You are on page 1of 6

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3

Bil. Jawapan Markah


1. (a) i. 1 X 1M
ii. = 4 markah
iii. X
iv. X

(b) i. Hikmah pengharaman arak dan judi terhadap individu. 1 X 1M


Melahirkan individu yang berdisiplin dan bertanggungjawab = 2 markah
Sentiasa bersyukur dengan nikmat akal, kesihatan dan harta
Dapat berbakti kepada keluarga, masyarakat dan negara
Menjadi warganegara yang berguna
Terhindar daripada perkara mungkar dan maksiat
Dapat memberi sumbangan kepada negara

(b) ii. CONTOH JAWAPAN


= 4 markah
Saya tidak akan sekali-kali mendekati tempat-tempat yang menjual
atau menyediakan arak serta permainan judi. (1m) Mendekati tempat
ini mampu mempengaruhi diri untuk mencubanya. (1m) Lama-
kelamaan menyebabkan ketagihan dan sukar untuk meninggalkannya.
(1m) Oleh itu, umat Islam hendaklah menjauhkan diri dari arak dan judi
untuk kesejahteraan hidup. (1m)

Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun /relevan / kreatif = 4m

2. (a) i. 1. B 1 X 1M
2. C = 2 markah

ii. Adab bersedekah 1 X 2M


Memberi dengan ikhlas tanpa mengharap balasan = 4 markah
Tidak mengungkit sedekah yang diberi
Menunjukkan muka manis ketika bersedekah
Sedekah dari sumber yang halal dan terbaik

iii. CONTOH JAWAPAN


= 4 markah
Bersedekah merupakan amalan yang dituntut dalam Islam (1m) kerana
sedekah dapat membantu golongan yang memerlukan (1m) serta
menunjukkan seseorang itu bersyukur dengan kurniaan Allah SWT.

1
(1m) Justeru itu, amalan ini hendaklah dijadikan budaya bagi
melambangkan sikap pemurah seseorang. (1m)

Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun /relevan / kreatif = 4m

3. (a) i. Y 1 X 1M
ii. Y = 4 markah
iii. X
iv. X

(b) i. mukalaf 1 X 1M
ii. istiqamah = 4 markah
iii. kataatan
iv. keunikan

(c) i. Tanda kecil hari kiamat 1 X 2M


Segala urusan agama ditadbir orang yang bukan ahlinya dengan = 4 markah
melantik pemimpin yang jahil.
Banyak berlaku pegaduhan dan peperangan kerana nilai
kemanusiaan semakin terhakis.
Anak derhaka kepada ibubapa.
Manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi.
Banyak berlaku gempa bumi dan bencana alam.
Wanita berkelakuan dan berpakaian seperti lelaki dan
sebaliknya.

ii. CONTOH JAWAPAN


= 4 markah
Seseorang insan akan melakukan setiap pekerjaan semata-mata kerana
Allah SWT (1m) kerana ia dikira sebagai suatu ibadat bagi dirinya. (1m)
Kesannya dia akan berusaha gigih kerana yakin setiap perbuatannya
akan diberikan pahala. (1m) Oleh itu, kita hendaklah memastikan setiap
perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang boleh memberikan
pahala dan manfaat kepada masyarakat dan negara. (1m)

Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun /relevan / kreatif = 4m

2
(d) CONTOH JAWAPAN
= 4 markah
Memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT (1m) kerana dengan zikir
dapat membersihkan hati seseorang umat Islam (1m). Kesannya,
apabila hati kita bersih seseorang itu akan melakukan banyak kebaikan
dan kebajikan yang boleh memberatkan timbangan al-Mizannya di
akhirat kelak.(1m) Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berzikir kepada
Allah SWT supaya setiap malam kita dipandang oleh Allah SWT
walaupun sebesar biji sawi.

Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun /relevan / kreatif = 4m

4. (a) i. X 1 X 1M
ii. = 4 markah
iii.
iv. X

(b) i. Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah 1 X 1M


Islam, tidak wajib ke atas orang bukan Islam = 2 markah
Mempunyai harta yang melebihi keperluan
Hidup pada akhir Ramadan dan awal syawal

ii. 1 X 1M
Perkara Zakat Fitrah Zakat Harta = 4 markah
Masa Sepanjang bulan Sekali setahun / cukup
Ramadan / tempoh haul
tertentu

Kadar 1 gantang Baghdad / 2.7 Mengikut kadar yang


kilogram ditetapkan

(c) Akibat mengabaikan perkara fardu kifayah 1 X 2M


Ketinggalan dalam semua bidang terutamanya bidang ilmu = 2 markah
pengetahuan dan ekonomi
Dipingir oleh masyarakat kerana tidak mempunyai ilmu dan
kemahiran
Hidup dalam kemiskinan disebabkan tidak mempunyai ilmu dan
kemahiran untuk meningkatkan ekonomi

3
Mudah ditipu dan diperdaya dalam pelbagai bidang
terutamanya bidang perniagaan.

(d) i. CONTOH JAWAPAN


= 4 markah
Saya mengamalkan solat Hajat memohon agar berlapang dada dan
fikiran serta diberi ketenangan dan kesihatan (1m) semasa menghadapi
peperiksaan. (1m) Dengan ini, secara tidak langsung saya bergantung
harap dengan Allah SWT atas segala usaha yang telah dilakukan untuk
Berjaya dalam peperiksaan. (1m) Oleh itu, kita tidak boleh berputus asa
memohon kepada Allah SWT dalam apa jua keadaan agar sentiasa
dirahmati oleh Allah SWT. (1m)

Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun /relevan / kreatif = 4m

ii. CONTOH JAWAPAN


= 4 markah
Allah SWT akan mempermudahkan segala urusan kehidupan (1m) yang
membolehkan seseorang itumeneruskan kehidupan dengan lancer dan
tenteram. (1m) Bagi seorang pelajar, perkara ini sangat penting supaya
mudah untuk memahami dan mengingati ilmu pengetahuan yang diajar
oleh guru semasa di dalam kelas. (1m) Kesimpulannya, kita hendaklah
istiqamah dalam melakukan solat tahajud supaya memperoleh banyak
manfaat daripadanya.

Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun /relevan / kreatif = 4m

5. (a) i. Bani Adi Quraisy 1 X 1M


ii. Makkah = 3 markah
iii. 10 tahun 6 bulan

(b) i. 1 X 1M
ii. X = 3 markah
iii.

4
(c) CONTOH JAWAPAN
= 4 markah
Masjid dijadikan sebagai sebuah institusi yang mempunyai pelbagai
fungsi (1m) bukan hanya terhad sebagai tempat ibadat sahaja. (1m)
Contohnya, masjid dijadikan sebagai tempat untuk penyatuan
masyarakat dan juga perkembangan ekonomi umat Islam. (1m) Oleh
itu, kegemilangan peranan masjid dapat dikembalikan seperti
gemilangnya peranan masjid pada zaman Rasulullah SAW. (1m)

Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun /relevan / kreatif = 4m

6. (a) i. X 1 X 1M
ii. = 4 markah
iii. X
iv.

(b) i. al-Asr 1 X 1M
ii. ibadat = 4 markah
iii. al-Soleh
iv. sesuai

(c) Adab beribadat yang diterima Allah SWT 1 X 2M


Niat ikhlas kerana Allah SWT tanpa ada persaan ingin = 4 markah
menunjuk-nunjuk.
Beribadat dengan betul mengikut cara yang ditetapkan oleh
syarak.
Sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT.
Berpakaian kemas dan bersih.
Melakukan ibadah dengan hati yang khusyuk.

(d) CONTOH JAWAPAN


= 4 markah
Kurangnya didikan agama / perhatian ibubapa di rumah (1m)
menyebabkan mereka melakukan salah laku disiplin (1m) seperti
merosakkan harta, bergaduh dan sebagainya. (1m) Oleh itu, sebagai
pelajar kita patut menghormati guru supaya ilmu yang dipelajari
mendapat keberkatan. (1m)
Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m

5
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun /relevan / kreatif = 4m

(e) CONTOH JAWAPAN


= 4 markah
Jika penukaran jantina dibenarkan, pelbagai masalah akan timbul serta
merosakkan ibadat (1m) bukan sahaja kepada diri sendiri malah orang
lain. (1m) Contohnya status pernikahan individu asalnya lelaki dengan
lelaki lain pasti menimbulkan implikasi besar. (1m) Oleh itu, kita
hendaklah bersyukur dengan fitrah kejadian kita sama ada lelaki atau
perempuan. (1m)

Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun /relevan / kreatif = 4m

7. (a) i. 5 1 X 1M
ii. 4 = 3 markah
iii. 6

(b) i. 3 1 X 1M
ii. 1 = 3 markah
iii. 2

= 4 markah

, .
.

Catatan:
- Boleh menulis jawi tetapi semua ejaan tidak betul sekurang-
kurangnya tiga patah perkataan = 1 markah
- 02 hingga 10 perkataan yang betul = 2 markah
- 11 hingga 15 perkataan yang betul = 3 markah
- 16 hingga 20 perkataan yang betul = 4 markah