prema tome prevenciju starenja kože.
Kada ih odabere dobro ć š č sredstva za
njegu uspostavljaju trajno hidrolipidni zaštitni sloj na
koži. Gornji sloj dobro hidr1ran ć gladak i gibak.
Sve kvalitetne emulzije, danas bi trebale sadržavati
č filter sa KP2 do 8 da bi štitile kožu ne samo
21
Aktivno dielovanie
ekstrakta nekih biliaka
Efekat Aktivni Biljke
sastojci
Adstringent tanin mušmula,
(koji steže) č dušica,
indijski kesten
Antiseboreik sumpor mrtva kopriva
inulin repuh
Anti-inflamatorik flavonoidi ginko, bršljan
Antiseptik č ulja ruzmarin, thym,
č dušica
origano
Regenerator silicij ć
Dekongestik azulen č
(koji umanjuje
navalu krvi)
ž č žele ovas, sljez
biljnog porijekla
od slabog č č nego i od dnevne
svjetlosti. Obojene hidratantne strukture u
č sredstvima daju lijep taman ten svim
vrstama nenašminkanih koža, č zreloj koži
koja je blijeda.
Istraživanja napreduju. Otkrivanje dobrih osobina
vitamina tek je č Dugo se pokušavalo inkor-
porirati neke vitamine u č sredstva, ali
bez uspjeha za stabilizaciju nji-
hovih molekula. Sada je to
gotovo. Stoga veoma č
nalazimo u č
emulzijama vitamine A, e
i E, ali i one iz grupe B kao
i vitamine D, F, H i P.

/
I
....... nm.
Emulziie: nešto o hemiiskom saSTavu
ć č proizvoda je u vidu
JI:: voua u kojoj su raspršene č ulja. To su
manje ili više konzistentni proizvodi, koji se
emulzija. Da bi ih dobili potrebno je lahko nanose i ispiraju vodom.
izmješati tri osnovne supstance:
ć vodu i emulgator. To je
isti postupak kao kod pravljenja
majoneze, gdje je jaje neophodno
U drugoj vrsti emulzija, kontinuirana
faza je ulje u kome su č vode
raspršene. To su neprozirna i gusta
č sredstva koja teže
da emu Iz ira ulje i senf koji se
sami ne bi mogli spojiti tako
stabilno. U č
emulzijama radi se o dobijanju
homogene i stabilne smješe
đ vode - što se naziva
vodena faza ili hidrofilna i
ulja - faza zvana uljana ili
hipofilna. Ova veza se uspo-
stavlja ć aktivnih agen-
sa (vlažnih agensa, pjenušavih i
deterdženata) č hidro-
filnih i č lipofilnih.
Najjednostavnije emulzije su tipa
Prirodni faktor hidratacije je skup
supstanci (pCA, uree, amino kiselina,
laktensa, fruktoza, glukoza i laktoze)
koje su prisutne u gomjem sloju, a koji
ć njima može sam sebi osigu-
rati hidrataciju, jer te supstance imaju
afinitet prema vodi.
Te supstance č prirodno
isparavanje unutrašnje vode Oedan
dio se miješa sa kožnom sh'amom),
skupljaju vlažnost iz vazduha ili iz
č sredstava i olakša-
prodiru u kožu, a koja se mogu
ispirati vodom.
Neki aktivatori koje dodajemo
emulzijama zahtijevaju
složeniju hemijsku kombi-
naciju kako ne bi bilo prom-
jene u toku postupka.
Emulzija UIV može se
raspršiti u ulju, i emulzija V/U
u vodi. Tako dobijamo
trostruke emulzije UIVIU ili
VIUIV.
"ulje u vodi" ili "voda u ulju". U for-
vaju zadržavanje vode u
gornjem sloju.
Mikro-emulzije su emulzije UIV
ili V lU č su č č
sitno raspršene. One ć ć
prodiranja aktivnih sup- muli UIV koja je č osnova
naših sredstava za njegu, kontinirana faza
r
22
stanci u kožu.
Hidratantna i hranliiva
č sredstva
Hidratantne emulzije
• Normalne kože, masne kože
Tipa UIV ove emulzije stvaraju proZIran sloj ,
nemastan na koži koju omekšavaju i ovlaže pravil-
no. One č ć zaštitu kod normalnih i
masnih koža. Njihovo dobro prodiranje u gornji
sloj kao i osobina zaštitne skrame č izvrsnu pod-
logu za šminku.
---
/
I
....... nm.
Emulziie: nešto o hemiiskom saSTavu
ć č proizvoda je u vidu
JI:: voua u kojoj su raspršene č ulja. To su
manje ili više konzistentni proizvodi, koji se
emulzija. Da bi ih dobili potrebno je lahko nanose i ispiraju vodom.
izmješati tri osnovne supstance:
ć vodu i emulgator. To je
isti postupak kao kod pravljenja
majoneze, gdje je jaje neophodno
U drugoj vrsti emulzija, kontinuirana
faza je ulje u kome su č vode
raspršene. To su neprozirna i gusta
č sredstva koja teže
da emu Iz ira ulje i senf koji se
sami ne bi mogli spojiti tako
stabilno. U č
emulzijama radi se o dobijanju
homogene i stabilne smješe
đ vode - što se naziva
vodena faza ili hidrofilna i
ulja - faza zvana uljana ili
hipofilna. Ova veza se uspo-
stavlja ć aktivnih agen-
sa (vlažnih agensa, pjenušavih i
deterdženata) č hidro-
filnih i č lipofilnih.
Najjednostavnije emulzije su tipa
Prirodni faktor hidratacije je skup
supstanci (pCA, uree, amino kiselina,
laktensa, fruktoza, glukoza i laktoze)
koje su prisutne u gomjem sloju, a koji
ć njima može sam sebi osigu-
rati hidrataciju, jer te supstance imaju
afinitet prema vodi.
Te supstance č prirodno
isparavanje unutrašnje vode Oedan
dio se miješa sa kožnom sh'amom),
skupljaju vlažnost iz vazduha ili iz
č sredstava i olakša-
prodiru u kožu, a koja se mogu
ispirati vodom.
Neki aktivatori koje dodajemo
emulzijama zahtijevaju
složeniju hemijsku kombi-
naciju kako ne bi bilo prom-
jene u toku postupka.
Emulzija UIV može se
raspršiti u ulju, i emulzija V/U
u vodi. Tako dobijamo
trostruke emulzije UIVIU ili
VIUIV.
"ulje u vodi" ili "voda u ulju". U for-
vaju zadržavanje vode u
gornjem sloju.
Mikro-emulzije su emulzije UIV
ili V lU č su č č
sitno raspršene. One ć ć
prodiranja aktivnih sup- muli UIV koja je č osnova
naših sredstava za njegu, kontinirana faza
r
22
stanci u kožu.
Hidratantna i hranliiva
č sredstva
Hidratantne emulzije
• Normalne kože, masne kože
Tipa UIV ove emulzije stvaraju proZIran sloj ,
nemastan na koži koju omekšavaju i ovlaže pravil-
no. One č ć zaštitu kod normalnih i
masnih koža. Njihovo dobro prodiranje u gornji
sloj kao i osobina zaštitne skrame č izvrsnu pod-
logu za šminku.
---
Hidratantne emulzije
• Suha koža kojoj
nedostaje voda
ć ovih krema tipa
emulzije UN su namije-
njene hidrataciji rožna-
tog sloja. One su fluidni-
je, dobro prodiru u kožu i
koža se ne sija zbog nji-
hove upotrebe. ć
kombinaciji ć (uglav-
nom 20 do 35%) - koje
č isparenje
unutarnje vode - i
higroskopnim sup-
stancama - koje
absorbuju vlažnost
- kao što su sorbid, glicerol i obim prirodnog faktora
hidratacije, one đ optimalnu hidrataciju. U
ovoj vrsti krema nalazimo hidratantne agense kao što
su ulja i hijaluronska kiselina.
Hidratantne i hranljive emulzije
• Suha koža kojoj nedostaje loj,
š ć koža
Ista vrsta krema tipa UN, ali ć specijalnim
emulgatorima, imaju za cilj uspostavu lipida koji
nedostaju ovim kožama i dakle uspostavljanje
hidro lipidne skrame. Ovako njegovane kože ć biti
više masne. Tu hranu daju ceramidi - prirodni ili sin-
č lipidi - i ć masne kiseline kojih ima
dosta u biljnim uljima kao i žitnim klicama i lješnici-
ma. Neka č ulja (geranijum, č dušica,
origan) se veoma cijene zbog svojih osobina zacjeli-
vanja i opuštanja. Ove emulzije č kožu š ć
23
klimatskim promjenama, derma-
tološkim tretmanom ili iritira-
ć č sredstvima.
Zaštitne i hranljive
hidratantne emulzije
• Veoma suha koža, veoma,
š ć koža
Emulzije V/U su bogatije
ć One pokrivaju
kožu više nego druge emulzije
i zato se nanose na lice ć
ć oporavak pri
ć isušivanju kod
nekih zrelih koža, smiri-
vanju š ć i isušenih
koža zbog klimatskih prom-
jena, dermatoloških tretmana ili ć č
sredstava pa č č neke dermatoze.
Suha koža zbog nedostatka vode ne absorbuje ih.
"Hladne" kreme, veoma guste spadaju u ovu vrstu
krema. č se č veoma suhoj koži
za koju su djelotvorne.
Hidratantne emulzije za dobijanje tamnije puti
• Masna koža
Struktura emulzija UN za masnu kožu je lagana,
fluidna sa malo ć (10 do 20% ili manje).
Gelovi za potanmjivanje puti sadrže ih još manje (3
do 5%). Ni vazelin ni lanolin ili njihovi derivati
uglavnom nisu sastavni dijelovi ovih preparata. Oni
imaju hidratantno djelovanje i normalizuju masnu
kožu jer regulišu č loja.
Emulzije nisu "komedogene" (ne stvaraju crne
č ce) ako se ova napomena nalazi na ambalaži.
--
Hidratantne emulzije
• Suha koža kojoj
nedostaje voda
ć ovih krema tipa
emulzije UN su namije-
njene hidrataciji rožna-
tog sloja. One su fluidni-
je, dobro prodiru u kožu i
koža se ne sija zbog nji-
hove upotrebe. ć
kombinaciji ć (uglav-
nom 20 do 35%) - koje
č isparenje
unutarnje vode - i
higroskopnim sup-
stancama - koje
absorbuju vlažnost
- kao što su sorbid, glicerol i obim prirodnog faktora
hidratacije, one đ optimalnu hidrataciju. U
ovoj vrsti krema nalazimo hidratantne agense kao što
su ulja i hijaluronska kiselina.
Hidratantne i hranljive emulzije
• Suha koža kojoj nedostaje loj,
š ć koža
Ista vrsta krema tipa UN, ali ć specijalnim
emulgatorima, imaju za cilj uspostavu lipida koji
nedostaju ovim kožama i dakle uspostavljanje
hidro lipidne skrame. Ovako njegovane kože ć biti
više masne. Tu hranu daju ceramidi - prirodni ili sin-
č lipidi - i ć masne kiseline kojih ima
dosta u biljnim uljima kao i žitnim klicama i lješnici-
ma. Neka č ulja (geranijum, č dušica,
origan) se veoma cijene zbog svojih osobina zacjeli-
vanja i opuštanja. Ove emulzije č kožu š ć
23
klimatskim promjenama, derma-
tološkim tretmanom ili iritira-
ć č sredstvima.
Zaštitne i hranljive
hidratantne emulzije
• Veoma suha koža, veoma,
š ć koža
Emulzije V/U su bogatije
ć One pokrivaju
kožu više nego druge emulzije
i zato se nanose na lice ć
ć oporavak pri
ć isušivanju kod
nekih zrelih koža, smiri-
vanju š ć i isušenih
koža zbog klimatskih prom-
jena, dermatoloških tretmana ili ć č
sredstava pa č č neke dermatoze.
Suha koža zbog nedostatka vode ne absorbuje ih.
"Hladne" kreme, veoma guste spadaju u ovu vrstu
krema. č se č veoma suhoj koži
za koju su djelotvorne.
Hidratantne emulzije za dobijanje tamnije puti
• Masna koža
Struktura emulzija UN za masnu kožu je lagana,
fluidna sa malo ć (10 do 20% ili manje).
Gelovi za potanmjivanje puti sadrže ih još manje (3
do 5%). Ni vazelin ni lanolin ili njihovi derivati
uglavnom nisu sastavni dijelovi ovih preparata. Oni
imaju hidratantno djelovanje i normalizuju masnu
kožu jer regulišu č loja.
Emulzije nisu "komedogene" (ne stvaraju crne
č ce) ako se ova napomena nalazi na ambalaži.
--
Kreme za konture č
• Sve kože
Pošto ovi dijelovi kože nemaju lojnih žlijezda konture
č su č nježne i osjetljive. Tome doprinosi i
stalna pokretljivost oka. Ne č se nanositi
neadekvatne emulzije na te dijelove lica. One mogu
sadržavati izvjesne hranjive sastojke zbog kojih ć
njema koža ć jer ne podnosi prirodnu limfuu
ć S\'ojim hidratantnim agensima, regeneratori-
:::3. antioksidantima, i ponekad č emulzi-
.'e r Y specijalno pravljene za ove dijelove kože
smanjuju kongestiju i poravnavaju konture č
\ eoma suhe kože ne podnose aktivne č
č (koji smanjuje kongestiju), ć (regenera-
tor). hmelj i ženšen (antiridi) č su sastojci ovih krema.
24
Preparati za regeneraciiu
Emulziie za ostarielu kožu
• Sve kože
Ovi preparati su ć aktivnim supstancama
namijenjenim da č kožu od starenja i pojave
novih bora. Njihova upotreba se č ć od
tridesete godine. Aktivni sastojci, č slabi, ali još
uvijek uspješni, mogu se prenijeti u kožu sasvim
š ć ć hemijskoj formuli emulzija
č emulzije, trostruke emulzije ili
mikro- emulzije) i preko ceramida, lipozoma, nio-
zoma, č kristala ...
Ove emulzije mogu imati za osnovu č
aktivne sastojke.
• Amino kiseline, peptidi dobijeni hidrolizom
ekstrakta iz ribe ili proteina soje, planktona i plavih
algi, č u hidrolipidnoj ravnoteži i pomažu
đ ć izmjene i to proteinske. Ovi ekstrakti
su zamijenili placentne ekstrakte ljudskog porijekla
i embrionalne ekstrakte ili đ odnosno č
tkiva.
• Esencijalne masne kiseline biljnih ulja
olakšavaju ć regeneraciju i natapanje kože
vlagom iz epiderme (boražina, suncokret). Biljna
ulja daju đ i vitamin F, koji č u
obnavljanju ć
• ć kiseline (AHA) ć uspješno
č š ć rožnatog sloja.
U predjelu derme one č ć obnovu .
Njihovo djelovanje je hidratantno. Ten ubrzo dobija
blistav izgled. On postaje svjež i svijetao, njegova
površina je profinjena. Postupno koža postaje glatki-
ja, č š ć i nježnija. Bore se smanjuju. Njihova
uspješnost zavisi od vrste kiseline, njene koncen-
Kreme za konture č
• Sve kože
Pošto ovi dijelovi kože nemaju lojnih žlijezda konture
č su č nježne i osjetljive. Tome doprinosi i
stalna pokretljivost oka. Ne č se nanositi
neadekvatne emulzije na te dijelove lica. One mogu
sadržavati izvjesne hranjive sastojke zbog kojih ć
njema koža ć jer ne podnosi prirodnu limfuu
ć S\'ojim hidratantnim agensima, regeneratori-
:::3. antioksidantima, i ponekad č emulzi-
.'e r Y specijalno pravljene za ove dijelove kože
smanjuju kongestiju i poravnavaju konture č
\ eoma suhe kože ne podnose aktivne č
č (koji smanjuje kongestiju), ć (regenera-
tor). hmelj i ženšen (antiridi) č su sastojci ovih krema.
24
Preparati za regeneraciiu
Emulziie za ostarielu kožu
• Sve kože
Ovi preparati su ć aktivnim supstancama
namijenjenim da č kožu od starenja i pojave
novih bora. Njihova upotreba se č ć od
tridesete godine. Aktivni sastojci, č slabi, ali još
uvijek uspješni, mogu se prenijeti u kožu sasvim
š ć ć hemijskoj formuli emulzija
č emulzije, trostruke emulzije ili
mikro- emulzije) i preko ceramida, lipozoma, nio-
zoma, č kristala ...
Ove emulzije mogu imati za osnovu č
aktivne sastojke.
• Amino kiseline, peptidi dobijeni hidrolizom
ekstrakta iz ribe ili proteina soje, planktona i plavih
algi, č u hidrolipidnoj ravnoteži i pomažu
đ ć izmjene i to proteinske. Ovi ekstrakti
su zamijenili placentne ekstrakte ljudskog porijekla
i embrionalne ekstrakte ili đ odnosno č
tkiva.
• Esencijalne masne kiseline biljnih ulja
olakšavaju ć regeneraciju i natapanje kože
vlagom iz epiderme (boražina, suncokret). Biljna
ulja daju đ i vitamin F, koji č u
obnavljanju ć
• ć kiseline (AHA) ć uspješno
č š ć rožnatog sloja.
U predjelu derme one č ć obnovu .
Njihovo djelovanje je hidratantno. Ten ubrzo dobija
blistav izgled. On postaje svjež i svijetao, njegova
površina je profinjena. Postupno koža postaje glatki-
ja, č š ć i nježnija. Bore se smanjuju. Njihova
uspješnost zavisi od vrste kiseline, njene koncen-
tracije i stanja kože. Malo dozi rane uglavnom se
dobro podnose. Ako ne, one mogu obaviti pravi pi-
ling, a njihovo ć djelovanje može biti nepod-
nošljivo za osjetljive kože. Ukoliko uz njih koristimo
hidratantnu kremu to djelovanje može biti ublaženo.
č se dobro zaštititi kožu od sunca i izbje-
gavati č š ć tokom tretmana AHA kiselinama.
Djelovanje ć kiselina (AHA) i kiseline
vitamina A (medicinski) je č Za č i
pravilno djelovanje preparati sa AHA i kiselinom
vitamina A se č upotrebljavaju zajedno.
• Kremu na bazi hormona č propisuje
ljekar. Poslije menopauze ona pomaže u borbi
protiv fiziološkog starenja kože .
• Antioksidanti prirodnog porijekla (vita-
mini i oligo-elementi) ili č
porijekla (butil hydroxytolien - BHT,
butil, hydroxyanisol - BHA,
propyl-octyl i dodecyl - galne
kiseline) bore se protiv slobod-
nih radikala i dakle protiv
starenja kože.
ć č o efikasnosti i
složenosti ovih preparata i prije
njihovog izbora u širokoj lepezi
krema za ostarjelu kožu, a njih su
pune police u prodavaonicama treba
postaviti č dijagnozu o stanju
kože ili konsultovati specijalistu.
Emulziie - antiridi
• Zrela koža
Emulzije sa kiselinom vitamina A č kiselina
ili č ) propisane receptom koriste se u tret-
manu stare kože zbog uticaja sunca ili klimatskih
promjena. One su sada jedine č priznate po
svojoj efikasnosti u č antiridnom tret-
mamI. Nanose se č na bore oko č
Kiselina vitamina A djeluje na epidem1U, ć
debljinu gomjeg sloja i č ć podjelu ć
U dermi ona č elastin, ć kolagen
kao i broj krvnih sudova. Nakon nekoliko sedmica
tretmana č izgled tena je č vidljiv.
Nakon nekoliko mjeseci djelovanja na dermi ć se
smanjiti bore i tamne mrlje. Koža je obnovljena .
tracije i stanja kože. Malo dozi rane uglavnom se
dobro podnose. Ako ne, one mogu obaviti pravi pi-
ling, a njihovo ć djelovanje može biti nepod-
nošljivo za osjetljive kože. Ukoliko uz njih koristimo
hidratantnu kremu to djelovanje može biti ublaženo.
č se dobro zaštititi kožu od sunca i izbje-
gavati č š ć tokom tretmana AHA kiselinama.
Djelovanje ć kiselina (AHA) i kiseline
vitamina A (medicinski) je č Za č i
pravilno djelovanje preparati sa AHA i kiselinom
vitamina A se č upotrebljavaju zajedno.
• Kremu na bazi hormona č propisuje
ljekar. Poslije menopauze ona pomaže u borbi
protiv fiziološkog starenja kože .
• Antioksidanti prirodnog porijekla (vita-
mini i oligo-elementi) ili č
porijekla (butil hydroxytolien - BHT,
butil, hydroxyanisol - BHA,
propyl-octyl i dodecyl - galne
kiseline) bore se protiv slobod-
nih radikala i dakle protiv
starenja kože.
ć č o efikasnosti i
složenosti ovih preparata i prije
njihovog izbora u širokoj lepezi
krema za ostarjelu kožu, a njih su
pune police u prodavaonicama treba
postaviti č dijagnozu o stanju
kože ili konsultovati specijalistu.
Emulziie - antiridi
• Zrela koža
Emulzije sa kiselinom vitamina A č kiselina
ili č ) propisane receptom koriste se u tret-
manu stare kože zbog uticaja sunca ili klimatskih
promjena. One su sada jedine č priznate po
svojoj efikasnosti u č antiridnom tret-
mamI. Nanose se č na bore oko č
Kiselina vitamina A djeluje na epidem1U, ć
debljinu gomjeg sloja i č ć podjelu ć
U dermi ona č elastin, ć kolagen
kao i broj krvnih sudova. Nakon nekoliko sedmica
tretmana č izgled tena je č vidljiv.
Nakon nekoliko mjeseci djelovanja na dermi ć se
smanjiti bore i tamne mrlje. Koža je obnovljena .
- -
/
{
đ č č na koncentracije od
0,025 do 0,5%, kiselina vitamina A ima isušuj ć i
ć djelovanje. Dakle potrebno je preduzeti
iste mjere predostrožnosti, kao za kiseline AHA
ć kiseline) - (korisititi i hidratantnu kremu,
zaštiti se od sunca, ne č tada lice).
U č prestanka tog tretmana koža ć prvo-
bitno stanje u ć nekoliko sedmica. Da bi
č dobijeni rezultat č se tako nas-
taviti, po jednom ili dva puta č nanositi tu
kremu .
• Vitamin A (retinol) i retinaldehid (derivat vitami-
na A) imaju č osobine kao što su one kod kise-
line vitamina A, a da pritom nemaju smetnje nepo d-
nošenja. Oni dakle bolje odgovaraju osjetljivim i
č kožama. Ustvari, kada se jednom
upute u duboke slojeve epiderme oni se sami trans-
f0l111 išu u kiselinu vitamina A i đ aktivne
sastojke prema potrebi regeneracije ć
U antiridnim kremama, č nalazimo provitamin
A, vitamin E kao i magnezij, cink, željezo bakar i
enzime koji su svi antiradikalni agensi. Č šta
više, provitamin A kao i svi karotenoidi (pigmenti
đ koji se nalaze u karotenu bilja-
ka, posebno mrkve) lagano oboje kožu.
(
26
- -
Preparati za 5peciialnu niegu
Ovi proizvodi, namijenjeni povremenoj upotrebi,
su u obliku kapi, ampula, ljekovitih maski. Njihovo
djelovanje je brzo i pokazuje se odmah. đ to
ne č da se treba ć redovne njege koju
zahtjeva naše lice.
Regenerativni serumi
i hidratantne ampule
• Tamna i umorna koža
Serumi, č š ć u č sa kapaljkom, su po
sastavu ultralagani sa velikom ć prodiranja u
kožu i specijalno napravljeni da podstaknu umor-
nu kožu. Istinski šok u tretmanu, sastavljen od
superhidratantnih agensa (hijaluronska kiselina),
vitamina A i njegovih derivata (retinol, retinalde-
hid), veoma jako dozi rane ć kiseline (AHA),
koktela vitamina, č se kao kura. Ona
brzo daje novi sjaj, č ten sivoj koži .
Djelovanje na dubinu kože odražava nježan,
gladak i svježiji ten.
- -
/
{
đ č č na koncentracije od
0,025 do 0,5%, kiselina vitamina A ima isušuj ć i
ć djelovanje. Dakle potrebno je preduzeti
iste mjere predostrožnosti, kao za kiseline AHA
ć kiseline) - (korisititi i hidratantnu kremu,
zaštiti se od sunca, ne č tada lice).
U č prestanka tog tretmana koža ć prvo-
bitno stanje u ć nekoliko sedmica. Da bi
č dobijeni rezultat č se tako nas-
taviti, po jednom ili dva puta č nanositi tu
kremu .
• Vitamin A (retinol) i retinaldehid (derivat vitami-
na A) imaju č osobine kao što su one kod kise-
line vitamina A, a da pritom nemaju smetnje nepo d-
nošenja. Oni dakle bolje odgovaraju osjetljivim i
č kožama. Ustvari, kada se jednom
upute u duboke slojeve epiderme oni se sami trans-
f0l111 išu u kiselinu vitamina A i đ aktivne
sastojke prema potrebi regeneracije ć
U antiridnim kremama, č nalazimo provitamin
A, vitamin E kao i magnezij, cink, željezo bakar i
enzime koji su svi antiradikalni agensi. Č šta
više, provitamin A kao i svi karotenoidi (pigmenti
đ koji se nalaze u karotenu bilja-
ka, posebno mrkve) lagano oboje kožu.
(
26
- -
Preparati za 5peciialnu niegu
Ovi proizvodi, namijenjeni povremenoj upotrebi,
su u obliku kapi, ampula, ljekovitih maski. Njihovo
djelovanje je brzo i pokazuje se odmah. đ to
ne č da se treba ć redovne njege koju
zahtjeva naše lice.
Regenerativni serumi
i hidratantne ampule
• Tamna i umorna koža
Serumi, č š ć u č sa kapaljkom, su po
sastavu ultralagani sa velikom ć prodiranja u
kožu i specijalno napravljeni da podstaknu umor-
nu kožu. Istinski šok u tretmanu, sastavljen od
superhidratantnih agensa (hijaluronska kiselina),
vitamina A i njegovih derivata (retinol, retinalde-
hid), veoma jako dozi rane ć kiseline (AHA),
koktela vitamina, č se kao kura. Ona
brzo daje novi sjaj, č ten sivoj koži .
Djelovanje na dubinu kože odražava nježan,
gladak i svježiji ten.
Preparati za trenutni dobar izgled
• Tamna i umorna koža
To je skrama od nekoliko kapi seruma nanesenih na
epidermu, koja izaziva tenziju i lagano širenje kože.
Njihovo djelovanje za "dobar izgled" trenutni i
automatski traje oko č sata. Ovo č nakon
što ste se uvjerili da dobro podnosite preparat.
Liekovite maske
Za svaku kožu postoji maska: treba upoznati priro-
du i stanje kože prije nego primjenimo neku speci-
jalnu masku. Ipak ima ih za sve vrste koža.
Hidratantne ili hranljive maske
To su kreme ili gelovi na bazi biljnih ili bioloških
ulja koji regeneriraju hidro-lipi dnu skramu svih
tipova kože. Po aktivnim sastavima koje sadrže ove
maske mogu imati i č ulogu protiv crveni-
la lica, za smirivanje kože, dekongestiju, izbjelji-
vanje i zatezanje kože.
27
ć maske
Maske u obliku gela djeluju kao aktivni sastojci
koje sadrže (uglavnom biljni ekstrakti). One u
obliku kreme, gipsa koji se sam zagrijava, ili pelu-
loidne tople skrame (kojih ima u institucijama za
njegu), olakšavaju hidrataciju gornjeg sloja kao i
prodiranje aktivnih sastojaka iz ulja ili emulzija
prethodno nanesenih na kožu.
Kreme za vrat i poprsie
• Sve kože
Hidratantne emulzije tipa UN ć hidroliza-
torom elastina, albumina (bjelance jajeta) i
lipo- amino kiselinama vrše izvjestan č zateza-
nja kože na vratu, posebno su namjenjene opuštanju.
Preparati za trenutni dobar izgled
• Tamna i umorna koža
To je skrama od nekoliko kapi seruma nanesenih na
epidermu, koja izaziva tenziju i lagano širenje kože.
Njihovo djelovanje za "dobar izgled" trenutni i
automatski traje oko č sata. Ovo č nakon
što ste se uvjerili da dobro podnosite preparat.
Liekovite maske
Za svaku kožu postoji maska: treba upoznati priro-
du i stanje kože prije nego primjenimo neku speci-
jalnu masku. Ipak ima ih za sve vrste koža.
Hidratantne ili hranljive maske
To su kreme ili gelovi na bazi biljnih ili bioloških
ulja koji regeneriraju hidro-lipi dnu skramu svih
tipova kože. Po aktivnim sastavima koje sadrže ove
maske mogu imati i č ulogu protiv crveni-
la lica, za smirivanje kože, dekongestiju, izbjelji-
vanje i zatezanje kože.
27
ć maske
Maske u obliku gela djeluju kao aktivni sastojci
koje sadrže (uglavnom biljni ekstrakti). One u
obliku kreme, gipsa koji se sam zagrijava, ili pelu-
loidne tople skrame (kojih ima u institucijama za
njegu), olakšavaju hidrataciju gornjeg sloja kao i
prodiranje aktivnih sastojaka iz ulja ili emulzija
prethodno nanesenih na kožu.
Kreme za vrat i poprsie
• Sve kože
Hidratantne emulzije tipa UN ć hidroliza-
torom elastina, albumina (bjelance jajeta) i
lipo- amino kiselinama vrše izvjestan č zateza-
nja kože na vratu, posebno su namjenjene opuštanju.
Održavallje
a bismo dugo održali mladu
i lijepu kožu treba je č
vlažiti, zaštititi je i hraniti
svaki dan. Ova č princi-
pa su zlatno pravilo stalnog
v

zapuši prljavštinom. Tu i tamo se pojave komedoni,
bubuljice nepravilne izrasline na površini kože,
rožnati sloj postaje deblji i manje savitljiv, ten
poprima zemljastu boju, a č sredstva ne
daju č rezultate.
neophodnog održavanja svih koža. Da bi Nasuprot tome, dobro č š ć i pripremljena
ostvarili ovo svakodnevno održavanje
potrebno je 5 ili 6 č
koža č djelovanje preparata za njegu.
sredstava. Tome treba dodati
povremenu njegu ć dva
do tri dodatna č
sredstva.
č
Oprobani č č
Suprotno veoma raširenom mišljenju,
jutarnja toaleta lica je neophodna jer
je koža živa. Ona se stalno obnavlja
dakle ima i č na koži.
• Nomzalna koža: mlijeko kao
sredstvo za skidanje šminke; ć
voda kao tonik.
• Masna koža: sredstvo za skidanje
šminke na bazi griza, č dušice i i
ruzmarina sitno isjeckani, sve to pomi-
ješano sa pavlakom: tonik od kamfora
(voda + 2 kapi kamfora).
• Suha koža: stavite mekinje u
maramicu zavežite uz ć gumice.
č ih u mlijeko, one ć
poslužiti kao toaletna rukavica i
sapun istovremeno. Kao tonik
koristite rastvor kami/ice.
Dobro đ vrsti kože,
ć i blaga č sredstva
da bi zadržali hidrolipidni
zaštitni sloj.
Šminkanje kože uprljane preko
ć ili sa ostacima ć kreme
je č poduhvat. Podloga
tena ne "drži", šminka "klizi", a
naneseni puder se č
zalijepi. č toaleta obuh-
ć eventualno č š ć šminke
oko č
svakodnevno održavanie
Č š ć i tonificiranie
č š ć uiutro i č
l s, t'
" E l .' I
Prvi korak se sastoji u odstranjivanju svih č ć
prekomjernog loja i znoja, odumrlih ć kao i
eventualne šminke. Loše č š ć koža na kraju se
28
Dt ' A LAl r
tvlAQ
DOUU1l./ .\\
( ff r
{, IH\ . '"
/ '\VIE. 1( . Jt l.
Održavallje
a bismo dugo održali mladu
i lijepu kožu treba je č
vlažiti, zaštititi je i hraniti
svaki dan. Ova č princi-
pa su zlatno pravilo stalnog
v

zapuši prljavštinom. Tu i tamo se pojave komedoni,
bubuljice nepravilne izrasline na površini kože,
rožnati sloj postaje deblji i manje savitljiv, ten
poprima zemljastu boju, a č sredstva ne
daju č rezultate.
neophodnog održavanja svih koža. Da bi Nasuprot tome, dobro č š ć i pripremljena
ostvarili ovo svakodnevno održavanje
potrebno je 5 ili 6 č
koža č djelovanje preparata za njegu.
sredstava. Tome treba dodati
povremenu njegu ć dva
do tri dodatna č
sredstva.
č
Oprobani č č
Suprotno veoma raširenom mišljenju,
jutarnja toaleta lica je neophodna jer
je koža živa. Ona se stalno obnavlja
dakle ima i č na koži.
• Nomzalna koža: mlijeko kao
sredstvo za skidanje šminke; ć
voda kao tonik.
• Masna koža: sredstvo za skidanje
šminke na bazi griza, č dušice i i
ruzmarina sitno isjeckani, sve to pomi-
ješano sa pavlakom: tonik od kamfora
(voda + 2 kapi kamfora).
• Suha koža: stavite mekinje u
maramicu zavežite uz ć gumice.
č ih u mlijeko, one ć
poslužiti kao toaletna rukavica i
sapun istovremeno. Kao tonik
koristite rastvor kami/ice.
Dobro đ vrsti kože,
ć i blaga č sredstva
da bi zadržali hidrolipidni
zaštitni sloj.
Šminkanje kože uprljane preko
ć ili sa ostacima ć kreme
je č poduhvat. Podloga
tena ne "drži", šminka "klizi", a
naneseni puder se č
zalijepi. č toaleta obuh-
ć eventualno č š ć šminke
oko č
svakodnevno održavanie
Č š ć i tonificiranie
č š ć uiutro i č
l s, t'
" E l .' I
Prvi korak se sastoji u odstranjivanju svih č ć
prekomjernog loja i znoja, odumrlih ć kao i
eventualne šminke. Loše č š ć koža na kraju se
28
Dt ' A LAl r
tvlAQ
DOUU1l./ .\\
( ff r
{, IH\ . '"
/ '\VIE. 1( . Jt l.
Toaleta lica
Pribor: Sapun ili č sapun, ili pjena;
Mlijeko za skidanje šminke ili
krema ili ulje za č š ć
Tonik ili losion;
Termalna ili cvjetna voda;
Mekana č (za suhu i
osjetljivu kožu se ne upoh'ebljava);
Papirne maramice - vata;
Traka za povezivanje kose.
Blagim dodirom po licu ona č pjenu č sredstva i
polahko č pore. Na nježnoj, suhoj ili osjetljivoj koži praviti iste male
pokrete prstima II suprotnom smjeru od bora. Ova jednominutna masaža
ima š ć i ć djelovanje na kožu. Ovo vrijeme je
potrebno da se rastvori sva prljavština na koži kao i da se
odstrane odumrle ć
III Prije nanošenja sredstva za č š ć zaštitite kosu
LJ trakom. Operite ruke, zatim navlažite lice.
l3l Za nOlmainu i masnu kožu samo praviti pokrete
LJ prema gore kao i kružne pokrete malom mekanom
č kao što je č za brijanje.
Izl Nanesite sredstvo za č š ć na cijelo lice,
LJ oko č đ kao i na vrat.
29
141 Isperite mlakom vodom ili izbrišite lice vitom.
U Osušite lice i vrat papirnom maramicom, bez trljanja
da ne bi iritirali kožu.
Toaleta lica
Pribor: Sapun ili č sapun, ili pjena;
Mlijeko za skidanje šminke ili
krema ili ulje za č š ć
Tonik ili losion;
Termalna ili cvjetna voda;
Mekana č (za suhu i
osjetljivu kožu se ne upoh'ebljava);
Papirne maramice - vata;
Traka za povezivanje kose.
Blagim dodirom po licu ona č pjenu č sredstva i
polahko č pore. Na nježnoj, suhoj ili osjetljivoj koži praviti iste male
pokrete prstima II suprotnom smjeru od bora. Ova jednominutna masaža
ima š ć i ć djelovanje na kožu. Ovo vrijeme je
potrebno da se rastvori sva prljavština na koži kao i da se
odstrane odumrle ć
III Prije nanošenja sredstva za č š ć zaštitite kosu
LJ trakom. Operite ruke, zatim navlažite lice.
l3l Za nOlmainu i masnu kožu samo praviti pokrete
LJ prema gore kao i kružne pokrete malom mekanom
č kao što je č za brijanje.
Izl Nanesite sredstvo za č š ć na cijelo lice,
LJ oko č đ kao i na vrat.
29
141 Isperite mlakom vodom ili izbrišite lice vitom.
U Osušite lice i vrat papirnom maramicom, bez trljanja
da ne bi iritirali kožu.
• Sapune, fluidna mlijeka, pjene, kreme: isperite
mlakom vodom iz slavine. Ako ona ima č
isperite mineralnom vodom.
Završite ispiranje prskanjem mineralnom vodom ili
pak đ lice vatom natopljenom i ć
cvjetnu vodu (vidjeti stranu 2l.) .
• Ulja za č š ć i masno mlijeko: umjesto da ih
isperete vodom izbrišite lice vatom natopUenom
losionom ili tonikom.
Č š ć šminke sa kontura č
Pribor: Losion ili vodeni gel ;
Emulzij a V/U ili ulje za č š ć
i ć losion ili onaj koji smanjuje
kongestiju; ć vate mijenjati
onoliko puta koliko treba.
-
III Sipajte malo č sredstva na vatu.
LJ Pritisnite vatu nekoliko sekundi na zatvorenom oku.
Obrišite gornji kapak odozgo prema dolje i od unutarnjeg
dijela oka ka spoljašnjem.
30
Gl Otvorite oko i đ vatom od korijena trepavica
LJ do njihovog vrha.
Gl Zatim, poluotvorenog oka, đ vatom đ
LJ gornjih i donjih trepavica od spoljašnjeg dijela ka
unutarnjem dijelu oka.
• U č upotrebe maskare water-proof (vodoot-
porna), odstranite masne tragove specijalnog
č č šminke ć vate natopljene Ll losion.
-
• Sapune, fluidna mlijeka, pjene, kreme: isperite
mlakom vodom iz slavine. Ako ona ima č
isperite mineralnom vodom.
Završite ispiranje prskanjem mineralnom vodom ili
pak đ lice vatom natopljenom i ć
cvjetnu vodu (vidjeti stranu 2l.) .
• Ulja za č š ć i masno mlijeko: umjesto da ih
isperete vodom izbrišite lice vatom natopUenom
losionom ili tonikom.
Č š ć šminke sa kontura č
Pribor: Losion ili vodeni gel ;
Emulzij a V/U ili ulje za č š ć
i ć losion ili onaj koji smanjuje
kongestiju; ć vate mijenjati
onoliko puta koliko treba.
-
III Sipajte malo č sredstva na vatu.
LJ Pritisnite vatu nekoliko sekundi na zatvorenom oku.
Obrišite gornji kapak odozgo prema dolje i od unutarnjeg
dijela oka ka spoljašnjem.
30
Gl Otvorite oko i đ vatom od korijena trepavica
LJ do njihovog vrha.
Gl Zatim, poluotvorenog oka, đ vatom đ
LJ gornjih i donjih trepavica od spoljašnjeg dijela ka
unutarnjem dijelu oka.
• U č upotrebe maskare water-proof (vodoot-
porna), odstranite masne tragove specijalnog
č č šminke ć vate natopljene Ll losion.
-
-
Hidrataciia kože
Pribor: Krema ili gel ili hidratantna ć
Krema za konhlre č
Papirna maramica;
Traka za povezivanje kose.
Gl Prstima nanesite č č sredstvo
LJ na cijelo lice i vrat.
o Rasporedite emulziju i č je utrljavati.
31
-
131 Utrljajte je sa č prsta obje lUke po licu
LJ (osim kontura č i po vratu, brzim i č
dodirima u pravcu strelica.
f4l đ gornjim dijelom lUke ispod brade prema gore
LJ ć strelice. Klizite gornjim dijelom lUke duž
vrata odozgo prema dolje.
!sl Klizite prstima od brade prema č
LJ kružnim pokretima.
f6l Masirajte konturu usta kažiprstom i velikim prstom
LJ ć horizontalno od sredine prema obrazima
iznad gornje usne i na bradi. Klizite prstima od nosa
prema č
Gl Masirajte lagano č kažiprstom, velikim idomalim
LJ prstom ć od sredine č prema krajevima
ć arkade obrva, od sredine prema dijelu gdje je
korijen kose.
Igl Tapkajte lagano prstima dok sva emulzija
LJ ne prodre u kožu.
32
191 Pokupite višak kreme sa površine nekoliko minuta
tj nakon nanošenja ć papirnu maramicu na
lice.
• Nanosite antirid (kremu za konture č ujutro
i č umjesto hidratantne kreme na dijelove
oko č
Krema koju nanosimo danju treba da je lagana, a
ona za ć masnija.
liOI Radije lagano š ć nego masirajte nježnu kožu
lj da bi izbjegli njeno č Ne stavljajte kremu
suviše blizu trepavica da ne bi ušla u č kada je koža
zagnje.
----
Povremena niega kože
Da bi č mladu i glatku kožu potrebno je
primjeniti nekada namjensku njegu.
Č š ć
Za masnu kožu č š ć dva puta č za nor-
malnu jednom č za suhu kožu jednom
svakih petnaest dana i jednom č za
osjetljive kože, uglavnom je tolerantno.
Pribor: krema ili gel za č š ć
III Nanesite malo preparata č na lice;
LJ rastrljajte ga po cijelom licu i vratu osim kontura č
121 Trljajte blago vrhovima prstiju kako bi "masirali"
LJ cijelo lice.
--
33
Gl Kada preparat postane suh, hidratantne supstance su
LJ prodrle u kožu. Odstranite abrazivne č
i odumrle ć ž ć kožu lica.
141 Isperite brižljivo ć mlakom vodom.
LJ Posušite š ć ć blago bez trljanja.
!sl Na suhoj ili osjetljivoj koži odstranite tragove kalcija
LJ ć ć i hidratantnog losiona.
--_.
Parenie
Sa maskom ili bez nje, parenja treba uraditi jednom
č za masnu kožu, a jednom č za
nonnalnu i suhu kožu, kada na koži nema nekih
problema. Izbjegavati parenje ć iritirane kože
podložne crvenilu ili previše osjetljive. Evo kako
postupiti:
Pribor: Biljni rastvor od svježih
ili sušenih biljaka, ekstrakti, ulja ili
č ulja (vidi stranu 21. za svojstva
svakog od njih);
Posuda;
Dva č
rtl U jedan litar hladne vode ubacite dvije šake odabrane
LJ trave prema njenom aktivnom djelovanju. Neka voda
č i sipajte je u posudu za parenje.
34
Gl Lice primaknite 20-30 cm iznad č Pokrijte
LJ cijelu glavu i posudu sa 2 č kako bi č
toplotu i paru da brzo nestanu.
.,.. rm ..................... ___ .... _ .... __ -______ ... ______ _
Gl Posušite zatim kožu lica i vrata nekoliko puta dok ne
LJ prestane znojenje. Osvježite kožu ć odgovara-
ć losiona za lice i nanesite kremu za njegu lica.
• Da bi dobili što efikasniju masku, dovoljno je da
je nanesete u momentu kada je para raširila pore,
dakle prije osvježenja lica.
Maske za č š ć
Nanose se jednom č na masnu kožu, jed-
nom č na ostale tipove kože. Moraju se
uvijek nanositi na č š ć kožu. Njihova efikas-
nost može biti znatno ć kod normalne i
masne kože ako ih koristimo nakon č š ć ili
parenja. Stavljanje maske đ i opuštanje
koje bi trebalo iskoristiti da se opružimo i miruje-
mo. Č je da š ć lica pokretima - gri-
masama dovode do pucanja ove maske što umanju-
je njenu efikasnost.
?


35
Pribor: Maska za č š ć
Losion koji umanjuje kongestiju;
Č ili lopatica;
Spužva, toaletna rukavica
ili papirna maramica.
!]l Prstima, č ili lopaticom namažite lice,
LJ (osim č kontura č i usta) vrat i eventualno
poprsje, gustim i homogenim slojem maske.
Gl Stavite na kapke komprese natopljene u losion, koji
LJ smanjuje kongestiju (navalu krvi) - č
a pravljen je specijalno za č
Gl Pustite ?va djeluje 10 do 20 minuta, a da se pri tome
LJ ne pomlcete.
f4l Navlažite otvrdlu masku toplom vodom da biste je
LJ lahko skinuli rukama, spužvom, toaletnom rukavicom
ili papirnom maramicom.
@] Brižljivo posušite kožu ć je nježno.
• ć losion i ć krema dopunjuju
ž ć izgled lica zbog djelovanja maske.
Intenzivni regeneratori
Serumi
Upotrebljavaju se u kuri od l do 3 sedmice ili kao
dopuna, prije redovne njege u zavisnosti od stanja i
potreba kože. Uglavnom oni naglo osvježe lice nakon
zime ž ć svoje blagotvorno djelovanje uz
boravak na č vazduhu nakon ljetnjih mjeseci.
36
Regenerativne maske
Uglavnom se koriste svakih petnaest dana, č š ć l
č stresa ili ć umora.
Pribor: Maska - gel ;
Č ili lopatica.
lJl ć prstiju, č ili lopatice nanesite gusti sloj
LJ maske - gela na lice kao i na konture č i usana
(osim ako nije suprotno napomenuto u uputstvu).
Gl Pustite, da djeluje 10 do 20 minuta.
LJ Skinite masku ć vlažne spužve.
Č vloženie kože
Prskanje termalnom vodom
Ovo izvrsno dopunsko vlaženje kože prskanjen
termalnom vodom radi se i ljeti i zimi više put,
dnevno. Ono je ž ć i ne kvari šminku
Jedina je smetnja: ne treba ostaviti da se voda suš
na vazduhu zbog opasnosti od isušivanja kože.
lJl Poprskajte brzo lice. Pritisnite papirnu maramicu
LJ na lice da bi upila kapi vode.
Hidratantne maske
Trebale bi biti sastavni dio č njege svih
koža, č suhe kože.
Pribor: Hidratantna maska;
Č ili lopatica.
III Nanesite preparat na kožu lica,
LJ osim na konture č
Na savršeno č š ć kožu nanosi se hidratantna
krema. Nikada ne treba zaboravljati vrat koji, lišen
lojnih žlijezda vrlo rano pokazuje znakove starenja.
Ishrana
Sama hidratacija je nedovoljna ako je koža
izložena nepovoljnim klimatskim uslovima
kao i u č stresa, velikog umora ili
upotrebe č preparata koji
isušuju kožu ili pak je iritiraju. Tada
je neophodno koži dati lipide
Izl Pustite da djeluje 20 minuta
tJ u mirovanju. Operite dobro
vodom. Pažljivo posušite. Maske koje bi č jeli!
ć emulzije tipa V/U. Ovo
nanošenje na lice radi se ujutro i
č za posebno suhu ili
š ć kožu, a č je
dovoljan laganiji hranljivi sloj.
131 đ kožu lica tonikom
LJ i ć hidratantnom
kremom.
• Hidratantna i ž ć
maska: napravite pire odjednog kras-
tavca. Pomješajte istu č nemas-
nogjogurta za masnu kožu, apavlake
Vlaženie i zaštita
za suhu kožu. Nanesite gusti sloj na
lice, vrat i poprsje (osim č
uiutro i/ili č
• Maska - blistav izgled: umutiti
Vlaženje svih koža č š ć
najvažnija radnja. Ona ima za
bjelance sa nekoliko kapi limuna za
cilj održavanje ili uspostavljanje
zaštitne hidrolipidne skrame.
Potreba kože za vodom varira u zavis-
nosti od tipa, starosne dobi, godišnjih
masnu kožu, a sa malo meda za
suhu kožu. Pustiti da djeluje
30 minuta na licu i vratu
doba i uslova života.
Svim kožama, č i masnoj koži, potrebna je
vlažnost i utoliko više što su izloženije promjenjivim
klimatskim uticajima. Struktura emulzija se
podešava prema raznim potrebama kože. Njen
izgled i osjetljivost su uvijek najbolji č za
izbor ć hidratantne kreme. Ljeti je koži
dovoljna laganija emulzija. Zimi, koži je neophod-
na š ć hidratantna krema.
37
Regenerator za ć
Pošto je djelovanje njege kože
efikasnije ć regenerativne
emulzije se nanose č a
hidratantni preparati ujutro.
Neke kreme su istovremeno
ljekovite i hidratantne kao što su
preparati "2 u l ". Njih koristimo
ujutro i č

vremena i usporava vidljivo ovu evoluciju. Njen
prvi cilj je stimulacija prirodnih sposobnosti da se
koža brani. Drugi korak je zaštita od
đ dnevne svjetlosti,
sunca i klimatskih prom-
nadoknaditi hidrataciju i neophodnu zaštitu preko
dana.
Koža š ć suncem ć se podmladiti naiz-
č nanošenjem emulzije na bazi vitami-
na A, kiseline vitamina A ili retinolaldehida
ć i dobre kreme sa hranljivim i hidratantnim
agensima danju sa AHA ć kiselinama),
one ć kompenzirati š ć djelovanje kise-
line vitamina A.
jena. Osim hranljive
emulzije č
se u č potrebe
unošenje vitamina A,
Kraj borama u uglovima č
Držite 5 minuta ć č u kompresi na kapcima.
Masirajte kapke i konture oka b/agim
C, E i ć kiselina
(AHA) u malim č
doziranim za taj stupanj.
bademovim uljem.
35-50 godina: borba
protiv starenia
Varljive promjene strukture kože, ali blago progre-
sivne dovode do toga da koža gubi svoju č
Bore na licu se produbljuju. Bora od korijena nosa
je naglašena kao i bore đ obrva i bore na
uglovima č To je trenutak kada treba usmjeriti
njegu lica na restruktuiranje donjeg sloja kože.
Regenerativno č sredstvo ć stimulisati
i uspostaviti ć razmjenu sa maksimalnim
ć djejstvom, a hidratantni preparat ć
39
Nakon menopauze:
potpuna regeneraciia
U tom teškom periodu za ženu č estrogena i
androgena se gubi. Ovo je glavni uzrok
ubrzanja starenja kože nakon
menopauze. Ona naglo smanjuje
kako kvalitativno tako kvantita-
tivno stvaranje potpornih
vlakana: kolagena i elastina.
Za samo 5 godina koža izgu-
bi 30% kolagena. Hidro-
lipidno č znojnih i
lojnih žlijezda kao i pig-
menta nastavlja se smanji-
vati. Č i zadebljanja
na krvnim sudovima uspo-
ravaju krvnu i limfnu cirku-
laciju i ometaju razmjenu
đ ć Koža gubi svoju
gipkost i č suši se i
postaje đ Bore se još pro-
dubljuju, a dijelovi lica izgledaju kao
da vise.
Žene koje odbijaju ovu fatalnost mogu prihvatiti
samo dvije stvari. Jednu, ljekarsku intervenciju
40
unutarnju i vanjsku, a drugu č Teži pos-
tupak je pribjegavanje estetskoj hinu·giji.
Danas ginekolog predlaže č horn10nal-
no č kao zamjenu (pilule), namijenjeno za
borbu protiv osteoporoze, kardiovaskularnih prob-
lema ili psiholoških. Ovo č ć usporiti
efikasno starenje kože. Dermatolog može propisati
kremu protiv starenja na bazi hormona koja djeluje
na dermu. Radi se o dva č č č tret-
mana č djelovanja se ne kumuliraju.
Krema na bazi hormona može dopuniti č
tretman. Danas, đ ć kremama protiv
starosti i bora nailazimo i na dodatne dvije ili tri
kreme č serumom i jednom ampu-
lom koja se uzima u dvije kure
godišnje.
Tretman može biti ć sa
redovnom primjenom:
• Emulzija sa honTIonima
ujutro i č (za žene
koje nemaju hormonaini
tretman kao substituciju),
• Regenerativna emulzija
sa kiselinom vitamina A ili
sa jednim provitaminom A
ili sa AHA doziranim ono-
liko koliko se podnose,
upotrebljava se č
• Hidratantna zaštitna i hranIji-
va krema ujutro.
U dvije kure od tri ili č sedmice
godišnje regenetativni senUTI č
svako drugo č sa hidratantnom ampulom prim-
jenjenom prije regenerativne emulzije.
-
č
ilo koji tip kože da je u pitanju
njegovo održavanje se odvija
uvijek po istom scenariju sa
malim razlikama. Važna je
dobro odabrana linija prepara-
ta adekvatna tipu kože. č rizikujemo
pogoršanje problema koji želimo popraviti: da
nam koža postane lijena, nesposobna reagovati
svojim ritmom, kao i potpuno č
reakcije ili pak alergije kože.
Normalne ili miešovite kože
Cilj njege kod normah1e ili mješovite kože je
održavanje njene krhke ravnoteže ć izbora
č sredstava i tretmana ni suviše masnih ni
suviše suhih u liniji sredstava pravljenih za ove kože.
Svakodnevna njega
1. Č š ć č masnim sapunom, č sred-
stvom za č š ć kremom, pjenom. Oprati i
posušiti kožu bez trljanja. Ujutro ć samo tonikom
kožu. Ipak ujutro i č nanijeti na kožu
blago mlijeko zatim izbrisati lice tonikom.
2. Premazati lice ujutro i č
tonikom, ć losionom
(ljeti sa malo alkohola).
3. đ 30 i 50 godina lice njegovati
č sredstvima protiv kože.
Nakon 50. godine primjenjivati tu vrstu
njege + anti rid č Ujutro navlažiti i
zaštititi kožu.
vrste
»JEGE
4. Navlažiti i zaštititi ujutro i č sa
emulzijom tipa UIV.
5. Konture č njegovati ujutro.
č njega
Č š ć lica, a zatim ljekovita maska.
č njega
č lice nakon što ste stavili glinenu masku za
č š ć kože.
Ova č njega obavljena u č
salonima ć svrsishodnija, kompletnija i savršeno
đ stanju kože.
Njega dva puta godiinje
Kura sa serumom krajem zime i ljeta.
Masna koža
Važno je odabrati č sredstva č prav-
ljena za masnu kožu. Veliko je iskušenje pokušaj da
skinete ć ovom tipu kože ć deterdženata
ili suviše jakog č Ovaj č tretmana je
radikalan do te mjere da č kožu na reagovanje
č ć č loja. To je
pogrešan krug koji treba izbjegavati po
svaku cijenu. Cilj je eliminisati višak
loja, blago hidtirati kožu, a da je ne
mastimo, smanjiti č loja i boriti
se protiv eventualnih upalnih žarišta
ć č sredstava. Da bi
djelovali na hiperaktivnost lojnih
žlijezda koristimo medicinski tretman
koji se pokazao korisnim.
--
-
Svakodnevna niega
1. č lice ujutro ili č toaletnim
sapunom sa đ sastavom ili pak pjenom,
kremom č ili mlijekom. Isprati toplom
vodom da bi odstranili potpuno tragove ć
zatim hladnom vodom da bi se stegle pore. Posušiti
bez trljanja.
2. Ujutro i č lice č tOllikom koji steže
kožu sa malo alkohola.
3. đ 35- 50.godine provoditi njegu protiv
starenja kože č
Nakon 50. godine ovoj njezi dodati antirid č
Ujutro navlažiti kožu.
4. Navlažiti i zaštititi lice ujutro
podlogom za šminku ili gelom
bez sjaja, a č gelom za
nonnalizaciju kože.
5. Konture č
njegovati ujutro.
Njega dva puta č
ć č š ć Ako je koža suviše masna, nanesite
nakon č š ć glinenu masu. Prvo pomaže da se absomuje
višak loja i č ć a drugo da se č od taloga u dubini.
Njega dva puta č
Parenje sa ć rastvorima č
arnika, kantarion) nakon toga č š ć ili stavljanje
maske. Ova tehnika č efikasnost č č
Osim č svojstava parenje olakšava
pucanje bubuljica i uklanjanje crnih č
42
-
Niega dva puta godišnje
Kura sa serumom nakon zime i pred kraj ljeta.
Posjeta č ć vam ć da saznate u
kakvom je stanju vaša koža.
Suha koža i veoma suha koža
Prije svega potrebna joj je hidratacija. Ona koža
koja je suha zbog nedostatka loja ima potrebu za
nanošenjem lipida. Linija č sredstava za
suhu kožu ili veoma suhu daje ono što ovom tipu
kože nedostaje.
Svakodnevna njega
1. Č lice č kremom. Oprati i posušiti. Ili pak
koristiti masno mlijeko ili ulje sa hidratantnim
losionom ili pak ujutro premazati jednostavno tonikom.
2. Smiriti kožu ć blage cvjetne vode ili
hidratantnog losiona. Izbjegavati svakako losione
sa alkoholom.
3. đ 25 i 50 godina koristiti njegu protiv
starenja kože č
Nakon 50. godine primjenjivati tu istu njegu +
antiride č Ujutro navlažiti kožu, zaštititi je i
eventualno namazati hranljivom kremom.
4. Navlažiti, zaštititi i hraniti kožu ujutro i č
ili navlažiti i zaštititi ujutro, a hranljivu kremu
koristiti č
Kada se nanosi šminka suhoj koži je potrebna
hidratantna zaštita, podloga za šminku. Ona fonnira
pravi sloj đ hidrolipidne skrame i pod-
loge tena ili pudera. Šminka ć biti
stabilnija i koža se ć zatezati.
5. Konture č (bez nekog
agensa koji zateže kožu) nje-
govati ujutro.
č njega
Blago č š ć uz stavljanje hidratantne ili li
hranljive maske.
Njega 2 puta č
Blago č š ć sa stavljanjem maske koja olakšava
prodiranje aktivnih sastojaka.
č njega
Osjetljivost suhe ili veoma suhe kože dovoljan je
razlog za redovne posjete č
Njega 2 puta godišnje
Kura sa serumom nakon zime i na kraju ljeta.
Izbjegavati parenje lica.
Niega kože žene
u drugom staniu
Prije, svega najbrižljivija njega!
ć č honnona daje trudnoj ženi blis-
taviji ten i mijenja sastav kože. Aktivnost lojnih
žlijezda je usporena. Ovaj period pogoduje masnoj
koži, a suhu kožu č još suhljom. đ sve
masne kože ne ponašaju se isto i ć ne pogo-
duje svim kožama. U nekim č č
sebuma se još ć Akne i ekcemi, za koje se
mislilo da su č savladani, izbijaju na
površinu. Tada treba konsultovati dennatologa, jer
postoje sredstva za č ove neprijatnosti.
Izvjesna hipersenzibilnost kože se uspostavlja
tokom č ć za koju je
neophodan niz č sredstava. To je trenutak
kada kožu treba njegovati kod č
Č š ć
Postoje mlijeka ili ulja za skidanje šminke koja ne
sadrže sastojke aktivnog zatezanja niti nekog
dodatka. Ona se lahko otklanjaju ć ć
vate natopljene u vodi.
--
Uz obavezno pranje vodom, toaletni sapuni, kreme
ili gelovi ultrablagi i ć hidratantnim sup-
stancama ć zadržavanje navika bez
opasnosti iritiranja ili isušivanja najsuhije kože, č
i uz vodu sa č
Hidrataciia i hranienie kože
Ujutro i č treba posvetiti pažnju
hidrataciji kože. Prema potrebi
godišnjem dobu nanositi
hidratantnu kremu više ili
manje masnu ujutro i, osim
masne kože, hranljivu emul-
ziju č
Ublaživanie izraza
lica trudnice
Fizionomija tmdnice nastaje
od č mjeseca ć
Na licu su male đ č
tu i tamo oko nosa na koje se
č žale đ sa tamnim
tenom. U ć č one nestaju
kako su i nastale, nakon đ Ali bolje
ihje ć Č i u gradu, treba odabrati hidratant-
nu kremu sa jakom zaštitom od sunca. Ako se
koriste od č kreme za depigmentiranje izbje-
gavaju se ozbiljniji medicinski tretmani (piling,
laser). Ako č uporno ostaju ili se ć pri
najmanjem izlaganju suncu one slIlIpome i teško ih
44
je ublažiti. Č se pojave crte ovog izraza lica
treba primjeniti zaštitu od UV zraka i rijetko č
ti lice. Ovo posljednje može ć pigmentaci-
ju. Ne zaboraviti šminkanje kako bi prikrili đ
č
Izbiegavati
Sva agresivna sredstva: č sapuni, losioni sa
alkoholom, kreme bogate ć kiselinama,
abrazivna č š ć maske i jaka parenja. Svi dodaci
kiseline vitamina A (tu spadaju i kreme) predstav-
ljaju opasnost za defonnaciju fetusa.
Niega
crne kože
U nivou denne i hipodenne crne
i bijele kože su iste. U epider-
mi postoje izvjesne razlike,
kao u nivou kožnih dodataka
(dlake, nokti, lojne i znojne
žlijezde ).
Konstatovana je đ naj-
ć osjetljivost crne kože u
umjerenoj klimi koja nije
njena, što se č porijekla kao i
č č loja. Ove razlike
opravdaju upotrebu č
č sredstava.
Pigmentaciia:
č prirodna zaštita protiv
UV zraka
Kod crnih osoba stvaranje melanina je permanent-
no i kada ima sunca i kada ga nema, dok se kod
bijelaca ono aktivira samo UV zracima. Kod prvih
svi slojevi epiderme su pigmentirani ć i
gomji sloj, Odatle č č kapacitet fil-
tracije UV zrakama,
Cma koža:
• je 30 puta bolje š ć od sunca,
• duže ostaje mlada,
• na njoj se manje razvijaju kanceri kože,
Podmazan gornji sloj: satinasto i
glatka koža duže vremena
Primjeniti njegu za normalnu i masnu kožu, Gomji
sloj cme kože nije više debeo, ali je kompaktniji
nego kod bijele kože, Kada je sve normalno,
č č lipida osigurava najbolju
đ ć sraslost. Koža je dobro š ć bore
se pojavljuju kasnije i manje su izražene, Nasuprot
tome aktivnija razmjena ć olakšava skupljanje
odumrlih ć na površini, Pomiješane sa lojem
one mogu zagušiti kožu i izazvati pojavu č ć i
akni, Ne treba zloupotrebljavati č hranu,
Ona je č uzrok što je koža sjajna č na
sredini lica,
Gornji dehidrirani sloj:
koža hrapava i suha
Primijeniti njegu za suhu i veoma suhu kožu,
Bogata melaninom, ali zbog pomanjkanja sunca (da
ne govorimo o klimatskim uticajima kao i onima iz
okoline kojima su izložene i bijele kože) cma koža
lahko dehidrira, lahko se depigmentira nepravilno,
Ljuštenje kože je intenzivnije i sadrži fine ljuspice,
Tada koža poprima taman i siv izgled,
45
Pigmentarni i keloidni ć
ć prisutnost melanina u epidenl1i č kožu
osjetljivijom na spoljne uticaj e, Ubod insekata,
apscesi i akne ostavljaju ožiljke č sa pigmen-
tamim mrljama, đ mrlje se vide manje, dok su
one svijetle kao vitiligo č depigmentaci-
ja) veoma č Osim kamufliranja ć
šminke treba potražiti savjet ljekara,
Ožiljci na tamnoj koži č ć problem keloi-
da, (vidljivi ožiljci nastali gomilanjem tkiva
prekrivenih tankom zategnutom i sjajnom kožom)
koji se mogu ukloniti jedino komplikovanom te-
rapijom, Zato je bolje izbjegavati njihovo nastaja-
nje č ć i ć brižljivo ozljede,
Upotreba č
sredstava za crnu kožu
Cma koža je manje propustljiva za neke supstance nego bijela
Niz sredstava specijalno pravljenih da zadovolji cmu kožu
o tome vode č kao i o svim dlUgim pojedinostima,
č problemi su ponekad vezani za suviše
agresivne tretmane, č šta više nerazumne, Mada je
otpomija na djelovanje hemijskih preparata, kada
želimo da cmu kožu č od neke prljavštine ili
hiperpegmentacije ili ako č da je posvjetlimo
ć kiselina ili pak vodom "Javel" to je opasno,
Č š ć kamenom plavcem, č sredstvom
je suviše abrazivno, Svi agresioni tretmani imaju za
posljedice to da cma koža postaje tamnija,
Problemi
ilo da se radi o nasljednom
faktoru, hormonainom
ć nepodnošenju
okoline ili prolaznim smetnja-
ma zbog č života, koža se
uvijek č sa ć koje treba
dijagnosticirati i č vrlo precizno.
Nepodnošliive
i osietliive kože
Izgled
v

--
č
Koristiti č hypoalergenska sred-
stva ili ona pravljena za osjetljive
Nepodnošljive i osjetljive kože karak-
teriše pret j erana iritacij a koj a se
može manifestovati ć
topline, širenjem crvenila, opekoti-
nama, č svrabom kože.
Najprije osobe osjete da je koža
veoma suha.
Prirodna nježnost kože
Sredstvo za skidanje šminke:
blago bademova ulje
Tonik: rastvor kamilice
Dnevna zaštita: ulje jojobe
Protiv starenja: ulj'e
kože, koja č hidrolipidnu
skramu. Dnevna njega obuhvata
uvijek zaštitu od sunca. Ako ovu
kožu redovno njeguju č
osobe, možemo biti š ć od
niza ć i nepotrebnih komp-
likacija. Oni ć znati na vrijeme
kombinirati preparate i njegu koja
Objašnjenje
baražine
je neophodna.
Danas se polovina žena žali na ovu
neprijatnost bez obzira na vrstu kože.
Nasljedne predispozicije, hormonaini faktor,
spoljašni agreSIVTIl utIcaJI, đ
č njega mogu oslabiti bilo koji tip kože
koji nije imao ranije problema. Tanka, suha, svjetla
koža ipak je prva na koju se ovo odnosi. To su kože
koje više ništa ne podnose. Ove kože treba održavati
sa velikom pažnjom.
-
46
Izbjegavati
Nagle promjene temperature, izlaganja
suncu, plaže bez zaklona. Kreme sa jakom dozom
AHA i kiselinom vitamina A, parenje, č
č š ć i trljanja toaletnom rukavicom, tonik sa
najmanjom č alkohola.
U hrani izbjegavati č jela, previše alkohola
i kahve.
-
č
koža
Izgled
1. stepen: obrazi lahko pocrvene, č na prom-
jenu temperature,
2. stepen: pojavljuje se prskanje krvnih sudova. U č
je to č na obraze, zatim se proširuje na nos,
3. stepen: na ovoj podlozi nastaju upale u obliku crvenih
bubuljica. Ova posljednja faza se zove ž č
Objašnjenje
Uglavnom nasljedna bubu-
č koža je karak-
č po slabosti
krvnih sudova. Ona se manifestuje i pogoršava u
č stresa, naglih promjena temperature, nastupa
topline, prekomjerne upotrebe alkohola, č
jela, zatvora, ć visokog arterijskog pritiska ...
Pucanje jednog ili dva krvna suda, uglavnom na
obrazima ne treba previše zabrinjavati. Ipak to je
upozorenje i savjetuje se izbjegavanje svih uzroka
koji pospješuju č
č
Prije svega preventivni tretman,
jer č ć
č sredstava
je malo efikasno.
Navlažite gazu č sredstvom za testiranje i pritisnite je
na osjetljivi dio kože (naprimjer, unutarnju stranu nike). Ostavite
da djeluje 24 sata. Ako se nikaha reakcija ne pojavi nakon
Ali sa dobrom higi-
jenom života speci-
č kremama
č da je sredstvo dobro
podnošljivo.
ublažava se č
nastajanja bubuljica. One
sadrže ekstrakte biljaka sa svoj stvi-
ma stezanja krvnih sudova, aktivnim u mikro cirku-
laciji i antiflamotornim djelovanjem kao što je indi-
jski kesten kokotac, mušmula i vitamini E i C.
Ako povremeni nastupi crvenila č smetati treba
konsultovati dennatologa. Posebnu pažnju posvetiti
č koži i koristiti blaga sredstva bez alkohola,
na kojim je č upotreba za č kožu.
Izbjegavati
Sve ono što izaziva č kao što su promjene
č stanja, hrana (alkohol) ili uticaj okoline.
Parenje, masaža, agresivna č sredstva sa
kiselinom vitamina A, sa ć kiselinama
(AHA), glinene maske, č š ć i trljanja toaletnom
rukavicom. Sunce i plaže bez ikakve zaštite.
na licu
NOMAtIJE
iz malih nedostataka manje
impresivnih od akni ili alergi-
ja na koži, koje svi poznaje-
mo č č č
ispucale usne ... ) š ć ide-
alno lice o kome sanjamo. Ali, ne brinite neke
tehnike ć da uklonimo ili
ublažimo te nedostatke.
č
Izgled
Tamniji su nego ostatak tena.
C' gla\' nom, č se sa godi-
nama u č umora ili ć
lošeg stanja organizma.
Objašnjenje
Nasljedni su ili pak nastaju kod
bilo koje osobe zbog slabih
krvnih sudova ć trans-
parentno - vensku krv.
č
Neke č možemo ublažiti
ć duže, ć dosta vode
đ obroka, ć gimnastiku lica i
ć komprese navlažene č na
č ć etiketa na preparatima nudi niz
specijalnih proizvoda za "konture č koji imaju
za cilj i uklanjanje č Ipak ne zaboravimo
i šminku.
48
Džepovi ispod č
Izgled
Ako ih u žargonu zovemo "torbe" to je zato što se
oni ispod č pojavljuju kao pune male okrugle
torbe, ustvari to je zbog viška vode.
Objašnjenje
Ova nenonnalna akumulacija vode je posljedi-
ca nedostatka prirodne drenaže i elimi-
nacije č Neke kreme nane-
sene na konture oko č makako
bile izvrsne za lice mogu đ
doprinjeti pojavi kesica ispod
č
Preventivni lijek
Koristiti jednu kremu za kon-
ture č Prije spavanja ć
ledom ili kompresom preko
kapaka kao i konture č
č
Specijalna krema za konture č
za smanjenje otoka kesica. Radite
vježbu za lice opisanu na strani 59.
Nanesite hladnu kompresu natopljenu u
rastvor peršun a tokom 5 ili 10 minuta.
Izbjegavati
Suviše sunca, zamor, suze, pregrijane prostorije,
suviše jaku i č hranu, alkohol.
Ispucale usne
Izgled
Najprije se pojavljuju pukotine kao neugledne
naprsline koje mogu dovesti do presijecanja i
krvavijenja kože na usnama.
Objašnjenje
Sluznica na usnama je tanka. Hladno i suho vrijeme
je isušuje utoliko više što se usne lahko ovlaže.
Nakon nekog vremena one ispucaju.
č
Istrljati ih svaki dan maslinovim uljem i nanijeti
obilno kremu sa vitarninom E (zaštita od sunca)
više puta dnevno, a č poslije jela.
Stavljati hidratantni ruž na usne. Tamna boja ruža
istovremeno filtrira svjetlost.
Kada nanosi mo hidratantnu kremu ne treba zabo-
ravljati usne.
Uzeti jednu kuru vitamina B kao i željeza.
Izbjegavati
Lizati usne.
.... ......
49
č mrlie
ili č piege (Lentigo)
Izgled
đ su boje one nemaju slojeve i sasvim su
bezbolne. Sve ih je više što starost č nalazi-
mo ih na svim dijelovima izloženim suncu i nedo-
voljno š ć površinama (lice i gornji dio
ruku). č se mrlje ne gube zimi i sa godina-
ma su tamnije.
Objašnjenje
Slobodni radikali oksidiraju lipide koje sadrži koža
i stvaraju ove mrlje. Nakon nekoliko sedmica ili
mjeseci redovne upotrebe č sredstava za
depigmentaciju može se ublažiti njihova boja pod
uslovom da se ti dijelovi ne izlažu suncu. Trenutno
jedini ć rezultati dobijaju se
medicinskim tretmanom č azot, laser) prim-
jenu kreme sa kiselinom vitamina A ili pak sa
ć kiselinama.
č
č sredstva za depigmentiranje sadrže
hidrokinon iz koji - kiseline, vitamina e ili ć
kiselina. Neki biljni ekstrakti kao plodovi borovni-
ca i limuna mogu ih blago izbjeliti.
Izbjegavati
Dnevnu svjetlost i sunce ako koža nije š ć
________ __ ___ __ M __ ______________________
Ostale pigmentarne mrlie
Pjege na licu (ephelides)
Vitiligo

Na svijetloj koži č kod plavuša
pojavljuju se još od djetinjstva, ali
posebno kod đ osoba. One
nestaju ili se smanjuju zimi i po-
To su bijele mrlje ć ili manje
površine koje se č pojavljuju
oko č usta i nosnica.
č ć da se đ jednos-
tavan i efikasan lijek jednos- Odmorne č cijelog dana
Protiv upale: smjenjujte toplu kom-
presu sa hladnom ž ć je crnim
č Stavite oblog, ujutro i č
od kriške sirovog krompira.
tavno moramo ć
šminkanju.
Mladež (naevus)
novno se javljaju ljeti. Smanjuju
se sa godinama. Ako vam
smetaju konsultujte dermatolo-
ga. On ć ih č kao
č pjege.
On postoji ponekad od đ
ili nastaje tokom života. Mada
rijetko degenerira u melanom
č se kontrolisati i ne
svrbiti ga. Ako promjeni boju, oblik
ili č ako malo krvari treba
odmah konsultovati dennatologa.
Protiv umornih č
Stavite na č kompresu natopljenu
u rastvor č koji smanjuje
kongestiju ili mlah rastvor
cvjetova zohve.
Vinske mrlje - angoiomi
One mrlje koje su ravne i crveno
č boje ne nestaju. Treba
ih č laserom da bi ih zauvijek
uklonili. Ostale č i crveno
žive boje Gagoda) ne č se osim ako
se nalaze na č kapcima.
Djelovanje sunca na
v
- ozu
im se dnevna zvijezda pojavi
spremni smo izložiti kožu
njenoj toploti. Ali budite
oprezni: ako sunce ima svoje
prednosti ono je i faktor
rizika i problema.
Dielovanie sunca
Sunce moj prijatelj!
Na koži se blagotvorni č sunca ogleda u
njenoj preplanulosti ili pak bronzanoj boji
koja danas i u našim krajevima č
dobro č i č zdravlje.
U stvari koža sintetizira sa UVB
zrakama vitamin D neophodan za
nastajanje kalcij uma. ć
na neke hormone sunce nam
ć dobro raspoloženje do te
mjere da se koristi kao antidepresiv
u ljekarskom tretmanu za neke
oblike depresije.
Sunce moj neprijatelj?
Zamislimo dvije žene pedesetih
godina. J edna sicili -
janska seljanka tam-
nog tena od sunca,
lica sa dubokim borama,
na kome su razasute svije-
tle i tamne mrlje i druga
đ bijela i nježna lica,
sa finim borama, koja je živjela u zaklonu nekog
manastira. Na prvi pogled đ njih je trideset
godina razlike. Ova slika nam č opipljivu
razliku đ fiziološkog i aktinskog (pod utica-
jem č zraka) starenja. Koža nam nudi
mnoga upozorenja u vidu č crvenih
opekotina koje svrbe ili drugih kožnih smetnji.
Svaki put naš odbrambeni sistem djeluje ć
slobodne radikale. Svaki od pomenutih testova na
koži uništava naš kapital u organizmu pod djelo-
vanjem sunca. Kada se to ponavlja, č prije
51 •
puberteta č zraci su opasni i rizikuju nas-
tanak raka kože. Akne, herpes, izraz
trudnice pogoršavaju se pod utica-
Jem sunca. Neke
benigne dishromije
(anomalije pig-
mentacij e) kao
što su lentigo, kera-
toze, melazma mogu se
javiti i deset godina nakon
jakog izlaganja suncu.
č zraci imaju č
talasne dužine. Što su duži manje su
opasni, ali prodiru duboko u kožu.
ć svi ne stižu
do nas. Ozonski
č zaustavlja one
č obuhvata-
ć UVe. Zrake UVB i
uva filtrira zemljina atmosfera,
ali dopiru do naše kože.
Organiziranie odbrane kože
Ne ostariti prije vremena je stvar volje. Neophodno
je dopuniti mehanizme samoodbrane kože (pig-
mentacija, znojenje, debljanje rožnatog sloja kože)
uz ć dobro osmišljene i efikasne zaštite č
epiderma izložena intenzivnom č
Upoznaite svoj fototip kože
(odrasli)
Sa malo melanina svjetla koža stanovnika nordi-
jskih zemalja ima osrednju barijeru protiv č
zraka. ć č melanina u tamnoj koži
mediteranaca ili pak u koži crnaca pruža najbolju
zaštitu protiv radijacije. Da bi se ć svakoj
osobi da dozira pravilno svoju č zaštitu,
individualni fotosenzibilitet je đ u šest
grupa.
Fototip
Fototip l
Fototip 2
Fototip 3
Fototip 4
Fototip 5
Fototip 6
Opis
Crveno kos/plav, svjetlih č sa mnogo crvenih pjega.
Nesposobnost cmjenja (albinos).
Koža uvijek izgon i ne pocrni.
Plav, svjetlih č može imati crvene pjege.
Koža uvijek izgon i teško pocrni.
đ ili đ svjetlih ili tamnih č
svijetle kože, č ima crvene pjege.
Ponekad koža izgori i može pocmiti:
đ tamne č tamna koža, nema crvene pjege.
Koža rijetko izgori i uvijek pocrni.
đ tamnih č koža mediteranskog tipa,
nema crvenih pjega. Ne izgori i dobro pocrni.
Crna koža, ne izgon.
Koeficijent zaštite (KZ)
KZ 25 i više
KZ t 6-24 u č
zatim KZ 10-15
KZ t O - 15 u č
zatim KZ 5-9
KZ 5 - 9 u č
KZ 2-4
KZ2
-
-------_ .. _ ... -.. _""- ... _ ... -.. -='''''''''''-_............... ......
52
Pazite na intenzitet č
Stepen zaštite kože prije svega đ
fototip. Ali, u obzir se moraju uzeti
drugi faktori koji đ intenzitet
č
č sredstva
za č
• Geografska širina i nadmorska
visina najviše č na to. Na
planini se intenzitet č
č od 4% na svakih 300
metara. U sjevernoj hemisferi,
č č je č u
julu mjesecu;
Sredstva za zaštitu
Nalazimo ih u obliku:
Prirodna odbrana kože od sunca nije
ista za sve ljude. Ona zavisi od:
• Osjetljivosti svake osobe na sunce (fototip);
• Od Mansa njegovog č kapitala;
• Od ć starija organizma ili uzi-
manja nekih lijekova;
• Ulja, mlijeka, gela - više su
namijenjeni tijelu jer nisu masni
ili su vrlo malo;
• Pjene, kreme UN ili V!U -
za lice, jer su hidratantne;
• Stikovi - za usne ili druge
male osjetljive površine, jer su
otporni na vodu.
Najefikasnije su zaštite sa filterom.
• U periodu od II do 16 sati
prodor č zraka je maksi-
malan jer je njihov put kroz
atmosferu tada č
• Od intenziteta č (trapi, Zatim su to antioksidanti. Jedina
more, planina, č položaj na
nebu).
potpuna zaštita u pravom smislu te
č je gusta bijela krema koju izletni-
ci na visoke pla- • Č se zanemaruje otklon
č zraka o površine. č
možete dobiti i pod zaštitom suncobrana.
Koeficijent odbijanja zraka od trave je 3%, od vode
je 5%, od pijeska je 20% od snijega i svih bijelih
površina dostiže 80%.
• Treba se č i naoblake koja samo prividno
č zaklon od sunca, č u planini.
• Zraci UVB prolaze kroz vodu do dubine od 50
cm. Bez zaštite, ć je dobiti č
• Ako ostavite lice da se suši na suncu pet puta je
ć rizik od č
nine i mornari vrlo
dobro poznaju. Este-
č zaštita je upotreba u
svakodnevnom životu mi-
kronskih ekrana koji od-
bijaju i rasipaju UV
zrake.
Oni se ne gube i ne prodiru u kožu. Nema dakle
opasnosti od nepodnošljivosti. Filteri upijaju
č zrake. Kada prodiru u kožu (pazite na
reakcije kože) i kako se uništavaju nasumice
obsorbovanjem, njihovu
primjenu treba č obnav-
ljati. Ekran i filter su č
pomiješani u preparatu za
sunce. Njihov naziv "pot-
puna zaštita" ne treba shvati-
ti doslovno, ali je to maksi-
malna zaštita.
Antioksidanti (vitamin E,
beta - karoten) koji se nalazi
u biljnim uljima nude samo
slabu zaštitu protiv sunca.
Č ih nalazimo kao
dodatke u sastavu zaštitnih
krema i č č
filtera.
Koeficijenti zaštite
Efikasnost nekog č sredstva za
č navedena je na ambalaži kao zaštitni
koeficijent (KZ), ponekad nazvan indeks
zaštite (IZ) ili č zaštitni faktor (SZF). On
odgovara vremenu potrebnom da izazove crve-
nilo na š ć koži u odnosu na š ć
kožu nekim sredstvom. To č da š ć
koža sredstvom sa koeficijentom 5, može biti 5
puta duže na suncu prije pojave erythema
( crvenila) nego ista š ć koža. To j e
samo teorij ski j er koeficij enti zaštite su
uspostavljeni u idealnim uslovima dok u praksi
je č č se znoji, kupa u moru,
54
briše se i posušuje lice, sve to umanuje zaštitu.
Bolje je odabrati, sredstvo sa koeficijentom
koji nudi veliki obim zaštite i redovno i obilno
njime mazati lice.
Neki savieti
Zaštita kože lica đ i
ruku) od uticaja svjetlosti i
sunca treba da vam je
svakodnevna briga. Danas
sva dobra sredstva za njegu
sadrže filteri iz 2 do 9. Č
se pojave lijepi dani, a
č ako provodite vri-
jeme napolju, č
se upotreba ć
kreme za č
Kada se č ili to povre-
meno č lice treba zaštiti-
ti preparatom za č
koji obuhvata sve gore navedene faktore, a č
fototip i koeficijent zaštite.
Suncu se treba postepeno izlagati i za đ vri-
jeme crniti (8-15 dana) u zavis-
nosti od svog fototipa.
Nanesite obilno sredst-
vo za č pola
sata prije č
pa i č 2 sata
koji su fotosenzibilni. Ne nosite nakit na suncu ako
ste osjetljivi na zlato, srebro, hrom, nikl, živu,
kobalt ili bizmut.
Neke boje, koje su u sastavu ruževa za usne,
su fotosenzibilne. Bolje je ruž zamjeniti

stikom.
Pre p/anu/ost tena. ć č
Ako vam nije pri ruci neko sredstvo
za dobijanje preplanulog tena jak
rastvor crnog caja ga može savršeno
nadoknaditi. Č štaviše č ima
osobine .lagane zaJtite od sunca.
č komadie vate (stavite plas-
ticne rukavice da izbjegnete. bojenje
prstiju, č nokata) i nanesite
caj po licu i vratu. Osušite i
hidrirajte kožu. Ten ć imati
lijepu preplamtIosI.
Nakon č
Hidratantna ili redovna hranljiva
krema koja se nanosi više puta
dnevno, a č č tre-
bala bi biti dovoljna za "žednu"
kožu isušenu suncem. Ako je
pak pored svih predostrožnosti
koža na licu upaljena preparati
"nakon č je ponovo
hidriraju, ć je jer oni
sadrže anti-inflamotorne sup-
stance, anestetike, sastojke za
ili svaki sat ukoliko se č
kupate i obilno znojite. Izbje-
gavajte č đ 11,30 i
13,30 sati. Zaštitite se šeširom i
č č dobrog
kvaliteta koje imaju zaštitna stakla
od sunca. Oni štite od upala i od
katarakte.
zacjeljivanje, antioksidante kao i sup-
stance za osvježavanje.
Nastavite se štititi, č i kad je koža dobila
bronzanu boju, jer ako se č opasnost
č smanjuje, ona na duže vrijeme (staren-
je, kancer kože) i dalje ostaje. Pijte više vode nego
č
Izbjegavajte sunce u č upotrebe ć
lijekova: anti-inflamotornih, sulfamida (diuretika,
antibakterijskih) antibiotika, sedativa za nervni sis-
tem (trankilizatora, antitusiva, antihistamina), i izv-
jesnih antidepresiva. Ne dozvoliti nikada da se koža
suši na suncu. Vlažna koža pet puta više prima
č
Izbjegavajte parfimisanje kože. Parfemi stvaraju
mrlje zbog nekih esencijainih ulja i biljnih agensa
š č dobiianie
tamne puti
Pristalice pennanentne bronzane boje, one koje žele
"dobro izgledati", usred zime i one koje ne žele biti
"bijele" đ ć pocrnjelim turistima mogu prib-
ć š č sredstvima. Sredstva za samopocr-
njenje, tablete za crnjenje i crnjenje u kabini.
Sredstva za samopocrnienie
potpuno neškodliiva
U obliku losiona, krema, pjene, mlijeka nanose se ili na
lice i/ili na tijelo. Oni sastojak zvani DHA (dihy-
droxyaceton) koji boji aminokiseline u gomjem sloju.
Ali ne pružaju nikakvu zaštitu od sunca. Koža pocrni u
vremenu od jednog do č sata, u zavisnosti od sred-
stva i traje nekoliko dana: vrijeme koje je potrebno za
prirodnu eliminaciju odumrlih ć na površini.
Rezultat ć biti bolji ako se prethodno uradi
č š ć kože kako bi se otklonile neke neregu-
larnosti na površini kože.
56
Tablete za crnienie - dobra
priprema kože
Drugi č "cmjenja" i č samozaštite
kože je djelovanje na njenu pigmentaciju oralnim
putem. Tokom 15 dana prije polaska na odmor uzeti
kuru kapsula koje sadrže karotenoide (od kojih
beta-karoten), provitamin i ulje iz žitnih klica,
bogato vitaminom E. Oni mogu kožu obojiti u žuto,
A č u predjelu dlanova.
Cmienie u kabini
Oprema kabina za crnjenje mora odgovarati nonna-
ma bezbjednosti i korištenja, veoma preciznim.
Glavni faktor rizika dešavao bi se dakle
obavještenom š č a ne poštivanju uputstava
istaknuta u centrima za crnjenje. Mada crnjenje u
kabini malo č odbranu kože, ono nema istu
zaštitnu vrijednost kao prirodno crnjenje. Dakle
neophodno je samozaštititi se prema svom fototipu
kada lampu zamijenimo sa "pravim suncem".
-.
Gimnastika
ikome ne pada napamet da
sumnja u djelotvorne č
gimnastike. Svako je radio
gimnastiku da č i
č š ć tijela.
Primjena iste metode na š ć lica se manje
koristi. ć to redovno, ne samo da je
ć č kožu, osloboditi crte lica
zamora, nego i modelirati oblik lica i savla-
dati znake starosti.
Malo znanio iz prirodnih
nauka
š ć lica su đ najtanjim š ć Manje su
obavijeni salom nego oni na abdomenu ili bedrima
naprimjer. Oni brzo reaguju kada su pod-
staknuti, a djelovanje č je na
tankoj koži nego na bilo kom dru-
gom dijelu tijela. Upravo sa godi-
nama koje prolaze oni su prvi
koji se opuštaju i podliježu
zakonu težine.
Vježbe lica su prirodni i
besplatan č za prevencuu
starenja i đ lica.
Poboljšavanje krvne cirkulacije
đ blistav prirodni
izgled, a uklanja sumoran.
Ortofonisti se njima služe za savlada-
vanje nekih oblika paralize.
One koje odbijaju
ICA
neizbježno opuštanje kože i koje su č prib-
ć jednog dana estetskoj hirurgiji mogu ć to
ć gimnastici lica. Šta više ona može
samo poboljšati djelo hirurškog ž ć Kada se
vježbe rade redovno dva puta dnevno prvi efekti su
ubrzo vidljivi. ć poboljšanje je č nakon
jedne sedmice, a nakon mjesec dana možemo ć
da je cilj postignut. Kao i kod bilo koje preo-
brazbe š ć č š ć na licu
olabavi č se prestane sa vježbama. Da
bi iskoristili ć ove vrste
gimnastike potrebno je nastaviti
vježbe.
Uspjeh č ovisi od
kvaliteta vježbi i težine "mane"
koju treba popraviti. U č
važno je koncentrirati svu
pažnju na pokrete, uvidjeti i
osjetiti njihovo djelovanje.
Kada ih jednom zaparntirno vježbe se
mogu raditi bilo kada i bilo gdje. Vašu
okolinu mogu iznenaditi neke vježbe
zbog njihove bizarnosti. Zato isko-
ristite trenutke kada ste sami da ih izvodite u
kupatilu, kada sami šetate, kada vozite kola ...
Da biste bolje shvatili što se dešava kada izvodite
vježbe koje slijede i efekat koji ć uslijediti, koris-
no Je:
• Da se vratite na šemu š ć mimike i da je
imate u ć prije i za vrijeme svake vježbe;
• Da stanete pred ogledalo i da pokušate poistov-
jetiti svoje pokrete sa onim na crtežima;
• Da posmatrate efekat š ć kontrakcija, a da
izbjegavate da oni č druge bore;
• Da mislima pratite vježbanje š ć i provjeravaj
te s vremena na vrijeme pokrete sa prstima.
II
.......

-
58
l Tjemeni š ć
2 Č š ć
3 č obrva
4 Mali č š ć
5 Veliki č š ć
6 Kružni š ć usta
7 š ć brade
8 Široki š ć
9 č uglova usta
10 š ć koji služi za
osmijeh
14
11 č gornje usne
12 Nazalni š ć
13 č
nazalno-labijalni
14 Kružni š ć oka
15 č š ć
16 š ć č obrve
17 š ć ušne školjke
18 Obrazni š ć
19 š ć za žvakanje
15

/

13 .
> /
L 19
'r
'f
X
\
\
lB
"
j
f
/
Grimase koie uliepšavaiu
Evo 5 vježbi za borbu protiv problema na koje se
nmoge žene žale. Važno je da ih radite redovno i ako
nikada niste radili ovu vrstu gimnastike, radite svaki
pokret sve dok ne osjetite neku vrstu peckanja.
Bore đ obrva
š ć koji č č š ć č obrva,
č ob/'va, ljemeni š ć dio č
š ć š ć ušne školjke.
III Postavite č prsta mke na č kao da č kožu.
LJ Podiže ih maksimalno samo snagom obrva. Odmorite.
Ponoviti 10 puta.
59
Izl Održavanje zateg
LJ mitosti tog dijela
ć do 30. Ako ne
možete č ovo
bez nabiranja kože na
č pokušajte ovaj
pokret: pritisnite
kažiprst na dio đ
obrva povucite ga
sredinom obrva ne
š ć se.
Rezultat
·f·
r q (
tj
.1 -. - W
\l --- I)
/.-- j
I
(
Č i najdublje bore nastaju vremenom. Osim toga
ova vježba je prevencija spuštanja obrva i gornjih
kapaka.
Konture umornih č tužan
pogled, č ž
š ć koji č kružni š ć oka
III Sa velikim
LJ prstom I
kažiprstom obje
mke pritisnite
unuta mje i
spoljašnje uglove
č široko
otvorenih. Pritisnite
donji kapak što
možete više ne
ć č
Normalno je da
osjetite podrhtava-
nje kože ispod
prstiju. Odmorite
se. Nastavite 10
kontrakcija i 10 odmaranja č
Izl Podignite unutarnje uglove, zadržite kažiprste na tom
LJ mjestu. Sada, zatvorite č š ć ć jako kapke
jedan uz drugi. Brojite do 20 ć ć vibracije na
spoljnim uglovima. Odmorite. Ponovite ovu dvostruku
vježbu 3 puta.
Rezultat
Ova vježba jako stimuliše cirkulaciju krvi na kon-
turama č i č š ć š ć kapaka. Ona
ć č daje sjaj pogledu, smanjuje, a u
mnogim č potpuno uklanja džepove ili
č č može biti č č
ako se č ili kesice povremeno pojavljuju.
Opuštanie š ć na sredini lica,
izražena nazalno-Iabiialna bora
š ć koji č kružni š ć usta, nazalni,
č gornje usne, č uglova usta, veliki i
mali č š ć š ć koji služi za smjeh,
obrazni, š ć za žvakanje.
-
60
III č veliko O
LJ ustima š č ć
gornju usnu uz zube.
Osmjehnite se ž ć
nos dok ne osjetite
peckanje. Odmorite se.
Rezultat
-
Izl Ponovite naizmje-
LJ č 10 puta.
Nastojte što je ć
više odvojiti gornju i
donju usnu tokom ove
vježbe. To podiže i
spušta č
Pažljivo đ ova vježba č krvotok u
obrazima, č š ć mali i veliki č š ć
kao i kružni š ć usana, ć se tako protiv
spuštanja obraza i krajeva usana. Osim toga ona
poravnava vertikalne bore koje nastaju sa godina-
ma, č iznad gornje usne i ublažava nazalno -
lobijainu boru, č veoma izraženu. Nema boljeg
č za odmaranje, ublažavanje i revitalizaciju
opuštenih crta lica. Ova gimnastika ć dosta
sjaja tamnoj koži.
---
---
-
Male usne, loše oblikovane
š ć koji č kružni š ć usta, š ć
brade, obrazni, š ć koji služi smjehu.
rtl Pravite č snažno usnama O zatim E.
LJ Ovaj š ć napor č š ć gornje i donje dijelove
usana. Izbjegavajte produbljavanje nazalno-labijalne bore
i stvaranje vertikalnih bora iznad gornje usne. Ovaj napor
treba izazvati peckanje kože.
Gl Nastavite ove pokrete bez opuštanja usana oko
LJ pedeset puta.
Rezultat
Usne su izražajnije i punije. Njihova kontura je
finija. Izgledaju seksipilnije, a đ je
ponekad spektakularno.
Pažnja: Prestanite sa vježbama prije nego se usne
suviše ć i zatim nastavite kasnije.
-
-
............. "....
61
Dupli podbradak
š ć koji č š ć koji služi smje/m,
široki š ć
rtl Podignute glave, dižite uglove usana laganim
LJ osmjehom. Zabacite zatim, naglo glavu ć
ruku na č vrata kako bi tako povukli kožu na vratu .
......
/ ....
If., ,I
Izl Ponovite ovu vježbu najmanje
LJ 30 puta.
Rezultat
Malo pomalo dupli podbradak se smanjuje da bi
vremenom postao č nevidljiv. Osim toga
ova vježba uklanja bore na vratu koje nastaju prije
vremena.
62
Masaže koie smiruiu
Ništa nije tako dobro kao dobra seansa kod
č đ masaže koje sami radite,
svakog dana ili pak tokom č njege, č
krvotok i stimulišu mikrocirkulaciju krvi i limfe.
Masaža lica
č sredstva: ć emulzija ili ulje
III Nanesite emulziju ili ulje. Stavite palce na kožu gdje
LJ č kosa, u visini č a tri prsta đ
obrva. Masirajte kožu č prstima ž ć im i
palce. Tako masirajte i cijelo č
Izl Stisnite č kožu đ palca isavijenog
LJ kažiprsta ć centimetar po centimetar
istovremeno na obje strane lica sa obje ruke:
Gl ... Ponavljajte vježbu
LJ od jagodica do
č ...
--_ ...... _----,-
;
)
... Ponovite ovu vježbu od usta prema ušima ...
@] ... Ponovite vježbu od brade prema vilicama ...
16l"',Ponovite vježbu od brade prema dijelu gdje
LJpoclllJe vrat.. ..
63
[2] ... Ponovite vježbu od vilica prema vratu.
Igl Tapkajte sa č prsta cijelu površinu kože na kojoj
LJ ste izvodili ovu vježbu.
r9l Prelazite nadlanicom od brade prema vratu ć
LJ desnu i lijevu ruku.
č

za l1jegu
pecijaini proizvodi za kupanje
ili tuširanje su pravljeni tako
da ne iritiraju kožu nego je č
ljepšom.
U č stanju (pjena za kupanje, ulja, kreme ili
gelovi) ili č (soli, rastvorljive tablete) doda-
ju se vodi za kupanje za č š ć kože,
opuštanje i đ
Pienušave
kupke
sredstva
lJELA
(
vodi. Kada ih nanesemo direktno Pravljene se od intenzivnih
agensa koji se koriste zbog
ć č pjene, koja
spaja njihovo djelovanje deter-
dženta sa š ć djelo-
vanjem sapuna. Vodite č
• Gelovi i kreme pomiješani sa
pjenušavom kupkom i uljima za
kupanje odgovaraju svim kožama.
na kožu ć rukavice i
kada ih isperemo pod tušem
ona ostavljaju na epidermi
masnu skramu, koja šteti
veoma suhoj i osjetljivoj koži.
o tome da iritiranje može nas-
tati č na suhoj koži.
Treba li se stoga ć ovih
kupki koje č zadovoljstvo? Ne,
pod uslovom da suviše ne kasnite
• Soli za kupke (bikarbonat i karbo-
nat) č se u obliku kristala,
omekšavaju vodu za kupanje, parfi-
mišuje.
• Ras tvo rljive tablete (soda
bikarbona i limunska kiselina)
imaju isti č kao soli za
kupanje i č su
sa ispiranjem č vodom i da
za putovanja!
Za ovu kupku može se dodati
još pola supene kašike ulja koje
prija koži, kao što je ulje od
žitnih klica, susama, lješnika,
maslinovo ulje, kikiriki ulje .. . Da bi
pospješili njegovo rastvaranje u vodi
odmah nanesete hidratantnu emulziju na
kožu.
Ulia za kupanie
Č parfimisana, ulja nalazimo u č ili u
obliku loptica č se želatinozna opna rastvori u
66
ubacite u kadu šaku
krupne soli, gline, praha
od algi ili mlijeka.
Rastvor ulja, č je sastav
potpuno prirodan i ne iriti-
ra kožu, prodaju se i imat
ć isti č
Dezodoransi
Odgovaraju svim osobama koje se pretjerano ne
znoje. Neki smanjuju ili prikrivaju miris
č ć razvoj bakterija, dok neki
neutrališu miris. Antimikrobski dezo-
polietilenske. One pomažu da se odstrane odumrle
ć sa površine kože. Neki hemijski č č
dOl'ansi su u osnovi č
č mirisa na bazi cinko-
vog oksida, antioksidanata .. . Oni
ostavljaju trag, ili ne, mmsa
parfema.
Sredstva
protiv znoienia
Djeluju tako da smanjuju pretje-
kao AHA (alpha-hydroxy- acide) ili sali-
cilna kiselina đ ubrzavaju prirod-
no ljuštenje kože. Kada se koža oslo-
bodi od nagomilanih odumrlih
ć poboljšava se njeno snabd-
jevanje kiseonikom (ona izgleda
zdravija i blistavija), pripremlje-
na da jednako pocrni, bolje pri-
hvata č sredstva kao i
parfeme (zbog te prednosti,
mnogi proizvodi za č š ć su
To je niz sustanci koje se nalaze u
gornjem sloju i ć mu
vlaženje. Ove sustance č
prirodno isparavanje unutarnje vode
Oedan dio se miješa sa skramom na
koži), skupljaju vlagu iz vazduha ili
nanesenih č preparata,
parfimisani), đ olakšavaju
i depilaciju. Njihove abrazivne
rano znojenje ispod pazuha, na
dlanovima i stopalima ć
ali i ć zadržavanje
vode u gornjem sloju.
č su manje-više sitne i dakle
odgovaraju svim tipovima koža.
pore na njima. Tretman ne predstavl-
ja nikakvu neugodnost jer se provodi
samo na č površinama. Ova
sredstva su pravljena na bazi soli aluminija i
sadrže č i dezodorans. Zbog njihove jake
kiselosti treba biti obazriv pri upotrebi. Koža mora
biti besprijekorno č i suha prije upotrebe;
potrebno je đ izbjegavati, njihovo korištenje
na koži koja je iritirana depilacijom. Trajanje djelo-
vanja je č na ambalaži i varira od 24 sata
do 3 dana. Dakle, nije potrebno nanositi ih svaki
dan. U đ neki dezodorans ć dopuniti
higijenu kože.
Č č ili č kože
U obliku gelova, krema ili pjene ova č
sredstva sadrže mikro č biljne, mineralne ili
67
Ipak, kod pretjerano osjetljive kože
ili kod vaskularnih problema, poželjno
je njihovu upotrebu č na male
hrapave površine.
Koriste se za masa že cirkulacije na koži cijelog
tijela. Pošto su abrazivniji od č č za lice treba ih
birati č za tijelo.
Ulia
Biljna ulja
Postoje za sve vrste koža. Ona su manje hidratant-
na nego kreme, nanose se uglavnom č
laganim masiranjem i imaju satinast efekat, a
mogu dopuniti redovnu njegu zbog mnoštva
dobrih osobina.
č ulio
Upotrebljivali su ih ljudi od davnina, a koristili su
se u aromaterapiji č bolesnika č
biljnim uljima). č ulja se uvijek koriste u
rastvoru. Ona se nanose u kožu prilikom masaža,
trljanja ili kupanja. Jedna do tri kapi ekstrakta
dovoljne su za supenu kašiku ili 100 kapi osnovnog
Osobine nekih biljnih ulja
Djelovanje Stanje kože Vrsta ulja
ć suha i iritirana blago bademovo ulje
hidratantno osjetljiva jojoba
antiridno veoma suha avokado
hranljivo š ć veoma suha žitne klice, maslinovo ulje
ć za kožu osoba u godinama boražina
stimulativno sa malo vode arnika
za obnavljanje masna i mješovita koš pice bresaka
Neke osobine izvjesnih č ulja
Djelovanje Indikacije Ekstrakti
stimulacija, stezanje kože, zacjeljivanje umor, na zeb, masna koža č dušica, ruzmarin
probava nadimanje trbuha, teška probava đ bosiljak, kim
č djelovanje, pomaže iskašljavanje osjetljivost respiratornih organa eukaliptus, bor
č č rane, opekotine, bolesti kože lavanda, geranijum
antidepresivno, ć uznemirenost, nesanica, palpacije cvijet narandže
drena ža, diuretik, dijete za mršavljenje, koža limun, borovnica, kopar
č š ć stezanje koja visi, zadržavanje vode
stimulisanje cirkulacije kože, celulit ruzmarin, borovnica, origano,
otapanje sala breza, č zimzelen
68
-
ulja (bademovo, lješnikovo ulje ili ulje od sjemen-
ki ž đ za jednu masažu ili pak još 100 kapi na
alkoholnu bazu za trljanje kože.
č sredstva
za tanku i
č kožu
ć su agen-
sima za č š ć
vanje kože. Na-
mIJenJena su
borbi protiv opuš-
tanja kože (trud-
ć brze dijete) ili
pak č š ć kože na
osjetljivim dijelovima (bedra,
gJ.udi, stomak). Ona ć napraviti č ali
u izvjesnim fazama života mogu nadomjestiti svakod-
nevnu njegu hidratantima i doprinijeti č i
nježnosti kože. Č njihova efikasnost se č
uz prunJenu masaže.
Uglavnom sadrže ove sastojke:
• Agense č albumin, hidrolizat elastina;
• Drenažne i stimulativne agense: moravka, ginko-
biloba;
• Aktivatore mirocirkulacije: arnika i lišaj ;
• Agense koji umanjuju kongestiju i nadimanje
trbuha: jod (alge), č morski lišaj , komina,
š ć papaje .
.-,.-=-
69
Parfimirana
č sredstva
Ova sredstva su prijatnog mirisa izuzev "hipoaler-
genskih" preparata. Neka č sadrže i parfeme. Ona
č kompletnu liniju toaletnih proizvoda i prepara-
ta za njegu, za naše ć zadovoljstvo.
Njihovom pakovanju se ć posebna pažnja -lijepi
materijali, đ oblici, primamljive boje - č
i č maštu. To je savršen luksuz i prefmjenost.
Ako č mijenjate parfem ili ako je miris vašeg
omiljenog parfema č od
č sredstava koja
koristite zanimljivo je
izabrati sasvim
suprotno kozme-
č sredstva
diskretno parfi-
misana ili neu-
tralna, da ne bi
rizikovali nepod-
nošljive mješavine.
Njega
vakog dana ć oko jedan
sat njezi našeg tijela. Stoga te naše
č pokrete treba da prate
ć č sredstva
za svakodnevnu upotrebu ć
č o tome kom tipu pripada
naša koža, koja je starosna
dob pa č i godišnje
doba.
ulja za aromaterapiju
koja imaju ljekovita
svojstva. Možemo ih isprobati
-
u kadi sa vodom ć 4 do 5 kapi nekog ekstrak-
ta ili 8 kapi neke kombinacije ekstrakta. Da bismo
dobili potpuni č dodajemo ih u
posljednjem trenutku i ostaje-
mo u toploj vodi deset
minuta.
Dobar podsticaj za vaš naporan dan
Niega
tiiela Voda:
zadovolistvo
- liepota
Prije nego što napustite tuširanje,poprskajte noge hladnom
vodom bar do listova na nogama. Ovo jednostavno i efikas-
no sredstvo aktivira cirkulaciju krvi i pomaže kod
Bilo da se obavljaju
bolesti otežalih nogu.
dva puta č prema
tipu kože u ć ili u nekom
Kada ili, tuš? Na ovo pitanje postoji
č č odgovor, prema č života i orga-
nizaciji, kao i godinama života. Tuš i kada su dva
č č pranja. Jedan ili drugi č koriste
se svaki dan, č ujutro. Nakon neke sportske
aktivnosti to su izvrsni trenuci uživanja i opuštanja
š ć veoma zasluženi. Sa gledišta higijene tuš više
zadovoljava č jer se prljavština otklanja dok
voda č Tuširanje zahtjeva manje vremena, pritisak
vode je lahko regulisati, njegovo postavljanje izisku-
je malo mjesta i tuš može biti veoma č
Aromaterapiia
Opustite se, odstraniti prehladu ili upalu sinusa,
č respiratorne puteve, ć probavu, bori-
ti se protiv nadimanja trbuha, aktivirati lijenu cirku-
laciju, ukloniti komarce ... Duga je lista č
č salonu, osim uljepšava-
nja kože ovi tretmani nam nude zadovoljstvo raspo-
laganja vremenom koje pripada samo nama ...
Strugania,
trliania,
č š ć

Kada ili tuš nam nude privile-
" ..
govano vnJeme za smanJI-
Sve kupke su u prirodi
zadebljanja ili gdje su se
nagomilale odumrle ć
đ laktovi , koljena).
vanje zadebljanja kože
kao i odstranjivanje svih
neravnina ili naslaga
koji bi se mogle ć
na koži.
Jednom ili dva puta
č ovo obav-
ljamo na mokroj
koži na tri č
č i to od naj-
grubljeg do naj-
nježnijeg:
Struganje
kamenom plavcem
Ono se obavlja na
dijelovima gdje je
gornji sloj debeo na
rukama i nogama i to
trljanjem. Radi se o tome
Pjenušava kupka: izmješajte mikserom 2
žumanceta sa 6 supenih kašika šampona za
bebe. Napravite maksimalnu pjenu ć ovaj
preparat pod ć vodu iz slavine.
Kupka za kožu koja je kao kadifa: pomješajte 6
supenih kašika meda tl 1 litar toplog mlijeka i sipajte u
kadu. Da bi djelovanje bilo što č sipajte 500 grama
morske soli na dno kade prije nego pustite vodu.
Kupka koja č i smiruje: stavite 250 grama mekinja u
dvije litre mlijeka do č 15 minuta. Sipajte ovu smje-
su u kadu.
Kupka protiv znojenja: sipajte rastvor kadulje u vodu za
kupanje.
Kupka protiv celuloita: sipajte pola litre vrelog ć na
svježe š ć bršljana. Ostavite rastvor da odsto ji 6 sati, fil-
trirajte i sipajte u vodu za kupanje. Ubacite zatim 300
grama algi u vodu.
Kupka protiv reumatizma: sipajte rastvor eukaliptusa i
vršike bora u vodu za kupanje. Rastvor se može zami-
jeniti sa 8 kapi č ulja istog ekstrakta.
ć kupka: sipajte rastvor lipe i kamilice u
vodu za kupanje.
Č i ako se č
samo na ove dijelove,
pokreti moraju biti
nježni ne treba grubo
trljati kožu i nervne
završetke ispod nje.
Č š ć (piling)
Prije nego što se
same oljušte (proces
ljuštenja kože) odum-
rle ć č
stvaraju male nerav-
nine, neugodne na
dodir. Laktovi i koljena
da se ukloni višak zadeblja-
nja ili poravna njegova
površina da bi bila glatka i
Kupka za veoma suhu kožu: dodajte u vodu 5
kašika ulja od žitnih klica, badema ili bilo
koje aromatsko ulje (maslinovo ulje je
prekriveni su malim
naslagama, a unutrašnji
dio podlaktice je ponekad
hrapav jer je prekriven
malim crvenkastim bubulji-
cama.
gipka. Ako suviše trljate postoji
opasnost da ozlijedite kožu, dakle
đ dobro). Sipajte
500 ml zobenog brašna.
Na vlažnu ili suhu kožu nanose se
pazite.
Struganje rukavicom ili dugom č
Ovo se obavlja kružnim pokretima (rukavicom) ili gore
dolje č na dijelovima gdje koža ima manja
71
č sredstva za č š ć Na
vlažnoj koži postupak je brz i lagan. Na
suhoj koži rezultat ć biti bolji, ali on zahtije-
va više strpljenja i vremena. Koža odmah postaje
glatka, mekša i finija.
Č š ć suhe kože
[]l Navlažite ruke i napravite lopticu od č
LJ sredstva, ć dlan o dlan.
f2l Masirajte kružnim pokretima cijelu suhu površinu
LJ tijela. Ubrzo se č sredstvo suši i pod
prstima osjetite male valjke. Oni su ustvari nastali od
odUlmlih ć sloja prljavštine i mikro č
č sredstva, hidratantnih i hranljivih supstanci
koje je koža absorbovala. Ponovo uzmite malo sredstva u
ruku, savijte lakat da se koža rastegne, trljajte.
72
Gl č na isti č postupite sa drugim laktom,
LJ koljenima ili bilo kojim dijelom tijela sa č
zadebljanjima. Vodite č da dobro isperete č
vodom. Posušite snažno ć č
Namažite brižljivo hidratantnom kremom i eventualno
natopite kožu cijelog tijela kremom, mlijekom ili
ć uljem, po želji.
Obratite pažnju: nanošenje kreme na cijelo tijelo je
neophodno, ma kakav da je tip kože, nakon č š ć
struganja, upotrebe č ili rukavice.
Poznavanje
okreti za njegu tijela se ne
č na nanošenje
č č
sredstava. Masaže i trljanja su
prava vještina za modeliranje,
cirkulaciju, č š ć č š ć i opuštanje
dijelova tijela kojima je to potrebno.
Masaže
Tradicionalnog porijekla, danas veoma poznate i
usavršene masaže, neophodne su našem tijelu u
modemom č življenja, daju mehko ć i mno-
gobrojna blagotvoma djelovanja.
Osnovne tehnike
Umjesto da samo razmažete hidratantnu emulziju,
masirajte tijelo nekim biljnim uljem hranljivim i
bogatim aktivnim supstancama što je korisno za
cijeli organizam.
Jedna do dvije masaže sedm č predstavljaju
dobar ciklus. Neke dijelove tijela koji su č
napeti možete odmah opustiti i svaki put kada za to
osjetite potrebu.
Tako masaža listova na nozi, oko koljena i ispod
koljena, odmara i opušta nogu nakon sati prove-
denih ustajanju.
Masaža vrata nakon napomog jutra je đ
korisna kao i neki odmor.
Osnovne tehnike masiranja je lahko č
73
pokreta za
ASAZU
Masiranje
III Kružni pokreti kažiprstom, velikim i srednjim
LJ prstom su više dodiri nego gmbo pritiskal1je. Ove
ć masaže odgovaraju cijelom tijelu i služe
tome da č preparati lakše prodim II kožu.
Štipkanje
Gl Kažiprstom i palcem štipkajte kožu laganim i brzim
LJ pokretima. Ovo površinsko podizanje kože opušta
napete dijelove tijela.
Pritiskivanje
131 Pritisnite š ć dijelove (bedra, stražnjicu,
LJ bokove) š ć prethodne pokrete.
Dodirivanje i valjanje kože
141 ć oba palca dodimjte i valjajte kožu.
LJ Uz ć krema za č š ć ova tehnika
predstavlja dobar tretman za butine i bokove koji su jaki.
-
74
Kružna pritiskivanja
!sl Pravite kružna pritiskivanja palcem, ili kažiprstom
LJ i velikim prstom ne š ć ih po površini
kože, kako bi opustili stegnute č kože i poboljšali
cirkulaciju.
Masaža ivicama dlanova
161 Ivicama dlanova "sjecite" kožu brzim pokretima ne
LJ suviše pritiskivati na š ć dijelovima. To je
pravi tretman za cirkulaciju na dijelovima kože kojima je
to potrebno.
-
Masoža tiiela
Nanesite ć kozme-
č sredstvo na kožu tijela
rukama.
Noge
III Zadržite položaj noge
LJ koji želite nakon
masaže stopala (vidjeti
sh'anu 95.). Masirajte
noge odozdo prema gore
sa obje lUke.
Gl Zadržite se na
LJ listovima nogu
ć ih.
131 Uradite kmžna
LJ pritiskivanja oko
koljena.
75
l4l DodilUjte i č kažiprstima i velikim
LJ prstima sa obje lUke dIjelove Ispod koljena.
!sl DodilUjte i mijesite
LJ cijelu butinu.
f6l Završite ravnomjernim
LJ pritiskivanjem butina.
Trbuh, abdomen
Gl Masirajte i pritiskajte sve š ć
LJ dijelove trbuha.
Gl Udarajte ivicama dlanova
LJ kao da č kožu.
[] Završite štipkanjem abdomena.
76
đ
Gl Masirajte, zatim štipkajte đ sa obje lUke
LJ od stlUka prema pamhu.
Gl ć
LJ sto Je moguce vIse.
Gl Masirajte, zatim
LJ štipkajte lUke odozdo
prema gore.
Gl č
LJ to Isto oko
Poprsje i ramena
Gl č
LJ izvodite kružno
pritiskivanje.
III Masirajte,
LJ zatim štipkajte
dio po dio poprsja.
77
Gl Stiskaj te
LJ prstima ramena.
Gl Potražite č u visini ramena, č uz
LJ č i omekšajte ih ć malih kružnih
pritiskivanja.
Potiljak
' ..
rtl Nalaktite se na sto.
LJ Pritisnite glavu
šakama. Olabavite što
možete više š ć
vrata i poti ljka.
č sa kružnim
pritiskivanjem iza
ušiju ...
Trliania
Izvode se golom rukom, č ili rukavicom od
sisala (vrsta tekstilnih vlakana) ili od lufe (biljna
vlakna). Suha ili vlažna trljanja, dva ili tri puta
č korisna su za redovno odstranjivanje
odumrlih ć a sa njima i ostataka č loja i
znoja. Na taj č pore se otvaraju kao i otvori
dlaka i lojnih žlijezda. Osim ovog č š ć to je i
jedna vrsta masaže koja stimuliše epidermu i
dermu. Ovim dvostrukim č trljanja pomaže
se funkcija ishrane, primanja kiseonika i eliminaci-
ja otpadaka kao i č regulacija kože. Što su
ove č potrebe više
zadovoljene epiderma
postaje blistavija,
Ulje za č masiranje
ž č glatki-
ja i nježnija.
č nego
što su masaže,
Kada su š ć premoreni: dodajte 3 kapi č ulja
ruzmarina, bora, č dušice i mažurana na 50 kapi
bademovog ulja. Masirali se ovim preparatom.
trljanja su dobra
dopuna koži i lahko se
izvode. Efikasnija su na suhoj
121 ... da bi završili
tJ na sredini poti ljka
gdje č kosa.
78
koži nego na vlažnoj , a mogu se izvoditi na tri
č č
• Golom rukom: nijedna naslaga na koži ne može
ć ovom č prirodnog trljanja;
• Mehkom č od prirodne svile: ona ima
č dršku te može dohvatiti đ
• Rukavicom od sisala ili lufe: upotreba obje
rukavice istovremeno ć č
pokrete i dobijanje na vremenu.
Bilo koje sredstvo da odaberete trljanje se izvodi
kružnim pokretima i gore - dolje ć kožu
bez suvišnog pritiskivanja. č od nogu, a
završavate sa glavom.
Trljanje u funkciji zdravlia
Trljanje ć č ulja može smlliti kašalj,
smanjiti endem (koji je nastao zadržavanjem vode)
ublažiti migrenu ... Možete pomiješati 2 dijela ekstrakta
sa 8 dijelova biljnog ulja (bademovo ) ili kupiti gotov
preparat za upotrebu koji sadrži više č ulja. Trljati
treba dijelove tijela koji su oboljeli do zagrijavanja.
Trljanje rukavicom
Noge
Klizite rukom
cijelom dužinom
noge.
Stopala
Trljajte snažno gomji dio
stopala kao i udubljenje
č
79
Stražnjica i butine
Pravite klugove rukom na stražnjici ibutinama.
Grudni koš
Klizite desnom rukom duž lijeve strane od pazuha do
struka, zatim obmuto.
Trbuh i abdomen
Desnom rukom pravite sve ć i ć kl11gove oko
pupka II jednom smjeru. Lijevom lUkom pravite iste
hugove u suprotnom smjelU.
đ
!il Prelazite
LJ desnom
mkom ispod
lijeve ć
i spustite je do
bokova. č to
isto lijevom mkom
na suprotnoj
strani .
f2l Pravite pokrete kao č
LJ automobila desnom rukom
od vrha č prema
lijevom
ramenu
ć
preko ć
Poprsje i ramena
Desnom rukom pravite krugove na
poprsju i lijevom ramenu. Promjenite
mkavicu na mci i pravite iste pokrete
na suprotnoj strani.
80
Ruke
Klizite mkom od gornjeg dijela šake prema ramenu
zatim od donjeg dijela šake prema pazuhu. Zamijenite
mke.
Vrat
!il Podignite
LJ bradu i klizite
mkom
č
od brade ka
gornjoj kosti.
f2l Nagnite glavu
LJ malo naprijed.
Masirajte vrat
pozadi od
njegovog č
do kose, kružnim
pokretima .
...
š ć
Poravnaite stomak
!il Opružite se na podu, ruku ukrštenih na potiljku, nogu
LJ savijenih i razmaknutih oko 30 cm, stopala spuštenih
na pod. Laktovi ostaju na podu, povucite š ć stomaka
da bi podigli glavu i ramena. Spustite glavu i ramena ne
ć tlo. Izdahnite ž ć se, udahnite ž ć se.
Ovu vježbu treba raditi 20 puta.
IJELO
č grudi
!il Stanite uspravno raširenih nogu,
LJ stražnjica i stomak su stegnuti,
podignite ruke iznad glave okrenutih
dlanova prema gore i ukrštenih
prstiju. Vucite ruke nazad pet puta.
f(jl-
l .. ..

/tL!
; - (
<.rs t I
I " ! \
\ tJ dlanovi jedan prema ' I \

{ rv Isti položaj , ali 1 x,'\ \
I \ drugom. Stežite jako 10 \ ,\ \.
puta. ' /4 \
l . \ \
\1" i} - \
, 0
It
' <b l' 1-/
1
Ji' \ l ' 2 s a vJez a, a ! noge ./ r- !
I ispružene vertikalno (I ./ I I
{ podignute, koljena spojena. '- 1":- ....-t.. D"",
\ Uraditi 30 puta. 1 a
. 0 Isti položaj,
t I )jf,__ dlanovi jedan uz
.
L---= ( 1\ / \ I w' druggrui udv!.isini
).
lf
j
7! - /,- ,I \ !
c. ( \ \ ruku prema drugoj.
Lil '\'
I l' i Gl Ista vježba, ali ruke ispružene /11. J 'I 'JI II) ,7 \"
LJ pored bokova, što ć da se l "
\ \ više podižete. Vježbu uraditi 30 puta. / / \
\\ "'\ '----, / \
..- ---=::::--__ L-l!1: . 11
LJ-.
81
Istoniite struk
fIl Stanite uspravno raširenih nogu, ----------
LJ nagnite se desno ž ć desnu
ruku ispred sebe, a lijevu ruku iznad ' --:/ /" , "
glave, Nastavite tako I O puta na .. \'
desnu stranu ne ć bokove, \ :fY
Izdahnite za vrijeme naprezanja, / ;l , "7 /
udahnite tokom ./ '''--.
opuštanja. /
PromJ'enite stranu ,

i č to isto .,.,. ......

-. Z"'-
rv ć
LJ uspravno
raširenih nogu,
koljena malo povijenih
pravite č
na lijevu
stranu.
sa rukama ć
laktove rukom. Napravite /
5 savijanja nadesno,
zatim 5 savijanja )
nalijevo, /
ne ć trup.
Dišite nonnalno.

....... 9nc-,.....
131 Sjedite, nogu što je ć više raširenih i
LJ ispl1lženih (kao i vrhova stopala). Pokretom koji
č od struka, nagni te se lijevo š ć spojiti
lijevu nogu sa lijevim uhom, pri tome vucite desnu ruku
iznad glave (lijeva I1Ika prolazi ispred na desnu sh'anu),
ne ć stražnjicu sa poda. Nastavite tako 10 puta,
zatim promjenite stranu. Izdahnite tokom istezanja, a
udahnite za vrijeme odmora.

đ š ć
I
- 1 ( .
LJ stražnjica je na
j
D
fIl Klekmte na pod,
\ -- dlanovi na podu
\..:: ''=''', pored koljena, glava
ispl1lžena u ravnini sa đ Podignite ruke, stavite ih
t
, f
na ramena, zatim ispružite iznad glave (dlan uz dlan),
vucite što možete više ne ć položaj đ

Postavite dlanove na pod ć rukama pored
_ i ramena. Radite ovu vježbu polahko 10 puta, š ć kada
\ podižete ruke, a š ć kada ih spuštate.
- ----
.. -.,.-.... --=-- ---
82
Gl Sjednite na stolicu, stopala
tj su na podu, noge raširene
u širini bokova, ruke na
koljenima. Izbacite donji dio
stomaka naprijed, gmdi
podignite, ć
č stup.
131 Napravite suprotan
LJ pokret š ć se.
Č ovo 5 puta bez
žurbe. Izdalmite pri
istezanj u, a udahnite
š ć se.
Smaniite bokove
fIl Opružite se na stranu naslonivši se na lijevu
LJ podlakticu i desnu ruku, lijeva noga je savijena na podu,
bedro ispruženo. Ispružite desnu nogu pod uglom

45°, peta je viša nego prsti. Ne ć tlo
\' "" napravite l O sporih pokreta stopalom zatim l O
l , brzill. Promjenite
I ",' ',' ,
"/ ž ć
/ /' ' ,/1 l '" '. a

..
'l ;' ...
'- -. Ti" ) Gl Opruži te se na stranu naslonivši se na podlakticu
, tj lijeve ruke i desnu ruku, Pravite pokret kao da vozite
!
brzo bicikl, objema nogama. Napravite ovu vježbu 5 puta
)
I za svaku stranu. Dišite normalno.
' -,.,' \
(
/>, ) ! l
131 Opmžite se na stranu ć se na podlakticu
LJ lijeve ruke i desnu mIm. Podignite desnu nogu i
napravite njom 5 krugova u jednom
pravcu, zatim u dmgom. promjenite
stranu i ponovo uradite to, Dišite
normalno,
0 Nagm,: 'i 11/
J l. I paralelno sa tlom i postavite ) '
, \ mke na naslon stolice, raširenih l V
1\\ \\ nogu. Zaljuljajte gornji dlO /1

I \\ tijela što možete više, zajedno ./ f
\
\ \\ sa glavom, desno pa lijevo. L .',
li tl SmJenJuJte ovo 3 puta ne lj
ć bokove. ./

Izdahnite ć se, 'hCh- •
a udahnite ć se.
'-" // -' ...

c-'.--'
-

83
Podizanie i č š ć stražniice
Gl Ispružite se potrbuške, brade naslonjene na ruke,
LJ opruženih nogu. Podignite što možete više noge, ne
ć koljena i tokom jedne minute pravite pokrete
kao makaze. Dišite normalno.
Izl Ispružite se na đ ruke duž tijela, noge na podu
LJ lagano raširene. š ć podižite stražnjicu da bude u
ravnini sa đ i bokovima. Pazite, pri tome ne
savijajte đ Spustite stražnjicu š ć Ovu vježbu
izvedite 20 puta po lahko ć se.
Gl Uradite istu vježbu ć noge koljena
tJ prema vam.
Opuštanie i odmaranie nogu
Gl Ispružite se na stranu oslonivši se na lijevu
LJ podlakticu. Desnom rukom privucite desnu nogu
ispred lijevog boka. Ispružite lijevu nogu (kao i vrhove
prstiju) na nekoliko centimetara od tla. Podignite nogu
š ć ć stopalo, spustite je š ć
(ne ć tlo) ž ć stopalo. Uradite vježbu 10
puta. Promjenite stranu.
--
84
_ ...
Izl Sjedite i spojite ispružene
LJ noge, udahnite. Izdahnite
ć se naprijed što
možete više
(pokušajte da
dohvatite stopala,
listove, č
- ...
č ć vrhove nogu prema sebi. Uradite to 10 puta.
I još ...
rr" Gl Ispružite se na podu, stražnjica
V-I tJ je uz zid. Podignite noge
. . . uspravno duž zida. Ostanite nekoliko
: tom položaju. Nema
. boljeg nac ma za odmaranje
i opuštanje nogu.
Svako jutro poprskajte mlazom vode iz tuša noge
od pete do lista da bi poboljšali cirkulaciju i da biste
otklonili ć "teških nogu" tokom dana.
Podignite oko 10 centimetara dušek gdje su noge.
Uzimajte redovno č od ginko bilobe (10 gramall
šolja) koji ima svojstva stimulacije, za cirkulaciju.
Hodajte brzo u morskoj vodi, nogu zaronjenih u
vodu do koljena.
U bilo koje doba dana, kada sjedite savijajte
pružajte stopala dok ne osjetite peckanje.
Ženski hod i držanie
profesionalne
č
rtl Uvucite šipku i((.l:
LJ đ savIJellIh '7\ .d
laktova uz tijelo; držite / Y
je tako č na ... ' '\;J
Č bi služili svi ovi napori
ako bi naš č i
ljepuškasti lik zasjenilo loše
držanje i nezgrapan hod?
Dakle ispravite se, zabacite
ramena, uvucite stomak i
osmjehnite se!
đ

ć vježba ć vam
ć usticanju
dobrih navika. č
da je izvodite u tri
faze sa po nekoliko
minuta. Kada svaku
fazu č spojite
sve tri faze. Dovoljno
je zatim da se pod-
sjetite kako bi s vre-
mena na vflJeme
popravili loše držanje i
nezgrapan korak.
Zašto ne iskoristite č aktivnost ovih malih
vježbica koje ne zahijeva ju nikakva sredstva, a izvode
se ć
• Za č š ć č vrata: ć glavu u
jednom pravcu zatim u drugom.
• Za č š ć i podizanje grudi: stavite dlanove na
grudi i jako š ć
• Za cijelu figuru: ukrstite ruke iznad glave i spuštajte trup
desno zatim lijevo sa laktovima pozadi ne ć
stražnjicu sa sjedišta .
• za ravan stomak: pritisnite đ uz naslon da bi izbjegli da
se savijete: podignite stisnute noge i opišite krug u jednom
pravcu, zatim u drugom.
• Za č i opuštanje: uvucite stomak, pritiskajte č uz
naslon stolice, ne ć đ
• Za č š ć stražnjice: stegnite snažno koljena jedno uz
drugo zatim ih pokušajte razdvojiti ž ć ih rukama.
• Za opuštanje nogu i č č pravite krugove
stopalima u jednom pravcu zatim u drugom.
• Za opuštanje: ruke stavite na stolicu pored bokova,
udahnite i što možete više ispružile č glave
podignute visoko; zadržite dah punih ć zatim
izdahnite, pognuvši glavu na grudi; uvucite stomak i
povijte đ dugo zadržite disanje, praznih ć
f l"' (
\ l '
\ . ij
, l
\ i
i I
l ')
(
" ii

_
>ff'
. f- .j;


(
l bl" f
i A I
!\ j
°I
I / \ {
/ J\ •
I / ! I
i I \ i
--Y .h .... ( '\..
121 Stavite knjigu na ___
LJ uspravnu glavu i hodajte
pažljivo da knjiga ne padne.
85
Gl Šetajte tako opušteno, nogu
LJ pred nogu kao da hodate po
žici, sa pokretom noge koji č
iz bokova.
Opuštanie i odmor
Od ravnoteže đ napora i opuštanja OVISI
uglavnom dobra forma našeg organizma. Svi profe-
sori č odgoja č đ pokreta
opuštanja nakon š ć napora. Prema istoj logi-
ci , zdravo je opustiti se nakon nervne napetosti ili
intelektualnog napora.
Opuštanie ć ioge
č prije spavanja, obnovite ovu vježbu ili je
pak zamjenite pokretima za opuštanje iz joge. Oni
ć vam ć da se okrijepite tokom 7 do 8 sati
spavanja što č svi specijalisti.
Ispružite se pa pod i privuci te koljena na grudi.
Podignite noge, a pridržavajte donji dio đ ruka-
ma. Savijte koljena. Ispružite noge i dodirnite pod
vrhovima prstiju iza glave. Gurajte donji dio đ
što možete dalje tako da postavite koljena na pod
blizu ušiju. Zadržite ovaj položaj jednu minutu -
86
Ispružite noge što više možete i dohvatiti č -
Vratite se polahko na pod ć na tlo
pršijen po pršijen č Zadržite pokret obuhvata-
ć č rukama - Ispružite noge prema plafonu
- Savijte koljena na grudi - Ispružite noge na pod,
a ruke su iza glave. Istežite se što možete više.
Duboko disanie
Vježbajte duboko disanje
svaki put kad osjetite stres ubrzo
ć ć formu i ravnotežu.
Možete to kombinovati sa
vrlo jednostavnom, t . l \
ali efikasnom vježbom: ''''-'I \
fil Sjedite n asto licu, mke su pored \'
LJ bokova, hup lagano nagnut _" J .),
naprijed, udahnite polahko \ I
kroz nos (brojite do 4)
održavajte puna ć
(brojite do 8).
\ / !
\ (/11j I
if L
l2l Izdahnite polahko kroz
tJ nos, ć đ
pustite glavu da padne na grudi
(broj te do 8), zadržite ovaj
položaj ć do 8.
Ljepota
-
uke su zajedno sa licem dijelovi
našeg tijela najviše izloženi kli-
matskim promjenama, suncu,
ć vazduha, đ i
pogledu drugih. Dakle ruke
Svakodnevna niega:
masaža i gimnastika
Masaža ruku ć lakše prodiranje aktivnih
sastojaka iz preparata kao i to da zglobovi postaju
gipkiji. Gimnastika prstiju modelira ruke pijaniste,
koje su vitke i nemirne.
zaslužuju svu našu pažnju.
Stalna niega:
hidrataciia
Operite ruke i namažite ih više puta
dnevno. Kada krema štiti ruke ona
č nokte i održava č ć njihove
površine. Hrapave ruke regenirajte
masnijim kremama koje treba
nanositi radije ć ispod
č rukavica.
Zaštitite ruke č rukavi-
cama kada obavljate ć
poslove ili poslove u vrtu. Ako
loše podnosite zaštitne rukavice
Iskoristite posljednje nanošenje kreme u toku

dana za brzu masažu ruku. To ć
olakšati prodiranje sastojaka kreme
i č ć njeno ć djelo-
vanje. Ruke ć splasnuti i ć
Za č i nježne ruke
Ne bacajte nikada đ limun
ili đ Njima istrljajte prste i
ostale površine na ruci posebno pr-
ljave. ć kora, bogata pektinima, je
č ali i č š ć nokte koji se
lome.
Sipajte malo š ć usupenu kašiku sa
uljem i istrljajte prijave dijelove.
č salo ć ili guske i
nježnije.
-
\
deblji sloj kreme ili talka prije nji-
hovog č može otkloniti,
neugodnosti. Nosite zimi tople ruka-
vice, to je najbolji č da izbjegnete
mažite njime ruke, one ć postati
bijele i nježne.
isušivanje kože.
87
III Nanesite kremu (ili ulje za masažu) kao
LJ da perete l1lke.
Lijevi lakat naslonjen na sto, desna ruka pl1lžena pred
vama, raširenih prstiju, masirajte više puta svaki zglob,
od nokta do dlana prstima druge ruke. Pokret je č
onom kada č veoma uske rukavice.
Gl Vucite
LJ svaki prst
ć po
jednom na svaki
od zglobova.
Isl
LJ energlcno
đ palca i
kažiprsta dio po
dio na cijelom
dlanu ruke ne
ć
korijen palca ni
kožu đ
prstiju, ž ć
osjetljive ili bolne č
f2l Raširite .
tj prste ruke 1
savijte dobro
ispruženi svaki
prst nazad,
č š sa
palcem.
f4l Masirajte od
LJ korijena svih
pet prstiju prema
č ruke.
88
Ruke pijaniste
161 ž i
LJ ml]eslte
korijen palca, a
č njegove
osjetljive
dijelove. Iste
pokrete pravite i
na drugoj ruci .
Stežite i otvarajte pesnice š ć prste.
Savijajte prst jedan za drugim, dok su drugi prsti
pruženi.
Položite ruke na sto i podižite prst jedan za drugim
nekoliko puta u jednom smjeru, zatim u drugom.
Stežite i puštajte mekanu lopticu u ruci.
Pravite krugove rukama pravo u jednom smjeru,
zatim u drugom.
č niega:
kompletno manikiranie
! \ korjen nokta
I - '- - pokožica
Nokti č rash IZ matice, IZ
vidljivog dijela kroz pokožicu. Ovaj
bijeli dio u obliku polumjeseca je
najosjetljiviji dio nokta. Ako se on
povrijedi može ć do nepravilnog rasta noktiju,
njihovog pucanja i slabljenja. Kao i kosa, nokti se
uglavnom sastoje od vlakana keratina, to su mrtve
ć Nije dakle ć hraniti ih lokalno.
Njihovo dobro zdravlje ovisi direktno od dobre
ishrane amino kiselinama (proteini) i vitaminima,
-----... _---
od brižUivog održavanja vrhova noktiju i njege
pokožice (kraj nokta). Cijeli nokat naraste za šest
mjeseci, a procjenjuje se da je brzina njegovog
rasta oko 0,10 milimetara dnevno ili 3 do 4 milime-
tra č
Pravilno njegovanim rukama svakog dana potrebna
je samo jedna seansa manikiranja č Kao i za
svaki posao i za ovaj je potreban pribor.
Pribor
• Loptice vate,
• Turpija od brusnog papira (mekša je nego me-
talna turpija);
• š č za pokožice. On je u obliku č
gela, kreme, filca ili olovaka natopljenih nekim
preparatom;
• Š ć sa vatom ili drveni š ć od šimšira;
• Makaze ili pinceta za pokožicu;
• Bijeli masni Ia'ejon;
• Č za poliranje;
• Bezbojna podloga ili č š ć č
• Hidratantna i hranljiva emulzija za ruke i nokte;
• Masni preparat za smirivanje pokožice i savi-
jenih rubova.
89
Manikiranie
Uzmite pribor kao i dva č šolja tople vode -
sapunice i šolja tople ć vode ili omekšane
boraksom Uedna kafena š č za 1 šolju). Raširite
č na sto; na njega stavljate ruku za manikiranje.
suh, jer je manje lomljiv nego vlažan.
III Oturpijajte
LJ nokte od
vanjske strane
prema sredini
pažljivo.
Jedan
neoprezan
pokret može
slomiti nokat.
Turpij aj te
nokat kada je
Njegov idealan oblik je onaj konture oko vrha prstiju, to
je poznati oblik badema. Ne turpijajte nikada rubove
strana da ne bi tako olakšali lomljenje. Što je nokat ć
on je otporniji . Ipak njegova dužina ovisi od č
života i č ukusa. Kratki nokti dobro održavani i
brižljivo oturpijani ljepši su nego č ali nisu č
Gl đ
LJ uljem za
č
(maslinovo ulje)
konturu nokta
pnJe nego
zagnjurite prst
u zdjelicu sa
sapul11com l
držite oko 3
minute.
l4l yrh š ć .
LJ ce odstramtI
ostatke
prljavštine sa
nokta i ispod
njega.
Ne koristite
nikada metalne
predmete: oni bi
mogli oštetiti
korijen ili
pokožicu. Osušite ruku na č
nekoliko trenutaka.
Gl Ovaj ?ostupak
LJ omeksava
pokožice i rastvara
prljavštinu ispod
nokta kao i u
naborima kože sa
strane.
!sl Namažite
LJ brižljivo
cijeli nokat i
poko žicu
š č
ili ć
š ć sa
vatom
ili č
koja je u č
č
f6l kožicu š ć sa vatom
LJ ih ravmm dIjelom drvenog stap Ica.
90
Gl Uronite
LJ prste u
sapunicu,
ć ih da
bi odstranili
odU1mle ć
Operite prste mel1kom mlakom vodom.
l!J Posušite brižljivo ć kožice č
Iol Ako treba, uronite š ć sa vatom u aceton i đ
preko tragova laka koji su ostali na pokožicama.
rw Odsjecite
LI zanoktice ili
š ć ivice,
ali samo
č Ako
su pokožice
ravne ne treba ih
ć jer ć još
više rasti i to
nejednako.
Izbjegavajte
svakako guljenje
pokožica jer može uzrokovati upale ili bradavice
virusnom infekcijom.
rw Da biste
LJ završili ovo
manikiranje bez
laka đ
bijelim k.rejonom
ispod noktiju.
Odstranite
eventualne
ostatke vlažnom
vatom na š ć
-=----
f121 č površinu nokta č č ili
lj kozjom kožom kako bi dobila satinasti, prirodni i
njegovani izgled.
Riešenie malih problema
Pošto su ruke posebno izložene spoljnim uticajima
nerijetko se dešava da neke sitnice na njima zasjene
njihovu ljepotu. Ali svaki otrov ima svoj protuotrov!
li31 Nanesite
LI podlogu ili
č š ć č za
nokte.
Ona ć izravnati
površinu nokta
kao i vertikalne
pruge, č
lak da se lj ušti
ili gubi boju,
ć da požuti .
Ispucala i š ć koža na rukama
Uzroci: Nagle promjene temperature, jaki
deterdženti, vjetar i ć č su uzrok malih
crvenih, hrapavih, kvrgavih površina koje se suše
dok ne formiraju fisure više ili manje izražene i
bolne.
č š ć č č površinu nokta i č ga
otpornijim.
rt4I č sa tri namaza č
LJ od pokožice prema ivici, prvi u
sredini, druga dva sa strane nokta.
Pustite da se suši bar jednu
minutu.
U č ć pruga kada ih ne
pokrije prvi sloj nanesite i drugi.
Pustite da se suši pet minuta.
Slojevi moraju biti tanki ,
pravilni i potpuno suhi. Nikada
ne treba nanositi više namaza
č
li51 Masirajte ruke i nokte
LI hidratantnom i hranljivom
kremom. Ona č malu
č vode i ć na
noktu, č ga gipkom i štiti kožu
ruke.
Sjajili nokti i ruke
• Kupka za osvježenje koja
č š ć nokte: uronite ruke u
kupku od maslinovog ulja zagrijanog
na pari.
• Za ublažavanje hrapave kože:
dodajte supenu kašiku ć đ
prstima boraksa ili sode bikarbone u
posudu sa vodom i u to uranite ruke.
• Za njegu ispucale kože na ruka-
ma: stavite oblog sa struganim
sirovim krompirom na ispu-
calu kožu.
č č potopite
dobro oprane ruke u zdjelu sa
mlijekom, istrljajte ih sokom
krastavca i jednom kašikom
glicerina i završite masažu kre-
mom ili pomadom kao što je
krema sa kakao-maslacem ili
fi6I Masirajte pokožice i kožu sa
LI strane maS111m preparatom za
uljem od žitnih klica, zobi, lanoli-
na, vazelina. Navucite č
rukavice kako bi krema prodrla u
kožu tokom ć i kako bi zaštitili
posteljinu.
smirivanje (uglavnom bogatim i kompakt-
nijim od normalne kreme) kako bi bili što
nježniji.
91
Izbjegavajte: Nastavak maltretiranja ruku.
Vlaženje ruku vodom, osim vrlo brzog pranja.
Izbjegavajte opore ili alkalne sapune.
Žulievite ruke
Uzroci: Žuljevi na koži nastaju na dijelovima koji
se jako trljaju.
č Možete ih pažljivo ukloniti ć
kamena plavca. Nanesite kremu za omekšavanje i
hranljivu sa maslacem od kakaoa.
Izbjegavati: Č ne č ć ništa dok žuljevite
ruke otvrdnjavaju.
đ ili č piege
Uzroci: Radi se o previše melanina na površinama
č 1-2 centimetra. One nastaju tokom stare-
nja pod uticajem dnevne svjetlosti, a č sunca
na otkrivenim dijelovima lica i ruku.
č Postoje ć kreme na bazi
hidrokinona i vitamina e ili drugih biljnih eksh'ak-
ta koji mogu malo ublažiti mrlje. Jedino tretman
(piling, krioterapija, laser) koji radi dermatolog
daje zaista ć i trajne rezultate.
Izbjegavati: Izlaganje ruku č svjetlosti bez
zaštite.
92
- ..
•• >,
- - :
.'
'",-,' t ..
. - .. ."
#Il' .- -
' ..
... ,
. '
. .
- " . -
Ruke š č
oni koii rade sve poslove,
boiadžiie, kuhara
;. -;--
. , ' {
Uzroci: Ispuštanje dima dužinom cigarete. Dodir
kože sa prljavim i supstancama koje boje tokom
manuelnog rada, bojenje kose, ljuštenje nekih vrsta
ć š ć ruku (rukavice, krema).
č Operite jako prljave ruke u mlakoj
sapunici, istrljajte njih i nokte č Zatim ih
uronite u toplo maslinovo ulje dok se ono ne ohla-
di. Preostali crni tragovi č na noktima,
ć ako ih protrljate polovicom limuna.
Ako ne, navlažite š ć sa vatom urastvorenu
Javelovu vodu ili hidrogenovu vodu 10% i đ
oko i preko noktiju. Brzo isperite pod ć
vodom.
č prste požutjele od nikotina ili obojene
nekom bojom urastvorenu Javelovu vodu, operite i
istrljajte ć ili limunom da otklonite miris
rastvora.
Izbjegavati: Sve pomenute uzroke.
Ruke na koiim se
zadržavaiu iaki mirisi
Uzroci: Sjeckanje luka, bijelog luka, ribe ostavlja
na rukama neugodan miris koji se teško uklanja pri-
likom pranja.
č Postoje u prodaji č specijalne
smješe koje odstranjuju sve mirise kad ih
trljamo u rukama. Miris luka iz ruku
može absorbovati č krompir
č u rukama. Uporni miris
ribe se neutralizira trljanjem ruku
u vodi narandžinog cvijeta.
Izbjegavati: Dodirivati namir-
nice sa jakim mirisom direktno
rukama.
Veoma tanke č rukavice
olakšavaju manipulaciju ovom
vrstom namimica.
č i smiežurane ruke
Uzroci: Radi se prije svega o problemu cirkulacije.
Č šta više neki teški poslovi, zahtjevaju uvijek
iste pokrete koji dovode do kontrakcije š ć
kongestije i težine ruku.
č Potopite ruke u više navrata u toplu kupku,
zatim u hladnu. Ovaj "švedski tuš" ć ć mikro-
cirkulaciju krvi. Uradite masažu i gimnastiku za ruke
opisanu u prethodnim poglavljima. Pijte dosta vode.
Izbjegavati: Nepokretnost. Tokom ć skinuti sat
i prstenje.
93
Ruke koie se
mnogo znoie
Uzroci: Emocije i stresovi su odgovorni za vlažne
ruke. Kada se spoji duhan i neki stimulans (kahva,
č oni mogu izazvati isti fenomen. Za neke osobe
to je prava nevolja.
č Perite č ruke. Osušite ih i
namažite talkom. Ljekar vam even-
tualno može prepisati neki sedativ.
Izbjegavati : Nabrojane uzroke.
Nokti koii se
ciiepaiu i lome
Uzroci: Nedostatak proteina,
vitamina A i e i cinka u hrani.
Nokat je š ć veoma jakim
deterdžentima ili nije pravilno
oturpijan. Pojava bijelih č
na noktu je znak za nedostatak
cinka.
č Nosite zaštitne rukavice i pravilno
turpijajte nokte. Obogatite vašu hranu proteinima i
vitaminima - svježim ć i ć koristite
pivski kvasac, dopuna vitaminu B č biotin)
i vitaminima A, e, E.
Nanositi hranljivu kremu ili jednostavno maslinovo
ulje svake č na nokte i pokožice.
Izbjegavati: Suviše duge nokte. Uvijek postoji
jedan ili dva koji se lome i koje treba turpijati. To
ne izgleda baš č
Ljepota
ez sumnje stopala su dio tijela
prema kome najlošije postu-
pamo. Bilo da je toplo ili hlad-
no ona su u cipelama više ili
manje udobnim. Stopala nose
težinu cijelog tijela, ponekad cijeli dan, i
osiguravaju našu ravnotežu. U sezoni san-
dala ovi č robovi moraju još znati
zavoditi.
Izbor
dobrih cipela
Pravi poklon za stopia je kupovina kvalitetnih
cipela, kožnih, udobnih po dužini i širini.
Sasvim ravne cipele su kontra-indikacija
dobroj cirkulaciji krvi. Dobra visina pete
je od 3-4 centimetra. Tanke pete
prenose dobar dio težine tijela na
prednji dio stopala i tada dolazi
do nestabilnosti stopala
č stuba. Vremenom
osoba pati od bolova koji
č od naprezanja u
predjelu ligamenata, zglo-
bova i č stuba.
Č se č baviti nekim sportom nabavite
ć cipele. č "tenis" cipele ne
pružaju ni amortizaciju niti dovoljno održavanja
ravnoteže u č zaustavljanja. One nisu prila-
đ za šetnju na planini ili dugo hodanje u polju.
TOPALA
94
Idealno hodanje je bosih nogu č je to ć i sve
prilike su dobre za to: u ć vrtu, na plaži,
đ noge se provjetravaju, masiraju i č
Svakodnevna niega
Gimnastika stopala
Kao i za č tijelo, ljepota i zdravlje stopala
dolazi neizbježno sa gimnastikom. đ
svakog dana pokreta na koje ona nisu navikla, č
stopala č gibkijim, pokretnijim
i eliminiše tenzije.
• Podižite šal nožnim prstima .
• Opustite ih š ć i č ć ih
što više možete.
• Valjajte bocu naprijed nazad i obr-
nuto; č njen srednji dio.
• Pravite krugove stopalima u jednom
pravcu pa u drugom.
• Podignite se na vrh prstiju zatim se spustite. Ovu
vježbu radite polahko.
Masaža
Masaža nogu ima nevjerovatan efekat opuštanja ne
samo za noge nego za cijeli organizam. Ustvari,
taban stopala kao i dlan ruke je bogat nervnim
završetcima. Svi naši organi i funkcije se u njima
reflektuju na č đ č
Insistiranje na bolnim č rezultira opušta-
njem i zdravljem.
[] Namažite stopala obilno uljem za masažu.
f2l U ć položaju na podu oslonite petu jednog
LJ stopala na pod. Sa jednom rukom savijajte prste
nazad, zatim naprijed.
-
Gl Masirajte svaki prst kažiprstom i palcem č š od
LJ korijena i š ć štipkanjem vrhova prstiju.
95
l4l Klizite palcem po gomjem dijelu stopala
LJ ž ć se na korijenu svakog zgloba zatim
klizite prema č
f5l Pritisnite taban, udubljenje tabana i petu ž ć
LJ osjetljive ili bolne č Insistirajte na ovim
dijelovima i masirajte ih snažno.
l6l Uradite kružna masiranja sa jedne i druge strane pete
LJ č ć od baze, ć preko Ahilove pete i
š ć u udubljenju č Protresite stopala.
-
č niega:
ć i č ć
Nokti na nogama se obnavljaju svakih 12 mjeseci. Dakle,
oni rastu sporije nego na rukama. č njegom
ć eliminisati sve odumrle ć na stopalima, oko nok-
tiju i sa njihove površine. Nokte ć ć jedanput
u dvije sedmice. Prije nego što č pripremite sav pri-
bor i č preparate.
Pribor:
• Dvije manje posude, jedna napunjena toplom
sapunicom, druga toplom vodom omekšalom
ć ili boraksom (1 kafena š č na 1 !itar);
.2 č
• š č za pokažice;
• Pinceta ili specijalne makaze;
• Š ć od šimšira ili š ć sa vatom;
• Turpiju od brusnog papira;
• Hidratantnu i hranijivu kremu.
96
Pedikura
!il Uronite
LJ nogu
do č u
posudu sa
mlakom
sapunicom oko
5 minuta. Ovako
ć omekšati
pokožice kao
kožu sa strana.
Izvucite nogu i
č to isto sa
dmgom nogom.
Vrh š ć ć
otkloniti odmmle ć i prljavštinu sa površine nokta.
Osušite stopalo na č
Izl ž
LJ CIjelu
površinu nokta i
pokožicu
š č sa
vatom na š ć
ili č iz
č č
nekoliko
trenutaka.
-'"' -
131 Pomjerite pažljivo nabor kože ć ravnog dijela
LJ š ć ili š ć sa vatom. Ne sjecite nabor kože
nikada jer ć još brže rasti.
Ponovo uronite stopalo u sapunicu, ć ga kako bi
odstranili sve odutmle ć Isperite stopalo mlakom
omekšalom vodom.
141 Posušite brižljivo stopalo ć
LJ pokožicu č

1 '
. ..
. - o' .'
. ..
' . , ...
97
Isl Odsjecite kratko u obliku kvadrata omeškale nokte
LJ specijalnim makazama ili kliještima za nokte.
č nokat ne prelazi vrh prsta i ne dozvoljava da se
na njemu stvara nabor.
Gl Namažite nokte hidratantnom
LJ i hranjivom kremom.
161 Zaokružite
LJ uglove
ć turpije
lagano
povij ć je
prema gornjoj
površini nokta i
uvijek od
krajeva prema
sredini nokta.
Kako riiešiti
male probleme?
Zadeblianja
na tabanima i petama
Uzroci i izgled: Ako je normalno korisno da sloj
kože na tabanu stopala i peta bude deblji njegovo
đ i nenormalna debljina nastaju zbog
stalnog trljanja i nedostatka vlage i hrane. Ta hra-
pava koža može ispucati ć bolne pukotine.
Prije tog stadija neravnine su bolne i č se za
č
č Nakon pranja stopala u sapumCl sa
vodom, đ gore dolje pokretima specijalnom
turpijom za zadebljalu kožu. Insistirajte na ivicama
i svim zadebljalim dijelovima.
Obratite paznJu: Neka zadebljanja sloja su
neophodna za zaštitu stopala. Uvijek to radite na
vlažnoj koži, kamenom plavcem kružnim pokreti-
ma na istim mjestima i koža ć biti č Operite
stopala u ć vodi, posušite i namažite ih
hranljivom kremom.
Ako se stopala redovno č i hrane svakog dana
98
zadebljali sloj kože ć biti nježniji. Sredstvo za
ljuštenje ć salicilnom kiselinom ili
č specijalno za stopala, predstavlja blaže
sredstvo za otklanjanje odumrlih ć Isperite u
ć vodi stopala, posušite inamažite hidratant-
nom i hranljivom kremom.
Kurje č i žuljevi
Uzroci: Razvijaju se gomilanjem odumrlih ć
pri pritiskanju ili trljanju cipele ili obližnje kosti.
Kurje oko je žulj sa otvrdlom sredinom.
Nepodnošljiva bol č od jezgra ispunjenog
sukrvicom.
č Sastoji se od hitnog uklanjanja otoka
kurjeg oka da bi se ublažila bol. Pedikir ga uklanja
bezbolno. Preparat za kurje č nabavljen u apoteci
smiruje bol brzo i eliminiše kurje oko. Možete
pokušati i sami č Uroni te kurje oko u
rastvor kami lice, morske soli ili kristalne sode
tokom 15 minuta. Kada se otkloni otok i omekša
površina kurjeg oka ono se vrlo lahko otklanja.
Drugi č omekšavanja kurjeg oka i žuljeva sas-
toji se u pravljenju mješavine od 4 kesice aspirina
od 500 mg, l kafena š č vode i jedna kafena
š č limunovog soka.
Nanesite ovu smjesu na oboljeli dio. Umotajte
stopalo č kesom i obavijte č (pod
uticajem toplote preparat prodire vrlo lahko).
Nakon 10 minuta, zadebljanje mrtve kože trebalo bi
se odvajati jednostavnim trljanjem kamenom
plavcem.
Ako je potrebno, ponovite jedan od č do pot-
punog otklanjanja kurjeg oka ili žulja.
Izbjegavati: Neudobne cipele. č kurjeg oka.
Koristiti turpije za tvrde žuljeve.
,
Urastanie
noktiiu
Uzroci: č
uglova noktiju
veoma kratko
predstavlja jedan
od ć uzroka.
To je uglavnom vrh nožnog palca koji urasta u okol-
no meso prsta. Ali i neudobne cipele mogu biti
đ uzrok ovog problema.
č Konsultujte pedikera. Dok č da bi
izbjegli infekciju, napravite č kupke i stavite
malo vate natopljene u alkohol đ ivice nokta i
kože. Izbjegnite trljanje o cipelu ć talk.
Izbjegavati: č nokta u obliku badema.
Suha stopala
Uzroci: Neke osobe imaju suhu kožu, ali imaju i
tako suha stopala da zadebljanja mogu postati puko-
tine oko prstiju i peta i da udarac nogom postaje kao
udarac turpijom.
č č prije spavanja
primjenite šok tretman ovako:
99
• 5 minuta banjajte stopalo u rastvoru sode bikar-
bone;
• I strij aj te rukama stopala kako bi odstranili
omekšalu mrtvu kožu;
• Malo posušite;
• Namažite glicerinskom kremom sa anti-inf1amo-
tornim i ć sastojcima, tinkturom
Indijskog kestena i kremom sa vitaminima A, D i E;
• Navucite č č preko ć
Ujutro ć noge biti mekane i glatke kao nikada dota-
da. Tretman održavanja se sastoji u masiranju svakog
dana istom hranljivom
kremom.
Izbjegavati:
Duže izlaganje
sunca i morskoj
vodi jer oni
pogoršavaju
isušivanje i č
kožu debljom i hra-
paVljOm.
-
\
-..


,.,-___ . :Je

\
Razne vrste
RIB ORA
erna zadovoljstva u uspješnoj
f šminci, koja je precizan posao,
bez ć pribora
dobrog kvaliteta. Bolje je
investirati u minimum
efikasnog pribora nego nagomilati kupovi-
nom pribor osrednjeg kvaliteta.
Sticanje dobrih navika od č može samo
olakšati navikavanje, dobijanje na vremenu i č
prijatnim svaku seansu šminkanja. Da bi održavali
pribor i osigurali njegovu higijenu
potrebno ga je redovno č
Sve č č spužve,
pudrijere peru se u
mlakoj sapunici
suše na vazduhu.
Kako bi č
njihovu ć
možemo ih zamo-
č u vodu koja
sadrži š č
Č od prirod-
ne svile moraju se ,
č s vremena 'J
na Vlijeme alko-
holom ili speci-
jalnim proizvodima
da bi se uklonili masni
tragovi, a i dezin-
fikovali.
Neophodan
pribor
Papirne maramice
Služe za upijanje viška č preparata, ali
one mogu i fiksirati završenu šminku. Bilo da se
radi o upijanju ili fiksiranju, pritisnemo maramicu
sa obje ruke ili njom blago tapkamo po cijeloj
površini lica. Ne trljati nikada!
Loptice vate - pufne
Upotrebljavaju se na razne č Ovlažene
vodom mogu poslužiti za skidanje ć dijela
šminke. Navlažene nekim sredstvom za skidanje
šminke one skidaju svu šminku.
Natopljene tonikom odstranjuju svaki
trag šminke i č š č kožu.
Prethodno č u vodu zatim
đ olakšavaju nanošenje
podloge tena č i
ravnomjerno.
Š ć sa vatom
Služe za skidanje viška šminke,
preparata iz uglova č sa
kapaka itd. Možete ih sami
napraviti ć č š ć
preko malo hidrofilne vate.
Višak šminke se skida navla-
ženim š ć sa vatom, za-
visno od č u tonik,
sredstvo za skidanje šminke ili
podlogu za ten.
-
Spužve
Za j ednokratnu ili višekratnu upotrebu (l) spužve
bi trebale biti idealno sredstvo kada bi imale tek-
sturu kože. One koje najviše odgovaraju ovom
standardu su japanske spužve (2), veoma mekane
ili koso č od prirodnog lateksa (3), veoma
fine teksture. Uvijek se upotrebljavaju vlažne. One
olakšavaju nanošenje podloge za ten na dijelove
lica do kojih se teško dopire što je važno da se dobi-
4 3
2
je savršen izgled glatke i jednolike površine kože.
Biljna i morska spužva su č pogodne za
nanošenje teške šminke koriste ih umjetnici za šminka-
nje (lica i tijela). One mogu poslužiti za skidanje šminke.
Veoma dobro odgovaraju najosjetljivijim kožama.
č spužva (4), mekana i lahka za pranje je
č i služi za nanošenje podloga na
mastan ten kao i č podloga. Sve spužve treba
nakon korištenja oprati u toploj sapunici.
103

8,1 je
-
Pufne
Osiguravaju održivo puderisanje. Treba ih
brižljivo birati da se ne bi nabirale i izlizale.
Napravljene su od guste, lagane i mehke spužve sa
ovitkom od č velura, č šivene ć
trajnije i bolje ć ih prati u toploj vodi i sapunici
što je neophodno.
Kistovi - č
Neophodne su za nanošenje šminke u obliku praha
i kreme. Ne č se upotreba č sa sin-
č vlaknima, Za lice se č kistovi sa
dlakom prirodne svile, č oni od kune (vidre)
za ajiajnere, kistovi za č i za usne - dok su one od
lasice, jazavca,vjeverice (Rusija) ili napravljene od
mješavine dlake ponija, dlake đ uha i vidre
pogodne za nanošenje rumenila i pudera. Treba
provjeriti da li su č dobro č š ć Ako
ne, ć ih svuda pomalo popraviti tokom
šminkanja.
4
5
6
7
č kremasta sredstva (ruževi za usne i
korektori tena) nanose se ć č sa
tankim i č dlakama. Puderi (sjenila za
kapke kompaktni ili kompaktna rumenila)
nanose se ravnomjerno č sa dužom
i š ć dlakom.
Osim ajlajnera (finih i špicastih) i velikih
č za nanošenj e pudera (okrugle ili
na krajevima zaobljene), č
su č ravnog oblika, kao jezik
č ili kose. Rukovanje
njima ovisi od vaše vještine,
dakle č
8
104
-
-
9 10 10
Uglavnom, potrebno je sedam č
• broj 2 da biste č konture č i/ili da bi
šminkom istakli č obrva (7);
• broj 3 za ruž za usne (1);
• broj 5 za ocrtavanje kontura oka (5);
• broj 8 za sjenilo kapaka prahom srednje boje;
• broj 12 za sjenilo na kapcima prahom svijetle
boje;
• broj 24 za rumenilo (9);
• broj 30 ili 32 da se ukloni višak pudera (11);
Koje č su još potrebne?
• č sa oznakom O za č pravilne crte
ajiajnerom (2, vidi stranu 103),
• č broj 3 za nanošenje korektora na
č ili istaknute bore ili pak na uglove č
(1 , vidi stranu 103),
• č za obrve (kosa) da biste č
krejon i nanijeli šminku u prahu (3),
• broj lOza sjenke
na kapcima u prahu (4),
• č kao lepeza
da ukloni č šminke,
• broj 26 ili 28 za rumenilo (10).
v
je
_ ... ___ ... _ ....
- -
-
Č
ledna č za trepavice i obrve (12) ili okrugla
č su potrebne da brižljivo sredite obrve i even-
tualno razdvojite trepavice ako su slijepljene
maskarom. Ne zaboravite oprati č da bi uklonili
ostatke maskare koji je mogu uništiti ako se osuše.
Aplikatori od spužve
za nanošenie šminke
Mogu poslužiti za nanošenje šminke i ublažavanje
sjenila na kapcima.
Za neke žene šminkanje kistom je suptilnije i lakše;
druge žene ć radije koristiti vrh spužve za mazanje i
ocrtavanje. Spužva ne treba da je suviše tvrda ni
suviše mekana, osim ako nanošenje sjenila ne zahtje-
va da bude č Kao i kistove treba ih prati s vre-
mena na vrijeme u sapunici i nakon što ste ocijedili u
jednom č ostavite ih da se suše na zraku.
J05
Speciialni reza č za olovke
Mora se nalaziti u svakom priboru. Ustvari, samo
dobro zašiljen krejon može izvesti preciznu Cliti. Ima
ih č č za krejone č debljina.
12
Pinceta za depilaciiu
Koristi se tako što se drži pravo ili koso zavisi od
vas. Najvažnije je da njome š č dlaku iz
korijena. Isprobajte je prije nego što kupite, jer
neke nemaju preciznost i ne mogu š č sitne
dlake.
č trepavica
Savijanje trepavica na gornjem kap ku prema č
daje licu izgled glumice. Bolje je odabrati model
č su krajevi č č koji se može
mijenjati. Osim toga ć ć lomljenje trepavica
pn SaVljanju.
-
Lažne trepavice
Mogu dati veliki intenzitet pogledu i potpuno ga
promjeniti ć oblik oka. Pomažu
đ ženama koje su zbog č izgubile
trepavice.
Specijalno ljepilo ih održava dugo zalijepljenim.
Lažnih trepavica ima svih vrsta. Neke, od sin-
č dlake mogu imati najekstravagantnije
oblike i boje namijenjene nekom spektaklu,
č ili karnevalu. Druge, od prirodne dlake
crne ili đ su prikladnije, mogu se nositi na
ulici. One se nalaze na tankom koncu ili kao pra-
menovi (zovu ih implantati) i mogu se č i
ponovo koristiti.
Prostor za šminkanie
ć žena se
šminka ć nakon
tuširanja u kupatilu više
ili manje osvijetljenom. One
koje žele uraditi brzo i dobro
šminkanje mogu to č i u boUim
uslovima.
Dnevna svjetlost se mijenja od jutra do č
Ona je potpuno č od š č svjetlosti.
Ova posljednja č boje iz lica. Dakle č
se šminkamo za dan, a č za ć Ali šminka
đ pri š č svjetlosti može da bude
suviše upadljiva na dnevnoj svjetlosti.
OsvijetUenje bilo da je prirodno ili č treba
da obasjava pravilno cijelo lice. Izbjegavajte
korištenje osvjetUenja iznad ogledala jer ono nejed-
nako osvjetljava lice, i može pokazati neugodne
sjenke č I tada postoji rizik da šminka
bude č
106
-
Za dnevnu šminku
prirodna svjetlost treba
dopirati kroz prozor i
osvjetljavati ogleda-
lo koje odbija svu
svjetlost na osobu
sa licem pred
ogledalom, a đ
okrenutim prozoru.
Da bi uradili dnevnu šminku pri š č svjet-
losti potreban vam je maksimalan svjetlosni inten-
zitet tako da se on približi onom iz prirodne svjet-
losti. Neke institucije i studiji imaju č kvalitet
dnevne svjetlosti. Za to, možete postaviti sa svake
č strane ogledala osvjetljenje koje se sastoji od
4 sijalice od 40W i dvije iste č na gornju stranu
ogledala.
Za č šminku treba smanjiti č svjetlosti
na istom ogledalu ć regulatora intenziteta.
č strane ogledala trebale bi rotirati da biste se
vidjeli iz profila kao i sa đ
ć ć ogledalo je veoma korisno da biste
vidjeli neke detalje i uradili finese. Ono je
neophodno dalekovidnim ženama.
Boje neposredne okoline treba da su neutralne po
ć svjetlo sive - da ne bi uticale na boje
šminke.
đ pribora
Svi č preparati i sitni pribor za šminku
treba da su klasificirani nadohvat ruke, š ć od
toplote, svjetlosti i prašine.
Prelijepi č ž ć sa pokretnim ladicama
olakšavaju đ č preparata
tako da ih sve možete vidjeti. Za đ olova-
107
v

ka, kistova i sitnog pribora posebno je č
ladica sa dvije pregrade, jer je tu ova vrsta pribora
š ć i lijepo đ
One žene koje rade mogu nabaviti neseser, srednje
č za šminku u tašni, i u njega staviti svu
šminku za taj dan.
Kako biste izbjegli nošenje teške tašne dio šminke
se može ostavljati na radnom mjestu. Za nepred-
đ č izlaske planirati sredstvo za ski-
danje šminke, losion, podlogu za ten i eventualno
korektor za ten. Tašna ć tako biti lakša i u njoj ć
biti samo ruž za usne i puder.
v
č sredstva za
MINKANJE
neškodljivosti.
anas, sva č
sredstva podliježu strogim
normama i nijedno nije u
prodaji ukoliko đ č
nije podnio dokaz o njegovoj
Kontrola proizvoda
Svaki proizvod, boja po boja mora se prezentirati i
dobiti odobrenje od Ministarstva zdravlja.
č proizvodi za vrlo osjetUive kože, osim
toga moraju biti testirani u laboratorijama prije
nego eventualno dobiju etiketu "hipoalergenski".
Poput dobre kreme za njegu, koja ne č kožu
da diše, podloge za ten je štite od đ UV
zraka i isušivanja zbog vjetra ili ć
Č
č sredstava
Nema č datuma iznad koga bi sredstva za
šminku zastarjela, što se č njihove škodljivosti.
đ njihova efikasnost, ć miris se
mijenjaju zbog sušenja preko tri godine trajanja.
108
1 godina: za maskare, ajlajnere i ruževe za usne;
2 godine: za podlogu tena;
4 godine: za pudere;
č za krejone.
Kako
kupovati?
Da biste dobili zadovo-
ć rezultat pri šminkanju
neophodni su vam dobri č proizvodi i
ć materijal. Šminka se tada lahko
nanosi , traje duže i postojana je. Bolje je č
kupovati osnovne proizvode, a postepeno dopunja-
vati paletu č proizvoda slobodnijim
izborom.
Treba koristiti besplatne prezentacije koje redovno
organizuju velike ć č u aprilu i oktobru
kada iznose nove palete proizvoda za sezonu koju
najavljuju. To je izvrstan č da na sebi testirate
nove boje i da ste u toku posljednjih tehnika
šminkanja.
Da li možemo povjerovati onim koji č
prezentiraju i prodaju šminku? Uglavnom da,jer nji-
hova znanja redovno provjeravaju č ć
č proizvode prodaju. Radi se o tome da se đ
tridesetak marki za đ đ proizvod koji
odgovara, č boja se slaže sa prirodnim bojama.
U tome je cijeli problem. Ne treba oklijevati probati
proizvod, zadržati ga na licu da bi ga mogli ispitati
kada se vratite ć Ako sumnjate bolje je kupovinu
odložiti.
-
Bazne kreme
Nanose se prstom prije podloge za ten. One prave
nemasnu skramu na koži , č ć njen
izgled, olakšavaju nanošenje podloge za ten i stabi-
liziraju je. Ova zaštita se č č za
suhu kožu, koja č malo upija podlogu za ten,
kao i za masnu kožu č 10jne žlijezde č sebum
previše. Bazne podloge su neutralne i prozirne kao
i obojene (zelena, oranž, bijela, plava i č
Kada su u boji one mogu lahko modificirati boju
kože neutralizirati neke dijelove crvenila, ukloniti
pigmentne pjege itd. Zovu se "bazni korektori".
v
S 11 je
Podloge za ten
Sastojci svih podloga za ten su uglavnom voda,
talk, mineralno ili biljno ulje (svakako i bez ulja
ako je formula sastava bez ulja), boje, č
djelotvorni agensi, konzervansi, a ponekad parfemi.
Novi program č proizvoda mnogo se
vezuje za silikon. Podlozi za ten silikonska isparlji-
va ulja daju ć bolje održavanje kao savršen
i blag mat izgled.
Da biste napravili šminku za svaki dan potrebno je
odabrati najvazdušastiji i najtransparentniji sastav
đ podlogama za ten koji odgovara vašem tipu
kože. Kako bi prikrili tragove nekih bubuljica nije
potrebno "mumificirati" cijelo lice nekim pre-
paratom koji potpuno pokriva onda kada vašem
tipu kože to nije potrebno. Specijalni korektori
ć uklanjanje malih nedostataka prije ili
poslije nanošenja transparentne podloge za ten.
Važno je dobro odabrati u širokoj lepezi,
č proizvod koji odgovara vašem
tipu kože i njenom stanju u tom trenutku,
odabrati dobru boju, dobro pokrivanje i
nanijeti pravilno podlogu za ten.
Izbor sastava
podloge za ten
Ni puderi, ni podloge za ten naneseni na baznu
kremu ne zatvaraju pore kože. To je mit kome je
vrijeme da nestane.
sastav Tip
Normalna koža
podloge kože
Fluidan/ masna -
bez ć - mješovita
ili tragova ulja
Kremast/ suha-mješovita
više ili manje
mastan
Prašnjav/ masna
nemastan
smanjiti ako se nanosi pomalo sa navlaženom
spužvom. Fluidne podloge za ten (gel ili pjena) nane-
sene na suhu kožu prethodno nahranjenu hidratant-
nom kremom savršeno ispunjavanju svoj zadatak.
Koža sa borama
Treba izbjegavati sve podloge za ten u prahu sa
velikim pokrivanjem koje, prije svega, samo više
Pokrivanje Izgled
srednje prirodan
i kadifast
veliko veoma
jednolik
veliko mat
č bore.
Masna i veoma
masna koža
Sve kreme joj odgovara-
ju. Izbor ć odrediti tra-
ženo pokrivanje kože.
Uglavnom, što je sastav
fluidniji njegov efekat je
suptilniji; što je podloga
za ten š ć i masnija
bolje pokriva kožu. Ako
je koža lijepa lagani sas-
tav podloge je dovoljan.
Kože kao što su one sa
tragovima akni ili crvenila
popravljaju se sastavom
Želatinozan/ sve vrste kože/ srednje satina st
Upravo podloge za ten u
prahu nemasne i fluidne
su one koje im najbolje
odgovaraju. Od srednje
do velike pokrivenosti
one pokrivaju dobro
kože koje se č sija-
ju. Bolje je nanositi
manje korektora oko
č jer je to dio koji je
č tanji i manje mas-
tan. Dodati po potrebi
nemastan
ili bez ulja
č one
koje se teško
šminkaju
Pjenast/ sve vrste kože
nemastan
podloge za ten srednje
pokrivenosti. Najzad, podloge za ten koje dobro pokli-
vaju rezervi sane su za kože sa nedostacima.
Suha ili veoma suha koža
Izbjegavati podlogu za ten u prahu. Nasuprot tome,
ć specijalnim uljima koje sadrže, podloge
za ten sa kremastim sastavom (ili stikovi) obezb-
đ ugodan ć č kada je veoma hlad-
no. Njihovo pokrivanje je maksimalno. Ono se može
110
lagano veoma
transparentan
na konture
č korek-
tor za jedan do dva tona svjetliji da bi
se taj dio osvijetlio.
Posebni č
Postoje kreme đ za
svaki č problem kože.
Na kožu koja se znoji, možete
nanijeti č gel, koji
ć UpIjanje znoja
papirnom maramicom bez tragova (pod uslovom da
ne trlj ate).
Nanesene na cijelo tijelo ove podloge za ten
ć kupanje bez straha da ć izgubiti
"preplanulost". Otporne su na dodir sa ć
koju ne prljaju. Sretna okolnost za mlade i njihove
bijele haljine.
Žene č se koža "mijenja" za vrijeme ć ili
nakon nekog č mogu koristiti ovaj isti nepro-
č gel koji ima osobinu da se zalijepi za kožu.
Druge podloge za ten, kao prah, sadrže mikronsku
najlonsku skramu koja pokriva naj sj ajniju kožu.
Bez ć podloge za ten, neke č
kože bi nakon šminkanja mogle
neuredno izgledati sa debelim
slojem podloge. ć
fluidnosti nekih emulzija,
č i ovaj tip kože može
imati gladak i sedefast ten.
Izbor boie podloge tena
Bilo koji sastav podloge da se koristi važno je da
izbor bude dobar. Pri izboru boje uzimaju se dva fak-
tora u obzir.
Boja podloge za ten
Koža je svjetla, srednje svijetla ili tamna. Sve drugo
na koži su neki njeni nedostaci. Veoma tamna pod-
loga za ten razlikuje se od boje vrata, osim toga,
ona tada č kožu starijom. Veoma svijetla daje
nestvaran izgled licu koje izgleda kao da je
namazano kredom.
Idealna boja podloge za ten mora odgovarati boji tena.
đ svjetla koža se može prilagoditi boji za ton
svjetlijoj , a tamnoj
koži odgovara podlo-
ga za ten jedan ton tamnija.
Izvan ovog pravila, malo tamnija
podloga za ten daj e licu preplanulost.
Prilikom kupovine, treba znati da izgled
boje na gomili mada ima prozirnu ambalažu
je varljiv, jer sastav podloge za ten je taj koji
đ njenu pokrivenost ili transparentnost, i
č boje izgledaju č nego što su u
stvarnosti. Jedino probanje olakšava dobar izbor
boje bez straha da ć pogriješiti.
Boja tena
Boja kože naginje ka žutoj , crvenoj , zelenoj , sivoj i
plavoj boji. Na prvom mjestu treba odrediti prirodnu
obojenost svoje kože da biste mogli izabrati podlogu
za ten. To je ponekad teško kada se radi o svijetlo bež
tonovima. Ipak, ako ten naginje ka žutoj boji, on je
više "topao". Ako naginje prema crvenoj , zelenoj ,
sivoj ili plavoj on je više "hladan". Ovu tendenciju,
možete č ispitu-
ć unutarnji
dio šake i
ć je eventualno sa listom bijelog papira. Ustvari,
lice č izloženo vazduhu i suncu ne uspijeva č
originalnu boju. To je najbolji č da saznate da li
treba tražiti boju u paleti podloga za ten sa žutom
osnovom ili đ podlogama za ten sa crvenom
osnovom.
Pitajte specijalizovane č Uglavnom one
predlažu jednu ili dvije boje približne boji vašeg lica i
vrata. Naime, podlogu za ten ne treba đ prema
boji vrata. Najbolji č da se ne prevarite je ć
jednu crtu podloge za ten, koju ć zadržati, na do-
njem dijelu obraza. Izaberite onu koja najviše odgo-
vara vašoj koži, č vrata. Provjerite
uvijek na dnevnoj svjetlosti. Č
se č nanošenje
podloge za ten, koju
zadržavate, na cijelo
lice prethodno č š ć
i provjeravanje rezultata
kod ć
Korektori
i kreme
za kamuflažu
č cilj svih č
proizvoda je neutralizirati i kamuflirati
veoma precizno neke nedostatke. Kreme i
korektori su č u zavisnosti od složenosti
112
Stik
kamufla že i njenog postav-
ljanja. Ovi proizvodi su
neprozimi i otporniji su nego pod-
loga za ten.
Njegov oblik je č onom ruža za usne.
Uglavnom postoji u dvije boje: svijetao i svijetliji.
On ć brze korekcije i srednje precizne - za
ć preciznost koristite kist za njegovo nanošenje.
Krejon
Njegova sredina je ponekad dvobojna, potpuno
svjetla ili potpuno tamna. On ć kao i kist
retuširanje u finesama: korekciju bora, vijuga,
uglova č ...
Krema za kamuf1ažu
Javlja se u boji i sjaju bliskim svakom
tenu i služi za neutraliziranje svih
vrsta istaknutih nedostataka (ožilja-
\, ka, pjega, hematoma, opekotina,
tetoviranja ... ) Neke izvanred-
\ no uspješne testirali su der-
matolozi u bolnicama.
One su neškodljive č i
za kože teško oboljele,
inficirane i osjetljive. Mogu
se direktno nanositi na iritiranu
epidermu, ili pak veoma š ć tako
da doprinose zaštiti od č š ć kože. Ove
kreme se lahko miješaju sa č podlogama za
ten kako bi se dobio prirodniji izgled kože.
Puderi
Transparentni neutralni puder u prahu
To je jedno od najstarijih č sredstava.
Mnogo napretka je č dok se stiglo do
kvaliteta koji mi danas poznajemo. Izvrstan puder
se prepoznaje po svojoj savršenoj ć po
svilenkastom dodiru, neisušivanju, svojoj transpa-
rentnosti i u nekim č po savršenom mat
izgledu. Njegova uloga prije svega je fiksirati
šminku, stegnuti šminku, otklonit sjaj masne kože
ili kože koja se znoji. Kada ispunjava ove uslove
puder ne č bore. Možete ga nanijeti direktno na
kožu ili na podlogu predšminke kada niste koristili
nikakvu podlogu za ten. Ako ga morate staviti na
podlogu za ten, treba ga uskladiti sa podlogom, ako
se njegova boja malo razlikuje od boje lica.
0 O , '", _ :
. ..,. .''' .-' ' -.-\ -.,
Puder u prahu obojen
On odgovara svim kriterijima transparentnog pu-
dera. Široka lepeza boja je dovoljna da ga možete
uskladiti sa bojom lica ili podlogom za ten.
Prema svojoj boji služi i da modificira efekat boje
podloge za ten. Crveni puder na podlozi tena neu-
tralnoj ć ten ć mu hladan ton neprim-
jetno. č puder ć osvježiti ž ć pod-
logu za ten. Bijeli puder ć dati malo svjetliju boju
bilo kojoj podlozi za ten.
Obrnuto puderi zlatnog tona mogu dati topao ton
podlozi za ten koja izgleda "hladno". Ostali puderi
veoma zlatnog tona nanose se velikim kistom i
mogu poslužiti kao bronzani puderi i dati licu toliko
cijenjen izgled preplanulosti.
Kompaktni puder
Isti je kao puder opisan u prethodnom podnaslovu,
ali sadrži još jedan č š ć č koji mu
ć kompaktnost i dodatak lipo-
zorna kao i razne hidratantne agense da bi
se izbjeglo potpuno isušivanje epiderme.
Mada puder u prahu đ njegovani-
ji izgled mnogo lakše, kompaktni puder ima
prednost da se lahko nosi u tašni i tokom dana
ć brzo popravljanje šminke.
Široka paleta boja ovih pudera dovoljna je da ih
uskladite sa bojom lica ili bojom podloge za ten.
Najzlatniji tonovi, naneseni velikim kistom mogu
cijelom licu dati bronzanu boju.
Modelari
Presovani ultra fini puderi zovu se "modelari".
ć njih licu se daje reljefan izraz.
Profesionalci ih koriste oba: jedan svjetlo bež,
drugi kestenjasto svijetao.
114
Sienila za kapke
i rumenilo za obraze
Proizvode se u obliku kompaktnog pudera ili
kreme. Ove posljednje su pogodne jer daju odsjaj
cijelom kapku ili konturama č Kada treba
ublažiti više sjenki u boji, sjenila za kapke pružaju
ć i postojanost. Možete ih nanijeti i na obrve,
kao dopunu krejonu. Paleta boja je č Ne
treba vjerovati izgledu ovih boja, jer je njihova
ć i obojenost vrlo č Bolje je isprobati
šminku na ruci prije kupovine da bi uporedili
č njihove boje. Uostalom, neke se bolje
nanose na kožu od drugih.
Postoje dvije
velike grupe sjenila: mat
l sedefasta u duginim bojama ili
metalnog sjaja. Uglavnom, prve odgovaraju
dnevnoj šminki, druge su sofisticiranije, jer sadrže
zlatne ili srebrne č koje zaustavljaju svjetlost,
namijenjene su više za č šminku. đ
ovih suha satinasta sjenila su đ za
č šminkanje.
- ",
- --
Dermografitni
kreioni
Za obrve
i konture č 7
""{
Bolje je odabrati
tanje krejone koji
odmah i lahko marki-
raju, a da ne morate
pritiskati. Kada ih koris-
tite za konture č
ć je dobiti jednu
crtu veoma tanku, ili
ublaženu sjenku. ć
nj ih oCliavate i naglašavate
obrve.
Za konturu usana
Krejoni za konture usana moraju odgovarati istom
kriteriju: oni su još suptilniji. Njihova široka paleta
boja vam ć da đ onu koja odgo-
vara vašem ružu za usne. ć specijalnim
bojama oni su savršeno postojani.
...... ..J,J
J

'.)


==========V" t J
115
'ov
8,1 "i, je
Ailainer
Izaberite ajlajner sastava koji vam najviše
odgovara. č nalazi se u č i boci,
nanosi se kistom koji je u č Pošto se
on uglavnom suši brzo njegova crta je
jasna. Aj laj ner po formuli cake (komad)
- (nalazi se u malom veoma kompakt-
nom komadu) funkcionalniji je,
nanosi se veoma tankim kistom
ovlaženim u malo vode. On se
odmah suši, jer sadrži sredstvo
koje isparava. Crta se može
ć ovlaženim kistom. Boje
ajlajnera su č đ sa
bojom maskare.
Maskara
Savremena maskara ••• -=======-=
je u obliku guste
kreme u č sa
dodatkom đ č - 1I :nI1II1IMUIIIIIIlIUIcI -======C,·
i č š ć č
com na istom pok-
lopcu. Dobro odabra-
na, ona može crtati,
smanjivati, produ-
žavati, podebljavati
liniju obrva.
. ....- uUdllUllll1
To zavisi od sastava proizvoda i oblika č
Postoje maskare svih boja, mada se crna i
đ najviše koriste. Sastav zvani "water-
proof" č otporan je na vodu
bazena, mora i na suze. Može se skinuti
ć specijalnog veoma masnog sredstva za
skidanje šminke.
-
Ruževi za usne
Imaju oblik š ć kreme u
svojoj tubi ili u č sa nje-
nim aplikatorom. Nanose se
direktno na usne ili ć
kista. Njihova paleta boja je široka
i ć se od č do
najoriginalnijih (zlato, srebro, crna
boja). Ima ih sa č sastavima.
Oni bez sjaja su najpostojaniji.
ć svom sastavu baziranom
na suhim uljima, oni ostaju bez sjaja i na
usnama izgledaju kremasto.
Ruževi za usne sa lakom, manje postojani, su
previše obojeni i najbolje pokrivaju kožu.
Sedefasti ruže vi su bogati veoma lijepim odsja-
jem duginih boja. Sjajni ruževi manje posto-
jani, nijansiraju usne više nego što ih stvarno
oboje.
Za one koji traže ruž za usne č je postojanost
dokazana, đ je riješenje: to su fiksatori ruževa
za usne otporni na trljanje kao i vodu bazena ili
morsku vodu.
116
v
Boje
MINKE
njene šminke.
Izbor boia
za šminku
armonija boja
podrazumijeva
i đ sklad boja
kao i slaganje prirodnih
boja osobe sa bojama
Teorija boja i č
odnosi svijetle - tamne i
intenziteta boje ć
na ć efekte u
šminkanju:
• č su utoliko svijetlije
ukoliko je njihova šminka
tamna. Naravno, ovo ne
vrijedi za crne č
• č se više č kada ih šminkate njihovom
komplementarnom bojom.
• Šminka intenzivnih i tamnih boja na plavuši
svjetlog tena je prenaglašena šminka. Ista šminka
na đ ženi sa tenom bez sjaja izgleda
prirodnije.
• đ žena svjetlog tena, našminkana
živim bojama ć prirodnije, nego
đ koja ima mat ten ili plavuša svjetlog
tena. ć je razlikovati dvije velike grupe
šminke: "neutralna" šminka i šminka "u bojama".
Neutralna šminka se ostvaruje č od okolnih
boja, onih kože i kose koje č to što nazivamo
117
prirodnim bojama jedne č To su: bijela, boja
slonove kosti, bež, kestenjasta, siva i crna.
Šminkanje u bojama se oslanja na boje koje se raz-
likuju od boje kože. Za ovu vrstu šminke problemi
đ su delikatni za rješavanje.
Svaka od ove dvije velike grupe šminke može dati
prirodni izgled ili prenaglašen izgled nekoj osobi .
Šminka
lIneutraina - prirodna"
To je najblaže i najlakše
izvodljivo šminkanje. Ono
traje samo nekoliko minu-
ta. Rezultat je utisak da na
licu nema č ili skoro
ništa.
Sastoji se u nanošenju
obojene kreme za njegu
ili blage podloge za ten
da popravi neke
nedostatke na koži i pokrije č Ako je
potrebno, č se nanošenjem maskare malo vi še
istaknu (ovo č vrijedi za plavuše).
"Dobar izgled" može se ć sa malo svjet-
log rumenila (breskva, ruža), onim koji
odgovara boj i tena. Odražavamo i
š ć usne ć balzama za
usne, ružom za usne boje kože ili
prirodnim ružem za usne.
Što više ima đ osvijetljenosti
kod neutralnih boja u odnosu na
okolnu kožu to je šminka blaža i
prirodnija.
l ..... ..... .....-
Šminka Ilneutralna-
-naglašena"
Može biti veoma sofisticirana.
Mada su to č neutralne
boje, više se ne radi o "prirod-
noj" šminki jer se koristi sli-
ć podloga za ten: puder za
fiksiranje; jedno ili više sjenila za
kapke đ i ž č ili boja bres-
kve, antracit i blijedo siva); crta č crnim
alajinerom; krejon da naglasi boju obrva; "mode-
lar" da istakne jagodice i spusti obraze; krejon za
konturu usana i ruž za usne tamno kestenjast. Što
više kontrasti ili svjetlo-tamne boje pa i neutralne
boje budu imali đ sklad kao i sklad sa
kožom, to ć šminka više biti ono što ste zamislili.
Šminka
lIU boii - prirodna"
Iako manje diskretna i ova šminka može biti više ili
manje prirodna ili naglašena. Najlakši č
č ovog šminkanja je zamjena ruža za usne
neutralne boje nekim blago crvenim koji pripada
grupi ž č ili narandžasto-crvenih ruževa.
Rumenilo ć biti u skladu sa izabranim ružom za
usne. Možete primjeniti ove boje, č bi mogle
imati neutralnu ili veoma blagu šminku.
Nanošenje sjenila u boji na kapke je ć suptilnije,
jer ona su u kontrastu sa bojom kože. Šminka ć i
dalje biti prirodna ako koristite sjenila u raznim
tonovima u odnosu na boju kože ili č ili pak
č sjenila sa bojom zjenice. Stepen inten-
--
118
ziteta i dakle sofisticiranosti se
ć li funkciji kon-
trasta koji postoji
đ šminke
i kože i šmin-
ke i zjenice.
Sa takvom
šminkom č
usne mogu biti sav-
ršeno č obojene ili ostati
neutralne boje.
Šminka lIU boii - naglašenal'
Može se ostvariti ocrtavanjem usana nekom inten-
zivnom bojom, svijetlom ili tamnom, u skladu sa
rumenilom i č č neutralnim tonovima,
blagim ili istaknutim. Drugi č sofisticiranja ove
vrste šminke je šminka č komplementarnim boja-
ma zjenici oka ili koži. To je najefikasniji č da se
istaknu č plave, zelene, č i boje ć
Boje koje se č sa drugim (komplemen-
tarne) kao i intenzivni kontrasti osvijetljenja (svi-
jetla-tamna) su boje sa kojima treba oprezno ruko-
vati. Č je dovoljno nekoliko tonova boje postav-
ljenih na pravo mjesto. Bilo da se radi o šminkanju
neutralnom bojom ili nekom bojom dobro je za
č da vježba ć najprije laganu šminku,
zatim obazrivo napredovati sa sofisticiranijim
šminkama. Prve imaju prednost da odgovaraju svim
ženama i da se slažu sa svakom garderobom, bilo
koje boje da je. U svakoj etapi šminkanja treba dobro
č kakav ć efekat uslijediti. Pratite lekciju
šminkanja na fotosima to ć vam ć da dobro
ovladate pokretima koji su neophodni za šminkanje.
Harmonija
vi znaju manje ili više da plavuše
koriste ruž za usne radije svijetao
i blag, đ boju tamniju i
življu, da tople boje odgovaraju
zlatnom i žutom tenu, hladne boje
ž č i plavkastim tenovima i da se
rumenilo kao i lak za nokte moraju sla-
gati sa ružem za usne. đ
ova ć pravila nisu
dovoljna da bi č
odredili šminku koja
se slaže sa č š ć i
njenim prirodnim
bojama. Svaka
osoba, kada su u
pitanju prirodne boje pripada jednoj od osam
sezonskih orijentacija koje slijede na
tabelama. Ove tabele sigurno nisu
potpune. One vam mogu poslu-
žiti kao č Referentni
ruž za usne (primjer)
može vam ć da
otkrijete vašu sezon-
sku orijentaciju.
---- ----- Blago ć - - - ------
Ten: svijetao i topao
Kosa: svijetlo plava ili srednje plava, zlatna
č svijetle
Referentni
ruž za usne
Posebni savjeti
Paleta boja se sastoji od toplih i veselih tonova sa pomalo oporom tendencijom.
Ć naglašena šminka, neutralna ili u boji ć ć kod ovog tipa žena svu mladost i
blistavost.
Ruž za usne Rumenilo Šminka za kapke
\
svij etla
intenzivna
--- - - - - -tlntenzivno ć
Ten: svijetao ili mat, topao
Kosa: svijetlo đ ili đ zlatna
č svijetle i srednje svijetle
Referentni
ruž za usne
Posebni savjeti
Topli i svijetli tonovi se divno slažu sa ovom sezonskom orijentacijom koja č č
blistave prirodne boje. Kontrastna šminka odgovara njenom prirodnom dinamizmu.
Ruž za usne Rumenilo Šminka za kapke
srednja

intenzivna
--
120
Blago lieto ----- - - --
Ten: svijetao ili mat, hladan
Kosa: plava ili svijetlo đ pepeljasta
č svijetle
Referentni
ruž za usne
Posebni savjeti
Hladni tonovi sa puderom č najbolje izgled žene ovog tipa blagog ljeta,
Po neupadljivoj prirodi uglavnom nekoliko dodira bojom su dovoljni da ožive njen izgled.
Ruž za usne Rumenilo Šminka za kapke
'-----------'\
\
svijetla
srednja
1 ___ -' I
intenziv"
- --------Intenzivno lieto - - - -
Ten: svijetao ili mat, hladan
Kosa: đ pepeljasta
č srednje tamne ili tamne
Referentni
ruž za usne
Posebni savjeti
Hladne boje, srednje svijetle ili tamne, malo č ali treperave koje ovom tipu ženu
intenzivnog ljeta daju sjaj. Ove žene č vole suptilna i rafinirana đ
Ruž za usne Rumenilo Šminka za kapke
intenzivna
I ,,:',<
,Ci .'
:...
121
--------'------Blaga iesen ----------
Ten: svijetao ili mat, topao
Kosa: zlatno plava ili venecijanska plava
č plave i srednje plave
Referentni
ruž za usne
Posebni savjeti
Boje su tamne i tople. Prejaki kontrasti bi kvarili njeznost ovog lica. I nqjmanje nanošenje
boje istaklo bi prirodne boje ovog tipa kao njegovu č
Ruž za usne Rumenilo Šminka za kapke
If 0" "'\,
J O
intenzivna
---------- Intenzivna iesen ----------
Ten: svijetao ili mat, topao
Kosa: zlatno kestenjasta ili crvenkasta
č srednje tamne ili tamne
Referentni
ruž za usne
Posebni savjeti
ć i topla, to je slika zemlje i vinograda Ll jesen. Mada su prirodne boje ovog tipa
ć izražene, kontrastna šminka moze biti savršena.
Ruž za usne Rumenilo Šminka za kapke
intenzivna
122
....
je
----Blaga zima -----------
Ten: svijetao ili mat, topao
Kosa: kestenjasto tamna, đ ili crna
č tamne
Referentni
ruž za usne
Posebni savjeti
Žena tipa blage zime može č ć kako hladnih tako toplih boja. Ona mora pode-
siti šminku ovom izboru. Pazite: hladne vrlo svijetle boje "ledene" ć joj pristajati.
Ruž za usne Rumenilo Šminka za kapke
I I
svijetla
intenzivna
- ---------Intenzivna zima --------
Ten: svijetao ili mat, hladan
Kosa: tamno kestenjasta, đ ili crna
č svijetle ili tamne
Referentni
ruž za usne
Posebni savjeti
Snježno-bijela boja je jedna od najpovoljnijih. Pod uslovom da je hladna, kontrastna
šminka joj savršeno odgovara. Intenzivna zima se najbolje slaže sa ledenim tonovima.
Ruž za usne Rumenilo Šminka za kapke
srednja
intenzivna
123
ao i ostali dijelovi lica č
se mogu šminkati prirodnim
bojama ili bojama
komplementarnim zjenici oka.
v
vSminkanje
CIJU
Šminka u boii - prirodna Šminka u boii naglašena
Šminkanje bojama č sa zjenicom. Šminkanje bojama komplementarnim zjenici.
Taml10plava Tam n oplava
Sl'ednjeplava
č
,
č
Zelenkasto-plava
124
,
Tal71no-
kestenjasta
Žuto-
kestenjasta
Zla tn 0-
kestenjasta
~ Zlatnožuta
Svijetlo:elena
'-
~ ~
Sivo-zelena
~
125
, ~ Tal11no-
,pr "" kestenjasta •• ~ ~
, . . ~ .
Žuto-
kestenjasta
Zla tn 0-
kestelijasta
Zlatno:uta
Svijetlozelena
Sivo-zelena
v
Tehnike
MINKANJA
a bi šminka uspjela,
njena podloga odnosno koža
mora biti zdrava i pravilno
đ Treba je njegovati
i održavati dobrom
higijenom života.
Priprema lica
za šminku
Naravno dobra šminka može
č č ali velike korekcije
č zahtijevaju guste slojeve
šminke zbog č koža izgleda
manje prirodna, a šminka
pomalo š č
Prije svega neophodno je
č kožu sa nekim sred-
stvom za skidanje šminke i
ukloniti sve tragove kozme-
č preparata i sebuma uz
ć nekog tonika. Nijedna
šminka se ne može održati na
nedovoljno č š ć koži.
126
Bazne kreme
za predšminku
Kreme za predšminku mogu biti obojene. Ne
ć boju kože, one mogu modificirati njen
odsjaj ili neutralizirati neke mane kao što su pjege,
bubuljice ili veliki č Ove kreme se tada
upotrebljavaju kao korektori i one mogu
primiti puder ili podlogu za ten.
Prednost je č Nije više
potrebno nanositi više slojeva pod-
loge za ten da bi se modificirala
boja tena. Neke kreme sadrže i
filtere protiv UV zraka.
Svaka boja ima posebno
djelovanje.
• Zelena neutrališe crvenilo
ili crvene pjege rasute po
cijelom licu (akne, bubuljice).
• OrallŽ daje toplinu koži bez
sjaja i tamnoj koži; ć
ć bronzane boje koja
je na koži žuta, daje "dobar
izgled" umornom tenu.
• Bijela č još svijetlijom ć
svijetlu kožu .
• Plava uklanja blaže crvenilo na svi-
jetloj koži .
• č posvijetli svijetle i tamne kože;
izbjeljuje kožu mat i žutu .
• ž č daje sjaj mat koži i onoj koži koja na-
ginje sivoj boji.
Tipovi kože
Podloga za ten
Suha i veoma suha koža
Ova koža može za nekoliko minuta upiti
blagu i hidratantnu kremu, višak pokupi-
Sve žene č ten ima neke nedostatke ne
treba da oklijevaju upotrijebiti odgovara-
ć podlogu za ten.
ti papil.11om maramicom ili papirom sa
puderom (irna ga u specijalizovanim
prodavnicama), a zatim nanijeti
kremu za predšminkanje.
Normalna koža
Može direktno primiti podlogu
za ten na kremu koju č
koristite za njegu.
Masna i veoma masna koža
Da biste osigurali bolju posto-
janost podloge za ten č
Masna koža: ostavite da
djeluje specijalna maska da bi
dobro zatvorila pore i obezbjedila
bolju postojanost šminke.
• Tamna, umorna, žuta koža: č
kožu kako bi postala svijet/ija za dva
tona. Nema bolje trenutne blistavosti
kože nego što je spajanje ovog tret-
mana sa nanošenjem č
kreme kasnije.
Podloga za ten transparentna ili ona
koja pokriva kožu č našu kožu
glatkom i jednolikom, tako je
usavršena da koži daje satina st,
blistav i kadifa st izgled. Neke
podloge sadrže sitne blistave
č sijaju ć ten
i ž ć bore. Ne treba
vjerovati u stare č da podlo-
ga za ten č "disanje"
kože. Ne treba se bojati ni toga
da podloga pravi "masku".
kožu nekim sredstvom za skidanje
šminke i obrišite tonikom koji steže.
Zatim napravite zaštitu, ć
kremu za predšminkanje na kremu za
njegu koja odgovara ovom tipu kože.
• Suha koža: masirali kožu aro-
č uljem da bi je č
gipkom i obezbjedili joj
Danas kvalitetne podloge za ten
ne guše kožu, a njihova funkcija
je č dvostruka. S jedne strane
pokriti nedostatke kože č je,
č da izgubi sjaj i eventualno
potamniti je. S druge strane sa funkcijom
maksimalnu njegu.
I
127
korištenih ljekovitih agensa one štite kožu od
uticaja đ ć UV zraka i isušiva-
nje vjetrom. Treba č etikete i potražiti
oznake kao što je indeks zaštite od sunca. Ako ste
dobro odabrali podlogu za ten nije neophodno
nanositi puder na nju. Ona ć na koži zadržati cijeli
dan kadifast izgled tena.
Neki č više vole nanositi podlogu za ten
prstom, a drugi ć spužve. Neki pak nanose
prstom male ć podloge na sredinu lica, a
zatim uz ć spužve razmazuju kremu prema
vanjskim dijelovima lica.
Nanošenje podloge prstom stvara uglavnom laganiji
ili transparentniji sloj. Spužvom se dobija sloj
koji više pokriva i koji je ravnomjerniji,
sofisticiraniji. Ako prihvatite upotrebu
spužve koristite je suhu ili malo
navlaženu (dobro ocijedite spužvu)
konture lica da bi izbjegli bilo kakve razlike.
Kada ste podlogu za ten nanijeli, provjerite
da bi još bolje pokrivala kožu. Ali
pazite! Suviše ovlažena, ona
rezultat na ogledalu. Ako ima još
nedostataka, tamponirajte nježno sa
ostatkom podloge za ten. Ako i dalje
opstaju, č brzo ć
poglavlje.
• Suha koža: dodati nekoliko
može modificirati podlogu za
ten i pokvariti njenu efikasnost.
kapi č ulja tl odabranu
podlogu za ten.
• Ako podloga za ten nije dovoljno
č zagrijati je II ruci i nanositi je
Speciialne
korekciie tena
prstima.
Razne plgmentne
mrlie
• Pomiješati podloge za ten, ako je
Kada neke pigmentne mrlje
uporno ostaju i pri nanošenju
ć istog sastava, da se dobije
prava boja. Ovaj trik je č
koristan kada želite da uskladite
podloge za ten treba ć
upotrebi korektora i drugih
boju podloge za ten postepeno
krema za kamuflažu. ć
namijenjena uklanjanju slabih
pigmentnih mrlja, se više koriste
nakon podloge za ten, da bi neutrali-
sala nedostatke koji su ostali. Drugi
proizvodi su više rezervisani za č š ć
više ili manje sa bronzanom
bojom tena.
Bilo kakva da je metoda nanošenja
uvijek je bolje "zagrijati" malu č
podloge za ten u ruci . Tako ć bolje kon-
trolisati č proizvoda, a ona ć se lakše
otopiti na epidenni.
Rastrljajte podlogu za ten po cijelom licu što je
ć više postupnim pokretima, po usnama i
kapcima đ Na kraju, nanesite je brižljivo na
128
tamnih mrlja. Njih nanosirno dakle prije pod-
loge za ten i direktno na mrlju gdje se i
zadržavaju. Oni se ne rastvaraju ako se preko njih
nanosi šminka, samo izgube sjaj, a neki su č
otporni na vodu.
-
Mladeži ili č pjege
Normalno, nestaju kada se nanese krema za
predšminku, ako je ć č i dobro
odabrana podloga za ten. Ako ne, možete ih pokriti
krejonom korektorom koji se slaže sa bojom pod-
loge. č boju podloge ć prsta.
Srednje tamne pigmentne mrlje
Možete ih potpuno neu-
tralisati izborom
v
S
Crvenilo na licu
Ako je cijelo lice lagano ć lošom cirku-
lacijom, iritirano malim bubuljicama na koži, sa sit-
nim crvenkastim kapilarima, možete cijelo lice
prekriti laganim slojem zelene kreme. Ten ć ostati
transparentan, ali crveni odsjaj ć nestati, a onda
nanesite neutralnu podlogu za ten na cijelo lice.
kreme za kamuf-
!iranje koja je
č boji pod-
loge za ten.
Pomješajte je sa
podlogom na ruci,
• Tamna pigmentna mrlja: ć je ublažiti pilingom.
Pazite! Nemojte
pogriješiti
uništiti neutrali-
ć efekat
zelene kreme
• Sasušeni sloj bubuljice ili bubuljice: nijedna šminka ne može ukloniti
č je bubuljice koja nastaje. Pretvorite je u mladež šminka ć
vrhom krejona konture u tamno - kestenjastu boju. Na to
ć rumenilo
suviše ž č ili
suviše crveno na obraze.
a zatim je pincetom
nanesite ili ć š ć
stavite puder.
sa vatom ili pak prstom. Ostatak kože
na licu ć č sa č podlogom tena.
Tamne pigmentne mrlje
Na isti č pokrijte pigmentnu mrlju, ali samo sa
kremom za kamuf1iranje č boji tena.
Nanesite kremu prstom ć ivice mrlje.
Eventualno ponovite više puta, ć svaki
put da se osuši. Zatim, možete jednostavno napu-
derisati ili nanijeti na to podlogu za ten.
Bubuljice
Pokriti ih tankom skramom zelene kreme prije
nanošenja podloge za ten. Ostaviti nekoliko trenu-
taka da se sasuši, zatim nanijeti transparentnu
kremu na ostatak lica i tek onda staviti ravnomjer-
no podlogu za ten.
129
Inficirane bubuljice (upaljene, akne ... )
Budite obazrivi i koristite kremu za kamuf1ažu koju
su č č dermatolozi. Ona mora
biti što više č boji kože. Nanesite je direktno na
bubuljicu tankim kistom, prethodno dezinfikova-
nim u 90% alkohola. Pustite da se osuši, zatim
nanesite podlogu za ten na cijelo lice.
Ožiljci od bubuljica
č ih č podlogom za ten. Ako
uporno ostaju prekrijte korektorom - krejonom ili u
stiku, razmažite to prstom da se boja ne razlikuje od
podloge na licu. Kako je bubuljica uglavnom mala i
kako korektor treba nanijeti samo na tu malu
površinu, č se nanositi ć tankog
kista.
Ublažite bore
Najviše se č lagana podloga za ten od
slabe do srednje pokrivenosti (pjena, č gel).
Razmazati je pažljivo ć spužve navlažene
podlogom. Isto č i sa puderom u prahu: jedan-
put nanesite puder na pufnu,
višak skinite
kistom č ć ga prema
dubokim borama. To ć skupljanje
pudera u udubljenjima. Bolje je koristiti
podloge za ten i pudere koji
sadrže svjetlucave
č One dopri-
nose ublažavanju
, - ." .. .
č i džepovi ispod č
Ako i nakon nanošenja podloge za ten ostane trag
č đ korektorom, krejonom ili stikom.
Prednost dvobojnog krejona je u tome što možete
koristiti svijetliji ili tamniji vrh krejona ili pak oba
zajedno da bi prilagodili boju onoj koju ima podloga
za ten. Ako je č veoma taman, pomalo
modar, nanesite na taj dio, svijetliji korektor za jedan
do dva tona nego što je lice ili kremu za kamuflira-
nje žuto-narandžastu. Tapkajte lagano prstom da je
koža upije i ublažite je prema vanjskom dijelu.
č je ć neutralizirati mješavinom
kreme za kamufliranje i podloge za ten.
Kesice ispod č č š ć se
javljaju kao svijetli,
č dijelovi,
nelimitirani sa
bora i istovre-
meno daju
cijelom licu izv-
jesnu blistavost.
Povucite crtu preko dubokih bora la-ejonom - korektorom za č
dobro zašiljenim ili tankim kistom kojim ste prešli preko stika za Č
udubljenom jed-
nom borom ili
tamnim č
Korektor za č mora biti svijetliji nego podloga za ten da bi
ublažio efokat dubine bora. Tapkajte lagano prstom da
kom. Dakle treba
bi ublažili trag č
napraviti dvije korekci-
Je odvojeno. Posvijetliti Hiperpigmentaciia
kapaka
Kada je hiperpigmentacija (promjena boje na
kapcima) blago izražena da biste je posvjetlili nane-
site na konture č podlogu za ten svijetliju od
ostale površine lica. U izraženijim č
pokriti hiperpigmentaciju sa č kremom
za korekcije i nanijeti č podlogu za ten.
U veoma izraženim č bolje je pokriti sa
kremom za kamufliranje (koja više pokriva) iste
boje kao podloga za ten. Dobro utapkati prstom da
bi nestala granica đ ovih č sred-
stava ili đ dvije nijanse pudera za ten.
130
tamnu boru kao što je objašnjeno i
č kesicu sa malo tamnijom podlogom za ten.
Tapkati prstom da bi se č nijanse podloge i
one korektora za č Izbjegavajte šminkanje
obraza sa dosta boje blizu oka i ne ć te šminku.
Puderi
Puder u prahu
Jedna od uloga transparentnog
pudera u prahu je da koža izgu-
bi sjaj i da fiksira podlogu za
ten. Kao i č za puder
trebate koristiti pufnu. Uvuci te
ruku đ spone i pufne,
stavite njeno č na puder,
višak pudera odstranite tapka-
ć po drugoj ruci zatim blago
dodiruj te cijelo lice pufnom.
Najviše puderišite dijelove koji
se znoje: č dijelove oko nosa,
bradu i kapke. ć velike
y

Neke žene vole odmah ujutro nanijeti transpa-
rentni sloj pudera da koža ne bude sjajna cije-
log dana. To je jedan od č laganog šmin-
kanja.
I na kraju, preplanula koža obavezno zahtijeva
nanošenje kompaktnog pudera za tu vrstu kože na
cijelo lice velikom č
Kompaktni puder
Kompaktni puder je č namijen-
jen malim korekcijama šminke tokom
dana. On je neophodan svim ženama
koje ne koriste ni podlogu za ten ni
• Stavite jedan sloj pudera Ll
prahu ispod č prije nego što ih
našminkate. On ć upiti sve ostatke
šminke i eventualne tragove maskare.
Kada ste završili šminkanje č
ostatke možete ukloniti č š ć
ć velike č č ili lepezas-
tog kista.
• Pomješajte puder u prahu sa pu-
derom duginih boja da bi lice dobilo
više sjaja.
• Koristitepudere u prahu u boji na
cijelom licu ili na nekim mjestima
da bi lice dobilo blistaviji izgled
ili "dobar izgled".
puder u prahu. Ako se č ili nos
ili bilo koji dio lica sija, stavi se
malo kompaktnog transpa-
rentnog pudera ć pufne
koja se nalazi u pudijeri.
Ali obratite pažnju
na vezu, koja nije
estetska, đ
napuderisanih di-
jelova i onih koji to
nisu. Nanošenje kom-
paktnog pudera ć č
daje ležerniju i transparentniju
savršenost. Nanošenje ć
pufne više pokriva kožu.
okrugle č č višak pudera. Postoji druga vrsta kompaktnog pu-
dera, "modelar". č radi se o dva Da biste bili sigurni u postojanost pu-
dera na licu možete ga poprskati mineral-
nom vodom uz ć š č pažljivo
ć č da ne ovlažite previše lice. Zatim,
objema rukama pritisnite blago papirnu maramicu
na lice da upije višak vode.
131
presovana ultrafina pudera, jedan bež boje
drugi kestanjasto svijetao. Nanosirno ih
ć č nakon stavljanja mat podloge za
ten na puder u prahu. Kada su ovi puderi jedan
pored drugog oni služe da modeliraju oblike lica.
Svijetla sjenka č neke dijelove Uagodice,
bradu, greben nosa) . Nasuprot tome, tamna sjenka
produbljuje neke oblike (udubljenja na jagodicama,
podvoljak, greben nosa). Stavljanjem malo tamne
sjenke na č đ mjesta možete profiniti
vilicu, skratiti suviše dugo lice itd.
Obrve
Oblik, debljina i položaj obrva imaju važnu ulogu u
izrazu lica. Svi oblici obrva - obrve oblika luka,
ravne, guste, tanke - mogu biti lijepe pod uslovom
da slijede prirodni luk č kapaka i liniju nosa.
Bolje ih je zadržati što više prirodne. Izvjesne
korekcije više ili manje važne ipak mogu biti
neophodne.
I Trougao
I Aii ecO ?fb ( •
ravnan la
i Provjerite da li obrve

' '. " odgovaraju dobro
C" _ poznatom strucnJacIma za

:I' ljepotu. Povucite u mislima
vertikalnu liniju od nosnice pored
unutarnjeg ugla oka. č obrve
treba da je u produžetku te linije.
J1
/
Povucite drugu liniju od nosnice do vanj-
skog ugla oka. Produženje te linije
č mjesto gdje treba da je kraj vaše
obrve. č č pincetom, one koje su
I
/
132
izvan ovih imaginarnih osa, ć č u
dijelu đ obrva i one ispod li-
nije obrva. Bol možete ublažiti
č kože u
smjeru č
Normalna šminka
č se radi u tim
granicama. Nasuprot
tome, ako ć
šminke izdužujete č
treba za toliko produžiti i obrve. Vrh
luka obrve obilježenje ć linijom koja
uvijek polazi od nosnice i prolazi preko spoljne
IVIce zJemce.
Šminka obrva
Mada obrve ne zahtjevaju posebnu šminku
treba ih svakodnevno č prema gore
malom okruglom č ili specijalnom
č Možete ih č i održavati uredne
cijeli dan č š ć ih brižljivo ć trans-
parentne maskare.
'v

Sienila na kapcima
Izraz pogleda neprestano preobražavan i obnavljan
ć šminke je fascinantno iskustvo. č
ovladavanja ovom tehnikom je istovremeno
zabavno i zahvalno.
Sv. Sr. Stavljanja
sjeni la
na kapke
Nabor na kapku
ajlajner
SV.: svijetla = svijetle č Sr.: srednja = prava boja
T: tamna = tamna sjenila
Č obrva: sredite ih
Suha šminka, masna šminka i kre-
joni ć šminku oka
Prema ukusu i vrsti šminke, obrve
mogu biti svijetlije ili tamnije od
kose. Da bi ublažili izraz đ
žene lahko posvijetJe svoje
obrve. Kako bi više doprinijele
izrazu plavuša, one ć biti
našminkane malo tamnijom
šminkom.
ć č za zube i laka za
kosu.
koja č boju zJemce.
Osnovni princip je uvijek isti:
tamna boja smanjuje površine,
svjetla ih č Naglašavanje
reljefa oka sastoji se u
nanošenju šminke na sve
istaknute površine (sredina
kapka i arkada obrva) i tamne
sjenke na sva udubljenja (pre-
Boju obrva č ili slabiju
postižemo ć krejona i
suhe šminke. Bojenje koje
uradi č ć
veoma prirodnu boju i ona
traje oko č sedmice. Da
biste produžili obrve, spojite ih
• Obojite č obrva ć
maskare tako da izgleda kao bojenje
obrva.
• Da bi spojili obrve, produžite ili zami-
jenite dio koji nedostaje, možete to
č ć crte ajiajnerom i crte
č krejonom, dvije crte tanko
č da imitiraju prave
č
voj na kapku, spoljni ugao).
ili naglasite njihovu boju, to
č uvijek uz ć malih
č lagano ć
č ili kista.
đ ove dvije šminke treba
modulirati, a č smanjivati
prelaze iz jedne sjenke u drugu.
dij agona Inih crta sa dobro zašilj enim
krejonom da bi bolje imitirali rast dlake.
Efekat č jedne kontinuirane crte daje
neprirodan izgled.
133
U praksi ovaj rezultat se dobija sa dvije
ili bolje tri boje sjene za kapke koje se nanose
ć kista ili spužvastim aplikatorom prema
ć redu:
- jedna svijetla boja u skladu sa odabranom
šminkom nanosi se obilno po cijelom kapku i arka-
di obrve;
- srednja boja se stavlja na gornji kapak, ispred
spoljnog ugla. Ona se dosta ublažuje prema vanj -
skom dijelu, ć tako duž prevoja na kapku da
bi se izgubila u unutarnjem uglu.
- jedna tamna boja se nanosi u
spoljni ugao gornjeg
kapka. Ona slabi u
trouglu prema
Konture č
Šminka kontura č ima za cilj izdvojiti iz cjeline
lica i ć oko. Ona se može udaljiti od prirodne
linije oka i doprinijeti njegovoj promjeni ili
modificirati njegov oblik i č Oko se ocrtava
ajiajnerom, krejonom ili suhom šminkom sa tankim
kistom. Ajlajner ć č fine
linije na dijelu odakle č
trepavice, ali za to
treba imati sigur-
nu ruku. Clia
prevoJu l
ivici kap ka.
• đ puderom u prahu ć kista nivo trepavica, jer nanošenje pudera
puji10m nije tako precizno. Kontura našminkanog oka ili ajiajnerom ć
postojanija. Nanesite pažljivo puder na h'ejon (ne na ajlajnel) da bi gajiksirali.
sa krejonom
i suhom
šminkom je
suptilnija i
• Da biste ć oko i bion č oka č još više bijelom
ć
popravljanje u slu-
č greške.
izvucite crtu korektorom-krejonom svijetlim na unutar-
njoj ivici gornjeg kapka.
Č se predlaže sjenilo na kapcima puderom u
dvije boje: tamna i svijetla. Zajedno upotrebljene,
dosta č one č vrijednost oka za
rekordno vrijeme. Tamna boja da produbi, svijetla
da zadrži svjetlost i istakne površine. Svijetli
puder se nanosi na cijeli kapak, a tamni na spoljni
ugao oka i duž prevoja ć prema
č Možete staviti i tamno
sjenilo u ravnini gornjeg dijela
trepavica i ć ga prema
č Svijetli
puder se stavlja ispod
i slijedi istu liniju.
134
Osim specijalnih efekata, kon-
ture oka se crtaju bojom koja je ista kao što je boja
trepavica ili boja okolne kože. Da bi ć oko i
istakli pogled, izvucite crtu u nivou trepavica gor-
njeg kapka. Ne treba ponavljati ovu tamnu Cliti na
donjem kapku. Clianje kompletne tamne konture
oka č rizik smanjivanja oka.
Trepavice
,.
Maskara
Sa maskarama možete ć više efekata: one
podebljavaju, produžavaju, č č
savijaju, boje duginim bojama, a one "waterproof'
(vodootporne) otporne su na vodu i suze. Osim što
č i što fiksira najneposlušnije trepavice trans-
parentna maskara daje trepavicama sjaj i č
njihovu prirodnu
boju, a da ih ne
boji.
Funkcija maskare Je
što bolje ocrtavanje
kontura oka i njegovo isticanje, svijetle č više se
č tamnom maskarom (mislite na boju šljive,
boju jele ... ) nego maskarom srednje boje (ovaj prin-
cip važi za cjelokupnu šminku č ć pravilo
je da je boja maskare č boji ajlajnera ili kre-
Jona.
Da biste nanijeli maskaru, stavite č ispod
trepavica pri samom korijenu i klizite duž trepavice
do vrhova kao da ih savij ate. đ č
iznad svijetlih trepavica koje želite obojiti veoma
uredno. Ako se nanosi više slojeva maskare da bi se
pogled intenzivirao treba paziti da odvojite
trepavice č i č nekoliko minuta
nakon svakog sloja da maskara ne bi povi la
trepavice š ć ih.
135
....

č trepavica
Pokušajte saviti trepavice č trepavica da
bi ć oko. Efekat je đ ć Rukovanje
njime se brzo č jer se radi samo o tome da
dohvatite trepavice pri korijenu u hvataljke apara-
ta i klizite njime do kraja, š č ć lagano da
dobijete lijepo povijene, uredne i skladne
trepavice.
Ako vas ovo nervira isti rezultat možete dobiti
ć "permanent" koji ih održava povijene
otprilike šest sedmica. Kao i obrve i trepavice
možete obojiti.
Lažne trepavice
Lažne trepavice nisu
namIjenjene samo
manekenima ili glum-
cima. Da biste promije-
nili pogled, produbili ga
lažne trepavice su ć sredstvo za to. One su u
obliku resa ili u obliku umetaka, zvanih još
"implantanti" .
Rese se stavljaju na prirodne trepavice.
Impantanti se ć jedan po jedan uz ć
pincete. Ponekad je
potrebno i č lije-
pljenje. Ono garantuje
postoj anost (za cij eli
dan i više).
Postavljane
trepavice se
istovremeno šminkaju i na
isti č kao prirodne
trepavice.
Rumenilo
To je stil dobrog izgleda. Površina na koju stav-
ljamo rumenilo kao i č nanošenja zavise od
oblika lica. Ako ne želimo izmijeniti lice, rumenilo
stavljamo na jagodice, koje se još zovu č
smjeha". Ustvari kada se smijete odmah nalazite
najvišu č na obrazu što pomaže da stavite
rumenilo na pravo mjesto. Zatim ga rastrljate
prema vanjskom dijelu obraza, prema gore ili dolje.
Najljepša boja rumenila nalazi se u nijansi
ž č ili breskva-kajsija. Ona se mora
slagati sa bojom kose, šminkom č a
č onom za usne.
Usne
Uspjeh šminkanja usta zavisi od odabrane boje,
tehnike šminkanja i naravno od nanošenja ruža na
usne.
"Prava" boja je ona koja se slaže sa bojom kose,
tena, šminke č kao i one ć Što je ruž za
usne tamniji to ć on više isticati usne, ali č ć
ih postoji opasnost da naglasite i neke
njihove eventualne mane.
Tako, suviše tanke usne
izgledaju još tanje i
daju licu grub
izgled.
Ove iste usne našminkane nježnijim bojama izgle-
ć diskretnije i zbog toga ć manje č
pažnju, ž ć izraz lica.
Nijanse zvane "prirodne" jer jedva č sauna
boju idu od bež boje do kestenjaste. S obzirom na
obojenost kože, ć više ili manje svijetle ili
tamne. One odgovaraju svim tipovima usana, svim
prilikama i svim bojama
ć č se pre-
č blaga šminka
usana ako se želi nagla-
siti šminka č i obr-
nuto. Ustvari, kada je
osoba mlada i voli
naglašene šminke, ništa
ne smeta naglašavanje
istovremeno č i
usana. Ovo vrijedi i za
đ kao i za plavuše ili đ
Nanošenje ruža na usne na č č garantuje
bolju postojanost maksimum stabilnosti i najbolje
ocrtavanje usana. Koristite specijalni, dobro
zašiljen krejon. Izvucite najprije konturu u medijal-
noj zoni gornje usne, zatim to isto uradite na donjoj
usni. Dovršite ocrtavanje konture ć od kra-
Jeva usana ć prema sredini.
č kistom prema
unutrašnjosti ć jasnu
spoljašnju liniju. Da biste osi-
gurali postojanost ruža za
usne, možete ć istog
krejona našminkati cijele
usne. U principu boja kre-
jona za konturu je č
boji ruža za usne. Ipak,
137
'"
8, H-il .. je
za sofisticiranije šminkanje možete odabrati tamni-
ji krejon koji ć dati lijep efekat, č na mat
koži.
Specijalni kist ć nanošenje ruža na usne
preciznije i bolje nego ruž u obliku š ć Tokom
dana, možda je lakše nanositi ruž za usne č
ružom. To je stvar navike.
Puderisanje usana izme-
đ dva nanošenja ruža
za usne ima prednost
upijanja ć i fik-
siranja boje, pritisnite na
usne 1 papIrnu maram-
icu da pokupi višak
ć Osim bolje
postojanosti usnama se
daje tamniji i kadifast
izgled.
Jednostavno, ako je to ć je dovršiti šminku
usana nanošenjem fiksatora ruža za usne koji ih č
otpornim na vodu.
Usnama možete dati ć sjaj ć preko ruža
za usne bezbojni sjajni ruž.
v
minkanje crne kože
zahtijeva da se
vodi č o
njenoj
č pri
izboru č sredstava
i boja.
Masna koža
Problem ć osoba crne
kože ili kože meleza je
masna koža. Da bi osigurali
postojanost šminke nanesite
tanki sloj kreme za
predšminku neutralan ili u
boji. Izbjegavajte podlogu za
ten suviše masnu, fiksirajte i uklonite sjaj pri
šminkanju uz ć ultrafinog kompaktnog pudera.
Koža koia se miienia
Veoma tamna i plavkasta, crna koža odmah postaje
siva ili zelena ako se pokrije podlogom za ten
suviše hladnom, usljed jakog ž č naboja pig-
menta. Dakle č se nanijeti ispod podloge
za ten korektumu narandžastu kremu. Dovršite
šminkanje podlogom za ten đ sa pig-
v
OZA
138
mentarnim žutim nabojem koji doprinosi da izbjeg-
nete ten boje zemlje. Tanma koža naginje toploj
boji (bakra, boja klasa žitarica) i za nju nije potreb-
na ova opreznost. Njen ten je manje siv. Ako epi-
denna crne kože nema neke znatne nedostatke,
č puderisanje (veoma tanmo), direktno na
korekturnu oranž kremu, može dati izvrsne rezul-
tate i ć kadifasti ten ove kože.
Da biste posvijetlili kožu nanesite neutralnu kremu
za predšminku (bijela korekturna krema dala bi
sivu boju tena) ispod đ podloge za ten
č boja jasno naginje žutoj. Dakle, kiselost
mnogih crnih koža je sposobna da mijenja boje
č sredstava.
Stoga prije nego što kupite podlogu za ten
neophodno je napraviti test. Kao dodatak ili u zam-
jenu za kreme kompenzirati modifikacije boja na
dva č ć podloge za ten narandžaste
svijetlije nego što je koža i potamniti je ć
tamnijeg i toplijeg pudera, ili sa narandžastom pod-
logom za ten tamnijom od kože i posvijetliti sa svi-
jetlijim i hladnijim puderom.
Pigmentne mrlie
Da biste neutralizirali pigmentne mrlje, č
nedostatak pigmenta, male ožiljke i ubode insekata
sa ožiljcima jedini č je č pokrivanje kre-
mom za kamufliranje prije stavljanja podloge za ten
koja pokriva. Ova krema se može pomiješati sa pod-
logom za ten. To tješenje ć i nove nijanse
kako bi se boja donekle č sa onom na koži.
Oblik lica
Previše okrugao oblik lica ć je popraviti ć
tamniji puder nego što je ten koji vizuelno pravi udublje-
nja na obrazima i č nos tankim. Proširite površinu
jagodica svijetlijim bojama, mat ili duginim bojama.

Izvucite konturu oka ć ajlajnera ili krejona
tamnijeg od boje kože da bi istakli bjelinu oka.
Crna boja, đ tamnoplava i boja jele daju
uvijek lijep efekat. Sjenila na kapcima moraju uvi-
jek biti č za dva do tri tona od boje koja se
č koristi za bijelu kožu. Hannonija boja ć
nekim izgledati prenaglašena dok ć drugima pot-
puno odgovarati. Da biste č njen efekat, uvi-
139
....
S je
jek dobro posvijetlite kapak ć vrlo svijetle
podloge za ten ili izlomljenom bijelom sjenkom na
kap ku prije nego stavite na to druga sjenila. Sjenila
duginih boja ili veoma sedefasta đ odgovara-
ju za dnevnu šminku. Oko ocrtajte u obliku badema
što može popraviti eventualnu okruglinu.
Trepavice
Tamne maskare (tamno č tamno plava,
kestenjasta) daju zanimljivu boju. Lažnim tt'epavi-
cama možete produžiti trepavice i ć
površinu oka, č ako je izduženo.
Usne
Da biste sma-
njili debljinu
usana, pokrijte nji-
hove ivice korektorom ili
mješavinom podloge za ten i
korekturne svijetlije kreme. Izvucite ponovno
konturu tamnijim krejonom od boje ruža za usne.
Smanjujte je prema unutrašnjosti i pomiješajte sa
ružem za usne koji ih pokriva (opredjelite se za mat
ruž, lak i nježnije boje radije nego crnu i fluroscent-
nu boju). Možete koristiti i dvije boje ruža za usne,
jednu tanmiju za konturu, drugu svijetliju prema
unutarnjem dijelu. č dvije nijanse kako ne
bi bilo nikakvog razdvajanja.
v
Lekcija
MINKANJA
v
minkanje zahtijeva
poznavanje đ
tehnika. Pokazujemo
vam etapu, po etapu,
pokrete za realizovanje
brižljivo đ dnevne šminke.
III Nanesite dnevnu hidratantnu kremu. Pustite da upije
LJ oko 10 min. Pritisnuta na cijelo lice papima marami-
ca ć upiti višak ć
140
f2l Laganim dodirima prstiju nanesite na cijelo lice
tJ kremu za predšminku (transparentna nemasna
emulzija) koja ć hidrirati i štititi kožu.
131 Korektuma zelena krema ublažava crvenkaste mrlje
LJ na licu i bubuljice. Ona se nanosi prstom ili kistom
samo na ć površinu kože.
141 ć navlažene spužve nanesite odabranu
LJ podlogu za ten na cijelo lice, zatim lagano prema
vratu, korijenu kose i ušima.
!sl Stavite korektor dodirom prsta na cijeli tamni dio
LJ ispod č zatim tapkajte da se on č sa
podlogom za ten. Stavite ga eventualno na unutarnje i
spoljne uglove oka.
161 Pritisnite nježno papirnu maramicu na lice da upije
LJ višak č sredstva i tako ć č
njegovo taloženje.
141
v

Gl Zatim nanesite transparentni puder u prahu ć
L'J č pufne blagim i laganim pritiskanjem na
cijelo lice (i na kapke i usne).
Igl Odstranite višak pudera velikom č č ć
LJ nježno samo ono što je suvišno, a da ten ostane
kadifast.
(
19l ć š č nanesite mineralnu vodu na lice
LJ da bi odstranili preostali puder i dobro fiksirali
dnevnu podlogu za ten. Pazite da ne pokvasite previše
lice.
rw Korigujte oblik lica ć "model ara". Nanesite
LJ svUetlo sjenilo da bi istakli površine (na jagodice,
greben nosa, sredinu č i brade ... ).
142
rw Nanesite tamno sjenilo da bi napravili udubljenja,
LI istanjili i produžili lice (u udubljenja na obrazima, na
vilice, podvoljak. .. ). Ublažite ć č svijetlo
sjenilo, zatim tamno.
rt2l Nanesite sloj pudera u prahu ispod č On ć
LJ pokupiti eventualne č boje, i vi ć ga
odstraniti nakon šminkanja č č š ć ć
č kista.
fi] Stavite ć kista šmink1.t svijetlu i neutralnu u
LJ prahu (u skladu sa odabranom šminkom) na cijeli
gomji kapak do obrva ne ć granicu produžavanja
(vidjeti str. 132).
143
....

fi4I Nanesite umjerenu šminku na spoljni trougao gornjeg
LJ kapka koji obrazuju trepavice i prevoj kapka.
Ublažavajte prema č ć i ć
preko nabora oka na aJ'kadi obrve.
fi5I Stavite tamnu šminku na ugao gomjeg kapka (na manji
LJ trougao nego što je umjerena šminka) ž ć je
prema umjerenoj šminci. Pratite nabor na kapku da bi
izgledao udubljen.
li6I č č u obliku lepeze sloj pudera u prahu
LJ ispod č u koji je pao višak šminke za kapke.
li7I Izvucite kontun! oka krejonom od unutarnjeg ugla
LJ gornjeg kapka do vanjskog ugla. Zadržite se blizu
korijena trepavica ć lagano po kapku. Pravilna i
tanka crta je deblja na posljednjoj ć
144
li8I Ocrtajte kontun! donjeg kapka krejonom, od
LJ vanjskog ugla do ć oka ili unutarnjeg ugla,
prema tome koju vrstu šminke i oblik oka želite. Pratite
uvijek korijen trepavica.
li9I Nanesite pažljivo krejon na kist, na spužvasti
LJ aplikator ili š ć sa vatom da bi time ublažili crtu.
- -
rw Stavite sloj maskare na trepavice gomjeg kapka, od
LJ korijena trepavica do vrha. RazvlIcite dobro da maskara
ne pravi "naslage".
l2Jl č to isto i za trepavice donjeg kapka što ć
LJ ć njihovu ć i intenzivirati pogled.
l22l đ č š ili okruglom č preko
U trepavica da bi odvojili one koje se zalijepe
maskarom, a mogu fOlmirati neugledan spoj.
145
y

1231 Č obrve prema gore, zatim u pravcu korijena
LI dlake i tako ć ih č š i dovesti II red.
f4I Prema potrebi, popravite i č boju obrva
LJ ć krejona za jedan ton č boji kose.
Izvucite male tanke linije ć dlake do granice
produženja.
1251 Ublažite brižljivo linije krejona kistom za obrve
LI (kosi). Ne bi trebala da se razlikuje intenzifikacija
boje na obrvama.
-
146
1261 Č š obrve okruglom č ili č
tJ navlaženom transparentnom maskarom kako bi
odstranili ostatke pudera i podloge za ten, i tako ih č
sjajnijim i doveli u red.
f27I Stavite rumenilo "dobar izgled" č ć č
LJ prema č do korijena kose. đ
najprije č preko gornjeg dijela ruke kako bi
skinuli višak praha.
1281 OCliajte konturu usana dobro zašiljenim krejonom.
tJ Uvijek polazite od sredine gornje usne, zatim donju
usnu i đ od komisura usana prema sredini.
1291 Uz ć kista obojite usne !Užom za usne do
LJ komisura usana. Ako ne koristite kist, nanesite ruž
direktno na usne.
f301 Pritisnite papimu maramicu đ usana što ć
LI ukloniti višak ruža i fiksirati ga.
l3i1 Puderišite zatim ponovno
LJ nanesite ruz za usne.
147
.....
je
1321 Da bi usne bile reljefne dodajte na sredinu sjajni ruž.
U Završite sa nanošenjem fiksatora za ruž kako bi imali
lijepa usta cijelog dana.
l33l Izmaknite se od ogledala da provjerite cijelu šminku.
LJ Eventualno napravite nekoliko retuširanja kompaktnim
puderom da bi šminka imala sedefast izgled. č š se i
rezultat je tu!
Korekcije
--ICA
........
---
ć šminkanju
ć je napraviti
korekcije na nekim
dijelovima lica.
č se
č korigovati sa mnogo
pažnje i koristiti pribor i ć č
sredstva za dobijanje ć rezultata.
Najmanja promjena boje ili oblika može č
promijeniti izraz jednog lica što je ponekad trau-
č
Obrve
Modifikacijom obrva mijenja se ne samo pogled
nego i sklad cjeline lica. Dakle, treba biti obazriv
č pri popravljanju obrva. Č ih
pažljivo, a pri bilo kakvoj promjeni poštujte
obavezno njihov prirodni luk.
Suviše kratke
obrve
Odredite njihovu
umjerenu dužinu u
funkciji trougla duži
"nosnice - spoljašnji
ugao oka" (vidi
str. 132). č novi luk obrva krejonom i nacr-
tajte ostatak veoma tankim linijama krejonom u
smjeru rasta č obrva.
-
148
Suviše duge obrve
,
Odredite njihovu pogodnu dužinu u funkciji trougla
poravnanja "nosnica-spoljašnji i unutrašnji ugao oka".
Obilježite krajeve obrva dugom vertikalnom crtom i
pristupite zatim pažljivo njihovom depiliranju.
Suviše tanke obrve
Krejonom za obrve veoma tanko zašiljenim, nacrtajte
ne ć male crtice iznad prirodne linije obrva.
Spoj mora biti nevidljiv i imitirati č što bolje
može.
Veoma guste obrve
Uvijek ih č sa unutarnje strane (vrlo rijetko sa
gornje strane), red za redom. Ne zaboravite č
provjeravati rezultat odmaknuvši se od ogledala.


Dopunite praz-
nine tankim crtica-
ma krejona u smjeru
rasta č i đ
blago suhom šminkom na kosoj
č da biste lagano č crtice i č
spajanja.
Zamršene i guste obrve
Treba ih dobro č i č š da se poravnaju.
ć transparentnom maskarom ili lakom za kosu
da bi bile uredne cijeli dan.
149
v

- -
č
Ne radi se više o tome da pratite prirodnu liniju ili
reljef oka. Može izgledati smiono uklanjanje izvje-
snih posebnosti koje, iako se razlikuju od
č pravila, daju č notu jednom .
rz
Na vama je da č
Smanieni prostor đ gornieg
kapka i obrve
Ne nanositi sjeni-
la. Intenzivirati
boju obrva,
našminkati dobro
trepavice i ocrtati
ajiajnerom ili krejonom
konturu gornjeg kapka. Staviti sjenilo srednje
č ispod donjih trepavica da bi istakli
važnost oka.
ć prostor đ
kapka i obrve
(aziisko oko)
Nanijeti kao č svijetlo
sjenilo na cijeli
kapak. Da biste
napravili boru
na kapku koja
ne postoji, povu-
cite liniju sjenilom
srednje č duž nepo-
č dijela kapka, prib-
ž ć se sredini linije obrva. č konturu
kapka ajiajnerom ili krejonom da bi postigli balans
izgleda oka. Našminkajte obilno trepavice.
-
Opuštenost kopka
Podignite spoljni
ugao naj tamni-
jom bojom, po
ć mat,
ć je uz
korijene trepavi-
ca i č ć je
prema č Unutamji ugao oka mora biti
svijetao. č gomji kapak ajiajnerom ili krejonom
ć oblik oka. Svakako izbjegavajte podizanje ove
linije, efekat bi bio š č
Kontura donjeg kapka č od dužine tri č oka
da bi se spojila sa konturom gomjeg kapka izvan oka.
Izbuliene č
(veoma širok gornji kapak)
Više koristiti polu
neutralne boje
nego one suvišne
upadljive, suviše
svijetle ili suviše
tamne.
Na cijeli gornji
kapak nanositi sjenilo
srednjeg intenziteta, na njegov spoljašnji dio nanijeti
tamno sjenilo. ć konture č (iznad i ispod)
sa crtom ajiajnerom ili krejonom, širom nego č
na gornjem kapku, kako bi ga maksimalno smanjili.
150
Swiše malo oko
Cilj je ć oko
ć mu oblik
badema. ć Cltu
ajiajnerom u nivou
gornjih trepavica ne
ć njihov luk
spuštanja prema va-
njskom uglu, ali š ć je više horizontalno
malo dalje. ć istu liniju na donjoj ivici, ispod
trepavica i spoj iti gornju liniju iznad prirodnog
vanjskog ugla. Drugi č je da ostavite otvorene
linije (kao što to č našminkane č
Svijetli krejon za č nanesen na unutarnju
ivicu dOl*g kapka, na prirodni vanjski ugao ili na
vanjski dio đ dvije linije doprinosi ć
nju i izduživanju oka. Da bi završili ovu korekciju,
našminkajte normalno tako ocrtano oko.
Suviše približene č
č č obrva jednu po jednu č
Zaista treba krajnje oprezno postupati da ne
č suviše č na jednoj strani što bi
povuklo č druge obrve. Produžite,
ako treba vrhove. Naglasite vanjski dio kapka.
Izvucite crtu ajiajnerom ili krejonom, iznad i ispod,
ć oblik oka i ć crtu na vanjskim
ivicama. Malo đ vanjski ugao. č tam-
nim sjenilom iznad vanjskog ugla, ne ć
poravnanje. Cijeli unutarnji ugao ostaje svijetao.
č šminku vrhova trepavica (gornjih i donjih).
Veoma razmaknute č
Bez pretjerivanja, da ne bi pogled bio č
produžite obrve prema nosu. Neka šminka bude
istog intenziteta na unutarnjem i vanjskom dijelu.
Kontura dva kapka mora se spojiti u unutarnjem
uglu oka. Ako su č više razmaknute možete
č konturu unutarnjeg ugla oka. Nanesite
maskaru na cijelu dužinu trepavica.
Usne
Posmatrajte pažljivo oblik usana. Jesu li pravilne i
jednake. Da bi to lakše konstatovah podijelite usne
na 2 jednaka dijela ver-
tikalom linijom i upore-
dite te dvije polovine. Ako
nisu č šminkom
možete korigovati ovu vrstu
nepravilnosti. Ona ć uspo-
staviti ravnotežu što se č
debljine usana. Tako možete
modificirati i oblik usta.
151
Na slikama žuta crta č liniju dijela koji se
dodaje, a dio č crticama treba smanjiti .
Suviše
tanke usne
Nacrtaj te novu
konturu, maksimal-
no na 2 milimetra
od prirodne linije,
š ć na komisurama, ili ć preko
njih, ako želite istovremeno proširiti suviše mala
usta.
Suviše debele usne
Ocrtajte novu konturu unutar prirodne IVICe
prethodno osvijetljene korektorom.
č
usne
Asimetrija postoji kada
je jedna strana usne
deblja od druge. Prema
tome kolika je ta asimetrija, č debljine usana
se uspostavlja korekcijom samo jedne ili obje strane usta.
Suviše
kratke usne
(kao trešnia)
Nova linija prati
prirodnu ivicu do sredine, ali ostaje iznad prirodne
gornje ivice kako bi ocrtala novi spoj usana. Donja
usna je č ocrtana.
Usne koie
"vise"
Pokrijte komisure
usana ć stika
za č ili
korektora i podignite
ih ć novu konturu koja prati č liniju.
Nos
Korekcije nosa su manje spektakularne, ali njihov
efekat nije nezamjetan. Crno-bijelo tehnika ublažava
neke nedostatke. Dio koji želite ć premažite pod-
logom za ten ili svijetlijim "modelarom" nego što je
okolna šminka na licu. Tamnija podloga za ten ili
tamniji "modelar" izdubljuju ili stanjuju dijelove
koje treba ublažiti. Treba dobro č nijanse da
spajanje bude nevidljivo. Razlika đ nijansi ne
treba prelaziti jedan ton. Na slikama svijetla boja je
prikazana žutom, a tamna kestenjastom bojom.
---=--"'-
152

. 1/ .
V
Suviše č
nos i eventualno
deformisan
Nos treba vizuelno
skratiti poravnati
č Stoga treba
potamniti donji dio nosa
kao i č Posvjetliti šupljinu đ obrva i
č č ona ć biti naglašena, što ć
umanjiti č na nosu.
Suviše kratak nos
Posvijetliti greben nosa
cijelom dužinom da bi
zatim postepeno istanjili
strane na donjoj polovini
nosa ć na njih
tamnu šminku.

••
<tj)
Iskrivljeni nos
Zamislite dvije prave
koje idu od obrva do
usta. Potamnite dio koji
je višak, a posvijetlite
dio koji nedostaje.
.-
('1
Spliošten nos
Smanjiti debljinu nosa na
nosnicama potamnivši ih
ć najtamnijeg
"modelara" .
Problemi
Mrlje
Previše maskare
Previše rumenila
Upoteba ajlajnera
Nepostojanost maskare
v
problemi pri
MINKANJU
Rješenja
rokom šminkanja mogu nastati
neke male nezgode. Ovi veoma
korisni savjeti ć vam ć da
otklonite te male greške!
U č mrlja, vata na š ć je idealno sredstvo. Nakvašena losionom ili
u č zadržavanja mrlja (ruž za usne, maskara "Waterproof"), podlogom za ten
ili sredstvom za skidanje šminke, ona blago ispravlja mala razlikovanja šminke.
Stavite papirnu maramicu đ gornjih i donjih
trepavica i trepnite nekoliko puta.
č č ć sa malo pudera u prahu.
Kada nemate tanki kist navlažen maskarom možete upotrijebiti ajlajner.
Najbolje riješenje je koristiti maskaru "Waterproof" ... Maskara koja "klizi" može se fiksirati
slojem transparentne maskare. Naslage ispod trepavica tokom nanošenja mogu se ć
stavljanjem gustog sloja pudera u prahu ispod č koji ć kada završite šminkanje
skinuti ć č kista.
Ruž za usne koji pravi mrlje na zubima Nakon završenog šminkanja, stavite prst u usta, zatvorite usne pa izvucite prst.
š ć šminkanja
zbog slabog vida
Bolna depilacija
Šminka nije savršena uprkos
brižljivosti pri nanošenju
Pojaviti se našminkana, a da ste
zaboravili našminkati č
Kod č postoje specijalne č đ svakom č č se stakla
mogu odvajati tako da se našminka jedno oko kada je drugo ć popravljeno.
Za dalekovidne osobe najbolje riješenje je ogledalo koje ć
Kada č dlaku u pravcu njenog rasta ublažavate bol. Stavite
ć leda na dio koji depilirate što ima efekat anestezije.
Ako je koža u lošem stanju (možda bi bilo dobro konsultovati dermatologa ili nekog
č ć je da su posrijedi malje na. licu. U tom č treba napraviti depilaciju
ili dekolorisati č kod č
Stavite č u dvije ili tri pasteine boje nijansirane sa smanjenim intenzitetom na skali boja
odozgo prema dolje.
153
Oblici
-
valni, okrugli ili pak izduženi
svaki oblik lica ima svoje
karakteristike i šminku
koja mu odgovara.
U svakom od ovih č lice je podijeljeno na
dva dijela jednom vertikalom. Na desnoj strani
skica rezimira sredstva za isticanje njegove
osobenosti, a na lijevoj strani su dati č kako
lice približiti č ovalnom obliku.
-
č frizura, šminka, kragne, vrat i drugo su
neophodni elementi za ove transformacije.
Najjednostavniji č da odredite oblik lica je
omotati ga komadom platna savijenim u trougao i
vezanim ispod brade.
Okruglo i nasmiiano lice
"-

Ovo lice je skoro isto dugo kao i široko.
Sve je na njemu okruglo, kontura lica, č obrve; usta su mala, a nos je kratak.
Korigovanie ovog oblika lica
Cilj: izdužiti oblik lica.
Frizura: ć volumen kose na vrhu
glave i okružiti jagodice kare
frizurom, kosa se spušta do brade.
Obrve: nacrtane kao izlomljeni luk.
č izdužene kao badem.
Rumenilo: staviti ispod oka i
postepeno ć se
prema vanjskoj strani.
Tamni "modelar": odmah ispod
rumenila i na udubljenjima obraza i
smanjivati ga prema ustima.
Svijetli "modelar": na č i bradu.
Usne: produžiti ih do komisura:
dati im pravolinijski oblik.
154
Naglašavanie ovog lica
Cilj: č izraz koji inspiriše plemenitost
i veselje ć bez pretjerivanja zaobljenost.
Frizura: kratka sa pramenovima, okrugla,
frizura koja otkriva č i jedva da pokriva uši.
Obrve: tanke i okrugle.
č kompletna kontura č sa sjenilom
stavljenim u krug.
Rumenilo: ispod oka, visoko na jagodicama
prema vanjskoj strani.
Usne: zadržati oblik malih usana i dati im izgled
ć
Naušnice: sa okruglim i malo č
kamenom.
Kragna: okrugla sa ogrlicom na vratu.
....

Dugo i ozbilino lice
Uzana površina ovog lica odmah pada u č
č su veoma približne, nos je č i č povijen.
Ko . govanie ovog oblika lica
Cilj: proširiti i ublažiti oblik lica.
Frizura: kratke kovrdže ili neuredni
pramenovi koji pokrivaju dio č
Obrve: kratke i zaobljene.
č više okrugle i č veoma
struktuirane uokruglinu.
Rumenilo: vrlo visoko ispod oka i pomalo se
gubi okolo oka.
Tamni "modelar": na bradi i na č
Svijetli "modelar": na izdubljenjima obraza.
Usne: podebljati ih ć komi sure
zbog veselog izgleda.
Naušnice: veliki zaobljeni trougao.
Kragna: široka i okrugla ili kao
okovratnik oficira.
Naglašavanie ovog lica
Cilj: zadržati č strogost lica ponavlja-
njem pravih linija.
Frizura: ravna duga, uši slobodne.
Obrve: tanke i povijene.
č izdužene.
Rumenilo: na udubljenjima obraza (eventual-
no č tamnim "modelarom" i svijetlim
na jagodicama).
Usne: tanke, komisure malo spuštene.
Naušnice: one koje vise do ni voa vilica.
Kragna: špicasta.
Trouglasto i č lice
č i jagodice su šire nego vilice.
Brada je tanka i špicasta. č su razdvojene. Usta su č mala.
Korigovani ovog o lila lica
Cilj: uspostaviti ravnotežu đ dvije
(široke) ć i donje ć (špicaste).
Frizura: kosa kratka kare, oblik koji daje
širinu u nivou vilica.
Obrve: približiti ih i skratiti.
č č do unutarnjeg ugla.
Rumenilo: visoko ispod oka i ublažavati ga
prema č i prema donjem dijelu.
Tamni "modelar": duž č
Svijetli "modelar": nanijeti na
udubljenja obraza.
Usne: podebljati ih, produžiti i posvijetliti.
Naušnice: trouglaste sa donjim
špicastim dijelom.
Kragna: u obliku srca ili širokog
okruglog izreza.
gornje
155
Naglašavanie ovog lica
Cilj: č č izraz lica ć č o
dijagonalnim linijama kojim je prirodno podije-
ljeno ovo lice.
Frizura: kratka kosa sa solufima i na potiljku
duga i špicasta.
Obrve: razdvojiti ih i dosta produžiti prema
vanjskom dijelu lica.
č oblik badema, veoma č sjenka se
gubi postepeno prema č
Rumenilo: dijagonaina crta prema ustima, ć
udubljenja obraza.
Usne: ostaviti ih male i potal1U1iti ih.
Naušnice: tanke, ć
J 0 Kragna: špicasta.
I
Mirni piramidalni oblik lica
Vilice su iste širine kao č i jagodice.
Brada je široka. č su približne, usta kratka.
Korigovanie ovog oblika lica
Cilj: proširiti lice na č i smanjiti širinu vilica.
Frizura: kosa bez volumena na glavi, sa tankim
dugim pramenovima koji uokviruju vilice.
Obrve: razdvojiti ih i izdužiti.
č vanjska sjena oblika badema
da razdvoji č
Rumenilo: na udubljenjima obraza postepeno
se gubi prema ustima.
Tamni "modelar": na donjoj vilici.
Svijetli "modelar": na bradi i duž č
Usne: izdužiti ih.
Naušnice: ć široke.
Kragna: duboki V izrez, č kragna.
Naglašavanje ovog lica
Cilj: zadržati strukturalni izgled ovog lica.
Frizura: đ koja č č uši
otkrivene.
Obrve: približene i kratke.
č približiti ih š ć unutarnje
dijelove.
Rumenilo: veoma visoko ispod oka
i prema č
Usne: zadržati oblik malih usana.
Naušnice: trouglaste sa špicastim
vrhom prema gore.
-71
Kragna: u ravnini sa vratom
odvojena od brade prati njen
oblik.
Č i č lice
č jagodice i vilice su u istom nivou.
Širina i visina ovog lica su skoro iste. Cjelina je pomalo nepravilna.
Korigovanje ovog oblika lica
Cilj: izdužiti i ublažiti oblik ovog lica.
Frizura: ć volumen kose sa č a pokriti
vilice pramenovima.
Obrve: kao krila goluba, izlomljen luk.
č sa dosta sjenila koso prema č
Rumenilo: na udubljenjima obraza, č
prema oku i ustima.
Tamni "modelar": na donjoj vilici i duž slije-
č
Svijetli "modelar": na vrh brade i na
sredini č
Usne: č ocrtane, ć produžene
komisure.
Naušnice: velike halke.
Kragna: oblik "U" ili špicasta.
156
Naglašavanie ovog lica
Cilj: ć sportsku i prirodnu karakteristiku
ovog lica pravim linijama.
Frizura: kratka i č kosa,
uši otkrivene.
Obrve: ostaviti ravan oblik.
č okrugle.
Rumenilo: postepeni sloj boje oko oka.
Usne: okrugle i kratke.
Naušnice: kvadratne
Kragna: oblik kvadrata.
v
Vrijeme potrebno za svaku
, ć žena ć malo
vremena svom svakodnevnom
šminkanju i tada stavlja
akcenat na č etape.
Teško je napraviti č
scenario koji bi svima odgovarao. Svaka
žena mora č o minimumu vremena
šminkanja koje joj je svakodnevno potrebno.
\
5 minuta za
brzu šminku
Vrijeme
I. minuta
2. minuta
3. minuta
4. minuta
5. minuta
č sredstva
Puder
"Modelar"
Maskara
Rumenilo
Ruž za usne
Brzo šminkanje je najlakše i najbezbrižnije.
č se radi neutralnim bojama koje daju
prirodni izgled.
MINKU
Kako to uraditi
Nanijeti na kist kompaktni puder ili puder u prahu,
ili podlogu za ten u prahu. Ovo šminkanje je ušteda na
vremenu u odnosu na nanošenje č podloga za ten.
ć brzo krejonom preko tragova bubuljica,
pigmentnih pjega. Dobro č prstom ..
Jedan ili dva sloja maskare na gornjim i donjim trepavicama.
ć tanju liniju (ili radije sjenku) ć vrha č za
maskaru, ispod donjih trepavica.
Staviti rumenilo na obraze ć ga prema slijepo č
kao i na ugao oka kako bi lice izgledalo veselije.
Namazati usne bno sjajnim ružem. Što je boja ruža življa
to je izraz usana sofisticiraniji.
157
Ipak č nanosenje Sjajnog ruža za usne,
upadljive boje može ovu vrstu šminke č
sofisticiranom.
10 minuta šminkania za izlazak
Vrijeme č sredstva Kako to uraditi?
I. minuta Osnovna krema Nanijeti tanki sloj neutralne ili korekturne kreme,
na cijelo lice, prema tipu i stanju kože.
2. minuta Podloga za ten Odabrati najlaganiju ć podlogu za ten
i nanijeti je. Ako je njen sloj satinast ne treba puder.
3. minuta "Modelar" Neutralizirati brzo krejonom tragove bubuljica,
pigmentnih pjega. Dobro č prstom.
4. minuta Sjenila Za 30 sekundi svijetlo sjenilo se nanese na pokretne dijelove
kapaka. Jedna minuta je dovoljna da se nanese tamno sjenilo na
vanjski ugao, duž nabora na oku i da ga eventualno č prema
č Najzad, dovoljno je 30 sekundi da sve ublažite.
6. minuta Konture č ć žena ocrtava konture č brže krejonom nego ajiajnerom.
Ali to je stvar navike. Crta č ajiajnerom je č (pa i grublja) .
Krejon ć retuširanje lakše u č greške
i nježniju crtu.
7. minuta Maskara Nanesite sloj maskare ć od korijena gornjih i donjih
trepavica, kako bi ć oko i istakli boju č
8. minuta Rumenilo Jedan potez rumenilom na obrazima, jedan potez na ugao oka.
Konture usana ć konturu
usana ć
krejona u skladu
sa ružom
za usne.
Ublažite je.
t O. minuta Ruž za usne Nanijeti ruž
za usne, mat,
sa lakom,
ili sedefasti.
Šminka za izlazak je složenija i finija. Ona odgovara
zaposlenim osobama.
158
20 minuta za
sofisticiranu šminku
Sofisticirana šminka prikazana u lekciji o
šminkanju odgovara svim onim koje se vole
šminkati i koje imaju dovoljno vremena
za to. Za ovu vrstu šminkanja potrebno
je oko 20 minuta osobi koja ima iskust-
.....

arkadu obrva, dužinom obrva. (Tu je sedefasta
bjelina koja č č oka).
• č srednja i tamna sjenila.
• Istaknite rumenilo.
• Naglasite konture č ć krejona,
jednom crtom č ajla-
Jnerom.
• Odaberite svijetliji ruž za
usne i č njihov sjaj
nanošenjem malo zlatnog ruža
za usne, srebrenog ili dugihnih
boja (u principu zlatni ruž odgo-
vara ruževima toplih boja, srebreni onim
hladnim boja) ili šminke u prahu.
Osim u izuzetnim č č
sofisticirano šminkanje ne bi trebalo
va u tome. Ali s vremena na vrijeme,
č u posebnim prilikama i najza-
poslenije žene mogu poželjeti da
svom licu daju više blistavosti. Dakle
svaka žena može tu ć inspiraciju za
• Za posebnu priliku staviti
nekoliko kapi kolirijuma
(kapi za č u oko. One ć
oko č sjajnim i ć
bijelu boju č što ć
trajati više od 20 minuta. Ako biste napra-
vili č šminku od samog č
umjesto dopunjavanja sofisticirane šmi-
nke, njeno Vlijeme trajanja zaista ne bi
trebalo biti više od dvadeset minuta .
svoju šminku i č pokrete koji su
č povezani za ovu vrstu šminke.
ć boju zjenice.
+ 5 minuta za
č šminku
č šminka je ć đ ako postoji sofisti-
cirana šminka. Ovaj č nastavak traje samo
5 do 6 dodatnih minuta .
• Dodajte vrlo svijetlo sjenilo duginih boja na
159
đ
rije nego što pristupite upozna-
vanju vještine pravljenja frizure,
neophodno je upoznati anatom-
sku đ kose i etape njenog
dugog života. Sticanje dobrih
navika odmah u č može samo olakšati
č ove vještine, dobijanje na vremenu i
č prijatnom svaku seansu uljepšavanja.
Anatomska đ kose
Vidljivi dio dlake je sastavljen, kao i nokti, od nežive
materije.
Dlaka se sastoji od tri dijela:
• Vanjski č zvani kutikula, obuhvata osam
do devet slojeva ljuski poredanih kao crijepovi.
Kada su ove ljuske od keratina dobro spojene i
priljubljene đ sebe i za drugi sloj , one dlaka-
ma daju sjajan, njegovan i zdrav izgled. š ć
kvare se, pucaju i dlaka postaje bez sjaja i lomljiva.
• Drugi sloj , kora, je neka vrsta
kore vlakana proteina, nazvanih
još keratinski lanci. Ovaj sloj daje
č č ć i boju dlaci, jer on
sadrži još i melaninske pigmente.
• I najzad u srednjem dijelu dlake, srž ili medularni
kanal koji je povezan sa bulbusom-glavicom. Ona snab-
djeva svim potrebnim supstancama kutikulu i koru.
Sr: Kutikula Kora
Presjek dlake
Živi dio dlake je korijen (ili dlakava glavica)
smješten u folikulamu kesicu, ispod kože. Lojna
žlijezda ima funkciju podmazivanja i zaštite dlake i
kosmatog dijela kože.
U č promjene ć stanja, bilo č
ili č lojne žlijezde reaguju tako što
nastaje ć u č sebuma.
Mikroskopskom analizom dlake možemo
dobiti indikacije o ć zdravlju neke
osobe, kao što su premorenost, emocionalni
šokovi, angine, krize jetre, hormonaini
ć nedovoljno č tiroidne
žlijezde, nedostatak minerala i druge
trenutne smetnje.
Lojna
žlijezda
Folikula
Stabljika
dlake
Korijen
dlake
(J) Zdravi korijen (2) Atrofirani korijen
U prvom č (crtež J), dlaka je zdrava. Dovoljno
je održavati je ć sredstvima. U drugom
č (crtež 2) ona pokazuje anomalije koje su
znakovi smetnji zbog kojih je bolje konsultovati der-
matologa ili ć kompetentnu instituciju.
Frizeri đ mogu dati dobar savjet.
Kada je bulbus (korijen) atrofirao razmjena đ
krvnih sudova i korijena se odvija loše, korijen
propada, devitalizira se i kosa ispada. Rast je slabiji
i kosa đ Koža na vlas ištu postaje gruba, deblja i
mogu nastati š ć pelikule pa i lezije.
Životni period
iedne dlake
život jedne dlake traje od tri do sedam godi-
na. Nakon tog perioda nju progresivno
potiskuj e iz folikule rast nove dlake. ć
č o tome da vlasište č ima nekih
100.000 do 150.000 dlaka normalno je da
č svakog dana izgubi do 100 dlaka u
zavisnosti od gustine kose.
163
Ciklus rasta dlake je ć
1. Rast (anagena faza) traje od 2-7 godina, 85%
dlaka;
2. Prestanak rasta (katagena faza) traje 2-3 sed-
mice, l % kose;
3. Ispadanje kose (telogena faza) traje 3 mjeseca,
14% kose.
Svaki put kada jedna dlaka odumre nju zamijeni
nova dlaka. To je normalan proces. U č prob-
lema, neke odumrle dlake se ne zamjenjuju novim
ili su pak tanje i đ
Rast kose nije jednak na cijeloj površini vlasišta.
Zbog toga je potrebno ć frizera svake 4-6
sedmica da bi održavali dobar oblik kose.
ć kose ne ubrzava njen rast, ne č kosu
jer ona raste samo iz korijena. Ali ć kosa ima
manju površinu izloženu š ć Dlaka raste 1
do 1,5 cm č Ako je kosa, naprimjer, obri-
jana treba č 2-3 godine da bi ostvarili frizuru
kare oblik srednje dužine. Procjenjuje se da se cik-
lus rasta dlake, od njenog nastanka do odumiranja
ć fazu rasta, obnavlja dvadeset do dvadeset
pet puta tokom ljudskog vijeka.
Veoma razvijeni korijen.
Glatka i jaka kultikula.
Kosa č i sjajna.
Slab korijen.
č š ć kutikula.
Kosa je izlomljena, cijepa se
i teško je razmrsiti.
Č
Razne
ribor za kosu su: č č š
makaze, važno je da su dobrog
kvaliteta.
Mnogobrojni su njihovi oblici
kao i materijali od kojih su napravljene.
Najvažniji dio je onaj koji je u dodiru sa vlasištem
i kosom tokom č kose. To su dlake. Treba ih
odabrati da budu u funkciji prirode kose i namjene
koju želimo.
Makako da je efIkasna, dobra č mora najviše
uspješno održavati vlas ište i kosu. Zato treba ispu-
njavati tri uslova:
• Što je kosa tanja, to dlake na č trebaju biti
mekše i č što je kosa š ć one su
ć i đ
vrste pribora za
OSU
164
• Gustina dlake na č treba da je manja ili ć
kako bi olakšala prolaz č kroz kosu, a da
previše ne č kosu.
• Njen vrh ne treba da je suviše oštar da ne bi iri-
tirao kožu na glavi. Zbog toga su metalni ili sin-
č vrhovi na č zaobljeni. Provjerite na
ruci č i stanje vrhova iglica na č Ako
ostavljaju tragove na koži, postoji opasnost da ć
oštetiti kožu na glavi. Oblik č
OVISI o nJenoJ namjem.
Okrugla č
Upotrebljena za č nasuho ona
ć
č frizure.
Njene razmaknute
dlake pomažu da na
vlažnoj kosi č lahko
klizi bez istezanja kose.
Neke č imaju tijelo č
sa otvorima za vazduh,
skeletne č da bi ć bolje
strujanje vazduha i dakle osigurale brže
sušenje. Kovrdže ili talasi pravU eni
ć č sa više ili manje stezanja kose,
koje želimo dobiti, zavise, isto je i za vilere, od
č č č č mora biti mali da bi
podigao uvojak od korijena kose, veliki da bi
zaoblio vrhove kose.
Ravna ili polu-okrugla č
Služi za č kose, pravljenje frizure, isprav-
ljanje vrhova prilikom sušenja fenom.
č
č
Iglice ove č su đ u mali
gipki č ć od č da bi
č bilo blaže.
Miešovite č
Napravljene od dlake vepra ili najlonske,
č su pogodne za dugu kosu.
Profesionalci č š ć koriste č od veprove
dlake. č njihovog sastava sa keratinom iz
dlake pomaže maksimalnom održavanju kose.
Nasuprot tome, č kose sa č od sin-
č dlake i prirodne dlake, ili onih sa metalnim
iglicama ć krzanje kose kao i ć
njenog č elektriciteta.
Č š
Važno je odabrati kvalitetan č š Uvjerite se da
zubci na č š nemaju č grebene ili
š ć nastala pri proizvodnji, koji bi vukli
dlaku i nakraju je izlomili. Kao i kod č vrhovi
moraju biti zaobljeni, da ne bi oštetili kožu.
Č š od rogova ili oklopa č (ili imitacije
celuloze, ali ne i od plastike) su skupi i relativno
krti - kada padnu postoji rizik da ć se slomiti - ali
su sigurno najbolji za friziranje.
Oni od švedskog č izbjegavaju č elek-
165
tricitet; od drveta su mekani; od prirodnog č
održavaju kosu dobro i lahko ih je održavati.
Polirani č š od č materije sa polovi-
nom redova zubaca š ć i polovinom đ
zubaca uglavnom odgovaraju za dobro č š
Ostali oblici č š služe još za posebne namjene:
• Č š - š č sa velikim razmaknutim
zubcima za š č š kovrdžave i mokre kose,
• Č š sa produžetkom za č
frizure,
• Č š za tapiranje sa
zubcima od dvije č dužine,
• Č š sa vrlo gustim zubcima
za odstranjivanje prhuti,
• Č š sa vrlo dugim zubcima
za kovrdžavu kosu.
č č č š
i č sa zagriiavaniem
Oni ć podizanje dlake, ć
vanje volumena kose kod ravnih frizura ili
č svih vrsta kosa. č č
i č je u funkciji dužine kose, mali za
kratku kosu, srednji za poludugu i veliki za
č kosu.
Č š ć
pravljenje vazdušaste
frizure i daju pre-
cizan oblik kosi
š ć je. Č na
zagrijavanje su lahke
Da ne biste opekU kožu na vlas ištu sa č
č dovoljno je da stavite č š đ
č se koriste
na suhu kosu. Jaka
za rukovanje i idealne za
č
č i kože na vlasištu.
166
toplota č ima ten-
denciju isušivanja kose i š ć
vanja vrhova. ć ih je zaštititi ć speci-
jalni fiksator protiv djelovanja toplote. Suhu i
iskrzanu kosu, osjetljivu ne bi trebalo č podvr-
gavati ovom postupku.
Aparat za pravlienie talasa na kosi
đ od dvije talasaste č ovaj
č ć pravljenje ondulacije. Efekat volu-
mena tanke kose je spektalkularan. Ovaj posao je dug
(oko 1 h) i naporan kada sami radite, jer da bi
uspjeli
talasi,
potrebno
Je poveza-
no pritiski-
..
vanje kose na cijeloj dužini tankih pramenova.
Raspršite na cijelu površinu kose fiksator prije nego
č praviti talase, a lak poslije. Veliki nedostatak
ovog aparata, ako se č koristi, je isušivanje dlake.
Aparat za ravnanje č kose
On je č aparatu za dobijanje talasa na kosi, ali
njegove č su ravne. Kao pegla, on č
č kosu. Upotrebljava se pod istim uslovima
kao aparat za č kose.
Fen za sušenie kose
Da bi ovi aparati bili efikasni njihova snaga mora
biti 1000 vati. Uglavnom, tri stepena podešavanja
strujanja i toplote ć da ih podesimo
prirodi i stanju kose.
Razlog zbog č se savjetuje, uvijek kada sušite
kosu nagnuti se naprijed, je jednostavan. Ovaj
položaj olakšava podizanje dlaka i sušenje kose
odozgo prema dolje, u pravcu ljuski na dlaci.
Osušena kosa na taj č ć blistava. Topli vaz-
duh struji ravnomjerno i raspodjeljuje se od fena na
č ne š ć kosu. Neki od ovih apara-
ta imaju duge č kao prste koji olakšavaju
odvajanje dlaka da bi se dobila vazdušastija frizura.
-
167
Vikleri koii se griiu
ć brzo pravljenje č kose. Imaju
đ termostat koji ć održavanje
toplote na ć nivou.
-
č ć duže trajati ako se postupi ovako: nakon
šamponiranja kose, nanijeti fiksator, prethodno
prosušiti kosu, postaviti ć viklere i ostaviti ih
tako dok se sasvim ne ohlade prije skidanja, nakon
dvadeset minuta.
Krupni č
vikleri i papilotne
Krupni č ne mogu č kosu, ali oni doprinose
ć volumena kose i ljepšem obliku friztrre.
Neki vikleri se sami održavaju na navi-
jenoj kosi ć plas-
č iglicama.

168
Njihov č je č u zavisnosti od č
č koje želimo napraviti.
Papilotne od spužve daju novu svježinu pomalo
izgubljenu ondulaciji i one su za veoma sitne č na
poludugoj kosi ili ondulaciji na dugoj kosi. Njih
možete staviti na kosu i preko ć ako vam ne smeta-
ju podrugljive primjedbe supruga.
I
lJ lJ
lJ
Šestice za blaže č kosu
Tokom sušenja služe da se č č koja se
napravi uvijanjem pramena kose oko prsta, za
frizuru sa blagim č ili za pravljenje divnih
frizura č uvojaka i blagih č kose
č š ć uz č
Razne vrste č
RED STAVA za kosu
ožemo razlikovati dvije grupe
sredstava: za ć njegu kose
i za specijalnu njegu. Prvi
odgovaraju svim vrstama
kose, a neki od njih su i za specijalnu
upotrebu. Druga grupa sredstava uglavnom
priprema kosu za intenzivniju njegu koja ć
uslijediti kasnije.
ć niega
Osnovni šamponi
Svi šamponi sadrže aktivne agense sa svojstvima
č č č pjenušavi i u emulziji . Pjenušavi
šamponi mogu iritirati kožu vlasišta i ć
nenormalno č sebuma. Oni koji se manje
pjene su blaži i osiguravaju upotpunosti ulogu
č č
Šamponi i druga sredstva za kosu, blago-kiseli ili
neutralni (pH 5 do 7), odgovaraju normalno kiseloj
sredini vlasišta. Ovo je važno kako bi se obezbjedio
zaštitni sebum jer se bakterije ne razvijaju u kiseloj
sredini.
Suhi šampon i
Talk, koji je njihov glavni sastojak absorbuje
masnu prljavštinu koja se zatim odstranjuje
č Oni odgovaraju č masnoj kosi.
Bolje ihje koristiti samo u č
potrebe, jer korištenjem duže
vremena zamaste kožu na
vlasištu i guše je.
169
Šamponi za bebe
Njihov sastav je mastan i đ nedostatak
sebuma, zaštitnog sloja kod beba. Oni su uglavnom
neefikasni za odrasle osobe.
Gusti šamponi
Ovi šamponi su specijalno namijenjeni tankoj
slaboj kosi kojoj ć volumen.
Šamponi š č kose
Ova vrsta šampona daje blagi refleks i blistavost
kosi ć kamilici (koja posvijetljava kosu),
kestenu (koji potamni kosu), kni koja daje
(crvenkast odsjaj) ili pak kininu
(sjaj).
Šamponi kondisioneri
ili 2 u jednom
Speciialne niege
Oni sadrže dva sredstva u jednom.
Jedno č kosu, drugo pomaže
Hranliiva niega, regene-
ratori, ć kupke,
losioni ... sredstva
razmrsiti kosu i daje joj sjaj .
Neki od njih, najstariji, sadrže
silikone, teško rastvorljive ili
nerastvorljive u vodi. Oni
ć tanku kosu i
č zbog svog
djelovanja kao č
bojenje kose i ondu-
laciju.
Za sve vrste kose
• 50 g sapun č (biljka) u prahu ili
Panamskog drveta. 50 dcl vode.
koje se koriste priie
šamponirania
Sredstva
za ispiranie kose
Daju blistavost, sjaj kosi ili
ć volumen kose.
č
Pripremiti rastvor: miješali 15 minuta.
Ostaviti potopljeno J sat. Nanijeti mlako na kožu
vlasišla i masirali, držati glavu utopljenu alumini-
jskom folijom i spužvastim č 15 minuta,
protrljati i dobro isprati kosu.
Suha i normalna kosa
• 2 jajeta. 2 kafene kašike maslinova ulja.
Vmutiti zajedno i nanijeti na prethodno nakvašenu kosu.
Ostaviti da supstance prodiru u kožu 20 minuta. (eventual-
no i cijelu ć ispod alamunijske folije i spužvastog
č Protrljati vodom i masirali cijelu kožu glave i kosu.
Nema pjene, ali ne odustajte,jaje ima izvrsne osobine
ć kao i osobine č š ć i hranjenja kože.
Isperite dobro.
Maslla kosa
Maska šampon ć i č š ć ć sa glinom.
• 50 gr Panamskog drveta. 50 gr gline.. 75 del vode
Dodavati, malo pomalo vode u prah, dok č i
ostaviti da bude mlako. Dodati eventualno malo vode dok
ne dobijete konzistentnu kašu.
Nanijeti mlako (oko 37"C) na kosu prethodno pokvašenu.
Ostaviti da djeluje 20 minula ispod aluminijske folije i
spužvastog č (da se č toplota). Protrljati
ć malo vode. Isprati dobro.
ll1ješovita kosa
Nanose se nakon šamponiranja.
Njihova uloga je da stegnu ljuske
dlake i isprave kosu. Rezultat je lahko
č š kose.
Nanijeti istvoremeno dva prethodna
šampona. č vrhova
sa preparatom za .suhu kosu, nanesite
zatim mješavinu za masnu kO$u.što
bliže korijenu kose. Ostavite
da djeluje 20 minuta.
170
Neka sredstva se nanose prije
šamponiranja. Radi se o aro-
č uljima ili ekstrakti-
ma biljaka. Ona su poznata još
iz davnih vremena zbog svo-
jih č svojstava,
astringentnih, ć
ć omekšava-
ć i stimulativnih, u
ovom kontekstu savršeno
odgovaraju iritirano j koži
na vlasištu, masnoj kosi i
onoj koja ima prhut.
đ olakšavaju prodi-
ranje aktivnih supstanci .
Sredstva za rast i č š ć kose
Nanose se na vlažnu kosu nakon šamponiranja. Oni
hrane i č š ć kosu. Poboljšavaju površinsko
stanje vlakana, olakšavaju pravljenje frizure i
š č š kose. Pravljena su na bazi proteina
soje, mlijeka, ili ceramida, biljnih ulja, vitamina i
u prodaji se nalaze pod raznim nazivima, kao što su
fluid regenerator, njega rizure, hranljiva maska,
regenerativni set1lm itd.
Sredstva za oblikovanie frizure
Ona se nanose na č i malo osušenu kosu.
slojem, štite je od isušivanja prije feniranja ili bilo
kog drugog tretmana ć toplote. Daju kosi
sjaj i volumen. Neki sadrže i boju koja oživljava
prirodni odsjaj kose do narednog pranja ili požute
sivu kosu.
Kreme, losioni, gelovi, balzami, pjene
Nanose se na prosušenu kosu nakon šamponiranja,
omekšavaju i vlaže suhu kosu, trajne, obojenu
kosu, naprimjer. Proteinskog porijekla hrane i daju
oblik tankoj kosi, a povezanost slobodnih anti-
radaka l a štiti površinu kose od spoljnih agresija.
Vosak, kreme, briljantini i pomade
Sve su na bazi prirodnih masti ć
ublažene biljnim uljima ili lanolinom. Nanose se na
suhu kosu i pomažu modeliranje frizure. Treba ih
upotrebljavati u malim č jer oni maste
kosu.
Lakovi i sprej ovi za frizuru
ć oblikovanje i fiksiranje svih vrsta
frizura. Upotrebljavaju se na suhu kosu, č
djelovanje fiksatora nanošenjem pramen po pramen
na kosu ili cijelu kosu. Dobrog kvaliteta odstranju-
ju se pri č ne isušuj ć suviše kosu. Ali ne
treba ih zloupotrebljavati.
Uljepšavaju kosu, pripremaju njeno modeliranje i !III ..
fiksiraju frizu11l.
Losioni fiksa tori
Nanose se na prosušenu kosu. Služe prije svega da
bolje održe uvijenu kosu. Oni oblažu kosu tankim
171
Zdrava
ako je to mrtva materija,
kosa crpi svoju ljepotu
i snagu iz ć zdravog
stanja organizma.
I najmanji nedostatak ishrane, stres, umor, bolest,
đ ali i ć đ tretman i
imaju č i direktne posljedice na dobro
zdravlje kose.
Ako ništa ne preduzmete da to prestane š ć se
pogoršavaju i mogu izazvati pojavu prhuti, iritaciju
kože na glavi i dovesti do opadanja kose.
Nasuprot koži koja se regenerira, š ć dlaka se
ne popravlja. Potrebno je potražiti uzroke njenog
š ć jer jedino njihovom elimi-
nacijom postiže se trajno izli-
č Dennatolozi i
institucije za njegu
kose i naravno frizeri
ć znati ć
riješenje.
Zdravo tiielo = zdrava kosa
Higijena života
Bilo koja vrsta kose da je u pitanju, dobro je uzeti u
obzir izvjesna osnovna pravila za održavanje
njenog tonusa. One žene koje se ne bave nikakvom
sportskom š ć č ni hodanjem, morale bi
poboljšati dovod kiseonika u ć i olakšati protok
krvi na koži glave ć redovne gimnastike.
č se neki položaji tijela i vježbe koje
č gibkom i opuštaju č stub.
Ishrana
č ishrana može prouzrokovati mnogo-
brojne ć nedostatak č
prhut, masnu kosu, suhu i bez sjaja,
ispadanje kose, sve tanju ilomljiviju
kosu, kosu koja se mrsi lahko, zatim
strši i lomi se.
Ne č ć dijetainu
hranu dovoljna je dobra
ravnoteža i raznolikost u
ishrani:
• Smanjiti potrošnju brzih
š ć (slatka ć č
sladoleda.,,);
• Zamjenite rafinirani š ć
fruktozom koju sadrži med;
• Kontrolišite č skro-
ba (hljeb, krompir, biskvit...);
• č proteine na 50
gr dnevno što je vrijednost
č steka oko 150 gr uz
porciju sira kamamber, otpri-
like 30 gr;
• Više koristite č
proizvode sa malo ć
• Zamjenite (u mjeri u kojoj
je to ć jogurtom,
pavlakom, biljnim uljima
..
Neke biljke i njihove
blagotvorne osobine
(suncokretovo, ulje od sjeme-
na ž đ žitarica) zamjenite
masti životinjskog porijekla;
• Pijte najmanje l Iitar vode i
jedite bar po l komad ć
đ obroka;
Osobine
č
ć
ć
č č
Dezinfekdone
Hranljive
č š ć
ć
ć
Biljke
Neven, kantarion,
žalfija, č dušica,
č č lavanda
Gorka narandža,
lavanda, kamilica
Melaleukea, lavanda
Limun, č dušica,
ruzmarin, metvica, žalfija
bobice kleke, kamfor,
mušmula, kopriva, amika
Eukaliptus
Divlji šafran
Cimet, limun, lavanda,
vrsta indijske mirte,
njauli č drvo)
Kikiriki
Ruzmarin, narandža
• Pravite dva obroka, jedan
sa ć drugi sa ć
nakon gastronomske č
• Kontrolišite potrošnju
alkoholnih ć
Namirnice koje štete
dobrom zdravlju kose:
Sve ć ć u mas-
nom mesu, prženja i č
proizvodi. Navedimo isto tako
suviše nikotina kao i alkohola,
kafe i č koji č
asimilaciju nekih minerala.
173
Namirnice koje stimulišu rast kose
i zdravu kosu:
Kvasac, riblja ikra, jabuke, č č polen,
đ riža, sirovo ć suho ć cerealije,
agrumI.
Glavni
aktivni sastojci
-
Derivati proteina iz soje,
mlijeka, svilene bube,žita ...
Peptidi, aminokiseline
Ceramidi
Biljna ulja od avokada,
makadamie, susa ma,
badema ...
č ulja ili ekstrakti biljaka:
č dušica, ruzmarin,
kadulja, č kamilica,
lavanda, kleka
Upozorni: prenose aktivne
sastojke š ć ih
da se ne
Tokoferol (organski alkohol)
iz vitamina E,
Provita min B5,
vitamini B6 iz kvasca
i žita
Vitamin B8 ili H,
biotin
Vitamin C

Aktivni silizoni,
silkonski polimeri, glikol
ili dimetikon, kopal
u vodi
Aktivni agens alkyl:
poluglucidi (AP6) veoma blagi
ć kiseline
Oligo-elementi: cink, bakar,
željezo, magnezij
Njega vlakana / Glavni efekti Njega kože vlasišta
• •
• • • • •

• • • •
• •
• • • •

• • •
• •
• •

174
Održavanje
d januara 1997. godine
sastojci koji su u sastavu svih
sredstava za ljepotu i njegu
moraju biti navedeni na
etiketama. š č može
dakle odabrati ona č sredstva koja
mu odgovaraju.
Dobar proizvod neke poznate marke ne č da su
svi ostali istog porijekla đ isprobani. Što su
više ciljani i efikasni to više treba strogo poštovati
č upotrebe. Uspješni proizvodi koji se koriste
samo po receptu mogu
naškoditi srazmjemo
njihovom djelova-
nju. Nije potrebno
č doze
175
u nadi da ć poboljšati njihovo
djelovanje. Normalnoj kosi,
zdravoj nije potrebna
pretjerana njega. Da
biste č njenu
vitalnost i prirodni sjaj ,
dovoljno je redovno
održavanje uz ć nekoliko
jednostavnih pokreta.
• Svakodnevno ć č
• Masaža kože na vlas ištu prije svakog šamponi-
ranja sa neobaveznim nanošenjem losiona;
• Šamponiranje đ prirodi i stanju kose;
• Obilno ispiranje mlakom vodom, zatim sa hlad-
nim rastvorom ć
Ovom osnovnom održavanju, možete dodati jed-
nom č prije šamponiranja hranljivu
masku.
Ne zaboravite izbjegavati :
• Dugo izlaganje suncu;
• Vezivanje kose gumom koja steže i presjeca kosu;
• đ tretmane.
Č ili č š
Č stimuliše protok krvi na koži glave. Zato
kosu treba č bar prije šamponiranja ili bilo
kog tretmana. č sredstva prodiru lakše i
kosa raste zdravije i bujnije. Istovremeno, č
njem kose eliminišite odumrle ć (na kraju faze
rasta kosa neizbježno ispada i bolje je skupljati
-
č nego po ć kao i ć odumrle ć sa
vlasišta; ono blago razmrsi kosu, č je vazdu-
šastom, uklanja ostatke laka i drugih č ć
Tako pripremljena kosa ne mrsi se tokom pranja i
poslije se razmrsi lahko.
Naše bake pretjerivale su ć 100 slavnih
poteza č dnevno. Ranije se kosa mnogo
đ prala nego danas i ta preporuka je bila oprav-
dana.
Danas, iskustvo pokazuje da suviše intenzivno
č može oslabiti kosu i utoliko više što je ona
tanja i slabija. Ustvari, tanka spoljašnja kutikula se
troši u dodiru sa dlakom č od bilo kog materi-
jala da se sastoji, dlaka č č š ć je nego kosa.
đ svakodnevno č kose da, ali ne sa
bilo kakvom č i blago, č ako je to
tanka kosa. Nije poželjno ni poticati č sebu-
ma u č kada je koža
vlasišta ć masna. Bolje je koris-
titi č š
176
Tehnika č
Može se raditi simultano sa dvije č
III Nagnite se naprijed i č kosu od poti ljka
LJ prema č
o Zatim č ć od strana prema vrhu lobanje.
!il Podignite glavu i dovršite č od č
LJ prema potiljku.
Nikada ne
treba č vlažnu
kosu da je š č š Ustvari,
vlažna kosa se više lomi nego suha, a č je
istanjuj e do lomljenja. Č š sa velikim zub cima
lakše š č š vlažnu kosu. Č š uvijek
č od potiljka i preko vrhova, pramen po pra-
men ne ć kosu.
Zbog higijene, neophodno je nakon svakog č
č č od kose i oprati je u mlakoj vodi sa
malo šampona.
.177
Masaia kože na vlasištu
Masaža se č zanemaruje iako je njena
blagotvomost poznata. Ustvari, ona pomaže protok
krvi i dakle najbolje prenosi hranljive supstance do
korijena kose. Ona eliminiše prhut i olakšava pro-
bijanje nove dlake ć odstranjivanje ć
mrtve dlake. Malo pomalo đ kožu vlasišta
od otrova. Masažu ne bi trebalo raditi samo zbog
njenog ć i ć djelovanja ona
bi trebala postati dio redovne njege prije šamponi-
ranja. Ona traje oko 5 minuta, a to vrijeme treba
smanjiti na polovinu, ako je kosa masna. Masažu
možete raditi kod ć i to iskoristiti da nanesete
ć losion na kožu vlasišta. Evo kako ć
postupiti:
Ne pritiskajte suviše vlasište i pritom (blaže ako je masno)
ne č kosu.
III Postavite ruke na zatiljak i ć ih prema gore
LJ ć i kožu vlasišta. Isti pokret napravite sa strana,
iza ušiju i iznad č Svaki pokret napravite dva
puta: ć kako toplota zahvata kožu na vlasištu .
Gl Tada nanesite brižljivo losion ć kosu
tj razdjeljak po razdeljak:
• Od mušmule ili kamfora za masnu kožu na vlasištu,
• Blago bademovo ulje za suhu kožu,
• Ružino ulje za normalnu kosu.
Gl Pravite kružne pokrete objema rukama od
LJ č do vrha lobanje, zatim od zatiljka
prema vrhu. Onda, od sredine č prema č
i da bi završili , od sredine č prema zatiljku
ć preko vrha lubanje ..
178
f4l Pritisnite rukama č spojenih prstiju
LJ i pravite ktužne pokrete ne ć sa tog mjesta
ruke. Koža na vlasištu se ć (Obratite pažnju:
suviše jako pritiskanje može prouzrokovati glavobolju).
!sl Pritisnite rukama vrh lobanje i pomjerajte kožu na
LJ vlasištu u svim pravcima kao da
ć je odlijepiti.
161 Da završite klizite prstima od č i č
LJ po cijeloj glavi prema donjem dijelu zati ljka i ušima.
Šamponiranie
Dobro odabran za svaku vrstu kose (suhu, masnu,
nonnalnu) šampon č zaštitni sloj
sastavljen od sebuma. Loše
č
šampon đ
blagim koji odgovaraju
svim vrstama kose je šampon na
bazi Panamskog drveta (vidi str. 170).
Ovom osnovnom sredstvu mogu se dodati trave sa
osobinama smirivanja, ć volumena kose,
č č stimulisanja u funkciji problema
koji postoji na kosi.
Ispiranie kose
Da bi č zdravu kosu osnovno je efikasno
ispiranjc kose. Dodavanje u posljednju hladnu vodu
ć ć ili soka od limuna u
č omjeru (vidi
str.186) ima ć
prednosti:
odabran on može uticati
na kosu i oslabiti je. Ne
ponavljajte šamponi-
ranje osim ako kosa
nije veoma prljava ili ako
• Da bi izbjegli navikavanje kose na šampon:
zamijenite dva č šampona iste vrste.
• U našim krajevima
voda ima dosta č
ka - kalcija koji se na
kraju taloži na kožu vlasišta i je prošlo sedam dana od
posljednjeg pranja kose. Što je ono
č š ć mora biti blaže. Ne postoji nonna što se č
vremenskog razmaka u pranju kose. Sve zavisi od
prirode kose, vašeg posla i okoline. Pranje dva puta
č predstavlja dobru č Danas
mnogi šamponi sadrže, osim komponente za pranje
i druge ljekovite komponente. Ova vrsta šampona
se koristi u dva dijela, sa vremenom stavljanja na
kosu od 2-3 minute. Treba pažljivo č č
upotrebe.
179
oko dlake. To ima za posljedicu
gušenje kože i č dlaku bez sjaja ilomljivom.
Kiselina u posljednjem ispiranju č kožu vlasišta
i dlaku od svih ostataka č
• Njegova uloga č š ć č č temperatu-
rom posljednjeg ispiranja ima sjajan efekat na Uuske.
One se stežu i zbijaju jedna uz drugu što olakšava
š č š i daje kosi svi lenka st i sjajan izgled.
Šamponiranja i ispiranja su na prvi pogled jednos-
tavne radnje, ali č se loše izvode.
Šta treba raditi:
1. Pokvasiti obilno kosu mlakom vodom (37 0c).
Ljuskice od keratina se otvaraju i šire. Obratite
pažnju! Kosa je mnogo osjetljivija nego kada je
suha. Ona se č i mrsi lahko. Brzo se
lomi.
2. Nanesite šampon koji odgovara
vrsti kose. Jedna kafe n a kašika
šampona je dovoljna. Razmažite
tu č sa obje ruke ili
rastvorite šampon u malo vode
što ć ravnomjerno
nanošenje ovog sredstva na
cijelu kosu. Trljajte postepeno
ć eventualno pomalo
vode. Pravite blage pokrete
prstima ć na cijeloj
dužini kose bez jakog pri-
tiskanja.
3. Ispirajte do kože i dugo - najmanje tri puta za
vrijeme pranja - u toploj ć vodi ć
kosu na sve strane.
-
180
4. č nije potrebno po drugi put šamponirati
kosu.
5. Ocijedite kosu blagim pritiskom rukama.
6. Isperite ć losionom ili jednos-
tavno u hladnoj vodi sokom limuna ili
rastvorom ć Ova dva antikalci-
fikatora daju sjaj svim vrstama kose.
7. Ocijedite ponovno ne pritiska-
ć kosu suviše, posušite
č č koji bolje
upija nego č platno.
8. š č š kosu č š
krupnih zubaca č š od
poti ljka i vrhova, pramen po
pramen.
9. Ostavite kosu da se suši na
vazduhu ili osušite ć
fena sa blagom toplotom. U
posljednjem č ne sušite
potpuno kosu, ć vazdušastija.
Što ne treba c:initi:
l. Koristiti ć šampon.
2. Prati kosu svaki dan.
3. Nanositi na kosu previše šampona ili pak na
nedovoljno vlažnu kosu.
4. Previše trljati kosu prilikom pranja.
5. Ispiranje u kadi ne dozvoljava pravilno odstra-
njivanje prljavštine niti ostatak šampona.
6. Koristiti suviše toplu vodu.
7. Uvijati i ć kosu i masirati je jako spužvastim
č da biste je bolje osušili.
8. Č mokru kosu.
9. Sušiti je fenom sa suviše toplote.
Karakteristike
rinuti se o kosi č poznavati
karakteristike kose
i njeno stanje kako bi mogli
zadovoljiti njene č
potrebe.
Ustvari,
suha kosa ne
održava se isto kao i
masna ili mješovita kosa (to č
masna pri korijenu i suha dužinom i na vrhovi-
ma). Oko jedne ć problema kose otpada na
suhu kosu. Druge dvije ć č se suviše
masne kose. Ne možete uvijek sami č o
prirodi svoje kože na vlasištu i kosi. Ne treba
oklijevati i potražiti savjet kod č č se
problem pojavi. On ć brže biti regulisan i
bezbolnije kao i bolje razmotren uz manji trošak.
Kao i za kožu, specijalna njega odgovara pojedi-
nim vrstama kože vlasi šta i vrsti kose. č
losioni, šamponi, sredstva nakon šamponiranja
održavaju kosu dobro i njeguju je samo ako se
koriste uz dobro poznavanje. Redoslijed primjene
raznih tretmana je ć č masirati, nje-
govati prije šamponiranja, prati, njegovati nakon
šamponiranja.
-
181
Uzroci problema kose su mnogobrojni. Mogu biti
unutarnje ili spoljašnje prirode ili istovremeno oba.
Č je dovoljno promijeniti šampon, primjeniti
đ tretman, povesti više č o higijeni
života ili pak donekle modificirati svoje navike
prehrane da bismo odmah otklonili nastali problem.
Površina prekinute
zdrave dlake
Zdrava kosa
Pojava
makrofibrila
Površina prekida
š ć dlake
Zdrava dlaka može podnijeti težinu đ 50 i I OO g i prije
prekidanja ona se izdužuje 20 do 30%.
Ovo možete lahko provjeriti: š č dlaku i č kraj
dlake za neki predmet težak 50 g, zatim 75 gr, zatim 100 g
(hemijska olovka, č ... ). Objesite ga ć drugog
kraja i posmatrajte č prekida dlake kao i njeno izduživanje.
Ne ć preciznu analizu, dovoljno je razapeti dlaku do
prekida. Ako se lahko kida, skoro bez izduživanja njeno stanje
je pogoršano.
(
Suha kosa
Prepoznavanje suhe
kože na vlasišfu
Osobe sa suhom epidennom č imaju
suhu kožu na vlasištu i suhu kosu. U č
da sumnjate napravite ć test: sedam dana
nakon pranja kose protrljajte prstom po koži
vlasišta. Ako prst ostane bez sjaja i suh koža na
vlasištu je suha. Prst može pomjeriti prhut - mrtve
č - koje padaju tada na ramena. Ponekad je
koža toliko suha da nastaje svrab i crvenilo. Ona
može biti osjetljiva na pritisak.
Prepoznavanje suhe kose
Ako protrljate više puta pramen kose prstima oni
ostaju bez sjaja i č Ova kosa se lahko mrsi.
Kada su njeni vrhovi dupli, kaže se da je kosa
iskrzana. Oni se teško č š Ponekad je koža na
vlasištu osjetljiva. Radi se o kosi koja je izgubila
svoju boju, o bojenoj kosi ili trajni.
Ova kosa je č š ć lomljiva, krta, siva i porozna.
Uzrok suhe kože na vlasišfu
i suhe kose
Ovu kosu ne treba zamjenjivati sa prirodno
tankom kosom ilomljivijom
nego što je to nonnalna
kosa. Ta neprijatnost
može poticati od nedo-
voljnog č tiroidne
žlijezde. Ali č š ć
njene uzroke treba tražiti u
naslijedstvu predaka, stresu, lošoj prokrvljenosti kože
na vlasištu ili ć tretmanima kose.
č loše odabrani šamponi, suviše topla sušenja,
182
đ bojenja i ondulacije ili
suviše č gruba i dugo č kose su
č glavni uzroci. Isto tako, sunce, vjetar,
morska voda, hlorisana voda, đ klimati-
zacija, loše provjetravanje (suviše zagrijane kancela-
rije i stanovi), dugo nošenje kape zimi, nošenje kacige
za motor, su ć uzroci ove vrste problema.
Masna kosa
Prepoznavanie masne kože
na vlasišfu
Tri dana nakon pranja kose, protrljajte prstom kožu
na glavi. Ako je prst mastan i sjajan, koža na
vlasištu je masna. Ponekad se na prstu osjeti jak
miris. U nekim č masne č se skup-
ljaju oko korijena dlake. U drugim se mogu napi-
pati prstom zadebljanja malih bubuljica (sebo-
č akne). Osobe č je epiderma masna, č
imaju i masnu kožu na vlasištu.
Prepoznavanje masne kose
Ova vrsta kose ima mastan izgled i tendenciju lijeplje-
nja za kožu na vlasištu, ponekad dan
nakon šamponiranja.
Fenomen je pone-
kad manje č
ljiv. U ovom
č na-
praviti test č
onom opisanom za kožu
vlasišta. Protrljajte pramen kose više puta
ž ć ga đ palca i kažiprsta. Ako su prsti masni i
sjajni kosa je masna. U drugim č poj ava
akni na č uz č izbijanja kose može
č postojanje masne kose.
Uzroci masne kože na vlasištu
i masne kose
Osobe koje imaju masnu kožu moraju biti oprezni i
pratiti ć razvoja hipersekrecije sebuma ili
seboreje. Ona guši kožu na vlasištu i prošimje se na
svu kosu. Ovaj fenomen može imati
uzrok u hormonalnom ć
ali upremorenosti, neredovnoj
ishrani, bogatoj ć i š ć
i lošoj probavi, depresivnom stanju,
emocionalnom šoku i izvjesnim
lijekovima. Može imati i direktnu vezu
sa lošom higijenom života i nedostatkom
kiseonika, đ okoline ili korište-
njem đ sredstava za njegu kose.
Isto tako i gmbi tretman i kose č masiranja,
previše toplote) favorizuju č sebuma.
Miešovita kosa
Prepoznavanie mješovite kose
Koža na vlasištu kao i dijelovi kose uz sami kori-
jen su masni. Nasuprot tome kosa je suha,
nedostaje joj č na cijeloj dužini i vrhovi-
ma pramenova.
Poriieklo miešovite kose
To je kombinacija faktora opisanih za svaki od
prethodnih problema. Sebum pomiješan sa znojem
normalno obrazuje zaštitnu hidrolipidnu skramu
oko dlake. U č mješovite kose ne uspije-
va otkrivanje cijele dužine dlake. Ona je pak
izložena svim spoljnim agresijama klime, atmos-
fere đ č hemijskim ili
č i vremenom se uništava.
183
Prhut
Prepoznavanje kože vlasišta
sa prhuti
Da bi pravilno č ovo oboljenje treba najprije
definisati da li se radi o masnoj prhuti (masna koža
vlasišta) ili suhoj (suha koža vlasišta). Suprotno
suhoj i sitnoj prhuti koja se odvaja od suhe kože
vlasišta i pada na ramena, masna prhut
zvana skvam (ljuspice), prili-
jepi se za masnu kožu
vlasišta gdje izaziva
svrab! U č da
sumnjate napravite
ć test:
č nekoliko
prhuti đ dva
papira koji upija ili dva glatka papira. Ako je mrlja
na papim masna, radi se o mrtvim ć ulije-
pijenim sebumom, koje se skupljaju oko korijena
dlake. To je dakle masna prhut. Ako ne ostaje 1mlja,
radi se o suhoj prhuti.
Porijeklo prhuti na koži vlasišta
U zavisnosti od č to su isti uzroci opisani u
paragrafu koji se odnosi na masnu ili suhu kožu
vlasišta. U oba č postoji ubrzanje procesa
obnavljanja ć kože na vlasištu.
Ispadanie kose
Prepoznavanie ispadania kose
(alopeciia)
Obnavljanje kose je uslovljeno prirodnim rit-
mom. U ć kosa č brže raste
i to veoma ubrzano. U jesen ispada-
nje kose je prirodno č u
odnosu na ostatak godine.
č i duga izlaganja
suncu mogu đ biti uzrok
ć ispadanju kose,
nakon povratka sa odmora.
Ispadanje kose (normalno) je
đ u funkciji ciklusa kose
kojije individualan za svaku osobu.
Dakle, teško je unaprijed odrediti broj
ispadanja dlaka i vrijeme kada bi se tre-
bali č brinuti o ispadanju kose. O nenormal-
nom ispadanju kose možemo govoriti kada neko
gubi dnevno više od 30-40 dlaka (neki specijalisti
pretpostavljaju da je to broj 40-100 dlaka dnevno!)
I to u periodu više od tri sedmice. Ovu č se
lahko realizuje.
Ali ponekad su ć simptomi manje
č Kosa raste u manjem broju dlaka i mjes-
č je tanka. Da to saznate dovoljno je š č
nekoliko dlaka sa vrha glave i nekoliko sa zatiljka.
ć ove dlake pod lupom možemo č
č razliku u debljini. Da bi ocjenili kvantitet
i kvalitet kose izdvojite dva pramena na razmaku
od 1 cm jedan na prednjem dijelu glave, drugi
pozadi. Ako na dodir osjetite da je jedan od pra-
menova tanji i slabiji to može č da je proces
ispadanja kose č na tom dijelu. Tada treba
hitno reagovati.
184
Uzrok ispadania kose
Razlikujemo progresivno ispadanje kose, č
ili č nasljednog porijekla ili hormo-
nalnog od ispadanja kose organskog porijekla ili
redovnog ispadanja. U prvom č treba uspori-
ti razvoj ž ć ciklus života dlake. U dru-
gom č ć je intervenirati da se zaustavi
ispadanje i stimuliše rast kose ć odgovara-
ć tretman koji propisuje specijalista za kosu.
Ispadanje kose organskog porijekla može biti
posljedica emocionalnog ili č šoka koji ste
doživjeli tri mjeseca prije konstatovanja ispadanja
kose, to može biti i hormonaini ć neprim-
jerena ishrana koja se č č u nedostatku
kalcija, cinka, željeza, proteina, kao i đ
bolest, stres ili pretjerani umor. Seboreja (suviše
sebuma) i pojava prhuti mogu biti simptomi
ispadanja kose.
Regenerativna
đ prirode kose
ć spoznavanje
nastalih č
problema i to kako
na njih odgovoriti
na adekvatan č
Suha koža na
vlasištu, suha ili
upropaštena kosa
e Stimulisati cirkulaciju krvi
i lojne žlijezde ć
č i masiranja kože na
vlasištu, svako č
e č njihovo djelovanje
jednom od ć radnji da
biste ublažili i kompenzirali
nedostatak zaštitnog sebuma.
Za to možete uraditi :
- Nanositi na kožu vlasišta, pnJe
šamponiranja, hidratantne i hranljive kreme,
na bazi lipozoma, biljnih ulja i vitamina E. One
imaju djelovanje š č i olakšavaju ć razm-
jenu. Isto tako možete zamijeniti kremu za masažu sa
č uljem ružinog drveta ili cvijeta narandže
č se doza: 1/9 ili l doza č ulja na
9 doza biljnog ulja ili drugih supstanci).
- Ili masirati nježno kožu vlasišta sa revitalizira-
ć preparatom od ulja žitnih klica koje možete
sami napraviti.
185
JEGA
Maska za njegu od ulja žitnih klica za suhu
kosu, onduliranu ili bojenu kosu
e 2 supene kašike ulja žitnih klica (ili bademovog
ulja, maslinovog, ricinusovog, žitnih klica,
č č ulja) e 1 žumanjce e nekoliko supenih
kašika č od trava.
Pomiješati sve sastojke i nanijeti mlaku
masku na kosu, pokriti aluminijskom
folijom i zamotati sve toplom
spužvastom maramom. Ostaviti da
maska djeluje bar 20 minuta
(eventualno zadržati cijelu ć
Završiti šamponiranjem uz
dodatkom kne (da kosa dobije
sjaj) ikinina (da kosu č
- Možete tako nanijeti i neki
rastvor trava prije šamponi-
ranja.
Uvarak trava za suhu kožu na
vlasištu sa ili bez prhuti
e 50 g cvijetova i š ć od kantari-
ona e 50 g cvijeto va narandže e 5 g
cvjetova i š ć crnog sljeza.
U jednu šerpu (ne kOlistiti aluminijsku šerpu) staviti 75 CI
vode, kuhati biljke na blagoj vani l sat. Ostaviti da se
ohladi. Procijediti. Dobije se 25 CI č
(za hi nanošenja). Dodajte kesicu
aspuina u prahu koja
ć
održavanje rastvora
l sedmicu u fiižideru.
e Izbjegavajte č pranja, svedite ih na jedanput
usedmici.
e Izbjegavati treba č č vodu i hlorisanu
đ jer isušuju kosu.
e Ne zaboravite isprati kosu svaki put nakon
kupanja u moru.
e Izbjegavati pretjeranu č toplotu, toplu
vodu previše i sušenja ...
e Ispiranje odvarom koprive stimuliše cirkulaciju
krvi, rast kose, a ć rastvor ili rastvor
limunovog soka daje joj sjaj .
Masna koža
na vlasištu i
masna kosa
Da bi č
regulatorno
" djelovanje gline dodati
ć trave u obliku č
ulja: č dušica, neven, lovorika, narandža,
lavanda, ruzmarin .. . č doza 1/9 ili 1
doza č ulja na 9 doza biljnog ulja ili
druge supstance) ili navedene biljke u obliku
odvara.
e Nakon lagane
e Svijetla kosa: l šolja svježe vode + 112 limuna.
e Tamna kosa: l šolja svježe vode + Isupena
Uvarak trava za
masaže kože na vlasištu sa
losionom od mušmule ili
kamfora dobro nakvasiti kosu.
kašika ć ć masnu kožu na glavi -
e Nanijeti masku - šampon od gline.
ć maska - šampon za masnu kosu
e 50 g Panamskog drveta e 50 g gline e 75 cl vode.
Dodavati malo pomalo vode u prah, neka č
i ostaviti da se hladi, da bude mlako. Eventualno
dodati malo vode da se dobije gustina kaše.
Nanijeti mlako na vlažnu kosu. Ostaviti da djeluje
20 minuta pod aluminijskom folijom i spužvastom
maramom. Protrljati ć malo vode. Isprati.
186
sa ili bez prhuti
e 50 g š ć koprive e 50 g
č dušice e 50 g lavande.
Postupiti isto kao kod suhe kože na vlasištu (vidjeti
str.185). Ostaviti da djeluje 15 minuta prije nego pro-
trljate sa malo vode laganim masiranjem. Isperite
obilno vodom sa rastvorom limuna ili ć
e Ispirajte sa pivom:
Natopite pivom kožu na vlasištu i opranu kosu.
- Ostavite da djeluje 15 minuta.
- Isperite dobro.
- Posljednjem ispiranju dodajte mješavinu od tri
supene kašike piva u č š vode. Pivo ne ostavlja
miris kada se kosa osuši.
e Oknijte kosu: 100 g kne u prahu, 5 cl vode, 1 supe-
na kašika ricinusovog ulja (osim za masnu kosu).
Gusta kaša: rastvoriti prah u vodi, staviti da
č Ostaviti da se ohladi. Dodati ulje. Nanijeti
toplo na kosu.
• Izbjegavajte stimulaciju kože č ili
suviše jakim masiranjem.
• đ izbjegavajte direktne izvore toplote.
• Obratite pažnju na ishranu.
Masna koža na
vlasištu, suha kosa
Iritirana koža na vlasištu
Blaga masaža č uljem lavande (dozira-
nje 1/9, vidjeti str.185) ili pak losionom na bazi
cinka i narandžinog cvijeta, poznatog po svojim
sedativnim i č osobinama što može
smiriti iritaciju kože. Utrljajte dobro u kožu na
vlasištu.
• Nakon laganog masiranja kože
na vlasištu kože losionom od
mušmule, dobro nakvasiti kosu.
• Namazati vrhove kose sa dva
žumanca pomiješana sa jednom
kaši kom meda.
• Nanijeti na kožu vlasišta
ć i ljekovitu masku-
šampon od gline (vidjeti recept str. 186).
• Da biste dobili blistaviju
kosu uzmite šampon za jedan
ton svijetliji, stavite ga samo
10.-15 minuta (šampon za
bojenje ć imati vremena
da djehye).
- Ostaviti da djeluje 15 minuta, protrljati
sa malo vode, laganom masažom.
• Isprati obilno ć vodom. Zaštititi dužinu i
vrhove kose hranljivom i regenerativnom kremom.
• Nanijeti sok od limuna.
- Nanositi na opranu kožu vlasišta sok od limuna uz
ć vate na š ć red po red, ne ć na kosu.
- Ne ispirati.
187
Prhut
• Vodite č o ishrani, relaksirajte i
provjetrite kosu i č ne ć
suviše kožu na vlasištu.
• Nanositi blagim masiranjem č uljem
od eukaliptusa, kamfora ili lavande č
doziranje: 1/9 ili l doza č ulja na 9 doza
biljnog ulja ili drugih supstanci); Ostaviti da djelu-
je 5 minuta. Odlijepiti prhut ć šampona pro-
tiv prhuti koji odgovara vrsti prhuti (masna ili
suha).
• Jedan drugi stari lijek protiv prhuti je svakod-
nevna masaža sa odvarom ruzmarina i dodatkom
đ prstima boraksa.
• Završiti ispiranje bijelom koprivom.
• Izbjegavati suviše jake izvore toplote.
--
Rascvietala kosa
• Jedini efikasan lijek je ć rascvjetale vrhove
kose. č i zaštititi vrhove kose kremom na
bazi ceramida ili pak silikona.
• Ne ostavljajte kosu da se suši na vjetru.
Ispadanie kose
ć pomenuti simptomi trebali bi vas zabrinuti.
Odmah morate reagovati prije nego što se proces
ispadanja kose ustali. Iz predostrožnosti, pametno
je provesti tretman protiv ispadanja kose uje-
sen, kada se ispadanje kose č
ubrzava. Problem je č složen
ako kosu sami č
Savjetujemo vam konsul-
tovati specij alis-
tu koji ć
postaviti č
dijagnozu i propisati tretman
koji treba provesti za nekoliko mjeseci.
Neke njege kose ć lipozoma i vitamina
poboljšavaju rast kose.
Prirodno tanka
i slaba kosa
Tanka kosa nije uvijek rijetka, ali je slabija od
drugih vrsta kose i mora joj se posvetiti posebna
pažnja ako želimo č zdravu kosu i njen
sJaJ .
• Redovno je č i masirati na ć
č
188
• Koristiti blage šampone
koji kosu č vazdušastom.
• Voditi č osilikonima
malo rastvorljivim u vodi , a
prisutnim u nekim šamponi-
ma i sredstvima za njegu kose.
Oni mogu tanku kosu č
teškom, lijepljivom ismolastom.
• Nanesite s vremena na vrijeme masku sa knom.
Ona ima osobinu oblaganja i č ovu kosu š ć
Njena neutralnost ne modificira boju kose.
Neutralna maska sa knom
za tanku kosu
Dok se ona hladi do temperahIre od
37° e č č kosu i č
toga spužvastu maramu. Ostavite tako 40 minuta.
Isperite je obilno u ć vodi, zatim normalno
operite kosu.
Umazana i liepliiva kosa
Prorijedite svakodnevno šamponiranje tako da
perete kosu samo svaka dva do tri dana. Ne
provodite nikakav tretman nekoliko sedmica osim
ispiranja rastvorom limuna ili jabukovog ć
koji daje kosi prirodni sjaj. U velikom broju
č umazana kosa bez sjaja je posljedica
đ njege: neadekvatnog šamponiranja i
vrlo č nedovoljnih ispiranja kose, dugog i
č friziranja. Č da se otklanjaju sa kože
u dubini i kose svi ostaci sredstva kao pauze u
primjeni raznih tretmana, može č ponovno
ć prirodne č umazanoj i ulje-
pij enoj kosi. Danas postoje specijalni šamponi
č č koji otklanjaju ostatke č sred-
stava sa kose.
Mekana kosa
Izbjegavati gelove, kreme i preparate na bazi voska
koji sadrže ulja. Oni č kosu još slabijom.
Nasuprot tome, odabrati podizanje korijena kose ili
stavljanje trajne.
Kosa ć
č elektricitetom
Upotrebljavati uglavnom č od dlake vepra
č š od roga. č materije mogu samo
Kosa sa ondulaciiom
ili boiena kosa
Ovu vrstu kose koju h'etmani, a č oksidanti
isušuju treba redovno održavati. Ovoj vrsti kose veoma
dobro odgovara njega za suhu kosu, a č vitamini
sa svojstvima antioksidanata. Pranje kose uz nanošenje
kne doprinosi održavanju lijepih boja đ dva boje-
nja a još ć pomjeranje termina bojenja kose.
Kosa bojena knom (ili bojena kratka kosa) ne smije se
dugo izlagati suncu, jer postoji opasnost promjene boje.
Kupanja u morskoj vodi ili bazenu imaju isto djelova-
nje ukoliko se kosa ne ispire č vodom.
Ovoj kosi je potrebno vratiti fleksibilnost uz ć
maske za njegu od žitnih klica (vidjeti str. 185) i to
nanošenjem prije šamponiranja ili na č kosu.
Ako je kosa prljava, oprati je prije veoma blagim
šamponom.
č č elekhicitet. Rastvor (uvarak) ruzmarina (
(vidi sh'. 185) može ć kod ovog fenomena kose.
189
Razne vrste trajnih
NDULACIJA
rajna ondulacija (nazvana još
trajna) ili ispravljanje kose ima
za cilj modificiranje prirodnog
oblika kose.
Ispravljanje kose ć ravnanje suviše
č kose (pazite, ovaj postupak je prava trau-
ma za kosu) trajna pak č ili pravljenje uvo-
jaka na ravnoj kosi ili jednostavno postizanje volu-
mena na frizuri. Njeno trajanje je od tri do šest
mjeseci u zavisnosti od sastava kose i tipa đ
trajne. To je posao koji zahtijeva mnogo preciznos-
ti koliko u dijagnosticiranju stanja kose, toliko u
izboru sredstava i đ vremena stavljanja
preparata.
Šematski, trajna obuhvata tri radnje od
kojih su dvije hemijske operacije i
jedna č Sve se odvija
na principu ć ili toplote.
Ali, prije svega može se č sa
specijalnim šamponiranjem koje
ima za cilj da otvori ljuskice
na dlaci da bi č
sredstvo koje se nanosi
bolje prodrlo u dlaku.
....
Etape traine ondulaciie
1. Hemijsko-fizikalni proces koji se sastoji u
prekidanju hemijskih veza (disulfidnih veza) unutar
keratina da bi dlaka izgubila prvobitni oblik i
omekšala se.
2. č proces se sastoji u davanju novog
oblika dlaci. U č kada se kosa č
koriste se vikleri na koje se navije kosa.
3. Hemijski proces fiksiranja uspostavlja hemijske
veze unutar keratina i ć tako novi oblik
dlake koji joj je dat č procesom.
Vrste trainih ondulaciia
Danas se trajna radi na hladno. Postoje hi vrste trajni:
IDadna trajna sa alkalnim preparatom
(pH više ili manje č je č
i č Ona odgovara zdravoj kosi
i traje od tri do šest mjeseci.
IDadna trajna sa kiselim preparatom
zove se još "mini-val". Njen pH
faktor 6-7 je č onom u dlaci
koži na vlasištu, ona dakle
stvara zaštitni sloj na dlaci i
koži .
Odgovara tankoj kosi, slaboj, š ć i bojenoj.
Ona se zadržava na kosi pola vremena ć nego
alkalna trajna.
Afro-trajna preparacija uglavnom je č onim
prethodnim ali je djelovanje preparata ublaženo.
On štiti dlaku mnogo više i odgovara č
osjetljivoj kosi. Njena uloga se č na
fOlmiranje frizure i odlepljivanje korijena.
Efekti hladne traine
Da bi napravili č na kosi i nametnuli joj novi
oblik koristimo viklere. ć č efekat
friziranja kose ili talasa đ debljina viklera.
Ako, jednostavno želimo ć volumen frizure
koristimo krupne č umjesto č viklera.
Kada se ispravlja kosa preparati i radnje su č
ali se ne koriste vikleri. Tada se koristi kremasti
č kondisioner koji pomaže ispravljanje kose
ć č š
Kada je završen proces redukcije, radi se ispiranje
koje ima za cilj otklanjanje preparata. Tokom ispi-
ranja treba i cijediti kosu i uvjeriti se da se fiksator
ne rastapa. Hemijski postupak fiksiranja uz ć
oksidanta na bazi vodenog rastvora hidrogen pe-
191
roksida ima za cilj uspostavljanje hemijskih veza
unutar keratina. Neophodno je voditi ovaj proces
dobro š ć vrijeme postojanja. Nedovoljna
fiksacija č č kose koje ne traje dugo.
Najzad, neophodno je obilno ispiranje da bi se iz
kose odstranili svi ostaci preparata za fiksiranje.
Frizeri koji su ovladali tehnikama uspjevaju dobiti
sve vrste frizura ć gamu preparata za pro-
fesionalce. Odvojiti korijene, č ć volu-
men na đ dijelu pramenova i vrhova,
modelirati talase, frizure ondulacije, napraviti kon-
tinuitet trajne od korijena dlake ... Oni najkreativni-
j i uz ć iskustva to dovode do savršenstva
vještinom svojih ruku i ljubomorno č tajne.
-
Savieti za
pravlienie hladne
traine kod ć
Napraviti trajnu kod ć je sasvim ć pod
uslovom da vodimo č o nizu okolnosti.
• Stavljati trajnu na savršeno zdravu kožu
na vlasištu i prethodno opranu kosu.
• Postaviti č dijagnozu o karak-
teristikama kose i njenom stanju.
Ustvari, izbor preparata ovisi o sas-
tavu kose (tanka, srednje debljine) o
njenoj prirodi (normalna, suha, masna)
i o njenom stanju (prirodna, bojena, bez
boje ).
Tako ć osjetljiva dlaka zbog bojenja zaht-
jeva slabiji proces redukcije nego
kosa koja nije bojena. Ako
se na nju nanese suviše
jak preparat, hemijske
veze u keratinu ć
uglavnom uništene. One se ć uspostavItI
dovoljno tokom fiksiranja i trajna ć uspjeti.
• č pažljivo uputstvo o upotrebi. Ako
poželite ć ili smanjiti č ili se nadate
ć ili smanjenju dužine trajanja ondulacije
mnogo griješite. Dobar rezultat ovisi o striktnom
pridržavanju uputstava.
• Ne pravite nikada trajnu i istovremeno bojenje
kose (ili skidanje boje) ili ne č to na tek obo-
jenu kosu ili na tek dekolorisanu kosu. Osim
č preporuke i č č upotrebe, treba
č dvije sedmice đ te dvije radnje ako ne,
postoji opasnost da se boja sasvim promjeni.
• Izbjegavajte stavljanje ondulacije u suviše prib-
ližnim tenninima. č pravljenje ondu-
lacije ili č sa ć razmakom izgleda kao razu-
man tennin.
• U svim č napraviti trajnu ondulaciju
prije bojenja i odstranjivanja boje sa kose .
• Da biste održali lijepu trajnu, važno je da
koristite specij alno đ ko-
č sredstva. Šampon sa pH
neutralnim faktorom daje volu-
men i sjaj kosi sa trajnom, koja
je č bez sjaja. On ć istovre-
meno olakšati š č š
Supstance regenerativne maske po-
č djelovanje šampona dublje,
č š ć č i popravljaju, ako
treba, š ć kosu. Neki serumi na-
neseni na opranu i đ ko-
su mogu zaštititi frizuru
... do ć šam-
_ pomranja.
• Kada istovre-
meno koristimo dva ili tri preparata za onduliranu
kosu, č se da ih biramo od istog proiz-
đ č Njihov sastav je ispitan tako da su ti
proizvodi komplementarni.
• Trajna ondulacija koja nema oblik nakon
šamponiranja obavezno se č Samo vikleri,
č č željezni ili č mogu ukloniti
efekat "loše frizure".
č hladna
RAJNA
đ na poludugoj kosi,
postavljanjem viklera ova
trajna daje ć slobodu
friziranja nego usmjerena
trajna.
!il Nanesite neutralni
LJ šampon. č sa
odvajanjem pramenova
kose od sredine u obliku
trake širine viklera od
do zatiljka. Podijelite je na
č ipridržavajte
pramenove naVljene
sa šesticama.
Postupite isto na
svim stranama.
Izl Radite pramen po pramen. Razdvojite pramenove
tJ na I cm širine, zaštitite vrhove specijalnim papirom.
Namažite dužinu i vrhove slabim č zatim
dopunite sa jakim č Potrebno je 35-40
viklera.
193
Metoda direktne trajne ć moduliranje
č č u funkciji stanja kose. Ovdje je cilj
dobiti volumen kose na vrhu glave kao č na
vrhovima kose.
Gl Uvucite langetu đ gumica i kose da ne bi
LJ ostali tragovi . Strogo poštujte č
vrijeme od stavljanja.
141 Dobro isperite. Iscijedite ć č
LJ Nanesite fiksator zatim postupite kako je č
za usmjerenu trajnu
(vidjeti str. 194).
!sl Nakon što ste č
LJ kosu od korijena do
vrhova, napravite frizum
sa okIUglom č
Poprskajte lakom
sve ž ć
fleksibilnost
č
II
Pribor i preparati
Šampon sa pH neutral-
nim faktorom - preparat
č i neutralizator -
20-30 viklera - č
traka za zaštitu kože na ivi-
cama (u č sušenja pod
haubom) - kapa za tuširanje -
zaštitne langete - krema za
š č š - zaštitni papir za vrhove kose.
Na kratkoj kosi ova trajna se pravi đ ć
č u funkciji željene frizure (razdeljak na
strani). č se ovdje nanosi nakon navijanja
pramenova na viklere. Preparat se ravnomjerno
nanosi od korijena do vrhova. Radi se o indirektnoj
trajni.
194
INI VAL"
vdje je cilj dati kosi
volumen podizanjem
korijena kose.
fil Nakon šamponiranja, na vlažnoj kosi č
LJ č š koji ima produžetak - razdjeljak na strani
i transverzalni razdjeljak od jednog uha do dmgog.
Izl Napravite pramenove od l cm debljine, paralelno sa
tJ razdjeljkom na strani i vrhove zaštitite specijalnim
papirom za tu svrhu.
3 Navijte kosu uredno pramen po pramen
na viklere.
"il Vikleri na
LJ zatiljku glave
su đ
paralelno sa
transverzalnim
razdjeljkom.
!sl Da bi izbjegli tragove gumica na viklerima
LJ uvucite zaštitne langete đ navijenih pramenova
I gumica.
195
161 Nakvasite navijenu kosu č Stavite kapu.
LJ Strogo poštujte vrijeme koje je đ Isperite
obilno navijenu kosu i posušite č č još
uvijek navijellU kosu na viki ere neutralizatorom. Poštujte
strogo vrijeme stavljanja. Isperite dobro. Skinite viklere.
Da biste bili sigurni da nije ostalo tragova preparata
isperite još jednom. Od tog trenutka sve vrste friziranja
možete raditi: feniranje, sušenje pod haubom (prije toga
stavljeni su vikleri), prav-
ljenje frizure ć
fen a i ruku,
sušenje bez
fena ...
Gl Korištenje krupnih viklera za ovu vrstu hladne
LJ trajne zvane usmjerena ć odvajanje
korijena-podizanje i dobijanje izvjesnog volumena kose
i blagih uvojaka na frizuri. Friziranje prstima, pramen po
pramen sa upotrebom pjene daje ovoj trajni sasvim
prirodan izgled kose.
Razne vrste
o JENJA KOSE
avremene tehnike vam
ć da se
prepustite slobodno
svojoj mašti. Ali č
promjena boje kose
nije bezazlena odluka.
Boja kose u velikoj mjeri doprinosi dobroj
ravnoteži vašeg imidža. Treba paziti da je ne
poremetite, i da ste sigurni da ć nova harmonija
biti koherentna. Treba đ znati da bojena kosa
zahtijeva redovno održavanje ako želite č
njenu gipkost, savit1jivost, bujnost i sjaj. Ova vrsta
njege je utoliko više neophodna ukoliko je kosa
ranije bojena ili je imala trajnu. Iz svih ovih razlo-
ga pametno je pokušati pri-
vremeno bojenje ili
koristiti periku.
Izbor je širok jer
postoji č pale-
ta boja i onih za
uklanjanje neke boje,
koje idu od č do
najdiskretnijih kao i upotrebe raznih tehnika.
Traino boienie kose
Te boje su č One sadrže i podlogu za oksi-
daciju boje. U mješavini, oksidant izbjeljuje
prirodne pigmente i istovremeno novi pigmenti
prodiru kroz koru dlake.
Oksidant se sastoji uglavnom od vodonikovog
superoksida. Podloga bojenja sadrži uglavnom
amonijak i molekule zvane "prethodnici".
Amonijak ima dvostruku ulogu: osloboditi kiseonik
iz oksidanta i olakšati prodiranje "prethodnicima"
unutar dlake. Molekuli - prethodnici u kontaktu sa
kiseonikom se pretvaraju u boju. Trajno bojenje
ć na bilo kojoj č boji dobijanje
željene boje. Danas ć istraživanji-
ma đ u laboratorijama, željeni
rezultat se precizno postiže, a preparati
predstavljaju veliku sigurnost pri
upotrebi kada ih nanose kompe-
tentni č
Ova vrsta bojenja pokriva
savršeno sijedu kosu.
Pošto boje prodiru do srži
dlake one se ne gube pranjem
kose. đ korijene dlake
treba retuširati svakih č
do šest sedmica. Da biste dobili jed-
noliku boju produžite vrijeme stav-
ljanja boje po 5 minuta na svaku vre-
mensku dužinu. Kiseli
šampon uspostavlja pH
dlake, steže ljuske na
dlaci i daje koži
nježan i sjajan izgled.
č je to pogod-
no za tanku dlaku
kako bi se izbjegla
njena porozno st.
-:::- - --;;; Š
Boienie ton na ton
Ova tehnika bojenja je č prethodnoj.
Upotrijebljene boje su iste, ali je okasidant slabije
doziran. Amonijak se zamijeni uglavnom slabijom
bazom. Održavanje boje na kosi je manje od onog
kod trajnog bojenja (oko šest sedmica u zavisnosti
od prodiranja boje). Djelovanje č
prirodnog pigmenta na dlaci je blaže. Bojenje se
postepeno gubi, a da ne ostaje trag na korijenu
dlake.
Ova vrsta bojenja ne posvjetljava prirodnu boju i
pokrivanje sijede kose je č Pod
uslovom da dobro odaberete nijansu, ova tehnika
ć dobijanje odsjaja ton na ton, transpa-
rentno pokrivanje sijede kose i prirodni efekat
cijele kose.
197
Izbieliivanie kose
Mnogo je sredstava za izbjeljivanje
kose - emulzije, kreme, šamponi, ulja i
oblozi, koji mogu posvijetliti kosu u
nizu raznih tonova. Oni
ć dobijanje odsja-
ja na vrhovima kose kao i
dobijanje sjaja, plavih pra-
menova, izbjeljivanje pra-
menova kose. Ove tehnike
dekoloracije č
i poboljšavaju da bi što bolje
malni ciklus rasta. Ona ć bolje podnositi prom-
jenu boje šest mjeseci kasnije.
Polu-traina
boienia
ć polutrajnih bojenja
izbjegava se bojenje oksi-
dacijom. Ne nanosi se više
na kosu rastvor hidrogen per-
oksida, niti amonijak nego
blaga baza koja ć
bojenje. Ona zahtijevaju
direktno nanošenje boje ili
površinsko što se jednos-
tavno izvodi stavljanjem na
površinu kose. Ta sredstva
prodiru više ili manje u
dlaku u zavisnosti da li je
ona više ili manje porozna.
Ova bojenja imaju blaže djelovanje i manje su
osjetljiva, ali posljedica toga su manje radikalni
efekti. Boja se postepeno gubi prilikom pranja
kose (brže ako je dlaka porozna) i tako je njiho-
vo trajanje č na nekoliko sedmica.
Pošto nema oksidacije posvijetljavanje kose ne
postoji.
Ova tehnika ć intenZlVlfanj e
prirodne boje kose i dobijanje č reflek-
sa na njoj. Sijeda kosa požuti i č je
pokrivena. Cjelokupni izgled kose ostaje
veoma prirodan.
198
Kratkotraina
boienia
Ove boje se nanose oko
kutikule 1 nestaju sa
šamponiranjem kose. One
osvježavaju prirodnu boju
koja je bez sjaja, ć
kosi njen prirodni sjaj
nakon dužeg izlaganja
suncu, osvježavaju boju
kose đ dva bojenja,
uljepšavaju prirodnu boju,
požute sijedu kosu i daju
joj sjaj. Imaju dvostruku
prednost. Lahko se i brzo
upotrebljavaju
(ne ispiraju se vodom)
poboljšavaju friziranje.
U stvari č ih
nalazimo kao sred-
stva u boji za ispi-
ranJe kose sa
aktivnim fiksira-
ć agensima.
Široka gama pjena 1
sprej ova u boji ć
intenziviranje ili promjenu prirod-
ne boje kose za jedno č Ova sredstva se ukla-
njaju pranjem kose. Ona su veoma č za
probanje nove boje prije nego definitivno č
obojiti kosu.
Boienie kose ć bilia
Ovo su blaga bojenja na bazi biljaka, koje osim
prirodnih nijansi daju snagu tankoj kosi i ć
kosi sjaj. Prirodne boje ne prodiru u kosu, ali je
obavijaju skramom u boji kroz koju se nazire
prirodna boja. Njihovo djelovanje ć
č nakon nekoliko nanošenja.
Tako se dobijaju najviše dva č
tona. One odgovaraju svim vrsta-
ma kose. Ako ih ne obnavljate,
odgovara srednje tamnoj ili đ kosi kojoj daje
sjaj i intenzitet. Plava kosa na koju se nanese kna
može postati narandžasta.
Kna za crni odsjaj predstavlja dobar izbor za
pokrivanje prve sijede kose na tamnoj kosi.
Ona se koristi na isti č kao kna za
đ odsjaj.
ć je modulirati reflekse kne
ć prilikom pripreme
vodu sa rastvorom biljaka.
gube se prilikom svakog pranja
kose. Bojenje kose ć bi-
ljaka je smjelije nego hemijsko
bojenje, a rezultat manje pre-
cizan jer osim đ
e orah e zelena ljuska oraha
e kora oraha e kamilica
Rastvor: staviti da č
2 kašike ovih biljaka na 1 !itar
vode. Ostaviti rastvor da č
đ 15 i 30 minuta u zavis-
• Kamilica: refleks venecijanska
plava boja,
• Kadulja: đ refleks,
• Crni č tamno zlatni refleks
u zavisnosti od upotrebljene
doze č stanja kose, preparat nije stabilan,
a č bojenja zavisi od njegovog
sastava.
nosti od ć ili manje č
nijanse. koju želite. Koristiti
rastvor pri ispiranju.
Prirodne boje ne pokrivaju sijedu kosu
kada se ova nalazi na površini od 30%
cijele kose.
Za đ ili crni
odsjaj kose: kna
(vidjeti recept str. 186-187)
ć biljnih boja postepeno razvija boju kose
prema tome kako se nanosi. Kna je č boja.
Kna bogata taninom je astringens i zbog toga odgo-
vara kosi koja je masna. Ona ima svojstvo oblaga-
nja i daje gustinu i sjaj kosi. U tom smislu, č i
neutralna (ona koja ne boji) je zanimljiva. Nije
štetna, ali delikatna je za rukovanje. Rezultat se
postiže ć pri prvom nanošenju i intenzitet bojenja
zavisi od vremena stavljanja i miješanja
crveno/crno, što svako može uraditi. Ona dobro
199
Za posvietliavanje kose: kamilica
Kada se ponavljaju ispiranja kamilicom ona posvi-
jetle plavu kosu za jedan do dva tona i
ć dobijanje svjetlih pramenova.
Redovno korištenje kamilice ima š ć djelo-
vanje na kosu kojoj je potrebna takva vrsta njege.
Da potamnite kosu:
orahova kora
Srednje đ kosa, ispirana sa rastvorom
orahova lista dobija đ odsjaj; sa zelenom
ljuskom od oraha dobija se đ topao ton; sa
korom od oraha zlatno đ ton.
Za dobiianie zlatne boie:
š ć č
Č više ili manje jak odgovara plavoj kosi sa svi-
jetlo đ sjajem, i intenzivira boju sa dodatkom
divnih zlatnih odsjaja venecijanske boje. Rezultat
ovisi od mješavine i vrste š ć za č
Savieti za boienie
kod ć
I
Danas možete uraditi sve vrste bojenja kod ć
Da bi ona uspjela, ć savjeti vam mogu biti
korisni.
\
• Kako bi sve šanse za uspjeh bile na
vašoj strani treba najprije dobro raz-
motriti ton svoje kose na kom je on nivou
na ljestvici tonova koju koriste profe-
sionalci u č svijetu.
Svaka nijansa predstavlja jedan
pomak tona. č nije za nekog
ć identificiranje č tona
kose u odnosu na tu ljestvicu. Da
biste izbjegli đ bolje
je potražiti savjet č
Treba znati da ć rezultat
bojenja biti malo č od
boje predstavljene na
ambalaži jer zavisi od prirode, stanja i sjaja kose
svake osobe .
• Prije korištenja prvi put bojenja oksidacijom,
napravite probu č i kada to radi frizer ako se prvi
put boji kosa) jer alergijska reakcija na neki sasto-
jak kose nije nikada č Nanesite na ruku ili
iza uha malo boje. Ako se nikakva reakcija ne
pojavi kroz č osam sati, boja odgovara.
Na najmanju reakciju (crvenilo, svrab,
bubuljica .. . ) bolje je potražiti drugu
boju.
• Strogo se pridržavajte priloženog
uputstva uz boju.
• Bojenje ć biljaka je č
nepredvidivo, a stanje kose prom-
jenljivo. Napraviti test bojenja je
najbolji č da znate koje je vrijeme
potrebno za postavljanje boje i krajnji
rezultat. Zato č jedan pra-
men kose od posljednjeg
šišanja ili skupite kosu od
posljednjeg č kose
ć je oprati).
Na njih nanesite preparat prema č vre-
menu. Ostaviti da se dobro osuši. Dodati vrijeme
stavljanja boje u funkciji i dobijenog rezultata.
• U č iritirane kože na glavi, veoma porozne
dlake, nenormalnog ispadanja
kose, ć hemoterapije,
ostataka bojenja knom,
svježe stavljene traj-
ne, potrebno je izb-
jegavati bojenje
sa oksidantom.
• Zaštititi ruke
ć tankih
č rukavica, jer
bojenje ostavlja tragove
koji se teško uklanjaju, č
ispod noktiju.
• Zaštititi ramena ć starog č
• Boje djeluju efikasnije uz prisustvo toplote.
Pokriti kosu aluminijskom folijom i toplim
spužvanim č što ć vrijeme držanja
boje na kosi.
• Č i biljne boje imaju tendenciju isušivanja
kose kada se duže koriste. Nakon č do pet
nanošenja, napravite pauzu i rehlširajte jednostavno
izrastak pri korijenu kose. Ne zaboravite regenera-
tivne maske.
• Ne koristite nikada aluminijsko đ za
pripremu biljnih boja. Mogle bi nastati č
hemijske reakcije. Emajlirane šerpe, od metala,
staklene ili č otpome na vatru sasvim
odgovaraju za ovu svrhu.
• Izlaganje bojene kose suncu, morskoj i hlo-
risanoj vodi č rizik. Zraci UV istovremeno
slabe strukturu dlake i variraju boje. Šamponi i
201
specijalna njega za "specijalno bojene kose"
pomažu u zaštiti kose protiv UV zraka i nekih
đ č
Što treb nati'
- Blago tamnenje prirodne boje
kose može č ukloniti
neke obline.
- Svijetla kosa
izgleda tanja, a
ima grub i starij i izgled
č ako je kontrast
kosa/boja kože izraženija nakon
bojenja.
- č izblijedjela kosa od sunca, morske ili
hlorisane vode (spoljni sloj je izložen č
prima boju neravnomjemo. Kosa š ć trajnom,
bojenjem ili izbjeljivanjem, "upija" više i brže novu
boju nego zdrava kosa. Regenerativna krema sa
uljem od žitnih klica (recept str.185) žita ili masla-
ca kikirikija nanesena na č kosu može zaustavi-
ti ovakve reakcije kose.
- Da biste održali i č sjaj bojene kose
poželjno je da na bojenu kosu nanosite specijalni
šampon.
Tehnika
ilo da se radi o oksidacionom
bojenju ili polutrajnom č
primjene boje ostaje isti.
Samo su sastav sredstava
i vrijeme nanošenja boje
č U č izrastka, da bi se dobila
ravnomjerna nijansa, treba više insistirati na
korijenima kose, a na pramenovima skratiti
vrijeme držanja boje.
Lista neophodnih pribora i sredstava potrebnih za
bojenje kod ć
l doza za mjerenje č - boja (oksidaciona
podloga za boju + oksidant, izmješati) -
1 šampon, specijalni za bojenu kosu - krema za
š č š -
- 1 č š - 1 kist - 1 okrugla č - č š sa
velikim zubcima
- 1 par tankih č rukavica.
Boienie
kratke kose
Bilo koju vrstu bojenja da izaberete
postupak je isti. To su aktivna sred-
stva, vrijeme stavljanja boje i
površina ili površine na koje
boju nanosite variraju u
zavisnosti od
željenog efekta.
Slijedite uputst-
va đ čOJENJA
Gl Da biste nanijeli ravnomjemo boju na kosu č
LJ uz ć č š sa produžetkom razdvajati kosu na
č dijela: razdje-
ljak na sredini č
do zatiljka-
transverzalni raz-
djeljak od jednog
uha do drugog.
f2l ć kista nanesite mješavinu boje na kosu od
tJ uha do uha, ć iznad č
Gl č nanositi boju na transverzalni
LJ i srednji razdjeljak.
141 Nastavite sa nanošenjem boje na jednu po jednu
LJ č kose.
203
!sl Korijeni kose moraju biti
LJ dobro natopljeni.
f6l ć č š sa velikim zubcima razvucite
LJ boju na svu kosu č od korijena.
Gl Protrljajte vrhove. Završite sa specijalnim
LJ šampanom za boje.
ć
elani n je glavni sastojak
boje kose. On đ
đ boju kože.
Postoji prirodni sklad,
koji je važno poštovati,
đ boje kose i boje kože.
đ postoji korelacija đ naših prirodnih
boja i našeg temperamenta. Ova ravnoteža ne bi
trebala biti ć kada se mijenja boja kose,
da ne biste došli u situaciju da se loše ć u
svojoj koži. I najzad, ne treba zabo-
raviti da loše đ izbor
boje č novu nabavku
šminke i garderobe jer nji-
hove boje, a ponekad i stil
nisu više u skladu sa
bojom kose.
Promjeniti boju sasvim
č od svoje boje,
č i uz poštovanje njene
prirodne harmonije, je
grub č "promjene glave".
Intenziviranje svoje prirodne
boje ili njenog sjaja č su
dovoljni za promjenu i
dodavanje jedne rafini-
rane note nekoj č
Svaka žena ć raditi
prema svojim potrebama
i svom temperamentu.
UsklaalVanie boia
Ako je koža neke osobe, bilo da je mat ili svijet-
la više topla, boja kose treba ostati u tom tonu -
zlatna. Ako je prirodna boja kože ž č a
kose pepeljasta, boja mora poštovati tu tendenci-
ju. Ipak neki svijetli tonovi, pomalo transparent-
ni, bez izrazitog žutog ili crvenkastog refleksa
mogu sebi dozvoliti više slobode u izboru
tople/hladne boje.
Siai ili intenzitet boia
Prirodne boje nemaju isti intenzitet, od jedne do
druge osobe postoji razlika. Modificiranje boje
kose uz zadržavanje njene snage izraza je isto
važno kao i đ boja. Osoba sa prirod-
nim sjajnim tenom ć mnogo od vital-
nosti ako izabere jednoliku i srednje jaku boju
za svoju kosu. Obmuto, suviše živa boja
rizikuje da optereti lice tamnom boju.
Kontrast
Osoba preplanulog tena i plave kose sa svijet-
lo đ č ima slab kontrast boja.
Nasuprot tome ona koja ima svijetao ten i
cmu kosu ima veliki kontrast boja.
Ako osim toga, ima plave č
kontrast je izraženiji. Plati-
nasto plava boja njene
kose bi se približila boji
kože. đ ona bi
oduzela veliki
dio dinamizma
Jer
se jedino
č istakle iz
bezizražajne cje-
line. Nasuprot tome, bojenje u
platinastu boju crne kose neke osobe sa
mat tenom unosi radikalnu promjenu, ali
održava dovoljno kontrasta tako da ona
ne gubi svoju osobenost.
Da biste znali da li vam neka boja odgo-
vara, možete koristiti sprej u boji koji se
uklanja pri prvom pranju ili probati
periku.
č boienia
Evo nekoliko primjera bojenja koji
odgovaraju želji za promjenom, a da ne
ometaju sklad raznih sezonskih tipova
žena. Smjelija bojenja ovise o odluci
neke osobe da "promjeni glavu".
Prirodna podloga Bojenje
Svjetlo plava kosa,
Ten svijetao izlatast.
Svijetlo đ kosa
ili srednje zlatna,
Ten svijetao ili mat, hladan.
Pepeljasto plava kosa,
Ten svijetao ili mat, hladan.
đ kosa
srednje pepeljasta,
Ten svijetao ili mat, hladan
Svijetlo plava ili crvenkasta,
Ten svijetao ili mat, zlata st.
Kestenjasta kosa,
srednje zlatna.
Ten svijetao ili mat,
topao ili hladan.
tamna kosa,
Posvijetliti ili zlatni odsjaj.
Za posvijetljavanje: bijela kremai
Za isticanje: intenziviranje prirodne boje.
Pramenovi ili zlatni odsjaj.
za plava ili svijetlo kestenjasta
zlatna bojai za isticanje: srednje kestenjasta.
ili kestenjasto zlatna.
Posvijetliti ili platinast refleks.
Za posvijetljavanje: platinasta boja ako je ten
svijetao, svijetlo plava ako je ten mati
Za isticanje: intenzivirati prirodnu boju.
Sjajno posvijetljavanje ili crvenkast refleks.
Za posvijetljavanje: svijetlo đ
Za isticanje: kestenjasta ili crvenkasto kestenjasta.
Pramenovi i refleks sunca.
za posvijetljavanje: venecijanska plavai
za isticanje: tamno plava ili svijetlo
kestenjasta zlatna.
Pramenovi ili plameni đ odsjaj.
za posvijetljivanje: plameni đ odsjaj ako je ten
svijetao, tamno-plav ako je ten mati
za isticanje: bakarno kestenjasta boja.
Crvenkast refleks ili đ
na crno. za posvijetljivanje: kestenjasto tamna/crvenkasta
Ten svijetao ili mat, topao. ili đ bojai
__ __ __ za isticanje: intenzivirati boju ili crna b_o-,-- ja. _ _
Tamno kestenjasta kosa, Crvenkast refleks, sivkasta boja.
na crno. Za posvijetljivanjei tamno kestenjasta/crvenkastai
Ten svijetao ili mat, hladan. Za isticanje: boju ili crna boja.
205
-
Kestel1jasta
Svijetlo-
plava
Veoma
svijetloplava
206
Kestelijasto-
tamIla
Platinasta
Uspjela
RIZURA
č ondulacija, sjaj,
ć volumen kose
su elementi koji č
savršenu kosu i daju
stil bilo kojoj frizuri.
Taina IIprirodnih" č
Nakon šamponiranja, na prethodno prosušenu kosu
nanesite losion za fiksiranje. Napravite uvojke
ć viklere, č ili papilotne u svim
smjerovima kose. Ostavite da se osuši ili pak pot-
puno ohladite č Nedovoljno osušene ili
đ č nestaju. Ne č kosu nakon
navijanja nego razdvajati i praviti č rukom.
Nagnuti glavu naprijed. Zabaciti je nazad. Protresti
č i poprskati obilno lakom za kosu cijelu
frizuru.
Uvijanje duge kose
Praviti uvojke na cijeloj dužini ravne kose ć
č č pramen po pramen, je osjetljiya
radnja koja može trajati 45 minuta ako to radite sami
i 20-30 minuta kod frizera. Na srednje tankoj kosi
č se mogu održati oko dva dana. Da biste dobili
uvojak potrebno je ostaviti da se ohladi pramen fom1i-
ran č prije nego što napravite uvojak jednos-
tavno prstima. Kada kosu č š ć č š sa
velikim zubcima dobijate frizuru sa više talasa.
Što je pramen na č za č tanji to su
č ljepše oblikovane.
Duže "držanje frizure" i sjaja
Kako biste duže vremena imali navijenu kosu sa
sjajem, prije nego č "Velcro" viklere, zagrij-
te još navijenu kosu, zatim ostavite da se ponovno
ohladi tokom 10 do 15 minuta.
č koje imaju "oprugu"
Da biste ć č i "držanje" č č
onih na dugoj kosi, navijte pramen kose oko samog sebe
prije nego ga navijete na č č za č
kose, krupne viklere, č viklere ili papilotne.
-
Sušenje kose
š č toplog vazduha koji se dodaje na fen blago
đ vazduh do sredine frizure ne ć
č Neki imaju duge prste koji olakšavaju odlije-
pljivaJ* korijena kako bi se dobio ć volumen kose.
Pravilno nanošenje pjene za
fiksiranje kose
č š đ kože
vlasišta i željeznog
dijela č i nagnite
je u suprotnom smjeru
od njenog prirodnog
rasta. Napravite trajnu
ć posebno na
kosi pri korijenu.
Kako niegovati vrhove kose
Uklonite efekat "klasova" ć trajne. Stavite
trajnu na kratku kosu kao č Prema njihovom
mjestu iskoristite te vrhove
kose da istaknete frizuru.
Kratka kosa
Zagrijan č š osigurava vazdušastu frizuru.
Raširite gel na rukama i pomjerajte kosu
da bi dobila reljefni izgled. Nanesite rukama pjenu č mandarine
na kosu. ć č š sa velikim zubci-
ma bolje ć rasporediti masu na kosi.
Nanesena na opranu i đ kosu ona
djeluje na ć volumena kose.
Poprskajte kosu lakom
ž ć lak u ispruženoj
ruci. Postoji opasnost,
ako to radite iz blizine
Tanka i rijetka kosa
Idealne frizure su kratke ili
poluduge, bez kvarenja frizure. Da
biste održavali č kosu njenu
frizuru osvježite svakog mjeseca.
da se stvore slojevi
i kosa zalijepi.
Blage č daju kosi utisak
ć volumena.
Poseban sjaj kose
Nanesite tanki sloj voska za modeliranje
nakon č kose i poprskajte ga sjajnim sprejom.
Odliiepljivanje dlake pri korijenu
Zahvatite dlaku do kOJijena č š ć č
ili č č za č kose (stavite
208
Specijalne trajne za kratku kosu djeluju kao
prave regenerativne i č š ć ć kure.
Napraviti pramenove ili č nijanse
odsjaja č dobiti utisak ć volumena
kose. Osim toga, pramenovi su ć č
izbjeljivanjem što im stvarno daje volumen.
-
Gusta i teška kosa
Napravite frizuru sa postupno izduženim pramenovi-
ma kose koji okružuju lice. Izbjeljivanje ili pramenovi
vizuelno izdužuju i stvaraju efekat transparentnosti.
č kovrdžanja kose
ili nastajanja talasa
Nanesite specijalni serum na bazi smole na malo
prosušenu kosu prije č ili laganu skramu
masne kreme. Neka sredstva za SmanjIVanje
kovrdžanja kose prskaju se na kosu.
Boiena kosa
Ne č više od dva mjeseca nakon prvog
nanošenja boje, da biste obojili kosll pri korijenu.
Razlika u boji đ izrastka i dužine
kose ne djeluje estetski.
209
Kratka kosa
vazdušasto i šiške
Uz ć trajne podignite kosu pri korijenu.
Svakodnevno podignite šiške
ć č koja se grije.
Održavanje
đ dvije posjete
frizeru korisno je
znati male "trikove"
da bi osvježili
šišanje kose.
Šišania
Uvijek se rade na mokroj kosi po ć
opranoj , pripremljenoj i brižljivo č š Il
Kvalitetne makaze su neophodne. \
Kratka kosa
č š pažljivo prema licu kosu sa strana i
solufe. ć solufe odozdo prema gore ć
liniju ivice kose. Odsjecite solufe odozdo prema
gore ć liniju uha.
č š svu kosu
naprijed, da biste
odsjekli ravnu
kosu sjecite
je prema obliku lica i skratite vrh kose na potiljku u
obliku špica. Da biste osvježili postepeno šišanje
odsjecite kosu ravno.
Duga kosa
Nagnite glavu naprijed i č š pažljivo kosu.
Odsjecite vrhove horizontalno. Zabacite kosu
nazad, kosa ć postepeno padati. Da bi dobili pravi-
lan kraj , odsjecite vrhove prema liniji koja odgo-
vara ovalu lica.
-
č kosa
Najbolji č da djeca ostanu mima za vrijeme
šišanja je da ih smjestite pred televizor i stavite im
omiljenu kasetu. Bilo da se radi o č ili
č oni vole jednostavno i č šišanje.
č
č š brižljivo kosu na cijeloj glavi. Odsjecite
šiške ravno iznad č ravnomjerno prema ušima.
Odsjecite zatim od zatiljka prema pred-
njoj strani glave ć pravac vilice.
č
č š pažljivo kosu na cijeloj glavi. Odsjecite kosu
naprijed ć ivicu. Ostavite ili ne solufe. Odsjecite
kosu oko uha i nastavite u obliku špica
211
Da biste vratili sjaj boji koja se gubi, koristite
kratkotrajne boje u obliku šampona ili sredstva za
ispiranje kose, ili pak biljnih boja.
Revitaliziraite trainu
Kosa sa trajnom je č kruta i bez sjaja. Nedostaje
joj uvijanje kose pri korijenu i malo č na
vrhovima. Popravite to na više č
• Brzo bojenje (ne više od 10 minuta) svijetlijom
bojom za jedan ton nego što je njena prirodna boja,
koja daje sjaj kosi ne ć vremena boji da upot-
punosti djeluje na kosu.
• Odsjecite malo vrhove kose da bi kosa izgledala
lepršavija.
• Nanesite pjenu za frizuru "specijalne
č osušite ih i č š
te kao č
• Da bi ovoj frizuri dali više č
završite sušenje sa fenom na kome je odgovara-
ć š č toplog vazduha jer on ravnom-
jerno đ topli vazduh na cijelu glavu.
Nagnite glavu naprijed, pustite vrhove kose
pred š č i uvijajte vrhove dužinom kose
rukama.
• Za dobijanje č č i talasa nakon
nanošenja pjene, vratite ih na mjesto č
č č za č kose, ć
ć viklera ili viklera Velcro.
Frizura za svaku
RILIKU
ilo da je kratka kosa, polu duga
ili duga, možete poželjeti
ponekad jednostavnu,
a ponekad sofisticiranu frizuru.
Sve ovisi od raspoloženja
i prilika koje iskrsnu.
Kratka kosa
č obilježje:
Kratki kare. Kosa na zatiljku č u špic.
Kosa ravna i nježna.
/
212
Verziia IlSvakodnevna frizura"
Gl Razdjeljak na sredini. Fenirajte kosu ravnom č
LJ Fen ispušta vazduh na kosu odozgo prema dolje da bi
ispravio ljuskice na dlaci i dao kosi prirodni sjaj.
Ova frizura se č svojom š ć Treba
je održavati vazdušastom bez suviše prskanja
lakom.
Verziia IlMali izlazak"
!]l Podijelite č š razdjeljak na strani u cik-cak
LJ smjeru.
Gl Nanesite pjenu na
LJ đ kosu. Da biste
dobili volumen na vrhu,
stavite nekoliko krupnih
viklera na vrh glave i šestice
na jednu stranu kako biste
imali precizno povijanje kose
iza uha. Osušite. č š
slobodni pramen na
strani.
Podizanje kose ć
krupnih viklera č ć
da slobodni pramenovi
malo pokriju oko ć
licu vragolast izgled.
213
č verzija
!]l Razdjeljak na strani.
LJ Nanesite nakon
šamponiranja jak gel.
č kosu šesti-
com sa strane iza uha i
napravite dva talasa na
velikom pramenu
ć prstiju. č
ih šesticama. Ostavite da
se suši.
Gl Naglasite oblikovanu frizuru rukom i č š
LJ Stavite ponovno gel i poprskajte cijelu kosu
lakom.
Glamurozna frizura
i istovremeno veoma
sofisticirana.
Poluduga kosa
č obilježje:
Poluduga kosa. Postupno šišanje kose. Kosa blago
č
Verzija "Svakodnevna frizura"
III Nakon šamponiranja nanesite
LJ jako sredstvo za š č š
Isperite kosu nakon 5 minuta i više.
Napravite visoki dijagonaIni
razdjeljak. Fenirajte kosu
velikom okmglom č
Kosa je u č
č i onda
prava, glatka
1 sjajna.
214
Verzija UMali izlazak"
III Nakon šamponiranja nanesite ravnomjerno pjenu za
LJ frizum na đ kosu i raširite je č š da bi
osigurali bolje održavanje frizure.
o Stavite na dlan gel č oraha.
-
Gl Protrijajte ga dobro na rukama prije nego nanesete
LJ na kosu č ć je.
Efekat č talasa se održava ć
gelu i prskanju lakom.
č verzija
I]l Nakon što ste osušili kosu nagnuvši glavu naprijed
LJ ć vlažne vrhove, savijte vrhove prema vani
ć č koja se zagrijava.
frizura, vrlo
jednostavna za
pravljenje pod-
ć na 60-te
godine, na stil
strogih formi
Duga kosa
č obilježje:
Duga, tanka i nježna kosa i sa blagim talasima.
216
Verziia "Svakodnevna frizura"
III Nakon što ste oprali i pripremili kosu stavite tri
LJ krupna viklera Velcro na vrh glave da biste dobili
volumen kose. Svi vrhovi pramenova su savijeni oko
samih sebe i održavaju se na glavi ć šestica.
121 Potpuno osušite kosu. Eventualno č efekat
LJ volumena uz ć č č za č
kose. Navijte blago kosu na duge viklere pozadi i sa strana.
131 Podignite pramenove sa strana i fiksirajte ih
LJ štipaljkama ili malim č š ć
"il Skinite viki ere i č š kosu nazad ne ć
LJ navijanje. Da bi frizura bila prirodnija izvucite jedan
mali pramen na č
č vrhovi padaju slobodno po ramenima.
217
Verziia "Mali izlazak"
III Oprana i pripremljena kosa, navijte sve pramenove
LJ na duge spiralne viki ere (25 do 30). Oni ć dati kosi
ć volumen nego papilotne.
Gl Napravite
LJ razdjeljak sa
strane. đ č š
od korijena do vrhova
) kose. Na vrhu glave kosa
je ravna i malo podignuta.
Od poludužine pramenova do
vrhova kosa je blago č
Verziia č
III Nakon što ste oprali, pripremili i osušili kosu napravite
LJ razdeljak sa strane i podignite kosu č ć je.
Gl Ostavite jedan
LJ pramen napn-
jed koji ć
naviti oko
prsta i
č šesti-
com i ostaviti
dok ne bude tre-
bao.
f3l Podignite
tj svu kosu
sa desne
strane
prema
lijevoj
č
je pozadi
iglicama i
šesticama.
141 Sada dohvatite cijelu kosu sa lijeve strane, uvucite
LJ pramenove unutra i č ih ć iglica i
hvataljki, kako je č
218
Isl Prebacite pramen sa prednje strane na formiranu
tj bananu i č ga.
Tako sofisticirano napravljena frizura u obliku
banane savršeno odgovara za č Ako ima manji
volumen kose može poslužiti za č izlaske.
đ frizura obliku
Za naglašavanje:
frizura č kare,
srednje dužine. č slobodno.
Korekcija:
odabrati poshlpno šišanje
kose ili dugu na\'ijenu kosu
Za naglašavanje:
ć obline.
Kratka kosa: lijepo oblikovane
č šiške pune. pramenovi
okružuju: lice.
Duga kosa: napravite šinjon iz koga
se č svuda na glavi tanki
č pramenovi.
Korekcije:
izdužiti lice, smanjiti širinu.
Kratka kosa: ravna kosa veliki
ICA
Ovalno lice
Okruglo lice

219
koja ć lagano izdužiti lice.
Izbjegavati:
bilo kakvo pretjerivanje koje bi
uništilo harmoniju ovalnog
lica. Ne izduživati previše
lice.
pramen se dijagonalno spušta na č
Napraviti volumen kose na visokoj
strani lica i vrhu glave.
Izdužiti i istanjiti kosu na potiljku.
Duga kosa: postepeno šišanje sa
pramenovima na obrazima.
Razdjeljak na strani i pramen kose
koji f0l111ira podignuti dio frizure
iznad č
Izbjegavati:
ravnu kosu sa dugim šiškama;
suviše č kosu.
Za naglašavanje:
istanjena kosa
Kratka kosa: strane lica i č
otkriveni. Šišanje: kare frizura
dužine do vilica, razdjeljak na
strani, veliki uvojak prame-
nova prema zadnjem dijelu
glave.
Duga kosa: razdjeljak na
strani, kosa č š sjedne
i sa druge strane iza ušiju.
Korekcija:
prekinuti širinu lica č
Za naglašavanje:
otkriti uši i ć volumen kose
na vrhu.
Kratka kosa: postepeno
šišanje za profinjen izgled,
strane i č
otkrivene, prame novi
podignuti na vrhu glave.
Duga kosa: kosa sa prednjeg
dijela skupljena na vrh glave
uz ć jednog č š
Korekcija:
ošišati dio kose gore i ć obim
Č lice
Izduženo lice
frizurama. Za ublažavanje fleksibilnosti
frizure, dosta kose sa strana da bi lice
izgledalo uže.
Kratka kosa: napraviti volumen kose na
glavi. Okružiti obraze i vilice
kosom i ć nekoliko prame-
nova na jagodice. ć
volumen kose na č
Dodavanjem volumena kose na
stranama smanjuje se širina lica.
Izbjegavati:
šišanje kare
sa dugim šiškama.
kose na stranama ć blagih č
)
220
Kratka kosa: vazdušasto podignuta kosa iznad
ušiju bez dodavanja volumena na vrhu.
Forma ošišane kose oklUgla. Šiške duge.
Duga kosa: na vrhu glave kosa
ravna a sa strana blago č
Razdjeljak nizak, kosa č š
na jednu stranu. Šišanje postepeno
na blago č kosi. Navijte ravnu
kosu prema vani u nivou vilica.
Izbjegavati:
ć volumena na vrhu glave.
č kose nazad Dugu kosu na potiljku.
Za naglašavanje:
zadržati širinu gomjeg dijela glave, ne
ć volumen kose na donjem
dijelu.
Kratka kosa: okruglo šišanje sa
dužim pramenovima. Blaga
frizura ili jedan dijagonaini pra-
men od vrha prema č mogu
ć dijagona1nu liniju brade.
Duga kosa: kosa prava, uši otkrivene.
Korekcija:
smanjiti širinu č i ć
volumen oko vilica.
Trouglasto lice
Kratka kosa: pokriti gomje uglove č
pramenovima. ć nekoliko vrhova
kose na jagodice. ć malo
volumen kose na vrhu. Kosa
gusta i duga na potiljku.
Duga kosa: razdeljak na
strani i uvijeni pramen
ć č dijagonalno.
Frizura kare sa vazdušastim
pramenovima na č
Izbjegavati:
č kose nazad ili na
vrh. Otkriven potiljak.
Piramidalno lice
Za naglašavanje:
brada okružena kosom do ramena.
Kratka kosa: č i strane
otkriveni, cijeli volumen kose je
na vrhu, potiljak izduženo
Duga kosa: dugi kare sa pramenovima
koji okmžuju donji dio lica. č
podignuti pramen pada kao lepeza na č
Korekcija:
ć volumen na polovini visine lica
što ć istanjiti i vilicu.
221
Kratka kosa: č pramenovI.
Frizura duga, profilira vrat. Lice
otkriveno ć volumena kose iznad
č i č ć širinu
obraza.
Duga kosa: postepeno šišanje sa
pramenovima oko vilica.
Izbjegavati:
ravnu kosu na vrhu glave. Veoma
kratim č kosu priljubljenu uz
glavu.
A
ADN7
Akne II , 12, 17,20,21,43,45,48,51,
110,126, 129. 182
Adolescencija 15, 17,38
Agresije (spoljašnje) 6-8, 10, 14. 16,17,
21,23,25.38,39,45-47,49,87,91
99,108,110,127,163,166,171,172.
182, 183, 186,201
Angiom (vinske mrlje) 50
Antiridi 12,24,25,39-42,46,68
Antiradikali 25, 26, 171
Antiseboroik II , 21,42
č ulja 20,21, 23, 34, 55, 68, 70,
71 , 78, 79, 127, 128, 170, 174, 185,
186, 187
B
Bakar 9, 12, 26, 174
Beta-karoten 11 ,54, 56
Biljna ulja 9, 11,23,24,54,68, 73, 79,
171, 173, 174, 185, 187
Bojenje 133, 170, 182, 186, 189, 192,
196-205, 209, 211
Bore 7,89, 12, 13,24,25,29,38-40, 45,
51,58,59,61,62,104,110,112,113,
127, 130
Brada 14, 16,3 1,32,61-63,80,84, 131 ,
132,142,154-156,221
Bronzana boja II , 17,20,51,52,54,56,
67,114,126,128,131
Bubuljice 11 ,20,21 , 26,47, 126, 129,
140
e
Ceramidi 23, 24, 171, 174, 188
Cink 9,10,12,26,67,93,174,184,187
Crvenilo lica 27, 15,34,46, 109, 110.
126, 199,182,200
Č
Č š 164, 165, 169, 171,175-177,
180-183,185,187,188,193,200,207
Č 164, 166, 171, 182,192, 195,
208,209,2 11,212,214
Č č (sredstva) 18-21,28, 30, 35,41,
169
D
Dekolorizacija 153, 192, 196, 20 I, 208
Dekongestija 19,21,24, 27, 30,35,69
Depigmentacija 44, 45, 49, 92, 139
Depilacija 105, 148, 150, 153
Derma 6-8, 24, 25, 40, 44, 78
Dijeta 10,37,38,68,69, 173
Disanje 13, 86
Djeca 15,169,211
Duhan 7, 8, 10, 16, 38, 93

Džepovi 38,48, 59, 60, 130
EF
Ekcem 43
Elastin 6-8, 25, 27, 38, 40,69
Emulzija VIU 22, 23, 30, 37, 53
Emulzija UN 22, 24, 27, 41 , 53
Ephelides 50
Epidenna 6-8, 18,24-27,38, 44, 45,52,
66,78,114,127,128,138
Fototip 52-54, 56
G-H
Gimnastika 9, 57, 59, 60, 87, 93, 94, 172
Herpes 51
Hidratacija (vlažnost)7, 9, II, 14, 15, 17,
20-21,31-33,36-45,53,55,66,69,72,
73,87,89,91,96-98,110,114,127,
140, 171,174, 185
Hidrolipidi 6, 7, 19
Hipoalergenski 46, 69, 108
Hipoderma 6, 8, 44
Hormoni 7, 8, 17, 25, 38, 40, 43, 46, 50,
51,162,183,184
I
Implantati 106, 135
Infekcije 6, Il , 16, 99
Institucije za njegu č 27.
41-43, 106, 153, 163, 172
Ishrana 7-12, 38, 45-48, 88, 93,172,173,
181, 183, 184,187
222
J
Jagodice 60, 62, 118, 132, 136, 139, 142,
154-156. 220, 221
K
Kalcij 9, 10, 12, 13, 51 , 184
Kalij 9,11.12
Kamuflaža 44, 45, 112. 128-130, 139
Kapci 30, 35, 39, 48, 59, 60,102, 104,
105,114,118,120-123, 128, 130-134,
139,141, 143-145, 149-151,158
Kiseline amino 9, 12,22,24, 56,67,88,
174
Kiseline ć (AHA) 15,20,24-26,39,
40,44, 46, 47, 49, 67, 174
Kiseline masne 10. 16, 24
Kiseline ć 23
Kiseonik 9,10,13,67,78,172,183
Kolagen 6-8, ll , 25, 38, 40
Konture č 24, 29, 31-33, 35, 37, 39,
41,42,48,59,60,104.110,114,115,
129-131, 134, 135, 139, 144, 150, 158,
159
"modelar" 104,110, 112,128-130,134,
139, 141 , 150, 152,157, 158
Kosa lomljiva 162, 163, 172, 179, 182
Kosa kovrdžava 165
Kosa bojena 171 , 182. 185. 189, 191 ,
192, 196
Kosa gusta 164, 197,201 ,209
Kosa ispadanje 163, 172, 174, 175, 184,
188
Kosa masna 169, 170, \72, 179, 181 -183,
186,192,199
Kosa mješovita 170, 181, 183
Kosa nonnalna 175, 178, 182
Kosa rascvjetala 163. 172, 182, 188
Kosa suha 166, 171,172,177,179.
181-183,185, 187, 189, 192, 197
Kosa tanka 163,164, 166,169-172,176,
182, 184,188, 191 , 197, 199,201,208,
209.216
Kosa sa trajnom 171, 182, 185, 189,192,
196,2 11
Kosa vlasište masno 170, 172, 176-178,
182, 183, 186,187
Kosa vlasište suho 178, 182, 183, 185
Kosa vlasište osjetljivo 182, 191
Kosa č š ć (piling) 16, 20, 24-26, 33,
35,41-47,56,67,71,72,127,128
Koža ljuštenje 6, 11,20,28,45,67,71
Koža parenje 20, 34, 435, 42-44, 46, 47
Koža iritirana 14, 19,34, 67, 68
Koža masna 14-23, 28,29,33-35,37, 38,
41-45, 68, 109, 110, 113, 127, 138, 183
Koža crna 44, 45, 52, 138, 139
Koža mješovita 14, 16, 41 , 68, 110
Koža normalna 14, 15,17, 19, 22, 28, 29,
33-35,41,45, 110,127
Koža osjetljiva 16,20,26, 29, 33,34,68,
103, 108
Koža površina 15, 24, 28, 103
Kristali č 24
L
Lentigo 49, 50, Sl , 92
Lijekovi 14, 53, 55, 106, Ill , 183
Lipozomi 24, 114, 174, 185,188
Lojna (žlijezda) 6-8, 14-17, 24, 34-41 , 43,
44,78, 109, 162, 163, 169, 185
M
Magnezij 9, 10, 13, 26, 174
Masaža 9, 29. 47, 62,67-69, 73, 75, 78,
87, 91 , 93, 94, 95, 175, 177, 183, 185,
188
Maska (lice) 20, 21, 26, 27, 34-37, 41-44,
47, 127, 171
Maska (kosa) 186-189, 192,201
Maska u ć 44, 51
Melanin 6-8, 44, 45, 52, 92, 204
Menopauza 7, 8, 17, 25, 40
Mladež 50, 129
"Modelar" (puder) 114, 118, 131 , 142,
152, 154-156
Mrlje đ 7, 25, 45, 92
N-O
Naevus 50
Nedostaci (anomalije na koži) 48, 110,
112, 117, 127, 138, 140
Nokti 9, 44,55,87-93, 96, 97, 99, 119,
162, 201
Nos 14-1 7, 32, 38, 44, 47, 60, l3l , 132,
139,142, 148, 151, 152, 154, 155
Obraz 14, 15, 17, 32, 47,60, 114, 118,
129, 130, 136, 139,154-158, 219-221
Obrva 32, 38, 58, 59, 62, 104, 105, 114,
115, 118, l31 , 132-135, 143, 145, 146,
148-152,154-156, 159
Odmor 9, 13 , 26
Oligo-e1ementi 9, 10,25, 174
P
Ph 7, 18, 19, 169, 190, 192, 194, 197
Pigmentacija 7, 8, 44, 45, 50, 52, 56, 109,
111 , 112, 126, 128-130, 137, 139, 157,
158
č 48,59,60, 104, 117,126,130
Podloga za šminku 15,22, 42, 109, 113,
126, 127,129, 130, 138-140, 158
Poprsje 17,27, 35,37, 77, 80
Pore 6, 15-17, 21 , 29, 35, 38, 42, 67, 110,
127
Prhut 163, 165, 170, 172, 177, 182-187
Prskanje tennalnom vodom 30, 36, 131 ,
142
Provitamin A ll , 26, 40, 56
Provitamin B 7, 15, 17, 38, 51
Pubertet 7, 15, 17, 38, Sl
R
Radikali slobodni 7, 9, 25, 49, 51 , 171 ,
174
Regenerirati 11 , 21 , 24, 26, 27, 36,36, 39,
40, 87, 17l , 20 1, 208
Rožnati (gornji) sloj 6-8, 11 , 16, 21-25,
52,56,67,71
Ruka 49,54,71 , 87-93
Rumenilo 104, 117-123, 129, 136, 146,
153-159
S
Sapun 16, 18, 19, 28-30,41,44, 66, 91
Sebum loj 6, 7, II , 16-18, 21 , 23, 28,38,
41-43,45,109,126,162,169,174, 176,
179, 182-185
Soli (mineralne) 9
Spoli 13, 70, 94, 172
Starenje 7-10, 12, IS, 16, 18, 21 , 24, 25,
27, 37, 39, 40,49, 51 , 52, 55, 57, 59, 92
Stopalo 70, 71 , 75, 79, 81 , 82, 84
Stres 10, 12, 16, 36, 37, 47, 86, 93, 172,
182, 184
Sunce-filteri 21,46, 53,54, 126
- indeks zaštite 54, 128
- sredstva za njegu 10, 44, 49, 53-56
Svrab 15. 51 , 163, 182, 183, 200
223
š
Šampon 169-171, 175, 177, 179-182, 185,
187-190, 192-194, 197,198, 201-203,
207, 211
Šminka skidanje 18, 19, 28-30, 43, 46,
102, 103, 107, 112, 115, 126, 127, 153
T-U
Tonik 18, 19,28-30,36,37,41, 42, 46,
68, 102, 126, 127
Trajna 135, 168,170, 182,189, 190-195,
201 , 208, 209, 211
Trepavice 30, 32, 104-106, 115, 134, 135,
139, 143-145, 149, 150, 151 , 153, 157,
158
Trepavice lažne 106, 135, 139
ć 14, 43, 44, 47, 51,69,111,201
Usne 32, 36, 48, 49,53,55,58, 60, 61 ,
103, 104, 107,108,112,115-123, 128,
136, 137, 139, 141,146, 147, 151-159
v-z
Vitamini 9-11 , 21 , 25, 26, 89, 93, 171,
188, 189
Vitamin A 9-11,21,26, 39, 93, 99
Vitamin A (kiselina) 25, 26, 39, 40, 44,
46, 47,49
Vitamin B 9-12, 21, 49, 93, 174
Vitamin e 9-11 , 21,39, 47, 49, 92, 93,
174
Vitamin D ll , 21 , S l, 59
Vitamin E 9-12, 21 , 26. 39, 47.49. 5-1 .
56, 93, 99, 174, 185
Vitamin Fil , 21 , 24
Vitamin H 11 , 21 , 24
Vitamin P 9-11 , 21
Vitiligto 45, SO
Vrat 19, 27, 29, 31,33,35. 37. 55. 61.
63, 73 , 78. 80,85. Ill. 112
đ 6-8. 28. 38. 39. ' -. ; ' . : :-
182. 183
Zašti ta totalna -16. r . 19. 5 5-
Znoj 6-8. 1-1- 1-. 34. ': . - <:
Znojenje 1\ 5J. 55. h - o - ;. - ,
11 3. 131
Ž
Željezo 9. i :. >_ _ --
Pravo za fotografije:
Sve fotografije uradio je Philippe Leroux, osim:
• od strane 162 do 218: © Gerard Gentil
.na stranama 13 (u sredini i dolje), 15 (dvije fotografije), 16 (dolje),
25, 38 (lijevo), 39 (gore), 160- 16\: © Laurent Bianquis
• na stranama 44 (u sredini), 137: © Barry Yee, Hoa-Qui
• i na stranama 4, 7 (gore), 8, 9, 10, ll , 13 (gore), 14, 16 (gore), 19 (gore), 24, 26, 27 (gore), 28 (lijevo),
30-31 ć 38 (doUe), 39 (dolje), 43 (dolje), 46, 47 (dolje), 48, 49 (gore), 50, 51 (dolje), 52 (gore), 53, 54, 55, 56, 57 (dolje), 58, 59,
61, 62, 65, 66 (gore), 69 (u sredini), 70 (dolje), 92, III (dolje), 116 (gore), 117 (u sredini), 124, 126, (u sredini), 137, 151 (gore), 152 (u
sredini), 157, 162 (dolje), 17l (gore), 172 (dolje), 173, 175 (dolje), 180, 184, 185, 189, 196, 198, 200, 201 (u sredini).
Fotografija na naslovnoj strani: photonica, © Masa Kono.
Ilustracije:
Claudine Parra: stranice 6 do 86.
Dany Sanze: stranice 120 do 156.
Nadine Fusier: stranice 163 do 221.
© 1999, Hachette Livre (Hachette Pratique), Paris.
č lP "SVJETLOST" d.d. Sarajevo
Direktor: Šefik Č Ć
Za č Abduselam Š Ć
Urednik: Nennina Ć
Prijevod: Nermina Ć
Lektor i korektor: Nada BUTIGAN
Tira : 3000 primjeraka
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
687.5/ .566 (035)
BOURGUES, Dorothee
č ka ljepoti / Dorothee Bourgues ;
[prijevod Nennina ć fotografije
Philipe Leroux .. . [et al.] ; ilustracije Clodine
Parra ... [et aL]. - Sarajevo: Svjetlost, 2004.
- 223 str. : ilustr. ; 26 cm
Prijevod djela: Le grand Guide de la beaute
ISBN 9958-10-649-3
COBISS.BH-1O 12809990
ć pravim uputstviIna .........
ilustrovana . • . • 500 fotografi-
ISBN 995810649-3
l"." "64" ------------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful