You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Wilhelm Schwarz, Zbrojmistrz:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA WILHELMA SCHWARZA:
KOSZT REKRUTACJI: 50 ZK ZBROJMISTRZ SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 4 4 4 4 3 2 3 1 7
PRESTI DRUYNY: +50 PUNKTW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BRO/PANCERZ: Wilhelm Schwarz posiada SZTYLET, MIECZ oraz par PISTOLETW
POJEDYNKOWYCH i MUSZKIET, GRACZ wedle uznania moe wyposay Posta
Wilhelm Schwarz to niezwykle wysoki i potnie zbudowany czowiek, ktry
Dramatu w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU DRUYNY.
zarwno wzrostem jak i postur gruje nad wikszoci wspczesnych mu
ZASADY SPECJALNE:
potomkw Sigmara. Rwnie imponujcy jak sylwetka jest arsena z jakim Wilhelm
PYWANIE, SZERMIERZ.
Schwarz zwykle rusza do walki, wojownik powiada, e lubi posiada waciwe narzdzie
INYNIER: Pomimo braku formalnego wyksztacenia Wilhelm Schwarz to
do waciwej pracy ale wszyscy wiedz, e pirat uwielbia sia na polu bitwy zamt i
dowiadczony cho nieco ekscentryczny Inynier. W grze odzwierciedla to zasada
zniszczenie, a jak mona zrobi to lepiej ni przy uyciu podrcznego arsenau
wedle ktrej jedna z grup stronnikw, znajdujca si w odlegoci nieprzekraczajcej
mierciononej broni? Wrd piratw Wilhelm Schwarz znany jest take jako
6 od bohatera specjalnego, moe uy w fazie strzelania jako podstaw testu warto
Zbrojmistrz, poniewa zna si na broni palnej jak mao kto, a wrd szerokiej oferty
wspczynnika UMIEJTNOCI STRZELECKIE Zbrojmistrza lub skorzysta z
wiadczonych usug, za ktre kae sobie paci bardzo sono, znajduje si take
jednej, znanej przez Posta Dramatu zdolnoci z listy umiejtnoci
dbanie o odpowiednie wykorzystanie ora podlegych mu strzelcw.
STRZELECKICH. Naley pamita, e zasada ta nie ma zastosowania w
Przez lata na temat Wilhelma Schwarza powstao wiele niezwykych plotek i
przypadku, gdy Wilhelm Schwarz w biecej turze bieg, skorzysta z umiejtnoci
nieprawdopodobnych opowieci. yjcy w Marienburgu eglarze opowiadaj, e
lub zasady specjalnej uywanej w fazie magii lub fazie strzelania, strzela, skaka,
Zbrojmistrz popyn kiedy na koniec wiata i wrci rozczarowany tym, co tam
szarowa, upad, wspina si zosta Oszoomiony!, Powalony na ziemi!, Wyczony z akcji!
zobaczy. Natomiast marynarze z Sartosy powiadaj, e Wilhelm Schwarz by kiedy
lub wykonywa jakiekolwiek inne dziaania poza zwykym ruchem.
kapitanem pirackiego okrtu ale do szybko zrezygnowa, znudzony krzyczeniem na
KRZEPKI: Zbrojmistrz w czasie licznych wdrwek nabra niesamowitej krzepy.
ludzi i wielogodzinnym lczeniem nad mapami.
Posta Dramatu moe nosi CIKI PANCERZ ignorujc ujemne modyfikatory do
Pewne jest to, e Wilhelm Schwarz urodzi si w Imperium w Nuln, w
I i SZ.
AS2502 wstpi do Armii Imperialnej, gdzie szybko wykaza si jako zdolny strzelec
POGARDA: Wilhelm Schwarz jest ZNIENAWIDZONY przez wszystkie modele suce
w szeregach piechoty ognistej. Po kilku latach spdzonych w wojsku awansowa do
w szeregach kompanii Muszkieterw z Nuln. Wicej informacji na temat zasad
stopnia sieranta i postanowi zosta akiem w Akademii Inynierii w Nuln, gdy jednak
NIENAWICI znajduje si w ROZDZIALE VIII: PSYCHOLOGIA.
nie otrzyma zgody od swoich przeoonych zdezerterowa i samotnie wyruszy w
RAJTAR: Wilhelm Schwarz jest dowiadczonym strzelcem i z mistrzowsk wpraw
stron Korony Imperium. W trakcie ucieczki Zbrojmistrz na swej drodze spotka oddzia
posuguj si PISTOLETAMI. Model uzbrojony w dwa naadowane pistolety
najemnych Ogrw, ktrych przekona by zamiast niego poarli cigajcych go
moe w fazie strzelania odda strza z obu pistoletw. Ponadto Posta Dramatu
onierzy. Po tym zdarzeniu Wilhelm Schwarz zmieni plany, zrezygnowa z wyprawy
moe strzela z jednego pistoletu w kadej turze ignorujc zasad wymaga
do Nuln i postanowi przyczy si do swych wybawcw. Wilhelm Schwarz by pod
przygotowania.
duym wraeniem sposobu w jaki Ogry walczyy i prbowa skopiowa wybrane
ZBROJNY PO ZBY: Zbrojmistrz moe zosta uzbrojony w sztylet i trzy sztuki broni
techniki.
sucej do walki wrcz oraz trzy sztuki broni dystansowej.
Gdy po wielu latach Wilhelm Schwarz dotar na Sartos, Zbrojmistrz znalaz w
ZBROJMISTRZ: Na pocztku kadej potyczki naley wykona rzut K6. Wynik 5+
swoim otoczeniu tak duo prochu, pistoletw, muszkietw i armat, e postanowi
oznacza, e Wilhelm Schwarz rozpoczyna rozgrywk posiadajc jedn porcj
uczyni wysp swoim nowym domem. Od tamtej pory Wilhelm Schwarz suy jako
Krasnoludzkiego prochu (zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK).
najemnik na dziesitkach okrtw i mona go spotka tam gdzie kapitanowie nie
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
szczdz zota i prochu do armat!
okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Wilhelm Schwarz. Wynik 1-2
UWAGI: Wilhelm Schwarz moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Piechota oznacza, e Zbrojmistrz znudzi si pobytem w szeregach kompanii i postanowi
Morska z Marienburga, Piraci z Sartosy oraz Zwiadowcza kompania z Krlestw Ogrw. wyruszy na poszukiwanie nowych wrae - naley usun Posta Dramatu z
Zbrojmistrz, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju KARTY DRUYNY. Wynik 2-5 oznacza, e Zbrojmistrz zada odu w postaci
wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy K2 porcji Krasnoludzkiego prochu (zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK).
umiejtnoci WALKI, STRZELECKICH lub SIOWYCH. Ponadto, bohater specjalny Natomiast rezultat 6 oznacza, e bohater specjalny zaaferowany ostatnimi
moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych: wydarzeniami zapomina o odzie.
BYCZA SZARA: Liczne krwawe walki i pijatyki nauczyy Posta Dramatu
skutecznego wykorzystywania swej masy. Bohater specjalny podlega zasadzie
specjalnej BYCZA SZARA.
AMIGWKA: Wilhelm Schwarz wie, e maczuga we bie, rwno boli niezalenie
do kogo naley owa gowa. Wszystkie Oszoomione! przez model bohatera
specjalnego postacie naley traktowa jako Powalone na ziemi!. Naley
zauway, e amigwka nie dziaa na istoty NIEUMARE.
RUSZNIKARZ: Zbrojmistrz jest mistrzem rusznikarstwa, a posiadana wiedza
pozwala unika mu wielu niebezpiecznych sytuacji. Jeeli mia miejsce
NIEWYPA! naley wykona rzut K6. Wynik 2+ oznacza, e dziki
zdolnociom rusznikarskim Wilhelm Schwarz otrzymuje premi +1 do
rzutu na TABEL NIEWYPAU! BRONI PROCHOWEJ.

1|Strona