Am visat c am avut un interviu cu Dumnezeu. ´Deci, vrei s ai un interviu cu mine?µ a întrebat Dumnezeu. ´Dac ai timp...µ, am r spuns eu.

Dumnezeu a zâmbit. ´Timpul meu este ve nic; ce te gânde ti s m întrebi?µ ´Ce te surprinde cel mai mult la omenire?«µ

.Dumnezeu a r spuns. ..

C . C ei tr iesc ca i când nu vor muri niciodat .se gr besc s creasc mari i apoi iar i tânjesc s fie copii. C î i pierd s n tatea ca s fac bani i apoi î i cheltuiesc banii ca s . i mor ca i când n-ar fi tr it vreodat «´ n- ³C se plictisesc cu copil ria . nici în viitor. . gândindu-se cu îngrijorare la viitor. ei uit prezentul. gândinduastfel c ei nu tr iesc nici în prezent.i refac s n tatea.

. care sunt câteva din lec iile vie ii pe care vrei s le înve e copiii T i?µ Dumnezeu a r spuns zâmbind: ³S înve e c ei nu pot face pe nimeni s -i iubeasc .. ´Ca un p rinte. este s se lase iubi i.Bra ele lui Dumnezeu m-au luat i am t cut un moment. . apoi am întrebat. Ce pot face îns .

S înve e c o persoan bogat nu este una care are cel mai mult. ci una c reia îi trebuie cel mai pu in.S înve e c cel mai valoros lucru nu este ceea ce au în via a lor. . S înve e c nu-i bine s se compare pe ei în i i nucu al ii. ci pe cine îl au în via a lor.

S înve e c doar în câteva secunde pot provoca r ni adânci în persoana iubit . . i pot trece mul i ani ca s le vindece. S înve e s ierte prin practicarea iert rii.

S înve e c sunt persoane care îi iubesc cu mult. dar pur i simplu nu tiu s exprime sau s .i arate sentimentele. .

..S înve e c banii pot cump ra orice.. dar nu.

FERICIREA !!!! .

S înve e c doi oameni pot privi la acela i lucru dar îl pot vedea foarte diferit. .

de asemenea. ci.S înve e c nu totdeauna este suficient s fie ierta i de al ii. trebuie s se ierte pe ei în i i. .

´ .i s înve e c Eu sunt aici cu ei -.întotdeauna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful