You are on page 1of 207

MODERN MANTIK

SUNUM DOSYALARI

PROF. DR. HAYR AFAK URAL

DO DR. YCEL YKSEL

STANBUL NVERSTES AIK VE UZAKTAN ETM FAKLTES


EK KAYNAKLAR

SUNUM

DERS ANLATIMI