You are on page 1of 4

2015 0218 Dagsorden for 3im HI Den kolde krig

Dagsorden

Opsamling fra sidste gang - Eksamen - hvad skal man? 10 min.

a. Trkke sprgsml - som det udleverede materiale - blanding his redegrelse


og kilder (Husk kilder kan ogs vre billeder/malerier eller billeder af statuer)
b. 1 dgns forberedelse - Her kan I kun sprge mig om tekniske
afklaringssprgsml ikke indholdssprgsml
c. Eksamen er en dialog, men I skal indlede med ca. 10-12 min.
Disposition:
i. Brug 1-2 min. p at prsentere det/de sprgsml du vil afdkke med
kilderne og st det ind i den historiske kontekst
ii. Afdk sprgsmlet ved at prsentere kilderne - ikke ndvendigvis
slavisk kilde 1-5 - evt. p tvrs, men husk at f de enkelte kilder
placeret med en kildekritisk tilgang - hvad er det for en kilde, hvornr
og hvordan prsenteres den og hvilken kontekst indgr den i.
iii. Lav en kortfattet konklusion p dit/dine sprgsml
d. Dialog med sprgsml - uddybelse af det udleverede materiale - specielt, hvis
der er materiale du ikke har inddraget - s vil jeg vide hvorfor og hvad den
kilde s kunne fortlle noget om
e. Censor m godt stille sprgsml
f.
2. Sidste gang samlede I sammen til flgende mulige sprgsml:

Mulige problemstillinger fra gruppearbejde om Den kolde


krigs start
a. Hvilke trusler stod den danske regering overfor under den kolde krig og
hvordan tacklede de disse? Og hvordan blev der taget stilling til den
stigende blokdeling i verden?

b. Hvad var den politiske konomiske holdning efter 2. verdenskrig?

c. Hvordan kan man se ndringer i DKs forsvarspolitik efter 2. verdens


krig?
d. Hvad var DKs reaktion p kommunisternes indtog i Tjekkeslovakiet?
3. St jer nu sammen i grupperne fra sidste gang -

Beslut jer for jeres problemstilling og analysr og diskutr de(n) problemstilling(er) I


synes er bedst . 20-25 min.. - Lav en disposition for eksamens situationen - lg den
ind i fronter.

Grupperne er:

1. Mia, Frederik og Sabrina

2.Sofie, Mathias og Kathrine

3. Freja, Stefan og Hannah

4. Kristine, Esben og Celine

5. Anna, Mikkel og Cecilie

6. Sigrid, Rune og Tara.

7. Mathilde, Benjamin og Ellen.

Ny gruppe : Mathilde, Sigrid, Anna og Freja.

4. Forbered jer p sm eksamens seancer i 3-mandsgrupper. Droppes - vi


kan ikke n det..
5. Arbejde med Cubakrisen og forholdet mellem

Lektier til denne gang: at I skal lse om henholdsvis Cubakrisen eller om


Styrkeforholdet mellem Sovjetunionen og USA under den kolde krig (se listen nedenunder -
obs: Rune og Mikkel jeg har flyttet jer!) p flgende mde:

I grupperne:

a. Prsenter tidslinier for hinanden - styk n sammen og lg den ind


b. Ca. halvdelen skal arbejde med Cubakrisen og ca. halvdelen skal arbejde med
hvordan styrkeforholdet mellem USA og Sovjetunionen udviklede sig fra ca.
1945 til 1991
A. Cubakrisen B. Hvordan udviklede
styrkeforholdet sig mellem USA
og USSR 1945-1991

Kathrine, Hannah, Tara, Ellen, Sabrina, Mathias, Frederik, Kristine, Freja,


Benjamin, Mia, Sofie, Celine, Cecilie, Stefan, Esben, Anna, Mathilde, Sigrid
Rune og Mikkel.

c. Lav opgaverne p arket

Lektier til timen p torsdag er

Cubakrisen: Ls fr timen side 170-171 i VE 1914 OG de 5 sider der ligger i frontermmappen: 8.


Den kolde Krig i undermappen"Materiale til forlbet" Siderne hedder "The Cuban Missile Crisis -
materiale.pdf " I timen skal I supplere materialet med valgfrit materiale fra internettet som I finder
trovrdigt (du skal kunne argumentere for hvorfor du netop har valgt dette materiale) - Bde det
fundne og det lste materiale skal anvendes til: 1. at redegre for baggrunden for og forlbet af
Cubakrisen, 2. Hvordan opfattelsen af Cubakrisen har ndret sig efter den kolde krigs ophr og
endelig til sidst 3. vurdere hvilken af de to supermagter, der kom bedst ud af Cubakrisen.

Cubakrisen: Kathrine, Hannah, Tara, Ellen, Sabrina, Benjamin, Mia, Sofie, Celine, Cecilie, Rune
og Mikkel.

Styrkeforholdet mellem Sovjetunionen og USA: Ls inden timen: VE 1914 s. 168 (fra "Kina ml.
Sovjet og USA") til s. 171 (inkl. v afsnit) og s. 174 (fra "Vbenkaplb og terrorbalance") til s. 178
(til "DK og vbenkaplbet") Inden timen: skal du ogs have styr p de noter og det arbejde vi
allerede har lavet om "Den Kolde Krig". I timen skal I: Redegre for hvordan styrkeforholdet
mellem USA og Sovjetunionen udviklede sig fra ca. 1945 til 1991 - her skal inddrages
statistikker,tabeller, kildetekster og andet selvfundet materiale.

Styrkeforholdet mellem Sovjet og USA: Mathias, Frederik, Kristine, Freja, Stefan, Esben, Anna,
Mathilde, Sigrid
Gr det fuldstndigt spiseklart til i morgen tidlig.

Programmet i morgen er:

1. Prsentationer af de to opgaver (15 min)


2. Film: Thirteen Days (uddrag) 1:03 - 2:12 (ca. 70 min.)
3. Historisk korrekt?