Analiza personală SWOT 

Analiza personală SWOT este un instrument de reflecţie asupra ta şi a vieţii tale în acest moment. Utilitatea acestei analize constă în faptul că te ajută să identifici aspectele care trebuiesc îmbunătaţite, şi cel mai important, îţi permite să identifici punctele tale tari pe care le poţi valorifica pentru a profita de oportunităţi şi de a contracara orice ameninţări externe care pot apărea în dezoltarea ta.

Acronimul (SWOT) • S reprezintă Punctele Tari (Strengths),  • W se referă la Punctele Slabe (Weaknesses),  • O reprezintă Oportunitățile (Opportunities),  şi • T defineşte Amenințările (Threats)cu care te  confrunți. 
Procesul de analiză SWOT trebuie să înceapă prin a examina propriile puncte tari şi cele slabe: • Punctele tari. Punctele tari ale unei persoane formează o parte înnăscută a personalităţii sale, atributele sale, tangibile şi intangibile, interne care sunt sub controlul direct al persoanei. Punctele tari sunt caracteristici individuale, care sunt cunoscute sub denumirea de competenţe personale şi calităţi interne, tot ce este asociat cu succesul în viaţă şi evoluţia pozitivă. Sunt aspecte pozitive interne care sunt sub control pe care le poţi valorifica în planificarea personală. • Punctele slabe. Punctele slabe sunt aplicări mai puţin reuşite a unei competenţe sau neexploatare unui factor care ţi-ar putea aduce competitivitate individuală. Punctele slabe sunt elementele negative interne pe care le poţi controla şi asupra cărora poţi acţiona pentru a îmbunătăţi caracteristicile negative personale. Ele sunt cele care te împiedică să obţii performanţele dorite. Punctele slabe pot include: lipsa de experienţă, acces la resurse limitat, Pagina | 9 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală

abilităţi limitate, etc. Ia în considerare punctele tale slabe şi modul în care crezi că eşti văzut/ă de ceilalţi. Este important să adaugi în listă orice aspecte sau domenii ale vieţii tale despre care simţi că te-ar împiedica să progresezi. Fii foarte onest, nu ezita să enumeri toate lucrurile negative. Deşi nu este întotdeauna confortabil, este indicat să te concentrezi pe părţile negative ceea ce te va determina să lucrezi la ameliorarea acestora. Pasul următor în aplicarea instrumentului SWOT este analizarea oportunităţilor şi ameninţărilor externe: • Oportunităţi. Acestea sunt condiţii pozitive externe de care poți să profiți. Oportunitățile sunt de obicei externe și sunt corelate cu schimbările/evoluțiile tehnologice, persoane care pot influența deciziile, schimbări sau situaţii care te pot sprijini în atingerea aspiraţiilor. Acestea sunt condiții externe pozitive pe care nu le controlezi dar pe baza cărora poți să îți planifici să le foloseşti în dezvoltarea ta. • Amenințări. Amenințările sunt de asemenea influenţe externe care pot să stea în calea succesului tău, pot avea un impact negative şi pot să îţi reducă competitivitatea. Ameninţările sunt externe şi nu sunt controlabile dar le poți diminua efectele.

Pagina | 10 personală

Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea

Întrebări suport
Puncte tari • Care sunt abilitățile, deprinderile tale?  • Deții cunoştințe de specialitate?  • Care sunt resursele pe care le deții și care susțin aceste  puncte tari?  • Cărei persoane poți să‐i ceri sfatul, ajutorul sau susținere?  • Care sunt lucrurile care funcționează bine?  • Care sunt caracteristicile tale comportamentale care  reprezintă puncte tari în acest context?  

Puncte slabe • Care îți sunt limitele?  • Ce deprinderi /abilități îți sunt necesare dar nu le  deții?   • Care sunt resursele (bani, timp sau ajutor) de care  ai nevoie și care îți lipsesc? • Ce anume nu funcționează în momentul de față?  • Care sunt caracteristicile tale  comportamentale  care reprezintă o slăbiciune în acest context? 

Pagina | 11 personală

Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea

Oportunități • Care sunt oportunitățile de luat în considerare?  • Cum poți să utilizezi  punctele tale tari pentru a utiliza  oportunitățile?  • Ai anumite puncte slabe care ar putea să te impiedice să  utilizezi aceste oportunități?   • Care este schimbarea majoră din viața ta de care ai nevoie  pentru a o îmbunătăți?  • Există instrumente speciale care ar fi de ajutor pe care le  deții sau le poți crea ?

Amenințări • Care sunt amenințările ( modificări ale venitului, evenimente, etc)   care ar putea să te afecteze negativ?  Cum și în ce masură te‐ar  afecta?   • Te confrunți cu anumite riscuri dacă vei continua pe cale actuală?  Care sunt acestea‐ enumeră‐le pe toate.  Ce s‐ar întampla dacă  aceste riscuri ar avea loc?  • Care sunt obstacolele sau blocajele din calea ta?  • În ce măsură punctele tale slabe influențează creșterea nivelului  amenințărilor sau a impactului? • Care sunt punctele tale tari care te‐ar putea ajuta să reduci din   amenințările identificate?

Pagina | 12 personală

Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea

Rezultatul urmărit în urma unei analize SWOT este o listă cu: • • • • • • • cele mai potrivite oportunități de care să profiți (pe care să le utilizezi); punctele tale tari pe care le poți folosi pentru a utiliza aceste oportunități; punctele tale slabe care trebuie eliminate/ minimizate; punctele tale tari care te pot ajuta să depășești amenințările; punctele tari care consideri că trebuie să fie mai puternice pentru a crește capacitatea ta de a urmări atingerea obiectivelor; punctele slabe care trebuie îmbunătățite sau gestionate astfel încât acestea să nu împiedice stabilirea obiectivelor; o listă cu ameninţările pe care trebuie să le iei în considerare.

Pagina | 13 personală

Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea

Exercițiu 
Pentru realizarea acestei teme e necesar să faci o analiză realistă a ceea ce eşti astăzi şi ceea ce îţi doreşti să ajungi. Ce deprinderi, experienţe sau comportamente te vor ajuta (notează-le lângă chenarul Puncte tari) şi cele la care mai ai de lucrat (completează-le lângă chenarul Puncte slabe)? Care sunt factorii externi (lucruri asupra cărora nu ai control) care te-ar putea ajuta (Oportunităţi) sau te-ar putea împiedica (Ameninţări). Fă o analiză SWOT pentru fiecare aspect de viaţă pe care l-ai selectat la capitolul anterior.

1. Aspectul de viaţă ales ……………………………… Puncte tari Puncte slabe

Oportunităţi

Ameninţări

Pagina | 14 personală

Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea

2. Aspectul de viaţă ales ……………………………… Puncte tari Puncte slabe

Oportunităţi

Ameninţări

După ce ai completat diagrama, analizează în ce măsură poţi să foloseşti punctele tale tari şi oportunităţile pentru a face un pas înainte în planul de dezvoltare şi să încerci să îmbunătăţeşti punctele slabe precum şi să minimalizezi amenintările. Ia o cariocă de tip „highlight” şi subliniază elementele cheie din fiecare categorie, rezultatele la care doreşti să ajungi: Care sunt oportunităţile pe care nu ar trebui să le ratezi Care sunt punctele tari pe care ar trebui să le îmbunătăţeşti Care sunt ameninţările pe care ar trebui să le elimini

Pagina | 15 personală

Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful