You are on page 1of 3

Sajtóközlemény

Az Európai Együttműködés Napján (European Cooperation Day), szeptember 21-én a
Budapesti Corvinus Egyetemen került sor a „Határ menti fejlesztések a Visegrád
Együttműködés jegyében” című konferenciára.

Elsőként a budapesti CivitasEuropica Centralis (CEC) Alapítvány és a szlovákiai somorjai
FÓRUM Kisebbségkutató Intézet közös, a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott
kutatási projektje eddigi eredményeinek bemutatására került sor. Az előadók rámutattak
azokra a lokális és térségi fejlesztési, együttműködési lehetőségekre, melyek
kapcsolódhatnak azokhoz a határ menti infrastrukturális fejlesztésekhez, melyek
megvalósításáról Magyarország és Szlovákia kormányai még 2014-ben megállapodtak. A
Magyarországon kormányhatározattal is megerősített szándékok szerint 18 közvetlen közúti
vagy vízi átjárhatóságot biztosító beruházás (köztük 5 db Ipoly-híd) megépítése valósulhat
meg, a 2014 és 2020 közöti uniós (Interreg V-A) forrásokból.

Ezek az új hidak, utak eszközei lehetnek azon „foglalkoztatási célú térségi akciótervek”
megvalósításának, melyek Interreg-forrásai lehívásának új pályázati lehetőségét az Interreg
V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Közös Titkárságának vezetője
ismertette. A második panel résztvevői az észak-déli irányú Visegrádi Együttműködés
lehetőségeit egy tágabb földrajzi térben értelmezték. Szó esett Nógrád megye tervezett
Ipoly-hídjairól, azok lehetséges térségi fejlesztő hatásairól. Majd arról, hogy a V4-ek
közlekedési integrációját az Európai Unió és az Új Selyemút kontextusában is érdemes
vizsgálni. Továbbá, a Brexit is újragondolásra készteti az EU-n belüli térségi, köztük a V4-
szintű együttműködéseket, azok politikai, gazdasági tartalmát. Végül egy olyan polgármesteri
kerekasztal-beszélgetésre került sor, melynek keretében a magyar-szlovák határ mentén
tervezett új hidak, utak megvalósításában közvetlenül érintett helyi közösségek vezetői
fejthették ki véleményüket.

(További információ: FÓRUM – foruminst@foruminst.sk, +421 31 590 2790; CEC –
civitas.europica@gmail.com, +36 30 904 6164)
Tlačová správa

...

(Viac informácií: FÓRUM – foruminst@foruminst.sk, +421 31 590 2790; CEC –
civitas.europica@gmail.com, +36 30 904 6164)
Press release

...

(More information: FÓRUM – foruminst@foruminst.sk, +421 31 590 2790; CEC –
civitas.europica@gmail.com, +36 30 904 6164)