You are on page 1of 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

1 Minggu / Hari / Tarikh 31 / Sunday / 20.8.2017


2 Kelas / Masa / 3 Bestari / 7.50 - 8.50am / English / Unit 12: Fresh Fruits
Mata pelajaran
3 Tema / Tajuk Standard World of knowledge
Pembelajaran 1.1.3 Able to talk about a stimulus with guidance.
4 Objektif Pembelajaran A - Pupils will be able to pronounce words and speak confidently with the
correct stress, rhythm and intonation.
NA - Pupils will be able to speak with guidance.
5 Aktiviti PDP 1. Teacher shows realia (apple, orange).
2. Teacher introduces the topic.
3. Teacher asks WH-questions with pupils about fruits.
4. Pupils work in pairs and talk about their favourite fruit.

6 Pengisian Kurikulum
6.1 : Ilmu / Nilai - English / courage and cooperation
6.2 : EMK / KB / BCB - Constructivism / Knowledge acquisition / Describing
7 Bahan Bantu Mengajar Realia
8 Penilaian PDP /
Pentaksiran PDP
9 Refleksi /
Impak dan Kerja Rumah
10 Success Criteria I can talk about my favourite fruits with guidance.

1 Minggu / Hari / Tarikh 31 / Sunday / 20.8.2017


2 Kelas / Masa / 3 Arif / 8.50 - 9.50am / English / Unit 12: Fresh Fruits
Mata pelajaran
3 Tema / Tajuk Standard World of knowledge
Pembelajaran 1.1.3 Able to talk about a stimulus with guidance.
4 Objektif Pembelajaran Pupils will be able to pronounce words and speak confidently with the correct
stress, rhythm and intonation.
5 Aktiviti PDP 1. Teacher shows realia (apple, orange).
2. Teacher introduces the topic.
3. Teacher asks WH-questions with pupils about fruits.
4. Pupils work in pairs and talk about their favourite fruit.

6 Pengisian Kurikulum
6.1 : Ilmu / Nilai - English / courage and cooperation
6.2 : EMK / KB / BCB - Constructivism / Knowledge acquisition / Describing
7 Bahan Bantu Mengajar Realia, worksheets
8 Penilaian PDP /
Pentaksiran PDP
9 Refleksi /
Impak dan Kerja Rumah
10 Success Criteria I can talk about my favourite fruits with guidance.
1 Minggu / Hari / Tarikh 31 / Ahad / 20.8.2017
2 Kelas / Masa / 3 Arif / 10.10 - 10.40am / Unit 13: Flora
Mata pelajaran
3 Tema / Tajuk Standard Pengalaman Muzikal
Pembelajaran 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

4 Objektif Pembelajaran Murid mampu bekerjasama menyanyi mengikut melodi yang betul.
5 Aktiviti PDP 1. Guru menerangkan tajuk pada harini ini Amalan kita.
2. Sesi bersoal jawab dengan murid mengenai fokus pembelajaran :
-Penjarian Not B, Perlidahan
3. Guru mendemonstrasi cara memainkan rekoder berdasarkan skor
dan menyanyi mengikut melodi.
4. Murid menyanyi dalam kumpulan masing-masing.
6 Pengisian Kurikulum
6.1 : Ilmu / Nilai - Berani, kerjasama
6.2 : EMK / KB / BCB - Konstruktivism
7 Bahan Bantu Mengajar Lirik lagu
8 Penilaian PDP /
Pentaksiran PDP
9 Refleksi /
Impak dan Kerja Rumah

10 Success Criteria Saya boleh menyanyikan lagu mengikut melodi dengan betul.

1 Minggu / Hari / Tarikh 31 / Sunday / 20.8.2017


2 Kelas / Masa / 1 Bestari / 10.40 - 11.40am / Unit 19: Let Us Do This Together
Mata pelajaran
3 Tema / Tajuk Standard World of Self, Family and Friends
Pembelajaran 1.1.3 listen, articulate and identify the phonemes:
h. /t/(ch)//(sh)// //(th) //(ng)
4 Objektif Pembelajaran Pupils will be able to articulate phonemes correctly.
5 Aktiviti PDP 1. Teacher shows alphabet cards to pupils.
2. Teacher asks pupils what they see in the cards.
3. Teacher articulates all the letter cards.
4. Pupils respond by following what the teacher articulates.
5. Teacher gives task on pupils activity book.

6 Pengisian Kurikulum
6.1 : Ilmu / Nilai - English / self-confidence
6.2 : EMK / KB / BCB - Generating ideas, Thinking skills, Intrapersonal
7 Bahan Bantu Mengajar English activity book, alphabet cards
8 Penilaian PDP /
Pentaksiran PDP
9 Refleksi /
Impak dan Kerja Rumah
10 Success Criteria I can articulate and identify the phonemes correctly.