You are on page 1of 3

Programski prevodioci rezultati zavrnog ispita

Ime God Ind Dom 1 Dom 2 Dom 3 Dom4 Kol 1 Popr k1 Zavrs Popr Ukupno Ocjena
Rastko Radinovi 2015 51 0 F
Nataa Popovi 2013 1 70 100 18 18 26 52.5 E
Amar Spahi 2013 14 70 70 90 100 23 32 71.5 C
Nikola Darmanovi 2013 22 100 100 100 100 23 23 37 80 B
Andrej Vukovi 2013 23 100 82 100 100 22 22 36 77.1 C
Nikola Trajkovi 2013 31 100 100 100 100 25 25 38 83 B
Luka Bulatovi 2013 37 100 100 100 100 40 40 100 A
Bala Asanovi 2013 49 100 85 100 100 35 38 92.25 A
Milovan Markovi 2013 54 95 85 100 100 18 14 51 E
Vuk Samardi 2012 12 55 55 90 100 15 F
Ljubomir urovi 2012 23 50 85 60 100 2 6 30 50.75 E
Bogoljub Vukovi 2012 26 100 80 100 100 15 36 70 C
Maa Miladinovi 2012 28 50 68 80 100 0 14.9 F
Milan Vilov 2012 29 0 F
Ivana Kneevi 2012 39 70 65 80 100 0 15.75 F
Ilija Perovi 2011 2 84 70 30 50 30 22 63.7 D
Olga Vulevi 2011 6 80 55 50 100 15 16 32 62.25 D
Jasmin Durakovi 2011 27 70 80 90 100 8 15 20 52 E
Ana ofranac 2011 29 70 65 80 100 0 6 14 6 35.75 F
Miroslav Popovi 2011 40 50 60 50 8 F
Ivana Markovi 2010 8 70 70 50 100 14.5 F
Vesna ivanovi 2010 14 0 F
Lazar Stankovi 2010 16 70 85 50 100 3 8 32 55.25 E
Ljiljana Gvozdenovi 2010 19 0 F
Maja Mijanovi 2010 29 70 70 7 F
Jelena Laban 2010 30 55 70 0 0 6.25 F
Bojana Bulatovi 2008 17 0 F
Jelena uzovi 2007 18 0 F
Marija epanovi 2007 30 0 F

Ime God Ind Dom 1 Dom 2 Dom 3 Dom4 Kol 1 Pop kol Zavrs Popr Ukupno Ocjena
Anela Mijanovi 2013 1 100 100 100 100 23 23 40 83.00 B
Jelena Vueti 2013 8 0.00 F
Miroslav Sekuli 2013 13 100 85 100 100 25 8 52.25 E
Ana Boljevi 2013 14 90 80 100 100 13 13 40 71.50 C
Duan Boljani 2013 17 70 90 90 100 32 35 84.50 B
Obrad irkovi 2013 23 0.00 F
Danijela Damjanovi 2013 25 100 75 100 100 18 18 24 60.75 D
Amina Kujovi 2013 40 70 90 100 100 16 20 54.00 E
Vasilije Saii 2013 43 0.00 F
Tijana Sokovi 2013 48 100 85 100 100 13 13 40 72.25 C
Ana Ivanovi 2013 58 70 75 100 100 3 17 0 28 62.25 D
Bojana ejovi 2012 1 84 100 60 80 24 32 72.20 C
Naa Perovi 2012 4 50 60 5.50 F
Erna Struji 2012 5 76 55 60 100 16 0 40 70.55 C
Milena Radulovi 2012 7 70 70 50 100 5 20 0 39.50 F
Mirko Sekuli 2012 8 100 80 100 100 3 3 28 50.00 E
Duica Pejovi 2012 22 50 50 0 5.00 F
Dragan Bei 2012 27 100 85 90 100 5 10 28 56.75 E
Jovana Petri 2012 30 87 100 60 100 15 0 19 51.35 E
Stefan Miladinovi 2012 32 35 55 25 100 10.75 F
Milena Stojovi 2012 38 30 45 3.75 F
Ivana Femi 2012 40 82 70 100 100 26 8 51.60 E
Boidar Vulievi 2012 41 100 85 100 100 10 10 22 51.25 E
Aleksandra Zekovi 2011 6 100 85 90 100 1 8 10 0 36.75 F
Tamara Raspopovi 2011 13 80 55 60 100 12 0 25 51.75 E
Slavko urovi 2011 14 70 50 0 6.00 F
Andrijana Vujovi 2011 17 90 60 100 100 0 0 0 17.50 F
Suzana Roganovi 2011 19 88 70 90 100 16 21 54.40 E
Dejan Vojinovi 2011 20 100 100 70 100 0 6 30 54.50 E
Sara Jovovi 2011 24 70 100 90 100 0 1 0 19.00 F
Marko Pejovi 2011 28 70 55 60 100 3 3 17.25 F
Sava akovi 2011 29 70 80 60 100 0 0 15.50 F
Nevena Turkovi 2011 35 88 70 70 100 0 5 32 53.40 E
epan Radevi 2010 4 70 100 80 100 7 8 8 26 51.50 E
Hajlije Hoxha 2010 10 100 75 70 100 5 10 24 51.25 E
Ridvana Gui 2010 11 0.00 F
Anja epi 2010 15 0.00 F
Mujo Isakovi 2010 21 0.00 F
Ana aranovi 2010 24 100 75 50 100 0 4 0 20.25 F
Marija Lakevi 2010 32 70 55 70 100 3 17.75 F
Ivana Draga 2009 2 0.00 F
Marko Bogojevi 2009 16 100 95 70 100 3 4 0 0 22.25 F
Nikolina Jurievi 2009 19 88 70 90 100 15 21 53.40 E
Bojana Bulatovi 2009 22 50 65 100 0 0 10.75 F
Maja Gledovi 2008 3 70 75 50 100 5 10 27 51.75 E
Tijana Dogaz 2008 4 0.00 F
Irena orojevi 2008 6 50 75 20 100 5 5 17.25 F
Danica Roganovi 2007 12 70 75 7.25 F
Ana Todorovi 2005 13 0.00 F
Eldin Hajdarpai 2005 15 72 60 100 27 15 53.60 E
Ana koflek 2005 9004 67 70 80 90 12 5 30 57.35 E
Nikola Bigovi 2005 15 0.00 F
Duko Rai 2004 9003 0.00 F
Milo Arsovi 2004 12 0.00 F
Marko Kovaevi 2003 17 50 85 50 1 3 12.25 F
Rade Radovi 2013 10 50 50 100 0 8 0 0 18.00 F
Lazar Bulatovi 2013 15 55 55 50 100 3 3 16.00 F
Iko Vukievi 2012 1 15 75 50 100 2 8 0 32 52.00 E
Dragutin Pulevi 2003 15 30 65 30 0 0 6.25 F
Danilo undi 100 90 50 100 0 0 34 51.00 E
Ivan Krsti 49 50 0 4.95 F
Antonio Kurti 80 65 7.25 F

Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak 27.juna u 8 sati u kabinetu 128.

Goran ukovi