MATLAMAT 1 SDP Seni dalam pendidikan dapat membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi

jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual, muzik, dan pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai bidang mata pelajaran lain.

MATLAMAT 2 SDP

- Matlamat pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk melahirkan masyarakat berbudaya khususnya mempunyai imaginatif, kreatif, berdaya reka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik.

Seni

ruang

SENI DALAM PENDIDKAN

muzik

Rajah 1 : Seni dalam Pendidikan

. Seni menekankan unsur warna. muzik dan pergerakan.peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan.aplikasinya dalam industri pembuatan dan rekaan. Unsur warna. irama dan pergerakan digabungkan untuk menghasilkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. kaitan dengan perkembangan sains dan teknologi. muzik menekankan penggunaan irama manakala gerakan lebih kepada penggunaan ruang. . . bidang komunikasi. . KEPENTINGAN SDP .sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi Negara. reakrasi. alam persekitaran dan kehidupan sehari-harian.SDP bertujuan untuk membolehkan pelajar menyedari. memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup.SDP merupakan gabungan tiga komponen utama iaitu seni. .memahami hubungan dengan kejadian alam.

Nota pengurusan grafik Bab 1 (Konsep dan latar belakang Seni dalam Pendidikan) matlamat.lahir individu berjiwa kreatif. inovatif dan berbudaya Pengenalan konsep membantu perkembangan kanak-kanak membentuk individu holistik Teori-teori dalam SDP Teori Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner) Pendekatan yang berintegrasi Terdapat lapan jenis kecerdasan yang disenaraikan Quadrant Concepts Mengkaji perkembangan otak kiri dan kanan Membantu pemikiran intuitif dan rasional kanakkanak Teori Konstruktisvisme kanak-kanak bina pengetahuan secara aktif SDP bantu kanakkanak melahirkan perasaan .

inovatif dan imaginatif Matlamat SDP Membantu perkembangan diri Melengkapkan perkembangan otak kiri dan kanan .Pembelajaran lebih seronok bantu memahami diri sendiri bantu perkembangan intelek Kepentingan SDP motivasi untuk menjadi guru yang peka dan kreatif membantu perkembangan insan Tingkat rasa bersyukur kepada Tuhan Lahir generasi kritis.

edu. .Latar belakang SDP Kreativiti Seni dalam Pendidikan Oleh Nor Anuwar Bin Hamat anuakrai@ipkb.my.

irama dan pergerakan digabungkan untuk menghasilkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. aplikasinya dalam industri pembuatan dan rekaan. Unsur warna. kaitan dengan perkembangan sains dan teknologi. sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi negara. bidang komunikasi. reakrasi. pengalaman dan ekspresi. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada guru-guru untuk mengesan kepekaaan deria kanak-kanak dengan irama. alam persekitaran dan kehidupan sehari-harian. Seni dalam pendidikan merupakan gabungan tiga komponen utama iaitu seni. peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan. hubungan dengan kejadian alam. memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup. Dalam kontek pendidikan bersepadu mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bertujuan untuk membolehkan pelajar menyedari. warna dan ruang melalui penerokaan. berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik. Seni menekankan unsur warna. irama dan pergerakan untuk mendapat pengalaman baharu yang akan meningkatkan kreativiti mereka. Seni dapat merangsang deria dan minda pelajar. Seni Dalam Pendidikan dilaksanakan di sekolah rendah dengan menghubungkaitkan mata pelajaran PSV dengan mata pelajaran lain. Hal ini akan mendorong guru dan pelajar lebih kreatif. muzik dan pergerakan. Kanak-kanak akan meneroka warna. Matlamat Seni dalam pendidikan dapat membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi jasmani. kreatif. muzik menekankan penggunaan irama manakala gerakan lebih kepada penggunaan ruang. berdaya reka. membantu pelajar meningkatkan pemahaman dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. sebaliknya ia bertujuan untuk melahirkan masyarakat berbudya khususnya mempunyai imaginatif.Jabatan Kajian Sosial Pengenalan Matlamat pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) bukanlah bertujuan untuk melahirkan pelajar sebagai pelukis atau pereka semata-mata. .

Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Warna panas seperti warna merah meggambarkan emosi marah. rohani dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. melukis corak. irama dan ruang merupakan unsur yang terdapat dalam persekitaran kehidupan harian kanak-kanak. Contohnya. irama dikaitkan dengan susunan sesuatu corak yang berulang-ulang. berkawad. menari. bergerak ke kiri dan ke kanan. Kanak-kanak mula memahami dan mempelajari sesuatu kemahiran dalam irama semasa mereka menjalankan aktiviti seperti melompat. kita sering temui pelbagai irama. psikologi dan budaya. Pengenalan Kepada Warna. dan sebagainya. Irama merujuk kepada sesuatu bunyi atau retak berulang. Biasanya irama boleh dinikmati apabila kita mendengar muzik. Dalam kehidupan. muzik. Warna memberikan kesan kepada menusia melalui personaliti. mengetuk meja dan sebagainya. warna daun. semangat berani dan juga keceriaan. warna bangunan dan sebgainya. Melalui unsur-unsur ini pelajar akan lebih seronok mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.emosi. warna sekunder dan warna tertier. dan pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai bidang mata pelajaran lain. Contohnya. Ia juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. bunyi tapak kasut orang berjalan. Mereka digalakkan untuk meneroka dan mencuba sesuatu yang baharu dengan bimbingan guru. susunan sekata yang menampakan pergerakan. Warna sejuk seperti warna hijau memberikan kesan emosi yang segar dan nyaman. Irama . Ia juga mengambarkan emosi sedih dan sayu. Irama Dan Pergerakan Warna. bunyi kereta api dan sebagainya. Dalam Pendidikan Seni Visual. wana pelangi. Warna merupakan satu unsur seni yang terdapat dalam mata pelajaran PSV. Kanak-kanak juga selalu menghasilkan irama dalam permainan mereka seperti bertepuk. bunyi degupan jantung. Warna terdiri daripada warna asas.

Rajah 1: Seni Dalam Pendidikan Seni (Warna) Muzik (Irama) Pergerakan (Ruang) Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan Di Sekolah Kenneth M Langsing (1973) dalam bukunya Art. Kecerdasan juga termasuk menjadi lebih peka terhadap warna. Mereka akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif apabila mereka bertindak balas dengan irama yang dimainkan. dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti dengan bersemangat dan meningkatkan potensi dan keseronokan mereka. ruang. muzik dan pergerakan adalah sebagaimana rajah di bawah. Kita juga perlu menggunakan ruang dengan bijak untuk mendapat keselesaan dan keselamatan. Artists and Art Education menyatakan aktiviti pendidikan seni boleh menjadi satu cabang komunikasi. Kebolehan guru memberi penerangan dan penggunaan kaedah yang betul dapat memenuhi keperluan komunikasi pelajar. Menurut Haward Gardner (1983). Kita memerlukan ruang untuk bergerak dan melakukan aktiviti. Guru wajar memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Bilik darjah perlu disusun atur dengan baik untuk memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan pelajar melakukan aktiviti dengan selamat dan selesa. Kanak-kanak merasa seronok melakukan aktiviti seperti menari dan melompat sambil mengikut irama muzik.dapat merangsang minda kanak-kanak untuk memberikan lebih tumpuan terhadap aktiviti yang dijalankan. Guru perlu mahir mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan . bentuk. rupa dan yang berkaitan dengannya. Ini dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. kecerdasan ruang melibatkan kebolehankebolehan melihat dunia µvisual spatial¶ dengan lebih tepat. Gambar 1 : Murid-murid sedang membuat catatan Ruang ialah kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. garisan. Hubungan seni.

kanak-kanak tidak memperoleh pengetahuan secara pasif. Mereka membina pengatahuan secara aktif. mengesyorkan bahawa terdapat sekurangkurangnya tujuh jenis kecerdasan. dan mengolah objek atau bahan. Teori ini menyokong pelaksanaan peroses pengajaran dan pembelajaran kreatif berkonsepkan Seni dalam pendidikan. dengar. Kanak-kanak akan mendapat pengalaman baharu melalui aktiviti meneroka. mengeksprimen. Kebanyakan pengajaran memberi penekanan kepada kecerdasan linguistik dan logik matematik sahaja. Mereka akan mengunakan beberapa jenis kecerdasan secara bergabung. pemikiran serta emosi secara proaktif. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanakkanak untuk meneroka pelbagai Seni Dalam Pendidikan sudut yang mereka lihat. Rajah 2 : Pelaksanaan Seni dalam pendidikan di sekolah (Kanak-Kanak Memperoleh Pengalaman) Membina konsep Persepsi Pemahaman Penemuan Kemahiran Proses Pengetahuan Proses Hasil Haward Gardner dalam Teori Keceedasan Manusia (1983). kreativiti. Manusia belajar melalui berbagai cara untuk mencapai kecemerlangan. melalui aktiviti seni kanak-kanak boleh meluahkan idea secara bebas dan kreatif. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan. sentuh. Menurut ahli psikologi kognitif dan ahli teori konstruktivisme. Kecerdasan lain kurang dirangsang. Oleh itu. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana aktif. Teori konstruktivisme berhubung rapat dengan perkembangan kreatif dan keperluan untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Ia juga mengajar murid menangani sumber imaginasi. . bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran.

Contohnya pengajaran mata pelajaran Sains di bawah tajuk haiwan. irama dan ruang perlu digabungkan dengan baik untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif. iaitu haiwan peliharaan dan haiwan liar. Mereka boleh menggunakan maklumat hasil daripada pemerhatian yang dilakukan. saiz dan sebagainya. Pelajar perlu diberi peluang mencuba idea. Guru perlu tahu menggunakan warna dengan baik. sama ada dari segi bentuk tubuh badan. irama dan pergerakan. menyediakan aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai pelbagai gaya belajar. dan mewujudkan persekitaran yang menginspirasikan. Tiga unsur utama iaitu warna. Guru perlu menggalakan murid-murid mengunakan kelebihan diri mereka. Guru mata pelajaran perlu kreatif dan melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. . Pelaksanaan seni dalam pendidikan di Sekolah Gambar 2 : Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menghubungkitkan mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. membuat catatan mengenai ciri-ciri binatang yang diperhatikan. Mereka tidak terikat dengan kaedah pengajaran tradisional yang berpusatkan guru. Pelajar diberi peluang untuk melukis dan mewarna haiwan pilih mereka. Demikian juga. warna.Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah merentasi semua mata pelajaran. Guru boleh membawa pelajar melawat Taman Sains di sekolah untuk melihat sendiri jenis-jenis haiwan yang dipelihara. Aktiviti perlu dirancang dengan teliti supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. menggunakan teknik atau pendekatan baharu. memasukkan elemenelemen irama dan menggunakan ruang yang sesuai bagi merangsang minda pelajar semasa proses pengajaran dan pembalajaran. pelajar boleh melukis rupa bentuk binatang tersebut. Pelajar boleh memerhati. Pelajar akan melibatkan diri secara aktif dan rasa seronok melakukan aktiviti yang dijalankan.

Setiap kumpulan boleh memanfaatkan setiap ruang yang ada. Pelajar digalakan mencuba dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan semasa mengadakan persembahan. pengajaran yang berkonsepkan seni dalam pendidikan dapat membantu pelajar dalam meningkatkan keyakinan diri dengan cara memberikan peluang kepada pelajar membuat kajian. Pembentangan boleh dilakukan dalam kumpulan. Langkah seterusnya ialah setiap kumpulan akan membuat persembahan seperti menari dan menyanyi lagu yang berkaitan dengan haiwan yang mereka kaji. Mereka juga boleh meneroka bunyi-bunyian yang akan dihasilkan dengan menggunakan kertas.Guru boleh memberikan bimbingan kepada pelajar yangbermasalah. catatan. bunyi tapak kasut. mereka boleh membentangkan hasil kajiannya. . bunyi haiwan dan sebagainya. pelajar digalakan menggunakan ruang dengan baik. Murid-murid bebas menggunakan kreativiti mereka memilih dan mencampur warna untuk mendapat hasil yang menarik. Mereka boleh berbincang dengan ahli kumpulan untuk memghasilkan bentuk persembahan yang sesuai dan menarik. Cara ini akan meningkatkan daya kreativiti mereka. Apabila pelajar selesai menjalankan kajian. Sekiranya ruang tidak mencukupi. pelajar boleh mengubah susunan kerusi dan meja. Mereka akan rasa seronok menjalani aktiviti hasil kreativiti mereka sendiri. Setiap Kumpulan boleh mencipta sendiri irama yang akan mengiringi persembahan mereka. bertepuk dan juga menghasilkan bunyi dengan mulut. plastik yang dironyokkan. Gambar 3: Murid-murid sedang mewarna. Mereka boleh menggunakan kreativiti sendiri semasa melakukan pembentangan di kelas. Mereka boleh menggunakan alatan yang ada di sekitar mereka. bunyi batang penyapu yang dilagakan. Dari segi penggunaan ruang pula. Secara keseluruhannya. Mereka boleh memilih ruang yang sesuai dengan bentuk persembahan. Mereka juga boleh meniru pergerakan haiwan. Pelajar juga dapat menggunakan daya ingatan dan imaginasi mereka dalam menghasilkan lukisan. Pengalaman ini banyak membantu pelajar dalam meningkatkan kreativiti mereka.

2003) . pengurus. memberikan kuasa pemikiran kepada guru-guru dan pelajar. dan menyatakan kebenaran dalam kebudayaan bangsa. bidang mengambar. Goldberg (2001) menyatakan bahawa paling asas untuk memberikan perhatian terhadap Pendidikan Seni Visual di Sekolah Rendah ialah berkaitan isi kandungan pelajaran dengan proses kreativiti. Proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan kondusif. Beliau menyatakan Pendidikan Seni Visual mempunyai perkaitan dengan budaya pembelajaran. Seni dapat mengembangkan peluang ekspresi diri kanak-kanak. Semua ini dapat membantu meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi. Gambar 5 : Murid-murid manjalankan aktiviti dalam kumpulan . Namun begitu. Di sekolah. Ainon dan Abdullah (1996).pemerhatian. Ada juga yang berpendapat bahawa kreativiti dapat menyumbangkan idea atau hasil baharu dalam budaya (Csikszentmihalyi. persoalan yang timbul ialah bagaimana untuk menjadi kreatif ? Persoalan ini bukan sekadar dalam kalangan pelajar. Ia satu kebolehan menjana idea baharu dengan menggabung. di samping dapat merangsang deria pelajar untuk memahami pengajaran yang disampaikan dengan lebih berkesan. pereka dan sebagainya (Nickerson. kebebasan bersuara. penerokaan dan sebagainya. . membuat bentuk dan rekaan memberikan kebebasan kepada pelajar menerokai proses menerbitkan idea baharu. Pendekatan lateral ialah kaedah penghasilan kreatif yang dipopularkan oleh Edward de Bono yang menghasilkan idea luar biasa. 2003). mengalakan kerjasama dan keharmonian kumpulan. Gambar 4 : Kanak-kanak menjalankan aktiviti di luar bilik darjah Kreativiti Kreativiti dapat ditafsirkan sebagai kebolehan berimaginasi atau mencipta sesuatu yang baharu. menyatakan bahawa terdapat beberapa cara dan pendekatan mikro yang digunakan untuk menjana idea kreatif. i. malah juga pentadbir. membangunkan harga diri. mengubah dan mengaplikasikan semua idea. 2003) dan ia dianggap gabungan unik dan berguna (Sternberg & Lubart.

Kaedah konstruktif merupakan proses kreatif yang menekankan kepada pembaikan dan membina idea yang telah ada dan diperbaharui. helaian daun kering. dari kotak fikiran ke bentuk visual. Misalnya. di atas kertas merupakan satu proses artistik yang penuh kreativiti. Proses ini menggabungkan beberapa jenis deria rangsangan dan dapat merangsang minda pelajar agar lebih kreatif dan berkesan. Imaginatif dapat dikesan melalui aktiviti menggambar seperti menggambarkan makhluk asing. Misalnya. pelajar dapat menggunakan kertas warna dan meneroka penggunaan bahan berwarna yang terdapat di sekitar mereka. Melalui Seni Dalam Pendidikan pelajar dapat menggunakan bahan-bahan di sekitar mereka untuk membentuk. cebisan kertas kotak. meluahkan perasaan dan kreativiti. Aktiviti melalui penggunaan warna dapat merangsang minda pelajar lebih kreatif. membuat eksprimen dan meneroka penggunaan bahan untuk menghasilkan karya. reka cipta model kereta nasional pada tahun 2020. Pelajar dapat mencuba. pelajar bebas meneroka. Dalam pendidikan seni kanakkanak akan didedahkan tentang cara membuat bentuk dan mencari idea reka cipta baharu. Mereka bebas menggabungkan warna pilihan untuk menghasilkan warna baharu yang sesuai dengan karya. gambaran mimpi dan sebagainya. Kaedah imaginatif merupakan kaedah yang paling banyak dilakukan dalam Pendidikan Seni. Mereka akan menampal bahan-bahan pilihan untuk membentuk objek imaginasi. Kaedah proses kreatif projektif adalah merupakan pendekatan meramal. iii.ii. serpihan kulit kayu dan sebagainya. iv. pelajar diberi peluang mencuba pelbagai warna yang mereka fikir sesuai. Kreativiti dapat dicungkil melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. . Ketika menghasilkan karya catan misalnya. Ketika menghasilkan kolaj. Kaedah imaginatif dapat menanam pemikiran kreatif dan futuristik dalam minda kanak-kanak. keratan kertas majalah. Dengan cara ini. Proses memindahkan idea.

Kini pelajar bebas bergerak dalam kawasan yang difikirkan perlu dan selamat. Contohnya pengajaran penulisan bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu yang bertemakan Sambutan Hari Kemerdekaan. Irama boleh diaplikasikan dalam semua bidang mata pelajaran. Irama biasanya dimainkan untuk mengiringi nyanyian dan juga tarian. dan mengalami suasana pembelajaran yang seronok. berkawad seperti anggota tentera dan sebagainya sangat sesuai diringi dengan irama muzik. Mereka tidak terikat dengan bahan yang disediakan dalam bilik darjah. pelajar perlu mematuhi arahan yang diberikan oleh guru. Pelajar boleh menggunakan pengalaman sedia ada untuk digabungkan dengan pengalaman baharu untuk mendapatkan hasil. Mereka tidak terkongkong di atas kerusi sahaja sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Irama beleh dihasilkan dengan menggunakan alat muzik. Ini akan membangkitkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Gambar 6: Guru sedang memberikan penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankan Penggunaan irama dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. penyelidikan. Pengalaman ini dapat merangsang minda pelajar agar bertindak lebih kreatif. Namun begitu. catatan. Ikatan peraturan bilik darjah tradisional tidak sesuai lagi digunakan. irama digunakan untuk menbangkitkan mod situasi tertentu. Pelajar lebih aktif melakukan aktiviti yang dirancang oleh guru. rakaman serta ujikaji. Pelajar juga berpeluang mencipta aktiviti dan pergerakan sendiri. hentakan kaki. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.membuat binaan dan sebagainya. Aktiviti seperti nyanyian Lagu Kemerdekaan. Biasanya kanak-kanak boleh memberikan reaksi secara spontan apabila dirangsang oleh sesuatu irama muzik. Guru boleh membawa pelajar keluar dari bilik darjah untuk membuat pemerhatian. . mengetuk meja dan sebagainya. Pembelajaran mereka meliputi ruang yang lebih luas dan mendorong mencapai tahap kepuasan belajar sebagaimana diinfini. alat audio dan juga dihasilkan sendiri oleh guru dan pelajar melalui tepukan.

Kreativiti akan dapat ditingkatkan apabila mereka menghasilkan irama dan pergerakan melalui alat yang digunakan. Guru boleh menggunakan ruang di luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti yang dirancangkan. Kesimpulan Seni dalam pendidikan dapat memberikan satu lagi teknik pengajaran kepada guruguru di sekolah bagi mewujudkan idea-idea kreatif para pelajar. Pelajar dapat mencuba berbagai-bagai pergerakan yang mereka fikir sesuai dengan irama dan juga mengikut lirik sesebuah lagu. lebih mudah berkarya dan mempunyai sikap positif. pelajar digalakkan menghasilkan sendiri irama dan pergerakan. Hal ini kerana seni dalam pendidikan . Aspek keselamatan perlu diutamakan semasa menjalankan aktiviti sama ada di dalam mahupun di luar kelas. pihak sekolah sepatutnya tidak meminggirkan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Ruang kosong yang terdapat di bahagian hadapan dan belakang kelas perlu disusun dengan baik bagi memudahkan guru dan pelajar menjalankan aktiviti dengan seronok dan selamat. atau menggantikannya dengan mata pelajaran lain hanya kerana ingin pencapaian tinggi dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Pelajar boleh mencipta pergerakan yang sesuai dengan irama yang dimainkan. Penggunaan ruang secara terancang adalah sangat perlu supaya semua pelajar dapat menyertai aktiviti yang dijalankan dengan lancar.Berkenaan seni dalam pendidikan. Mereka dapat meluahkan idea dan perasaan dalam aktiviti yang dijalankan. Susunan perabut termasuk kerusi dan meja perlu bersesuaian dengan suasana dan corak pembelajaran. Satu bentuk pengajaran yang menyeronokkan dan memberikan peluang kepada pelajar menunjukkan bakat dan daya kreativiti. Guru dapat kenal pasti punca dapat mendorong dan merangsang pelajar memahami isi pengajaran. Oleh sebab itu. Pelajar boleh menghasilkan alat muzik dengan menggunakan botol mineral yang disi dengan batu kecil. mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Ruang yang secukupnya akan membantu pelajar merancang aktiviti seperti pergarakan dan sebagainya dengan lebih kreatif. Pelajar yang berpeluang mengikuti pengajaran ini lebih bermotivasi.

Seni dan Seniman. ³The concept of creativity: Prospects and Paradigms´ In Sternberg. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. J. 2003. Cambridge: University Press. Rujukan Csikszentmihalyi. & Lubart. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. T. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . I. Mohd Azhar Abd Hamid. R. Handbook of Craetivity. (Eds. 2004. R. berkeyakinan dan berdaya maju. ³Implications of a Systems Perspective for the Study of Creativity´ In Sternberg. (Eds. Handbook of Creativity. J.mampu merangsang minda pelajar agar lebih kreatif.. Rupa dan Jiwa. Syed Ahmad Jamal. Zakaria Ali.). Kreativiti : Konsep. Sternberg. Teori dan Praktis. Cambridge : University Press. M. 2003.J.). 1989. R. 1992.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful