You are on page 1of 10

FACULTY PRN NO. ADHAR NO. UDDISE NO.

STUDENT NAME
11th ARTS 201 421826677074.. GHODVINDE VAISHALI VIJAY
11th ARTS 202 499983006722. SHELAR MAYUR BHAGAWAN
11TH COM 203 68871430349 BHOIR DAMINI DATTATRAY
1TH ARTRS 204 851505749554 JADHAV SWAPNIL ASHOK
11TH ARTS 205 903216528495. DHANDE ROHIT RAJARAM
11TH ARTS 206 KAMBLE SAYALI RAVINDRA
11TH COM 207 SHAIKH SHABANAM NAJIR
11TH COM 208 676757238759 SHELAR PRASHANT JAGANATH
12TH COM 209 992227733512 BHAMRE BHUSHAN NAMDEV
11 TH COM 210 539642403452 KADAV BHAVIK VILAS
11TH ARTS 211 707500808778 PATIL DIVYA SANTOSH
11TH ARTS 212 RAUT DIPAK KHANDU
11TH ARTS 213 PATIL SUVRANA PUNDALIK
11 TH COM 214 644256477441 BHERE GORAKSHANATH SANTOSH
11TH COM 215 245500025723.. LONE PRANIT PANDIT
11TH COM 216 LONE DIPALI KUNDALIC
11TH ARTS 217 ..0.942290152453 SUREKHA DIPAK SAKPAL
11TH ARTS 218 MHATRE SAMIR SANJAY
11TH ARTS 219 .445144325048 TARMALE PRAJAKTA YASHWANT
12TH COM 220 ...325164212972 MAGHE ARVIND CHHAGAN
11TH ARTS 221 PATIL LOHAN JAYWANT
12TH COM 222 .587636413155 JADHAV MANISH VITTHAL
12TH COM 223 DHAMKE RUPALI VISHNU
11TH ARTS 224 JADHAV ROHIT SANTOSH
11TH ARTS 225 PAWAR RUSHIKESH KRISHNA
11TH COM 226 KHUPTE RUSHIKESH SANJAY
11TH ARTS 227 ..860390350169 BHERE SANJAY EKNATH
11TH ARTS 228 BHARIT ARUN AJAY
11TH ARTS 229 GHODVINDE CHIRAG RAVINDRA
11TH COM 230 BANGAR ROHIT ASHOK
11TH COM 231 PATIL BHAVESH EKNATH
11TH ARTS 232 40910216637 BAGUL NIKITESH RAJENDRA
11TH ARTS 233 ...879055401306 PAL SACHIN RAJESH
12TH COM 234 BHOIR SONALI PRAKASH
11TH ARTS 235 KATHORE KSHAY MOHAN
11TH ARTS 236 ..998461342106 KATHORE SANDESH SANTOSH
12TH COM 237 ..578641075686 THAKARE KALPESH SHREEPAT
11TH ARTS 238 ..232468103996 PATIL AKASH GANESH
11TH ARTS 239 ..597892508064 GADGE DEVRAJ PANDIT
11TH ARTS 240 ..480524949351 PATOLE ANAND RAMESH
11TH ARTS 241 ..341312416172 RAUT AADESH BALARAM
11TH ARTS 242 ..923473317134 RAUT NIKHIL VISHVAS
12TH SCIE 243 DEORE ANIKET SANJAY
12TH SCIE 244 ..851442066535 JADHAV RUPESH EKNATH
11TH ARTS 245 ..305848583800 BHOIR BHAVESH PANDURANG
11TH ARTS 246 ..720506119278 DANDKAR SWATI DIPAK
11TH ARTS 247 ..352967349050 GULVI DARSHAN PRAKASH
11TH ARTS 248 ..748085862710 TAMBE RUKMINI MOHAN
12TH ARTS 249 ..957709305753 KAMBALE RAJESH MARUTI
12TH ARTS 250 ..213592376489 THAKARE NARESH VASUDEV
12th ARTS 251 ..771710871997 DIGHE AMOL MAHADU
12TH ARTS 252 .. PATIL DEVENDRA VITTHAL
12TH ARTS 253 ..637941641387 JADHAV SAGAR KISHOR
12TH ARTS 254 PATIL DURGESHNANDA PANJABRAO
12TH ARTS 255 ..451080853342 BHOIR SACHIN BALU
12TH ARTS 256 .. PATIL POOJA RAMESH
12TH ARTS 257 ..589992738787 SAPAT KAILAS PANDIT
12TH ARTS 258 ..586897079763 GHAGAS NILESH VIJAY
12TH ARTS 259 ..337658048827 JAKHERE SURAJ SADASHIV
12TH ARTS 260 ..767379353560 PATIL SHARAD YALAPPA
12TH ARTS 261 ..929433054579 TAYDE AMOL SURESH
12TH ARTS 262 .. MORE TUKARAM KUNAL
12TH ARTS 263 .. DESALE UMESH KISAN
12TH ARTS 264 ..538333838373 BANGAR VRUSHALI BABAN
12TH ARTS 265 .. PALVI VISHAL VILAS
11TH ARTS 266 ..530572870994 BHOIR PRAJAKTA ROHIDAS
11TH ARTS 267 ..515829382292 JADHAV BHUSHAN RAMESH
11TH COM 268 ..560217458270 BAJAGE SARJE GURUNATH
11TH ARTS 269 ..928732861207 KADAV NARESH SHIVRAM
11TH ARTS 270 ..717744071910 JADHAV PRASHANT TULSHIRAM
11TH ARTS 271 .. BHERE JAGRUTI BALKRUSHNA
MOTHER NAME CAST & SUB CAST PALCE OF BIRTH NATIONALITY
NEERA OBC HINDU-KUNBI CHINCHAVALI INDIAN
NANDA OBC HINDU-KUNBI INDIAN
ANITA OBC HINDU-KUNBI NADGAON INDIAN
ARCHANA OBC HINDU-KUNBI PUNDAS INDIAN
MANGAL ST HINDU MAHADEV KOLI KALYAN INDIAN
SANGEETA SC BUDHIST MUMBAI INDIAN
KAMRUNISHA MUSLIM TELI VASIND INDIAN
SADHANA OBC HINDU AGRI PISE INDIAN
SAKUBAI OBC HINDU AGRI MUTHAWAL BHIWANDI INDIAN
VINA OBC HINDU KUNBI BHIWANDI INDIAN
SUREKHA OBC HINDU KUNBI AVLE DUGHAD INDIAN
BEBEE OBC HINDU KUNBI BHOIRPADA BHIWANDI INDIAN
SUNANDA OBC HINDU AGRI KHADAVALI INDIAN
BHARTI OBC HINDU KUNBI VALKAS INDIAN
VAISHALI OBC HINDU KUNBI NADGAON INDIAN
JAYA OBC HINDU KUNBI NADGAON INDIAN
DIPALI OBC HINDU GURAV NANDIVASE INDIAN
SANJAVANI OBC HINDU AGRI KHADAVLI INDIAN
KAMINI OBC HIND KUNBI SHEI SHAHAPUR INDIAN
RATNA OBC HINDU AGRI VASHERE INDIAN
MANGALA ST MA THAKUR KHADAVLI INDIAN
KAMAL OBC HIND KUNBI FALEGAON INDIAN
HIRABAI OBC HIND KUNBI NADGAON INDIAN
RESHMA SC BUDHIST ANHE PADGHA INDIAN
SUNITA SC BUDHIST KHADAVLI INDIAN
SANGITA SC HINDU MAHAR KHADAVLI INDIAN
SUNANDA OBC HINDU KUNBI VALKAS INDIAN
SUNITA SC BUDHIST KASARA INDIAN
RESHMA OBC HINDU KUNBI ANHE PDGHA INDIAN
JAYA OBC HINDU KUNBI KHADAVLI INDIAN
ENDIRA OBC HINDU KUNBI KHANDWAL INDIAN
SANGITA MAHAR 37 KASARA INDIAN
NISHA HINDU MARATHA KURUND INDIAN
PRAPILI OBC HINDU KUNBI DALEPADA INDIAN
MANISHA OBC HINDU KUNBI BEHARE INDIAN
PUSHPA OBC HINDU KUNBI BEHARE INDIAN
ANGANA OBC HINDU KUNBI KOSHIMBI INDIAN
SHANTABAI OBC HINDU AGRI JU-PADA INDIAN
POOJA OBC HINDU AGRI BHADANE INDIAN
ANJANA OBC HINDU KUNBI DEVALI INDIAN
MANISHA OBC HINDU KUNBI ATKOLO INDIAN
VIJAYA OBC HINDU KUNBI ATKOLO INDIAN
SANGHMITRA SC HINDU MAHAR PADGHA INDIAN
GEETA OBC HINDU KUNBI TALWALI INDIAN
PRAMILA OBC HINDU KUNBI ATKOLI INDIAN
BHARTI OBC HINDU KUNBI NADGAON INDIAN
ANJANA OBC HINDU AGRI NIMBAVLI INDIAN
LAXMI OBC HINDU AGRI PADGHA INDIAN
LAXMI SC BUDHIST KHADAVLI INDIAN
VANITA OBC HINDU KUNBI KALAMBHOLI INDIAN
CHANDRABHAGA ST HINDU MAHADEV KOLI KHADAVLI INDIAN
VAIJAYANTI OBC HINDU KUNBI JAMBHIWALI INDIAN
HARSHALI SC BUDHIST KHADAVLI INDIAN
SHAKUNTALA SC HINDU MAHAR JANGADI THANE (W) INDIAN
BHARATI OBC HINDU KUNBI KUMBHARPADA,KHADAVLI INDIAN
KALPANA OPEN HINDU RAJPUT DIVA(E)GANESH NAGAR THANE INDIAN
SUNITA OBC HINDU KUNBI JANVAL,BHIWANDI,THANE INDIAN
BHARATI OBC HINDU KUNBI JANVAL,BHIWANDI,THANE INDIAN
RANJANA ST HINDU TITWALA INDIAN
VANITA OPEN HINDU MARATHA DURGESH PARK BHIWANDI KALHER INDIAN
SUSHILA MAHAR DOMBIVALI,KALYAN,THANE INDIAN
RANJANA SC BUDHIST KASARA INDIAN
SUREKHA OBC HINDU KUNBI VELHALE,KALYAN INDIAN
LAKSHMI OBC HINDU KUNBI FALEGAON INDIAN
SUREKHA OBC HINDU KUNBI DOHALE INDIAN
RAVINA OBC HINDU KUNBI KHALING,PADGHA INDIAN
ROHINI OBC HINDU KUNBI GHOLBAV,BHIWANDI INDIAN
USHA OBC HINDU AGRI KIRAVLI,AMANE,BHIWANDI INDIAN
SUMAN OBC HINDU KUNBI VALKAS,KALYAN INDIAN
KAVITA SC HINDU MAHAR NIMBAVLI INDIAN
ASHA OBC HINDU KUNBI VALKAS,KHADAVLI INDIAN
DATE OF BIRTH LAST SCHOOL NAME
22-06-2000 SARASWATI VIDYALAYA VASIND
19-11-2000 VIDYA PRABODHINI SHIKSHAN SANSTHA SHAHAPUR
6/10/1999 SARASWATI VIDYALAYA VASIND
22-10-1998 VIDYA PRASARAK MANDAL ANGAON S.N. LAHOTI VIDYALAYA
12/6/2000 MADHAMIK VIDYALAYA ATALI
30-11-1996 ABHINAV VIDYAMANDIR KALYAN
6/5/2000 SARASWATI VIDYALAYA VASIND
27-3-2000 SHARDA VIDYALAYA PADGHA
6/8/1998 K.M.AGRAWAL JUNIOR COLLEGE OF ARTS COM & SCI KALYAN
7/8/2000 SARASWATI VIDYALAYA VASIND
4/10/2000 SHIVKHANDESHWARI VIDYAMANDIR LONAD
29-10-2000 MADHYAMIK VIDYALAY ABITGHAR
14-12-1999 ADIVASI ASHRAM SHALA KHADAVALI
13-4-2000 SARASWATI VIDYALAYA VASHIND
19-11-1999 SARASWATI VIDYALAYA VASHIND
14-09-2000 SARASWATI VIDYALAYA VASHIND
9/6/2000 R.R. SHINDE HIGH SCHOOL
13-07-1999 SARASWATI VIDYALAYA VASHIND
19-1-1999 SHEI VIBHAG HIGH SCHOOL
8/4/1998 SHARDA VIDYALAYA PADGHA
10/3/2000 Z.P. SCHOOL KHADAVLI
2/11/1998 S. V. VASHIND
28-06-1994 SHAHA CHANDULAL SARUPCHAND VIDYALAY KHADAVLI
16-5-2000 J.P. SCHOOL ANHE
27-09-2000 Z.P. SCHOOL KHADAVLI
24-1-2000 S.V. VASIND
5/5/2000 Z.P. SCHOOL KOSHIMBI
6/12/1990 S.B.H. AGRAWAL
26-06-2000 G.K.GURUKUL VASHIND
30-09-2000 S. V. VASIND
26-4-2000 Z.P. SCHOOL KHANDWAL
20-10-1998 C.S. SHIVAJI VIDYALAY KASARA
17-05-1999 Z. P. SCHOOL KURUND
3/7/1998 S. H. MUTHA KALYAN
13-10-2000 G. K. GURUKUL VASHIND
14-8-2000 G.R. KANTHE GURUKUL VASHIND
23-11-1996 S.H. MUTHA KALYAN
3/2/1995 SHARDA VIDYALAYA PADGHA
9/6/1999 J.P. SCHOOL BHADANE
2/2/2001 SHARDA VIDYALAYA PADGHA
30-4-2000 J.P. SCHOOL ATKOLI
13-02-2000 SHARDA VIDYALAYA PADGHA
14-12-1998 S.H. MUTHA KALYAN
21-01-1998 S.H. MUTHA KALYAN
6/6/2000 SHRI D.D. PATIL LAP-BU
25-05-2000 KISAN HIGH SCHOOL NADGAON
26-09-2000 NEW ENGLISH SCHOOL CHAVINDRA
18-02-1998 SHARDA VIDYALAYA PADGHA
18-06-1995 SARASWATI VIDYALAY VASIND
14-01-1999 G.V. VIDYALAY SHAHAPUR
14-5-1998 SARASWATI VIDYALAY VASIND
11/6/1985 R.K. NIGHT JUNIOR COLLEGE KALYAN
19-9-1992 SETH NAVEENCHANDRA MAFATLAL VIDYALAY KANKAVLI
19-09-1968 G. V. KHADE VIDYALAY SHAHAPUR
17-03-1996 G.E.I'S NEW HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE KALYAN
8/11/1995 G.E.I'S NEW HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE KALYAN
21-01-1998 M. AGRAWAL JR. COLLEGE OF ARTS,COM,SCIE KALYAN
16-07-1997 SHASKIYA TANTRIK VIDYALAY ULHASNAGAR
12/7/1999 LAKSHMAN DEVRAM SONAVNE JR. COLLEGE KALYAN
7/1/1995 ENGLISH HIGH SCHOOL JR. COLLEGE MAJIWADE THANE
14-12-1997 ANANTRAO SARAF MOTALA BULDHANA
1/9/1993 NIGHT JUNIOR COLLEGE KALYAN
2/7/1999 KAKADPADA VIBHAG SECONDARY & HIGHER SECONDARY KALYAN
10/6/1997 KAKADPADA VIBHAG SECONDARY & HIGHER SECONDARY KALYAN
8/4/1996 S.H. MUTHA COLLEGE OF ARTS,COM ,SCIE KALYAN
11/12/1999 ADARSH VIDYALAY KURUND,PADGHA
4/10/2000 SHREE DUNDARAM DAJI PATIL MADHYAMIC VIDYALAY LAP-B
4/5/2000 NEW ENGLISH SCHOOL AMANE
9/7/1990 SANT DNYANESHWAR NIGHT HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE KURLA
22-07-1996 MADHAVRAO ROKADE MADHYAMIK VIDYALAY GOVELI
30-12-1995 VIDYA PRABHODINI SHIKSHAN SANSTHA SHAHAPUR
DATE OF ADMMISSION SATANDARD & CLASS INTO WHICH ADMITTED PROGRESS CONDUCT
12/7/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
14-06-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
15-07-2016 11TH COM GOOD GOOD
17-7-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
18-7-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
18-7-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
19-7-2016 11TH COM GOOD GOOD
23-7-2016 11TH COM GOOD GOOD
26-7-2016 12 TH COM GOOD GOOD
26-7-2016 11TH COM GOOD GOOD
26-7-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
29-7-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
5/8/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
8/8/2016 11TH COM GOOD GOOD
8/8/2016 11TH COM GOOD GOOD
9/8/2016 11TH COM GOOD GOOD
9/8/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
9/8/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
9/8/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
10/8/2016 12TH COM GOOD GOOD
10/8/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
12/8/2016 12TH COM GOOD GOOD
19-08-2016 12TH COM GOOD GOOD
19-08-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
19-08-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
19-08-2016 11TH COM GOOD GOOD
21-8-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
21-08-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
24-08-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
24-08-2016 11TH COM GOOD GOOD
24-08-2016 11TH COM GOOD GOOD
27-8-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
27-08-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
29-08-2016 12TH COM GOOD GOOD
10/9/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
10/9/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
14-09-2016 12TH COM GOOD GOOD
14-09-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
14-09-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
16-09-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
17-9-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
17-9-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
19-09-2016 12TH SCIE GOOD GOOD
19-09-2016 12TH SCIE GOOD GOOD
19-09-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
20-09-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
20-09-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
20-09-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
20-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
21-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
21-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
21-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
21-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
22-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
22-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
22-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
22-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
22-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
22-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
23-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
23-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
23-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
23-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
23-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
23-09-2016 12TH ARTS GOOD GOOD
23-09-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
24-09-2016 11TH ARTS GOOD GOOD
18-10-2016 11TH COM GOOD GOOD
3/11/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
4/11/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
8/11/2016 11TH ARTS GOOD GOOD
DATE OF LEAVING STANDARD & CLASS FROM WHICH LEFT REMARK

31-5-2016 STD. 10TH DUES NIL


31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
18-06-2016 STD 10TH DUES NIL
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
31-05-2015 STD 10TH DUES NIL
13-08-2016 STD 10TH DUES NIL
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
8-Sep-16 STD 11TH ARTS
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
31-5-2014 STD 10TH DUES NIL
31-05-2016 STD 10TH DUES NIL
22-06-2016 STD 11TH COM
31-05-2016 STD 9TH DUES NIL
31-05-2016 STD 9TH
19-08-2016 STD 11TH COM
31-05-2014 STD 12TH ARTS
31-05-2016 STD 10TH

31-05-2016 STD 10TH


31-05-2016 STD 10TH
2/7/2016 STD 11TH SCIE
2/7/2016 STD 11TH SCIE
31-05-2016 STD 10TH
31-05-2016 STD 10TH
31-05-2016 STD 10TH
31-05-2016 STD 10TH
31-05-2015 STD 12TH ARTS
16-06-2016 STD 12TH ARTS NO DUES
28-06-2016 STD 11TH ARTS DUES NIL
31-05-2016 11TH ARTS
31-05-2008 STD 10TH
24-06-1986 12TH ARTS NO DUES
30-11-2014 STD 12TH-H- COM NO DUES
31-05-2013 STD 12TH-H- COM SENT UP FOR H.S.C. EXAM FEB 2013
4/6/2016 STD 11TH ARTS PROMOTED IN 11TH ARTS IN APR 16
14-06-2016 STD 11TH BUILDING MENT PARENTS REQUEST
31-05-2016 STD 11TH ARTS PASSED IN 11TH ARTS EXAM MARCH 16
31-05-2015 STD 11TH ARTS FAILED AT FIRST ATTEMPT
31-10-2015 STD 11TH ARTS
31-05-2014 STD 12TH ARTS SENT UP FOR H.S.C. EXAM FEB 2014
31-05-2016 STD 11TH ARTS
31-05-2015 STD 11TH ARTS
20-06-2016 STD 11TH COM 12TH COM FAILED IN FEB 2016
31-05-2016 STD 10TH NO DUES
31-05-2016 STD 10TH
31-05-2016 STD 10TH PASSED S.S.C. EXAM HELD IN MARCH-16
31-05-2013 STD 10TH
29-09-2016 STD 10TH
31-05-2012 STD 9TH

Related Interests