You are on page 1of 1

OpeWilma

Arvioi opettajan työtä ja oppituntia.
Anna opelle tuntimerkinnät. Rastita mielipiteesi.

Tuntimerkintä Rastita (x) Tuntimerkintä Rastita (x)
mielipiteesi mielipiteesi
Hyvä oppitunti! Kannatti osallistua Ohjasi aktiiviseen toimintaan.
☺.
Oppitunti oli ihan ok. Ohjasi erilaisiin työtapoihin.

OMG! Tylsä oppitunti . Kehui ja kannusti.

Myöhästyi oppitunnilta. Innosti oppimaan.

Häiritsi oppimistani. Ohjasi oppimaan hyödyllisiä
asioita.
Tylsä puhuva pää! Puhui aivan Oli asiantunteva.
liikaa.
Ei antanut minulle puheenvuoroa. Piti yllä sopivaa työrauhaa.

Liikaa muistiinpanojen kopiointia. Opetti selkeästi.

Ei auttanut minua. Muita onnistumisia ja kehittämiskohteita:

Keskittymisongelmia.

Kertoi oppituntitavoitteet. (Tiesin
mitä tänään pitäisi tehdä ja oppia.)
Ohjasi oppimistani. Sain oppia
itselleni sopivalla tavalla.
Mahdollisti onnistumiseni.

Mahdollisti vuorovaikutuksen
muiden kanssa.
Rita Keskitalo CC BY-SA