You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej 09-24-2017

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Kady czowiek ma swoj KSIA CHRYSTUSOWCY


drog do Boga. S ci, ktrzy, ks. Andrzej Malejak
jak mwi przypowie o proboszcz
robotnikach w winnicy, nigdy Ks. Robert Wojsaw
nie odchodz i zawsze w niej wikariusz
pracuj, ale s te tacy, ktrzy Ks. Siarhei Anhur
odchodz od Kocioa i wikariusz
potrzebuj nawrcenia, a ich
nawrcenie dokonuje si
nieraz tu przed sam
mierci. (Mt 20, 1-16) SIOSTRY MISJONARKI
Patrzc na dzisiejsz CHRYSTUSA KRLA DLA
Ewangeli o robotnikach w winnicy jestemy zachceni, abymy w naszym yciu POLONII ZAGRANICZNEJ
podjli decyzj, e chcemy pracowa w winnicy Pana. Jak to zrobi? Najpierw s. Aleksandra Antonik
przygldnijmy si jaka jest rnica pomidzy okreleniem wolny suchacz, a przeoona
ucze. Wolny suchacz to taki, ktry chodzi na wykady, bierze udzia w zajciach, s. Anna Wszoek
ale nie ma adnych zobowiaza. Nie musi zdawa egzaminw, nie musi odrabia
zada domowych. Jest rnica, gdy kto jest tylko wolnym suchaczem w szkole NIEDZIELNE MSZE W.
Pana Jezusa, a Jego uczniem. W Kociele jest bardzo duo ludzi, ktrzy chc mie sobota - 4:00pm
tylko status wolnego suchacza. Saturday - 5:30pm
Zapytajmy teraz kiedy apostoowie przestali by uczniami Chrystusa? Gdy si in English
idzie do szkoy, jest si przez jaki czas uczniem, a potem przestaje si nim by. A niedziela - 8:00, 9:30,
kiedy przestali by uczniami ci, ktrzy w Ewangelii s nazwani uczniami. Nigdy 11:15 (z udziaem dzieci),
nie przestali, i co wiecej, innych czynili uczniami. 1:00, 7:00
Drodzy Parafianie, istnieje pilna potrzeba, bycie odnowili w sobie t wiadomo, (z udziaem modziey)
e od chrztu witego jestecie uczniami Chrystusa. Kategoria uczniostwa jest
bardzo wana, bo mwi o tym, e chrzecijanin jest kim podlegajcym
dynamicznemu rozwojowi. Jeli chrzescijanin nie ma wiadomoci uczniostwa, to
znaczy, e straci ju potrzeb pobierania lekcji u Pana Jezusa. Codzienne Msze W.
Drodzy Parafianie, nie bdcie w Kociele tylko wolnymi suchaczami, ale czujcie od poniedziaku do soboty
sie uczniami Chrystusa, zgbiajcie Jego nauk i przekazujcie j dalej. o 9:00am;
W licie pastoralnym "Unleash the Gospel", ktry ukaza si w czerwcu b. r. po od poniedziaku do pitku
Synodzie Archidiecezjalnym - ks. Abp Allen Vigneron napisa: "Kosci w Detroit o 7:00pm
ma y Ewangeli. Aby mg to uczyni, musi cigle wraca do wieczernika,
proszc o nowe i wiee wylanie Ducha wietego na nas i ca Archidiecezj. Biuro Parafialne czynne:
Pragniemy przyprowadzi kadego czowieka do osobistego i przemieniajacego od poniedziaku do pitku
ycie dowiadczenia Ducha witego. Zdajemy sobie spraw, e nie moemy da 10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
innym tego, czego nie mamy, dlatego cigle bdziemy szuka odnawiajcej nas
w soboty
obecnoci Pana, aby zosta na nowo napenionymi Jego mioci, po to, aby nie 10:00am - 2:00pm
swoj, ale Bo mio przekazywa innym."
Ks. Andrzej Malejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

XXVI NIEDZIELA ZWYKA - 1 PADZIERNIKA 2017


8:00 + Jan Karst
9:30 - za cierpicych i konajcych oraz za czonkw
SOBOTA - 23 WRZENIA 2017 Arcybractwa
11:15 - O Boe bog. dla Prezydenta Donalda Trump
9:00 +Zofia Hyjek (23) 11:15 +Eugeniusz, Franciszka Furlepa
4:00 + George Szymaski 1:00 - O Boe b. i opiek MB dla czonkw ywego
5:30 + Aleksander Jaboski - od ony z rodzin Raca
XXV NIEDZIELA ZWYKA - 24 WRZENIA2017
1:00 - O Boe b. i opiek MB dla Janusza i Haliny
Dbrowskich z okazji 50 rocz. lubu
8:00 + Zofia Hyjek (24) 1:00 - O Boe bog. dla pielgrzymw do Ziemii witej
9:30 ++Wadysaw, Jzef, Mieczysaw Sznitka 1:00 - O Boe bog. dla Wiktorii w 18 rocz. urodzin oraz
11:15 - O Boe b. na Nowy Rok Szkolny dla Kamila w 16. rocz. urodzin
1:00 +Tomasz Pelak
1:00 - Dzikczynna i o Boe bogosawiestwo dla
1:00 +Roman Chowaniec - 6 msc. po m. - crka z rodz.
Dominiki z okazji urodzin 1:00 +Kathryn Dmuchwski - Buchman
1:00 - O Boe b. dla Joany i Stanisawa Ochab w 1 r. l. 1:00 + John Rozkowski - od Krystyny Ostenda
1:00 +Zbigniew Kaczmarczyk - 1 rocz. mierci - od mamy 1:00 + Michael Pietraszko
1:00 +Czesaw Popielarczyk - od crki 1:00 + Aleksander Krzymowski
1:00 +Jacek Jurzyk - 12 rocz. mierci - od ony i dzieci 1:00 + Stanisaw Kwiatkowski
1:00 +Krzysztof Wszdyby 7:00 - Za konajcych i cierpicych od czonkw
1:00 +John Rozkowski Arcybractwa
1:00 +Micha Pietraszko
1:00 +Jessica Wagner POTRZEBNI LEKTORZY
1:00 +Magorzata Kubaa
1:00 +Zofia Kuzon - 8 rocz. mierci Zapraszamy chtnych parafian do wczenia si w
posug lektora. Chtnych prosimy o zgaszanie si do
1:00 +Krystian Trojanowski, Emialia, Jan Trojanowski
zakrystii.
1:00 +Juhanna Gabrail
7:00 +Stanisawa Mierzwika
PONIEDZIAEK - 25 WRZENIA 2017
9:00 + Jan Wojna LEKTORZY
7:00 + Zofia Hyjek (25) Sobota/Niedziela 10-01-2017
WTOREK - 26 WRZENIA 2017 4:00 - A. Marchel
5:30 - J. Lewczuk
9:00 +Krystyna Kwiatosz 8:00 - R. Lisiak, M. Mikoajczyk
7:00 + Zofia Hyjek (26) 9:30 - W. Kraska, A. Bryczkowska, T. Sliwicka -
RODA - 27 WRZENIA 2017 Pachyska
11:15 - Harcerze
9:00 - Za parafian 1:00 - S. Bis, Z. Duniec - Dmuchowska, O. Oko
7:00 + Krzysztof Wszdyby 7:00 - A. Dulemba, M. Pal
7:00 + Zofia Hyjek (27)
KOLEKTORZY
CZWARTEK - 28 WRZENIA 2017 Sobota/Niedziela 10-01-2017
9:00 O Boe b. dla Marity Banasik i jej najbliszych 4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
7:00 + Zofia Hyjek (28) 8:00 - E. Szymaski, J. Wolski
9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S. Dutka, S. Kwiek
PITEK - 29 WRZENIA 2017 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny
9:00 + Zofia Hyjek (29) 1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - Dzikczynna z prob o Boe b. i opiek Maryi na 7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
kady dzie dla Jolanty i Krzysztofa Gos i ich rodziny
7:00 - O Boe b. dla Ryszarda z okazji urodzin
7:00 - O Boe b. i opiek MB Czstochowskiej dla CZYTANIA MSZALNE OD
Krzysztofa NIEDZIELI 17 WRZENIA 2017
7:00 - O Boe b. i dalsze potrzebne aski dla Edyty i PONIEDZIAEK - Ezd 1,1-6 Ps 126 k 8,16-18
Kazimierz z okazji 25 rocznicy lubu WTOREK - Ezd 6,7-8.12b.14-20 Ps 122 k 8,19-21
7:00 +Renata Hamlin RODA - Ezd 9,5-9 Tb13 k 9,1-6
SOBOTA - 30 WRZENIA 2017 CZWARTEK - Ag 1,1-8 Ps 149 k 9,7-9
9:00 + Zofia Hyjek (30) PITEK - Ag 1,15b2,9 Ps 43 k 9,18-22
4:00 + Gertruda - 1 rocz. mierci SOBOTA - Za 2,5-9.14-15a Jr 31 k 9,43b-45
5:30 + wolna intencja NIEDZIELA Ez 18,2528 Ps 25 Flp 2, 1-11 Mt 21,28
32
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

UWAGA DZIECI!!!
MINISTRANCI. Liturgiczna Suba Otarza (skrt LSO)
naszej parafii skada si z chopcw modszych i starszych
Dobiega koca wrzesie. Powrcilimy ju do
wzorowo posugujcych przy otarzu. Wszystkich
obowizkw zwizanych z nowym rokiem szkolnym, do
chopcw pragncych zosta ministrantami prosimy o
codziennych spraw po czasie wakacji i urlopw.
kontakt z ks. Sergiuszem. Pierwsze spotkanie dla
Pragniemy wszystkich zaprosi do aktywnego wczenia
ministrantw i kandydatw wraz z rodzicami odbdzie
si w ycie naszej parafialnej wsplnoty. Dziaa w niej
si w czwartek 28 wrzenia. O godz. 7:00 p.m. - Msza
szereg grup modlitewnych i apostolskich, ktre moemy
w., potem - spotkanie w sali pod plebani. Prosimy
znale na naszej stronie internetowej. Zaangaujmy si w
przynie ze sob co sodkiego.
ich dziaalno.
W pitek przypada wito witych Archaniow Michaa, SCHOLKA DZIECICA. Scholka
Gabriela i Rafaa. Pamitamy e poza wiatem dziecica skada si z dzieci od 5 do
widzialnym istnieje wiat rzeczy niewidzialnych, wiat 14 lat, ktre wielbi Boga piosenk.
duchowy. Pan Bg stworzy Aniow i powierzy im misj Przy parafii istniej dwie grupy:
bycia Jego posacami i jednoczenie naszymi Jezusowe Pereki modsza (od 5
towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniow, ktrych lat do II klasy) oraz Hosanna
bdziemy wspomina w liturgii w najbliszy pitek, starsza (od III klasy do VII). Dzieci piewaj na Mszy w.
nazywamy Archanioami. Jak naucza w jednej z homilii w niedziele o godz. 11:15 a.m. Pierwsza prba dla
wity Grzegorz Wielki, s oni Boymi zwiastunami w wszystkich odbdzie si w sobot 30 wrzenia w
sprawach wikszej wagi. kociele o godz. 12:00 p.m. Dzieci, ktre pragn zapisa
Od przyszego tygodnia rozpocznie si miesic si do scholki prosimy o kontakt z ks. Sergiuszem.
padziernik. Jest on w naszej polskiej tradycji powicony
odmawianiu raca witego. Nie zapominajmy o tej
prostej, ale jake skutecznej modlitwie. UWAGA MODZIEY!!!
ZESP MODZIEOWY. Jeste uczniem klasy VIII
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM: oraz High School, potrafisz i chcesz piewa lub gra na
25 IX b. Wadysaw z Gielniowa, prezbiter, bernardyn, wybitny instrumentach. Zapraszamy do jeszcze wikszego
kaznodzieja i twrca pieni religijnych w jzyku polskim, y na odkrywania pikna swoich talentw i wykorzystywania
przeomie XV i XVI w. ich w twrczy sposb. Przy parafii istnieje Zesp
27 IX w. Wincenty Paulo, prezbiter, ktry zaoy zgromadzenia Modzieowy Credo. Prby odbywaj si w kad
ksiy misjonarzy i sistr miosierdzia, przyczyniajc si tym samym niedziel o godz. 5:30 p.m. w kociele. Pierwsza prba w
do lepszej formacji duchowiestwa i opieki nad ubogimi; niedziel 24 wrzenia w kociele.
28 IX w. Wacaw, mczennik i gwny patron Czech, jako czeski MODZIE LICEALNA. By modym czowiekiem to
krl przykadem wasnego ycia utwierdza wiar chrzecijask wyzwanie, ale wikszym wyzwaniem dla modego
w swoim kraju; zosta zamordowany na polecenie swojego modszego pokolenia to ycie z pasj, odkrywanie pikna swojego
brata Bolesawa; czowieczestwa i mioci Boga. Zapraszamy modzie z
High School na spotkania w kady pitek miesica
29 IX wici Archanioowie: Micha, Gabriel
(oprcz I Pitku). Opiekunem modziey modszej jest ks.
i Rafa; ich imiona oznaczaj odpowiednio: Sergiusz. Pierwsze spotkanie w pitek 29 wrzenia o
Micha kt jak Bg, Gabriel moc Boa, godz. 7:30 w sali pod plebani.
Rafa Bg uzdrawia;
MODZIE STARSZA. Zapraszamy modzie
30 IX w. Hieronim, prezbiter i Doktor
studiujc i pracujc na spotkania co drug niedziel
Kocioa, ktremu zawdziczamy miesica po modzieowej Mszy w. wieczornej. Opiek
rozpropagowanie znajomoci Pisma witego duchow sprawuje Ks. Sergiusz. Pierwsze spotkanie w
w Kociele przez jego aciskie tumaczenie niedziel 8 padziernika po Mszy w. o godz. 7:00 w
zwane Wulgat; sali pod plebani.
1 X w. Teresa od Dziecitka Jezus,
francuska karmelitanka odznaczajca si pokor, prostot II TACA NA REMONT KOCIOA
ewangeliczn i wielk ufnoci Bogu, patronka misji. Dzisiejsza II taca zostanie zebrana na fundusz remontu
naszego kocioa. Bg zapa za ofiary.
KAWIARENKA
Dochd z kawiarenki zorganizowanej przez Szko Polsk SKADKA CSA NA DZIE 17 WRZENIA 2017
wynosi $730.00 Bg zapa wszystkim wolontariuszom.
DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
CSA $52,534.00 $26,250.00 $26,284.00
Oglna: Aby nasze parafie, oywione duchem
misyjnym, byy miejscami, gdzie
OFIARY Z NIEDZIELI 17 WRZENIA 2017
przekazuje si wiar idaje wiadectwo
$6,991.00
mioci.
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci
4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


REKOLEKCJE ZE SOWEM BOYM CHORYCH I CIERPICYCH
DOM NA SKALE Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena,
/O budowaniu domu ycia w wietle Boego Sowa/ Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
5 8 padziernika 2017 Maria Roek, Barbara Grudka, Eleonora, Teresa
prowadzi ks. Joachim Stencel SDS, salwatorianin Szymaski, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
z orodka rekolekcyjnego Ojcw Salwatorianw Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
w Krakowie Krystyna i ukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka,
CZWARTEK /I czwartek miesica/ Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski, Lidia
7:00pm - EUCHARYSTIA z homili Krzysztaowicz, Halina Bazarewska, Mieczysaw Basak,
7:45pm - Konferencja I Sowo fundamentem domu Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Muszyska,
ycia (Mt 7,21-29) Izabella, Pawe Kuniec, ks. Sawek, ks. Jzef, Maria,
Elbieta, Urszula Derecka, Sawomir
Wystawienie Najwitszego Sakramentu i okazja do Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
modlitwy (do godz. 9:30pm) i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
Czas modlitwy osobistej w ciszy, okazja do spowiedzi w. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
PITEK /I pitek miesica
6:00pm Okazja do spowiedz RENOWACJA WNTRZA KOCIOA
7:00pm EUCHARYSTIA z homili W lipcu rozpoczea si renowacja wntrza naszego
8:00pm - Konferencja II - Dom - miejsce kocioa. Autorem projektu nowego wntrza jest architekt
spotkania (k 1, 39-45;) Andrzej Ryczek. Dotychczas zostaa zrobiona nowa
posadzka w prezbiterium. Obraz Matki Boskiej
Caonocna Adoracja Najwitszego Sakramentu i okazja Czstochowskiej zosta odnowiony przez malarza
do modlitwy i spowiedzi w. Cezarego Sienkiel.
SOBOTA /I sobota miesica/ W przedsionku kocioa znajduje si przygotowany
9:00am - EUCHARYSTIA z homili komputerowo przez panw Waldemara i Jarka cay
10:00 - Raniec Fatimski projekt wntrza prezbiterium naszej wityni. Projekt ten
obejmuje rwnie nowe stacje drogi krzyowej, ktre
11:00 - Konferencja III Dom miejsce przyjcia
bd podwietlane. Koszty projektu oszacowane s na
ycia (Mt 1, 18-25)
okoo $250 tysiecy dolarw.
Czas modlitwy osobistej w ciszy, okazja do Zwracam si z serdeczn prob do wszystkich parafian i
indywidualnych rozmw z kapanem oraz moliwo przyjaci o donacje na ten cel i z gry skadam serdeczne
skorzystania z sakramentu pojednania. Bg zapa za kad donacje zoon na renowacje
12:30 - Konferencja IV Dom miejsce wntrza naszego kocioa.
uzdrowienia ( Mk 1, 21 - 34)
1:00pm - POSIEK - kanapki przywozimy we wasnym INSTALACJA NOWEGO KANCLERZA
zakresie. Na miejscu jest moliwo skorzystania z ZAKADW NAUKOWYCH ORCHARD LAKE
herbaty i kawy. We wtorek 3 padziernika o godzinie 4:30 pm w
2:00pm Konferencja V Dom miejsce Orchard Lake odbdzie si uroczysta Msza sw.
zbawienia ( k 19, 1 10 ) Instalacyjna nowego Kanclerza Zakadw Naukowych
Wystawienie Najwitszego Sakramentu Orchard Lake Ks. Praata Mirosawa Krla. Mszy w.
3:00pm - Koronka do Miosierdzia Boego instalacyjnej przewodniczy bdzie Ks. Arcybiskup Allen
Vigneron. Konferencj Episkopatu Polski na
Czas modlitwy osobistej, okazja do rozmw uroczystoci bdzie reprezentowa Prymas Polski Ksidz
indywidualnych oraz moliwo skorzystania z Arcybiskup Wojciech Polak. Organizatorzy serdecznie
sakramentu pojednania. zapraszaj Poloni do wziecia udziau w tej Mszy sw.
4:00pm - EUCHARYSTIA z homili Informacje: 248-683-0507
5:00pm - Film o Bogosawionym Ksidzu Jerzym
Popieuszcze i spotkanie z jego bratankiem Markiem MSZE POGRZEBOWE
Popieuszko
W minionym czasie odszli do wiecznoci:
UWAGA! Czas rekolekcji w sobot przeywamy w ciszy p. Ks. Zdzisaw Nawrocki i Maciej Zolkowski.
i skupieniu. Polemy ich miosierdziu Boemu:
NIEDZIELA - Sowo zwornikiem pknitej Wieczny odpoczynek racz jej da Panie.
wsplnoty Homilie na kadej EUCHARYSTII
2:30 - Film o Bogosawionym Ksidzu Jerzym SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Popieuszcze i spotkanie z jego bratankiem Markiem Przez przyjcie aski sakramentu chrztu witego do
Popieuszko. wsplnoty Kocioa zostali wczeni: Lukas James
Na spotkania przynosimy Pismo w. i notatnik.Podczas Holland, Audrima Smith. yczymy Boego
spotkania istnieje moliwo skorzystania ze spowiedzi i bogosawiestwa oraz opieki Pani Jasnogrskiej,
rozmowy z kierownikiem duchowym patronki naszej parafii!
6 6 PARAFIA
PARAFIA
PARAFIA MATKI
PARAFIA
MATKI
MATKI BOEJ
MATKI
BOEJ
BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ,
BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING
CZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING
STERLING
STERLING HEIGHTS
HEIGHTS
HEIGHTS
HEIGHTS 5 5
66 PARAFIA
PARAFIA MATKI
MATKI BOEJ
BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING
STERLING HEIGHTS
HEIGHTS

MERCY IN ACTION GRUPY PARAFIALNE


DAY OF SERVICE
14 Pazdziernik 2017 Lektorzy-Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Drodzy bracia w wierze!!! Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Zapraszamy was do wzicia
Udziau w naszej wsplnej Ministranci - ks. Robert Wojsaw (248) 224-8936
Akcji: Dzie Pomocy. Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak SChr;
W sobot, 14 padziernika zapraszamy wszystkich do Lider - Daniel Myzia - (586) 489-9972
adoracji Pana Jezusa w kociele w godzinach od 9:00
rano do 11:00 rano. Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Rwnie zachcamy do zrobienia choby jednego dobrego
uczynku w tym dniu. Pom najbliszym: rodzicom, Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
dzieciom, ssiadce i osobie napotkanej na ulicy. Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
BDMY MIOSIERNI,
POMAGAJMY SOBIE NAWZAJEM!!! Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski

Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz na dwa miesice jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek GRUPY NIE PARAFIALNE
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym. Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778 Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
LIDERZY Harcerstwo - Janusz Dbrowski - (248) -623-0706
Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979- Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
6002 Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Siarhei Anhur
Zakrystianka - s. Anna - (248) 224-8946
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - ks. Siarhei Anhur
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
RADA DUSZPASTERSKA:
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Przewodniczcy: Mariusz Szrek (248) 909-9119
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Zastpca: Urszula Czachor (586) 615-6482 Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Sekretarz: Agnieszka Wrbel, Katarzyna Berry, Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Nina Orlik, Pawe Rakowiecki, Marcin Zajc Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
RADA FINANSOWA: Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Przewodniczca: Alicja Karlic Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
(313) 365 - 1990 Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Zastpca: Tadeusz Rusin (248) 842-7347 Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Boena Dulemba, Frank Dmuchowski, Tadeusz Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Rusin, Wojciech Urban, Wadysaw Szaflarski Mateusz Wasioek - 586 907-3645
6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja: CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am) Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
do soboty(9:00am) trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN
formularz wypeniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
W rod o godz. 6:40pm przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am dzieci w klasach II i III
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek W I pitek miesica od godz. 6:00pm
miesica o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
NABOESTWA FATIMSKIE nagych o kadej porze
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica MAESTWA - Naley zgosi si do biura
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu i przygotowa potrzebne papiery.
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do KAPLICA W. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RANIEC w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w. godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci PROGRAM RADIOWY KSIY
w rody o godz. 6:45pm
CHRYSTUSOWCW
RORATY
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am
prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
II pitek miesica godz. 7:00pm Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.