You are on page 1of 1

ILMU FIRASAT : KEDUTEN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji hanya milik Alloh Dzat yang Maha Mencukupi. Salam semoga terhaturkan kepada para
hambanya yang terpilih.

(wa badu) kitab ini adalah kitab kecil yang akan menjelaskan tentang kedutannya anggota tubuh yang
dibuat oleh Iskandar Dzul Qarnain al Yunani al Hakim alaihis salam yang kemudian ditafsiri oleh para
ulama dan para ahli hikmah

(walam) semoga Alloh memberikan pertolongan kepadaku dan kalian pada apa yang Dia sukai dan
ridhoi. Dan semoga Dia menjadikan kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa dan takut
kepadaNya.

Kitab risalah ini akan memaparkan keduten yang terjadi pada bagian-bagian tubuh dari atas kepala
hingga ujung kaki.

(Ketika ubun-ubun kepala keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan.

(ketika bagian belakang kepala keduten) maka menunjukkan pada keluar dari kegelisahan.

(ketika ubun-ubun dan kening keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan.

(ketika bagian kanan kepala keduten) maka menunjukkan pada kebaikan dan kelapangan yang sebentar
lagi akan didapat.

(ketika bagian kiri kepala keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan perkara yang tidak disukai.

(ketika dua alis mata keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan
kemuliaan. Ahli firasat berkata, akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar.

(ketika alis kiri keduten) maka akan mendapatkan kelapangan, kebahagiaan dan kesenangan.

(ketika alis kanan keduten) maka kelapangan akan menemui dia dan kemulian yang sangat besar.

(ketika bagian diantara dua alis keduten) maka menunjukkan pada kebaikan, sorban yang akan dia pakai
dan kemuliaan.

(ketika kelopak mata kanan atas keduten) maka kebaikan akan didapat dari orang yang sangat mulia.
Ahli firasat berkata, begitu juga dikatakan sebagai tanda kesusahan dan sakit.

(ketika kelopak kanan bawah keduten) maka menunjukkan pada tangisan, kesusahan, kegelisahan dan
perkara yang tidak disukai akan menimpa. Dikatakan, menunjukkan pada datangnya orang yang
bepergian.