ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Ιδιότητες πρόσθεσης - αφαίρεσης
Ε Δ Μ , δεκ εκ χιλ
1. Αντιμεταθετική
458, 3 4 7 α΄ προσθετέος
Αν αλλάξω τη σειρά των προσθετέων το αποτέλεσμα δεν + 67, 5 0 0 β΄ προσθετέος
αλλάζει 9 + 6 = 15 6 + 9 = 15
2. Προσεταιριστική ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Όταν έχω πολλούς αριθμούς προσθέτω τους δύο και μετά Ε Δ Μ , δεκ εκ χιλ

στο άθροισμα τους προσθέτων τον τρίτο κ.ο.κ. 719, 2 6 8 μειωτέος
- 35, 8 4 0 αφαιρετέος
8 + 7 + 3 = (8 + 7) + 3 =15 + 3 = 18 ή
8 + 7 + 3 = 8 + (7 + 3) = 8 + 10 = 18
ΠΡΟΣΟΧΗ!
 Η αντιμεταθετική και προσεταιριστική ιδιότητα Στην πρόσθεση και την αφαίρεση
δεκαδικών συμπληρώνω με μηδενι-
δεν ισχύουν στην αφαίρεση κά για να έχω ίδιο αριθμό ψηφίων

 Η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι αντίστροφες 16 - 0,19 16,00
- 0,19
πράξεις
Αρβανιτάκη Μαρία