You are on page 1of 4

cng ty c phn u t Hi Pht Cng ha x hi ch ngha Vit Nam

ban qun l d n c lp - T do - Hnh phc


H ni, ngy 15 thng 09 nm
2017

TNG HP KIN PHN IN

A. Thuyt minh thit k:

1. ngh T vn thit k (TVTK) kim tra li tnh ton cng sut cng
trnh, cc cng sut thit k, h s s dng, h s ng thi p dng cha
chnh xc dn n cng sut tnh ton, la chn thit b qu ln.
2. TVTK th hin cc c s, bng tnh ton la chn thit b ng ct, dy
cp in, busway
3. TVTK b sung bng tnh ton chiu sng. m bo tit kim nng
lng v hiu qu u t ngh p dng ri theo tiu chun TCVN
7114-1:2008 c th:
- Tng hm:75lux
- Snh chnh: 150-200lux
- Khu thng mi dch v:300-500 lux
- Khu k thut:200-300lux
- Khu vn phng: 500 lux
- Khu v sinh: 150 lux.
4. Cn nhc mc u t ca d n vi phng n s dng cm bin iu
khin chiu sng. Thuyt minh ch dn ton n LED, bn v ton n
Hunh quang v Compact.
5. TVKT b sung bng tnh ton st p cc mch cp chnh, dng in
ngn mch cc mch chnh.
6. H thng ni t an ton nh hn 4 m.
7. C s no TVTK la chn mc bo v cho cng trnh l cp IV. Phn
tnh ton la chn bn knh bo v kim thu st khng p dng ng cho
cng trnh. Cc lp lun thit k khng ng vi tiu chun NFC 17-
102:2011. TVTK c phng n bo v chng st nh ngang cho cng
trnh c chiu cao ln hn 60m. ai ng th s dng ng 40x4 u
trn bn v.
8. TVTK cung cp phn thuyt minh tnh ton in tr ni t.

B. Bn v thit k:
9. Bn v -00: B sung thuyt minh thit k. tin theo d, h s b tr
bn v theo th t: S nguyn l in-mt bng b tr h thng trm
bin p, my pht in- mt bng b tr chiu sng- cm- chi tit cn
h-chng st, thng k.
10. Bn v -01, -01.1: B tr phn trm bin p rt khng hp l, Th t
b tr nn t trung th- my bin p- t h th tng. H thng busway,
thang mng cp thit k cha hp l - giao nhau rt nhiu. Xem xt li
phng n u ni cp trung th, hn ch phn cp trung th chy dc
trong tng hm. ngh TVTK a li phng n thit k sau khi
tnh ton li cng sut my bin p, my pht in. Trong phn thit k
cn th h c th b tr thit b phng my pht in, trm bin p.
11. Bn v -02: Thit k chia qu nhiu l n chiu sng, b tr n cha
hp l- nh sng phn b khng ng u, da trn tnh ton ngh ch
s dng bng n hunh quang n (loi chng m). B phng n s
dng cm bin hin din ng ct n. n s c, exit b tr nhiu v
lon trong phn nh hng thot him. B sung n s c trong cc
phng k thut.
Bn v -03; -04: B tr cp in tng 1 gm 4 khu vc c th: Khu
snh vo v cc phng chc nng khi chung c, khu dch v- thng
mi cho thu, khu vn phng, ngh TVTK phn chia c th phn cp
in cho cc khu vc ny. T phng n cp in xem li phng n
-kch thc mng cp ph hp (mng 400 l qu ln). Cc khu vc dch
v thng mi nn ch t in, phng n chiu sng- cm (TVTK
ang b tr qu nhiu cm nhng li ni u ch theo ni tht?) s do
bn thu sau ny quyt nh. Kim tra li phng n n chiu sng snh
knh. Nhiu v tr cng tc n ang ng ct cho qu nhiu n (khu
vn phng)
Bn v -05; -06: Phng k thut in nh, TVTK kim tra phng n
lp t t cng t khu thng mi. Tng t kin tng 1 cc khu
thng mi nn ch t in, kim tra li phng n mng in.
Bn v -07: Xem xt li phng n chiu sng khu xe (Thit k
nhiu n v cha hp l), B sung cm in ti mt s v tr phc v
sa cha.
Bn v -08; -08.1: Tng t kin vi tng 3. B sung phng n
cp in cho h thng motor nng xe t ng.
Bn v -09: Phng sinh hot cng ng v khu snh lin quan chung
c cp in ring t in phc v khi chung c. Kim tra li phng n
thit k chiu sng khu b bi, khu k thutCha c phng n cp
in c th tng 5.
Bn v -27: TVTK kim tra li tnh ton chn thit b ng ct v dy
in cho phn chiu sng theo cng sut thc t, nhiu ch s dng dy
Cu/PVC(1x2,5) qu ln. B dy tip a tt c cc l chiu sng. C s
tnh ton cho 01 l cm/1500w? Th hin r kch thc t bng in.
Bn v -28: B dy tip a tt c cc l chiu sng, Tnh ton li dy
in chiu sng vi phng n s dng n LED. ngh cc t bm
thot sn cp in t t in tng hm. Kim tra li cng sut in bm
tng p, bm thot nc thot sn, thang my-La chn tnh ton thit b
ng ct, dy cp in cho cc t ny cha hp l. T in thang my
cp in u ni t t n t iu khin thang thuc gi thu thang my.
T bm cu ha thiu ngun cp bm b, tnh ton thit b ng ct- dy
cp in cha ng k thut. Phn ng lun dy s dng ng xon HDPE
c kh nng chng chy?
Bn v -29; 29.1: Cp in theo cc khu vc chc nng kin trong
phn mt bng. B dy tip a phn chiu sng, Cc bng in s dng
MCB-25A ch cn s dng dy tit din 4mm2, Cc l my sy tay c
cn thit s dng aptomat chng r, vi cng sut 2000w ch cn s
dng dy 2,5mm2 l m bo. C s no thit k d phng cng sut
tng 1 (ang qu ln). B sung kch thc t in, cc l aptomat d
phng trong t. Phn chia trc tip l cp cho cc t tng 1; 1.2 hoc
tng 2; 2.1 t t in tng do kch thc phng in ang qu nh vic
b tr v u ni cp ln kh khn.
Bn v -29.2: B sung ngun cp h thng nng xe.
Bn v -25: Kim tra li tnh ton cng sut in, th hin r cng sut
in c chy v khi khng c chy trn c s iu chnh li s
nguyn l. Ngoi ra cn xem xt iu chnh cc ni dung:
- T in qut tng p ht khi mi tch ring cho 02 khi
- T in thang my cha chy nm trong nhm ph ti khi c chy, s
dng cp chng chy. Kim tra li cng sut thang my theo yu cu
kin trc.
- T in chiu sng hnh lang tnh ton li nn b tr theo tng cp v
c b tr t in trn mi cp ngun t bm tng p, ngun chiu sng
bin qung co, ngun chiu sng mt ngoi. B sung s
nguyn l cc t in ny.
- Ngun cp cho trung tm x l nc thi, cho b bi c 10kw l qu
nh cn kim tra li.
- Tch ring t in tng 1, tng 2, tng 5 theo 02 khi Av B.
- B cc cng t o trc tip cc l cp ngun khi thng mi.
- Xem xt li ch hot ng ngun 1 v ngun 3 khi c chy.
- B sung t in chiu sng sn vn; T in thang my khi thng
mi.
- Kim tra li cp in cp cho cc t; nhiu la chn cha hp l (vd:
Aptomat 160A chn cp (4x95) mm2 l qu ln)
- B sung mt s l d phng
- Cp in c tit din ln hn 70mm2 ngh s dng cp n
thun li lp t v u ni.
Bn v -26: Kim tra li tnh ton cng sut in khi chung c (Tnh
ton cng sut in ang qu ln), p dng y tiu chun TCVN
9206-2012 trn c s tnh ton iu chnh li s nguyn l cp in.
S dng Busway AL 100%N+50%E.
Bn v -13: H thng ni t an ton: Th hin r kch thc gia cc
cc, cao chn so vi cos sn. Tit din cp u ni gia cc thanh tip
a, u ni t in, u ni v thit b, ca trm. tit din bn ng
tip a. H thng ni t chng st: Tng t yu cu nh trn, xem xt
phng n b tr nm ngoi ta nh.
Bn v -14: Trn c s tnh ton cp bo v ca ta nh TVTK a
xem xt li phng n chng st cho d n theo ng tiu chun NFC 17
102:2011. ngh b sung thm 01 kim thu st ti thp B tng tin
cy. B sung phng n chng st nh ngang cng trnh. V tr cp
thot st nn b tr ti cc hp k thut nc mt ngoi (nu c) d dng
hn cho qu trnh thi cng. B sung chi tit lp t kim thu st, hp o
in tr
Bn v -12: B sung cng tc n chiu sng hnh lang. ngh thay
i phng n chiu sng cu thang b theo cm bin hin din. xut
phng n i ng ghen ti cc trong cc cu thang b ton vch b tng.
Bn v -13: B sung n chiu sng phng thang my, phng bm. B
sung h thng n bo khng.
Bn v -11: B sung bn v chi tit phng k thut in. Kt hp cc
b mn khc- th hin r cao mng cp.