You are on page 1of 28

BAB

2 PENINGKATAN TAMADUN

TEMA 7.1 Sejarah Dunia Tingkatan


( HURAIAN SUKATAN
PELAJARAN
SEJARAH SMA BARU
Peningkatan
Tamadun

Latar Belakang Tamadun Sumbangan Tamadun

Tamadun Yunani Aspek-Aspek Peningkatan Tamadun Yunani


Tamadun
Tamadun Rom Tamadun Rom

Tamadun India Tamadun India

Tamadun China Tamadun China

Politik Ekonomi Sosial

Pentadbiran Pertanian Pendidikan

Perundangan Perdagangan Falsafah

Perluasan Kuasa Perusahaan Sains Teknologi

Kewangan Seni / Seni bina

Kemunculan Agama dan Ajaran Bahasa


Utama Di Dunia
Kesusasteraan

Agama Hindu Agama Buddha Agama Kristian Agama Islam Sistem Sosial

Ajaran Confucianisme Ajaran Taoisme


2.1 Peningkatan Tamadun

Manusia mula mampu menggunakan pemikiran mereka untuk mengawal dan menggunakan sepenuhnya alam
sekitar untuk membentuk kehidupan yang lebih maju dan kompleks
Ia berkait rapat dengan kemahiran menghasilkan idea-idea baru dalam memajukan dan meningkatkan cara hidup

Latar Belakang Tamadun


Lengkapkan Rajah Berikut
Berkembang di Semenanjung Greece dan Pulau-pulau di sekitarnya yang dikelilingi oleh Laut Aegean dan
Laut Mediteranaen
Bermula melalui petempatan manusia yang dikenali sebagai Negara kota atau polis
Sekitar 1000 800 S.M beberapa buah kampong dan Bandar telah digabungkan membentuk sebuah
Negara kota
Tamadun Terdapat banyak Negara kota dan setiap Negara kota mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh
Yunani kawasan pertanian di dalamnya terdapat pasar, kubu, kuil dan istana
Negara kota yang terkenal ialah Athens, Sparta, dan Corinth yang terletak berhampiran Laut
Mediterranean
Setiap Negara kota memiliki corak pemerintahan dan undang-undang sendiri
Sering berlaku peperangan antara Negara-negara kota tersebut, walaupun masyarakatnya sentiasa bersatu
padu
Institusi politik yang merdeka, saiznya agak kecil
Athens merupakan polis yang terbesar
Polis Jumlah penduduknya juga kecil, Athens pada kemuncaknya hanya mempunyai 40 000 orang
penduduk

Muncul di kawasan Bukit Palatine yang berhampiran dengan Sungai Tiber, di Lembah Latium yang
didiami oleh masyarakat Latin.
753 S.M Lembah ini telah berkembang dan menjadi penting semasa pemerintahan Romulus
2 M, Majlis Perbandaran telah diwujudkan di setiap bandar
Ia menjalankan pentadbirannya tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat di Rom
Majlis Perbandaran telah Berjaya membawa kemajuan dan keselesaan hidup dibandar
Bandarnya adalah terancang dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, sistem pemanas,
Tamadun rumah ibadat, teater, sarkas, tempat berdialog, rumah mandi awam, dan istana
Rom Pompei adalah merupakan Bandar yang terkenal mempunyai pelbagai kemudahan seperti
pejabat, dewan orang ramai, mahkamah, perpustakaan, rumah ibadat, kedai, pintu gerbang dan
Colloseum
Pada tahun 80 Masihi, Bandar Pompei mempunyai seramai 50 000 orang penduduk
Di Bandar ini juga terdapat sistem saliran bawah tanah yang menyalurkan air melalui paip sejauh
165 Kilometer yang melibatkan 14 buah saliran atau terusan
Saliran tersebut dapat membekalkan air kepada penduduknya ketika aman atau semasa
peperangan serta dalam aktiviti perindustrian dan pengangkutan
Keruntuhan Tamadun Indus dikaitkan dengan kedatangan Orang Aryan yang telah membawa satu
budaya dan tahap baru kepada masyarakat Lembah Indus
Ia dikenali sebagai Zaman Vedik sempena kelahiran kitab kita Veda.
Merupakan zaman permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat Indus kerana pada zaman ini
lahirnya agama Hindu
Menjelang abad ke 7 sebelum masihi, masyarakat mula memberi perhatian terhadap Lembah
Tamadun
Ganges
India
Golongan pemerintah pada masa ini ialah golongan raja
Wujud dua buah kerajaan iaitu janapada dan Mahajanapada
Kerajaan kecil telah Berjaya disatukan oleh Chandragupta Maurya pada tahun 321 S.M
menandakan lahirnya sebuah Empayar yang pertama di India.
Ia berlaku semasa pemerintahan Dinasti maurya dan telah mencapai zaman kemuncaknya semasa
pemerintahan Asoka.

Muncul di lembah Hwang Ho


Kemunculan Dinasti Chin, mewujudkan perluasan kawasan
Kelahiran empayar pertama ini menandakan satu peningkatan dalam tamadun China
Dinasti Chin telah bermula pada tahun 221 S.M dan berakhir pada tahun 206 S.M.
Tamadun Pengasasnya ialah Maharaja Shih Huang Ti yang memerintah dari tahun 226 S.M 210 S.M
China Beliau Berjaya meluaskan jajahan takluknya sehingga terbentuk sebuah empayar sehingga
mencecah ke Sungai Merah di Vietnam
Pada zaman tersebut sering berlaku peperangan dan perluasan kuasa yang akhirnya dapat disatukan
di bawah pentadbiran pusat.
2.2 Aspek aspek peningkatan Tamadun

1. Pemerintahan dan Pentadbiran


Lengkapkan rajah berikut

Pemerintahan di
Yunani

i. raja dibantu oleh sebuah badan yang di namakan konsul.


1 Beraja
ii. Raja ber peranan sebagai ketua hakim, ketua tentera dan ketua agama.

i. lahirlah sistem pemerintahan yang rajanya dipilih tetapi kuasanya amat


2 Oligarki
terhad.
ii. Pemerintahan adalah dikuasai oleh konsul yang terdiri daripada
golongan kaya atau di panggil Oligarki.
iii.
i. Di kalangan konsul ini lahir pula golongan Aristkrot yang kuat.
Aristokrasi ii. Kuasa yang dimiliki oleh golongan aristkrot adalah kuat dan
3
pemerintahannya di namakan aristokrasi

i. Ketidakpuasan hati terhadap pemerintahan aristokrasi telah


4 Tirani menyebabkan berlakunya rampasan kuasa dan telah membawa kepada
pemerintahan berbentuk Tirani oleh diktator.
ii. Diktator ini bukan merupakan golongan aristokrat tetapi terdiri
daripada golongan kaya dan tentera.

i. Rampasan kuasa yang dijalankan oleh tirani ini mendapat sokongan


5 Demokrasi daripada rakyat dan mendapat tentangan dari golongan aristokrat dan
akhirnya telah mewujudkan sistem Demokrasi.

Pemerintahan Demokrasi di Athens


Lengkapkan Rajah berikut Semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang
menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga
Dewan setahun.
Perhimpunan
Bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan dan setiap ahli
dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan.
Demokrasi di
Athens

keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis yang ahlinya terdiri


Majlis daripada Ahli Majlis, Majistret dan Juri yang dilantik oleh
dewan.

Sistem pertahanan telah diberikan perhatian yang penting.


Pemerintahan di pemerintahan
Sparta bercorak Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik
ketenteraan,
latihan ini menjadikan Sparta berjaya melahirkan tentera yang
mempunyai semangat patriotik yang tinggi dan handal.
Pemerintahan dan Pentadbiran Rom

Lengkapkan rajah berikut

Rom diperintah oleh raja-raja bangsa Etruscan yang terkenal dengan pemerintahan yang
Peringkat zalim dan tidak berperikemanusiaan.
Awal Golongan Patrician telah bangun memberontak dan lahirlah pemerintahan bercorak
republik. Pada tahun 509 S.M.

Pemerintahan
dan Republik ialah sebuah Negara yang ditadbir oleh wakil yang dipilih oleh
Pentadbiran Sistem Republik rakyat melalui pilihanraya dan diketuai oleh presiden
Rom
Dua orang Konsul telah dilantik untuk memerintah negara. bertujuan untuk menjamin
kedaulatan dan kebajikan rakyat dan mengelakkan salah seorang daripada konsul ini
mempunyai pengaruh yang lebih kuat.

Konsul ini dibantu oleh Majlis yang dikenali sebagai Senat yang dianggotai oleh golongan
Sistem Republik bangsawan.bagi membincangkan hal-hal pentadbiran Negara dan merangka perundangan.
Rom
Sebelum seseorang itu dilantik sebagai konsul, beliau ialah preotor, iaitu pemerintah tentera.

Dewan Senat pula dibantu oleh Dewan Perhimpunan yang dianggotai oleh semua rakyat
Rom.

Kuasa Dewan Perhimpunan adalah terhad, rakyat Rom berkumpul dan mendengar laporan
tentang pekara yang dibincangkan oleh Dewan Senat.

Fungsi Dewan Perhimpunan hanya untuk meluluskan atau mengesahkan undang-undang yang
diputuskan oleh Dewan Senat.

Sistem republik di Rom telah mengalami perubahan semasa pemerintahan Julius Caesar yang
mencapai taraf empayar.

Merupakan seorang ketua tentera yang agung dan terkenal kerana kejayaanya meluaskan
Perubahan semasa kuasanya ke Macedonia, Yunani, Syam, Mesir, Perancis, Brittania dan beberapa kawasan
Julius Caesar Jerman.

Beliau telah dilantik sebagai preaotor dan seterusnya telah menjadi seorang Konsul. Setelah
berjaya mengalahkan Jeneral Pompey, beliau telah menisytiharkan dirinya sebagai Diktator

Beliau melaksanakan pentadbiran berpusat dan menjadi seorang diktator yang menguasai
angkatan tentera dan senat serta menggunakan gelaran Maharaja.Akhir Julius Caesar telah
dibunuh oleh penyokong Jeneral Pompay

Empayar Rom telah diteruskan oleh Augustus yang juga mengelarkan dirinya sebagai
Maharaja dari tahun 27 14 S.M

Perubahan semasa Maharaja Augustus telah berjaya membawa keamanan dan keagungan hingga kekal selama 200
Augustus Caesar tahun. Zaman kegemilangan ini digelar sebagai pax Romana ( Keamanan Rom ).

Augustus telah berjaya membawa keamanan dan kesejahteraan kepada empayarnya yang terdiri
daripada pelbagai bangsa di tiga buah benua, iaitu Asia, Afrika dan Eropah.
Pemerintahan dan Pentadbira India

Bentuk Kerajaan Bentuk Kerajaan

Kerajaan Kecil / Janapada Kerajaan Besar /Mahajanapada

Mengamalkan sikap kepuakan dan tidak mempunyai raja. Kerajaan Kashi, Kosala dan Magadha telah diketuai
oleh pemerintahan beraja.
Maharaja Chandra Gupta Maurya menyatukan .
kerajaan-kerajaan kecil India dari tahun 321 185 Masihi
mengamalkan pemerintahan berkuasa mutlak dan
menjadi sebuah empayar Maurya.
diperkukuhkan lagi dengan pelbagai bentuk upacara
ritual
Chandra Gupta telah mengubah status raja kepada .
Maharaja
Golongan Brahmin adalah penasihat kepada raja
Empayar Maurya meliputi kawasan dari Teluk Benggala
hingga ke Pergunungan Hindu Kush. Palaliputra di
jadikan sebagai ibu kotanya golongan Ksyatria merupakan pemerintah tertinggi
serta merupakan golongan dominan

Pemerintahan Asoka

mencapai zaman kegemilangan.kerajaan Maurya


Empayar Maurya telah
Menamatkan perang Saudara selepas kematian ayahnya Bindusara

Menakluki negeri Kalinga yang mempunyai penduduk yang ramai di India.


Pemerintahan
Dan
Sumbangan Perang Kalinga menyedarkan Asoka tentang akibat peperangan yang membawa
Maharaja penderitaan dan kematian.
Asoka

Menyebabkan Asoka memeluk agama Buddha dan mengembangkan ajaran tersebut.

Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial serta menjalankan penaklukan


melalui penyebaran agama Buddha.

membentuk birokrasi pentadbiran untuk menjalankan pemerintahannya.


Pemerintahan dan Pentadbiran China

Pemerintahan menggunakan gelaran Maharaja dan Dinasti Chin telah memulakan zaman empayar dan
membentuk birokrasi awam perluasan kuasa

membentuk birokrasi awam yang terrdiri daripada mengubah bentuk pemerintahan daripada sistem feudal
pegawai yang dilantikoleh Maharaja. kepada pemerintahan pentadbiran berpusat.

Pemerintahan
Terdapat Hon Kao Tsu iaitu Tokoh : Maharaja Shih Huant Ti
dan
jawatankuasa dalam perkhidmatan awam
Pentadbiran
China
Perlantikan pegawai-pegawai ini diasaskan kepada Ia di wujudkan semasa Dinasti Han dan diteruskan oleh
pencapaian mereka dalam peperiksaan awam Dinasti yang lain

Undang Undang
Dewan Perhimpunan Berfungsi sebagai penggubal undang-undang.
Yunani Plato telah mengutarakan tentang kepentingan undang-undang di dalam
bukunya Republik.
Menurut Plato, Negara harus diperintah oleh golongan ahli falsafah kerana
mereka cekap, terbaik, dan berupaya menggubal undang-undang.
Perundangan

Rom

undang-undang berrtulis Rom yang pertama ialah Hukum Kanun 12


Ia dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Undang-Undang Papan Dua Belas.
Ia diletakkan di tempat awam untuk dibaca dan dipatuhi oleh semua rakyat Rom.
Undang-undang Rom menghormati hak individu untuk mendapatkan perbicaraan yang adil.
Hakim hanya akan menjatuhi hukuman berdasarkan bukti yang cukup sahih.
Maharaja Justinian telah mengumpul, menyatukan dan membukukan undang-undang tersebut.
Usaha Maharaja ini telah melahirkan Kod Undang-Undang Rom pada tahun 527 M.
Kod undang-undang ini dikenali sebagai Undang-Undang Justinian dan intipatinya masih kekal sehingga kini

Keadilan Terhadap Hukuman berasaskan


Individu bukti yang sahih

Prinsip Undang Undang


Rom

Seseorang tidak beralah


Semua Manusia sama di sehingga terbukti
sisi undang-undang bersalah
PerundanganTamadunIndia

Kitab Dhrama sastra kitab undang-undang Hindu tertua


Raja merupakan tonggak undang-undang
Segala kesalahan akan dikenakan denda mengikut keseriusan kesalahan
Golongan Brahmin menjadi golongan dominan dalam bidang undang-undang kerana mereka mahir tentang
hokum-hakam keagamman
Undang Undang semasa Zaman Dinasti Maurya
Undang-undang disampaikan secara titah perintah raja
Segala titah perintah diukir pada tiang batu ditepi-tepi jalan supaya dapat dibaca rakyat
Ia dieknali sebagai Tiang Asoka semasa pemerintahan maharaja Asoka
Asoka sentiasa berpegang kepada konsep kesejahteraan rakyat dan menjadikan pemerintahannya adil

Kepala Tiang Asoka ini terletak di


atas Tiang batu yang mengandungi
Undang-Undang Asoka

Perundangan Tamadun China

Berteras dua prinsip iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif


Ia berteraskan falsafah legalisme- ia berteraskan falsafah llegalisme yang diperkenalkan oleh Han Fei Tsu
Undang-Undang nya amat tegas utk mengawal tingkahlaku manusia
Tidak harus wujud perasan belas kasihan semasa menjalankan hukuman
Penguatkuasanya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan
Raja mempunyai kuasa yang utuh untuk menggunakan undang-undang tersebut

Undang Undang Mengikut Ajaran Confucius


Bertentangan dengan falsafah Legalisme
Diamalkan semasa zaman Dinasti han
Menekankan keperluan raja mempunyai pekerti yang baik dan menjaga keharmonian manusia serta masyarakat
Iskandar Zulkarnain
Mewarisi pemerintahan ayahnya, Raja
Perluasan Kuasa Philips II
Perluasan KuasaTamadunYunani
meluaskan lagi kawasan takluk
Raja Philips II Yunani dengan menguasai Parsi,
Bermula 800 s.m semasa Mesir, Turkistan, Samarkhan dan Laut
pemerintahan Raja Philips II Perluasan Meditterranean
Mengisytiharkan dirinya sebagai Kuasa
Menyebarkan kebudayaan Hellenestik
Tamadun
Raja Mekadonia dan ingin iaitu campuran budaya Antara Parsi
Yunani
menguasai Yunani dan kemudayaan Timur yang lain.
Berjaya menyatukan Seluruh Kebudayaan tersebut tersebar di
Mekadonia dan Yunani Syracuse di Itali, Iskandariah dan
Keruntuhan
Antioh.
Empayar Yunani ini
berakhir selepas
kematian Alexander the
Great dan kemunculan
tamadun Rom.

Perluasan KuasaTamadun Rom

Perluasan Kuasa Tamadun Rom

Bermula semasa pemerintahan


Augustus Caesar

Merupakan anak saudara, Berjaya mengalahkan tentera pimpinan Augustus Caesar telah berjaya
Julius Caesar, yang Anthony, iaitu bekas jeneral Augustus menubuhkan sistem empayar
merupakan pengasas empayar Caesar yang telah bergabung dengan yang berbeza daripada sistem
Rom menjalankan tentera Mesir di bawah pimpinan republik sebelumnya
pemerintahan secara Diktator. Cleopatra dalam peperangan Actium

Pada zaman pemerintahannya, empayar Beliau telah mewajibkan


Rom terdiri daripada kawasan Sungai sistem pemerintahan
Rhine, Danube, Laut Hitam, Pergunungan berasaskan warisan.
Atlas, Afrika Utara, Macedonia,
Sebahagian Turki dan Palestin
Perluasan KuasaTamadunIndia

Perluasan KuasaTamadunIndia

Perluasan kawasan tamadun India


bermula semasa pemerintahan Dinasti
Maurya

Maharaja Chandragupta Bindusara Asoka


Maurya

Memulakan usaha meluaskan menyambung usaha-usaha Apabila Asoka menaiki tahta beliau
tanah jajahan perluasan kuasa ayahnya iaitu tidak lagi menggunakan kekuatan
Kejayaan disebabkan oleh dengan menguasai Mysore di tentera untuk meluaskan
pasukan tentera yang besar iaitu bahagian Selatan India. empayarnya.
600 ekor gajah dan 1000 orang menggunakan kaedah lemah lembut
tentera berkuda, dan 10 000 dan terbuka untuk meluaskan
orang infantry. empayarnya
Menguasai seluruh India Utara menggunakan pendekatan
dan menakluki Punjab keagamaan iaitu memberikan
menewaskan Seleceus yang penekanan terhadap agama Buddha.
memerintah Empayar Seleucid di seluruh India telah berjaya ditakluki
Syria dan kawasan sempadan olehnya selepas kejayaan ke atas
India Barat. Kalinga dalam Perang Kalinga.

Perluasan KuasaTamadunChina

Bermula semasa pemerintahan Dinasti Chin iaitu di bawah Maharaja Shih Huang Ti
Beliau telah berjaya menyatukan seluruh Empayar China yang pada ketika itu dalam keadaan berpecah belah
membolehkan Shih Huang Ti menguasai wilayah yang luas sehingga terbentukknya empayar.
Beliau telah memerintah China secara autokratik, tegas dan mutlak.
Shih Huang
Ti menghapuskan kuasa golongan bangsawan dengan melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir.
mengarahkan pembinaan tembok besar China dalam usaha untuk mempertahankan empayarnya daripada
serangan orang gasar.
Han Wu Ti daripada Dinasti Han, selepas kejatuhan Dinasti Chin
Beliau digelar Maharaja kerana meluaskan kawasan taklukannya melalui angkatan tentera yang besar dan kuat.
Han Wu Ti Antara kawasan yang berjaya ditaklukinya Sinkiang, Lembah Tarim dan Totor di Utara., Yang Tze, Kwangsi,
dan Kwang di selatan
Pada zaman ini, pengaruh China telah tersebar ke Jepun dan Turkistan serta keamanan dan kemakmuran negari
China telah berjaya diwujudkan.
bentuk muka buminya yang bergunung-ganang
Ekonomi TamadunYunani telah menghalang untuk penduduknya terlibat
dalam kegiatan pertanian
Kegiatan perdagangan menjadi tumpuan
utama di hampir semua Negara kota di
Yunani, kecuali Sparta. Kekurangan tanah untuk kegiatan
pertanian menyebabkan Athens dan
Corinth menghadapi masalah
Ekonomi kekurangan makanan
kegiatan perdagangan hanya
berlaku antara kawasan di pesisi Tamadun
pantai yang berhamiran dengan Yunani Negara kota Yunani terpaksan
Mesir, Syria dan Phoenecia. mendapatkan makanan dari luar iaitu
dari selatan dan laut hitam
Athens menjadi pusat pengumpulan
barangan dari Timur Kenaikan cukai barang menyebabkan
kenaikan harga barangan
Ini menyebabkan, ramai rakyat Yunani berpindah ke
tempat-tempat lain seperti Alexandria pada zaman
Graeco-Roman pada tahun 300 S.M.

PeningkatanEkonomi TamadunIndia

Peningkatan Ekonomi Tamadun India

Melibatkan perdagangan dengan wilayah luar Dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik
daripada India. semasa zaman maurya dan Gupta
Pusat-pusat perdagangan seperti Anga, Kalinga, dan Aktiviti perusahaan terutamanya pengeluaran
Karusa yang menghasilkan senjata, gading gajah, tekstil,kain kapas dan sutera
emas, berlian dan mutiara. Perusahaan membuat sutera di Bengal dan
Menjalankan hubungan dengan kerajaan Maurya Barnes.Perusahaan yang berkaitan dengan barangan
dengan Macedonia, Sri Langka, rantau Asia emas, mutiara, dan batu permata turut berkembang
Tengah dan Asia Tenggara. di India.
Perdagangan menerusi pelabuhan Tamaralipti, cukai telah diperkenalkan terhadap hasil
Ghantashala, dan Kadura di bahagian timur, serta perdagangan sejak zaman Dinasti Maurya lagi
Broach, Chaul, Kalyan, dan Cambay di bahagian dalam bentuk hasil pertanian dan hasil buah-
barat. buahan.
Kewujudan persatuan perdagangan yang dikenali Cukai ini untuk menyara anggota tentera, para
sebagai Sresthin di setip Bandar. pentadbir dan raja.
Persatuan untuk tukang kayu, tukang logam, tukang Hubungan perdagangan antara India dan Alam
kulit dan sebagainya. Melayu di Asia Tenggara telah berkembang
Matlamat persatuan adalah untuk mengawal harga, sejak tahun 100 Masihi lagi dan semakin
kualiti barangan, dan gaji pekerja meningkat semasa zaman Gupta
Persatuan dikawal oleh undang undang dan diawasi hasil seperti rempah, bedak wangi, gading gajah,
dan besi diperolehi dari Alam Melayu.
oleh raja
Barang-barang seperti tekstil, tembikar, barang
Mata wang mula digunakan semasa zaman Gupta kaca, minyak wangi dari China.
iaitu matawang emas
PeningkatanEkonomi TamadunChina

Berlaku sejak zaman Dinasti Shang lagi

Kemajuan Pertanian
Pengenalan alat tenggala untuk membuat batas tanaman semasa zaman Han
Kolar Kuda untuk menarik tenggala kayu, kereta kuda, kereta sorong dan penyisir tanah
Sistem tanaman giliran untuk menjaga kesuburan tanah
kawasan bukit telah diteres untuk kegiatan petanian.
Sistem pengairan juga telah diwujudkan
Peningkatan Kawalan terhadap banjir juga telah dilaksanakan dengan menggunakan terusan yang telah
Ekonomi dibina.
Tamadun
China Kegiatan Perusahaan logam
Perusahaan logam dan tembikar berkembang pesat zaman Dinasti han
Ia diperdagangkan ke Alam melayu, India Timur Tengah dan barat
Hasil dibawa menerusi jalan sutera
Terdapat juga barangan logam yang telah diperdagangankan
Kelahiran golongan kelas pertengahan disebabkan oleh kemunculan persatuan perdagangan
perkembangan dalam dalam sistem perhubungan seperti pembinaan jalan raya, jambatan, dan
alat pengangkutan seperti kereta kuda dan kereta lembu.

PeningkatanSosial

Peningkatan Sosial Dalam Bidang Pendidikan TamadunYunani

untuk melahirkan Manusia yang menitikberatkan banyak sekolah Athens telah menjadi
manusia yang cemerlang ialah pendidikan, sukan, falsafah telah tumbuh pusat perkembangan
seimbang manusia yang dapat muzik, kesusasteraan, dan berkembang di cendekiawan Yunanai
pencapaiannya dari memenuhi tututan seni berpidato, Negara kota seperti yang terpenting
sudut rohani dan mental dan fizikal membaca, menghafal, Athens,Thebes, Elea semasa pemerintahan
jasmani. dan menulis dan Miletus Pericles

Athens
Melahirkan ramai pemikir dalam bidang
sejarawan seperti sains dan teknologi seperti
Thucydides dan Peningkatan Sosial Thales, Anaximander,
Herodetus, Dalam Bidang Heraclitus dan Anaxagoras
Pendidikan
TamadunYunani

Sparta

Bagi Negara kota Sparta, pula Oleh itu pendidikan di Sparta lebih
pendidikan adalah untuk melahirkan memetingkan latihan fizikal dan
warganegara tentera yang sempurna kemahiran menggunakan senjata
gagah, dan setia kepada Negara berbanding dengan pendidikan mental.
kotanya.
Peningkatan Sosial Dalam Bidang Pendidikan Tamadun Rom

Semangat
menekankan setia kepada
aplikasi ilmu Rom
yang pratikal Penyediaan
Infrastruktur
dan
kemudahan
Dipengaruhi Pendidikan awam
oleh Tamadun Rom
pendidikan
Yunani
Melahirkan Melahirkan
jurutera yg ahli falsafah
membina dan sejarawan
bangunan dan
jalanraya

PeningkatanSosial Dalam Bidang Pendidikan Tamadun India

Pendidikan
Tamadun India

Bermula pada zaman vedik Pendidikan agama menjadi tumpuan utama bidang
Mementingkan keagamaan iaitu agama Hindu pendidikan
Lelaki mendominasi
Lelaki pendidikan, wanita tida ruang
mendominasi pendidikan Segala hukum agama harus dipelajari supaya dapat
untuk pendidikan hidup dengan sempurna dengan nilai murni yang
Pembelajaran Kitab Veda dan Bahasa Sanskrit diajar agama
Kitab vedal dihafal isinya Pendidikan Tinggi bermula selepas Kolej brahman
Pendidikan untuk menyediakan manusia ditubuhkan pada 100 S.M
menghadapi hari selepas mati Universiti Buddah ditubuhkan iaitu Nalanda

Untuk mencapai taraf sebagai Brahmin yang berpendidikan, seseorang harus


menghafal pelbagai buku agama khususnya Veda yang mengandungi
peraturan ritual, mantera, dan lagu-lagu agama
Mereka juga harus mempelajari karya saintifik dan falsafah.
Pendidikan tamadun India juga adalah untuk meningkatkan ilmu sains dan juga
bertujuan untuk menambahkan ilmu dan mengatasi huruf dan juga
mendapatkan jawatan dalam kerajaan
PeningkatanSosial Dalam Bidang Pendidikan Tamadun China

Masyarakat tamadun China amat menghargai pendidikan, perniagaan, dan kesusasteraan


dengan matlamat utamanya adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan.

Tiga Peringkat: Rendah, menengah dan Tinggi .

Peringkat Sekolah Rendah : Kegiatan mengenal dan menghafal tulisan ideogram dan
Sembilan buku suci.

Pada peringkat menengah pula, tumpuan adalah terhadap karangan dan sastera.

Peringkat Tinggi : Tumpuan kepada mempertejamahkan buku suci

Pendidikan bertujuan untuk menjawat jawatan dalam kerajaan dan pentadbiran

Peperiksaan awam di China yang tertua di dunia dan dikendalikan dengan kawalan yang ketat
untuk mengelakkan penipuan. Hukuman mati dikenakan jika didapati meniru
Pendidikan
Tamadun Untuk mengelakkan penipuan, pemeriksa akan dikurung sebelum tibanya hari peperiksaan,
China calon peperiksaan akan ditempatkan di dalam bilik dengan disediakan makanan dan dikurung
selama tiga hari untuk menulis jawapan

Tahap pendidikan : Tahap Pertama Hsui Tai ( Ijazah Pertama, Tahap Kedua Chung Jen (
Sarjana ) dan Tahap Ketiga Chin Shih ( Doktor Falsafah )

Peperiksaan Tahap pertama dijalankan di daerah, Tahap kedua di ibu kota dan tahap ketiga di
ibu kota empayar di istana dan di hadapan maharaja

Lulusan tahap pertama berpeluang menjadi pegawai kerajaan tahap ketiga menjadi seorang
pendidik

Tahap pertama di adakan dua kali dalam tempoh tiga tahun, tahap kedua dan ketiga tiga tahun
. sekali

Peperiksaan awam ini telah menjamin kestabilan sosial dan politik di China kerana
masyarakat menyanjung tinggi

Peperiksaan Awam China


Falsafah

Tamadun yang mempunyai ramai ahli falsafah menandakan ia memiliki tradisi ilmu yang tinggi
Ahli falsafah merupakan manusia yang sentiasa menggunakan akal untuk berfikir secara
berterusan bagi mencari jawapan yang logik dan rasional terhadap sesuatu persoalan yang
berkaitan dengan kehidupan dan alam sekitar.

Falsafah Tokoh
TamadunYunani TamadunYunani

Melahirkan ramai tokoh falsafah seperti Herodetus, Scorates


Socrates, Aristotle dan plato. Socrates adalah ahli falsafah yang mementingkan
Isu utama falsafah seperti Persoalan seperti nilai kebenaran, menurutnya kebenaran boleh diperolehi
hidup, individualisme, kehidupan manusia dan dengan cara menyoal dan sebarang pernyataan harus
demokrasi dibuktikan sebelum ia bolehh diterima
Seorang ahli falsafah dan sejarawan yang terkenal iaitu Ajaran nya :
Herodetus telah dianggap sebagai tokoh sejarawan - Jangan percaya sesuatu tanpa bukti
terulung dan dianggap sebagai Bapa Sejarah. - Kemukakan soalan untuk mendapat kebenaran
Beliau telah menghasilkan karya yang berjudul History - Menuntut ilmu pengetahuan untuk membantu
of Persian Wars. berakhlak mulia
Herodetus merupakan Bapa Sejarah yang pertama Ajaran Socrates dianggap terlalu radikal dan boleh
kali menggunakan istilah sejarah bagi menerangkan
merosakkan pemikiran golongan muda kerana
peristiwa lampau dalam karyanya History Of Persian
War mempersoalkan kewujudan dewa dewi
Thucydides adalah orang yang dianggap sebagai Dikenakan hukuman mati dengan meminum racun
pengasas sejarah saintifik dalam menghasilkan
karyanya History Of The Peloponnesian War yang Socrates merupakan bapa falsafah
berasaskan fakta-fakta yang nyata dan tepat. Barat danbeliau amat mencintai
Beliau telah menggunakan pendekatan penulisan bidangfalsafah
sejarah yang berteraskan penyelidikan

Plato Aristotle
Anak murid Socrates yang mempunyai sekolah sendiri Merupakan anak murid Plato dan menjadi guru kepada
iaitu Akademi Iskandar Zulkarnain
Maklumat tentang Socrates terdapat di dalam memberikan sumbangan penting dalam perkembangan
bukunya iaitu Republic.
ilmu Fizik, Ekonomi dan Muzik
Ia menerangkan struktur kerajaan yang terbaik untuk
rakyat. Falsafah beliau adalah untuk membaiki dunia
Mengikut Pandangan Plato Antara karyanya ialah Polititics
- ahli falsafah boleh menjadi pemimpin yang Mempunyai sebuah institusi Sains yang terkemuka iaitu
baik kerana beliau dapat memerintah negara Lyceum.
dengan adil dan saksama. menghasilkan pelbagai karya tentang politik, etika.
- masyarakat yang sempurna ialah masyarakat ekonomi. Psikologi, astronomi, fizik, biologi, puisi dan
yang diperintah oleh ahli falsafah. drama.
Beliau juga telah mengasaskan akademi falsafah di beliau dikatakan seperti ensiklopedia kerana ilmu
Athens yang kekal selama 1000 tahun pengetahuannya
Plato juga pernah menjadi guru kepada tokoh
ilmuan yang terkenal seperti Aristotle.

Falsafah Falsafah
Tamadun Rom Tamadun India

mengambil falsafah daripada tamadun Yunani. Berasaskan Veda dan menolak veda
Falsafah Rom iaitu Stoisisme diasaskan kepada Veda berkaitan dengan kuasa alam dan dipuja
falsafah Yunani, iaitu ajaran Zeno Kitab Veda : Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan
kebahagian hidup manusia dan nasib seseorang adalah Atharva Veda.
bergantung kepada hubungannya dengan alam. Sumber falsafah yang penting yang terdapat di dalam
menekankan keadilan, tanggungjawab, keberanian Veda ialah Upanishad ( 700 600 S.M. ),
dan perikemanusiaan Mahabhrata, dan Bhagavad Gita.
mengajar manusia untuk berfikir secara rasional dan Bukan veda pula berasaskan ajaran Carvaka, jainisme
mengamalkan sikap ingin tahu. dan Buddhisme

Falsafah
Tamadun China

Menekankan hal yang berkaitan dengan manusia, iaitu hubungan manusia dengan manusia
yang lain.
Kung-Fu Tze atau Confucius ajarannya Confucianisme dan Lao Tze
Confucianisme ini menekankan keperimanusiaan dan maruah diri, juga mengutamakan
kesopanan dan kesusilaan di samping menggalakkan hubungan baik sesama manusia
Taoisme dan juga Mo Tzu merupakan sumber utama falsafah China.
Ajaran Taoisme ini amat menekankan konsep keperluan menjaga keharmonian antara
manusia dengan alam dan masyarakat
Mo Tzu atau dikenali juga sebagai Mencius atauMotze telah menolak beberapa ajaran
dalam Confucianisme
Beliau telah memikirkan cara hendak melahirkan masyarakat dan politik yang baik.
manusia berakhlak baik dan manusia menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar.
Legalisme ialah salah satu aliran falsafah di China, falsafah ini percaya bahawa hanya
undang-undang dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban masyarakat
Sains DanTeknologi TamadunYunani Sains DanTeknologi India

Thales telah mengembangkan ilmu geometri Mesir


Purba. cabang kepada pengetahuan tentang Vedik.
sistem angka iaitu herodianic dan Ionic dalam kitab Rig Veda- ilmu astronomi
tamadun Yunani. Ilmu matematik berkembang semasa zaman Gupta
angka Brahmin dan angka Kharosti telah diperkenalkan
Pythagoras - memperkenalkan teori Pythagoras -
angka Kharosti dikatakan mirip angka Romawi.
mempelajari matematik Mesir Purba dan Babylon,
angka Brahmin pula angka 10 diwakili dengan simbol
serta mengembangkan geometri Mesir Purba dan alfa.
Babylon Aryabhata Varahamihira - ahli matematik India
Hippocrates - ahli sains - terkenal sebagai Bapa Ilmu perubatan juga telah wujud dalam tamadun India, ini
Perubatan , Sumpah Hippocrates dan pakar dalam kerana kecenderungan masyarakatnya dalam fisiologi
kerana kaitannya dengan Yoga.
anatomi
Archimandes - Ahli matematik dan Fizik,
mengutarakan teorinya yang berkaitan dengan
isipadu air dan gravity.
Ptolemy - Tokoh utama dalam bidang astronomi

Sains DanTeknologi

Sains DanTeknologi Tamadun Rome Sains DanTeknologi Tamadun China

Ilmu astronomi telah dianggap sebagai ilmu sains


Boethius.- Salah seorang Tokoh Matematik Rom
Asas matematik Boethius ialah daripada tamadun Yunani Negara.
Beliau telah mengaitkan matematik dengan muzik, bidang perubatan - Yin dan Yang ( kuasa aktif dan
geometri dan astronomi kuasa pasif )
seseorang berkeadaan sihat telah digunakan dalam
asas perubatan tradisionalnya
teknologi membuat kertas - oleh Chai Lun
mencampurkan bahan mentah seperti rami, buluh, dan
sayur-sayuran yang dicincang dan dijadikan pulpa.
SeniBina Seni Bina

queduct, Colloseum, Pantheon, Tembok Besar China.

mencerminkan ketahanan manusia


untuk mengabadikan pencapaian yang paling agung demi bangsa, agama dan rajanya.
Kepimpinan yang berwibawa dan kuat telah dapat menyatupadukan rakyat dan meningkatkan jati
diri mereka serta menyakini apa yang mereka usahakan akan menemui kejayaan.

Seni BinaTamadunYunani Seni BinaTamadun Rom

Acropolis Pakar dalam pembinaan bangunan, jalanraya


dihasilkan semasa zaman pericles. dan sistem saliran.
untuk tujuan keagamaan dan pusat kegiatannya. membina jalanraya untuk menghubungkan Rom
sebuah bangunan yang amat sempurna dengan ukiran dengan seluruh empayarnya
yang unik berunsurkan keagamaan dan mempunyai Setiap binaan yang dibina mempunyai fungsi
nilai estetik yang tinggi. yang penting kepada raja dan Negara.
merupakan pusat pentadbir atau ibu negeri Athens
Di dalamnya terdapat binaan yang menarik seperti Akueduk
rumah berhala, teater serta bangunan yang menarik sistem saliran
seperti parthenon. untuk membekalkan air minuman kepada
penduduk Rom
Parthenon. Akueduk yang termasyhur ialah Aqua Claudia
sebuah rumah berhala untuk dewi Athena dan dibina Bekalan air dibawa dari sumbernya di gunung
pada zaman pemerintahan Pericles iaitupada tahun melalui saliran air tersebut.
421 409 S.M.. Akueduk yang paling panjang ialah di Marcia,
sempena mengingati kejayaan membebaskan diri iaitu 91 kilometer dan disalurkan melalui saluran
daripada kuasa Perssia. dalam tanah dan saluran dalam pintu gerbang.
Teknologi aqueduct adalah berasaskan sistem
Pantheon graviti.
binaan berbentuki kubah yang terbesar didunia. Ia
dibina semasa zaman Maharaja Hadriah Colloseum
tempat memuja dan menyimpan patung dewa dan Gelanggang yang mempunyai tempat duduk
tempat menjalankan kerja awam. Bentuknya adalah seperti kubah
Memuatkan 50 000 hingga 80 000 penonton
Fungsi tempat perlawanan Pahlawan Rom
bertarung dan juga sebagai taeter
Seni BinaTamadunIndia
Seni BinaTamadunIndia

Berasaskan keagamaam Hindu Buddha


satu binaan yang terkenal ialah Great Bath.
Stupa besar di Sanchi
Kompleks kuil di Gua Ajanta
ciri bangunan seperti kon, kubah dan pagoda.

Seni BinaTamadun China

Tembok besar China


dibina sejak Dinasti Chou dan diteruskan oleh dinasti-dinasti yang berikutnya
di Bandar-bandar seperti Changan, Anyang, Peking dan Loyang juga telah dibina dengan rekabentuk
yang mempunyai tembok batu.
Tembok-tembok di bandar lain telah dibina dengan menggunakan tanah liat dan batu bata.
Di kampung juga terdapat tembok yang dibina daripada tanah Lumpur
Setiap tembok yang dibina mempunyai pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit besar dan menara
Tembok-tembok yang terdapat di bandar menempatkan tempat kediaman maharaja
Istana Kota Larangan
mempunyai banyak dewan dan taman
Dewan adalah berfungsi sebagai balai penghadapan, tempat hukuman, keraian dan perjumpaan
Kuil-kuilnya adalah terdiri daripada beberapa buah bangunan yang merangkumi tempat tinggal, ruang tamu
dan pusat pemujaan.
Pagoda
Ia mempunyai bentuk meninggi sehingga 15 tingkat.
Bentuknya adalah oktagon atau segi empat sama
Bahasa dan Kesusasteraan

Bahasa dan Kesusasteraan tamadunYunani Bahasa dan Kesusasteraan Rom

Tokoh sastera Yunani yang terkenal ialah Homer Cicero - Penulis ( 106 43 S.M ) dan Virgil -
dan Hesiod. Penyajak ( 70 19 S.M ).
Hesiod - penyair dan telah menulis dua buah buku Kesusasteraan bertujuan untuk meningkatkan
puisi iaitu Theology Asal usul manusia dan semangat patriotism
ketuhanan )dan Works and Days.
Mencapai keagungan semasa Augustus Caesar
Homer - epik Illiad dan Odyssey - peperangan
Antara Yunani dan Achaea dengan Troy pada tahun Bahasa Latin semasa pemerintahan empayar Rom
1184 S.M
Tulisan kita pada hari ini berasal dari tulisan orang
Phonecia Bahasa dan Kesusasteraan Tamadun India
Tersebar kepada orang Yunani Dua kelompok masyarakat iaitu Dravidia dan Indo
Ditambah huruf vokal dan diubah suai oleh orang Arya yg mempunyai budaya dan bahasa berbeza
Rom dan menjadi tulisan Rom sehingga tersebar ke Dravidia di bahagian selatan India bahasanya
barat seperti Telegu, Malayalam, Kannada.
Digunakan di Asia Tenggara dalam bentuk tulisan Indo-Arya Menggunakan Bahasa Sanskrit
Rumi melahirkan Bahasa Hindi, Urdu, Punjabi, kasmiri
Bahasa Sanskrit digunakan pada zaman Vedik
Bahasa danKesusasteraan tamadunChina Kesusasteraan dibahagi kepada dua bentuk iaitu
Epik dan sajak
terdapat tujuh dialek utama iaitu, Mandrin, Wu, Karya sastera Epik Ramayana dan Mahabhrata
Hunanis, Kingsi, Hakka, Kantonis dan Fukien. menggunakan Bahasa Sanskrit
Perkembangan kesusasteraan disebabkan oleh
galakan daripada pemerintah
Ssu Ma Chien - menghasilkan sebuah karya sastera
yang bertajuk Shih Chi
menceritakan sosial, sejarah, kerajaan, pemimpin
dan beberapa aspek ilmu pengetahuan
karya dalam bentuk puisi berikutan kemunculan
tokoh-tokoh seperti Tu Fu, Li Po dan Po Chu-I,
semasa Dinasti Tang.
sajak dan cerpen semasa dinasti Han
Seseorang yang terpelajar haruslah mampu bersajak
untuk melahirkan pengetahuan dan pemikirannya.
Sistem SosialTamadunYunani

Athens
Sparta
Kumpulan pertama
mempunyai hak
dalam politik,
sementara golongan
kedua dan ketiga
tidak memiliki hak
tersebut.

Helot yang merupakan golongan majoriti dan Jumlah Helot adalah besar dan mereka menjadi
menguasahakan tanah.Helot memainkan peranan ancaman kepada kelas pemerintah
penting dalam ekonomi Sparta.
faktor utama mengapa sistem ketenteraan diamalkan
oleh Negara kota Sparta.

Sistem Sosial manakala bukan warganegara pula terdiri


Tamadun Rom daripada penduduk yang ditakluki.

Sistem Kasta
Setiap kasta mempunyai
Sistem Sosial tanggungjawab yang berbeza dan
Tamadun India sistem ini diikuti dengan ketat.
Seseorang Lelaki tidak boleh
berkahwin dengan wanita daripada
Sistem Sosial kasta yang berbeza dan juga tidak
Tamadu China boleh bergaul dengan ahli kasta lain.

Confucius

sarjana yang terdiri


daripada pegawai kerajaan
yang berpendidikan.

golongan petani yang


merupakan tulang
belakang sumber ekonomi
China.
lapisan pentadbir seperti Maharaja,
keluarganya, pegawai bangsawan dan masyarakat China boleh
sida-sida. menukar kelasnya kepada
rakyat bawahan iaitu golongan petani dan kedudukan yang lebih baik
artisan. menerusi pendidikan.
Golongan ketiga ialah golongan hamba.
SumbanganTamadun
SumbanganTamadun

Yunani Rom
berbentuk demokrasi pemerintahan yang bercorak Republik
rakyat terlibat dalam membuat keputusan dikuasai oleh dua orang Konsul
politik.
Falsafah tujuan mengimbangi kuasa yang ada pada
Rakyat telah terlibat secara langsung dalam
konsul
pembentukkan kerajaan
dianggap sebagai kerajaan rakyat Dewan Senat - memberi nasihat kepada
Konsul.

Tamadun India Dewan Senat pula di bantu oleh Dewan


Tamadun China
Perhimpunan yang diwakili oleh rakyat Rom
- Agama Hinddu Agama - Agama Confucianisme
- Agama buddha
- Agama Taoisme

Tamadun Yunani Tamadun Rom - Stoicisme


- Aristotle, Socrates dan Plato Falsafah Tamadun China - Legalisme
- Menjadi ikutan ahli falsafah kini

Yunani Pantheon China Tembok Besar china


Rom Aqueduct, Colloseum Senibina/ India Stupa di Sanchi, Candi
Teknologi
Tamadun China Teknologi kertas dan
tembikar
Yunani Illiad dan Odyses
India Mahabhrata dan Ramayana
Rom Bahasa Latin utk Kristian Sastera
Tamadun China ensiklopedia, sumber sejarah
India Bahasa Sanskrit untuk agama Hindu

Tamadun Yunani Tamadun China - peperiksaan awam


- Sukan Olimpik Pendidikan - Matematik, astronomi, fizik,
- diadakan empat tahun perubatan dan senibina, teori matematik
- bertujuan untuk mengingati tuhan Zeus. Sosial seperti Teorem Pythagoras, dan Teori
- Negara kota yang terlibat Athens,
Archimendes masih digunakan hingga kini
Sparta, Corinth, Thebes, Olimpia
dan Argos.

-
Kemunculan Agama Dan Ajaran Utama Dunia

Agama Hindu

Berasal daripada perkataan Sindhu - iaitu tempat permulaan tamadun di lembah sungai Indus.
dikenali sebagai Sanata Dhrama bermaksud peraturan kerohanian yang kekal abadi.
Muncul sejak zaman tamadun Indus
Pada zaman Vedik wujud kitab suci veda - kitab utama bagi agama Hindu

Mencipta ( Brahman )

Fungsi Tuhan Memelihara ( Vishnu )

Membinasa ( Siva )
)

Saivisme

Saura Vaishnavisme
Aliran
Hindu
Kaumaram
Saktham
Ganapathyam

Agama Hindu memaparkan dominasi golongan Brahmin


Menerima Saingan daripada Agama Buddha terutamanya semasa pemerintahan Chandragupta
Maurya dan Asoka
Zaman kegemilangannya semasa zaman Empayar Gupta
Kepercayaan kepada Hukum Karma dan kelahiran semula selepas mati.
bergantung kepada karma iaitu perbuatan atau kelakuan seseorang semasa hidupnya.
Matlamat - mencapai Nirvana atau Moksya iaitu kebebasan yang mutlak.
Apabila bersatu dengan tuhan tidak akan dilahirkan semula ke dunia.
Penganut hindu mestilah membuat kebaikan terhadap segala makhluk di dunia utuk mengelakkan
kelahiran semula dan mencapai taraf taraf tersebut
Agama Buddha

Pengasas Asal usul Ajaran

- seorang putera raja iaitu - Kemunculan agama ini - Terdapat Empat kebenaran
Siddharta Gautama dikaitkan dengan penentangan Dukka atau penderitaan
- anak raja yang golongan Ksyatria terhadap Samudaya atau sebab
dominasi Brahmin dalam
memerintah Kapilavastu di penderitaan
agama Hindu.
Nepal dan berasal dari - Sistem kasta yang diamalkan Nirodha, nafsu yang
suku Sakya. oleh Agama Hindu menjadikan membawa penderitaan
- mula mencari kebenaran masyarakat tidak teratur Marga, iaitu cara
sewaktu berusia 39 tahun - memberikan kesedaran memadamkan nafsu dan
dan meninggal dunia kepada Gautama Buddha keinginan
sewaktu berusia 80 tahun untuk mencari kebenaran
- Untuk memadamkan nafsu,
yang ditemuanya di bawah
pokok Bodhi di sebuah penganutnya mesti haruslah
kampung di Uruveda. mengikuti Jalan Mulia Berlapis
- Kebenaran dipercayai akan Lapan
melepaskan diri manusia - Lapan Jalan Mulia berlapis lapan
daripada kesengsaraan. Kepercayaan yang betul
- Zaman Pemerintahan Asoka Tujuan yang betul
agama Buddha mencapai
Pertuturan yang betul
zaman kegemilangannya
Perbuatan yang baik
- agama rasmi kerajaan Maurya
Hidup yang baik
Usaha yang baik
Fikiran yang baik
Renungan yang baik
- menggunakan bahasa Pali dan
kitab Tripitaka sebagai kitab suci.
- Di dalam Tripikata terdapat Sutta
Pitaka, Vinaya Pitaka dan
Abhidhamma Pitaka
Agama Kristian

Pengasas Kitab Perkembangan

Jesus Christ yang Old Testament Terdapat halangan untuk menyebarkan agama Kristian di eropah
berasal dari Jeruselum dan New Termasuk halangan daripada pemerintah Rom sendiri
25 Desimber telah Testment berjaya bertapak dengan kukuh dan mempunyai pengikut yang
dianggap sebagai dikenali ramai di Eropah.
tarikh lahir Jesus sebagai Bible. agama Kristian telah mengalami perkembangan yang pesat
diraikan setiap tahun semasa pemerintahan Constantine
oleh penganut agama Constantine telah mengiktiraf agama Kristian
kristian sebagai Hari Mereka yang terlibat dalam kerja kegiatan keagamaan akan
Natal. dikecualikan daripada dikenakan kerja berat.
Hari Ahad ialah hari aktivi keagamaan
Rom dikenali sebagai Empayar Kristian

Agama Islam

Pengasas Ajaran Rukun Islam Rukun Iman


Nabi Muhammad s.a.w o Akidah iaitu Syahadat iaitu Percaya kepda Allah
telah menerima wahyu kepercayaan seluruh pengakuan tiada tuhan s.w.t
pada tahun 610 Masihi. di jiwa terhadap Allah yang disembah selain Percaya kepada
Gua Hira bersamaan 17 yang maha Esa. dari Allah s.w.t dan Malaikat
Ramadhan melalui o Syariah iaitu Undang- Nabi Muhammad s.a.w Percaya kepada Kitab-
Malaikat Jibril. undang dan hukum sebagai pesuruh Allah. kitab suci yang
Agama islam tersebar di
islam yang terkandung Wajib menunaikan diwahyukan oleh Alla
di dalam kitab suci al- Solat lima waktu sehari s.w.t
Tanah Arab
Quran dan al-Hadis. semalam Percaya kepada nabi
Pada 12 September 622 Al-Quran adalah kitab Wajib berzakat dan Rasul.
Masihi, bersamaan 1
Rabiul Awal , Nabi
suci Allah yang Wajib berpuasa di Percaya kepada Hari
mengandungi ajaran bulan Ramadhan Qiamat.
Muhammad s.a.w telah
berhijrah ke Kota Madinah
Islam yang Menunaikan fardu Haji Percaya kepada
diwahyukan oleh Allah di Makkah bagi yang Qadak dan qadar
s.w.t kepada Nabi mampu.
Muhammad s.a.w.
o
Perikemanusiaan ( ren )
Pengasas : Kung Fu Tze di negeri
Lu ( Shantung )
Ajaran Kesusilaan ( Li )
Beliau telah meletakkan jawatan
sebagai pegawai kerajaan untuk
Confucianisme mengembara dan menyebarkan Kesusilaan ( Li )
ideanya kepada penduduk China.
diamalkan oleh masyarakat Untuk mencapai ketinggian moral ini, seseorang
China itu haruslah mendapat pendidikan
Confucius telah disembah sebagai Prinsip moral ini juga harus dipertegaskan kepada
salah satu dewa penting. semua lapis masyarakat.

konsep Tao

setiap tindakan manusia akan


Pengasas : Lao Tze yang lahir ditentukan Tao.
dinegeri Chu
Mengembara untuk Manusia tidak boleh bertindak
menyebarkan pengaruhnya terhadap apa-apa yang berlaku
AjaranTaoisme Kitab : Tao Te Ching Ajaran
tidak mengambil sebarang tindakan
Berbentuk falsafah dan bertukar Atau Wu-Wei.
menjadi ajaran agama
Lao Tze berpendapat bahawa Jika manusia bertindak ia adalah
manusia tidak boleh mengubah bertentangan dengan prinsip Wu-Wei
sesuatu kea rah kebaikan.
Jika bertindak akan merosakkan
dunia.
1. Dasar utama ajaran ini ialah tumpuan kepada konsep Tao iaitu jalan, setiap tindakan manusia
akan ditentukan Tao.
2. Manusia tidak boleh bertindak terhadap apa-apa yang berlaku atau tidak mengambil sebarang
tindakan atau Wu-Wei.
3. Jika manusia bertindak ia adalah bertentangan dengan prinsip Wu-Wei, ini akan merosakkan
dunia.
4. Lao Tze berpendapat bahawa manusia tidak boleh mengubah sesuatu kea rah kebaikan.

Kesimpulan

1. Peningkatan tamadun berlaku kerana meningkatnya perkembangan dalam bentuk pemikiran dan
kemahiran.
2. Ini dapat dilihat melalui pencapaian ilmu falsafah, pendidikan, pemerintahan, kesenian,
kesusasteraan, dan sains dan teknologi dalam kehidupan masyarakatnya.
3. Warisan seni bina seperti Colloseum, Aquduct, Tembok Besar China dan Stupa di Sanchi
India adalah bukti peningkatan kemahiran yang berbentuk kebendaan.
4. Manusia dalam tamadun awal sentiasa bersikap inovatif dan berusaha membaiki dan
meningkatnya kehidupannya.
5. Ini berlaku kerana wujudnya keamanan dalam negara,sistem pemerintahan yang kuat dan adil
seperti Demokrasi dan republik.
6. Kepimpinan yang berwibawa seperti yang di tunjukkan oleh Augustus Caesar, ChandraGupta
Maurya, Alexander The Great, Asoka dan Shih Huang Ti telah menyumbangkan kepada
peningkatan tamadun.
7. Masyarakat pada hari ini amat beruntung kerana dapat menilai dan menghayati apa yang telah
dilakukan oleh masyarakat masa dahulu yang membawa kepada perubahan dari masa ke semasa.
8. Pada hari kita akan berupaya untuk meningkatkan tamadun yang telah dibina untuk mencapai
kehidupan yang lebih baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial.
9. Kita boleh melihat bukti pencapaian masyarakat lampau berdasarkan warisan seperti bangunan,
monumen, dan dokumen sejarah.
10. Ia boleh memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kebolehan menjangka perubahan seperti
yang terdapat dalam masyarakat zaman lampau.
11. Kita perlu meningkatkan pemikiran dan kemahiran dengan adanya ilmu pengetahuan atau
menerokai bidang baru bagi meningkatkan tamadun kita.
12. Ini kerana pencapaian yang akan kita capai akan dapat diwarisi, dibanggai oleh generasi akan
datang.