You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
Standard Kandungan 3.1 Konsep perdua dan perempat pecahan wajar.
Standard 3.1.1 Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
Pembelajaran perempat.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
Pembelajaran perempat.
Kenali Pecahan (Buku teks Muka surat 2-3)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan
Aktiviti tiga perempat.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 1-3)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
Standard Kandungan 3.1 Konsep perdua dan perempat pecahan wajar.
Standard 3.1.1 Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
Pembelajaran perempat.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
Pembelajaran perempat.
Dua perempat dan tiga perempat (Buku teks Muka surat 4-5)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
Aktiviti perempat.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti Muka
surat 4-5)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
Standard Kandungan 3.1 Konsep perdua dan perempat pecahan wajar.
3.1.1 Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
Standard perempat.
Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif
1. Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
Pembelajaran perempat.
Projek Saya Biskut Pecahan (Buku teks Muka surat 6)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan
Aktiviti
tiga perempat.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
Standard Kandungan 3.2 Penyelesaian masalah
Standard 3.2.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
Selesaikan (Buku teks Muka surat 7-8)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 6-8)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
3.1 Konsep perdua dan perempat pecahan wajar.
Standard Kandungan
3.2 Penyelesaian masalah
3.1.1 Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
Standard perempat.
Pembelajaran
3.2.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
perempat.
Pembelajaran
2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
Riang Ria Pecahan (Buku teks Muka surat 10)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan
Aktiviti tiga perempat.
3. Murid menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 9-10)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana.............................................................