You are on page 1of 9

Original published by Rubaltic.

ru
http://www.rubaltic.ru/articles/11072017-barselona-kaunas-doneckas/

Barselona Kaunas Doneckas: kodl


ispanas i Lietuvos ivaiavo Donecko
liaudies respublik?

Analitinis portalas RuBaltic.Ru atnaujina specialj projekt apie nuostabi emigrant


gyvenim nauju pavadinimu Lagaminas. Tikrai neeilin istorij mums papasakojo
Migelis Puertas kils i Barselonos, Europos Sjungos pilietis, blogeris, gyvens
Lietuvoje apie 10 met.

Migracija antraip

Dauguma Pabaltijo ali gyventoj emigruoja Vakar Europ. Mano migracija


prieinga kryptimi. A gimiau netoli Barselonos, ten mano aknys, eima.
Bdamas 28 met (2006 m.) ivykau i Ispanijos Lietuv, kur gyvenau 10 met,
o dabar gyvenu DLR ir dirbu dstytoju Donecko auktojoje mokykloje. Teko
gyventi ir kitose alyse: Italijoj, Latvijoj, Estijoj ir t.t.

Migelis dsto Donecko auktojoje mokykloje

Pirmieji gyvenimo metai Lietuvoje

Dstyti auktojoje mokykloje pradjau dar gyvendamas Ispanijoje. Darbas


suteik galimyb daug keliauti po Europ. Vieno projekto Estijoje metu
susipainau su mergina i Lietuvos, simyljau ir po kiek laiko persikliau
gyventi Kaun.

Tai atsitiko 2006 met gegu. Draugai ir artimieji sak: Kur tu


susiruoei? K tu darai? Lietuvoje daug nusikaltli. Tai pavojinga
alis. Tave ten apvogs ir umu!

Bet man nieko nenutiko, nors i pradi neinojau, kuo Lietuvoje usiimsiu.
sidarbinau po 5-6 mnesi. Taiau dviej met eigoje negaljau suprasti alies
ir jauiausi joje turistu, kol neimokau lietuvi kalbos (usienieiui i kalba gana
sunki). Tik baigiantis savo gyvenimo Lietuvoje laikotarpiui pradjau dstyti
lietuvikai.

Migelis Lietuvoje

Kodl per 10 met a neimokau rus kalbos? Kaune, lyginant su kitais Lietuvos
miestais, gyventojai beveik nekalba rusikai. Jaunimas ios kalbos visai neino
ir nesupranta. Nors mokytis rus kalbos praktikiau, man nebuvo reikalo jos
mokti.

Pirmieji metai Lietuvoje buvo nuostabs. A buvau jaunas, turjau pinig, a


jauiausi lyg super vaigd: usienietis lietuvikame Kaune (tuo metu
usienieiai daugiausia vyko Vilni). A pamilau i al.

Maidano mkla Lietuvoje

Iki ukrainiei Maidano buvo gera gyventi Lietuvoje, taiau paskui atsirado
kakas panaaus diktatr.
2013 metais, gyvendamas Lietuvoje, a pradjau rayti blog apie konflikt
Ukrainoje. Tuo metu a jau mokjau lietuvi kalb ir galjau irti lietuvikas
televizijos laidas, supratau, kas dedasi alyje.

Lietuvos vyriausyb parm Maidana: siunt ir iki iol siunia


Ukrain ginklus ir pinigus.

Net mano universitete buvo renkamos los tikslu remti Maidano


protestuotojus, o paskui deiniuosius radikaliuosius batalionus. A, buvs
katalonietis, stebjausi: Lietuvos vyriausyb remia Ukrainos nacionalistus.

Btina inoti, kad beveik visas iniasklaidos priemones Lietuvoje kontroliuoja


valstyb. Ir mons tikrai tiki, kad Aidaro ir Azovo batalionai kovoja u
Ukrainos laisv. Savo bloge a stengiausi demaskuoti mel. Kart vienas
mano studentas man para: Migeli, tu kovoji prie sistem.

Persekiojim pradia

Kai blogas tapo pakankamai populiarus, a buvau iniasklaidos pavaizduotas


kaip Putino agentas, o mano studentams buvo pasakyta, kad a labai
pavojingas mogus. Jie patyr ok. Po to a pradjau gauti eidianius
praneimus.

Po to Lietuvos saugumo tarnyba apie tai informavo rektori Vytauto Didiojo


Universiteto, kuriame a dirbau. Rektorius isikviet mane savo kabinet ir
pasak arba a udarau savo blog Facebooke, arba bsiu atleistas.

Normalioje alyje bt galima apginti savo teises teisme, taiau Lietuvoje teisin
sistema priklausoma, korumpuota, j kontroliuoja valstyb. A teberaiau apie
kriz Ukrainoje ir u tai buvau atleistas. A kreipiausi universiteto rektori
laiku (laiko tekstas angl / lietuvi kalba), kuriame raiau apie man taikytus
represinius metodus. Jokio atsako negavau.

A ivykau i Lietuvos dl politins situacijos alyje


Po to, kai buvau atleistas, likau Lietuvoje. Turjau pinig, kit darb. A
neatsisakiau savo blogo, ir jauiau pastov spaudim. Pavyzdiui, kart kavinje
sutikau draug.

Draugas dirbo miesto administracijoje. Po dviej dien jis buvo ikviestas


saugumo organ, jam buvo pasakyta: Kodl tu susitikinji su Lietuvos prieu?
Jeigu ir ateityje su juo bendrausi, vadinasi, tu rus propagandos pagalbininkas ir
tavo karjera politikoje usibaigs.

Panai istorija nutiko ir su mano buvusia mergina, su kuria a tebepalaikiau


draugikus santykius. Mano merginos motina dirbo vieno mao Lietuvos
miestelio administracijoje. Lietuvos specialiosios tarnybos perspjo, kad ji bus
atleista, jei jos dukra tebesusitikins su Lietuvos prieu. Tokiu bdu a pamau
praradau savo draugus. Juos nugsdino specialiosios tarnybos, ir jie nenorjo
patekti juod sra. Lietuvoje tai reikia prarasti darb.

Po kiek laiko a praradau vien, o paskui ir kit darb. Daug moni buvo atleista
politiniais sumetimais, net profesori, k jau kalbti apie mane. Pavyzdiui,
Algirdas Degutis 30 met dirbo filosofijos profesorium, tarybiniais laikais buvo
politinis kalinys, ir jis taip pat buvo atleistas.

Prie mano namo net budjo du agentai civiliai rbais. Buvo atvej, kai tokie
agentai lindo lietuvi namus, kurie smerk Maidan, NATO ir kritikavo
Grybauskaits vyriausyb. I piliei buvo atiminjami kompiuteriai ir kitos
elektronins priemons, o paskui jie susilauk kaltinim es Putino agentai.
Lietuvos pilieiai Putino agentai? Sutikite, tai juokinga!

A nelaikau savs Lietuvos prieu. A myljau i al. Ten turjau mylim


mergin, draug, darb. Taiau buvau priverstas ivykti. Ankstyv 2016 met
birelio 3 dienos ryt (pamenu, tada lijo) a atidaviau raktus savo nuomuotojui,
pasimiau daiktus bei dokumentus ir ivykau net neatsisveikins su savo
mergina.tiesiog nepajgiau jai pasakyti: inai, a rytoj ivaiuoju. Tai buvo labai
sunku.

A norjau pasakoti ties


A ivykau DLR tikslu i ten pasakoti monms, na, ir savo studentams
Lietuvoje, kas i tikrj dedasi Donbase, demaskuoti t propagand, kuri
skleidia televizija.

A ivykau DLR tikslu i ten pasakoti monms, tame tarpe studentams Lietuvoje, kas i ties
dedasi Donbase
Lietuvos televizija blogesn u amerikiei. Dka televizijos ir vadovli Lietuvos
vyriausyb uaugino kart, kuri nekenia Rusij. A neabejoju vyriausyb ruoia
al karui.

Kaip reagavo draugai ir gimins, kad a ivykau DLR? Panaiai,


kaip ir 2006-aisiais, kai a sikriau Lietuvoje. Es ten karas, tu
visai iprotjai ir pan.

Bet a inojau, kur vaiuoju. Kai a dar gyvenau Lietuvoje, viena Donecko
auktoji mokykla pasil man darb.

Donbasas ir Lietuva. Kas bendro?

Kai atvykau DLR, supratau, kad tarp Donbaso ir Lietuvos gyventoj nra didelio
skirtumo. Pavyzdiui, panaios virtuvs: abiejose alyse mons mgsta
eburekus, alykus, koldnus, geria kefyr. Tiesa, man atrodo, jog Donbase
maistas skanesnis.

Taigi DLP ir Lietuva dvi potarybins alys, ia jau nra ko ginytis.

mons jose mentaliai panas: vienodai neapkenia alternatyvios nuomons.


Nors DLR gyventojai lankstesni, laisvai reikia savo emocijas ir mgsta kalbti.

Donbasas ir Lietuva: skirtumai

Taiau tarp Lietuvos ir DLR daug skirtum: jie skirtingai interpretuoja istorinius
faktus. Lietuviai save laiko Rusijos aukomis (nors tai netiesa) ir remia Ukrainos
nacionalistus. DLR gyventojams nacionalistai ir Stepanas Bandera ne didvyriai, o
nusikaltliai. O dar Donbase ities mylima Rusija.
Donecke ir kituose Donbaso miestuose nesergama amerikietika
svajone, su ja kovojama. O lietuviai man koktu, laio JAV
pasturgal: Kas tik amerikietika, puiku.

Migelis Donecke

Donbase vyks sukilimas buvo nukreiptas prie regiono integracij


euroatlantin a. DLR mons pasiymi savo vertybmis, mstymo bdais,
tradicijomis. Gal jie ir iri amerikietikus filmus, taiau amerikietiko pasaulio
kratosi. Jie jauia komfort bdami su Rusija ir nenori su ja kovoti, nes
nemanoma kovoti patiem su savimi. Donbasas pasiymi identikumu, ko nra
Lietuvoje. Lietuvi identikumas bti rusofobu. Ir tai man nesuprantama!

Donbaso ir Lietuvos problemos

Lietuvoje vyrauja dvi pagrindins problemos: nacionalistin vyriausyb ir


ekonomikai prasta apdtis. ios dvi prieastys masikai veja lietuvius i alies.
A maiau, kaip deimties met eigoje Lietuva keitsi, ir ne gerja prasme:
odio laisvs nebuvimas, kain augimas, blogas pensinink socialinis
aprpinimas, emigracija i alies, lietuvikos kultros istmimas Vakar
kultros pastangoms.

O tuo metu valstyb rpinasi ginklavimusi ir perka senus JAV tankus, palaiko
antirusik paranoj ir ruoia mones karui. Lietuvoje gatvse galima pamatyti
daugiau jaunimo karikomis uniformomis, nei Donbase. Tai mane stebina.

Patys lietuviai sako, kad greitu laiku alis gali inykti. Lietuva
labiausiai gerianti pasaulio alis. Lietuviai geria ir todl neino, kas
jie yra i tikrj.

Man atrodo, jog pati rimiausia Donbaso problema iandien karas. Taiau
turiu pasakyti, kad a vis dar nesiintegravau visuomen, nes nemoku rus
kalbos. Todl vykius stebiu lyg ir i ono. Tikriausiai ia dar yra nemaai
problem.