You are on page 1of 1

Proudly Presents

Ram Katha (in Hindi)


Monday, July 18th thru Tuesday, July 26th 2011
By
Shastri Rajendra Prasadji

Place:
HCCNA Temple

14800 Vishnu Way

Harvest, AL 35742

256-771-7730

International Kathakar Bhagavat Bhusan Sri Rajendra Prasad Bhatt is from Bhavnagar, Gujurat.
He studied thru M.COM and received his VISHARAD degree in music. He has performed over
576 Bhagavat Katha in the past 34 years. The last 18 years he has traveled all over the world
performing, Bhagavat and Ram Katha.
DATE and TIME: th th
Monday July 18 thru Tuesday July 26 .6:30pm 8:30pm
rd th
Saturday July 23 and Sunday July 24 ....3:00pm 7:00pm
th
Sunday July 24 : Ram Tarak Homa (Hanuman Sameta Ram Parivar).9am-10am
Katha Prasang: pothi Yatra on Monday July 18th at 5:00PM
Bhavani- Shiv Vivah, sakal lok pavani gangamaya avataran, sri sitaramjino
lagnatsav, sri ram ane sri bharatbhayano divvy Milan prasang, sri
hanumant- ram Milan, sri ram rajayabhishek, ahalya udhar, kevat prasang
shabrino udhar, situbandh rameshvar puja
(Everyday Maha Prasad will be served)
SPONSORSHIP: Main Yajaman ... $251.00
Daily Yajaman (Prasad and Arti)...$151.00
Ram Tarak Homa . $51.00
Daily Archana $11.00
CONTACT: Vijay Thakore: 256-533-5344 Dr. Subir Paul: 256-766-8056
Leela Reddy: 256-468-2541 Kailash Kaushik: 256-881-3991