You are on page 1of 1

Kerangka Karangan Autobiografi - Aku Sebuah Wau Kerangka Karangan Autobiografi - Aku Sebuah Wau

Pendahuluan Pendahuluan
nama dibuat daripada kertas, buluh, benang dilahirkan di sebuah nama dibuat daripada kertas, buluh, benang dilahirkan di sebuah
kampung mengambil masa yang lama untuk disiapkan kampung mengambil masa yang lama untuk disiapkan
Isi isi Isi isi
1. badanku dilukis dengan ilustrasi yang menarik setelah siap 5. badanku dilukis dengan ilustrasi yang menarik setelah siap
aku dihantar ke kedai cenderahati yang menjual pelbagai aku dihantar ke kedai cenderahati yang menjual pelbagai
barangan menarik termasuk permainan tradisional harga barangan menarik termasuk permainan tradisional harga
yang diletakkan untukku agak mahal yang diletakkan untukku agak mahal
2. seorang lelaki membelek diriku tertarik akan kecantikanku 6. seorang lelaki membelek diriku tertarik akan kecantikanku
membeliku dengan harga yang mahal membawaku membeliku dengan harga yang mahal membawaku
pulang ke rumah aku dijadikan hiasan dinding di sudut pulang ke rumah aku dijadikan hiasan dinding di sudut
ruang tamunya ruang tamunya
3. menunjukkan diriku kepada kawan kawannya setiap kali 7. menunjukkan diriku kepada kawan kawannya setiap kali
mereka berkunjung ke rumah ramai yang memuji mereka berkunjung ke rumah ramai yang memuji
ketinggian nilai seni pada diriku dimainkan pada watu ketinggian nilai seni pada diriku dimainkan pada watu
petang bersam sama keluarga petang bersam sama keluarga
4. memasuki pertandingan wau memenangi pertandingan 8. memasuki pertandingan wau memenangi pertandingan
tersebut mendapat hadiah lumayan tersebut mendapat hadiah lumayan
Penutup Penutup

disayangi oleh tuanku dijaga rapi tidak rosak bangga dapat disayangi oleh tuanku dijaga rapi tidak rosak bangga dapat
berbakti berbakti

Kerangka Karangan Autobiografi - Aku Sebuah Wau Kerangka Karangan Autobiografi - Aku Sebuah Wau
Pendahuluan Pendahuluan
nama dibuat daripada kertas, buluh, benang dilahirkan di sebuah nama dibuat daripada kertas, buluh, benang dilahirkan di sebuah
kampung mengambil masa yang lama untuk disiapkan kampung mengambil masa yang lama untuk disiapkan
Isi isi Isi isi
9. badanku dilukis dengan ilustrasi yang menarik setelah siap 13. badanku dilukis dengan ilustrasi yang menarik setelah siap
aku dihantar ke kedai cenderahati yang menjual pelbagai aku dihantar ke kedai cenderahati yang menjual pelbagai
barangan menarik termasuk permainan tradisional harga barangan menarik termasuk permainan tradisional harga
yang diletakkan untukku agak mahal yang diletakkan untukku agak mahal
10. seorang lelaki membelek diriku tertarik akan kecantikanku 14. seorang lelaki membelek diriku tertarik akan kecantikanku
membeliku dengan harga yang mahal membawaku membeliku dengan harga yang mahal membawaku
pulang ke rumah aku dijadikan hiasan dinding di sudut pulang ke rumah aku dijadikan hiasan dinding di sudut
ruang tamunya ruang tamunya
11. menunjukkan diriku kepada kawan kawannya setiap kali 15. menunjukkan diriku kepada kawan kawannya setiap kali
mereka berkunjung ke rumah ramai yang memuji mereka berkunjung ke rumah ramai yang memuji
ketinggian nilai seni pada diriku dimainkan pada watu ketinggian nilai seni pada diriku dimainkan pada watu
petang bersam sama keluarga petang bersam sama keluarga
12. memasuki pertandingan wau memenangi pertandingan 16. memasuki pertandingan wau memenangi pertandingan
tersebut mendapat hadiah lumayan tersebut mendapat hadiah lumayan
Penutup Penutup

disayangi oleh tuanku dijaga rapi tidak rosak bangga dapat disayangi oleh tuanku dijaga rapi tidak rosak bangga dapat
berbakti berbakti