ARAHAN Soalselidik ini mengandungi 150 pernyataan.

Bermula dengan nombor satu, rekodkan jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan menggunakan kaedah berikut: Jika pernyataan itu menerangkan diri anda, hitamkan nilaian yang mengandungi huruf T (betul) Jika tidak, hitamkan bulatan yang mengandungi huruf F (salah) Untuk keputusan yang lebih bermakna, sila bertenang dan ambil masa anda. Tentukan anda jawab semua soalan. SELAMAT MENJAWAB SOALSELIDIK PERSONALITI 1. Selesa mengenai memberitahu apa-apa yang orang ada lain

dalam

fikiran saya.

2. Lebih suka bekerja dengan ideaidea dari bekerja dengan data dan benda.
3.

Suka melakukan sesuatu mengikut saya sendiri selamat dari bila mengikut saya tahu

cara

struktur yang telah ditetapkan. 4. Merasa saya. 5. Suka menghadiri secara di majlis-majlis kritikal kawasan apa yang keraian dan keramaian. 6. Mengkritik 7. Selesa sahaja bahan yang saya baca. tinggal tidak mempunyai ramai jiran tetangga. 8. Selesa dalam mengahadapi situasisituasi baru. orang yang saya percayai berada di sisi

9. Tidak mudah mengaku kalah bila berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit. 10.Seringkali mengelak dari bertanya kerana takut akan salah. 11.Ingin menganggap pemimpin. 12.Suka menolong rakan-rakan yang mempunyai masalah peribadi. 13.Memerlukan sanjungan dan pujian dari orang lain untuk mengelakkan diri dari rasa tertekan. 14.Suka kepada kerja-kerja yang mempunyai struktur yang jelas dan sistematik. 15.Ingin supaya orang lain melihat saya sebagai orang yang amat berjaya. supaya diri orang saya lain sebagai

16.Tidak ahli

segan-segan bila

meminta menghadapi kritikal

pertolongan dari rakan-rakan dan ahliprofesional masalah. 17.Mempersoalkan lihat. 18.Selalu membuat keputusan sendiri tanpa meminta pendapat orang lain. 19.Mengelak dari membincangkan perkara-perkara yang mungkin akan menyebabkan orang lain marah. 20.Suka memberi ucapan semasa berada di dalam kumpulan yang besar. 21.Suka memikirkan masalah-masalah yang rumit dan berat. 22.Suka memendamkan perasaan saya dari diketahui oleh orang lain. secara setiap perkara yang saya buat dan

23.

Tidak suka terikat dengan jadual

yang tetap untuk aktiviti-aktiviti masa lapang. 24.Sanggup dimulakan. 25.Merasa keadaan.
26.

tidak

tidur

untuk

menyelesaikan kerja-kerja yang telah tertekan apabila

memikirkan saya tidak boleh mengawal Suka membuat keputusan-

keputusan penting bersendirian tanpa berbincang dengan orang lain. 27.Tidak sampai hati melihat orang lain dihukum walaupun ianya telah diadili. 28.Ingin supaya orang lain bersimpati dengan masalah-masalah saya.

29.Selalu saya sendiri.

mengawal

tindak-tanduk perasaan penting

tanpa

memikirkan adalah

30.Beranggapan

mempunyai pekerjaan di mana orang lain tidak berupaya melakukannya. 31.Tidak merasa janggal meminta kembali barang-barang saya yang telah dipinjam oleh rakan. 32.Suka membaca buku-buku falsafah dan psikologi. 33.Akan datang dan pergi mengikut sesuka hati saya. 34.Cenderung menyebelahi pihak yang mendapat suara majoriti. 35.Percaya bahawa orang lain melihat saya sebagai seorang yang peramah.

36.Lebih

suka

berdamping

dengan

orang-orang yang intelek dari orangorang yang praktikal.
37.

Tidak

banyak sesi

bercakap perbincangan

dalam dan

sesuatu perbualan. 38.Merasa

seakan-akan

berminat

kepada semua perkara. 39.Akan menyelesaikan sesuatu kerja sebelum memulakan kerja-kerja yang lain. 40.Percaya membuat 41.Lebih daripada saya. suka menjadi ketua dari menjadi pengikut. bahawa sesuatu kerja orang lebih lain baik

42.Suka memberi pertolongan kepada orang lain walaupun saya tahu orang itu merasa tidak selesa. 43.Selesa lain. 44.Suka kepada aktiviti-aktiviti yang memerlukan perhatian dan tumpuan yang terperinci. 45.Mencuba bersungguh-sungguh dalam melakukan apa-apa sahaja kerja. 46.Meradang apabila semua kerja yang saya buat tidak menjadi. 47.Berminat untuk mencipta idea-idea dan teori-teori baru mengenai orang lain manusia. 48.Tidak mengharap membantu kerja-kerja saya. menceritakan masalahmasalah peribadi saya kepada orang

49.Suka lain. 50.Mudah kenali. 51.Suka

menerima

pemimpin

orang

memulakan

perbualan

dengan orang-orang yang belum saya menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi melalui kajiankajian dan penyelidikan. 52.Berdiam diri bila ada ketua datang menyelia saya. 53.Merasa gelisah jika tidak ada kerjakerja baru yang boleh dibuat. 54.Akan meneruskan kerja-kerja yang susah walaupun hanya terdapat sedikit harapan untuk berjaya. 55.Rasa tidak puas hati dengan apa yang saya telah capai.

56.Suka

membuat

keputusan-

keputusan untuk kumpulan.
57.

Suka meminjamkan barang-barang mendapat belaian yang kasih saya

kepunyaan saya kepada kawan-kawan. 58.Jarang sayang inginkan. 59.Ada membuat jadual makan dan tidur yang tetap untuk setiap hari. 60.Suka menerima hadiah-hadiah dan anugerah-anugerah pencapaian perolehi. 61.Selesa memberitahu orang lain mengapa tingkahlaku sseseorang itu menyakitkan hati saya. 62.Suka menganalisa personaliti orang yang saya temui. bagi yang setiap saya cemerlang dan perhatian

63.Cuba autoriti.
64.

membebaskan

diri

dari

dikawal oleh orang-orang yang ada Tidak akan melanggar peraturanyang telah ditetapkan

peraturan

walaupun saya tidak bersetuju dengan peraturan itu. 65.Cenderung untuk bercakap lebih banyak dari orang lain apabila berada di dalam kumpulan. 66.Suka abstrak. 67.Suka menghabiskan waktu petang seorang diri dari duduk bersama kawan-kawan yang lain. melibatkan diri dalam perbincangan mengenai idea-idea yang

68.Selalu rancangan 69.Boleh jangkawaktu

mengubah dan

rancanganyang satu tanpa

aktiviti-aktiviti dlaam panjang

telah saya tentukan. bekerja yang

merasa letih dan jemu. 70.Rasa bersalah mengenai beberapa perkara yang saya lakukan pada masa lalu. 71.Akan tertekan. 72.Merasa sebahagian membantu masalah sosial. gembira besar menghabiskan masa saya masalahmengambilalih keadaan apabila suasana berada dalam keadaan

menyelesaikan

73.Merasa

perlu

bagi

saya

mencurahkan segala yang terkandung di dalam hati saya kepada orang lain. 74.Menyusun idea-idea dan pemikiran saya dengan cermat untuk dalam sebelum mencapai sahaja memulakan perbualan. 75.Mencuba kemenangan apa-apa

aktiviti yang bercorak pertandingan. 76.Selesa bertanyakan arahan-arahan ketua yang kurang jelas. 77.Suka berkaitan 78.Suka melibatkan dengan membuat diri dalam yang falsafah yang perbincangan-perbincangan masayarakat yang ideal. kerja-kerja tidak melibatkan arahan. dan pendapat orang lain. Persetujuan

79.Meminta pendapat dan persetujuan orang lain sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. 80.Suka kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang lain. 81.Percaya bahawa menjadi seorang yang intelek adalah amat melayan penting fikiran dalam hidup saya. 82.Saya saya. 83.Selesa dalam menghadapi situasisituasi baru. 84.Suka berdampingan dengan orangorang yang rajin bekerja. 85.Merasa diri saya gagal bila orang lain membuat kerja lebih baik daripada saya. menyendiri

86.Bercita-cita 87.Sukakan 88.Selalu

menjadi

pemimpin mana dari

sesebuah kelab atau organisasi. binatang meminta seperti kepastian saya sukakan manusia. orang lain bahawa apa yang saya buat dan katakan adalah betul.
89.

Sentiasa

menjaga

ruang

tempat

kerja saya supaya kelihatan kemas dan teratur. 90.Melihat diri saya sebagai seorang yang bercita-cita tinggi. 91.Benci kepada orang yang saya tidak sukai.
92.

Selalu

memikirkan mengenai

jalan-jalan bermacamPolitik dan

penyelesaian ekonomi.

macam masalah sosial

93.Melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri tanpa yang memikirkan diri saya apa lebih yang orang lain akan kata. 94.Mendapati banyak orang lain. 95.Merasa selesa walaupun bertemu buat kali pertama. 96.Suka menulis ulasan kritikal mengenai buku-buku dan artikel-artikel yang saya baca. 97.Tidak selesa bercakap di hadapan khalayak ramai. 98.Tidak lama. suka tinggal di sesuatu tempat dalam satu jangkamasa yang bertolakansur mengenai

sesuatu perkara berbanding dengan

99.Akan meneruskan kerja-kerja yang menghadapi 100. saya 101. 102. lain 103. kebuntuan, bahawa walaupun kehidupan tidak orang lain telah menarik diri. Merasakan sehari-hari adalah

menggembirakan. Selalu mempengaruhi orang lain Percaya bahawa menolong orang adalah lebih penting sanjungan dari dan supaya menerima pendapat saya.

menolong diri saya sendiri. Memerlukan pujian dari rakan-rakan untuk merasa gembira. 104. Merancang dengan teliti segala matlamat yang ingin saya capai di masa akan datang.

105. orang untuk 106.

Merasakan lain selalu mencuba Lebih

bahawa dengan

kejayaan saya lebih kerja-

mendorong

bersungguh-sungguh. selesa membuat kerja yang ingin saya buat dari kerjakerja yang orang lain suruh buat. 107. Berminat mencari sebab musabab manusia. 108. masa. 109. Merasa perlu bergantung kepada yang saya percayai bagi pemimpin Selalu diri bertindak saya mengikkut setiap keyakinan hampir mengenai tingkahlaku

membentuk nilai-nilai hidup saya.

110.

Merasakan lebih selesa bersama

orang lain tidak dikenali dari duduk seorang diri. 111. Suka memikirkan sebab-sebab dunia bila berlakunya 112. 113. 114. Selalu masalah-masalah merasa bimbang

serta cara penyelesaiannya. bertumu dengan orang lain. Suka membuat sesuatu hanya Cuba menyelesaikan seberapa kerana ianya berbeza dari yang lain. segera buku-buku dan majalah-majalah yang mula dibaca. 115. Merasakan yang diri saya patut kerana melakukan sesuatu dihukum

yang salah.

116.

Suka di

kepada mana mesra

aktiviti-aktiviti saya dan bertindak mudah

kumpulan 117. lain. 118. 119.

sebagai pengarah. Mudah membina persahabatan dengan orang Merasa kecewa bila orang lain Merancang semua aktiviti-

tidak menghargai diri saya. aktiviti supaya ianya dapat dijalankan dengan lancar. 120. Mempunyai keingingan yang tinggi untuk lebih berjaya daripada orang lain. 121. Agak mudah marah berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain.

122.

Memperuntukkan

masa

yang

agak banyak bagi memikirkan masalahmasalah yang rumit. 123. hak 124. Percaya yang saya mempunyai untuk menentukan sendiri apa

yang ingin saya buat. Lebih suka meminta nasihat dari orang lain dari cuba menyelesaikan masalah saya sendiri. 125. Merasakan orang lain melihat saya sebagai orang yang mudah di dampingi. 126. Merasakan yang diri saya lebih membuat dengan kerja-kerja rakan-rakan berkebolehan pentadbiran 127.

sejawat yang lain. Merasa amat sukar memberitahu orang lain mengenai diri saya.

128. 129.

Ingin Bila

mencuba saya membuat

sesuatu sesuatu

sekurang-kurangnya sekali. keputusan, jarang sekali saya akan mengubahnya. 130. Percaya bahawa diri saya mempunyai 131. Suka lebih jika banyak masalah untuk

peribadi dari orang lain. saya terpilih memegang jawatan yang mempunyai autoriti. 132. orang 133. Percaya lain bahawa saya kebanyakan temui boleh yang

menjadi kawan kepada saya. Ingin supaya diri saya difahami dan diterima oleh orang lain.

134.

Bekerja lebih efektif mengikut

jadual yang telah saya rancang terlebih dahulu.
135.

Suka memenuhi masa lapang saya

dnegan aktiviti-aktiviti dan kerja-kerja yang berat.
136.

Suka

kepada tidak kira

perdebatan sama ada

yang saya

hangat 137.

menang atau kalah. Suka membaca buku-buku yang membolehkan saya mengenal diri saya dengan lebih baik. 138. betul 139. Berpendapat bahawa apa yang dan apa yang salah adalah

ditentukan oleh diri saya sendiri. Tidak akan memulakan sesuatu kerja bila saya dapati orang lain tidak berminat untuk melakukannya.

140. 141. 142. 143. masa.
144.

Mempunyai ramai sahabat dan Suka berbincang mengenai

kenalan. konsep-konsep dan ide-ide. Merasa sukar untuk berinteraksi Merasa yang suka bosan stabil hidup di dalam denganorang yang baru saya kenali. keadaan Tidak sepanjang sesuatu

membiarkan

kerja terbengkalai tanpa mencari jalan penyelesaian segera. 145. 146. Takut akan kecewa dalam mengharungi hidup. Suka kepada kerja di mana saya tanggungjawab penuh mempunyai

untuk menyelia.

147. 148.

Suka melawat jiran-jiran Akan meminta

dan

kawan-kawan saya yang sakit. pertolongan rakan-rakan sejawat yang lain apabila menghadapi kebuntuan. 149. Rasa kecewa bila ada sesuatu mengganggu perjalanan perkara 150.

rancangan saya. Ingin diiktiraf sebagai seorang yang berpengaruh.