You are on page 1of 4

PELAN STRATEGIK PANITIA SAINS (SK LAHAD DATU III)

NKRA/MKRA/NKEA/Generik Generik
Inisiatif PPPM Program Transformasi Daerah (PTD)
Aspirasi Murid Kemahiran Berfikir
Anjakan 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 2016 2017 2018 STRATEGI


STRATEGIK
1. Gred GPMP menurun Pembangunan Meningkatkan Gred GPMP 3.28 3.00 2.75 2.50 Peranan guru-guru sebagai mentor
dan bilangan murid modal insan dan keupayaan prestasi meningkat dan
mendapat A dalam penstrukturan murid. bilangan murid Bil. Bil. Bil. Bil.
UPSR berkurang. alatan dan bahan mendapat A dalam A= 8 A= 10 A= 14 A= 20
sains. UPSR meningkat.

2. Peralatan dan bahan Menaik taraf Peralatan 40% 60% 80% 100% Outreach dan Jualan Amal
sudah usang (dhaif) kemudahan dalam bertambah dan
dan versi lama makmal sains. kemudahan
(KBSR) lengkap dalam
makmal sains.

3. Kurang sambutan Penghayatan nilai Penglibatan semua 35% 60% 75% 100% Meningkatkan kemahiran
aktiviti berkaitan sains dalam setiap murid, guru, dan kuiz/projek/kursus sains dalam
dengan sains di aktiviti di sekolah. ibu bapa dalam aktiviti secara bulanan
kalangan murid dan setiap aktiviti sains
ibu bapa. di sekolah.

KPSains/MMK/16012017 - semakan
PELAN TAKTIKAL

BIL PELAN TANGGUNG TEMPOH/ KOS/SUMBER SASARAN KPI PELAN CATATAN/STATUS


TAKTIKAL JAWAB HARI KONTIGENSI

1 BUDDY Guru Sains Jan - Nov RM 100/PCG Murid Tahap 250 orang murid Kerjasama :
2 menunjukkan panitia lain
perubahan cintai dan UBK
sains melalui
sistem buddy

2 SUPER Penyelaras Jan - Nov RM 250/PCG Murid 100% murid Kuiz


VAKS KSSR Sains melibatkan diri mengikut
dalam tahun
pertandingan (1,2,3,4,5,6)
sains

3 OUT Ketua Panitia Jan - Nov RM 550/PCG Ibu bapa 80% PIBK tahu Gotong
REACH dan Penolong RM 200/PIBG penjaga penting subjek Royong
& KP murid/ dan sains secara Cuti
PENARAFAN murid tahap 1 hands on dari sekolah
MAKMAL rumah

4 KURSUS GURU dan 2 kali RM 300/PCG Guru Sains 100% Guru Sains Latihan
Sains Murid setahun melalui kursus Kelompok
(2hari/1sesi) guru dan
murid

KPSains/MMK/16012017 - semakan
PELAN OPERASI 1
Nama Program BUDDY

Matlamat Sikap yang positif

Strategi Perjumpaan

Objektif Meningkatkan sahsiah diri yang positif

Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa 2. Pelaksanaan Perjumpaan 3. Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi

Tanggungjawab Guru Sains Penyelaras


Guru Kaunseling AJK Dokumentasi
Sasaran 30 murid yang mempunyai masalah pembelajaran

PELAN OPERASI 2
Nama Program Super VAKS

Matlamat Sikap yang positif

Strategi Teknik visual, auditori, kinestatik dan spiritual

Objektif Meningkatkan sahsiah diri yang positif

Proses Kerja 4. Mesyuarat Jawatankuasa 5. Pelaksanaan Perjumpaan 6. Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi

Tanggungjawab Guru Sains Penyelaras


Guru Kaunseling AJK Dokumentasi
Sasaran Semua murid sekolah

KPSains/MMK/16012017 - semakan
PELAN OPERASI 3
Nama Program OUTREACH

Matlamat Semua warga sekolah mengetahui fungsi kelab sains dan matematik dengan berkesan

Strategi Sambutan minggu / hari / karnival sains

Objektif Agar warga sekolah menyedari mengenai peranan kelab sains dan matematik

Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa 2. Sambutan minggu / hari/ karnival sains 3. Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi

Tanggungjawab Guru kelab sains matematik Penyelaras


Guru Kaunseling AJK Dokumentasi
Sasaran Semua guru dan staf SK Lahad Datu III bersama PIBK

PELAN OPERASI 4
Nama Program Kursus Sains

Matlamat Melatih kemahiran kps dan kms kepada semua guru dan murid

Strategi Latihan kelompok guru dan murid

Objektif Meningkatkan sahsiah diri yang positif dan berkeyakinan dalam menguasai kps dan kms

Proses Kerja 1.Mesyuarat Jawatankuasa 2. Kursus Sains 3. Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi

Tanggungjawab Guru Sains Penyelaras


Guru Kaunseling AJK Dokumentasi
Sasaran Semua ahli guru opsyen dan mengajar sains

KPSains/MMK/16012017 - semakan