You are on page 1of 11

DİKDÖRTGEN TABANLI BİRLEŞİK TEMEL (1,2 Nolu Kolon Altı)

P1=45t P2=50t

5 .5
x
Xg

0 .3
0 .3 5 .5
0 .3
2 2
Wt = 1,5 t/m Qemin =14,74 t/m
M = 0 P2*5,5 = (P1+P2)*x
50*5,5 = (45+50)*x ise x =2,90 m

Xg =x+0,6/2 = 2,9+0,3 = 3,2 m

L = 3,2*2 = 6,4 m

P1  P 2
+1,5 < 14,74
B*L

95
+1,5< 14,74  B = 1,12 m
6,4 * B

0.3
0.3 5.5
0.3

(45+50)/6,4 =14,84 t/m2


4 1 ,0 7
2 ,7 3 3 6 ,6 1
4 ,4 5

8 ,9 5
4 0 ,5 5 2 ,7 6

2 ,4 0
0 ,6 6

5 4 ,6 8

T1üst = 14,84*0,3 = 4,45 t


T1alt = 4,45-45 = -40,55 t
T2üst = -45,55+14,84*5,5 = 41,07 t
T2 alt = -41,07-50 =-8,95t
Tuç =-8,95+14,84*0,8 =-0,046 t (Hata Kabul Edilebilir)

M1 = 4,45*0,3/2 =0,66 tm
Mmax = 4,45*0,3/2-40,55*2,73/2 = -54,68
M2 = 45*0,3/2-40,55*2,73/2+41,07*2,76/2 = 2,40
Muç = 45*0,3/2-40,55*2,73/2+41,07*2,76/2-8,95*0,6/2 =0,28 tm (Hata Kabul Edilebilir)
Kayma Tahkiki

Tkayma = 80 t/m2 Tmax = 36,61 t B = 1,12 m


0,6/2 =0,3m uzaklıktaki yani kolon yüzündeki maximum kesme kuvveti baz alınarak tahkik
yapılır.
T max 36,61
 Tkayma < 80 => Z = 0,4 m
B*Z 1,12 * Z
h = 0,4*Z
h = 0,35 m
d = 0,35+0,05 = 0,40 m (0,05= Pas Payı)
d = 40 cm seçilir
Zımbalama Tahkiki

Nk' Nk '
Tzım = =
Zn Zç * d
Nk’= Nk-(b+d)*(l+d)*Qemin

Nk’= 50-(0,6+0,40)*(0,4+0,40)*14,74
Nk’ = 38,21 Zç=((0,6+d)+(0,4+d))*2 =3,6 d = 0,40

38,21
Tzım = = 26,53  80 t/m2 Uygun
0,4 * 3,6
d = 0,40m
Zımbalama ve kayma tahkikleri sonucunda d =40 olarak bulunur. Temel kalınlığı 40
cm seçilir.
YAMUK TABANLI BİRLEŞİK TEMEL

x =2,2

a b
xg=2,5

0,3 0,3
0,50,3 4,9 0,3
6,6

60 t 90 t

M = 0  P1*L=(P1+P2)*X
60*5,5=150*X
X = 2,2 m
b1 L ( 2a  b )
Xg = X + = *
2 3 ab
ab
Fy = 0  P1+P2 = *L*Qemin
2
ab
150 = *6,6*14,74
2
a+b =3,08

L ( 2a  b )
* = 2,5
3 ab
2a+b = 3,5

a =0,42 m
b = 2,66 m

2,66  0,42
A= * 6,6 =10,164
2
P1  P 2 150
qt = = =14,75 t/m2
2 10,164

qt’ =14,75*0,42 = 6,20 t/m qt’’ = 14,75*2,66 = 39,26 t/m


60 t 90 t

0.8 5.5 0.3

6,20
10,2
22,8
37,70 39,23

78,36
64,6

2,22
6,56
T (t)

3,28 11,64

53,42

1,98
1,41

M (tm)

85,77

T1üst = ((10,2+6,20)/2)*0,8 =6,56


T1alt = 6,56-60 =-53,44
T2üst = -53,42+ ((10,2+37,70)/2)*5,5= 78,36
T2alt = 78,36-90 = -11,64
Tuç = -11,64+0,3*((37,70+39,24)/2)=0,18  0 (Hata kabul edilebilir)
M1 = (6,2*0,82)/2 = 1,98 tm
Mmax = ((6,02*3,022)/2)+(12,6*3,022)/6)-60*2,22 = -85,77 tm
M2 =(( 6,02*6,32)/2)+(31,5*6,32)/6)-60*5,5 = 1,41 tm
Muç =(( 6,02*6,62)/2)+(33,03*6,62)/6)-60*5,8-90*0,3 = 0,16 tm  0 (Hata kabul edilebilir)

Kayma Tahkiki

Tkayma = 80 t/m2 Tmax = 64,6 t B = 1,02 m


0,6/2 =0,3m uzaklıktaki yani kolon yüzündeki maximum kesme kuvveti baz alınarak tahkik
yapılır.
T max 44,6
 Tkayma < 80 => Z = 0,3 m
B*Z 2,66 * Z
h = 0,9*Z
h = 0,25 m
d = 0,25+0,05 = 0,3 m (0,05= Pas Payı)
d = 30 cm seçilir
Zımbalama Tahkiki

Nk' Nk '
Tzım = =
Zn Zç * d
Nk’= Nk-(b+d)*(l+d)*Qemin

Nk’= 90-(0,6+0,25)*(0,4+0,25)*14,74
Nk’ = 80,7 Zç=((0,6+d)+(0,4+d))*2 =3,2 d = 0,30

80,71
Tzım = = 84,07  80 t/m2 Uygun Değil
0,3 * 3,2
80,71
d= = 0,32 m
80 * 3,2

Zımbalama ve kayma tahkikleri sonucunda d =35 olarak seçilir. Temel kalınlığı 35 cm seçilir
BAĞ KİRİŞLİ BİRLEŞİK TEMEL

B1 B2

L1 L2

P5=90t P6=60t

e R1 R2
5,5 m

e sayısını tahmin etmek şartıyla R1  R1’ şartını sağladığımız zaman boyutlarımız


bulabiliriz.
B = (e + 0,3)*2
R1 = B1*L1*Qemin
P*L
R1’ =
Le
1.Deneme

e = 1,2 seçelim
B = (e + 0,3)*2 = (1,2+0,3)*2 =3 m

B L
= ise L = 2 m
0,6 0,4

R1 =3*2*14,74 = 88,4t

5,5 * 90
R1’ = = 115,11t
5,5  1,2
115,11>>88,4 olduğu için e değerini yeniden seçeriz.

2.Deneme

e = 1,48 seçelim
B = (e + 0,3)*2 = (1,48+0,3)*2 =3,56 m

B L
= ise L = 2,4 m
0,6 0,4
R1 =3,56*2,4*14,74 = 123,64 t

5,5 * 90
R1’ = = 124,11 t  124 t
5,5  1,48
123,64t  124 olduğu için e değerini 1,48m olarak alırız.

R1+R2 = 90+60 = 150


R2 =26

R2 = B2*L2*Qemin
26 = B2*L2*14,74
B L
B2*L2 =1,83  =  B2 =1,5L2
0,6 0,4
L2 = 1,1m
B2 = 1,65m

P5=90t P6=60t

0,3 1,48 1,78 1,42 0,525 0.6 0,525

123/3,56 = 34,55 t/m

27/1,65 = 16,36 t/m


e=1,48
R1=123t R2=27t
49,50
33,00 33,00

2.3m
10,36

T (ton)
0.98m

13,5

79,63
4,98

1,55

M (tm)

27,81

74,34

90
T1üst = 34,55*0,3 = 10,36 t
T1alt = 10,74-90 = -79,63 t
T2 = -79,63+2,26*34,55 =33,00 t
T3 = 33,00
T4üst = 33,00+16,36*0,825 = 49,50 t
T4alt = 49,50-60 = -13,5 t
Tuç = -13,5+16,36*0,825 = 0,003 t

M1 = 10,38*0,3/2 = 1,55 tm
M2 = 10,38*0,3/2-79,63*2,3/2 = -90 tm
M3 = 10,38*0,3/2-79,63*2,3/2+0,98*33/2 = -74,34
M4 = 10,38*0,3/2-79,63*2,3/2+0,98*33/2+33*1,42 = -27,81 tm
M5 = 10,38*0,3/2-79,63*2,3/2+0,98*33/2+33*1,42+(33,00+49,50)*0,825/2 = 4,98 tm
Muç=10,38*0,3/2-79,63*2,3/2+0,98*33/2+33*1,42+(33+49,5)*0,825/2-13,5*0,825/2=0,5
(Hata kabul edilebilir)

Kayma Tahkiki

Tkayma = 80 t/m2 Tmax = 51,62 t B = 3,56 m


0,6/2 =0,3m uzaklıktaki yani kolon yüzündeki maximum kesme kuvveti baz alınarak tahkik
yapılır.
T max 51,62
 Tkayma < 80 => Z = 0,2 m
B*Z 3,56 * Z
h = 0,9*Z
h = 0,18 m
d = 0,18+0,05 = 0,23 m (0,05= Pas Payı)
d = 25 cm seçilir.
Zımbalama Tahkiki

Nk' Nk '
Tzım = =
Zn Zç * d
Nk’= Nk-(b+d)*(l+d)*Qemin
Bağ kirişli bileşik temellerde kolon yükü en fazla olana göre tahkik yapılır. O kolona göre
şartları sağlarsa diğerlerine göre de şartı sağlar.

Nk’= 90-(0,6+0,25)*(0,4+0,25)
Nk’ = 89,5 Zç=((0,6+d)+(0,4+d))*2 =3 d = 0,25

89,5
Tzım = = 119,26  80 t/m2 Uygun Değil
3 * 0,25
89,5
d=
3 * 80

d =0,4 m olarak seçilir.

Zımbalama ve kayma tahkikleri sonucunda d =40 cm uygundur. Temel kalınlığı 40 cm seçilir.


2 temel içinkayma tahkiki yap istersen
DİKDÖRTGEN TABANLI BİRLEŞİK TEMEL (1,2 Nolu Kolon Altı)

P7=75t P8=55t

5.5
x
Xg

0,9 5.5
0.3 0.3

Wt = 1,5 t/m Qemin = 14,74 t/m2


M = 0 P7*5,5 = (P7+P8)*x
75*5,5 = (75+55)*x ise x =3,17 m

Xg =x+0,6/2 = 3,17+0,3 = 3,47 m

L = 33,47*2 = 6,95 m Uygulamada L = 7 m seçilir fakat hesaplar 6,95 e göre hesap yapılır.

P1  P 2
+1,5 < 14,74
B*L

130
+1,5*6,95< 14,74  B = 1,4 m
6,95 * B

0,9 5.5
0.3 0.3

(75+55)/6,95 =18,7 t/m


2,66 50,29
22,44

T (t)

4.71
47,14
52,56 2,83
13,46
7,22

M (tm)

60,40

T1üst = 1,2*18,7 = 22,44 t


T1alt = 22,2-75 = -52,56 t
T2 üst = -52,71+18,57*5,5 = 50,29 t
T2alt = 50,29-55 =-4,71 t
Tuç = -4,71 +18,7*0,3= 0,9 t  0 t (Hata kabul edilebilir)

M1 = 18,7*1,22/2 = 13,46 tm
(1,2  2,83)^2
Mmax = 18,7 * -75*2,83-=-60,4 tm
2
6,7^2
M2 =18,7 * -75*5,5 =7,22 tm
2
Muç = 18,7*((6,95^2)/2)-75*5,8-55*0,3 = 0,1  0 (hata kabul edilebilir)
Kayma Tahkiki

Tkayma = 80 t/m2 Tmax = 47,14 t B = 1,4 m


0,6/2 =0,3m uzaklıktaki yani kolon yüzündeki maximum kesme kuvveti baz alınarak tahkik
yapılır.
T max 47,14
 Tkayma < 80 => Z = 0,42 m
B*Z 1,4 * Z
h = 0,4*Z
h = 0,38 m
d = 0,38+0,05 = 0,4 m (0,05= Pas Payı)
d = 45 cm seçilir
Zımbalama Tahkiki

Nk' Nk '
Tzım = =
Zn Zç * d
Nk’= Nk-(b+d)*(l+d)*Qemin

Nk’= 75-(0,6+0,45)*(0,4+0,45)*14,74
Nk’ = 61,84 Zç=((0,6+d)+(0,4+d))*2 =3,8 d = 0,45

64,84
Tzım = = 36,16  80 t/m2 Uygun
0,45 * 3,5
d = 0,45m

Zımbalama ve kayma tahkikleri sonucunda d =45 cm olarak seçilir. Temel kalınlığı 45 cm


seçilir.