You are on page 1of 1

NAMA:

KELAS: ..

PETOLA SEKOLAH LEMBU JAMBU

HIJAU MALAYSIA KUNCI SUMBU

TENTERA SUDIP PINTU PANDU

RUMAH TELEFON LAKSA MERDU

PERIUK GAJAH BENDI BAJU

SEMUT MANDI KERJA KERUSI

KELAPA BALDI LAMPU KEPALA