You are on page 1of 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PPKI

KSSR TAHUN 3
MATEMATIK

STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
(murid berupaya untuk ) ( murid boleh..)
(murid dibimbing
untuk)

1 1. NOMBOR 1.1 Mengenal nombor 1.1.1 Menyebut nombor Menyebut nombor 21 hingga 50
(2 3 Jan 16) BULAT DALAM dalam lingkungan 21 - 50 1.1.2 Menamakan nombor Menamakan nombor 16 hingga 20
LINGKUNGAN
2 50
(6 10 Jan
16) I-THINK:
(CIRCLE MAP)

1
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
(murid berupaya untuk ) ( murid boleh..)
(murid dibimbing
untuk)

1.2 Membilang nombor 1.2.1 Membilang secara tertib menaik Membilang nombor 21 hingga 30
dalam lingkungan 21 -50 1.2.2 Membilang secara tertib menurun secara tertib menaik
1.2.3 Melengkapkan urutan nombor Membilang nombor 31 hingga 40
secara tertib menaik secara tertib menaik
1.2.4 Melengkapkan urutan nombor Membilang nombor 41 hingga 50
secara tertib menurun secara tertib menaik
Membilang nombor 21 hingga 30
secara tertib menurun
3 Membilang nombor 31 hingga 40
(13 16 Jan secara tertib menurun
16) Membilang nombor 41 hingga 50
secara tertib menurun
4 Melengkapkan rangkaian nombor 21
(20 24 Jan hingga 30 secara tertib menaik
16) Melengkapkan rangkaian nombor 31
hingga 40 secara tertib menaik
Melengkapkan rangkaian nombor 41
hingga 50 secara tertib menaik
Melengkapkan rangkaian nombor 21
hingga 30 secara tertib menurun
Melengkapkan rangkaian nombor 31
hingga 40 secara tertib menurun
Melengkapkan rangkaian nombor 41
hingga 50 secara tertib menurun

2
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
(murid berupaya untuk ) ( murid boleh..)
(murid dibimbing
untuk)

1. NOMBOR 1.3 Menentukan nilai 1.3.1 Menentukan nilai nombor dengan Menentukan nilai nombor dengan
BULAT DALAM nombor dalam kuantiti kuantiti yang betul
5 LINGKUNGAN lingkungan 21 - 50 1.3.2 Membuat perbandingan nilai Membandingkan nilai nombor besar
(27 29 Jan 50 nombor atau kecil berdasarkan bahan maujud
16) dan tanpa bahan maujud
I-THINK:
(CIRCLE MAP)

1.4 Menentukan nilai 1.4.1 Menentukan nilai tempat (sa dan Menyebut / meletakkan digit nombor
6 tempat sehingga 50 puluh) pada nilai tempat yang betul.
(5 7 Feb 16)

7 1.5 Menulis nombor 1.5.1 Menulis nombor 21 hingga 50 Menulis semula nombor dengan teknik
(10 15 Feb dalam lingkungan 21 - 50 dalam angka. yang betul
16) 1.5.2 Menulis nombor 21 hingga 50 Menulis nombor yang disebut secara
dalam perkataan spontan
Menulis semula nombor dalam
perkataan
Menulis nombor dalam perkataan
berdasarkan simbol nombor

3
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
(murid berupaya untuk ) ( murid boleh..)
(murid dibimbing
untuk)

1.6 Menggunakan 1.6.1 Menggunaakan kalkulator dalam Menekan nombor yang disebut pada
nombor lingkungan 21 kehidupan seharian. kalkulator.
8 50 dalam kehidupan
(17 21 Feb seharian.
16)

9
2. OPERASI 2.1 Menulis ayat 2.1.1 Menukarkan ayat matematik Menulis operasi tambah dalam bentuk
(24 28 Feb
TAMBAH matematik bagi operasi kepada bentuk lazim lazim dengan betul.
16)
DALAM tambah
10 LINGKUNGAN
(3 7 Mac 16) 50 2.2 Menambah 2.2.1 Menambah 2 digit dengan 1 digit Menambah 2 digit dengan 1 digit
sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula. tanpa mengumpul semula.
11 I-THINK: dalam lingkungan 50 2.2.2 Menambah 2 digit dengan 1 digit Menambah 2 digit dengan 1 digit
(10 16 Mac (BUBBLE MAP) dengan mengumpul semula dengan mengumpul semula semula
16) semula Menambah 2 digit dengan 2 digit
2.2.3 Menambah 2 digit dengan 2 digit tanpa mengumpul semula
tanpa mengumpul semula Menambah 2 digit dengan 2 digit
2.2.4 Menambah 2 digit dengan 2 digit dengan mengumpul semula
dengan mengumpul semula.

4
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
(murid berupaya untuk ) ( murid boleh..)
(murid dibimbing
untuk)

2.3 Melengkapkan 2.3.1 Melengkapkan operasi tambah Melengkapkan operasi tambah dalam
12 operasi tambah dalam bentuk ayat matematik bentuk ayat matematik
(17 21 Mac 2.3.2 Melengkapkan operasi tambah Melengkapkan operasi tambah dalam
16) dalam bentuk lazim bentuk lazim

13
(31 Mac 5
Apr 16)

16 3. OPERASI 3.1 Menulis ayat 3.1.1 Menukarkan ayat matematik Menulis operasi tolak dalam bentuk
(7 11 Apr 16) TOLAK DALAM matematik bagi operasi kepada bentuk lazim lazim dengan betul.
LINGKUNGAN tolak
15 50
(16 18 Apr
16) I-THINK:
(BUBBLE MAP)
16
(21 25 Apr 3.2 Menolak sebarang 3.2.1 Menolak 1 digit daripada 2 digit Menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa
16) dua nombor dalam tanpa mengumpul semula mengumpul semula
lingkungan 50 3.2.2 Menolak 2 digit daripada 2 digit Menolak 2 digit daripada 2 digit tanpa
17 tanpa mengumpul semula mengumpul semula
(28 Apr 2 3.2.3 Menolak 2 digit daripada 2 digit Menolak 2 digit daripada 2 digit
Mei 16) dengan mengumpul semula dengan mengumpul semula

5
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
(murid berupaya untuk ) ( murid boleh..)
(murid dibimbing
untuk)

18 3.3 Melengkapkan 3.3.1 Melengkapkan operasi tolak Melengkapkan operasi tolak dalam
(5 - 10 Mei 16) operasi tolak dalam bentuk ayat matematik bentuk ayat matematik
3.3.2 Melengkapkan operasi tolak Melengkapkan operasi tolak dalam
19 dalam bentuk lazim bentuk lazim
(12 - 16 Mei
16)

20
PKSR 1
(19 23 Mei
16)

21 4. WANG 4.1 Mengenal mata wang 4.1.1 Menamakan wang kertas RM50 Menamakan wang kertas RM50
(26 27 Mei SEHINGGA Malaysia
16) RM50

I-THINK:
(CIRCLE MAP)
22 4.1.2 Mengenalpasti wang kertas Mengenal wang kertas RM50
(16 20 Jun RM50. Mengecam warna wang kertas RM50
16) Mengenalpasti wang kertas RM50.

23
(23 27 Jun
16)

6
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
(murid berupaya untuk ) ( murid boleh..)
(murid dibimbing
untuk)

24 4.2 Menentukan nilai 4.2.1 Menentukan nilai wang syiling Menentukan nilai wang syiling 10 sen,
(30 Jun 4 Jul wang 4.2.2 Menentukan nilai wang kertas 20 sen dan 50 sen
16) Menentukan nilai wang kertas RM1,
RM5, RM10 dan RM50
25
(7 11 Jul 16)

26
(16 18 Jul
16)

27 4.3 Menyelesaikan 4.3.1 Menyelesaikan operasi tambah Menyelesaikan operasi tambah yang
(21 25 Jul operasi melibatkan wang yang melibatkan wang melibatkan wang
16) 4.3.2 Menyelesaikan operasi tolak yang Menyelesaikan operasi tolak yang
melibatkan wang melibatkan wang
28
(4 8 Ogos
16)

29
(4 8 Ogos
16)

30
(18 22 Ogos
16)

31 4. WANG 4.4 Menyelesaikan 4.4.1 Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian
(25 29 Ogos SEHINGGA masalah harian melibatkan nilai wang melibatkan nilai wang

7
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
(murid berupaya untuk ) ( murid boleh..)
(murid dibimbing
untuk)

16) RM50 melibatkan nilai wang

32 I-THINK:
(2 5 Sept (CIRCLE MAP)
16)

33
(8 12 Sept
16)
34
(22 27 Sept 5. MASA DAN 5.1 Menyatakan waktu 5.1.1 Menyatakan setengah dan suku Menyebut dan menyatakan setengah
16) WAKTU dalam unit jam dan minit berdasarkan muka jam dan suku berdasarkan muka jam
5.1.2 Menyatakan waktu dalam unit jam Menyebut dan menyatakan waktu
35 dan minit dalam unit jam dan minit
(29 Sept 30 5.1.3 Menulis waktu dalam unit jam dan Menulis waktu dalam unit jam dan
Okt 16) minit (setengah dan suku) minit dengan menggunakan setengah
dan suku
36
(7 10 Okt
16)

37 5.2 Menyatakan bulan 5.2.1 Menamakan nama bulan dalam Menyebut nama bulan dalam setahun
(16 17 Okt dalam setahun setahun
16)

38
(20 Okt 16)

39
(27 31 Okt
16)

8
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
(murid berupaya untuk ) ( murid boleh..)
(murid dibimbing
untuk)

PKSR 2
40
(3 7 Nov 16)

41 Menamakan nama bulan dalam


(10 16 Nov setahun
16)

42
(17 21 Nov
16)