You are on page 1of 2

Ceramah Ramadhan

Wisma Indonesia Washignton, DC, 28 Mei 2017


Hakikat Puasa Ramadhan


.

Penghormatan kepada Pak Dubes beserta Ibu, jajaran staf KBRI, para hadirin dan tamu undangan

Ramadhan bulan penuh berkah, apa itu berkah? Ziyadat al-Khayr.

QS Al-Baqarah: 183-186: Turun di Madinah, Abad II Hijriyah.

Redaksi yang dipakai dalam firman Allah ybs ialah y ayyuha alladhna man yaitu orang
yang mempunyai keimanan
Kata kutiba: cenderung digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah melekat; naluri
menahan diri manusia, sebagaimana umat-umat terdahulu.
Strategi komunikasi: Ayyaman maddt
Dispensasi puasa, sakit, musafir, boleh diganti di lain hari.
Jika puasa itu sangat berat, boleh diganti dengan membayar fidyah.
Redaksi yang digunakan al-Quran disesuaikan dengan konteks kultur Arab yang cenderung
berkarakter keras, konteks geografis yang memperberat orang untuk melakukan puasa.
Persuasive; melunakkan hati.

Hakikat Puasa

Puasa bukanlah bentuk ibadah yang eksklusif bagi agama Islam saja.
Dalam tradisi katolik, Kristen, Budha, Sbin, juga mengenal puasa.
Bahkan dalam tradisi Jawa, ada dikenal puasa mutih.
Ibnu Mandzur : etimologi kata ma bermakna menahan diri, , baik dari makan dan minum,
berhubungan suami-istri, juga bicara.
Dalam narasi al-Quran bahwa Maryam ibu Nabi Isa pernah berpuasa bicara, inn nadhartu li al-
Rahmani sauma, falan ukallima al-yauma insiyya.
Substansi dari puasa tak lain dari menahan diri, jadi tidak berpuasa seseorang yang tidak mampu
menahan diri, tidak berpuasa orang yang menjadikan puasanya sebagai alasan untuk marah-
marah.
Definisi puasa secara hukum menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang
membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa al-juI wa al-atash.
Relevansi puasa dalam konteks kekinian mungkin bisa diperluas termasuk menahan diri untuk
tidak mencaci, menahan diri dari memikirkan keburukan bagi orang lain.
Akar kata Ramadhan: ramia-yarmau-raman; panas batu akibat terbakar matahari; excessive
heat; panas yang dapat membakar.
kalender hijriyah dibakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab, 6 tahun
setelah Nabi wafat.
Bagaimana Ramadhan menjadi momen penempaan diri bagi orang-orang yang beriman?
Man fariha bi dukhuli Ramadhan, fa harrama Allahu jasadahu ala al-Niran. Bagaimana
mengungkapkan kegembiraan menyambut Ramadhan.
Kurang dari sepekan yang lalu telah terjadi aksi terror di Jakarta; kita menyayangkan, terjadi
hanya beberapa hari sebelum Ramadan, yang dapat mengganggu kekhidmatan bulan Ramadhan
itu sendiri.

Apa yang kita dapat setelah berpuasa selama Sebulan?

Ramadhan merupakan sebuah pendidikan olah rohani bagi yang menjalankannya; membentuk
keteguhan hati dan pikiran; melatih disiplin dan konsistensi.
Fungsi puasa: (1) transendental: hablun min Allah; upaya penghadiran Allah dalam keseharian
(2) merangsang empati sosial: hablun min al-nas.
Bagaimana mengkonversi spiritualitas dari nafs al-ammarah (jiwa yang rendah, cenderung
emosional)>nafs al-lawwamah (labil) > nafs al-marhamah (penuh kasih sayang)> nafs al-
mutmainnah (tenang, kokoh, tangguh).
Pencapaian kemenangan dengan wa litukabbirullah

Kesimpulan

Mari memanfaatkan keberkahan Ramadhan ini untuk berkontemplasi dan berintrospeksi


Seyogyanya puasa mampu menjadi bentuk sebenar-benar penghambaan diri di hadapan Allah,
termasuk menghidupkan empati sosial terhadap sesama.