Kuiz Ramadhan 1431 H / 2010 Anjuran Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA

)

Nama Ketua Keluarga : ___________________________________ Tel : _______________ E-Mail:___________________________________ Hukum-Hakam Fekah 1. Solat Jumaat tidak boleh dilakukan kecuali di A. Rumah B. Masjid C. Dewan Seerah dan Sahabat 2. Waktu Solat Dhuha ialah A. Selepas terbitnya matahari B. Sebelum terbenam matahari C. Sebelum solat Subuh 11. Peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadhan tahun 2 Hijrah. Surah di dalam Al-Quran yang menceritakan mengenai peperangan ini ialah A. Surah Al-Anfal B. Surah At-Taubah C. Surah An-Nur 12. Baitul Maqdis telah dibuka pada tahun 15 Hijrah di zaman pemerintahan Khalifah A. Omar bin Al-Khattab B. Othman bin Affan C. Muawiyyah bin Abi Sufyan 13. Ketika datuk Nabi, Abd. Mutallib meninggal dunia umur baginda s.a.w ketika itu ialah A. 5 tahun B. 8 tahun C. 6 tahun 14. Wahyu pertama diturunkan kepada nabi s.a.w ketika baginda berada di A. Gua Hira' B. Gua Thur C. Gua As-Safa 15. Siapakah nama sahabat yang dimaksudkan Allah di dalam firmanNya di dalam surah Abasa ayat 1-2 A. Bilal Bin Rabah B. Othman Bin Maz'un C. Abdullah Bin Ummu Maktum 16. Siapakah sahabat yang dimaksudkan di dalam firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 40 A. Abu Bakar As-Siddiq B. Omar Bin Al-Khattab C. Ali Bin Abi Talib 17. A. Puasanya sah tetapi berdosa kerana meninggalkan solat B. Puasanya batal kerana puasa tanpa solat tidak dibolehkan C. Makruh 9. Apabila seorang makmum terlupa di dalam sembahyang Jamaah A. Mesti melakukan sujud Sahwi selepas imam memberi salam B. Solatnya batal C. Tidak ada apa-apa yang perlu dilakukannya 18. 10. Iktikaf di masjid pada sepuluh akhir bulan ramadhan A. Fardhu Kifayah B. Sunah Muakkad (Sunnah yang sangat digalakkan) Siapakah sahabat ini Beliau amat tegas dan keras terhadap golongan Kuffar dan Musyrikin selepas keislamannya ii. Ayah Saudara Nabi s.a.w C. Fadhilat dan bukan fardhu atau sunat

3. Sesiapa yang makan atau minum kerana terlupa pada bulan ramadhan maka puasanya A. Batal B. Sah dan teruskan berpuasa C. Puasanya wajib diganti 4. Seseorang yang bermusafir pada bulan Ramadhan A. Harus Berbuka Puasa dan menggantikan puasanya B. Wajib Berpuasa C. Harus Berbuka dan tidak perlu digantikan puasanya

5. Siapakah yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan A. Ibu Yang Menyusukan Anak yang takut kesihatan anaknya terjejas B. Orang Dewasa yang tidak tahan lapar C. Orang yang bermukim 6. Seorang yang berpuasa tetapi berbohong dan mengata orang lain A. Puasanya batal dan wajib diganti B. Puasanya tidak dikira C. Berdosa tetapi puasanya tetap sah 7. Wanita yang didatangi Haid pada bulan Ramadhan diwajibkan A. Qadha' puasanya B. Kafarah C. Qadha' dan Kafarah 8. Solat Orang yang berpuasa tetapi tidak menunaikan

i.

iii.
A. B. C.

Diberikan gelaran "Singa Allah" ‫) )أسد ال‬ iv. Gugur Syahid di dalam peperangan Uhud Hamzah Bin Abd. Muthalib Omar Bin Al-Khattab Khalid Al-Walid Wanita pertama memeluk Melahirkan anak-anak lelaki nabi s.a.w

Siapakah wanita ini i. Islam

ii.

1

iii.
A. B. C.

Wafat pada tahun ke-10 nabi dibangkitkan menjadi rasul dan tahun tersebut dinamakan "Tahun Kesedihan" (‫)عام الحزن‬ Aisyah Ummu Salamah Khadijah

19.

Wanita pertama gugur syahid di dalam Islam, ditikam dengan tombak oleh Abu Jahal ketika dia mengumumkan keislamannya. Beliau adalah wanita ketujuh terawal memeluk Islam A. Sumayyah, Ibu Ammar Bin Yassir

B.

Salma, hamba perempuan Safiyyah Binti Abd. Mutallib C. Sumaitah Al-Laithiyyah 20. Duta Pertama di dalam Islam, yang diutuskan ke Madinah oleh rasulullah s.a.w A. Ali bin Abi Talib B. Saad bin Muaz C. Mus'ab bin Umair Nabi-nabi 21. Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh kesemua para nabi A. Memelihara Kambing B. Berniaga C. Tukang Besi 22. Allah menurunkan wahyu kepada para nabi ketika mereka telah sampai peringkat umur matang. Berapakah umur yang dikira telah sampai ke peringkat matang A. 20 tahun B. 40 tahun C. 18 tahun 23. Yahudi Salah seorang nabi yang dibunuh oleh orang A. Yunus B. Idris C. Yahya Siapakah Dia i. Ibu kepada Nabi dari kalangan Ulul Azmi ii. Digelar dengan "Al-Azra'" (Suci) dan Al-Batul (Tidak Berkahwin) iii. Dijaga oleh Nabi Zakaria a.s iv. Penghulu wanita di bumi v. Satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam AlQuran. A. Maryam B. Asiah C. Khadijah

24.

Al-Quran 25. Berapakah bilangan surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran A. 114 surah B. 124 surah C. 134 surah 26. Al-Qur'an diturunkan kepada nabi di Mekah dan Madinah. Surah-surah yang diturunkan di Mekah dinamakan Surah Makkiah manakala yang diturunkan di Madinah dinamakan Madaniah. Berapakah bilangan surah-surah AlMakkiah di dalam Al-Quran A. 86 surah B. 50 surah C. 30 surah 27. Berapakah pula bilangan surah-surah Al-Madaniah di dalam Al-Quran A. 40 surah B. 20 surah C. 28 surah 28. Apakah surah terpendek di dalam Al-Quran A. Al-Asr B. Al-Kauthar C. An-Nasr

2

29.

Satu ayat di dalam Al-Quran yang menghimpunkan kesemua huruf Hija'iyyah (abjad Arab/Jawi), apakah ayatnya A. Ayat 29 dari surah Al-Fath B. Ayat 282 dari surah Al-Baqarah C. Ayat 12 dari Surah Ali Imran 30. Apakah nama surah yang menyebutkan nama sahabat yang mulia Zaid Bin Harithah A. Surah Al-Ahzab B. Surah Al-Fath C. Surah Saba' 31. Apakah nama surah yang dinamakan dengan nama lelaki soleh tetapi bukan dari kalangan para nabi A. Yusof B. Luqman C. Ibrahim 32. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak nama, siapakah wanita yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran A. Maryam Binti Imran B. Fatimah Binti Muhammad C. Balqis 33. Siapakah penyeru yang dimaksudkan di dalam firman Allah di dalam Surah Ali Imran ayat 193 A. Nabi Muhammad s.a.w B. Nabi Musa a.s C. Nabi Isa a.s 34. Siapakah yang dimaksudkan dengan dua anak adam di dalam Firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 29 A. Sam dan Ham B. Qabil dan Habil C. Aad dan Thamud 35. Apakah maksud "Zuriat" di dalam firman Allah melalui lidah Ibrahim a.s di dalam surah Ibrahim ayat 39 A. Ismail a.s B. Ishak a.s C. Yaakob a.s 36. Siapakah Khalifah yang dimaksudkan di dalam Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 A. Adam a.s B. Nuh a.s C. Muhammad a.s 37. Apakah yang dimaksudkan dengan "Ulul Azmi" di dalam Firman Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 A. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad s.a.w B. Adam, Nuh, Ibrahim, Isa dan Muhammad s.a.w C. Ibrahim, Musa dan Sulaiman.

38.
Al-Fatihah

Siapakah golongan "‫ "المغضوب عليهم‬di dalam surah A. Yahudi B. Nasrani C. Majusi Berapakah bilangan sujud tilawah di dalam AlA. B. C. 7 15 23

39. Quran

40. Apakah surah yang disunatkan membacanya pada hari Jumaat A. Al-Waqiah B. Al-Mulk C. Al-Kahfi

3

Umum 41. Apakah dia i. Ula Qiblatain (Qiblat yang pertama) ii. ‫ثالث الحرمين‬

Subjektif (Soalan Bonus)

50.

iii.

A. B. C.

Tempat Isra' Nabi s.a.w iv. Dibuka oleh Saidina Omar dan dibebaskan oleh Salahuddin AlAyyubi v. Sekarang ini dijajah oleh Yahudi dan sedang menanti siapa yang akan membebaskannya Masjid Al-Aqsa Masjid Quba' Masjid Nabawi

Solat Sirriyyah ialah solat fardhu yang bacaan dibaca secara senyap manakala solat Jahriyyah ialah kesemua solat fardhu yang bacaan dibaca secara kuat. Apakah solat sirriyah yang terletak di antara dua solat jahriyyah.

51.

Ia adalah daripada amalan-amalan sunnah yang dilakukan di dalam Islam, apabila seorang Muslim melakukannya maka dia adalah satu-satunya di dunia ini yang melakukannya pada ketika itu…

‫من صام رمضان إيمانا واحتسابا‬ ‫غفر له ما تقدم من ذنبه‬
42. Apakah nama ibu negara Palestin A. Al-Madinah B. Damsyik C. Al-Quds Siapakah yang membuka Andalus di Sepanyol A. Umar Al-Mukhtar B. Toriq bin Ziyyad C. Amru bin Al-As Munawwarah sebelum hijrah nabi s.a.w At-Taif Ukaz Yathrib

52. Terdapat 4 bulan-bulan haram di dalam Islam. Sebutkan keempat-empat bulan tersebut. A. ___ B. ___ C. ___ D. ___ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

43.

44. Madinah dinamakan A. B. C. 45.

Negara apakah Negara Arab-Islam yang terletak di benua Asia ii. Pernah menjadi pusat pemerintahan Khalifah Abbasiah iii. Sungainya yang terkenal Dajlah dan Furrat iv. Bandar-bandarnya ; Basrah, Kirkuk dan Mosul v. Sekarang ini dijajah dan dihancurkan oleh Amerika. Iraq Afghanistan Syria

i.

Slogan berkaitan Ramadhan dan Kekeluargaan (contoh : ramadhan berkat, keluarga hebat)

A. B. C. 46.

Mahkamah Keadilan Antarabangsa terletak di A. London B. Paris C. Lahai, Belanda

Borang tambahan juga boleh disalin cetak atau download dari laman web http://ismadhl.wordpress.com/ Jawapan yang dibulatkan/ditanda dengan jelas pada kertas soalan boleh dikemukakan kepada pihak Surau Al-Islah [dimasukkan dalam peti simpanan].

47. Resolusi PBB untuk membahagikan Palestin dikeluarkan pada bulan November tahun A. 1945 B. 1947 C. 1948

Tarikh akhir penyerahan jawapan dan slogan: Hari Ahad, 22 Ogos 2010, 900 pm.

48.

Pada Peristiwa Hitam Shabra dan Shatila Yahudi telah membunuh 3500 orang umat islam Palestin dan Lubnan. Bilakah peristiwa ini berlaku A. Tahun 1948 B. Tahun 1967 C. Tahun 1982

49.

Tempat yang diduduki oleh majoriti umat Islam dan dipertikaikan oleh Pakistan dan India A. Punjab B. Kashmir C. Calcutta

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful