You are on page 1of 17

5227/1 SULIT

A
) 20 )

(1

03

(2 .

A

B
C
D

SULIT / JPN Kelantan -2- 5227/1


5227/1 SULIT

(3

141


- A
- B
- C
D

( 4

A

(5


A

SULIT / JPN Kelantan -3- 5227/1


5227/1 SULIT

(6
A

B
C
D

(7

SULIT / JPN Kelantan -4- 5227/1


5227/1 SULIT

(8A

.
(9

A

SULIT / JPN Kelantan -5- 5227/1


5227/1 SULIT

(10


. A

. B

. C

(11
.I

.II

.III

.IV

I II A

I III B

II IV C

III IV D

SULIT / JPN Kelantan -6- 5227/1


5227/1 SULIT

......... (12

. D

(13

(14

SULIT / JPN Kelantan -7- 5227/1


5227/1 SULIT

(15
. : A

: B

: . C

: . D

(16


. A

. B

. C

. D

(17
A

SULIT / JPN Kelantan -8- 5227/1


5227/1 SULIT

(18
A

(19
A


" "

(20
A

SULIT / JPN Kelantan -9- 5227/1


5227/1 SULIT

B
) 08

(1
(a

11-11

[ 2] (i

(ii

SULIT / JPN Kelantan - 10 - 5227/1


5227/1 SULIT

[ ] . .

iii

[ ]

(b

[ ]2 -

ii

.
[ ] .

SULIT / JPN Kelantan - 11 - 5227/1


5227/1 SULIT

(iii

[ ] .

2
(a

03

[ ] i

[ ] (ii

(iii

[ ] .

: (iv

)a

)b

)c

SULIT / JPN Kelantan - 12 - 5227/1


5227/1 SULIT

[ ] )d

(b

[ ]2 i

[ ] (ii

(iii


[ ]

(3

SULIT / JPN Kelantan - 13 - 5227/1


5227/1 SULIT

: (i a

-
[ ] -

[ ] (ii

(iii
Saban tahun menjelang 17 Ramadhan, umat islam di Malaysia akan
menyambut ulang tahun nuzul al-Quran walaupun para ulama masih
berselisih pandangan tentang tarikh sambutannya. Walaupun begitu,
janganlah pula kita tersalah fokus. Bukan tarikh yang perlu
diketengahkan dalam perbincangan berkaitan al-Quran tetapi sejauh
mana semangat kita menghayati isi kandungan al-Quran.

Sumber artikel : http://www.sentiasa panas.com/2017/06/sambutan


nuzulal-quran.html#ixzz4mlNsotfVY[ ]

[ ] i b

[ ] (ii

[ ] (iii

SULIT / JPN Kelantan - 14 - 5227/1


5227/1 SULIT

: (i (a

-
[ ] -

(ii

[ ] .

(iii

[ ]

(i (b

[ ]2 .

(ii[ ]4 .

(iii

SULIT / JPN Kelantan - 15 - 5227/1


5227/1 SULIT

[ ]

(5
(i (a


[ ] .

[ ] (ii

(iii

[ ] .

(i (b

[ ]

[ ] . (ii

[ ] (iii

(iv

SULIT / JPN Kelantan - 16 - 5227/1


5227/1 SULIT


[ ] .

(6
(i (a

[ ]

(ii

[ ]

[ ] (iii

(i (b

[ ] .

[ ]2 (ii

(iii


[ ]4 .

SULIT / JPN Kelantan - 17 - 5227/1


5227/1 SULIT

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT / JPN Kelantan - 18 - 5227/1