You are on page 1of 2

Koraci u izradi mentalnih

mapa
1. Zapoeti u sreditu praznoga lista okrenutog
postrance
2. Sredinju zamisao prikazati slikom ili napisati i
uokviriti pojam
3. Iz sredinje teme povui debele grane s
kljunim temama (od 3 do 9 grana)
4. Razgranati tanje i jo tanje grane s elementima
i podelementima (od 2 do 4 elementa)
5. Uz svaku granu i granicu napisati pojam
(samo jednu rije) ili umetnuti sliku koja asocira
na pojam
6. Povezivati glavne ogranke sa sredinjom slikom, grane druge razine s onima prve razine, grane tree
razine s onima druge razine, itd.

to se ne preporua u izradi mentalnih mapa


1. previe boja (najmanje tri, najvie pet)
2. toke izmeu linija
3. nejasna sredinja slika
4. slike udaljene od rijei na koje se odnose
5. tekst unutar glavnih grana
6. slova u razliitim bojama

Zadatak:

Uenici rade u paru za raunalom u alatu Mindomo (potrebna je registracija ili gmail/facebook/yahoo
korisniki raun)

Svaka grupa dobiva svoju zadatak:

Izraditi mentalnu mapu na temu:


o Neverbalna komunikacija

(trajanje aktivnosti 25 minuta)

Mape ispisujemo, potpisujemo.

Mapa se prosljeuje susjednom paru. Oni dopisuju (docrtavaju) runo ono to misle da nedostaje ili
da bolje ocrtava sredinji pojam.
http://www.mindomo.com/mindmap/8d8b7ce2318b4b4eac85cd35ba525ef4