230000

235000 Hishpano

240000

LORETO

Boca de Suno
245000 250000 255000

Hishpano
9920000

Alcuyacu

Huirumo Avila

400

Chontacocha
oS Rí
un o

500

400
400
600

9920000

30 0

Pano Izquierdo

15 DE NOVIEMBRE 25 DE AGOSTO 2 ALLY ALPHA AVILA VIEJO CEPANO FANO COTONA

San Jose de Dahu

500

R ío
ua ta

9915000

9915000

Araque
ra co

Co

a ton

Pano Derecho
300

FUERZAS UNIDAS LA PAZ MANGA COCHA MIRADOR PUKUNO

oH

Cepano

Tuyuyacu

Carashino
Río
300

Dumbiquepunta Dumbique
C ot o

PUSHCO COCHA SAN FERNANDO SANTA LUCIA
9910000

Cotapino
9910000

na

300

Colonia Caluma Cruz Chicta Quince de Noviembre Colonia Babahoyo
u Rí o B
300

SARAYACU SHASHAPA

400

oP Rí

u

no cu

o en
400

Puerto Salazar
185365 285365 385365

9905000

9991374

400

Mango Playa
0 40
400

300

12 13 19

14 15

10 17

9

Sa nta R osa EL CHAC O Sa rdina s Lina re s

400

BAEZA

Sa n Fran ci sco de Borja

20 23 22 21

400

Mushullacta
230000 235000

Yuralpa Izquierdo
240000

Yuralpa Derecho
245000 250000

400

400

185365

285365

385365

255000

Poblados Ríos

Centros Poblados Vías

Proyección Universal Tranversa de Mercator. WGS 84 Zona 18 sur.

9891374

400

400

30 0

400

Guacamayos

Mondaña

Cosang a

18

16

40 0

Cotundo

9991374

400

9905000

400

ap oN Rí

o

30 0

Huachiyacu

3 1 2

4

5 11

6

7 8

400

0 40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful