You are on page 1of 3

ANTONIM

Antonim ialah kata yang berlawan maksudnya.

Pearson Malaysia Sdn Bhd 1 Ideal Bahasa Malaysia Tahun 3


A
agung - kecil I
aib - bangga ikat - hurai
ajaib - biasa isi - kulit
aktif - pasif ingin - enggan
alim - jahil J
am - khas jahit - koyak
angkasa - bumi jatuh - bangun
azab - bahagia jemput - usir
jujur - curang
B
bakhil - pemurah K
bangkang - sokong kabur - nyata
banjir - kamarau karut - benar; betul
becok - pendiam kecewa - berjaya
beku - cair kekok - mahir
bentang - gulung kemarau - tengkujuh
bersatu - bercerai kemas - comot
biduan - biduanita kemudian - dahulu
bongsu - sulung kendur - tegang
borong - runcit kerap - jarang
buncit - kempis keruh - jernih
kolot - moden
C kusut - rapi
cedera - pulih
cemas - tenang L
cerah - kelam labuh - singkat
cicir - jumpa lari - kejar
lengang - ramai
D lenyap - muncul
duka - suka lintang - bujur
dunia - akhirat lumat - kasar

E M
eksport - import mabuk - siuman; waras
majikan - pekerja
G marah - pujuk
gadai - tebus mujur - malang
genap - ganjil mungkin - pasti
gelisah - tenteram
N
H neraka - syurga
hafal - lupa nyaring - garau
hapus - biak
hilir - hulu
hisap - hembus
hutang - tunai; piutang

Pearson Malaysia Sdn Bhd 2 Ideal Bahasa Malaysia Tahun 3


P
palsu - asli seniman - seniwati
patuh - ingkar serah - terima
pekat - cair serang - kawal
pejam - celik serupa- - berlainan
pemuda - pemudi sesak - lapang
pucat - berseri setia - khianat
sopan - biadab
R sudi - enggan
racun - penawar susun - selerak
rampas - minta
redup - panas T
rendam - jemur tahniah - takziah
rindu - benci tambat - lepas
risau - tenang tegap - goyang
teliti - cuai
S timbus - gali
sayup - jelas
separuh - semua U
sah - batal undur - mara
sambut - halau
saudara - saudari W
sebentar - lama wujud - tiada

Pearson Malaysia Sdn Bhd 3 Ideal Bahasa Malaysia Tahun 3