You are on page 1of 2

7.

luokan biologian ITSEARVIOINTI

Nimi: Biologian arvosana:

BIOLOGIAN TAVOITE En osaa. Osaan Osaan hyvin. Osaan tosi
jotenkuten. hyvin.
En ymmärrä, Tiedän asian, Ymmärrän Ymmärrän
vaikka saan mutta en aina asian. Osaan asian ja siihen
apua. ymmärrä. selittää asian liittyviä syitä ja
kaverille tai seurauksia.
Asiaa pitää Asiaa pitää opettajalle. Osaan päätellä
vielä opetella. vielä opetella. ja soveltaa.
ELÄMÄ JA ELIÖKUNNAN MONIMUOTOISUUS

Osaan kuvailla eliöiden tunnusmerkkejä.
Osaan kuvailla eläinsolun ja kasvisolun
rakennetta ja toimintaa.
Osaan kuvailla fotosynteesiä.
Osaan kuvailla soluhengitystä.
Osaan kuvailla ravintoketjujen
rakennetta ja toimintaa.
Osaan luokitella eliöt kuuteen kuntaan.
Osaan kuvailla suvutonta ja suvullista
lisääntymistä.
Osaan kuvailla eliökunnan syntyä ja
evoluution pääpiirteitä.
Osaan kuvailla arkeonien ja bakteerien
ominaisuuksia.
Osaan kuvailla alkueliöiden
ominaisuuksia.
Osaan kuvailla kasvien ominaisuuksia.
Osaan kuvailla sienien ominaisuuksia.
Osaan kuvailla selkärangattomien
eläinten ominaisuuksia.
Osaan ryhmitellä selkärangattomat
erilaisiin ryhmiin.
Osaan ryhmitellä selkärankaiset eläimet
viiteen ryhmään.
Osaan kuvailla kalojen ominaisuuksia.
Osaan kuvailla sammakkoeläinten
ominaisuuksia.
Osaan kuvailla matelijoiden
ominaisuuksia.
Osaan kuvailla lintujen ominaisuuksia.
Osaan kuvailla nisäkkäiden
ominaisuuksia.
Osaan kuvailla monimuotoisuuden
merkitystä luonnossa.
Tunnistan eliölajeja.
Osaan käyttää biologian keskeisiä
käsitteitä (oppikirjan kappaleiden
tummat sanat).
Ymmärrän asioiden syy-seuraussuhteita.
Osaan tehdä digitaalisen eliökokoelman.
MUITA OPPIMISEEN LIITTYVIÄ En - Harvoin Jotenkuten - Hyvin - Usein Tosi
TAVOITTEITA Joskus hyvin -
Lähes aina
Olen kiinnostunut ja haluan oppia.

Hyödynnän oppitunnit tehokkaasti
oppimiseen. Keskityn oppitunneilla
oppimiseen.
Opiskelen tehokkaasti myös kotona.

Työskentelen vastuullisesti ja itseohjautuvasti,
jotta saavuttaisin omat tavoitteeni.
Toimin ryhmässä aktiivisesti. Opin muilta ja
opetan muita.
Kysyn apua, kun en osaa tai ymmärrä.

Esitän kysymyksiä ja haluan oppia lisää.

Käytän erilaisia oppimisen menetelmiä.

Osaan etsiä tietoa luotettavista lähteistä.

Seuraan ajankohtaisia tapahtumia.

Osaan aikatauluttaa oppimistani.

Tiedän tekijänoikeudet ja yritän noudattaa
niitä.

OPPITUNTITEHTÄVÄT JA KOTITEHTÄVÄT Tarkenna, miten olet tehnyt ko. tehtävät. Esimerkiksi mistä
kappaleista olet tehnyt käsitekartat tai käsiteluettelot.

Oppikirjan kappaleiden tehtävät

Käsitekartat oppikirjan kappaleista

Käsiteluettelot oppikirjan kappaleista

Eliökokoelma

Eliökunta – ryhmätyö

Biologia-kansio O365:ssa