You are on page 1of 3

TRNG H CNG NGH THNG TIN CNG HO X HI CH NGHA VITNAM

V TRUYN THNG c lp - T do - Hnh phc


KHOA CN IN T V TRUYN
THNG

THAM LUN V GII PHP I MI, NNG CAO


CHT LNG CNG TC GVCN KIM CVHT
NM HC 2014-2015

Knh tha cc qu v i biu. Knh tha ton th hi ngh !


Trc ht ti xin c thay mt cho ton th GVCN kim CVHT Khoa Cng
ngh in t v Truyn thng trnh by tham lun v mt s bin php lm tt
cng tc GVCN kim CVHT trong nm hc 2014 - 2015.
Knh tha cc v i biu. Knh tha ton th hi ngh!
Nh chng ta bit, GVCN kim CVHT c mt vai tr ht sc quan trng
trong chin lc pht trin ca nh trng. GVCN kim CVHT l cu ni gia sinh
vin v nh trng, l ngi t vn v h tr sinh vin pht huy ti a kh nng hc
tp, rn luyn p ng mc tiu tt nghip v kh nng tm c vic lm sau khi
ra trng. GVCN kim CVHT theo di qu trnh hc tp, rn luyn ca sinh vin
nhm gip sinh vin iu chnh kp thi hoc a ra mt la chn ng trong qu
trnh hc tp, ng thi qun l, hng dn v ch o lp c phn cng ph trch.
Chnh v nhng mc tiu trn, nu GVCN kim CVHT khng thc hin tt th khng
nhng nh hng n kt qu cng tc ch nhim m cn nh hng n c cng tc
o to ca nh trng. Thc t cho thy nhng lp c GVCN kim CVHT lm tt
cng tc ch nhim th cht lng cc mn hc v kt qu tham gia cc cuc thi, cc
phong tro ca lp cng tt. Vy lm sao lm tt vai tr ca GVCN trong hot
ng dy hc ca nh trng l mt ni trn tr ca mi GV khi lm cng tc ch
nhim. Tham gia vi hi ngh hm nay ti xin trnh by tham lun mang tnh gi
cc /c GVCN kim CVHT tham kho cho cng tc ch nhim ca mnh, nhm gp
phn nng cao cht lng o to ca tng lp ni ring v nh trng ni chung.
- Xy dng lp c i ng t qun c uy tn, c trch nhim, c nng lc, bn
lnh. GVCN kim CVHT phi thng xuyn kim tra n c sinh vin, m bo
quyn li, ngha v chung ca tng thnh vin trong lp. GVCN kim CVHT lun
gn gi, quan tm sinh vin, khen ch cc em ng lc v kp thi.
- Trong cc bui sinh hot lp, cc hot ng ngoi kho, GVCN kim CVHT
cn c phng php ph hp cc em c bc l suy ngh ca mnh, t gio
vin nm bt c nguyn vng ca cc em, gii quyt kp thi cc vn ny sinh
trong tun.
- Thng xuyn lin h vi gia nh sinh vin, ng thi trao i vi cc gio
vin b mn, on thanh nin,... cng phi hp trong vic gio dc sinh vin, nht
l nhng sinh vin c nng khiu v nhng sinh vin c bit.

1
- Mi GVCN kim CVHT phi l mt tm gng sng cho sinh vin noi theo,
phi nhit tnh, hng say vi ngh nghip, yu thng, gn gi vi sinh vin. Cn
gio dc sinh vin bng c tnh thng v trch nhim. Gio vin phi cng bng, x
pht nghim minh, khen thng kp thi, ni l lm, lm l phi la, bit kt hp
cng - nhu trong mi tnh hung.
- GVCN kim CVHT cn xy dng gii php qun l gi ngoi kho ca sinh
vin. ng thi t chc xy dng tt cc m hnh hc tp, lm vic theo nhm
cc em sinh vin gip ln nhau.
- i vi nhng sinh vin c bit, GVCN kim CVHT cn tm hiu r nguyn
nhn v hon cnh dn n nhng c im c bit c bin php gio dc thch
hp gip cho cc em ha ng vi tp th, khng xa lnh, tr dp, ght b cc em.
Cng tc ch nhim l mt cng tc quan trng nhm gip nh trng thc
hin tt nhim v o to sinh vin. Mt ngi GVCN kim CVHT tt s gp phn
xy dng nn mt tp th lp tt; nhiu GVCN kim CVHT tt s xy dng nn mt
nh trng vng mnh.

to iu kin cho GVCN kim CVHT lm tt cng tc ca mnh, thay


mt cho cc thy c gio lm cng tc GVCN kim CVHT khoa Cng ngh in
t v Truyn thng, ti xin c mt s xut nh sau:

1. xut ci tin, b sung ni dung trong s tay GVCN kim CVHT:


S tay GVCN kim CVHT l ti liu tham kho v ghi chp trong cng tc ch
nhim v qun l gio dc dnh cho cng tc ch nhim. Cn c vo nhng ni dung
trong s tay, GVCN kim CVHT thc hin xy dng y thng tin phc v cho
vic qun l nh: H thng t chc lp, chi on, chi hi; Lch sinh hot ca lp;
Danh sch trch ngang ca sinh vin; Kho st v theo di cht lng sinh vin.
GVCN kim CVHT cn ln k hoch, ch tiu v bin php thc hin cho cc hot
ng hc tp rn luyn ca sinh vin trong mc K hoch gio dc cho sinh vin,
theo di sinh vin. Ti mi bui sinh hot nh k GVCN s ghi chp li cc ni
dung, kin c nhn trong mc bin bn sinh hot lp. Tuy nhin, s tay GVCN
kim CVHT l mt h s y v nhng hot ng hc tp, rn luyn ca sinh
vin, S tay GVCN kim CVHT cn iu chnh, b sung thm mt s im sau:
- Ti phn B. Ni dung k hoch: Ti mi k hoch, cn b sung thm mc Cc
hot ng. GVCN kim CVHT cn ln danh sch cc hot ng c th cho ph hp
vi mi tiu ch, mi k hoch ra.
- Ti phn VI. Bin bn sinh hot lp: Cn cc mc sinh vin vng mt v l
do, ni dung, kin xut c nhiu khng gian ghi chp hn. Bn cnh b sung
thm mc Ghi chp ca GVCN dnh cho mi bui sinh hot.
- Cn b sung thm mc chun b v ni dung sinh hot lp. y l ni dung v
kch bn chng trnh sinh hot hiu qu gi sinh hot c nng cao. Trong mi
bui sinh hot, GVCN kim CVHT s la chn cc ch nh: K nng mm, k
nng thuyt trnh, k nng tin hc, k nng ting anh... Mi ch cn xy dng
trc kch bn tng s hiu qu ca gi sinh hot.
2
- Phn theo di sinh vin hng thng cn b sung thm biu mu ghi chp v
sinh vic c bit nh: Sinh vin gii, sinh vin c bit, t d dng theo di qu
trnh hc tp v rn luyn ca sinh vin.
2. Xy dng k hoch, ni dung sinh hot lp thit thc, sng to:
- Vic xy dng k hoch, ni dung sinh hot lp l mt cng vic ht sc cn
thit trong cng tc ch nhim. GVCN kim CVHT cn lp k hoch nhm xc nh
c ch , ni dung, mc tiu, phng php thc hin trong hot ng sinh hot
lp. thc hin ni dung sinh hot lp c thit thc, sng to GVCN kim
CVHT nn thc hin nhng ni dung sau:
+ Sng to trong i mi phng php sinh hot, m bo gi sinh hot khng
g b, cng nhc.
+ Cn c k hoch, ch , kch bn cho mi bui sinh hot (c th ph bin
trc sinh vin chun b).
+ Phi hp vi BCS, BCH ca lp trong cc hot ng ngoi kho; ln k
hoch, ni dung, phng php thc hin cc hot ng vn ho, vn ngh, th thao...
+ Ch ng to mi lin h vi cu sinh vin ang cng tc ti cc t chc,
cng ty c nhng bui ni chuyn, nh hng ngh nghip cho sinh vin lp mnh.
+ Ch ng phi hp vi Khoa, on thanh nin c thm nhng hot ng
b ch cho sinh vin nh cc hot ng v tnh nguyn, hot ng NCKH...
+ Kt hp vi ni dung hot ng ca cc CLB trong ni dung sinh hot lp
nh CLB in t, CLB Tin hc, CLB Giao lu - Chia s sinh vin c lnh hi
nhng kin thc mi, nhng thng tin mang tnh thi s.
+ Xy dng knh thng tin hai chiu nh chuyn mc Hi - p gia GVCN
kim CVHT v Sinh vin thng qua cc trang mng x hi nh Facebook, twitter...
.
Trn y l mt vi kin tham lun ca ti nhm lm tt cng tc GVCN kim
CVHT. Knh mong s ng gp kin ca cc v i biu, cc ng ch GVCN kim
CVHT bn tham lun thm y .
Cui cng ti xin knh chc cc v i biu di do sc kho, gia nh hnh
phc. Chc cc ng ch GVCN kim CVHT hon thnh tt ch tiu, nhim v nm
hc 2014-2015. Chc Hi ngh thnh cng tt p!
Xin trn trng cm n.

Bo co vin

Phm Vn Ngc