Mayo 1982

C- e:&~Y. -

SUMARIO

EDITORIA;W INFORNlACION BINDICAL

- LOS MARTIRES DE CHICAGO

- PULSO SINDICAL

- l. BABE UD. CUAL ES EL SALARIO MINIMO?

- MAPUCHES DEFIENDEN SU TIERRA

ECONOMIA

- 11 ES'rAMOS TOCANDO FONDO" CULTURA

- ENTREVISTA: ILLAPU Y EL CANTO NUEVO PANORAMA LATINOAMEIUC,;NO

- GUAT~aLA : EL TERROR Y LA RESPUESTA FASCISMO CORRIENTE

- RECUBlJTO DE LA REPRESION EN un If:SS CARrAS DE LOS LECTORES

UAYO 1982

1

EDITORlAL

:Lo6t:~,Ei'S.EijS!dOiI'I!'!l d.1)1 ,m~ elllte'I'O (lQ~!III!ilr;!1:I:1I0illl: w;t. nlHHI'~ ~lm01'o del Kayo. '!S'~t9 t!3I@~.II:fU'i pl1o.vl(!,UI P'!l1'~1 ~e:mli .. ' !al' 'lUI lI'a,llRMe' &e :fi_I!l:e:!l! tot'~j!J ll,1:c!hatEiI Q'O'llim:CHill!J ::1' l!~t'l;'QCleiil:os',., & ti:fQ\t'Elnties pd.!:!'!!:!:! :~ ~Q'n:'liib:e:D~8H eonree;U!lIriiClIB ~oc :li.!!1!!l'ElQI dal:IIHfi .. toal1'O'!i!' '~i!llbaj i!!1i:l'O;,!;,ll:EII sem.en enlL!:i l't1IliI:dil, ~it', lo.!ll mli!!i!!l.ti~ ~de,lJl's ':p!Jl~~ ~:t'{!II:!.,tQ c!!! 10':EI m1!!~Q!! e~~~aEu el_'!lirbtI.~ijiD(l ~

l~!! 'triilll!lil:l'D:;t.O[l~·l~1iI1 ;y ~d!GI:!Qs: a;uv. lil.l!ll 1n,te'JH!!il'!!,!!!~ :51~1 una, l\I!~~i!lcoll!1,YJlst\fi.r 'li!! WI:!:' :'l lliQn ct'lL'Il! m:I .. ~~iil~ ~~I ~1Ii1'ltilQ11!! '1J ilFCpuO ,~alon'6:miOlO' '~ !!lo~:lL!l1 ..

L\l'Cl1'I,~!UI!!!; PQ~ l@l.:~·",;jPiQ! la e::z;plgjj:ac1iO:n. clSlpi,t!ll:l!!itEl, POl:' D,ljnBtr~ lmiBI lilf.!!llil:l'lo,a, :I'l,~~?D'1 :!!I'U!. m11i6~:1al, ~m, BI~l~ tabe'tO:!l,,~ ~ m;uliillil'(lIl'a, Id~ 1!!l!1l1 ~lOndB'!ii 1;S~:Ii'!l!!dij" 11:ti1J!:'>e:I! d.~llLo~ il.p8,t1l~9!! ~i! IiQCl"'edal~lde 1.o!lI;I!!II'b~~llIdol'e!;! '$ detodio tal plJ;e~ '})l!()'~ ESltEII!!l (Jloll:l\ilUil'Ei'~!liSi esdl!!l~~lm.iil!'d~;11 d.EI g,t'1!lllc/1Q:9 'ff,ldll!~r~~ll ;J' llI:ilC~UiQ1:Q'i:l~ .:El'!:I I!:!L (la!~Q- bij~:1fi1 lEi rutol'i!!liUl:f:bll:tl''III:'' lQ~ ~i!i;bi!i.~adojlla,!!s"r,en ~~a,c.au.o:tg[uuilY m!!.·sEl":!J'6J~ fI@W~ t~d.cI \a~o 161 f~~ms mAslbJ;iut;,ill J' dfl:!ipr1i1!i{l,ad:a de Iii!! ;o~lQt:alip;:L611l. cl!Ipit:!l!l:!;fI'" t'fl,;: ,el !~;5!d!lliEIIQJI QIJ!,I;! llIi.tenti!! deteI:1!O'I' ,1[1: !f!e~'!l' .;, .. fu.~,B'O til: 1.'U'H ¢h~ ale lO;;!liUi~1b~~l'l!., lI;:¥~ tu.e .~l!l. '~~p9hol '!lllil Chile; qU!!:! .6>8 dlli el gol,pe Il~ Ealt;~ldQ de 1:9'7.3 if! !illre!1tl~'B !9:!!ng~Fiot'l~s.:l~ mtW1 ~.Il' to.['.ro.r QUill! GlOIliCH:l'll a'Uldatgd!!!~ m ,Uc:,tll:tlQ:!t' li1m:l~bli!t

3

.

!'I1guwda, 19B deiii1grdQII ~l. !'i'lI :J ~O laa ClI10111 ~o' ~1I1 _, 1U'Ji:"81.1" b9,do, f!l1 PW S 'lmll lClJ:'lu13 llo0Dlll1l11cD gJliU! IfIla~ Ii 10 .bmUU!l!I, mS;V'o1"b. de, l~polJla,ci6ll.. Son, dEHI]lcdl:d(1!I 4(l o,WI II.uP,plo!)", a1.entD'S del miles de,tl'alu!j6dJO),lIilB, se oiel"r-ml 1,!JiI) rUl!cntu do tr,lIba;4o, gul'ebllq, !!lentilnEires de ilIdluiElt.r:laa. ~l mnrlO6dlll Interno l!iii'! lnVIlditto ~:r IlI!\!:lcluc'li:tlfI eJ.·elJOl'8idOII fill 81 iI!I;:z;tl:'&J:I~el'O qn!! 1I!l.:t.e1! ~od!1Gta 1<'1 illdus'tria '1:J:.Il'Q :!.Oll~l" &,9' (l'l'~![,lNiin enll L:lalfill. lie ~GIi 'JI 11.-. ~111e'J:'8:U!.S.de.!:I ~ S'I;I :r.e prBIil IlII 1 ~B: t1i"ttl'tl!'C'1!I1 ~lDJIle,ado,D 'Jf a amplill1.nI!lIS'I' ~ loS! Il~quetl:oill '3 =etiI!UOB n;pruin'loll. II 1(1,11 tlii.~-mH 1 ca:m1!QDel:'Qs I (I 10,13 1titale<:,tulilleli I :prDJ:'a ii11rn81eol ~ tiaoDiLcClirJ,

no I!IU OD~t.r'lf.1on v1.!\I'loll(lae :po,pulares, sa pl"1 !'litiz8 111 edUQ~lDiol!l, I,B dllll\. lLl!Il Pl'iJ "I 1 D16.!l II trAMtOl'm6lldiol!!1G liD Ile~0010B 11l~r9t11tOiil }l.b'D 1081 arsrn!esl alall'ea ~1n1il1el:lili'Q!I.

Pa~ , .11wpol:l!l!l' !!o;t,~ llo1£t;1allli!lllt1nilo1oD!Jl .Pino ...

Clbat cont:lLnifrB liIonla l'epl'eld6n. IlllP ag:tell~10'De'l!. Is l'iillegli.iI:liQ.D(H! ~ lu: pL'obl'blcicll.lii'J !lei JJipeBo Ill. :pai[ltl lu tOl"tl:lll!'SB

'3 1m. as!3!]1nato19tl uno de los 1t1l,S! 'ho:r.:r.'~lIdCl:S1 y b.r~'te1a~ 'fl:fl a1 de' TU:C.elIla·l .T;!.J:III~na':'1' .iT'(lsillllHlte dE! 111 AlfE'l.

Loa tl'.nbD j"Bdo.reBl IilhU~ito 81.n I:IllIIblirso nD !lIB Q!l'olen Qaniati!U' n1 liI'mo.rlislIifl-r., Be Cl1'B.lI!i!dllan y 1I.1chi1:n w:lltltri~m(l;D'te ;ilmto all pll-~blO!" "_1 II;QC3IO 10 d;emUl!str-lUl In Ir.l'lI<Jl!JEtS hul~ gfls '!7Il'lSaniz.adas en 1951 ,'1 1982 POl' los IlliiPUOB del Q'l)b:u .,

191 o'!it"b~!l.1 po,r 1011 trobD~'lld.o:re8 de la ind.ll.-!!Iurh tezi:1.1" CI.tlw;t.rW'l.Q t6!D.. Q !,lc;r·6 '1 c~z,gdtl ~ del llLeWil 'I' de lQB pilsr to,!! l IDtt!IU!1 .,!:'IiI!mrIlI'tl ate 15. ecDCiinolllla,.,

ilil1. piulblo, bill p~ot~1! '1;.1lido Ill!! G hgm~Dtl!l e:!l lu 1ilI1!!- 11,s,s 'Y ~ e h~~nf 1:' enta de :1:'11 !l1l~l ~1IiJJl!!.,t'!C' a lI.ifls t'u.uZ,901! J!:'epre.!ll'ves (lel l:'&rs:1Iiie-Ii.'. B:i:i, 91.1 QOlIIIb;l:te aiHln 'I1'(I~ DS ~~aidido llttl~M 'Il'1a,jBII!I y Dlle;'lIS r'O'~illiB'Si d lu:cha~ iUpI'OIl'S .em! IJ .tIlGlt1pllHl lmRnIlJ:liHl ~ue no eSIt6 d!.ilptlDSto e lSs:gUiJ;l' sopo"t'81IJd:o "1 IUIt! 1'61- e~el tl:!1 ,6 W!lI!t'OiQ-Hli! 81 tirano'.

Los db:!] ;)l lDll lCfUMl!lveniderOI3 sedn 4e' eW'~e'n .. tin:den'tos m'l!I inteul'!'Oi'i t l1li9 Sl!I:ll,d,[I,!1 f tIl:! IBi'\l!lilll:leS' 1li1:pI).rt!l·IiI.:~!lI tr'r:i '1,8 lm1~d 'l1 l~ lUlihB FUr!;) l!\eC{lD~w,JIJ'CBr b '11be;rt~d y ls dlltlEl-' ·(ll!81;1'i.1i!I1~

4

CIon SUo ,itlfla.l1 1 ii:lJJ:g~!i h:oba lUlJOBbe! pueblQ '3 en p».iI:!Ie.t' 1ug.nr lOB t.t'Dbaja:dm"1l1il le~tI'B~ iilt!. !!Qll1.clt!!,r-ldlid combotlva COlli l'os pnebl,os I:'II.! Cub!!. Hi(l8:r,ligu'j El 3s1'!l'adOl!, G.l'l!nBUiil iJ'~uglUJlI, Btil:1v:ls, GQi!I'te!!Uilill~ ~tl8im:\h Rf.l1ti '1 allU ficaos 1GB pl,:l8bl.ps d 1 lII1mdo qllltl :LUOlD,aU POl' lall, ·1nd.e:[l'an~e.tI'a1a

., l1'beH ~'16n""

LD ul1.da:rUi6d, 1IIIDl!'1J1 :J·~te'Ii:tEll "'eo ~'WiI her:lli.E:!~ nOS, ,41.:1 t.od!ili, e'l IIllilRldD h!'lilil eo.nt:t!'1bu111o pClllerolEllrllQl!nfoiil .l~;D"'. !ll'J:'oU,o Cl'glnia'D ':J ~O\=lbi'lUvo del mil~i:J;J1e.llto' tl1nd1u1. Qhllril_ M a.otulll. Ell ElI!:ts l?i'~rl;ll ,!Ie Ma}fS! ]..!IiU \!'Oi:ln dfI los' tNfb!i" jai!Q;rolll! eb11enos E1leBilZ;Blrlln. tDUI 'V~" :ill'S t8m'blbp.all~ ~g.re.'" deotlU' '9 IiJQllo:l..tlU' lei I!GUdlJ:ddod d!l It! tllaS<9 Obr.'6J:'.IJ !!IIDI

1011 pa_bes !!OCliil1i11t s ., up1tal.:ifita8., de l,otl }'lP!se,!! del\t;Q.r~l:Ilu.l6doSi 'l ,gil 'ilia .. de MI:I!:Ir1!,ollQl' II", tOQ1Hl 1,1),9 Qtll! 'lm':'ba:n (!Ol}~,!! ,ill :impe.ciaI1tm1J;1'1 el .£'~~1amD '9 el i:1D,SCI:1IiiO.

~VI:'iA. BL mmmm DEi lolA yO.1

'iVIVlJ IJI SOL:rnAR!.D.!\D !l'lTERN1i,C!OliIlL:1

CQIa!HE jJXilERIOR Dr!: Y ClDT SBint; llenia" H! i1e IC£lJ'Q de 19'5:2 ..

5

ao,mo, ~liI&rnGiie Ql 10181 mil'~il'~11 4,1}, Chi .. c:.S}O l'epl'O duo1lD.o:Ei 'I' ~t1. vlulI1b15n ~br,,~bda ~ 18J c.1'6aia'!l dei lQ.9~! Mard ",=:1:- 1/lIJ,'-.'it,ii 811 1:J,1I11C.r dQ ::!loe hQo'hO'!i 'Em: New YOl'k t p\:lbU,ciil(1,a en ":til No don'" de BU.i:lQlli: Airll'i3 ~t 12 d., 11.1'G1t'0I da' 1MB., Eo inli, 'b,!!U,ill PJ<'o:!IIIi!, 'MIlIl:'t-:t. iflGIJDl' .ttl ~ ill 1,osl :d:lvlS;e:o.tu Olll!'6:It'Q,!) MI QhiG~go ~,oll:de,Mldos a lQi h.iJil"Cl!ly·tJ,'9~1 1m, CUIIId!ir;o i:l!.& EEtm' en (IS'S ,~poG.ajo 'i!od.o 8110 n,C1 'l:iap&,rIM.d.o \l'91.:td,e~~ fill CO:ri~ 'lira,do • .m. hboe Z 'graB eso:t'1,toL' eub!!nl!i!l ,f'lUi Ilifit"est:;1;go, pJ:'ot~,lt:ico. 51l

oI' 6t!l..1,g~ 'Itl.ttl,U,aaa_ WI'-_ .

,.i.!g I!u,nl'ra 0'D·C:1111

Il!!iilli Ch1t:Ii,lo ,ell! e1 d8 (ionr;pletlil '1 ,Pro'" flillll!o t!Ul!tiul!l:I~ del aC(lnte:olmi'B!lto quel MID o~lio'n. ill b QllIle1l:lrfliH.6n ilie] Pto1illi;e(I:"iJ d:e Maya_ lOll il'llilrtJ:U:L'l1.I!),f;! I!!lQ'll i!e ;g, .eS trill l'EH'Is:cc16f:1.

. ~_ '. So p'.I'oallis:1,6n sl!!lemne, (lJllib1ert~IiI' los f'e;rlQtroll' ii;I}e

florali'l, 1 .to!]1 ~·ijhol(J dellH1G pl,l't:Ld!l1l1os dili l'uto" l!ICeDRJ:li a.D ,BilI:f' 11~!I'Y!!d>ll!EI_ Il1 lllt,Wflib,!I 109 'ii1iiBl'l;~Ci ·1i1l{lJll'Q~~·t8s ;,W!I UIi,lHlm:i116Cb1QID~ ,810 _'Ii _la 1'I,0.r08 ;t! liil ,que pebt' ill.., ,C!I~:l'l'1r ~ e"U" biZG eQt!lill~u" ,en. SUo ~~~1'~' CU-IJ.1',PO' ~.~ibO~!I ·de d1I:'i:B'iii1tEi ',!'Wi'1,18iii'sbiloDldtii'i~D 10131 11l:zl)~ e,i'i,p'E!BIDI!i d." ~u o·ilibe·ll,o !lie ~o·I,"'''!l" !l'U! gel'llollil.O' csfiblBill1lo, c8atE!Ilo.,

ml'l::~ ;r:!'It'Wi1di.o P8;1l',1II 'l,';f:IQite!!,Ib'a~ OO:J1li.t~,fJ lu :ll:Iuar't"l du :I!!EltB 1I)1i~Q!'OQ:I'

Q l!l1l~S de 1.1l laUd!!! II eD, 01 ~,tt!lql.1D !D lSi WdJQS! l'6il!UliQIBi qUQi 'tl'ab, ~,sbli :B ;pes!!:!' lela 111 .huQllIJ.ga: 8,CW!:8.aoSI d.e:habli,r 'O'Omp1»i'll,tllil ''38,111;d""a;Il!' II; 'la:nZJ!iil". cu.aruio DO lSUZflialo,t !,!;!I ibo.1!IbB. (\!'I'1 ta_Uo de Wlilil D;!.il:anol~ 'quel tl!<nd16 ,Oe:!' h1errlj, lal! tilDS: deUn,t·i!tl:'8!!IJ "'Iii 1108 :poUO:tIlOII 100;:15 ii, ~omll.0lt't,o,. Cl'lU!Il:6 de.spu,elij liB -!;Wrt.o ~e Slolli]m§S :'1 1iib!;'16 00 Q't'OISClirlO1lleOtS heli~4a- 1!,rG'Ileil'., ,81, ,~I1.i!i~ QQ1if'o,r-m:o aJ!. "'N~dd!.cto, ,dI,11 ~'UI]!!OI' iQOIlit)eIill.6 ,111m,!) de' tOB 1!e,o-i'l 61 ifi.Iu1B~Hl! ,iJ'ami'll) d~ pdEllC:il'lQ ],!lPQIli.II ,del :l:D.Qll101l, ~ :1\I,1f.jto,.

JIlI.i::ih II di.elDm l!ii! !~r~!I del S;1,u" I' d.i1I&i1e lo~ dia,!;! tr'g1oc!I SID guo l.1bon BccliQli:D!u16 (JI~ Ql'1:!!!!i.Il~lpO!l' lnti1onto~ nlQ 1!1iI1I :lillrp8"~;iI l1·e.r17 10 ,que (lomal C'011'~1 de ,sl,Qrl&l lil(tI:lD'~6 lue-,go li!1 :1LII1,o:!on pelo1p1tl!l,d;1! PQI1: ilJtI,b:ll~ '1HIl:'a .~, :Il;~o Q(J:I. to,E! EEmJ t.~'l clemlU1' 'iii inte,d,e 1J1!!ea~dQ'I" Ide Wl aad'Sla'(j, .. ,

'La RepubH.ol!l! ent;e~a bg 'P-el.eadClI ",'OB ~ U ae.me;'!,9n~ h fI ].(1 dol lobiil' pail!lI g Il,e 1Il:!lJ8 elltull'iiiQ:I,J (l;iJ un D.bagado ben:hc,liOJ, mull ni!\a eM!!!tl'J;'ij:(Ii.ll d.1I I,W_.O llltJl loSp,rO'PJ-Cl9 , _omaa'tlz.l!II. do 11U';UQ J' ailfi:pS.DlGl, :In:U~IIJ:' Id'B abo,. lIollIlJJ ~ont;rl!! 'el pBI10 1:e9C'Wl40.IiD ,1, ... · ~,t'ebatEU!ell ~l c.i'i.'4~1I!1Q lClo1i1 detol QuerpOs hlWSillOS fliJi GJ:'e&al"~ senOl~ll!la 0. rJUI!lSJD.ten1Wnto .. ,

AlCIiJdf·ElDtud!t. 10 Republ,ioa. pair' 01 pe.d:el!" ore/dentel dli! 111, C9~'tB 111mJa! Iii :p(l~ a1 DiC~I~.'O' If16bU-c ¢e 'lIlillil!!1!.BI3IU ~ OUO'~IUl'l 'DQDte!U1~1 86101101" laB :r1''!iIllil1d11tliill del Sill!;! ~.llteSI., ]?Ql" ·0,1 aolil~ Lbd,e Pl'ldmo !lei 18 llobllJo,loa 1I8;u1'oMl M 111Sl 11.0111 ,obSies, aI~ ,piilvl1.S1SJiQiJ 'I COIDICI.ontrento8 gne t!IS1t'lJIliI, 1001 .fI~c1QdI!'lia !ii!.WIlI~ pe:Elisl 14ee'OO:i;'!!liI!!6 'v'lIbrse p!C!I" 11m, D.o:n."'IB~~ t6!li to IH"IiCl,~an.te ~ liB 'QQ'!!fpl:Loidad Ii a.om. 'i!l1"iDie:a:t n8ll:;td.o ita {I1U1 pr.opi1.(I:!I de 11'tIO.s Gloma dQl .f!!jIMt1.emo (1,1} ,loci'! 'orha!im:9'1iill rpB,rg, eJteJ.\'.I1~r ,c'an el e~i'OlillPlo

I:k! IIUIO;O ,CQ II liS! ch,Ugmil dolCili~,dli 'q-iii,IJ ~I!!~':ii! ppib"! 'lfml!.1l!1l'aJ:! Wi. WIi Jl!llia: ~!i!I rli.~6!n. a1:!:!.o, ,Ii lil'liEl ·t.r!l!ll:l'(!'ndae lilI·lIpaIQflEi·c1-cEIDtIJQ,. n '~~ l'.I!o.l' ;no't~d del :homb~al1bil!'a .,,1 llI;l'1ciel!1l.~ ~Uinto c,o:n _ll;oe~bQ O.RCOIlQ' 1lI.flil 1i-1alid6lsl dotl)l!6tlo:o QU(I ~. -, e,ute' pab c'ciliO !9111,YO'

'1 81 ale·m.611l , 1!1!l:lBvo QOilI!O !.I'U In.~\9il1C:i:'''f pi.ll!!ll,ero!l. ,1:1;11 plI.ll't.e, 4$ 111:18 pt"l'li'ile,gilOB en BIDrt'll pl'Oillei3:Q q'\IIBI hn sido una 1bstlilLIJ .• IiI!lD bilU~QUii, mal ~.DMdiII e h!p6cl":1tB III lali:! 91mplBitlefJl " 1)11:195. ~WIIliiDil 93'lidil.

7'

ldel lOla IIJIi, jladeaelD.. de lOB II1lH!l.ilslIlal£ls, 01 mao ~.QLg~~!I.t'!ii'J =la!!l.O b(j'st:lal t:NIb!J~o .• la, ~~mtiI tlJ'lIpr.r!!!i1o-.t1J m1iB~1ft O-I:!,JOI OIll;pD;(J'tl!Q'1!lo Qona1;.!iIite· elllll!eDU6 O~ U.S !&ws,rqIl!iO·tll!1iI 'UI ah1Qa~ t:!il ~nBlt_ _ l!'oClloll1arloiEI Que. le:EI eciboto e! :lllXio10 .• ,

.a i'el'gIOnzados 10.8 'Ji!gO~ ,., te(!llel"o,sos de l~ Y!liIiI3fQ!!,MI b,lrlbll~ los 'o't<~'OiEl, ,l!ODI!ill'~rQ;!l '!;Iy!!UI~.Q 1,g ltill iQjll~,tat~g, 'Igi6Jm,.. bL!Ii!'b1!! ]l,!l:Q 'V::I,gaQ. ,d'II'1 i':I: .. 4gUCl,~ ~ J'1I.i11t' :t!lI~lJ4 ~:l jEP~lHlr.mI,iI.ll~ dol EE!l'tlfild~l~ ,an:cl!!!c.o flu~,1I' r'ImM4Q ,8, l,1!I .d.p].::I.,oIll, :, lli thU:I'llIj,1J 1(J,e' 111 Dalll,till r1o<BI g.ne le' IlInnll,! QU,6 !l.w:! llI'ls's\gio Ide :BU vld,.ai BU'lf8.i'1li1

61 Is 6OciJed:oc. ,Qiiiilillilr;ae,s.

ifl!,ea ~'oe,a lIada! ,HlI balb,i,pn 0:90110, liIBIlU OBttltU:;,OI~ iot~ Qdo.r .f"lill'lII ;/;lIi8 SkU. de.r.,.II1B'DI"I!I:g dl! ofiii!·1illl J' mll!9Qw1&'ofl mI''''' 1;tlf'lil'8.!1,!, p0.1" los QiUS !I,t! p.rete·ria d~ .WIt! ;!lQUS'80:!611 QiOnp.l::'6!tl. qlla 1)0 lluel';' ,Ii! 11W(lb!ilrs1i!I" 110 prEl"tenc ,fie hiiber 1l'~oow;;8:i1o i'iIsteJble!)6r IEll lle1n;o del. i1'!l:J!'rOl!'~ lILod.en 1il~'i:iU;m.!!(J1 (1)01 tG;~.I'Oil!' .soC!.1,!:Il~ IfOc'We~ 1.:I.J!lI' el nO'lllel!9flli bog.tcd,B:t1"CiI fdjllJe !!!!1 ·It'Diilt~Ii,t'.IlI) 88f.11i\!,,rQ!SiC! !iI!!!o,rl,~ f'·.1c,o r!!~i! '.ir lIiIl.':I.,gclS; o!i,~lql' e'l. J~'~d.o.:r Q,BUi.'Ii"iJ' ,'I .rOblWto qual lit11l~UID!bFli. e'.!:'l; b pans. tlItll 1I1U1~,tl:'\o a1,g10 61 liilmdo DUQlllO '31 ~.rlI!D 1m, :IIII;Ilmm.!i;dJ3J(!O qUiii Vi.Ve!'Wl t,a :plaza p,6Ibu.ca a.llnda! llSiQ Iii l'D!,!

pi;1!al:'olJ 'S' hfilblanda COlli 105 ~.oIl!P) -

Yo en dill:kzQ t6:t'rlble'1 .!llI'W'1iel'lan illIllda''II'I;I,el'tm,:IJ en el ilUel elllllllt1.do.s ~n !I'D;),OJ[J,!l:ii1 iblSnCiolh

8

Ii_I, sin qlQ8 ·Wl7aJ mi'fl fl.'mli'O' tin 1091 estufglsil ni .1:166 po:!:!. 'i'.!Jl lB11l deIBlI'illiW~91~ :Il1 d'li! ;I'!m~1.ii. ~p &1 ~epsr't>o soc1all :Ili m:b eDbilg~dll Ci[W'l:tra itl l:iLal!!.brll ,!!e;lOIilI ·'IH.lesll!1 .n:! !!!I'!i! luz' " Oap'!lll'lulI:YE! - p~ra, JLos: t,q:ur:LO!!. !:!.l. gil b.AilI"JIEI~L'I ",I.ifilllS hilo l~ QUfiI M~JI:'Jigie ., patteClEiill, pWil1,o.rO:i!lJ. e,!:! 'Im. liI,tuu:d 00 RilHg/at los: pedu:izoe QlIliIil 3e:l:i1o:EI d.el 'g:lli8. ,gl~f3i:r\!U1dJ;l ~.a·i!i" IUi:bl1me, tI,j;eri!ip'llo' d'!!! a.mol! ill! lOi!ll liL~1IP ru.oeElI alV6!:!!t:>6'.1J11 V!1~!I,~ eQ:n III ,~~I ,q1tii& olleyo, .li.'O",,8u!·(ll~p.8.l1'iIlil ,r·E'idi, ... IIld,.r"}Q'l!'" E:l.lta II,BpibUI'O -lQ~ El;1J1]\... IlOI! e,l cllltill' d,~.l'Imed:Ld~ I'l. 19 .r1IJu.e,Z!Ji1ll nil ,fjl.;{ao s,bi ~s:~a M !1iI;1;Ii t~lIibliS' da' if;! HIHll.cl&:i.,

8:tIi 'll!! desiBu;aldalii'll !:J'l(~us U(lilli '1' li!oleiiC:1S d:.e los Iill,isea 1II,(l1n8r>l'~·cQ~,"

Co!!t'O ,Eotl!S II1IIlI a~~ ijlUi! l!ifI lien 13:1. :mer ,en los BOO 11ls lilE!or1as ro,!jl·olua.1o[llllr1!il 5 del ob~Eu:o QUl\i opec II I!litm tn 9 COil .fInn_ t1O'J:"~Si :I ,1d,g li,epubll!l~nEi 't e;~ul!lba Ii'll !.d. I~l .r~C! 1.~1iJ. lh.e;;8I(I,o 'Ill paiD 1:' IIlIt .!I'U 'O·lIiHI ll'lI:o~l!! }J'OM.II de laido Ull.Elpe:rt~ peraLa \1'!;l,j:~n~.

PMl'Ci 1ji,111incm lu~go '10 6I;ljBE'I"1li GOl'l"IJ,pooZ"a(2) d h'l~ b:lb!;) de, pul1!io:ddrl.d: ~ domi1n10 Que 'el';! !!J.ll! du;lfl s=-al'So~ e<l e~'dit(! ~Ile· ,i'lst1miUl6 la. c.re.9clon de for tam,s Q (l(l 100li'il(HI ~ lSi ;l!.nm1gr.oc16n ,deso.r.miJi.ails I " 1.8 holsa~a de loa d:fl'"QCiilp94,o9 Ide le gUel1'l'IlIll 1l16ptl.es:tolll' ~1~e" POl' GQ~"!l~n'B~' ,lnI bl.en6:E1Ii;Ell' :J pO.r l,E! afie;!,on fatal aiel q'ue Wi 011110 lti e:B~l!r:J te li~yirlCiIii .1nt'e.re!O,tl!l! lmpurOil' Q'u'e nac:en dOl llI'lIa,.,

:Oa IlL'rW !I.pgc.1''ble,!ii J:.d.efl :~iElI!III:!IO'~Uil 'lUI a o:nviJ:!,t:15 L8 l:'IJP'iWU~oI!! 'ellwD Ji1i:1I"HUlqll:!,.. d!1s~ul,pdlli~

LG!'E1 imd.,g,='iI:ntlBfI eUI'Op,eoe denW'iDbrtvo (lQ:I1lN)I!l!I:lVlilda. b-l'! 19a ~le'a quel C£'El·:!.§D hi!!llile'li" ~jadQ, '1!il'8IS cl;inn BU 1;;;t.. ~'n1'C~ lI~1;d-lli (;I).,

El rm'l()Oll:' d.el,o,s t.ri;lb~j,ad~es del ;p.t;Ili:s ill ve~liIe 'v~t.irwl\Hi' d.e ltl, ~"'Q.d'(!;I1g Y 1,D d,'Mig!.!lil·d,E1d til)l l!,IHI pueblos fa.tI.Q.l!lea,. est!lllo CQ',il. m8Ja 1'01 ell 1,B] l11bet'i7'lId 'Que !.lii'pe~all V~ tJ:iWlr,g,r e,~ 10 a:o(l~l O'O!7lOl t~1.Wll~1 !,l'n 10 'poHt,ic,o,

9

·EiBlo.~ahados &101'0' por ,1J~9 leiJii-Q,i'li:)9, pii,l!;'!tltB,EUd.tlli!ljf

a~o iiloilme flIPio venm"QWl1~nd:clie bs ani:!r.gln,gti':Uiil,o'rl!!lifliD:1!!i.£ido~ ,e!4 g~up09 'BIl, .c,;!Ii!h9 ilil'ItI M ]"0,11 o~bl'll l!Ii!!.t.f.lIlJ_S ,~nl(lI~.lli:Jil .apilil,d!h ~ lJ!1!WJ t:llIespe.ri"d1aoiIJiJ dU UlI,elllBJO mllitu;., !Q\)elljabi911 p,(a:bUc,Bllionte POl'ltI re:'Iloll1u:16n SDO:\81.;: doclua'l!ua,.I'lI, ii'll. noiillbre ,de U 1lI;J:maImba ];11 IllliarrSi a 1a 60Clil1ldEld tlnete!l!l:te1 deCldl.iii'ill, ltamof'ioaQ'.1!1_ d!l1 prOC1:U'I1:li Ii.mB ,erOtl'!¥_u.il.O:tl i\':aM,'cal ~O.1" miild!oiB PIICUlIillill!l

:; :r!ll:Jo'lllelid!itib!!:Il, al.lUJO d:u 1.11li dinaTtii,t"8., !:i,OR e1 ,1I1"m'8 saD.to del M~ll&l"edaal:l il '3' leis utodloBr ,de' prepn;r.Ql!~l!: 0;

No en .g·~:l!Ib:t'li trlir:lLd;o]1.t!,,, Bline ~, U .fla'l do l,os 1lI,lle' 1l·~rldierB,b!ln !iUS ell~JI1ll!'Q!I ~i!! '~ocll!lmaDlln lihrll>Ei 'Y' l:'&b-Blld~s p!Il;m& ,OlDililliQ1il8lr I!Il bQ(I1IbI.lNJ~ fill ~1!I¢on(li:l!an ell eSt-aoo, do, gWUErQ~, be:nd:edan ~l dofJ(llllbl':1W.ell'to die 1m!] IHl!sf.;a,I1IC,1a Qlliie 'pOl:' SIl podell" rElmgul!ll'! Mb!iQ fli.e' iSlU'Ilu £lUe:rza "I SDOl'llBi! EU.'IlIIil!fJ "3 'I/lIXlC1tl!b!ln e'l erJtuM'Cl),'3' ltllt9bl'1,QISloio.n ~D1 U!'!llI l:1111.e\T!I~, ,,"on ~l ,miSIIlQ f'1l!C n:c.rror ~ 'i:l181b0l1~'1I ~H!ll:U!! !liil 'Wl '1:l.r·!ii't-gdo C'G:I!!Un !Hi ib!iIUat:ic!'!,.,

Lo,s ,doml'l6oQ:, ,el ,!lme~1,cfJ.no ~~!lO-D5J'I' P!"OP'II.!,~g,,,O ll.i:U,il \ile.z PQr' Q1.IS!lmm05 BOQ1a111!)tD~' pa~j!' III Proo1diijnci~ (te' 'l.a Riii'pib11oa, o~eni:l,o ~n 1,11 Hwnan::i.i:Li:id,. OO!'.IIQ!!!i1!. l!iil. !IiM:..{;~ m.o~. r'iilWlill ar ~g;' Dllr'ti!D~lQ'iI palra 'le'",antllliliH~ el IIlm1 Jirn9'tU ~l. '!I'SJlo.,r i.n~a:tt!:l'IIIl";ilJO' a. su, Q!l·lewllIiI:.. HBblarb~ ,9, S!;!l tOIii t, S l.atlpzol!!1 ill iC'!Jo\1l111~diiI'H I;[ll lle!l!a'bsJ \1",,;1:00 '~i-I!d 11 1l1l1~brli!l ~Dc;elld1t1a'"

!!Ill. :mu.ic~, l.a ·ltp<lisioudg, miHii!o1:llG, ell IC!!lJlO Gora .. ~'I~ OGleD eCllHlI p'lll.imln: 108 tlioloi1"!ii!I de 'La gento, IO;'hI'~r-'II t, Bolb'" delSPUO:D de 6'1:., rO!ll:J1le;r ~iJn a,rl!ebl!!ltrlldo iil1Be.~SOt 'nral ,t;!Il.(J' ,UaIJl! CO.11 bontal ellIDOlU!in(!ila~, 'bi,W(lJa1 ., 118Mlmel.n~ I no se pinto ~'Elm&fJ

d. tre'l'mentOI de 19£11 ,elaBlBl!I a;bnt:tdllr8, 1'19,-08 los: ID'~.Q.'!III J!l~t:;rall!l 11991 :pslalb~~ul t CIE!:]:'f\Od!o'!I lOB ,d;O'Ei' 'p,d.~g ~ '/1' LMgO, Ii:i,etlflli!;'lnd~ ~oUl'1!I pe:IlI!1!i de W):9 !lQi8Jdre pD,b~'61~ 1;,OnO'1i d'ulo&a.1l!ioa e M'lel:!'! d8' l6g:!;';tm1l9"

Sllie'lll~ ,el ~1r!3,cttil~ del "JI,l';o~ite'1" Ze1t~-!I" eli'''' Q~'UU c,o~, &~u~:fiI' l.a celllUIl d'e l,ijiItiUEil'b'fI:1 Qlon. cie:!:11ttill j"l'{o de huemll,!, ril~oMlD~ le. ,SIiBl:1Ij,ui-O= llli pil:l'tD'b:a 090' 1.a QIIl'G!>a,Il!l ~!lie.a ... bb Q Ie 'I;i:1daJverC!a'Cle'lt'almeoIrte ll!'b£,e,! dUl!:l!'nte' lIi.D't'!l 6'ilQlII i»iP11~ c~, iii U:fI fUrflJda,m;'iU!l.!;oS· e'n iii 1.1 l)13'~'16i:Ui[lra, '!llalr1~ ~ 'I 1 tl/1iI,go la l!I,Ii'a,ij'!I:1 .... da,~ ~e' 111 l['1! ..... olua;L6nll :, }i'O.1" tin (l!01l!IO 'Prnr.sona en el "111111:'.11:1",

10

el I!lOilo de O'~p;lli'!llara'e' lHII!'8~.IHllOr1g. ·t;:dunf:.Q,t".

JGEle~llo, ea COIDO' P(Uloa~ al pte e,n el 'lIel:l'io L~U~ I'll :piI,~1i slmMoo que' as: vu.ltl tlil D'1

IDS, 'Pm..'50N:J.i.J:ES

Chwn,do Splu elile~ab8 a los o'b"eros II de·!I,olll!bel1',B· .. z4rul!os:QI ,dJ~ la! levl.tlll q,U£l' lle,y:ail;ifi \ie[l~ no 'i!,~!11 hOlmb,.:t'60 lLo ~'lli!!l ~9t1'1~b!il_ .eUo sillbol ,~e l;;~mpnG't:ad~ ha,!U'lO, 'fl lGeiUb4'jIJ,. Br~ pilla, .. bE',n !1m cg~ne,., -~~ndi!li ~1 Cl1;le.rpiil h.!!'oia los Q;:fon tlil IS l' ,como i.U:L li~bCl'l tkliblud:Q, :&lor el tl;i;i~a:Q:h1 Y Jjtil"Q,ciu do' l,Ie;t'il:B g,W!i' m 'll'ie-n,_ teOI l'ielllld,o, ~df~ dio fJlJD:t:re Is EI' I'1Ii~~ 'lIf!'S,:EI!l!ii)gpOII' !Ocbrrll 1,i!I,~ e;lIla bellia'll ,dlii'lOBiI:l~b:r'ee.

Metis l.t! ~t!!(1 ell. sqLHlll.(lG peohOlli re¥u9].tO:1!l '1 '¥GllJl.ud@1lJ '1 l.e,DlJWiae~1bI!!, PO'l" all:te los C;ji1iSi'1 1,ea~'XP':t';I!d!! i l~s ~'b8 Ii oller lu pf'opi1a'8 O'Il.t,raIliBB,. C'I.I8ni!O 1,0 poliGis !IC.llballOi de dS:J1' mu~rte ~ WW h.l!l,i!!lg1;ll.~t!J ell! UIll!l I'Olirrlla!g8~. lhid~ 11"~b 0111 ~;fjirJ:'O'~ 11)1 :t:I:'ltlImEl! ,,~e-n,~,[I.t'e tl!1€I]J!!c t'I:IIilO'JLra.c:ll.'o~nl:l!l!.il '1

(lOll: lil l1o!!!re.nM in.o'iYfIlt;ivo, 910L palo.iIll'a !I~a,!!. J;'1e!l.UC:h, pI'ont:o", y (l'eldINllDlI ClOPlO W!1 Daree;! de ,{'uef!lolli So' ill:!! luelSO porIiI!!; calle,s ;aolll.'b~:t!i I!i!~,

.Engel, c:e.lgao ,r;le,SpI1e:o:., p~abal pOJr tcen.erel BI-

na.r'qu1sl:!lo en ptfl ,de: g,u.~iI:'ra ~ &l 1I 1.tlJ '!:I;ablcz~ de U!lf.! !:l'Clmpsilig;

'1'

I

(;1 ~ ~Q cl1~ifiI:illll:b~ a n,~lJ.Bi!I;r !I'l .;!Iith, (;I .t! I5I:PMtru:o de l!:otli.tZI 1\}~1'3 1j!19!1. I'lIlt ,e,l GOIillit&!:'I; .a1,~ en e l s6,t:i!lnt;:l~ 1i!! ijQ'GIUlEI ~, ~,jNl'Q;LQ10 "ptI!['1iI1 lIluundc 11egU:e, la ,pan b!@!'iIl1d; n I' c.o:ng g: ~j jDiu~~b:U'ltli '1 i!lU;G ,cQ'n:V'!!l':IlI!I!:ciQl,l!J,as. iliUIUl8,Btl.OO !I!i, :Sp1.I:lB deUb:1Q", 1I!ii1'D '!ilnll~di,e (I(! au :!1JeiD.:Ei!!md.on'l;l~!~l ~olo e~g a1 P!Jl\'O~~l 1lICI.!!al4'.i1ol, r.l,l di!iia,

de 1Oi&l: Dido:; l'ill ,onElJ:'g:u!a'l' I,!! \1Uel !i!.1:n 1lIl~'~ eii:p~'r.1i t!eja !B loa; bQ~.b~e,1lI ;i;l:ue:io.!l d.e ·Il:od.(l POl!' ~UIiIll.fi~ 1~ 'Lm:iJ[!.!!I'otrel:!li. ml, lb11 de

ll:U pupa tl.o·b.!'!:!I,t '~i I.ii !liutdA"i II1 (llllJimi1te 'O"lgnt&:,i!i JL al1u~ g1l1!!lts ~ ilIiOli!j.. f,.!lI,'G'sto ~eliel~S.a.a:03 d!e lQ8 ~~-o:s:! e,lteahaba .!iiI O;G<l1t,~ de pu .... I'lUa!!!l1ne: ilil;;ll'~l,d~I' ]lJO~qlle DO i;l1.eC1!I;H'a1b{l !leQlI l~ ~U'ii' !11I)!I!i_OB~ .na-

dOl .alb C~lI .,..:at,Ol,ar ocll!efi'~ g'u.e ~1.O!J!iO~:" 1,11 ~e'voll.:to:t6D dEl VIi1L"IHI'1

l,li. I.l~~ QIJe!I'1a,PIll'!I'!IOQ ~ llil que, l.lallllil iIll liEi dinallrl b'll '!!')'t1!:ItWl1lU ~mjbl:1tge"j I lSi qll.(1 iii,cea IO'Ii obi!l'e;t'os guo ",·aY·.!lll'lll ~~lI1I!I.r 10 .gUiff

lea il:al'i]:iI!ll'alt!'l II! Hilg: t1'liIat'li.S!\l1 de 3t~!lJt,e 8t;~cE!ltl'ti! ~lla liliQ!Il !i~iIl!O!

l!i~ U'Ili[ldoEii~ Q,WSlto.i!O .. .os Bt;,i"o." .. In ,g.~ '!ill m:liemhll:'l]1 llle].IiLolu'

Il!nd l'Teh!!> V:SJ:'!l!il:!tl de!JUAl Sp:b'l.!l ~:s ~~mb1'n m·ii!i!lfb.ro, 'M!!Iae ~il.1i

i.l;Jj I3rtag~fi bru.tIilJ. de :la ~~l:li..o!i!ii! I' qlll!'l' dll!l;joein ·U,a\I'l)'.a. s Oll:il)!;l:hD~ t.l'.IiIJba jaM.res ~ lospr.O>'fliQoo !l. 'iU;!lm1:;''s'I;!~, ,a ,!;II'IlI1:il:'I!H! p~lJ!ill' def,ei'ld~-. m,ll B. c-G.l:!illi1!l.!lC['. QQO MCI]~O 9'",b!ll\1' ~to[i!!.pre 11£lg iji'1H! ogllti!Jab.ril1~].fHll'~ Ji..1l1~.d~!!I I:liel i!?e!!'16Iiti~~ poOl;' el 1'.ifl(l SpL'iM'iel,li.. E'neiel ere

e1 iElQl, ICQlIIOiii·U, Pt'Cllli'O r,[3(11IDiIli.l;ili.l;) (IllWpO ~l !~i~~n l"'il1bEl·lth!l. e1 ~!~,IJ,Ui5noCl,Oj! •.

i1l:~£'?'!i,llIio IlaJ:!l!lW;g aill 'y;Lrl1 hE!.it'mofllll"~ en los i!!!IIo~~welQs ~n~:I.\'lI~n·te'!!I ~Ill!~ 8):tJe.191!1 dojs;:[!' :oiP. . .11lEll~ 1B1bJ:lloi"b~~ E!~D. lQ~ .~.Q~ a;lnI'io50a ,de l~ ~llnfrt;Ut'l.i!ll1nICl <gill! Cir!.ado en Ima Q1y;... daHl! c!l:1·e1l1'fl.M eDtcl('!! ,et pU.l"e :iI!Iv!ili,d.@ ¥ l,ili lIIl;Ili.dl\'e [Lamb\'ill!l.1It-l!If I !lQn01:1o' la, 'oI.li;J;!i 1m!' lli,Otl!lO ~8 ;f~~to ~~>B: un. !fIil_ SQE,erOIlli!il! l~ ,oaia .. C'lR'ili!F""dor- '~'8 SI::l pH ~ey :[!Ill filQ.u-e l,!lve!'IlIiIloel1>!I ~ iI' Ell 1belLtl, COmO TamilislUjlle!l:' Q ~'lia.!'I84'!n~, Oi:lil:'ll'];I'Ci (]!£I platal'l ~'~Ofl ~. '!IJCOor~ [lubella Q:pi!den:'tr:l.~ e[lsQrt1j,~d@ Jl'C)l.li!i~a,f'lQ ;.:..0\\ gu& in.), 'tll~ll!l)Ili·9 ~ :!!lrB'indcQ .tI~ i'Jl'i1bl!! ,el )l'j-Wl.d.e'?I1!i1.n.61i11!!.:llr~'P:t..lJI I:rilElbQiI"jJ,~ en. ']/1;1 de 111 ii:15~{1 obr~iIl'I' JI 1)1 bozo ]LQ .n~cl.Q ·1l~.P.I~J!!.Me'IlikI' 1Il :tli!CHI·.!;' bOmb-liB ..

.i\-(!!lb.slb~ de' lle1lll3~ lL1:il .,n~~8; 22 SilO-a CIil:iIIiIpUBII: 10 g;ue, 'ell. ],Q,e d(llllJi:s eSC p81~hE'1li en a1 ~;!'e.F;b 1l(!l.c~S:lU U B![JLo f'1i~ ibr:li,t;!l.flbSi b(l:lIIbil',lf,a~ pOll'qU!l!, !!j'l!!lvlil! <I!:Jr4 lOll lil.'OIiltb.l'&!'!I· (l'e oill',g,a, Eine.r.e;1,9,l .elho~l:'\e, sel: .ril;l1!i1eIldol'~ ao,1L~ 'p!Ili.l'~ l1b~l!t.ailC'.H~ de ella, .blllle !ll3'~ t ~.ei)~ ,d.liIf.:i; lll! ,I!:n.l:.!tt tee ~

12.

y mt!'8t1~n So:_.b~:J![g,t~:L~Q ~!!I, ll!ilL'Ili~~I!I· ielolill p(l'et~,e Iii' '!'!;,?adJi ~ 1!:Ii!~l'lb~ ,"~lIH;lI. 1I!!.e,iCt~IQ.!i P:i!'!,lion, ~ bella Q:l:.!I·t~,ria'I' 'VlIiJ ~ 3!'Y'Iil,blo e'll .pill,~b\lQ'I' ~."!Il:ntiI.lHlikl. liEilfill .11::11Ea .al. 00- :I1~1l(1I!!;.iQ~t:S dia 111 ~~!'O~I 'li!ai!il,l1i"'.L'BI'1 =1~;g,b!.u!i l'uc~ ,!!!l.1~!lH'l:!, N!iNllb~ brg!lIli.p, i$il ,rullo p, 1;l:~Itt.t'Q ~ralaiillmu.~" :t'loCl:r:J,C_tm c"'QIlic~~ rOEl: i' de lieN:!1 .g;l!,iji ~ha, ,dQ t~9.1d,Q[l.&i.t' I,filbria II ~i!lm1J;i!:! s" CUl!tIUJ! en BU. !'(J,lemill!'ilct! 11 ,I!!lWll"l'li :lIl'.Il,;o'lulQ:!,ol'iUll"U'· I!fIn~MQ!liIl'1'if~tI,d:!li!I la·bocilii lli. ,atD!IIi:m;1 tlill * c!u;D.:!l~a;l o:%'ifi~'::IJD ow. LW~ e:(!,sl',Iu1l1lll, liM! c~, CMltlitO, OOl!'re J.'!i!!lllecblli qu..o, '!!m, 10. tn',~~,~o~ ~al[l11bl. 'liB f~" :na:nt!!'i,¥O.l'!Jl3ado ~ brlil! z>Ci~ ~ a,gu!!lr~ U .1!ID~8'.i

.'1liJl!8QllII3,. eoloBil;! dQ &ge,l q'im 11l'liIlIliul~ lanplIs1o:!l.

lUll 1mB' 8. :Ef_p1£ia1i o.o~ el l:ii.'='OB! de 1I.1Ip!!"l!lb~a y ,Qm1go as 1M h ... · tt'cae., P:1elde'ti.I, 'il'.1e~do BiI:l'b.i1" en IBIJi 01di!l,ri! dre LWgiHl li!l OQll8ll'!B pOJ,)1i1P:i:' ~ qtU~l:'b Il}lw19~ Q>O!!l e1 f'i:l'lllo!ltlt(l d.lll' la. :atnU\ljLdJiil 00. ~1il'&:i!1JOJ' (It 'tJ:r1l.:U!I!I::l''o M:I:'ic:U dB IDIlI 1nRle81uii de8b!K'!IiQlQ~0I9 .• , .iimg)Ell ~"bIii ll!!l~ 1Bl~ doJ!,~ Do.ll'iIi" ~ S_pi,ea t·~ ii z.H!!'l:milleBJ!l!doe!lltl! te'l'.tlblIfJ !::IO~ ~'? ;!:

L1I!I;g l:'e·",tl; ... 1\1!!!:!~ 'con li1l:U,-ciPil:I &I ~~el'tl;Q'C111Ja ~ .mtk'QI!],~t.l6l1i1,..· M~- "l',p V'~_'I' o~ ,;p'Q ,!:){l,eb(l :mI!'.li 'bQIa!!1;lH.B'~ lIl. h&. U·e,g!!.~ li!l! lilOI'II!I"'.,- F1.lll.:l!.aCi. g~1I "~lQu~ilI.l'iEI0 ,a,. ijJIl a~ i!Ii obo~ iei lell!1 Es,!I!;iI:"" dOB lIln1d,O,1I la, C!!!Ii ~ o'bre.,uo.o rfrlltie;l'.tIiI1n-8lda !l!pedU D'O~OllI\'1lISb!l ./llo .Il" :PQd.El~ Que 8,1 tJll~~~~ 01 M l"Eid1J1Z0'O!l c:oillo hro'l'>i3lsaLo,l;il:t1!! I" l'!ii(l,~ .. oE'J:"e, 10131 gl!'l@Cils unl.d,o'!ll solo h!!ev~ ~iIlto:n'C,e!!ll J&n el QM·~, iBlli opel's'" a-1&i Ddu.stl'·1.1i11 .'!ID 18 1)0110£11 qUe ]"fU! "lEI '~Il!:!i'EI. ~' IIl!l[I_qJl't:I(I~ Jl ~:a~ pite~ - !q'~l' ·!l!!!dSQ~ II' .81I1Q[IlrO~ it!1!_j!3!n Vtt!!;i' iii Dl:UtilU,tllll h.l~O!iiI ill ;Siot ~ hJ1 n,QS,ado I,ll ho~a'~!Ii'

L.i\ mmLG~roR LJlZ OO,HO HOIl.AS

EIl:t:Ol'Ul:e'a v'1no, l!;l ,p:rj,:Joove,lI!1 lIli!l!1gll, ~l'Il 'ina :P~~!II!H ii .B.W el m~do 81 1'~fOi' o,@lil la rru~za'QU9 • 1al lw:., Cllcm la e!lIl!!l'a:fJ,p dio llu'bJ:!b COl] fll ·!'Ibi~il'.r(l r1lIll!'l 1tI.v:iep-ollEilil:) pr~& hBmbl'i!lI!]t dD'~ldi6 Wllllllll6.n d!~ olI:!1e~I:i'~, l'e.p!!l"tld1,Qfli p~tod.!!

Iii R~iPuh~5.!!;IiEi~ 4e.I:I.Bn@:r !I "tU f;61'illiciiUIl 1;].'"' ,iii!), (I,~l:lmientQ1 de ll'l hy d,eB9be,ae(i1di,(!~ JW '£!:Re,tl.:IL!:!II!H! !!l ~.(Ilb!l~i) de' 1~:E! OQho .h9~ I.'!lli! l~S:aJ!.t!"'. ~qlJi~:nqu.i~rlii S"t1b;ar qUO! 'Lo' \l.Il!!i P!lMii.1ll ·e.~ilI ~i.li8tO" ~eq,a cIlqlJ'i:; 'li4a.l~':!I: '!It:ll,,a~1' OQil!I'[) 'b'llQ,1iB!I tr!.md14c,9., s:oUJ!i mora·s ~1i:-::li.nmi;Wd:.~iOI~ :.?.!!: (lep~ til! nll1llibe, 'II'~'1:l,10<1l '!,le'~ it!! iliiM t!l1.I!:gil~!'l a i!Jt'an·t'~!:I ,t·1l:'itllJ>I,aOlLO'S! llO!:!i"bl'I,H:!, de!!PIl me~.!i!!= -:I' l:!:V1da i!l 1~1flI muj,~(HI~, am,IiI::r.J:Ul:l' .a,Wl :111:1' .blil oealli!do de repo'i!HIlll' collU.:JJIW lfIIaU

13

En CbitaSSO'11 ,a blCli!tiido '!i ili:'olb:1,oO'I ;fl'lil,SIl!.t'Ii die la l"6,gi!iltenolal qM p:I1'olil\Q,(lsi'bil!l C·trll Slli!J ~la.lJ:!d,eljlll'l,iUl!i1rt'!l!,(l!!3 ~il :fg1'1, ctD'InO'ciD1, lSi ,po1.1,iI3U, :;jlDIlI o'o'n l,,1,!1 g,elma d:!;!i 'jt.c le;J'!1 fl:l:nC 1l;l,0II,

la .Ilrls.n del ,liboll'~ec!m:Lel1tQ, cCI.Il'¥i&lba lI!i '1:09 dbll:.arQiiI dUI;lI1Q'"

I.o~ '~'HiEIlrQQ, QileddLM.1l a ,~ltd,!i~ POl' '131 !;'8C1IIU'!!l'O 1,~gil:J!. Idlij 19 li.U/~lglll IiIU ae~"9clb.o,. v.ol'¥!uDll,ll1 iEliSpl!!:l~1I ,II lCi~ (l1,a:iaJ ... dOli!il1i ltgUbol1'e,EI C\liIl mwrgil1l;Jfliilt) if. flI 1061 ~1.lil!i!D.8gIll.18tloSi PO!D:" III PQ'll'N 0 a,~'''''rela6C1lo~ POl" 1;1 bal.tl pollolg1" ~esl!!ll'"v:;1'f.1.rl)n cell, la,j] JilI.!irlCHi elOil~ S'U b.er:l.'dB~,. OIpon. ~n ell.. .p'r1S~o. Q,l:;,iilqU,(i h1iert'o ,1:1 M(lI'v.o~

Ll'ElgO' IMlt'Z(I,. Las f,',b.1':ia,SlII!. 'ilO!!IQ q:u1eJil. ",oiWI P{!I>:!!1r'QS l.i{l!rD,OillIfi.G' 8 l~ olilile I lecher.1m- a l()O' IIlb.l:'eroGi que tue.ro,n ~ pre:sentarlQls' SUi aemand8,.,~, ma'$'o ~,i;!'OCiQJ lJii o.rdiEUCi ,dOl los C,a.1i<a!U.e'r."OS del, '1'rl'tb"tl,~Qo 10 d1SiPWlI.c'~1 IlIibi&in....do,M;t'on J!..Q!l' 01J:l:'fU'CH~' 111.s rti·brciti'il!l!i,., El lJ~d'o, ~e lIudrfa ili1:n !!lIn'i IBlli.tOrOG' gjUie 10 8JIDI).rtoj,8- ,too .• m.IIIIg,~,Q, j~LIila:Eltlmd1dO~ lim,Fl· !!l:flltll6idplll rniilEi,l~w\II';i :m'J;l.d;.os sa l,e-, vanteibflJ!! ,en a,l D11MlCl0 tftrl'lblelOIf ,gle"lllldio'!l:'!lj,!l tlJs j5.rIflMIli q~_.e' "omo 11:::1.:1, 1'891 g1gs!fit 8 .,,1gililii:o ell .!t'iQ .. Pert! en agnelles'Qit'd!a !1l1fl1.~ t ,O'CCl(l1 Jl:ll ~!1"U'b~ ',",dunfli'~,ti!! 001 pellall hi.dul!~11!11 !;!U!EI VBnGe, 1:1 tlD, tTl. tOdali' 1S,~ co.ntr1tlntllHs1 .salia: ,~e' l<l:!a B!I!S:..rJIdol'a~ Ide U.al C'!!)l'liIi~t, oCQl}.edaBi POl" ,oHeros flI ;,ui:e'me.!I 1111: i:lI1S'6:rill, ft:!e'1"" Z'liI,i!!I 90:tJ:'VU de u,strucenw;s CQ!itii'liil aWlI li:er-miioo:B" WI bila lliil b~ QU;9 Q,~9 nep'S! l!Ie~i'e:ate se t~d1Ji'l se em:o~all,ab6!:t sa SO'Ill" rr.ilO~ba Sci"h:r,o' 'Ii!l dolo .!iZi:II1.~

,ill 100 tl'OIii: d!aa C!e (!~l'Qr:1il !'i,e h:oI1 lleM:ndo I.1!IlIfl ~ari1e nlibliietD ell ca~ Negro!, gue 8B{ 1:l9 llQ:Mb8; 81 de Uo Cor.m.1c~. lie orb.rEl,Vi:il!il Iilir,!I'dos ,g:1!l6t :liJUibbn ,os'Ue lall,r1ba !I con, 1,1 la'll'i tel ~l h.ombro'I' lliCl.fI:fih;niio ailpWk! Uin'z;si!D ,Ill h110 ,de' alWLtn ,tlH::5: 9STtobI! lSi !S;brl,cSI inUObll:M i3I!llph~nc:l:J) P!!~iOI l.'ed:Al:~1il I los ob.r'IU'OlJ 'CJ,Ue l~h.Jln con:tr& 01 h:ambr~ ~ .el fi,lJ(lI II la:sl ln11!imI s d.o·Urae iii dnleflPQ,r-li t!g del haI~~lh

Lo B ~;)b~e-rosl quah!lblru:t sob!'!: leiS .l'QC as S!lil udl!,ll eon sua U!'IIec:tiva:fl a.Qu;el mtt1r.l~.n. gil.Uill 1,e.51 O'jDB ~.Eln'tl!;illetln"3

tI,1! !iell,t8mbls.1' lad ba!rlllis., .Ell oredor ell Illl!. ~!ll'rllil1'o" lm. !'un.M.dol:'; 'Il!tl. :!Ilba' _11; 191 hll.l!l£l dal :rtf.! CQ17l!11cli1 aill1'8riiH31all! liIob~~. e,l lIfio,lino,;, ,:fa. u ,iilcarc,g 1,E!I bora dee' :IlsI11dB ,.,~ "~r q:lJ:i!i C8~ ~..os pO-aea ~:e'J)a tl'a.1dl;)'l'·e !'l~" ,.

'14

15

br:Lll:nt,enl.lia:V'lama~tlll :1l1ll eiIllllti4!'o. en,t:l.!;I~l!'!Ii.n loa o1bJ!!IU.l:'iO,9 iII!I3<:!I.:e Clj~l~ dh'!n",I;lI~,.,

l:No :1Ii!!Vj1I ne.r'?:lr, f::OOO:0! 'ilIQ1Q.!ellle,slpeQt:io:1!l.? L~Wl~~ Elel l,Qs '!lM~'~uis!'t;tHlI? a'efitl:t'i:b~ S.:P16B '~. relat1o, iIl!t'd1!!lill'ti;& ei!;l:, ,au. i~ .• h:itU)\!!:l!!u Zij1'~'WlBi"? Lrle(!lI:mQ~ ~~11ii!!1~ de!!l'l1,U'!lClQJiI, Ittl! 'g!.:!o II ... ·· qllel]a ,;j1~PO:ll' tfn. 111 !!IJCUl''''' ,tU1'QliIU' ~Bi' I(,IlI;Ie!!IE!!IoI!1:E19 tt'Aif! t'ue. a~O;!',t'lQiIl:dOP1D 111: a!~U)!!U!i!l! 1IQl' lapaJt;.l:'ul"ta li!1e.bom'Dal!l Q!liil'S!lidifl~'Bn !m bo!il61 ". Q'I!m~'~I? ti!iiI(l~ul!!!lrlBa '~Pl:! ~l !!!,I;,!lg;~ (lli~s:o, dill 111 :I;i(ll1~ Q!~ ilii I~~O dl!l lOai~bl!~I~!I,'litI.r(!il'!'? •• U J;,.B,g !I!I!~!ID1!'l 't~ai1;l1il jI!H10~~eii I' Me,Ii' ,S!l:t~!lI erG tm!II! I!Ibou;la~' fOg:~;Ulillil qu~' t'.otlios leem, elJ;t~19!!1.QQ::lJ;n,.. dQHill'I~ l,~ lll.s ~i:!Ilill' 11!'L'lill!.i1:;rcll 10,glQ,UIe OSlma'~iji14 pO'i:'~'L!l» e'~'94l:'Qltds vlles'bog 'OOI'IEiWlllfli de h~mhr"N:I ~

ii nl8:iB_n~! ntHI I'O'~€iil!!lL),g.i".r ,!lCl:Iiu(f1ll1"l l!.'Oili ~!li!!i!.!."g,1l11;1- 1i;;aaJ "1 lin 'lim llli!!!atI' 'Que lea eIlJ1l!;lit,e, C8l.~OI ljIlel:t!!!"e{~D:O'i!i 'Eil, :n~IS Il,'b~cl!itn",. 'ide 1,9 ~'Cl:JIIt81 Cia 111I4t'bQ1t~ii ,i\ll1115 1J.,8 ~!hO:lll,l!Ir q,U1!I ;Jij!IJ.l:t.'hllb~

II 1.0,!! olw e:I:' 0 !I' II 'O'OOl 1l,~r,I1iBO die,l A.l(Jald_f;!l.~ par-.B. rfl!~\llJ.!ll iji[ll,g Pl.ll:2iaJ 1IE!~rl:l:,et II prote;Bti!lilii' cQiJ1't:r!l llDc9 ,1id3'~"'~'tQ~ de 1;, IHll:1.~:£,a~

Be· :Jl'1!JWl1Fi!l'w. fin. 1.'6 Pl!!i~HayJ!!!sl"li:llt- I!ln :l'!!WDa110 a.e Ql:!1)!oUl6n,till, lmil,~ C!C{I[I !;Iw;;'Ii1'Uj~r'!l.r:!'Jl :elUS h1jo!f~ IEII 011' la'llo7.l ~I to~ g:U!:i o.fl'E!,d,Bn dill:' '!;icC':; aJ S:IIl, d(il~:;. l?itl)CD.C tI'Il.M,biEl' t!ltrl1bWUll.~. 00- IIlJO O~I'I YlBllflgl~, . .en 10 tfb1oe'J:' to dfl! :Il.!! .. pl!!~, ~:b:!!Q mwo Jill! IS'M I"ecod,os,~,pll.l:" doMe· dalJa, .Eli &i~ i!lKBC,U!tl1iill1lll !;!.u:iLl,e,j,\'iolll.i;lI,., ,Sp1ea, Ili~ haibitli b o:l:':Ii'~dlo ,i:llf;'!l C::Ofiifitre ic'\!Il'llali!ii~ 16 '!COl1Ul;i.gJ;Iii!l "tiNIbll~ !liltlOI\'~:B II l,I!!Bi ,EI]!!UI!:!!! ~biio O!!iQtl, 'O,Q_"Il'~ ,elocuJJ:1ll1if1j< :~!!! DiCi! ilI~ !!lO,llo· 'g:U@,

!:i!ruJ O~'e:ll;t!f!!!l;];i ~l\'diI!lBe~ ell ,[JO'[It;j1.do siil'OI!i:r1!l tandio e.o:n, !]:tngy],i!!~ lIIIod~l'a)(ll6n dt1ro'r'li~,]e.I:!w:' SIlfI: ,6n1mQ~:., .1En l~Hl [ID~m!e;fitolil~l:II. ij,IlJl 1I1,1:ddm:1i ~e,g'Ltt!!tD ',en 'bl'lEl<''!Jic' 1t11'.~:!l:Ilgtl.!l ,~i'il :p,l!ietJ~l):!!I iii :~!d.r'f ~.Ol ,eVil. 10 m1W11!:!1 {IC1!:!bi!l~ Gem &]baJb~~1Oo bi!fiIli:i!!!l 0 Oi!!llElJl' dl!,,f'9:!ldiiOO:ld<o,l!'la 1C~n.ba '!:II ell:li!1!i1so.t ~~'l!i!se '1\I1l~ 1,9 mult1tull se~u'.:t'~;m'Dl~~~ q~

l.!lJ ]l'o11l:lis C!'O!!'l, fl.ile.:Il'~1'I die lao hOIJliMo\i!JS v:1i!!nc:, re:wd,lve!m' e'J!I, ~I1QII

a 0-11(1 !i!Jl\'"lbl!! '. I.IOlg~!I l<B!it;:Il'ibwm ~ :tnt~ leE! d1.!lpe.l!~:1:CiJ!l.. No . lQ!oOjiiEl11l, Pl"o(a\j:;(! l,O(l: tl'\!llb.; Jadii]:I:'tili!:! t ii g~~hf!'mQ:;! hi!ilab.Q c,ontr~ ]a pa'lli"? d:lclI) !i'lll,ldan !l'ol!!ieuo Q.'e;lI. (IlW;':!!:,~., H,Q:l!lPlli~b!ll :l;liOli~ill 1:1'1 !1,:!ego~.

':r 'ent)oJ:l.~!!I!i! :5Nl: l'1~ Idt! !!cQ,Ilds'.r' lIobl'esOO Q!ibe :t:eE!!I~ C;Ellla;O e,'lailin.do, eJ1 al!!!~. im.b11:Q'I'\iI)]jlh T'ie:Ili'ble 1,~ t1E!rl!'~a ~ :illllm.dQ:lJIe! 1&1 p~leotU, IIlMt.:.;,o. p1o!l.!J ,en a:U. :filD:ll!Ii)~ ~!J'en .rus1.!lfi~'

16

IimOlii !,u)~e Ot.1"O:Ei1 '!I.e,!'! Slol!l,ll;do!!l ~@ '[a,!'!i U'8 priml!l'lIi!lB: -11::U:t1li!6~ 10:11 iL'!;:1:'1tOi!ll as u.nOOl'ibwado d[ij.9,glII'!i!l'iiI!n al!!rire .,flj9pUi!;l8'ita la llQn~h S,BlLt'.rJ1 :PO<l'SQ1l~!l! IItll'lll:l'O.mptlilllCI"DB' ·1Ei·1Il!I:'],a ~ri!!lna'!!!,~ contr-!:! ll;l:!li tJ\!taNI;jsdn:!l'ElI:l \lU(I ler'ijlS:iPl1l;!E)fII~i!hiU1mo,sB~n d1~p!;ll'l!Il" 'Iil,ll tbo" MQ.~n, unCia '!~oIlt:£l'~n!lla: htl1lnllijmo!l1ll'\[ls:'hi'''h~~ d10·Efi1l (it~o!!llll "n:o'Ei rll(l(~bio:l1o!l'l .!II f~,l~g~ ~a,gOi" dj;tI,~ U, POllCb;., Y pocos in;;:rtllates, de.i;l;p'l;Ij~no b.abb ,t;!:l I!)l ~r.:l,tlOdo !we'Ii'1!1tO, ~irIoIQ!!!!!1111l~~ 'polvQ\lr'!I 1h1imlO,., 'For ;;:aiElL1lii,n~,:J Y ;1iI;J't.~O(Js etllll:IiJ<I:ii,d!i!;:n (I't'i:'!l v,e:r., los Q'b:!:;'!lI~OiS ,~ alU !Ilue;.r~ 'l,;os .. DB le,g pol;l.""ba W'U:) IilI!UillJl::e en.lllil pl~M ~ o'trQ Igll!;! 111O:''lI,9.

111 mono u[JJ,~Il!!1i1tl1eHdi!! er;J, 11l he:!:'1dn, lilil :9IlICD pEllt'llIl iJ!.liitlW:l:l:' I, alii, I'lIU3~1' ~:tI. :illtrmQ ,o11eto:c ot!!<O.1i QIil1.e a1£Uf!!Ii piE! t eve ,!i!g\l,jr!3I!!BII" !1l!.ode: 'pil~~ .(1 ,(;~'o.~~!i!.

,i.:n .procHI So? ''Fodo II Oc CI tlG' ~o M'l!!bo- II '!il ViliilllO il~j)'I!!ell'; :pe,;re .CHl que lOiS: O"I;O}],Q'i!ll:lill.~'Q:i!.l.1.a'tt;l'~1 ,a!:l:u:li!!'i~o!! d,l;Il BIiIElB:1l'II\i!!te' diel .pa1..'1o::L.! Degll!tl,,~ llIublJo!!e.u ~~'[IlIiIlraJdQ 'il n1 ~nillllbi~.e:t't;g !S!ilr;jui,e:l:!I tI:IUI,

o oifl:fipil'!I cion q:l!Je re~ t6i1!1~ 13'!l! =>Ill, IIliLHt:Iil''tie.. :l,glitl!l.ijtlSQ~ f ue~on

llOli!ll :p(ll.JI.i~b,e 1IIlt::;l'r:!!@'ij'~ il {lilJ,a~O ia:riI,91"~,'!J1Btll:;a cO'i!W1'lIidoB" 'l1,lUI' d@ IEl11~Q OQnlIHH'l (]illl .p·~1'~ttI'10,. L:~ .!!I!l:iilJ~o:i OIilJ!'IlI'!: b,J:!Imba,1!! ft;I':a!D ~a ... m~:JaDt{l,Ei!, c,~i!C:Q !.'is v10 po~' leI o !I.sg:uS·ti'!::iIi l.fli r[e,E:Il:Y-J!itertf !liS:" tlS:ba~ segOn, ~'l p:rOC!l-!iiiOj JL~jOl\li i!Q ]);I: iJat~,aj;l'ofe!,., P.l;lI~~On!il1 OQlli'" t~f!l:o, 40 ;!;U di~Hlll.U'n~'I' cCI{l'l:,templllib!l!l 1~1 .!llJu'l'i!i::I,.tUd ~,'8.li!dttI Qil liJ:I';II:ll!lI

i,i j;!clns. m.l?e;r,j W::!O f'1ie qu1en ~!.1 0 ~ ~' del1!~1L~il ll!lfllg(}c~ !J:L18 'YIC! III sp;'L.es eJlOl1lma!:' un r6:oro,ro !:lOin '1i;!,1(l,t! tJlo'p~;eo.dt6 lSJm.eo'ia<ll1 de 19 'botl!b.!I. 'l.(!t~ J1~e: Cla,~,g6 I~Ql'I. 0'&1:'10 hils'ta un .I'l.:no();a C'ell'O:!Jno ill li! .~lill~!i:ll }o:lUl de ClUill;"~., ~"Utl :l!.~ I'J!~Ghe Qe' lO!i!i ~~·h m~~~'t:C1iE1 d.el .niOl1uo .(),e'lD.ri!LD~C!ll 103: IiliJil,!U'gu1,a1ti:!9~ II, ~et,1i1'1:i6n. ile! :E~,~il 8:!:,1lW1"~' a(J Ir.'i.1i:1iI! .::t'cllil!!ltu Ill'OJ,eVIillBI ~t-aqu.el!l: ':/' pliliblic.9l!;" en B<l ",II:1t'ibalt'l'!ll

21, e1 t1iill!g" 18Jp:a:l!O!bl'~ I'\ilie. ~Il:e 8p1iHI laa'tll~!(I 11m. bl;lt:afl't:e. Elrn ,ei lUS!lll:" oro. g;U!l EI,e ·tQ~6 ~l !!I~illel'ldo~ Qu.!!i ;lJtrI. S!!:! tl!1,l!:!pa,t;:J:!O bablb! b'o~

. .

b<J:!l' '8' I~I'I( 1IDaJ Iil. crtll'i!!cJ9 5,!! rir.!te:r'CMl! de. "m!lnull.J.,M d.~ 6t1.ect".t'i!! .!!!B.!iliQ,-

lU,dcH"1a1.r.1i!lj,i". Lo ~.tiJe: ~i !i,eprow eon :!)..l'!Jieb:li :ph!lBl i'1ilJ9 gjUiet :;gaiL., Eodof.l ];0'"" 'hati.goEli '1!Ia.\lIe-J:lSO'S~ el gUB a~:i"oi!6, 1.8 W~b,!l! ,(II ... , r.e Ilrl deIilCi'Cfl:l)Q;ld.o .• Ii~ 'c.!~ ~·,i!!lUQ.l1id~6. '100 PSlI:',flIatlEl" her!!L!l!lo Il,~oIl(l!;) ~J~' 1m 1!l~l:l:E:',I'\!I'l ale'l ~'!U'II ~,e '17I1!!:ld3''illl1i;oIllalll flBp@rl:.t~.iloom~Rte !l;!r\. I:tltrlb_(!l ,Ill CQ;l':I\rl'e;l'ti,1r lQ,!HlD)t"'t1ll1 Ide' a~1 ClI'(l'mpdl)'.t.'~e.. '[',0 g Ill!!! :si !l;3t:l)~!:!,eo,ees tl!!i3l!sa;i!li!ba ~o' lal lera!l .Nma 'It!JD2ilti'ldt:. ·~.'le

117

.i!llllmldlllla de l!ti !Orr,cBii !lte hRm(UJ~a '1 1ll00pn 1l,\Ullatdt:OI"loctQ S:P1e61, S'!! Ie ot'Jl:!, o:Lt!i ile e,9JK1Slli IBn ,~lL ,clin~el 1.1l1.!' lamu.e'l't'!iI~

:71 de IliSDQ teI3U!!I!Ild.l:e, de ,d15,t~m.aa t!fli:li11L1e j O:r.:!:BIQ, I)'J!I. lao p.e~.il!Qni!!1 (lo' au b6~!lno DQr! ,e! prflSD: 118'V6, - llBi re~,o dill! 8:0- blte 4f.8 ,el COl'lSllifl.,i!I de Btl amQ;tl" 1.1b~Qi!ll if ,loi'~~ ~ ,pUib.Utl'O con i'lLUl! "",00['1"08, plliI'1li ;lU •. l!!g<l!l:f' l!e;Il!\lWSO,E1 ii 1.<8 d.Bfens8t lilDiIJ:,t~blQ~ ~'Ilrfa 50be~"oia1 '3 Nllrve! de au cill£!:9IPOllii'd:o ,'1 G:1l f"e Q ~'Oll,liJili Oe t'lo,rl1l1,!IS a los p1~s del. ,1!I0,bei;naAQ'~,. Lo I:J~I) ,d, paSIi:i!!J e';B 111 t,em;,pBi!lta.!,oa;B, l):toc·u,e;no.~11 d,e bllte'il'liI:l!!;II' :L!IliO~ PailliHlrul que r01lQ- 1'IIe 109 l!:-s,tad'Os l1i1liitIo.s I' SJ,quI l!OChiil .. ltll'~. au.! t:iilbll~ Ii alU ness., ho4' .se's'tI.idiQ dB C)1I:il1e'JiiO'!:I llC'JiQ!IiI'D8,1, 1llI8MnJ3 del rulimpell'l .... no:!; quela ,eehan IlO!ilO f! brujiiii, dC'iillU,ilfl ~e cstOJt"WDB Q:J:'IJ.o1ell

de QU()!I.u~JLo!1.pt!rB ;'piIl:i.u.l! ,<11 mnndo ,n hWl',lL."cr (Ie: li:I ~ond11!l1on de I ~l I),G.lIte.LS inf.9U"Q:e~'1 MYO'Jl!' mU !leue!> Qlue til de lO~lIu~'dia!l propUCl'l'to-iS pliIll'al e:;:t,et".IItlnf!l!l.os'!!.

i.:&1 P1i'D'D~'I!lO? LD~I lE!1;el:lo .rU!!l'O'l'1 6Qt!.'ileIlal'I"ll ,8 mlla,r.to !:l'll l~ hO,J::cSI ~ NeelJ11:l iii 1,1! pon1.fite-no.Ul~!a.~ 9n 'v1rl;ud (Ie un (;ia~p elipl'iI.IlLal IlO CQIl,8p:1~.9~:16D i!iOI holldaid1c nlUl108 p.rcrbli'~O'.

"ElI W11GTlnro ,.ormt\lRO"

hl'G no Mill de morir 16;a IQ:1e,tEl,. In I,hlo l,l~la'ft.,

La S,UpJ.iiWIIl'i Cado en dictllillienin&gnc dell .Q;!I'nn:t;o ilonf.1rall:l 18 !'i,e]ltHj!IO':L~ ,,,,e; :lClLler't'o;. ,;.~u!i !!i'!.I.(iedEl en:tonan", aea l'sinoJ!dim1enCG (I ,cn:i.edo ,qUB C'Il1cElg:Q pida cl,c'lUe'llQji,ij ,con IB1~amo 6~e:OIi;' (IIII'! que Il1U1S II'lDte9 IMat1.SO'; Q!!I.el(ls gt~m±D'i!I obrru"'ps tJe, 10 R'i!!pllbliQ6, if3'nd.!ln!:i Cl:M~ar?iol' ,Ill n,Il., !lll!9 ,1le:p~e'9IOntg:ntaG pa,~s (jll.! 1n.tie-r,cadialll pO.1:! l081cllIlp,ablBB,de'llab(ll" .oMan '1:81 oeW!.!1 ,ooreor.a 'OOD o(lxaea;o:;: gtm .:lgUieli11 01 oliBlmor de' ~'II1o lite Is i'1.Go1On ~l 1a!p'lJllr,o, tkip1edad alii ilQII que a,91:9t~l!I1!o:1l1I a. Qi9:e' 1a il3i'tIleldf.!It'l: IQue 10; PJ:'G"fOCO ,!ll cr-1a1I!n.!

LaPlNI.!iI8Q: l!'lJ,t'r,i!!t'ijI'l; de SQn li'.!I:'\Ellnni:fJJli@ jjI ~lew YOl'~il ;f'IIiISfl'iiln.do el prQoeBQ1 p:l!..mi,tili, a 10\9 s'l~'J;:e COI'l.deJ;iOdO,f; QQmO OiliG-o ttasl ,dalIUJ'm,H, ilO~,e todB.Ili lSB' '_~I'l.Hi adb.ii:'€1 18 I;!I.-es!t ,dog OJllllM'za;r.'. lei .ml!lj3oo, do' 'lO:EI ~oUof~EI !'liOIJpadiizo,d!oll :pon:' 2. lu;unb!l ~ ,d.liHillurlbeo'U;S l::iQSiIil~Oa d;fud.ertQBI'11 Il~S Wl~o\s ~!1b1"'s Q:OIDII at oro" BWI ~aol8Jde,!)' ~1u;'da9 aQ,u:o' 1;a,B:~e oIH!!.'i v:1cjo co:i)IU'JUldoI" qUri! ,lUI 1ii:0D.:til'lltIIit 1ii fli_',nte:ncia? iiQuLD!!lJ, ,ilO'i1: (I"olei'ltiu;ra ~fianal ClUIHJid~ GOI .ol,oe

18

d ,~toJ"uc tllll;I!.r\O'~, ,91 la pol.1;idll ve, g:!l1iEl el p~d6fi de lllill I!'~ .nemgOJa l!CH'i Emma ,Ii. ~e1I1Q,j.'db ,en 9l. 'Cli'W@D" i<:lU:~ i'OSli'ii'f;:1.t1u(l! PDt',!) een l,e ~Q111l!h M Witill' ,Ii EHIOE! h,oll'lb:rOf;ll 1·.lH'tO ~. ,gr.1t-& 'LiD. .1PJro do po,l:h:d.1lI1 !Ii N:tM ian Z.lULdti g~e' \is ao;r.IJ au madre ap;!Icltll~ lP Wl!il ,fums d€i' eI'il!mene:iA li11:n pode.!! Mbla:l' Chi], n~lltC.h ifl: ,1:111 'ilUlIl: Mi!I:no ,[[',eCo.g9 de la p~O:lr\e I:lna't1.:!l"u 'Iii!l :C1e.li:lII.lt'.1,8Jl que mlOPD,t' lWio II ,mo~t;dmJentc, rdilit!.'l!I ~ le,~ 'VaJ l{nii!!i\lntalldo,~

__ ;l;'(nil.61!b V'lln 'lo8!1bo6'1II,(lQll ~Cl 1~1 de·.fir.nsa'i,l,QfI diput~doii c1@ lQa 8re.lil1iO g obreJ:tJ!s ~,le;s JlDliidr~~. e!lpg.9~,9 ~ her1!lfl,"" UBS de los rflios ,8 1!lij:\lol'~ por iiilUS \rU.Hli:I; leD reoep~:16D 1n:!:;·'!it1"l"'I.1!I:1" pLdlll :po.lt 1.05 :i'lollO~QE! OIn:t~ .el ~l(IberIl:Q'a:£l,I'. "'S9110't' .. 4ble WI 0- bi':e'J:'o"', l:.lilond.~h1ilu}lSn a s1el't.e ~UiUi1&"qttL~tu!i III l!io.r1~porll1J_e' un lI!f,1!!.rgl!l.1a,~a l.lind! 'Il!l.!lDOmbe oQ'ntrll 18P0.1.101,6 OIllBJilW los t,!J:"ibUlfJ!llu no :h~!l Q'l!I.e:dfl'D Iil.QndJelini' ,i!I HI. ,llIo11eb Ide Fi-Pkertol:!iP¢l!"IlII.1.e uno de IBUfl Roldedo,s i!Il8!t;6 sin Pl'OVOIl'fl,(l~6n d..e Wl tUOIl! @nU\o, olil,t!e-' rQ''l

l.AQ.m.&ns~l''l~J:'" ~o,r fia el S(l'b_~ad.o.:r' i()51oS1b~ 101 ",l,M? Nt) B,er_a U~i &I, oUJ!f odd!! sa,le'll tlC'IIIO 01 'V'!lpO~ ae Wi!. ,olgU'~o' * l.m :b:11 cdo 1I.UI'!!.Q' 8&!i.tl ~ Alli 'l!Iat;~ ::L.~iil' 'il:::eJ:la14Oi\l1~ '1('.1, tlIe'spe·dS!il;!i!Jeiot, 1a C{.l,N 1m ahfllj,'¢Q de' .alilngrel l.c,s doa, 0;:1'0:0 bolft'toe: e.ll.til:'19 111 E:!Dl\Ill; .ro5.Q; ::;~, PLl!lO ~nt;r~ ]Log, ,ill~ntu; tm;i;i c&;paula de ll1n"m1:t;~ 'liiU.e tenia Qcultn !lin 01 lQ:jO!lO c!lD'etlc II (lOD Is bu.j:;le e,noililnMo III :Dlitil1ii!ha! ~ sle; lle\1'o la 'Ci,Pl'!IIll!l lli 10 oa;tb8,.,

t~!!J.,. re'il,1W 'iUttOfnQ~!J ~n-!ill!: cel{llEl.t oQmo ot~e .. tliBI'lil:o, al c:ieJ.e ,el. ea.pi:!:'~i:tU.r CO([I, ill;!! !doe br~:~oal en 91'to,t " ''Ile~~H;wrl! dIl: J'$e·,:Lw:'ie'll Notne;

1'''00.0 Qjo ~ .1!Hi!CO~ 'I' 1,U;g'ifbroil' 'Y t1!l'd1,!ln teL'll .1l1f;jolnnamrn 108 a1elL't:otl

S'!! sb:u't a 1Il:rl ,(g'1lJ 't'!ll,!!'r el tej e~::

t Gia;rlBlllin11i1 vlejs~, t'li! ·OIl'p'I.!!Z Z111\'cll<lc!D ,I 'rll&B' :lIInd1C11ooeEl 'Em Iii t:'lilll'l'O' w:;d'lmoB~ I;Adeli.,!!liLti!, !Iildelo:nt'a. e] tJe;hti],Qrl

uLlBld1to el f.tiilIJCI moe Q,u,e 1m ora 'en: \iOl1lO En in llieA'lt(i1 t:!.ratUI

tlaer'to de h~mb1"'" el j<Jr)1',en Ell'l su Oblr'liIliiOIl I lB'n '!jIIJ·!l,O .if Iil.IIil :til QMj _ Y 18 IIU'l'p!l'Jt'8~a I'

Al D'i~,~' Qjue j;Jjo~'b~la'i gUerl'!ti, 3" vel!Qll8nz,o Ilidolant:Q:i Illllela:n;te el tejedo.!' 1'1

Y Eo'mpil1lindo el!l l1011o!llo,,a Be :18;:16, ca,6l1 EEs181 Ii'ont",,!!!o' en, !!iLl! l1tlQ-J;'!8 ~ IUmdienlila en la,S palma!;] iiI f'(uJ't:rol ,e,n'?!!Ije,e:t- 11'0,. tJUda 10 l:t,~bb (Hi! t; ~(lha do IflI#D.i'!'iH!l ei'lt,tu's, loa !.W.OB 0 C!\iI:IO 0- :randlol 10sp.I'~lla'G fjl,Elolli.9dos a- 1_0'1l! 091'1'O':t:&5, GstreCi'l.llOi Q~ 10'5 eSer 1bie:fiU:9 (f e'l .I'll ~1iI ide' ~ s UB::p'I3iIllDQI ell 't~l'~!5l'IlI:ro.,.. :Sp1e~ loCI es-~ cl.l;(lb6, ~ i!led:ln)IHl.lIt~.r~, IlaI1SOOlfI: de pi1e refl1, !'il.i, Ql!lll~U.i! C(I;VJ 1GB 'bli'!lZOH,I' a 1b:ict't'O:B1I ·QCl!llJ !g1!l;t9!l il!li iIl, em.p.l'oniiel' el VlldQI.

~] d:L,6 iiol!'ptl!'~nd16 tI ~ill hObland!o. el"ll~e 91115 gua,r-' do's cO:Ji 119pSlIib1'8 '10111'111.0' d,'lIl (!Q!V;l.e;rlo!~ao Oil ml1a.rtel'l sabre l-Elnoe~ OIU'!OElQtG ,d!~ ,ElU ""~'ctr.J d!,e Q~liilliiP:U:lildol!; ,iIl, S'pi,e.li~ ;J?ol"tUaclJ.d.o i3'r.i ,el lLl!;!;'ijo GU!)i\o,;a F1oc]luu: ,1'I"1a,tHinaon'ol nin pt'1s~ la'8: X'l:lpas QIUS

lie gmto 1i,1 1lI~'rlia'l:' LilD:ccbe:p, ~J:',aQIl:J;!'i iltl.}'OB hb;tQ8 1I'j3 lI!!u;a .. \fe.n 1iI:l!.n. CQIl'II,f, alill t;:~H':U:!.C' ~ob;t!'e ,!iUS' \le:sMldia,!l11 deSIl'U~.9 :!el WI. I:l:O~,to i9uaHo hliit;6'1'1eo.

:s a le'n de g1..lS e,e:1da~1i 1. p8sa'd.:1~iO a.'q:ostic.; <':. Bien? _, IM'Br.JIl-. S,e d!lU lLar m!U)(l'1 eO'lU'i,en" CI_!',ec:en. ilYani.liIi~d"!. Hl g:)~d1CO l'es hi!llitll,B dill dQI eEJt:iIDl,ulEull tt:!!;l :;8 Slll,e,B :'J!Fis-ch'ell lea t:rll ~ el' QIl'!, bSje'j;i ~"evoa~., Eng'el 1:1.0 qli.!,6:t!31 qul,t;'arB:e aus pa.!]j'1]' :!.sIs" Q~!I~_ t.smb~lj. Le:Si le'en l,g ,llIehte'n,01:!l a t:Hlds 1.:!fiO' en au. ce,ld&. lEi:) ,!IU,-' ~Ia""s:a l.a~ !!Il:Inos i!QI:' 1L!lDgp!;illd:,!! CI~IL'!L :!II'l!PIi:iS:!l18f11I'lte-fld;ea; bI'B tr1!aein J!,O'Elbr9.~Q~ 8'1 C:ua:rfl'O ICOlll ,un .. ,fa:j,o de O'Lleru~ lll!l~ iti!lban pot" aob.:r!il 101') tI ~b !H'Hii: '!I OOlliiQl<1i 'tUn1,()I!I i;le 1~lilill i;!:1i 't,o,n6.!!ientill ~I'1,EI trj.II!:1oa: ~ \!nil mtll'b'!!j,ablmulIh lIti!ljo loll Olon(!:lU'~'BD:~tal iI;I'!~'ni;81d~ en !I:UI!'~!lS

dv an las '.' UOi~'Q ell e 1 tea t.f'OI '. fI'i!!Jfit:El1 a 1 ell doiliHli 'i i81 v'~el[l,~!j 11"-or '!II J)1H!llrd1z0 a!! llil~ !\l,eldas ,9 ,i\lIlfYO f1ndIllQle",gn,tJ~ l!!i hor~i'i., :DDl!lnte'~f!! el Alcm1de l!,,:!,do II 811 la,do de' c,iI,ds, ,~e'o ,l!:Ial'a:bs 1m paq:I,u;!te. ';:i,pies ~'a ill pUo !\'ii'a 'IIle1 'I' de.eS(j,:c!l''OIldclt'IIUI ItCi'G IO~,OHi ,Q'~Uile~II" hilda, 8'h§.ei 61 ~flball0' bien. pl! I:tli'dio II bl.!uu'lO Q:a-:!lJ!lIB~Cih;llII~ ml)r-' fi;,a;ja'il l!lEial1!fiea lal :he'nte~ :USlc.bel' 1e ~1Js'Ui!l :robWllrto ;'1 pt)d:!J:r.oalo~ 9S0il!End.o POl!' ell ~uell'i:i' l,a :!I'!e:I'lgZ'S PU.;!!lllt!;l'~ .~a'lii,ll!l.fl40s po~ 181 Ia:U~-'

20

1181",10 leI! f'olm1dIIH! ~lIihr09,., Easel '0, IIIilmII Iliil'tr,'188 1.8 mR!l;ifj'.N la,i) Qllioa 'f!I\B I! 'WMJ (lUll ~iIdl!!ia" iiI'ileua!,en&Q'~'II' 01 s'!lJ'.on in.aomo-d.o I).O'1ll los 't,iIlc!lma. !i!,rSI;iIW!!!1 olem ;!'I~tlD:!"filfI' m1iEl~o.ii laomorir:, tl.ei!i!il" d'llter.iII::IJil,SW:l,. ciCIl':r'8 l!a, Pll'O:CliUI,3.h . ,iii. ~II~O ''!f,!',g~ lIcllJlbe ,el Ci'Oi1'I'Cldo,Ji' ':1 pon~D. !!Ill pte i!I{f;I l,g 'tr.!lll:lilpiU 1",,9 '!l:U,e-hu 'IH)l.g~i'i:toe~~ 1,1I!! a::Ilibe,2iSJ.EI e.I!izad:lI~" 1~'11 oubol l!I.o:!:'tll;jeSI.

WS E"ID,IDt.JJ,LES

Y 40s "1If! die:Sllt:lBI5'I dO!;'!1 d~.a,Q del ,eSU!iUilIS t!!!,!;',dblesl an la,iiI, C9~EiaSi. de, (itult;J.le's: OOm'lJt~iIl,tillLJ d.eI am1!!lcSl :n0i11'080il!l~, an,t,s le'lil cad ,",eres 1i,!nQ'r,iiI tiicikll3 'F de, seij8l1!G1;!', dilli dU8101 colga'lis,s eo l~l.Ii .pu~~s,. ;llI1llNii bill~@J IImrli rIal: d!l' S'!til~r>~a:'!1 de muob,'odeblrl!is J:'I!IW,nidiUi l(lon 1i!ll'~!!'W p.ct;ra. pCliih D, 1.'Q'1i plielll die loS! atauiles l'OSIISI :y g~llf.ll'fiQs'l O'Moss,O I1sfi)~JD:"ado via: :!l~IEI:(J: t1iollJl!I 111 ,Ci~5:1iC1P tfuteb~llI ~ '!Im so,l00di;J: b,IllOI a!s1tan~o 1m ·pabe'l10nllll!lQ'l'i.Q8iI:'liOII Eii. 'llftilllll,d. de SpiJea ol;l·l!llto b!B~O 'las cor.ouos. elide P,iil"80n&. 'IliOgro,1 £lon iH'i't~(la (l,l'!'ti31I:!Sne !la,tli'~!ii' g:l!.IIs o (II:t!i!B'D:S!tl, ~.9Ie:n.te~:l3lmb611iioll da tlCl'lSSli ,e'l M 1':19'abe1'~c'''doi!l'O!fi glJUnDl,da ll,oi:o'B:QIl del lid.oal

,~ clal'l;i!e,l:b!.sElj 1109 die E1l.ieI ':J L1Jlg;8: en"~l'tofJ alm. lIand'!!1"!B10 r,cjillS,. '3 los a,!!~ ... rUllJ,~I'Ui ~el lals ''IIi\:ldillill ~e(j,aiti9·dll!is bUt:'ili 10.9 pb,s pOl:!' los ~el'Qlg dfl luto~ .'3 !BQ{lt~~(lafll:1 gr ames. " o'I''1'eonea. dlp'u't:ae.lo:l'lllisII tr:eIl'C(~o.n.~all3 =!lij:erB~ o!p, miliB!.\'11 co-n Ol:'Q:EII-ptlL al b.irozJO. !Ie11{l :Din ~, bl';U'lD'O trioltes' J d~:lJO:'llbi'I!U."tOiii Quellc .. ..,.s.be1n ,:@l pec.ho 'rme _r,OiS_ IlIOOE;,lllll.!,d!! .'

y Icuarull.o del';!do 01 mont'1c:ulQ d!l1 oeCi,el1rtle~.10'1' ~'caJ9Ii~'Q' de 25 m11 [~lwIG iillUges,b-Bjcl 01 ,!!ii'lIla ;i;jlin, !llol IQIl0 Ill'l! fli1:l~,Ol:lle ~!lit&ri!~lHl lUIDW'!JIi lrl!l:b16 !l]'O!!p:it:!'in B1IICkl, 111 p.ti;:1It1l.o d!B;t'@Il~!JO't'VcOfltld,o, d,e ~e"gr1ol~ ,oon. h mOllO 'tlll!l)'d!da 3(:1Ol!'5 los 'C,D~

d,& v,e~ee: I,

... ·'Qui !Ill lal Vercillld ... dt;jo 'en ,tilll 5ihmil0 qUia' "'!:I' 0'16 @lellli1r ,8 las mndB'1"1l,9' dcl1el:lta's L.q:u~ iillI 'bi 'le'!\'~d de.e4a que, ,el (lei flj,uOllreth Uit:r!il301 1IImU!'ld,o no IS to,ROce e'l hombre haste qu-e COoIl BUB 1i:ni'a 5MH! lli, li!l1!j1an ,"s J! 1L~ ll.a!!li!!C 0 ~ liiC!l[!J!I'l"tJa'i' E st;lOIi nOElion~'elone;s ,abominuble.s, 5lildientG·s de d,!eso.rUn. snngl"o' l' v1,oleno~1l ~I 9im! hOiI:lD.1"'eB que 1q~I'en V,i ,p!!l%o '1. 'OCU:?llI',:.::o:rUlGi lleno'lil ~te.rnW!'al SllImdoSJ pO.,);! (jtUiI:n:!::oll' lC'n O'O\Dioo:1el:'o~ iI ",!,(I~(Jin de i;)e~ Coli, iIlil PQ~e~ ~ 18 Blo~U de nl.1:.~v:1d!lS: r;JU IIMl"i:!ul,a era el reiMan d01 orden [i,;in Iii! f\l'~.t,i!::a,; (;Ill II IJiEli!..o!1 Ui!lI mlM'l~o :!:11:11!! 110 fl in

21,

rd"e;e'l"fJ!!J'1 ~1l BiaCll~!il1,tua.,t; ou aJDl!cj!:' a:JLd~ cze(!l'j!:' qll:i!I ~l '!:!Icli.ili-' :1:lO' ae ced.e~.6 .i:l1IUi('i,jj pOil' 18 pall if 1~1 ~~Bt;1o:LIlI .• , lOb. Cr.~ de Nil;,; ~areth,t gWl en ~ot-QrS c~d&,"(jr~~~ .!ifiilJia llGiindo rcadnlsO ['I

Da l.a,lltbie'b'lIlaa q,~1lI 'to,doS eU'IIoldlUh QI!ll!!nlio del 'IiEi"'~a,do' de p.1n,a, ilian ·bB,j,~l~.!!l o1w:i,o 1!I;'ll.1etlo1!1oos ,(I ']La .co,sl!!l,~ 13a]:iO iiim1I 'V~iiilq\lel liI'a' ;lId1.1i'1r:1lii1Hl~1'll' Ide 'barba !};!lp.Qf111 '1

,die· rc!~~!III~_i1 -gr,:I]'!i'i!' -" iCil!ll'io,d;o'li "'Yo ;O-O¥r.!.qQI !I a1C'liUiIJl' ,iii aaGI li!!lrill'tj,.. !lO ~ glUleli ItoRIi, 1Iloa,ll1!91. :mill: 1,H ~~OUD g:biilEli iliN hs !S'si1<8 d:O d9W!o g;oa61-'llQ: H Moa en, lQS 'templc:8 pO'l"gru>elbJ,JlLlI:I~,e;l"to i!!Ii II!: bOl'oa ,eB~Cifi' ho!!IbPesl, !'i,UD Ii ],os bSi1:lIidadores d.e' Obiolltl:IOl't que 1:!81:! perm1~(l,O' Q!U!i!I lea, 11I!:90fJit1:e'n ,I! ~:!.n.do ,de ellS: dt1!O.Q'ij;lt)(!~ 8_ c£I!.--BOstl ... ,., La Maille y liiE lIIa:no IIIe1 d8lf6nB~ So·biJl::'i!!l aqllerl ho.!!!lb-,lNl!! 1nQlu1eto~ ~~po.rS'I1JN;)ll. Ii lOll;! OQflCi!l.J:~ent'6:g= f'lorelil:, -b!lndaE'II.1i! ~ mUI,'I:!:"tQsr if ~fl.l,gi'd'CI.!l ~ :pe'rdi.&l!uu, e~ llll wiSimu negra sQ:nIo:ta= 1!l'QiIM de 01,&0 d~ !:!mIi~if}drl ;J:ele~o9 .,1 ~u!lw Ido l,a lI!'W:Ih,eld!.1ailb~1[iI laB "!4e.h!!l r!Ii SUISI ,bqa~08~ '!! a'GaiJl 6l "Arb.il,l'1am' ZeU:un:g/, de le DiD~ Obi~"1 qUia ~l, ont-,t"sr' 11IIB lAli IdWJ~.d .'I1',B~tbi6 ,el Be.li,tio ,ihl.ldo; urc·mO'!Jper.~digl t'm1;l 1bataUIS lmig-olS iilltt!,l:1.oe~.~ :pe.'C''O 'v·~e'lr!O.s ,n tin 0:1 !!!iWld:O' ,Qi!"tI!.iif.IIlIii!101 'COJ!l1o.rlll.@l :1'1 I!'!!, ~ti!it10:L9; se8mos' ~Si8l;!!(UU!1 'O,Qmo la'61 l!!'e'llp1'9ntfl9 r9 1!nofeiOE!:!'vO_;D O;~o lalit pIi'lOIl!.lJlISi"' I'

:Rot'a:s;

o(l)b InglltegJ:'aJ ,01 es:c:!'itor sg,gt·d.li9'te Frank Blu'r:ta - lu:!tor de "~8 nO'~!I"'" nov~'18 eobl'e 1~'1lI B:!lOl'itiilOWlBnto8' d,E! Gll1.all!!:!i0" qUiso ~!!ICie:r. .tiir:'.ma~' a :loa esrcr-itOO!eaWiIi, .pct;1'Cl16_~ de' ,cl~ ... me.na;:lri~ Solo Cl:lrii'llsulJt5 'l~ flJ'mi!J dei OlililfJ'J! :;'iIll.!d~l~

(2) S,el"e(:tO'I"(!·M;JU;U. ,9 :l,e f5\l~l!,NI GEl il'tl·i:l'r:J:sl6-~ de' 1861 ontrre IdaE'at.ad.os: Idol node , !liSl,' Still.,

(,) DeJ;;lpd.& dB Iii ,BIL1'.t'BI ~, a'ace!!!!&t ~le'!3' ~' m11e~ d.e .~~. (!;Jt'llot.ll-a eVOJi>iJOS, llegarQlll! 8 ~.~

,t SABlE UD CiUAL E,S, E,Lr ,SALAIRrl'O MINIM,'O?

ll,Bj~O DD'!:em~hr.!tio t;11J·l1il.o i!I'i!llcJ::'1bl! 1!!I'1 l:Iol~~'t& ~'" a:~.o'tBto:!!:'tal~.e '''[jEll ~13ti:"UJl!a"" '1 nBlllbl'o dell CQ_ntl!~j~1 de· E!l'tl:~I!Io'!1 willlam 'l!'h,9iye.r. h SU, tll!t!~ul(!; i!tost,!ap1l!1.=

"Jill :ing:resOr minimD'!r QUi!,! 'ter.lllW· I:lQJll Uu ilU'e"" l!'9'Il.c:d.4a e;nt;i_;;1i!i stl.lSJil'lo milllmOI ,oblN;!l'O-,' IlIll,'ElldO dtal de lOl! ompleados"rDo e:S r6e1:llDeote dieI'lH.ltlllilnSbl,B,. P'S.l'a c:lel"'c(ll;! ,e.t'lgCl~9: lila: de· un iiiOiilbo it' 'I?III~(! ot;J;'1I)1!Ie.fe:l;!'t&1l !l,u'iar. !3-.1 Ilillgui8l1l. o'!'J1eb1ia WI. eontrato do' t'!:'ab'lil~tl ~. :!J6 l';BJ~tiii rao:C!lo r,eiill1mo,ri!lro·16:n. "un :!ne:re-

1iI'0 i!!!ihl:im'Q'~' m ~llllli:mlilo oe: de 6 •. 22.2,.8,., Pero Id .Qe p'OI!Iltm:!; 40,s:

1llg,l;'Q:!i!~1lI ~.QEI~, J'"~ ,1:10 es: ,e,atll IflWi!!!I !lt1.1lt'tplliCloBJU pell d.,o,i'ii

( ., .".,) lal ·a!,l:elilti~ l!'Iii'E'lge por o'troiil ~ .... no1tl13 s.,. 'e ~ n) C r!!O Q,!.to blliJ"Jl atlgu11li ilMa'" ,t:,Wlko ,1!!C!(1:lI,N!S {J,i;i ~J:'-O~OSi~OIil .!! 1.. t!!I;lM~ :$;i".f§85.!r~1, S 4.,~lU3,21. S ;,.,1.65.'71 i $ 6.,22'2~85.u

(~tl'f;".n.dolQII rili.lli d61b'es ,,1 ilI:g])1I1;! of1ii:1l1.ell USI 86,;!3i~j' US- IlO.?2, USs ].~.t9'7 "3 Eli 1;59,,6. 51 Il'ilellliWul: 1u sobcr~velo!,8cd,6D. d,el petS!) ~eSipeoj'to III ~l~:r 'Ii116 ~eCillboc~nl bUIl'li:iB loa' pl'oilpios Ili'conomiatas dG la diQt:adlJ!i'Si COfilO C'OM'!!HII~n .. cia do la ,1ItQi)L teruil6fi de III 'til f!S U;:Ja ,d,1 cIlmb10 desils' .~mi:~ ,d;!! 1~?9:lr 1·0,9 ii:\S'ei!l~!Bi .ili1m<lEl f1jill!.c:Io!JL6iE!lillill:noteoll'c:Uu. Qll\t;:.r~ 62 ,r 114 Il6bl'<a'Ei lIu!;llGUI:!l,e'!I. J

Pe-lrl3' la:.fi "O-li:!lll1i:b!s_UdadIEla" iile· Ie b's:111:.i:.,!I(l1~n f'lai'lohM no !!61Q rfid,1ofi:1i r!9nf'l,~:~F dlgMn:toe 'U!llgreaJoI;I1 mLdmo;iJi'l'

2.3

BI:Ln1!l1 'tlelllbti!l!! ,e:lil que' sa.1ImJi 1f!:tliEP'I!!S'e'!l ~O;g··rl::l.o ij,an vililido's pllJrtltodpalltll1J 't:r'i'liiG!j axI'Oif'{l:5i ~ D Q! le,eo ill 1!8J MiC b!! Id'lIr,iI d~t":r.'" m1nilI! gille, :tlCI I1IO\l!!i. _:!:!eciillao~18tJ dol ~e8o, m!l!d:I!!I,Q lo,a II'l1SIl.U:!!lI'tiGIll! 'tr,lIba j~dlol'!&B I:

ill," 1,0'9 mentl,:!:'OE!1 die 21 "1 m~o:r.eSi dill o!ii ,1iI:n~\g 'iI'ttier~ea d8'blmli~iil' "llib,re:mentlCi;!1 gU, ,0.0118[1\'10 ',con lOiS eilllji'laai~1"orgl,

b) 1,0<9 'tl'\Bbg~II'();oteiij d:.a' ~'nl.!i!.lQU!1,er' eaiil!d: lIJ:~tI 1!'!!I>IiID 0I0i,t~riltadJll:S eot;DD' apjt!o~M"g,e'a'l!ln CQQ,til:oIIl'tOS iQ'llilllp!U.IIlde'u a1l,1.r!l"r hiiHIt:ii ldo>lil !!!:~O~ ,!;!~ g:e empii!!"~SIiJ ('J 61,111 lemJ)'r~~1f!I I}(il 10:0 !iiI.fint:!.!!!'" li~' de,apiUl'@ de lo,s ao~ alos" arlllCl8 t1!!oIll!!1I!. el ·'ale-l:'fi'01l.0·'1!I ser ClOD. t~!I.tQd:.oiIJ Jli,UflIfj"a~liinl:i6! 11l~I!JjO ~plle;nd:li.(I~fI 11 Cl1! otrilll 61D1pir81J1) ~

!i'j.) lQI'l:t;t'ail:illJj8'~o~es iI!IlFit~11iiICl'l!llID!~, '0 qm.eoBIIi ~nt~1IJ del fGiBClullKI 11(1 deba CU!IIl11_'iJllI' ,el 1O~ del ulllario mb1mo en dl»e~o, d,&,II,U&U ~Oil @1D1}le 6'81 tOI! debb ~a,;il~am. ~D:I, ldiel rngJ;"oilIO, ifiic{~O en d:LQllroll' '1 I!WI l,a ,Elo:timn:!,i;l.&d ,ca, t1.,en!!ln, ob11gll:cl,,sn. l,o@l81 iIII1S:~1 4e !il!iiIiii3i811lll!leS91.tEl aaJ.sl'u:s W Uii .. eJl'QIII'Pudi~~' dO!!Iell.~lI: d"'l80onbu ''1:;o,dO; POI" COIlCfflI1t'i;I' 4e rogali:eul 1 p,IIIl'1081 'i!!n '!!I8],:1i01c16! ~

d) lOfll qlle t'l'afb&.;jan,!lIoll1.O Cho:r~eB t 811lPleaiklu ( '8!lI) d{l!!l.'l!'lI'iI:~CI'Ci,s ( ~:EI) GIll!- il8lSa.S pEllli't:4i.o Ill!ill\ellli'!:

6) todOl1l losia'aba ~aa.ol"e,a: g1il.ellOan COlllt£",1!I t·aClo6 bili:l!if:;ll :POl! 60 diu:;

f) leI!;' tJ::iIlib813e.dolt"!ls 41;1. nlln as E'mpll!1ilo, ~:1ii!i,'O qUIii t;Loll:).on t13sd/,o Wl lIi1ililiI'tal d!e S 1.,,;00 :l!aeu'MlelEl (un08 3311,3 a.61iU',e.s ,0]. Q'BI!II}::I.'I;il' lo,rl0,li11:1., 23,.8 dSll!llli'~a: '"H!ll!!MiIl.:!iO Is. d't,glh~o\l,Ello.llB,o.1,~·n del pillJ'D'~), :'1 g,~e oif.ra IH! eel't.1iii,a eD, Bili'e4e,i:lol! de !200,.Ci'OO '~I',g1bIl,.1iliod.olC'\I'I,EI (sloapeol!!O!Btiii38!1].'l!lo ~gtti COlli, 1111 lmQl~ dig 1.8 re,e,e,d.6.1:1 Ill& ,sllHip,endJL6 UI p'!dll1c!!!o:1iSn Idll 1&, es,~d!iElt;1o.eJ de! lQ~: tl'.!lbii,;j:a:da'J:lIj!;! oCUpS,a,o.riI ,en iI!Ill Pl,m i!e, _106 ,Mb;b:l"h

S1 aa6Cihco);;'slhl"9Iiltli!lU i1'lm;eIlS!!I 0 enbi.d!_olil dJe Yl"Bbl!!;fa(!Ol'fiu,!' .~I'.HI&i'itei!1 (quI;) lOiSl p.i!-tipi08 econo.miS't-!HI Ci§1 1,1!I 4lq,t8~uriiii dtG:an ea m,]Lr.'ededor d.@i m!, L~, dule, !'ge'~'2H!I del t;l'abajQ!~1 sin QOrlre1derSl.r 10 I!t 'Q ellj-doOI eQ el Plan de Empl'l!lo ltIb.ll!!.O ni 181 &e.Boc,qpeQl&n dillfl"lIllI:BIiJ,!I po.r' 1109 ort1.Iu:s1osl Il'Il'ta,Mlst:lLCl'Oi.!J Il!,e:l 'DIIB)'" l'Qd,i:hlll.Oliil Q.O"no111:11' de' Q[ue 1:1 "1nsrOS'ClI mJinco" IEI.!l '!:larcH

24

18 '!ll.a,bll!~,ut<Sl B010i Uiit ';;re~l!ib:l .. o l'e!8il"~l pllll!laO', PI!!11'O que eg, OlLOi_ IIl"tiot--i.CEI Be ,e:d.ate 11l31r~ w:!, :~l!u~Jli~Elrl:l !l!..e '1i".I.l>!!u;,jl!llJio:Ji,e:s

"I!)!:!O pUi!lltlll81'~ 11I&.l' CJlue los !3:I'~m!(l!,e:a: o:~.t' !!is!! diCD'i:! "IiIU:aJ tlffiMCl'l! tue:a a.llimis16n dikl e'I!'l""ic1~ en Q:J.. Gq'bllJI'.D.O Q,cm." lB:!de:l:'Bn g(ll:e'l, !lWl In as'tas 'Clofid:!c1o:neg'~ 18 Q'qbru"tlllIii!! d,l!il lng!;'e'" 9omhiIii.l(; ':' i!:n monto .r.e'flllilh' le~,8'1I,1vIOS., Po;]:!' c.ao es ~ue 9!B !:ill 1n"'Ji'e'~tado 10 I!H!l!IJiIsl!:a :plil;c!ta !.llil:!li1D6l' ~OtE!'lI.cent,e ese ~'re:98·jb1'o, bg~l"' bl p,,~ad'Q·I!I-!I. :t1l~-I!!Il.O m!n:tm.o· .•• r.e, 3U9'ut,icil!,c1,on 1l,1iI~ d:an 'EIS '!.ne-x1:b111~lir 1:0:11 :s~lii.r::il!~'!l ~ le b'lll;d~' P'ill:'1i! 1I,Q~1~,1"·!lr. !!Il Pi"{lcesQ ,de' a;,~:1J.st~ Ii! ~IHjMm1o'Dj" ,"

2,6

Li'I cmuus m::0!110maj~ I\Cm'lf'W!I)B'l!'~l'ORO 'DELl!. S.I.Il"M:JlOIOHI)E ros ~am.T'AOOR.1!!S

l3:iS~ !.m, 01Eiten9!ble d6te~ il.brO d!e!,h!!'il tU!l,e::l.6i'i: de lOlfltrlEibil.)ad~eei .• , 'ImluQ Uso!.frn ,del Inl!l!t:l.t:utQ NlI·o:imlal

de EElti!!d!9t-~lffilIfI (iNEh '~!JI~' f'1Eilillll!l6rIl!'!. J\;!Ji ~~!5ili:b,~."t~!I:m~!l:n. qU€I re!llo~~~tillla u~u~l1¢D (le, '~.O<!li' ,~d:a!l'l~i! !hi, 1il.~'f! ·fu:o!liIbE!.l,!;!d.~el!ll iJ Q'1. n~t.!llbl1~ lflIl~e!:l:t:~ '!!e1!.!iQ,u:!lnM~~ Se~,!:Il~!11i cgl:lO: l'o:s !!l!ll~rlos

dc, eiJilJlIl"Q del 82. ;r(l'Iliplllcto I'l !itllili!l!i!br~ Itbl 81 lE!le hcBilil ,~e·du'C'idg enlW, 1.1~. 'i'amb:Ui[l. l"IlQiOIJiO<Omll ,~cl alm.l;l:ot,fj dli:!. 1:. III 'D tHI:a·r,).'t!;W ~n

ell Gl'"~!fi SI,JIJi:t:baso .. :Pe:i.>.a ,elt.:rim8<!'lt:,rli!l Il:!lJ'vU &I MD,1'i!II!'tl~ilI' del 81 IIf,ebJ!'l!!llo !!e,l 52 a:eD!!!Ullli 1Ii1;fiBI &13'cllt,l@l!Ic(ilLoB de'1 ]\,2,.~~~ llItenti'!l'I1li ql[ll9 l{81'rl! ,el m~ P1'll'iodo del lO!!i:lio afi:l:;ell'i.~.!' d.!lbE! !mel ~e !lit51~

1(1.1:1. 9~,0';l~ ]lllbo .!S!!crd.f:1!Og~ ~1 11:i~~e:!!!elti'to de lil!!l dell'l!iij-c~~cim en 'm:JJ. Eill,~ ·enliIlf ,6:1'10 ..

l?e:rQ 1!!i1 e:ll.tattlc::!.6n Eli5!: mUCbbm:c. pear dJe lop (ll:le 1'~~ (lQ!;lo(::e, clD{1!l., Sn CUiBi1!tO !I 1.8reduee!&iJ, ie 9;ala::iiOB noiil'llO! i:ii~!il~!i '\1u~ ell pOpio'!ll:e<J.'o:Ul:1,Q~~I.!, e·n,aus ~~e:H:GI eoonOmicQs" diel OOIJ hab1ts! ,dfi: ~rlO~uecto:t.I!!I s: ihI e'llJtw~ .:5 ,if t;~,. !!.In . .(ll~.!I!1~, "Ii' ~ e !!!.fIn'tia I!'

WI. eCO:D.Qw1!:l·h! .partle l!llJl~:t(:l' !1m U!!i1 .!!e~!;(::t':ili) pl!l!J:IBhQiiQibli"B !!C!~ e~pe!ll'~I:El orE!:IiI:ll,l'Zi!ll:~o po::r ~'6,~lninllla:" hnli i!'i,H1 (I(!1, ;;I;it~ !ll'U!I{I'lildm;" del 16,-:i en mr.:iliO~ 1: en eBta ,clfl'J:'!1 ]:lOt" ,a;iexIilO, -IlYl' :JIB mo;l~eDl t~m~IIIb~~!)ao:l:'tO~ !l!!l! ·elPlll:!J, del bpI!! 0' ~1n1mOI1::1!, 1~ e:I1;O,tl!le

,26

d:1!!l'DcU;pa:c16:~ o1131'r.,!I,z:adUio,on lei ells! llEl 'C,e!leDtill! r~l llIeblll! ubi-' car!!l'~ ,~'tl"9 ·~.2~; :F ;Gr:'& dll: lllpollllac16!), jH:,o':c1,~m6:EiIEDm~e !!!Ot:tV8J~ ]' t~ilel;:[1 10:2 :Ei.llufJ!:1!lt.!I!i de J!1I e1tulilo,ion eo:cm6mi.e!! chl1.,ene,coi~ciden en ~ua. l,q, !'l:t"i:PJi!l ,aun ~~n:Q 'tl\l<l{)lI £'Q...U!J:Ilo" "g'\ii1!,l.e. 10 ~s d,Wi'[I) 1'i<!l'tJI !lcM j[lo~ \la'lli:);',.

~1l!!H3t1{1i !!!lt~!l1i!1i6n objet1!l!!, t:1eoo g~e de5f1\[II;1'Q'1:v&:LI'~ !!I:I!! ell .~'i;I:IJ!U~tl.tO!;:1.rMliGa,l,., PClJ!! Q1IJx't~ '~1(l1J el ];i,E'ooe,!l'o, leg§l de .!l:19g.O,c;.1ae16n. };j;ll:pe'i"d'1.d:o 1~!Ll ~illll!liI:a ~~S'niflIlIHI:t6n Que 'l>U:Vo p!l:r~ m:il1!n:[:;&,t' ],o~,rill" 1l,1g1!m'lI!l'Ji lfie~ol'l:!!iB'. Se: RIi! tFin,!'lf'o]['III!\!~O' nne i$,P'4t'O-' ~C:lliC' '~:n r:.J'U(J. 1'0 e! trailb!l j ;(ldore!lJlu~ltI;Ilin. de s,e'-6fpe(J;'~,iJ;!l:E!l.eDtll ll.oI'Bl!ii h~ Q1:I!:! l,llIE! ~l'~l!lbB:~~lI lo:pfl,cfl que Ibl!l:llil11'I;led!l (li_e &UJe ~l1I:til5!.!i!lls rcofiqui:s~' 'taJ<!. 31 teJl!lo.r ~ b, Ci'ea!'.mHa· :y lar; ~'Il~~hlJ:'lit1 dll!lril!l:ei lnM,ib!:ull l.QSi itl!lellg!l,:Ej IIll :fi1liiel ate e,Elda 6~IIlI!!EI,. 'Fr~'l'J.t'E!i Ii ~l];o tlIHtO!!l l!ii 1'16'0'8- G1dsd de unll1'!le raaciO'!lI!'l!lmElfi'te perla !Cont,!l:1' oan. 1s fCt:l!liI~l,e :p!II'l'!I '~::i!1:il:o ~l!l ,t'e'illt;Uicllt;),1.on d~ l~ PQU!;la~ ecilO:I'li5m1QIli!IIJ1 IBgb1e~'!!lQ~ El '~!i!~!51M'tQ ile''l'u(l!l,pc:l, lim.eI:t'lH" :1.0 bif:! 1I.~g['!!ldof)1cnl!'ll:' IHltil:ll;lla-, ,nQl:'I);·relC.1el'lt'er de laS ~IEH=S a1f:1diG~le.:lt.,~~11D]j1~.IlI!l WIll. ~:rb'Ii!IiI: !1[!~!I!IiS ~'elicC1:1on d.e ]oa bGibi!:!;Hi!r.~;I;:I:tt:'es"1 eolll.O 1.8 s1!\!1f;lIlu16n O!I!'lUIljru,,:a olrlll;Bn1~dlll:lpI' lEi IjOOl'd,i['!I~l!l(o,I'l!1 Nac:!,OMl Slndi'[llll Ii.allli!! I!IN~~ t~tE C@FJ.W!EI ,fl] ~!ll!Ih~~ :'11,81 C~~IiIf]!:I>:ta ill. flues ds' m!l1:',l!;o .• · C.q!l.t~ do lap'l"El'!Jcd:lIl'i!!! cf.On GfIIDt.l"l!ll d,(Iim;:i'''~e'nto i!iI:t~a:iO·Eri s1,~,uf.i :e:1en,.. d.e! e:l problem>! d'e' I.e 11ItIHlie d.

h~ ttl! pI'eJ;lo Il,p!OlQ,iSIl ll!tl.ll' lSi !:l1IidJd t!l!S:Il!1l ie!G.:dcJ;l!i! log 'I!:l'Sib!lja,!!co'.'NI~ .'If a,dqui,e!::a :til dii:;i.~Ml.61'i de 'un :p,r,obll.,~men!!!,olof1al.Ncr e!EI liI'olcHl I'te:n~1'i ob'l"'!I~a la que t~\8!ta e,l te:l!1JjIl~ ~1i;ln!bl~.Il l!..O'15I dial-to.lS it !'e'Vl.~t,eJs prod1iC'fi:a:M.1":IAlll'9ri1 (JI lll!~P!I:it:IL.6!olg ']:fo.l' l~ c1,:ic~m:l'I,ll~1I 10 a'b~d,~1!ll ']l:r(rtwliN~I~erlt:ifll ':1 'dieMQ~JilIl:~!!i:inell::l'~n'tW\:~a i!I l'H"tkulQ~: y t'lntr~f:1iat!!:il .~ ;]ll!:~:gjl d:1.~'11ij~ll:ta!l ·:cJ'bni1~!llell.' Con e'l'lo ~.~ ,l:le~OrJiQ'd'!l Hi! gn.Q~iIJ];9 il1l],'l.o~ta;nei8 iJ~ I3'!!I:lili BICtOIl:' '(:i'llJ!l!I, ll'91:1'ti1= C;:Jlll.;lciO;a .EI(Ot:!.'~~ '!!'In, el of!lil!ln.:arlCl.rJ'~lo!i!!ll Ill' c'l;i;g).i>ojJll;!t'!'I' !!Ill, '!l:!!lfuer'" ilia. l!!)~'til~llte. leta. wpedir>.: lee ~n{).!:'me.;IJnc~'tal'l(l1i1El1 dl!il IDID'!'!1.ml!!1~-. to ~f.!ld1·c:lil ., el i!lc·:l'e.Q·eili'l:i:DI!d!lUbO dill e'l~,!1 :pO~ 111!!J Il£!.!!"8p!lctl!i!'sI9 wU''I:!l.t'i.!I S.

E~ dal:'~ qua 181li po':;Ii~U.:Ildaide~ '(\\e, 18 ~11co~~&~ d,e:! !!'i.O\!':i.,;r,h.'lntl;il ~hld:ic81 :P:!"!HH'liI;!:l.lilllll ~.an(l_{lQ:lec!lt:le Q 10 d;l,ot!J,dl!.!rf;l.

Ita ,:!!'IiISpl.lQ:l'lta ''1:- dig ~91e:lIi~ aI1~n>d.Q l~ de eiel!4lil:'~!1 la l'i!lpr.e~t6ll!L .. lEIB 1]'lllSlJ:ldJl.1mp1d1'1I11lJ:~, lJ!llII'lI::lOM!l!l'IlD:!:lUill ~e P,IlI;l1l!!'!1!I ll.l!l;~,a!:!~ ,,,0:"" Ui, {l'~l'&a dtl:ftl tlSiCiQ:ool S1Il1Mc·!!!'J:,.. IJJ!I,6.egl1I1Alii;ll]l1l ))Iolft::lLclIi d~ SIIIl!'ltirilHlli,I!IMeill'tQ ~ ,dl..r:l!.~en1.ie'l!I i!ii!l;dl'~~lell!l. '~1Q,eM.,oo ]," l\'OIlU" ~IIlN;:1.e tIe' lle~1Io'9ie:s ds' 111 iElrleO't:ll. 'IIIi!!! ~lllil!i C<:mt(!lde'~o161l! iii! T1I~''ilI!:~,llIdores del C1o.'QJ:i:tl CO'Il 'lJ.n!J b(lii!!l~~ QwAia:al'Q',!I (lift C:U,!ll;ooe,EI .• 'Ha ~'Gru.d.Q ];,!I o~l~~!H~ilot!! ,!l:~:J!~m.9~!il!~dQ !iI,=lF~!O Eli! :il.JIII~eUdo

La il.!Hl:l~L'i!oi6n. dQ'l. loeBl pe~'t"tiln~O:~llnl>l~ ,I l~ ll!ile'aI1,~ Oi![lvt,o,UiClJ Il:Ih~[!eM, en Plll!l,~a de TNU:a ~ ];I8'1'.!I008 'HII;p'l:hid;oa :1:I,rJJolo)1;!l,'leie Q!t:lf'J tl'llit~bl!;!1n p,t.~L'''''m'!!ldQIlI ,dU'~D,tlll tfbl'!11t !.nQ di,e, '!L,a 'rm i! Q'~Q~I! 1.f1 CNS~ '1: e,tl, lOis '!I;I'liI,e!!l!li :1b!! '!I. ,!lni!!11 .. a~ !:il ,pJ"Q i::I !!!I!IIG tte 1l!lll.1d!:l di !l1:n,.. d!1!:!!I.l~,

lilal ,!H:i iil::!.61l~allj'l 'l;itllll19 tl!1l!l! ~.e!at:hii.!'I,ti9i1!!l 1!uilledir 1,11 ~e:a"16n, die la~ i!loit!,IoI!i!I len '01 de!Slll:~'~QIl!..lQ de lL,~ 'w:ddll,d 't:1~fI

p!l1'iII h ,diiO'Ci!uilltll!l UIl< dabl!!: d,bj!!!t,'1.'!.Io., Pol:' QJ:IB l'l!l:a;"il;e 1W'II:1!;iEIl'g.a~

g!S;~ ~{l'I:I:~llIO' :IlI1 ~iI!!'i3JliIC'1:I:>1o a,lCl<!3a ~:r!!Ii~C)g,EI'.g qee' :Be 'l!l.lidi el'{!: lIe,.. ,g;,a,r.4!ll plij}!'Q m..,."el de, d:b!l!!:el'Ji.ta~ Mclofill'liE!iB. S!lb~u q~~ !Ill ~1;!Ia!

I:I! vel 'en ~te~~ po ~il.'Ol~i'lENOi :1deolog1;ci!lSi ~M·t1'tIlJ'l!(!j'i;!' l'),~r:l!lIQl'l!dl,l!Jtiill Ii

':l h-il:H'la!: !nflttelflllb!ii1nte-~~do~ta,b,s Cij'tlecQn!l:p:iJl'i!i!!!,OQntl)'lii et ~.'pi® pJ:"C')&re~ol dli'l' 1:8 ~j~~ air.l!Mo:::al., 'I iI!:fl!tilin aonl'l~b'D:te,EI tlIe

'\lJu,~ llil !i!a~~I!l:'I;!I.~161!!. d~I!Q.r;lQ',!;'t6t:ta!t 'dulpell.5;Qmi.i1itt!li1 '~elil!l(1'O!!I~~g !lI.md1c\1I1!l~ ~:fbliga:r..1f11 6 ~:I,Ip.~~J;' 6E1CUi !J{,i9!'t6li:;ulo:EI J' .1:1 'lii!'t:I,J;I'C.ili1l:'r.o~~ 1mi!:!1 Ol;',giiD'1c,9!1Wli'lm.r:ll1:!!! ,(liflL mlllvitlllllG:tg ,td.:nri1:!::l!.'ll 'J gue],)I'l'li:!'nittll:l"'" l'iIl!l IJiQ1llpmt.:l'elpBl(lI:li,CiIl, Siot1.v.a d,e sus In:te',gI'l9nt'Il'S1., m i9,egl.mcrua., ob ... ,~: Ilt1 m"i!!iEI Ill1le;!!iI'!' egndld.oaea 'l,)iEtI'1!! lm~~:S ,til,g 1:1 1',.I!l:i/)J:'EiI.!l!1,un 13:i:li, gJiJn .. ;~~~ dc,1 ID""";l.ll:tllalBC!il1l11'dO 'unit'sl!i:l:lLo. ... E':I:li ill[! !!!1eatUl!l ·dJg qtl~I!IJ" a:&1,0, :P<OI9terg,es lel!!:el!ltlUJElrdP!;l:l:oo g:l(let,t!i!!i!td.~·t'i 10 t~i!l:t.!l[n¢!.e< l1!lIIil1i.all' 8

lmD ![l:!l't;l!!nc~ ~U.o~ellto:s~ ~'!:!l4?are;elt.ll'UQ't:~'n'" lQ hEi@~iliEIIJ!lfoo!a

~~i!eU .. p'os'O'! pi!i.r!! 'eje r>ig:ll.ml;'!:!'!, 1J't ~n '!II,i'lJso di.eat'l:gU.:li.ril!" (lb!rt~ p,e>~ 1::!'e;ros'1!li!ld" lQ hBi'(;l!;1lnm'i'll f.'·!I.cilmijiil::t1e l1elp~Wble"

:Pe~Q bpre!p!'I.l:"!lcio~ :t'ie~e~,1.~:EI d~ ']lIJ dlC!tlll.d~Ei.t'io I'l!pwh :!!~,to· i~1 1:g;e'~!ln,e1a:~ i;l1~lli~r~'!Ib~IlGtm.'I!!'alhll ~'Iils't' Le,~,o~ do, 11~ ,i!!1't~i!l~4;(! iii. eUiluliO &l:'lnin COWl:I!I~ont'~3 d~ gu e]!. ller,(ki~,e'l'QP~l~~o !!Ill Ndii!1l,[1 'tG.t~'!lD,la Q~II;'!iI~{l1Qn 'de 'liW,Q'Ii, O~l:ItO'Cli d'i,d .. ge!llt~B ~1.no ell l,lll ,Ole t;h 1iI:1i~d, de! 1 ~ra 1!OOa'1l ai!l,t'~bil:!l.1 aiJlOJ:liI! 131 :r!;;l:llll)bl~n 1!;I:!li tlin cOMci,en t'es'die ]ant!!l-OI !.l!!'l1 1;;l:Il1'10 :J d!!!cOlllb~'t.~ !Jill!!! IOr~OIl' i:!:n ~11f19 :P.l'Q~l;t~ t Q ili!1 'l:l!l: m1:GIlU!I dl!!"S.Il !Ip(3.:!:'lll!:lb'lln.qiU(l1 GS1.]J!iS LiE! :liIltQI!I a li!StI, obj e-

101'11'8, g,UfI' ,O:EiitWl, dlj'!emo" Y :~ :pr.a(pi!!l1Nlin plll!:'lI r~~ijlr1,"ll!l!!'!Ei,.r CQiI!lQi sl(lllliPre t,BI!ii1l lSi!J,gj"ol ~:1'!;e ,t1e:ne~ ~u1I'1,~SdQi!Hl 81 l!Io.~A.m1,a:llt'QoDlilliMGteil~ aui.lJLe~mo:IIJo·~!lJ,~ l.e'(ll '~~1!l.ti· .!iI. P1I"'1I1~i!I.r,al\!' ,al ~11:!l'tI:Ll!n'!I;;e [)i!ii~ It,!!! 1~ -,ll'lSrpirEls16n. l'1!1 on mal'ZO e·o'l;e h';ii,O:.{.,1!i! d.e:!lIi.mCJ;!J!!'lIl'i'e'!lpe;~tOl 8 1§!~~;b'b~!il.o,;!.6C!'! 'Ml ~O:%imo :h~.eM, (leiM8;fQ" 'h;1l Q!~eJ ,e'.I1Iii!!1 a:IIII~'" pU'~I!:I~Ditel r~(!~g1tU1ij PQJ:< ta ll~~~ ~. l~d1~'tl!ldW"!I~ 1Lll I,l'i!lzlJIu.o '!!I:IlW1101!1b!l~ OOlD, alu IlinBiI.:IJiI;je hiJl6~II:'.U:gl,~ f'u.t·~l!I ,tllllpJ:!I'l!lIliOn. (!iSin a:u.aa" }J'I '!l~'t:!:'!Illt:!l!l!!i!E!i del G!lliJi1te~niO IHI'b'I!,1)~ ~:1g1dl1. le'nfD.~ 1~]fC.1:' t~!lt~ ,1:1 oQ.Il\$le1l!' ,eolllo81e:aesIOI!!:,., •• I. "Lj! iJ!1M!'fllM'.i!I,i:2:Bl3,J

TAWli!:N BlI,Y' Ii.EliEl3:0Wlll]~ ~A~ :E'ONlILm

l8spii:rISll,aot1v,a:s ail(!! u'a~ijl ~:el :p!l"ocea1o, el'tsrlo ,aimo'V!millnto sl~dJ.cll:l ~h11eno t!lmbGL~ n9 'tleddo l?elQ~I!ll·b~ei!!:

en 1n:te~:!1!lIo1~lliZIIl, e,lJ,. .ED 'l!!J:t1!!1S'Ii:a'o :tIill:mtel'!!O .1!I,!lliN;!ll-1ol:t! dNbll!!llQal ,e::Eie:nt.(! de I:!! i'J!:'c'~Q1lpi9l:riQi!iiI.'1l1!l~ 1IWlli1t'~Bt!l!bll! l~ t!P':r:"..cIQ nl;l.rtMIII:~r:li;()a.m(!. , .

d1~ IiI! ,tlPl",eliliUl'l1'iI,dmi la:v1,t!<!~iOH, llI:l ru.:t'1:g~lltl~ ~. ~§! .trDT: Edu6:1:~ E:~'D!! p.ars eXllwoilll!' l'lI :s1t\Ui!!)l1.6n ~1!!!plJih del ,!I:El6iBm.a,to, ,~ ~u'!Hlpe]!, ;r1~ m·jne?<., Se,s'ftm l.Up.!l;'OIl1f~i p.a!11illib.~!!!1li de ~alt:Il' d1r1,ge1>t:e ],,11 pt"SOC'IJi]j!~{llQn 4!!181 A~rO :fig I!i.ii 1. a r,.(l'_'e,!ri:olli '1I'l1il.QI',I:~mllont~1 1l:11l1,dit!ll i 1I!lp~!U,d,g (Ie dtl!~ecbQ~ de :Lo:!li 'til'I!I!bJ,a"jl.lldtg,I"~ II.. Q:~:!JIco;,iil!le~~(! ]"dl!lll' 10 1,uol1ul'PQ:I'I!i! t'e(!.Mq!l!1.!:1'~.5i:rll)<l!I ~ '~U),' up. en als:el, :s:1~; "BlJle!lJej ~ ,en

10"", ~OO t!!lmbl~", pr;i.t' ~ElllpUie'~ tO'1 !Ii: e tli!I~np,i"EHlJ:OU-DOIlato~u:aiho ~,pDr" q!JI~1 :91 la,IliIii'C1Ei<!ilfi 1,hg'Ml. s'l'o qUe l"(!'a'lmentel ellJtQ' ~il'Il9~D,ao,,~ ;(Il1~ qui tenm:ol~l!Do9 1 a l'ep~\UoiGn de, ttl! sitiUi!lnUfi.lmp!l~~Dtll!!' 'el'll :pl~ ~eS C!,e:l;~,.i.t'QIII:!!!!el"~~:Il~~.~,i! Y BIiSll Ilhi!i, 'IIm;Ue:lIde \l:tlel~9 du1:B:II!!,u:bee de l~ ,~n,..o·~O ~eall CO!!l:~Ii,~1:~!l il, lill 'Ul:l:i,~d del :~i)~~ITto !'l~!nfi!l!ln.,. !lit!, Qe t~'!!l'h ,,~ Ulf"f:t'" II. lO:liIii:r.!libill,,jfildifill,e~ pl!~<I! l!;l(;ll!lrl P~!l!!lE! ae'-' ll'eG1!tol;! !!!1D,1;l' d.e .,l!,o$:!i;J;"le .i!!.l~ dl(rtl!!l,a.!,IlI:,(! 'QIle! bJllIg)ml ,ii'JLsil.lml!l.ll'lQn~!I:IIli:tO~(!SP9~ 0'!i!'i'i:)ilJ;'! g:lUlla luob~ tJlel 1'I1le1bl~1 piiJiedlli H,dqL:LirU lB ... 1lI.eTI,!;Iiones qu;~ lapoiJ4l1:~liI, ten pel::l.;g1!'o .• ,

T.8:11b1enbitibo' UIlJ,.II·:it'f!lWllolIl, inliiel',l:lJi!!loioMldlll ~'1'':"

Sell'tes de' Qep'tI"~l~~:B'fn'UOOsi!l liSI Co:lJitede,IlIl,e;i\QtiI InteJ:'fJiliIclll11:1l111 de Or,ganr;nQ10'!lli:ll S1nitlO,Bl69 'EI;ibl'~iS, {C!WSL"i Q''O~ri!!JItlie ,on, MIlI:;::,e1.I8!a., A !:l!ll:ia ~1l'1l;lli6n". di!l'9tlMloili~ ,Q ,er.q!min!ll:" l@<!il PI',()bll~!l:!a:ll !del m;oil!o£o-nt<O .dndit·!l!ll ei:'l.[!'i;!fHiit~o ~'O!lt:'1n,tlntll!. !;~ lr:1v':tto!!! dLrigeJl:'! .. ii.!lll 1.at:l®!II:llLfrriCI!IIlO:a.. De C,b;1,l.e .~~ !.n:;,o:iil;Q '!Iii Ue.~lID'l lI'l.o:t!EI'ei ~ ell ll'le.p:~'e ~ent:llI~1&~ d~J:,n UMt :, ,aB'l!wn l!.~e:t1;y ~ pOr la. aoor'l:Ilino dorlill

29

N'IlIi1l10~,1 ~iln,ti(lililh 1I!,!!nw.PJlI;I 'el]iil'i:meit'Q &'I>IIQ6 ~n iIlU bt:,e[l,'ve'n~.1.on

Q ~,E1 c:ru .~ 1Il IllJ mIS ·(IN~).inO '''b,sk'!ll)DlaUW,!:!d~lL @'Oillllin:illl'rnQ 111:t~I'f'n!!!'o.il.O" nal" ~I[e,~,y ,iI!!liEl'il;:BillI~ '1;>11 oC:!;'8j'I!lO 'i:'o',l;':!be. dE: V.l!all:e Zl 'l,!l IQ~C1P~!; 110100 p'l'~ ~1l11Ia~' dc:wmb.!is Q:rill!l:Ii1:!".{IOi1.~pe,ril: 'lI :!lUlti~'~;:ro, el=~n&ltoWrl.'tl!!l1!1o. que lJlIgalI'~ T'uO:l!!plIl . .r~~Il!!:!h ~!lnt.r'.c'I:D Flloll1t1:i1 1:!W:,d.e, ~iliQ;t1:C;'~Ili~ !tie 1l1i91edD",llial !!il'IIMl !lJEIl)''IlIl'f!! ,do tali ,!!!~lst~nl;elffi B'e lTh!i!ill1'e:a'tio del

• ·i',l;iI:l1:l.eHOI (lOll] ];1)£1 J1l1il!,tltelil!ll!.a~:lj't"'iB d$,MU7 '1 ll!! ll'eoo1:6n !I!!l'OcI'd6 iii .. , p!OJ'i!!!il! 1LJQapE'Oo:e!i!iO!I de ·(i·O'~il!'tifiCj1,jJlll ~. UI:I!1d1l,a, 'Clue se' de~ SlJ '!:II !!IOi¥:1mi1ell:t>o ~l!)1dii~,g'~ Qltneil(il~Se debe doe~'b!luJt" IiJl!I'B 1!! PO!! 1!!l i6'n, llI'dlQFI~II!a:ll FOr ]..a q':EQS:t l'1u~,i!a 1Il;V~.r .fII 18rh'.QM lite los b!'l,(I!EI,,jl3dO~ :I'e~i' oblll[J[ll'o,s: '¥ :[Ii.'ip'~[)O'~flO rnnj'fi'SlI"lo :1t~e W'@l'!enala r\!ldiO'o'lr;;)~~· W d,e b o,dtitud. EHiumld!:! pOI" la, JfFt-elOrfO'l\"t;eBIiI,e.l'iuM,.

'UJ5 '~MAIEW!iS'!lml IDS nIRIG.~:ms

La P~ifl:ll11,c~ d'~ l>Ii8 b~HHliil lJilO~' lili!iW'l:i.;d!l,d del, 1lI~!i'1~ milBlrl!xl :aiw:ILc;igllls!!i.ol;h,~do qu"" pl",clJCUtHIIIl,ent:e to'-d:os la~ d1.:rigo.:Jl':te!O !l,e ~llo;mm:c 1'~ po;I'e'll~ (a!ll va lO!i! '~f'1cl~11.stIi9 gIU!' IBltWI,EII!l! e,l I~e~). :Sw e~11HI1'e;Q II ,fill e:IlOJ;li!lu EN:Jp~lcio dot) diciI!lOO POl;,'

11'1 llil:'IH,!!SIEI BI 1~'t.llo';l'i.s'~\I!ISI '1 de oll!1!:,8~:to~e5 de l(l.l!' Hdlt.!l'~G IiJr1:I'lMr!lIlle,g ~'l'IIIiU:Q liI,p~~c1.alr Im;lill.fe!,lert~illl!i ale i"M'U~'!!:il"!' g:!jl,'@: fJ:~ Imn 'Cl'n. tcOI'l'I.oa. I,HU'! ia,pre',~;I,BQ:{.Q!)jes. sQ'ti!l::',e 10 IilJlial'N! 'Y qu,~ I!':xpilca:n lEil len'w:ft:t::UilJ. Q:~1 llrlilcQlso ~1l'id:teri,o, .•

30

\

mn1[]l:ROOR1.OO ~ illb16ente DOl'liiedo Jl' 17,!1l~iI'IUIiI:lltl!i! ~e la: UDl" ~ IBB Wl:.!! '~:nll:l"e:v::I.,fltI!I a "mMel'OllUli:o,t' lilo:g'tb(l:!e~: I,· ~ ~:Li" meD:bil!' (lIlH Il<!'l 1L~ iQII;I~eJlor:ei Ckll Mnal!'<i'jl dill!. jpOC!M.l' e~lfInQI:il:li:oQ '1 d'l':l :iPoa:!lI~PQ1{1;;~1il'11I' ~.tleM qjUlll enibe!ntJier Igu.e ~ 11~BIlOO el m:O:tlI!Ol'lllto ~I:I q~ll '~iI!i JU);IIl,IZI'l:U11L'1Q ~Ui~t'i~r OtN ,rQl!~ d·~ ~Q~_ ,ent0I1i- 11I.~~Il;OiS!, '~'t'Q~e' l!!lll :no :iii ~l~C1IlI(Il:t.~ '1l';!!lmo,1! e Cisl!ie:ldoo:a!Bi)! iiitri Ui ~'101\!!!:!!l'l~!I .• , •• , II' !!., .• ". Clwllu3!o s'l !Ji!lj!' :Die:Q !ll:!lliUi!,die!1l ~ lllal ,e~r~i!la9" cl;!ilJin&l e:l 6l'!IPr~~1iUl'1o, Ie (l!(IIlllIlUe;a;)1j;r!ll1 ,Ej ;lIu9i1i.pbQ:~ado.l"ii!'!il iIlioo ],11 ;m5,!lUI fo.rwa M gIll ~IJI" lal !l1tus!doJl ,lll'lir1i1i UIl:S lHld:!1,IiClC 1-6' •. ~ ll!i!rJII~r.!!I,oiio!!!i.'!li1ll,~ '.)to, no fl.;re:1;l (jf!J:e 'D!]j, a.1i11e YII;'l'OO,9. e!l:ietll"!ll!n '!!I~'''e CIlOiliien.tQ~lH!.ja&o.~~1)I ni ~~Sl0I1l:~:e:EI till!! IiMe~iI!!do1J,t t.!In :t;Qr.;U:rl!!l!:s IiJY,~ 'Mi, va;y&:I1l. ~ I~!lt:emer' 111 1!1,tnl~,c1h. Fa1!'o aqIW£.' IBn e.J!. pd!!!

.no ~e: :ti:IiI, ~O:I:I.'!I1'~iIl'5SJtlIO !(l,on. n:l:11!1!im,ilu1!1lJ'lil'ltF!! d ni.ngw 't~betl{l,il!ox. ,," j'~i:f! l'I,d!!!'la:nli1W1I ~ell,~~':!;ibl!l In, M~:tt':c:=il.i'lo- ~~:elPQind1enlklll Im!ll !p!:',llIl!itrn,.. 'ta; SQi'biJi'~ - glU/6.lL ·:g,~dlli I~l '611mnii:lpll!~.e [buaiGu I.m,. e~t<!l:rJ!di'!i11'~!Ilto 1

e u:p~:r!!:I:' bi 1:1'1 tWi!~1.m. ~~b t:eDt~" ~~eB'6, g:~~]..oifun1oo .I!!l:',sl ,n di~log)~, •. !!

EI:i!R.'l'm. FmJ;tm,. t;gQ:!l;..en f,1:1l,;;1!!:oQ(nt(! ae 111 '[00'''1 ,1'I1(ltol i!!I:,~;!!t.~tc' a;~. IIlJ A"~' II . ~!l '~lltcI'.ev;Lsbi!1 Jt::t:~ r'el~3,;B'Iii!!n~ p,!!l!!IlI!'" Mlil ~t "'PorQlV!1l n,o:a'!:lla!<~g (!~l'i Ed~r~o [.I;!O:l;ll)' bemoa .!IiIQntl!l~' m..aiOI lnI.1!I! Ihe:lJi IlIIrU;Yd!l:.f1!!drut Co,n''!;jrill: d e~el!l::l.lEIi11K:i. N-b 'tJene'Il!IOS t.(lll~BfiJ::,1Q :r~t!ll' ~ !i.l III uet! ~ifI~teal! :t'I~~!:H~l:lia g,d.eb:l\j,lliJerd;(l;'"

'No gdaJl'o. 1i1E!'f:~ Igue IPIlIMpal f'uer~,p.:!::>Dm91:,::I;1!i1tlilit'l1 ~ughQ :W~IOOI~~ plli~~teD!1I !IlPJ~,~J:'il:oJ1eNll!!e1~1.'!! ( •• '. h, ,(lS!ilta ,aquih.ai::l' p1l~na, 'll0'~ ~:"'denCllo. ,con R!O!j,~E~:!:'p :Iilll!e iIlI~l911t.il EI,IiU',se P,PElIQIl!!:iliD W!)t1.~oLfll ill:U'Il~;e:ill.c:1!!1j I!llUlflRMs:eniU.ilJ:I; iI,N'O'!lI'o,trofil pe!MiD:mq~ g:l;le Ql IB:9MtOI~'" ~;[ioli11;IilI~I!!:!!Jto'Q~ilQ .f'~.nCiLo- en ,ei p'ii!iEli,. QlIle·"La ~1'tllla~16n, e,Cio~.o .. :1Qj.,~:fa no plUl,;:Ie aum&!:9 drBl!Igt,fucl!!,. YB, 11.0' fiB! pO!';j1bl~ !8ill1rIlQl!'tB~ lQl Qi!JSii9J!l!.'ttall :(lCI ,e!!l ];)o;db1l:,t; eI'~'ep'~ac= Qj!.tll! 8t1 It'elbil j e'.!l :iiluelai.o.!l a~ los tl'~b,l)jl3,~o1!le:s,~ nCI 8C111Ul!!i~ ~,o,.eI)1'tll_l!!lI't. !!.t!'C!.!l!tOI,.IJ.!!\1 ~!l~1 hi9!liji~ rifl.!:l'~ 'I::.H :h:~c,loIl!Q!! . ~l'af'!mJ!,Bg '. '''!':NO deiBclll11l)'m! 'laJ pos,~tln'1~,(!! die Q!l!.eIlli-' teflil:1m!!en:ta.c~fi lQ,!!.l!'!Iill$p';L"Ii!!lOII:rilol]: 1'1:1:1:'011;0 ~cirlUQ,lIQ!!l~ dLi!l;:l'~nC!o ~

" _. - iIj -

.r~iil jp!IY~o! no eiJ)!lb{lli!l d:~tiIbIHIIB r;jtll!!' ~t!l .~tl!ntl!lIiIig l~~le=ct!i):r.:l:1'ii e!!!~'

~_'~~a~lale'i!li~ wal 1!;a~lJil!H(I I!!!l:!'lllm PI!iC~O debei!:!! illiCIt 'Iima'illtllwt!lld lIIi5I.n'1.f'i<~~Mt 01111'1(1 " dobel'llIl!jUila!~'" gUll! lUIl!!e ~I ],11 :x;!:!;,ot:Ui:!ll:c'l'lIGl6:il ,del a~:twl - pllo'b~!!o 'PiDlr,t~oe ~ e.c.o'nQ<.o de'l pa;ls.,iI 'VUJeilv,!: ~ '!!l;oinclMl' Mn :d::to'li! O"U/OIlJi)O :i'H!'IIi.:B!ni1'b'9tJ1 PQ;~ l~ \lW,U,!I,a, :ptiil'\O.

31

!'qu.!!!I no ar:ll~ln~~ erle!l!!!ll1' Wlil!!att8l'1t C CD:~:rlllIJid;Qsn1 tJtlllli'l.!IJllI ~n.-

ti14"dl2"·'D1~IiI, lli1 !l,e til!'~'''_' ' ........ ~.,'I ~_, ,'" - .... "'1 .. - - - - "-Ii ,.,-- ~ '" '''II' OJ

!OI ..... ,~,-,,,,,,,~ ~UJIIl,. ".... ...p·aa'~"" '.e _, .. ILl, p:Il"!""".&I_:, ... ~.

ae·n~id.!!.,11 I{QII IB/3.)

~Ble 111 !iii!!lt:l.~ de ld1fei'!l:Il.ob: (Mel!! 'ClIIlt;i!l POl' I!IiC$Pti)l\l! UIJ;! ,rebl!lji!l!~,Il!I!!!' s:u:~laol3: , :POIUI ,,,1 t!elllntQo !l'IlI. lll! ll.~0tI!I9:!i!led Ii!~' ~l?:tt~ q~1 ~g1f:oIl!nQ e], '~!!i!(I:O:I:Ii,t!lntp'popuil~:t' I~.D, ;f'er.l!t~1 ,,1,~len:ii:i!! I, c10.~t,t'IlJl!l 'q~1!! Flo.rl!l!,g ~!!l!'Cll'!~:Z:[i: '1/11 er~iIi!!!!!'~·!!J:!O! y Dil'~ ,=]1. ·~t:!l:rOi.to '!:In,' 1,{l:lQI!odUlo'iI,I'l.16:n !.'lIel ll'!I·~1!.Iial!apo:].:f,'t!.(Io " ,=~oll:bl!lb,o, liLe 111 !lie ... t!!id~,a) ~!llt{!iQ 1m:!P~t;IlI~te~ Q·QuclaJ.ence1~E! Ml ,!iUS cOinuPQio .. noi!i~ Ol!!! €Ia1in:t,~, a1 '~'itl,~' iloe tw.11l!!'!,a,P' ~1l'il< II !!irlEl1:B:~e!l '3' ILJiIlliI qli:!j le~ ti.!;I'tlllhl?r'l:aJel~Q-" ,g IIlIlJI!! emtllllO!,:L6!1l a1'i8"8iBhd1,en1:ee: de le ;!'Q:f;il,.,. b1:l:tiUld de ao~iO:ll 1il!l1tlldlli 0,)<]'1 l{l i'!i'iluiera!.a ~'Or!iJjue' 'tle:llen, ~ c;,Q:"llji'e,p"<I16:"nd!!!\t .lli;ru'H.Q!iU;fjmO qub los lteillll ~. dl!1liltill" :1deo;l&Ei~ ClSiiC.e:nt"e ~ ~{H; '1ii~a'ib~ji!:J:dQ,'1Nl:!:! ~:n ":z; ~wrlrl~al':l!~'!l '!!let! ~'@~i6!1'1

d:.~ 51!,lj" llJllo1blenm.9 (IorllllDc!l ~SelSWl;d~ ~,., I!H~~I'I~C:U""iDll:!,&.!II !h 'll:o ~te .. rio:!:' III ''.il:l1i. 'li!!:~ ':li.1:Ifi!·tl!!Hil:ielli! qUD l~ pl:}ntl!1!1 iII,[al'l la:!lP:!:'~a.1;ol'llera:gtl''Ei,6,,", ntQ~8 qlle, 1lI.:l!!!l,d,1II ~dgl:di'1:J:' 'llIa~ iIlJc·Ill:1,5n. 1mi:1;"ariolll., TIlI;"@'fll'0i' !!I'lli. 'gl:W ~lf!!l~l~~n O1lpiI'cceso lmit;~llio o ow' UI:li e1L'BlDJsn'toa.!l'.E'lllm9do· ~ ~fiIII.a'ntllr dp;~d,:!:" ~ n;eBi~,g111Ioi611l. de lotS di1!'l!!Jl8!lJitEii!i; >D6'!J 1.11 dios tll,ditw!l '':1' tfll ilIlO~W oi!ii~esll~Ull J' no; e:1'!~'~l\'mll!O~ Ill!! dllr r:::ondlm~ tI:i6u!I III ac~;:!!.·6·fi de'lDf! P:l:!6;id.Of! t"J;"!lbB.it!ld1:):r~~ plil.~!1 ll!l~hB1!t!· ])>Dl" la :Elolu(lio.n d~ .!!IU P;l1'Cl1ble,J!i:ill:i9~

U1i"NUELIE!i!1S'l'OS ~ p1"1l,El1461D,tlll {tg lI! C ~-o""ittlnlldC}:r's NiIl!c'iQnBl SbdiflBl'i' p]Ulllnt'!!fI ~e llos:1cdl,oJll. 1i'!IiI!d1Cl!lllOlB,'IiI:'t;'!l (l!:!l.9~i'~ tal ,i!ll.9'~l" ,-entJ!!!El'!lh't;a:!o·· !)'O:l;'El UaroWl'10, •. ~ 10 pe~.EiQi:Uil s'!; i!9l~nt111A~~ (lO!Ii:lO, G~isMliin.o -: !!!L~~il~iI!!e:ntli! to!'ll."!i ~1S.t:D:n.cb' ,fl.e iSle! :pG:'Ji!:llcioiolliErs: 1II!CJ:'ld.stl\!.s .• R6ol:l:a.?I!!i! :Uil~Ci.IlaElei6!r1. !'Jill!! la ,~

!g~Q IIl;m Q~fi/lll;nt!i!!!!.O '!Mnej ill ilo )():I!" iiii!'Th, ~:r;rllflttJi!] Ul'I;Ill!lla(liQ!:1Iitl'l" .rli~l~!:I~;F'&s 1J,!:!1!i ~;I:',g-{lmii~'C16g g,ue' llill'lIl\!!iIlCl3.a'3 jae o.l'.:t'U,M'iii'llSUm, 1109 Pl'@'bl.~llI(ltli lot!! ·tJ:lllbi!ljad.O:t'eu !l;Mlell~!lI~' ,e:l'!torfJJIJ' !a! :J,n'.llllbl'EIIlIl'l[lOOI!llWl"'~,. No ,I) I;! Im,.EI CirgilHd.!l:.<Ic;ll6.Il.:1d~rc1!. 6g1.>Ci!l .aLm) tills ca;r·e,o,ti~, !EI:t:fiM.calll, ,pB!.t'I!I h'l\l!EIoal'E!>tiltlc16n i!l lOB~t'Lfbl'i!lws'Ei: f!!ill lo!;!' tl>,a .. hllljISdo.l'Iii'fi (.,.,.) 1.-EI COQ:i!!&Q>aal!'il. (II!; ·un. ol'g,!I:n1..IlI!!U,OtriE!.~i.l:;o.l'1'Q

g):1i6 llJic;ba~ ea lfida '~I4'E!r!llo!!!.~tai ,glllt! ~'i\l'e el ,p,~:!s I! en CQI1l;jW'i:tQ'

O!i)ll'I. 1!;Od!O!il loa: t;!1.113' !1!19l;':ti!in d1;l!;;p~'egllos !I l·l:.td!lllll' p!lllS que leste, pA!h "'!.I;~l 'Vi!!! .!] l~ no.~i:'I!!Il:!'daid :Lilli t·U ~(llof.lilill ~elI:;!IO~~ai tl.oQ~; y 1Q !i!i,;~!l.iba jll~ ,diCll'·e:S ,:alec IlP!lll'6Ilt~,:Hl'!;I I!iUS ·de'~r;a,~btlte;".,

32

Ei:08Jll,pe,c;_to lSi 'll.~!l. :!lIBFi:L'~C1:0iI'J.IiiS wiie!ill,':l·illI:~ d.e· 'lag bE!~ i!!!ielfJl!ilil!i!~'Gi!!1,e'I!IIIO:El't10!!l!e t '~'Lci!:!I t~'fOI!! 3I!1d,o.3:!'e'!iI !l11 lE!ll!I !iilJO'IiI,;lWl'~~ qu1.~~ J!'!liB Mr~Q o:16i!l ,~ 1!l;~tJ:',BI:l·Ile.r n_!IlQ ~j)XilBl ~;to·!l ·trab.a j.!l!diQ:!;'olj: g;m.'81J!'Il!fi !llI!1:E'~,e ento.r!l!l! ,ii!! lQl~ p;l!\o'bl,~ai.iii'li "o(!)!!!ilil1le~ qliA<l hIS' ·~f!!ct.I:I:.· w:a ';:c'!'!bBj ~C;D~El!!l de: 1b;ale~' '!i!~t:!i:1I .9nl'i!o.i!!QS li'o~ lll! ll1fI!U!Il'fil (~ •• ) tOil: t~i!lb~ji8d!.onlli ~'30 1Q "'!""), ,en '1~ .:!".oblncllI dQndel tr.libllj,O~ 'l::;i,8~Dn d:1IJ'i>1n.tl!~fOl':iiJ~!J d,a .];IerUHili'l,PI!l!~!ll1!l'O'®~ tll'lt'll!!- diB .a~u(l.r4Q!en n nEilCe:eldai ,ae 1'l11~' WIlOl!!! Iltait'8 d!e:fllJj~~Ilt!I!l '. ,jj

~ .r!lll::li.!:l'C1IO~ 1\!.:i:O<i!iI 'p!!I:'O'clielli(lJ:i l;lM. liiif:l.cult>!!H 1a 1;Inldft,I'1 ,tll!Ce~ '!Eo 'c1,et'·to qjY:~ lo~ ~:!tl'eiJ:t:er;3 id.tidiell:i:,es SQ!l»O:fI lQ,9 q,lle !a,!lltamO:B! co'JLe ~ gndl.Q~'¢Igl,Ejma.~:p.ll~ I!I ]La unid,etC! ( ••• j. :tIH!: d1~ilient'e~ Imdist1n,t;,C'!i! g,l\"HlpO!EI que, fi'fl f~.m:'lon, Q,!'1!!1'!:!ndo t!)Jn!:!m<iSi d1!;1 fOJ.n.tl1i!l !(l.E! t;rl!!! te:g::ll,as ZI (l:s,'bemos lIH.i!lina~!, ·11~· ,al!!1i"lli:tfl 1f'o!'lll.e ,.I!Ilaa; t!1fuelii.C::LD:!i! ·de e·!iI.ti!Nilt,ep~. lJIlie:fie.lnO'Il' gu,e tElilj;:lII:bl~' e,l Q~I1d;i~ 111~1~_lfI -gjue ee un. p~o'lfLfllI:I!:1 'Qu~ hi!! !:A~'~t.i.o Ci!l~n[l ef:l ,el~,l't1~

_ ~,~' ~,.iIl

'!;.l.eQo~' :1 Dei· p.ll!ll[l.te'iil'l"LOBi la,S; 1lEl1d1!·!i:t(ls 11f1.eol:cit:; ... c~iI!I .... , .. I~IIi'·e:f.I~"'!ii '.

- _ ~ - , t

l'I"D:!l' ~n, Ch11@ :!].!:l.ii:i,Iii!J' &:fl,pu10 l?9.ll'ilI CJi:'il!a,:!l' :O!t8.sni~!:!Ii;i:li.I4I'I]~:B 1ii~lllQ'"

gl;O!UI pox n1qUn :Ill~,t·1,110~ rica' probhl;l.!i!i gU~ tr::nel!U:lS 1EI'!lifL (ltl!"~!:I,. EEl fUllidEl!!I!IEI~t&l "'lIUEl Imll iil:'1!"a'l1I,tll'!!' !lindic!l.l'EI~ e;ElI ~o:nect~]liil~a 'con l'llb9lliEii ilI.o:lld:ehJl'~ 'LUl, !il'rlln1ii:1i:!1ic~·t:~m~' p.I!lofUl'ldo de Wllil;l~d '1 d_e. QUr;l Ul 111}3.B:~ pOll:' !;ll:.EIi dvllaib'Clil,. 31 'lo.!i! di:st1!lteE'l ~tU(flO:B SI1ri,-' C!:lc.a}eSi M~Qln: 'e,~p~aea ,d,(I depalJer 8'!llttl;;u:dtl~ !l~ I:ilnl'di1.1i~ii1!.Q ~

d.!l heElle.go·~ 'Elfie,l csmpl) =:!,;tn!u·n ,t~lltc) Il:D. 10 1dieQl,6~1.~OC::I~I!IQ i~IJi.W1Ul!llOh'EI ~>rtl!'a.n~~M1's,s II no'ifLe'bd ·tmi~d".,j

R'ala:.!p~ot,(iI B 19 f'O'.NII!I IJ.o li1ijJulll!!~' !':l ]l1'10!i!tlio w:i1"" teiQ:1 Eh.!.s'tQlSi d:!.·ce~ !':l~~ndr':!.a' {ll 'l1.!lb!lI(lo [I'B T.1r~b1L~lII~<II qll.ot1~~' :r.Lili!l l(l~' ·~EIIba,~!!d.Q~l!!riiY Fr!!lgll,l1lt~l!i'i!l1 qUl-e~M:lBllattli[[l d:1il1J~:il;t<g,~

II. l~1ihi!llU ~Q:!:, ~!1i!"6,!! :p])'otllil'liliElS" :!!" serl.,l.li G1iJJ.,e i!li.a:hl1rb "n ·toil:O::Ji l'~ 9 ~Mc'Omp'~1r'·1i1~~lI!.D 'U p'ltl t.al'ol'.~!l!ia!!: lu.otu[l eoo:!lM! qtl!!! S eo l:(!li'" bo,~o~;ffil 'pll:l'll; '9:!lf:ctl,(i·tQr' i.o~: 'P~'Qible!!l!i8 ~e 101:1' t:r.!liibB:jaldQl'El!l "hl·~ l~no!l.,.'1 qlll':hlilJie:se!l'bu"Il1.et".!I.:a M.:aplJl(l.$iWS !I I~BO[i:iQ ~e· l syoOl ill preEl:ut!:tr qlli.~ 1l1~!lfI!ln~ ~ g~e' lr3!i:gl?g!1OJ !Son •• '. E1iZ"iS't'OlIj! riiJiI:t;ltJ.tQo!:l' il,1m8i81!lli,;amtO!lr~Bpl!!,ct(l tlL!n 1.;1'.];1'(1 d~ 'E1ooielllld ;S! 1!!l1.\.(i' Iil,spi·~ l!"'!!!lO.~ I' ;e.il"otm:teml1ll;l lli:l, "p~l;!amell'to tHl:lllirl. en cll:1l1l'n.tOI ;!II 101;1:'1'0-'

b1£l'd:a 't;i,u..e' no,Eii D . .gll..ll·j'.anho:y.,

Y .Eli 1a p1'e.c~:t,!lI del lilpeltio di'.Elua !~ ~ I'L1Ji1~~~~ 'Be Cl:pOnilli ~ lLllu.n:ld8d 00.11 prrtiBtig.s'/. llue~l;ooi:il ;ree:ponde~: ~'O ~ m

33

·l:I;1z,j:! Wl. llaJlIHI,do 'fi'b1~to" !!I'1ft d!BG1Il81rJ~ .tdeol6g"iaIQl;Il. 6IJo ~e !C~1:I.atD ,. D1rig;I:JIJilhs 6e ottl:!'SQ 1I):I:'(I!lnbisebIll!Ei'S Ue[IJ,en~ pro1:iQb'b~ JII~lIte ,e:S,SEI p1' v(facione's • '. '. ,0 dif,lIa:r!JPCI 'If! ellofJI; no 10610 me p.!;l)t!O(lO' 'l1m·U.:a r:lt(l~1M(g;':U;l ,d;em:uesl~.Q 1n.c'!9P.8C 1&Ci pil~. 'eil!l"ent~Il:'-' sa O:1m! -'~Z1,tCl'6' Iif~ li1:stflltas CQ.l'l.'1en't<i!lB d:,~ p"!!u!tcie'nto., "E's{) 'lUi :I11SIlOI Qe. de1bl.lid.nat e:ll IIJ.n CO!r.!.gHlt:ril;lo;;c" 1118 mll~;g.~ 0, ,"'

En O'Q~nto.a1 la~ CU:ll.!!l,'teZ'I:L:llt1,~,Il; q;ue darbe !I!I,digUJ1- ~iJ:O! lal ac~16':ilI, ·dllldical Elo lal'! Biotnt.ele'iiI clQJldic;1ioneH Bll!BtlOa BOStiena:: "'/.l.sunO.!1 OJ!Oo~ g,'l1le iiII, ~, 1!u;n ,chnu:Q ill qUIa tElI1~m{l.s en OnUe Ilia g~'llll!f: de, o~<el!lr eSpae:1oa a&.mlJ'~B't1e~tII pure liEu.! OJl'g~ll! .. , ze,e.:i.cmeu .!il1rul1Q·al'1iI9~ '1 jl'Q ntl Q~{lO que ea-ol l,l6apolllbl'!J ;rm e.gt,e t!Jiii:i clH"!Il"Qme'nea" mJie lIdelancllI' Idine: ilBatli!J:lloG' fr,etlte, a d-, tu'H~1,on!;l5(tuevUs~o!lia1 qUi!!' tiel!l!!'i!lO'fl' fl~ g·OOl'if;tl,r a·O'n: m!l;C!I.n:i:sWCID I1U{lV(lS deluolil: 0' Bl'u. ChU'II!:h1l l:lBib11OO Imlll (l'ofitNtr1',1j voluo:10n ;r l' pS';m'1i1 ·Q.nf~eil!t.al'la!,I:IIlI,.1 gUe; teD4I' 1~1 loiE!lbUldtld: 6"uf1'~1&[I'til!; pbl'!1 I;IO!:b:> ~il':l..!'OI;'U,.I' C~- 2l/3}

:1ln td..n 'l:"o:s!a; J 1~ 1lio~lc,:l:.-~fI, Oie lSI !JIiIS (Jl.le 'e1!p,oJl!! n'l!Ill~&l Btmt·o,9 elO per '1!mS mr1dBd :pa.rs lUjJM~', en tQl'ml D ']:'09 PI"~blei!::!'HiI' iwmU!!:li.ea: de taal t.rlflbEl~!lidQ~e'9. r:lh ~1";(l:hSil!H'!)n{!~ :lLdli!Q~ lOg1oB:!l' y C~:n 1,11 liIJp:il'acl,6n. d@ que !J,e - ~re,![~ g:l} £0'i'm!e'1l1 01"' 8- Il"!1.:SS l!lupal''iO".li)'Bili 011 b'!lI~!l r(l0"Q.r'!UMc:1,6n ~Il.trc!' S~e;l\'e~lbr'U'C)ti1:l,-' r~'~1 dir1!5,e-llt,J!!s (1IUJBltosll{!l1ll II BC.9t'!!1lliel' '~;eiiltc!y ,di.8PlUlfl'tO II

ill i!le 1,9 C'OOriiLirui dOT'a! de::! ilIPofIl'u·Q:,a. e'll rliilr,Il'!11 ,!Le '1111 U!Jli.d8.d")

lM!'f BSS!O VOGEL" 'ttlJ:i,l$ellt;e .t1flrr;~'''1i51rll:1 ~ ,di, b '1ll)lI 1 ilX YiOepil'es1d~'l'i.te d.e b CJ1!, aep~lcll:l)lI(1·,"Qt,ambi61li ~l reSiJlBC;oo tCi"p\.Bnteolliil!:);: ":L!;l Imld,e,d d.I! 'lifl<i 'it.rililiHlj:.edGl',e:1!I IOl!iili!'I'l"ll,1!I eSI ~ :lent'1:JUent:ol lJl:l.er.eCO.l'li::il:i dI! IL re.mo, 9 l!l.lfboel!1"O lliUeliJtb.!'a Plfs • '. (e'n(llll.:nt~!lndifl),. ~ _1 c,olol!'lI6'nsrSir'io c~ pJ!l:'l!'<t1 S!h:r1e;!!!~ 1; 'II;M!~U;~ ridlld de gU!J logral"em"OB mate!'i11l111z.i>lr 11u:!ba 1.m11:taid Bbl!!d'l!Ido,I" die i.mi!l platEifD~IQS qUle ·c(m;~Ji3implJ(l lo~ ~'ohhll!8;!;i ,'Jl oltl;let"l.IIQI:lJ i')Q!Il!~ ,n~9 de, los ci'Blbojadorea:"·. So "t:h'ne, q\i~ iIle tl"~t:e do ;"1.11 w:r.1&1d d,e lOIfil 't.l'abiDl~jg,dQ~e:s ,gU<I g.BimllnO!l! ''!.m. ilu,eld,'Q 0 WtI. 6'1I1ado~ ~W1'tl;l ,~ los tl:'<tbG,~lia(li!,,!!,:!J CQ!:1lQ, Ii,Qnlolll P!qu~ilogellli:re>sI8Ji!'io.a ;)l lo~ 100-l'ElB:i'o'il! p~;J)fe'!!I'bnll,leEl:H'3 ;'Iil.6 "f'.b"·E;Jll'te ,!:Ii los],ll'Io'bla'i«lli!!iB "'J:ilmrUlli.e~

Q~~ I:I;':U; J.i!lrcots'l1~ h 11l!n.'t~ s.lt:el:.nll't1V!J ·eo i;mll ,sec ion eOlllin11 i&.11

l!;iI.iilI'i! Ii uniil pl .. ·tlllfo'i'iiIiill !il!e o,bj,oUlICo!! 'OOti(i:l'eit:OS'I' gl1~ fl'Ii:I~~ pllcdtlQ'110

34

CkI las d,ei()1~11l!n0,!!1 '1,lJ1l: 10's' tl'lilluilje.:LC1i;'G:!1 tQ!IIlI.on 190be<,ranllmell'lte ea'li

e'l IUil~ de .ElU~ ~Il1S1s IDr~onbBalcll:ee,.. EJ1t;1lI ~oc161l! ~'Qmim 15~ 'Cle,~ nlllhar~i :en ilIlII m:dcla,d 1>1"01:1'0'8 a '1)11 VD~. fo:rt:alec1dapal" el liUiipll.~ ~e M w!i 'bul.,!;!, !lbdico1&s , li!il de!l!:is10;1l dJ~ lQilJ d1r1s,eot(l-ti 'i:j,ue; B!lwn.1l 101 ~l!9IJOi:ilrob1l1dlldl de dil"I!IOlQion ptlil' lenc:1c:s ~o'·pos,11illle.EI W'D1~',e-JlIC:l!I '" ~~ri1tl~ent\l!8 r( 0' •• "') ~ CJj,i1j,Si ,Sll' de legHt ~ II po:Il:1 .. oio!!lJes: d.'liIb'~IilIOiil ~rng.il ~l:ii ,el!!,tillid:1,ar' 1 !lI(llhltal!'!'ilt'e~ilat:Lvasl qQII lj'el!!li lm8J]:tlll Hi1s;i1Ulquen, 'aOliUI!,oili.iil'l:olll! d bl1,lJjlil.eS:'1Ii8l.' pJ\"&ct:li.,1:j 0' d.~ 'tOd,CHI qlJime:1'J vl'1jl':i'li:o;&!l del eD.fll.!!r~o-~l t:t',Sib~;JO.!; (lIT 2B/~)

Voge,-l !l,a dlfel'enol,a do R.ios '1 H. "PLO~i!99ng~U:i :9'liijHWQ ,OWl Bprel1enaiQ:IlO:Il oQl l!l,!!cc.ion. comb. COoIl 18 .:tz;'l:.Iuiel'd.!i 'I'

e'n Q:~' !I·CliR!!' elo·e·nl;;ra tIe 19 un1ao!d en 109' "p~obbl!:lii!.ii C(l~Me~

d.e 10:Eltrl!i'b~,jaa.i::Ir'n ~ eo qlle ,oQP.alde-,re: !!lAs lQJ p~rt1clJil~oion de laB b~eJCSJ ai.Jndiaale,s' ,1!Il!lJ ,e]. pmleeso Wl1.t~lcl C:1 len 'tcdll! eB,to Sl~ i!I,Clel'OBi il lll,!i pos1c1Ji)!1es d'lI Ie eRG'),. Sln. rOoollrglQ ~ co;i:llIe':!..de to:n 1.09 otJXlS dir:1cgen~eilll de 111 im' ell quelle' d,i;J1 prQ):i"ecc1o~eu OI'd~' ntQSB_ supel".10l"(lf;l1 a 1i!!! Wl1d.ad. Fo.ll' O'~I!: piiil\"tifl 'l'!!c1-1!l 'Q;nit:,rc ~p,le:n ... te;8:ai,entoSi h,p'aeoUn. COIl!l~ en '1H!,Se nWla pt,!!it;a.forIIlB dill ohJe~ ·t;;1'110lEl! ~Qnc:rI!t;Ol3i" " ot~OIl!I IIIIlu.iho til.s lilCli'l;edqaCfhl!lO !!,!I!~1i!llmtl:ll 1.1= nirno:s par'o ,e,SJt,\!tiu' :: sol.1eitill1' altecHatil,lllSl..,!!'

t~:s BM3liS TIBf~~ LA i'J\LA1!R~

S1n dJ!I~Qo\Dluer 111, im]!u"t!!ln'c1n '!Ju:G' 'Puede;~ t~n'e.1' pilU.'ft, 'llil JP11~ceso UI!!L;kti'illl:10 LI! II po~1a,ion:e:!Il d'e' 109 Mr.1geltl:tOf.! y ~U9 dit~en~:1nml del I!ll!i! t1CHilSl~, to m!i\l!Q 1s,1VQ' ud 111 ao,t1 tnla I)Uill 'Ila.y.sn l~aoptlli:lldo l!!lSI b!lj!!'i!!:9 1111:ndicaJles., 1" ist!ll'll 310 ban !lllja.do d.elprlE!S&Qillilr 6D,lrl'H! d~ :la lm1aB_ilI .• , m s,j,em;plo 'm~l~ de.!I t!i.c !liM'

de' s,oolion ",!:leade, 'lIb!l;lo" eil. e's'te !lc,l:Itido rUio lei CODs,t1tttct,on dil,l "Cod't', I,ID So:Jl.i~~~'ldJJd Il!'uooili:i?'!ll 1.1m~!lQl;" lin Oone:ep.t:!i.6n.., 11 61 :I!I,C:' 1.nt'egro;t'C!npli4ctiQ,l!Imonte tr,od"s lOIJ ol'genit.8!don&1l lfI;'hll!1~ Cli!ilili!llSi Ie< 1111 p\l''Ov.1nC"1011l iF~r'o vi.a,Il'1;QlEI· ~l?~j:rulld,oSJ 'I' ·t;m:a\l_;ilJ.:I Ud(irle~ Ile HUao!Upa;I!i01 del 'Q,iiI'bon" 1111'1 llstrSl.eo I 1i!It;~. J;N~Ii,li~8I!on II.ln seto lIliii,fii~o.n 'TIII,lC:d:i1nl!D:nO 11'11 Qf"ie hi,d,t·!I~o:~ ,iii 1,11 v!d.f1 ,tliG! 'Tu.(i:a,p;fJl .J1Ci'·iO~i'!'h qii1en h1~o QI:I IJl.tlllmlki lJ'DI'B. ,que ·'l.a llflue:t"t'lli de

ml- e:~O'EI'O' ~, ~~!!1Ii1[l \Uifl.Q i P!H)' .t1"11 ,i..cHI 'tr'o'iJa;:j:adol'iliSi ,iS~ JIIu:~!d«fl1 Uld~'~!,. r eae lla:r:1lOdro, td !llJll!!!!UIdQ .pDr todio,e lOJ!l tl'iibaj;iI!I,do'l'!'I!1f1

. la'6diri"inl;~~8 J:'es:l.onal'!!Iis 'l':III!I01DD!lli!H!I ont Pll,,"SUI'It:iljlfh

'1 !:I

Est!), f'1iI:~Ql lJJlOIb:Len:te' ll'll Q'41Ei' !.Ie h1i'!lO pubUllo el

&niml;lifl'OO do~,:~n tiD oonVQ oarndD ~ m s.wd!l,(1 de 'le .~ OJ :~ ,11

,g'(I plantea; "' ... , .hscem.oa;este llamado 8, la Im1d~il.ilQtO!QiB lCl~ Mmb.rse ,detl\'atl'!:l;~o d~ CMl,e,. ' •. ~ 'IH)IlDlii! :t!Qlm"bl,"UI 1111re1H. O!~a;gSlIlli:l:S 'lima p8~~.o 11:'Dll'@"d.ond~1 aQ,~~e' oil 'GIJuor', 1,p 1As,eg~l!dBd, '!lit. ~1.~'Ueg1o'f 'l'l!! PIl'<I'I1otiiln~.1!1i1,. 1~ ,a;'M!9l!Itfial:t 10 a!!ie:i1azeni d aIlIllDJ:'Il!;;" •• nuegl'1a'o lli!!Qj3,iQ' no IEISI eoo:;;lUJo·Ii!!.t:4ili., I' I' Ina: '&ntlMdJI~ 'iltiJe 101 cilIoeptOOl OQIl&1lll'1',il'4utt iii, un Irs1'1 ,1En~:r~bo :tIii',EiC10iIlEll dol he'ibJlo, Cbl1tm;1;\! ,. ~.' }\\)'1" 'lJutQaI Ip',f1n11eSl :lLdsal.e,~' ~' 'BI.apil'a'Q1.o:I'lCi!'iI~, • pOor 105 dlBJ)iH~bl(iD d(l 10.!! 'liil'aba~'Dd()re,el par 1.9 I1bu·l:;tH.'! riI:ind1,cal 'Y la Hst8JU!{lJ@iJ!ln lie las: l:L'bfl'-rtB,i!es aiUdl!!Ililtl!JHl1 pO,l' WI, 'Po,r'!i"onir VH1t:w:OsO parlEl Chile, mI]:.DjD~ COMPAbRO.~h··

Es:te l.Li!l:gliadJ~ de Iii AnD' tln'o 'liPa re<xtl'G.o.r~~' 1"111 aaaslda ,ellt.l"6' to;s M!I!O~,iiI(I:9 gre:ciOIJ" :1ndJe~I:I&ll!inte ~f.!' ls teWiencia fJin4io.!! 1. (Jill ~P~'1lJiIClqU.e, QUOS ad411e'J:'o!,Il., f:lI'Sll ~'I;I lIl:!!li QQQ :p(lbl.1ce:iIIeD.tlI ~ pronunc1.lirOlii II tn'oJ:' d6l11.:ll,!ll!!iDW.e1n.w, l~lii aiedcnt os 0l1gDn1.'2JaolCl~e,!'I i: J:i'fllCl~~',ifI'aU!ld.el .ht.rc,1,9(1'I; l?O.fljEll'·Il .. ' C.1&n will. n4at1,eo;iiill)i!!.o;rCl(l16'1l, 'IndUi8,f.rrlul Ii'lSrrov:LBds,;, ~ I, ·Contad~'soi&il 'CiS:Qe~1ns [db _ rt!ld~ Bl ']rJiw,l!), O,ilmJiU~'1, m Burrola Ollmpe~inO:I, l!Ie'de;&,;801lmi Ball:'Bell,to C8MJ]~8.1".1.II. 11016n i:l:13 0- br-e:rOiii' l!',o~rQ'I!IlaI'lolil~ 'Cmts'mAJJm'~ :B'ledstlSiO!6i1l JII~II.I1~,.,"II.rll'~' 011;6111. d~ ,BCIp'1sStlogJ de' BaMa.:; Iosoc1ac16n Ill;!! }l,eM1olliodo5 del

,oo:a; 'Confo'd!:!lraiQlt,5'll! d'e 1i!! 'C'o:ut;rWlQ1J~!i1 ao.1T:mmH~ Con1'ed:ar~~ (!Il,sn del, Cuero "J a il~do~CDni~d.9rluli6n a:.e Pan1noIi4orQJ~~ il~b:ll~i!!_dQre;i!I ae' 1G toa'Ci'l!!lGciOOu Coli!lot:Lv:tl PtI~UlQJull;tt'11 AlS'oc1"Hr16u ~emiil:'l d:e' C8'm10irl!llI~O:il~!Ju.gh_s ~trflll! OI!!aB1Zg,Cl0D,iHI a elilCUeo ... trJ1'\8n Q!1I'l;gd,WIli!3l,i)1 '!ill. 11.liil!!.o:a::l:li.'I:m,to., 'ElR,tre el'lGl8 .alglinl;l!';l CQl1eslos ho:f_,Q~o'nglQ_ •

pallJI.! DE S~ »II ltl.~I!MIIENT!l. La:fi t~'b8Jlidore.!! de ,e;!'.!·to il;~!lli;"'3 l'!,si_a li'iQ'!;o IIil'O'Qt{ldQS PQ'il l~ .Dli,lJiCiIiQ.10'lil. 1i!1I1 :P!.m,to :3 ·d.~l CQD,'Il'en10 cole·oti'!l'o liuiado despiltu dll lliii ultima bl.UlllSeJ !l'1l. lIlI1:1''' del ~ilo pa9~CI,O., Ea. &1 !;ID Et!Ft<llibl ece quo 1(l,(l 1!I~.el]dCI~ i'ili,! :D:'elil~~'etiliiir8n MlltrIJslmenl:iQ' oir!i!Q1,ant;e, (I !3!ee.l'eCl!lm:te ,on e1 cLento po..,' I;Ir1sta· d,eiilll <u<a:c1lio16n qUill' Jtiijl'B,· e~e!l:'~1mLa·lIiMIli.q) 01 :rro iO Como segi'i;n 01 IRE ,en el me,s ,de :te,brwo' Ie ''Iui.l'':ia(l;16:n. d@l

36

1m fu.e de iJ ,B'!I 1.os :sll",uu~t(j1l de 'loi!!l' t£'8i1b1!3adcresl fWU'on,rlE!'~II,!CIi,do,a Sin !l,ge i:Il!d3ifi!1(1!, ;&. LQ me,j)"ld8, li'f'e;ot;,!!J ii l!;Iell'C~ dQ B .ml 'tl'lflIbe.~S!di:Ul'Ql~ "1 J:'epr ,aen'tiaJ 1Ia.l\'1l 19 eiDI)l'llI,SB \In BnOl'rO _l:IIi:I'IUIll!Iil die .13tlO :ClUINilSQ;~., _ 'Lo:!lJL~OOO I!;I:'BblEi~iiHlor'E!1l1 de· 11;1 . f!:lJ.ld1e101'Jl, .~~ Os ... letone:!I ~O' lUI 'v1e-ralfi alc.iill:JJ:za,r.ios l?~ l,a reboja J'II: l:!.ue,oU.05 M'SI'l~lsI'OI':l aijp;u~dos: 'd'~ l!1!i ZO(!:l,!i:L~

.,~alestude In'illUl]['oa ])o.r s(Lpt!,fSOr de !Ulat1flollcfi~~. I.o~ tll!!l'bl'l.'" ji'idOres ,dill CIl1il.q~am!ltiEl, II El SiBJ!'wllldoil" An/l1mlrBl 'r So'nt:1.atB!i:i Id'l:! _ CO~O C'1:I1l:e .!:'e~;Uun p~~qllll!' 1~em,;pre91! p1"e,t;ien~6 :nO' C!ll:lce;larle's ].8 gl:'a:·t1tiJC~o16n, QUS lelfi eOl'lt'.91E1lpondic, 0'.1 I.e iilegu:nd.fl ClI.dn.e;~m de mar:ll;C'. Batl!l, sttlllld5,n, ,EI~ df.ebe.l',i,G a gua la ,~'.si:i. m1n.e.r'!B1 cuprelI'a no d10 laa u.ti11d dall qtl.'I':l Ill' ;~,r!lpul:iba1n an

19'61.,

IQifef! It'e.WI1_61l, de dir'IlCt1V',fI OTP_ tan 111n6i~'9l:Q~' '!ill OSiletQn~IB., .11.1,101]1, :Pa'blQ NIi~,!ll'~O il inl!lllE!!Ct;or do'~ T'ra'ti.o,j(l \le< '1111'!l<llIl~U'" '[1' liHJo:u~e~ ua~'l(j m..n1a'l::er3:.al.:t1!l es:.S CilI!'tl3lr8'1' en la5Iil:ct<l, B.egitl)u, !i!Wlil\'endti6 Il!tUl reiiLUi!6!J OJ:IIl!:Ellrd .. I!'ill.ill:,Q de 1.os Il :iLnd:ll:et::IilI~!'n'eJIID il:Jil.liidQa' .l:Iai], biO'llfed~'N!.don., An~eu'tll e,vldentl1l pBl1~eCiu!1l1im ~e la~ Elil.ilttl'''" l':1da(l1i!11l! ~ lAii dUi!I~t-1!i!a de, l~ CW II' q~ p.r<lIlaldiGi Emll:1,o ~I:I~','C'~:S aeClicBo 111,e"sr WlO, a'Q'![lR8;Cio,n ,0 la orT POl' ~!!ltal 'pro\loJl:l8cirJn

''JI ~ten''l:iea.o en (lOl'l:tt,g d_ lS'l.1be:rtlJtd !I!'intliQo'l,.

lru!t8 lI:il} teiiJiUl. t~ a·001<iC1do II !ltebie q:hJQ' ~ in cro :roB'" clibJi6 161 DII'OJ!O' ·dB d1t1;l~ell1tIHJ B;:L'"nriQII. ,en.tll'E! enos UI oo'n.r,e~~-

, •.•. -""~'lA~'~' "'ili"" .... ",n5lidQ,<Il1,· .. us pl1e'sid..e' M:aoui!l C~QI eo,\!'i:o

.1:"!lI!l,loo.llI. .,,,,,-, ,,, .... '''''. ..' .. "",,,. . "" ._. . _._

lima deJe'l,or.oa:16rlli 'ell qur, mn1!1~Bt:E!! '1IL:Ii~ direct1V,ElIl fi!indloel,ea

;d.e:] pd:1I lTI;O' 'p1ll:adJilJ1 'lHlrma:!l..IHHU]" i:mp!l!l!:1bleB lI!st,e b!llCD.(lSi OomD ,~ .. :to:~t pOll'qIUS al1.J:)lpl1ede ,1l1gnif1~'flI~ ·qUB. iSi'e QII.~(le:Mfil'l.ll!!l'V09 d.D.NQhO.B .bal.lel'illl'jJ,"i!.IEj,ElI d~1 10'1!! t:rabail{ldo.nliHl~ IQ:QI'ilO p.veJl1,d<! stl.-' c-ed!cnao deade :to ~I11:10a,l!lIi6D del FI,on LabGID!'81''''.,

·Rallliee:1Lto. ~G'lli1ne~rD rl're'a,'lll~h j .fmElS (ljJ,li' _l'~i),!!,g 60'a;)st11lj'I;l,~'6, 111 '!liUeVD me,aa aliriQ'Dt;_VQ, i!e'l g:1nd~8tO 'If! '1 i1e' 1I!i'~be!;I(idQrellEil", ~:it Pro.f a,idollal R,Si~'IiI,Ei~!I ~ ,r~H:;U1c-Andol3·iJ aOliliO< p~clfi!l(1e',il'~~ Ii, _

,.," .... 11.. . -ti· "'OC_~, ".,,,"d,,on"'''' ea.:WQ Silil!lre,t;9ll'10 c~lou, ]Je6~:; t'e~

.. Y.4. ,!!'l"m.o u. .......... "''''''' .. ~""" . . _ •

~. I ~ ... 41.", .. ""-"' ,l' T;'~"'q"~ ,. '"(11'1'11101''' ~e:~ to!" ,]1111.0 ;:nnu it

!l!'Cll'l!!l'CI 1I· ... "IiI~ .. ~'" .,-" ... ',", - • ~

seg'lllldo (iireQt:o~ Dagdb,er.to VeJ:'aUQl:O~

lIine.l!'OS ,4(11 ilI,ohrle ,esdn pOI" l~ 1lRi46ld ~!lI Itlsl_ tl'1!"'c,pj6i~I'61~h Lci:a t.l!'uba~j!,rdoiI'p'i!I d"e 109 m!nq,rilililM dtI, Chb.lquiDSIIlEi(t8"In Siilv'a(lJ,01\' :

Andh'i.Q Iltiopta,il'OIli ill ?oU!tl.'ldo Ii!! dill) l"QQ!:!l,dll! eJ lIiI, a'On:,~a:e:l:'e'Qi6n de1 Cobi'ep.!ilrlil CI Ofi'l! !i!r~I!.J'Qon (I t.rOS ~!l,lil'l:1:1.filli.f)llD,!H~l~:nlillleg, scer .. eli ~e 10 WlIld,ad dQl lostra.:tiH'I,jll,dllJ;'lI81 y de Il:'Ba licc1~1:1 IU:III!Jim..

Ell si(ll:udO 'gnv1,EllI:!Q pO\~ Iii! O<OliU'lede.I"!lI;,i.on ~. o;1;l;3 1:m''sea i::on DKl'tl~~, del oUCipI:u,!I@ ~l 311: ~n1!il1iitl':9~io de' Is ~rgan;1S'ieoi6:il! se ,re1t.e.lNI, "':fI~ t1rme diflt&.l'!~c16'n de a&£e'nde~1 ii'in. CJlililu~

IMoo Q,;LIOI!U~'!! ~Uii ;1RiiHaQ;I:l't'1bl~Uli 1:ntlll:!l!l.iIlI!IG!' '.' _-!!Ii.iII dols!.-!:e 1llBin1~

t1~~t!Jlu: "'$!!'!b!lllKll! Q,tle lalb'!!1!'alfl e,g a1ff.d.1.~ If! ,1l1!'1i:SrMJIteJ iZiQ:lI1::Pl"c:ilbQll!i1O eill e1. poc:c;, t1fl1J!po i:;I'lIe' 11el'iimtlG e~e,r.c-iendo .nue,lJliil!o~ Oillif',g:'o,a .. ,Po.ll Ei!lo as n@~I!!.s~r10 hiQl !d,1l! qu'e n!m>oa I '?I Il'JIi. OOID$!:Ii'I;liEi Qj (lSl'tel~n1'1;!eJ:'llI'9.l"!O,. Que, loS! '~b8.~~,e:& dJe'l o(l'bll',!I, :!ill! '1Im1i(!l il!' outl!:'(!chen fila,s ;!~to '111 eu. COn:fB~f)ll'.IIC16n 'l 00[1 tl'lldos 10111 trs ... bl!ii~-!!d;~r-efll d,Dl pl,d,s:., pall'e qp.o aC!lIll~U ~:I!IO!lcbO!ldoD Gtllll0j"OMdos D~!l;Q:t.r,ClI;!i ll~Q'blJ!l\IOS,1:I ii oOCl~1 dle"ben iEie'~ ,a tiEl!l:Id1 d.os 'lDS 'lr-llsbli ~lIMJ:'!!!!'," d1~.Q,f1 '3 I"eSp.et:a "Olilifi.

3_8,';-",'

" I

DU1g;entM @lllaisil;ee .t"rlWifa,1l eil Ql cnb6D.,Bll 'ei'1ndicBto Ni't!!!oe.fO DoE! ,de ml~,"-Fl ,he reel"JJ!do 000 IJIp.t1mi,U'1li i!!l.I3ij!orin su p!'e'dd(l'.n:t~ Row6n :De G~e'g,o'.r1ol' gillen, 01btU,!jiOi 166 elli.f~'lJgi~'Il. 1'Ie:~

Il(ldo't Jul.io ]l!gue:rolt con 9O";it~~ce:ro!1 Jb·d C01:ltr.o~tla c'lrilii ?'i';:

CI!!lJ:!tO" ReCoil tDri'be IOO!!5 'i7:6 'TI q!dn:to'l RollIJ,ndo Bw:og09 ,COn It;, '110'" t(;I<:O.,

.'i.l olonst1hil'se li!i dtre,cUvfil, ~':!JtiEl, qQe,d6 C.O(CIO' ~i[;u.l_e. Pi!,e~ide'Il'ltet RIiIJ:I~'n D~ Gl',e,e:d'i:'::liol, !S,e,ol:etl'l~itl 6;e,De:ll"al'J ]ill'oct Ul'1':I:,be':~ tes~'e'ro II ,1iI'Q-Il,i, ,aonbe,~(I!i!;i p.:r.rimitl: ~ac;tor. RoHindu Burg:oa Y lij'egllJildD dUlll:ltu,l' 'II J~:U.o r 1,l!.et'Q""

De' ~egol'10 e's :~t:'il!Bri0nt·e de HI dire,cdon d.el Cltln!!e,,~Q Ra.gilo:ad 0.611. CUlfbilS-n qll"!! prllls:1d:i:I ell. dU1s:e~.'tg' Ide Vi,ot~ial dil'l Lebu., JIlAID ,,~twO'.

:fo'" Q'~B pEl.l:1ct;'e f el S~Me,fjJ'f;o de T'rsibaJ!l,d,or,e~ '!i g;6 I' ie'~ ilIdQ'trlU Ill1hIB<lio del LotI!! 'I' ~<II~its:1,6 (iio.~o Pli'·I'l~tde:!ltle -poX's 1m. :tIlIIll1li'!il1 pgriodol 0 J'lil.llol 3!11,a~a~ 311'l~.t'~ t~mbl6D ;dg pilt't1r:id.pa'tJ:liSo, de-s·t:acat'la e~_o'l C';R.,C, ... JWlOO clln 'diJoha dIh-:1ge'nt.e !'ue:g;oan. t.aaibl~!Il r'OIeleg1~al! [Jel'1bll(i;to Re:y·e,EJ'11 i1'J:I!!D~:ta :l,eiJ:.'l~do. En, est!.! e·tJeQlel15~ S~ pEl.t'dt6 J'~1l!!i,i!i1 11;'8111, Q~iili[l, Moe, poCQ liJ~lb:f..a, lle"I!I'dto 1,ta ViCl'Z CB,ntsnte OIl de'nllUl,~1&-1' Blii;pfQQshs I!IIlUSlIICione.9 por h~IiI!5'Uladil!ld.els ,j1in los .fendo!! lltbd,:LcalQIllI de J.,jl ~ iUiNHI'" 't::l'lNiII.,li'iC'EI'nte ,g 10 pb41da. de'f:bid.~l'Va ,de :pos:li.:rlIi-Q!I:IOI!! ,i!>IIl Ci.n ... , dISJUS'llli;l' ,eg el tl8irb6D~1 'B,l EI,ob'1e<1m'ClI :PIlir S'Q1Q1tiiclnc'9 de 'l,apre!Sldent!i c.el iIJ.$A. ChUe~ r..~~,b de P;Ul.QO<l:illft, hQ estslilo .ruu. .. z9.tlido .!Iill,ni'~'b",,&B e'llibo'to]:eili!ile ~g:riI!!J Q~~ !II, 1:00:'1 d:1rl!!lel!'lt;lE!~ '[0-· f11l181.1I1ta~ del Sitltlilili)~t-o R2J" 'o:Jr.toi;;Blbiglco' de SCih!.l\ll6_" llf.lUild'!ilIDQ 1a o~g!.l,DliMJc16D ,ot'1o;18,118r1l:8 UD15!B de SiIlIl1CaitQUI de,l (lil1lfbifia., qM' ·eillfrentllblUl ~l(lQJQlIolifliSl s;1nM,clIl,olgl 1111 ]!6",,~", .Pal'ra ts,"L.o III [e_:f eato,s M'I!:o [e»ia',eg8i del CUElt1"iiI c,!lan't;!)~ tmdLf.ol\!Ei(!li!I e:sc)(;J,l;l]lrollll pElt's <qiiliB 1.(16 d1rlpnt:'Ill9 106 r,epllrtl'Uiill, entlle S,U uo~tl!l'do,!!",

S~oa'll:o Ide Baillolill ~!!I~ 11oma.n Ci G.rU'iH" f,Il'OOl'te wU.'i1a-,. Gte 18 G!!oIlJV~ ~l:nii o.i~':IlpCitJ!LD gue a t.riI ,'1 sa la !lclt1 ¥'1dilid tn,duilt:ti1,s1

,39

Ie lS:l!ilIll8 ~ QIilIi hili prO'VOCIlid:O' IW~ :Pflli'Q'~Olilla: 'CiUI9IEiIa;t;f;al :;' el'1Isl1''' ju1Gl0 iiI.eil oeilli'.rdo '1 ~m.h l!10n!!,!~aae8.1a.B l!ImdiQati:~!I ~el 'ta llibJi'1iii,B :iJ~¥'bl1 Jl'!IJ;ikl'~ T~' 'Ut8'1Ji, :l!lIip'lLlI'l'[llliaCi la .hl'lQ:llld.on de un tre:l:rta Imido !lO'!!!" .~(lpJ:"e!l'ent(lCii.&n ~e 'l;o&DiI 10;!;! 13'1!I,,,t;o.rlls del pueblo 1'0111'6 def'a:odiel' 1011 .!nte.rei169 :11ld.uil'tr1!1!lalil-ecolD&r.:Ii.'1;)0·" loa'!lles .•

LD o,~I(\\l:l.o1~i[I; del ,ilJl6l:11.c!:!.QIl.lldO r~.a:te ll'e~1~te' rs:r'~.ll i!!l'.Po,r1/lllnc h ,P._IEI' e'Jl 1919 liI'ealBl?SJi:!'le;:i.!6, h dC'IlFIAf i,lI9~Clil1 'Ile]'l!:l" 1I.1,s t~ Ii !I,ti;rco;a:e[Iltti(an!l':1'O fjIiI.l9 fo,elllll a ,con llueVO,!I :~OPlet!S~1'i:l'E!' t 'Y FIl:ao:a !rOlli' ~~" d"eclil.1'ad.a I. [jj IQIJi:!!b.r'll, oon 10 crull cl qUI! filie·r~ tm V,iij,!lto oomplo,j,o textll" eho'lllii Illl:ll!l'I!'iU! solo, 'e'l llO!!!IJbre', ];lUeS l1l !;lie li1."':1d.!!Jl !Hi miD:im!l ii' l.a l:);!),!!'en,cla !1e'~.!l'i'ibll,.1~ l"l.1:l':B!Il~(i If! '!Mi!li dJ31 2.~OO o.pel'i8I':lo:El'I' (lire ~fII!. I1U f'1IIl11il1n bacen. 1UtB!:i;I 12' ·mll :pe~-'

Loa!;! g(j;!!"ti.one~, r.e,S!liZ;jj,dllll;! POl! 1,13,13 t~.abe 19iiOree el:'l iHlsQ'e, de ;,mii Boluai6n 1ntellj:Hl a liliUl Yl'tmblemes';, ,MI!:! e:ll.con,tt'ad.o eO e: en. o,t.N! I!I BQJotQJ:"eili. ~s·peC,1!1!ilmB'I:I.'t<~ '~!tt:re L'~;!I c~ll1Ia'.'Ni:1,!ln~ t;e;B'1 g~ tE!mb1.~1I p!'iIHl.n POl" I.!!IlEl i91't;'~dlonCliu;:;" cd.t,l(:a. OCIliO reIB1.11tali:lios p~!;rlGllel3, d'e 1& !!lo'!jll1be"L16D~ Ice t'lll,!;.'e,rol31 ClG"Il.mt'!;ce:IJI coneiglliertm ,ail lSG ilQtlDrldude's glue 51e' 1@8, 11bo,!;'lI:r,oJ ,de' C3!il,ClQttl,!' ld:eltdaB Idel. ~tinig1!l!lI'1o de' 101 V:1v:tenM!1 P88!llG t'lifl ee,cHlj~lli1l! Ii l:irtllSos ,'1 Wti\liSlI1'SIi(\lJi d·!! III ~ lim r llCn:IIJ) ae, Ill!!: II ,agu& 'Y i!!:IlH'lo

51$uo .1ld"li3i,o de l'~;)i!,! ~I'Il1bSj!!!t10:a:'I}S QJIfl.t~a ex Ra:r6.Il ... Ssld. Lilla lVI, -'t:r.ertliEi'~lidP-t'U Que labo.!!O!ban en R6,;1Eiu . d!!l. l'!!a'Lh;orO-ll 11m!! I'Il'mUon 'PS;f.'1J rumllZ8ir lal ~l'\ohcl, del. j~1C11.Q QI!lE!alE)!uen lenCO!1~ tl'!l Ide :h,1I Bmp1:'QS'9 'POl" ill :r.IIC'!' p,IJJgO de 1m.clleJiUl:Lzfic!Q!lifll!il po~ ,lJloe; d~, nr'iii'io-io, ~. o'g;iUl .~ellialf.8s lEiplEll'l1 .a g;llfli ·1;·:l:.!:llHlD. ,dedb'!¥Q'hol,.

!.Qu' 'bJ:;.a'bililj·eil!o~'e,fj lleoha~elrQ:n To procl:os1c10,;n, 'd,e iii e.n.!I,8 de P~fi1l&:r dLo 091 .50.1 de 10. ,~;de'i;idl!dlc -: ]llEI,giu;iQ eon s1~ete' Q, !:!lIs CluotU .. La d&f',t;lDiI$, elOt·' sol1dte'l.'l.do al peSo de loll CIiIS:I, ],A, IZIU1{l(I'lIee II!!, 'pesOos' ~' ~fUI ~Q SfII be l0Si~!Id;o 1!!1¢1Lt~;f'Idt! po, 1,0 '~U@ ·el julCl0 t:bndie EI ,!iiall'!!lareE! ,tode\lb idl!l l!l'OIil. el cms1l!:1iIi,an'~ SD'8VlIfmiQllll,t;o del l!1!tfJl d!J' ol',:d i;~:!tlQ,a !'I1:ti:l.ilcli'J:n. ,tIl';! los o~!i.ant-al'h

,m UMJ' JlOOJU.lS DEL ammo Y. CAtz;'AOO,

_Qu:~rdll!l ,de l~ ~}~~'IDdei:''!!ti1'n I:IllInt'.NI s~t.cr.t'1dn'~.~~ "de"l bifba_j!Q", ,1iO d;U'E1CitlV-8 I'lie 1,11 CQiI1f'~Il'(l.!'!!ilc'16n h,!I~lo:n!ll de Tr8b-B:'I!adQreEi dJfIl

40

011.00. '3 O!!I1L;.fI,d;o. 1!]1Ui' );Iire,alael EI!:1't'!\l1(l..81 Verillli1"!!1 pr.ssElnt& UlN'l qlla,-, J:lIliUIJ en 0,a<nt,l;',!lJ ael SUV'Eir:m:fj-e:fIId:eii~l~ de' Ses~UJ8a Sodal pOJI!~ue ~,i'lh' !l'e !::u~s6, ,9 ClobruJ:' 5':; md.llo\llL!i'l,S a:e. p~,iilOSi qg~' _eblltD. :1~!!I ~~pl',u.u1ios del IHIC'1l:0:t 81, tOrltlb ;!C 1n.Oi~.b1:tl!'!ii1<b,. Lsi deUld:B! Ql'-B

. ~, ~

anteriQr III ll~ de !i!Gci!'!;Q diel 19'61 ~g q~e alii' w:Q.en6 }'l~ h~ lEi

dil!:oloo16n d~ a.1~ilQ' l'orl.di.o. E~t;!l f'uncl1:1na:rio t'pmb1~(f1 ]!j,l) qlle~11" Coo .1J:itiel"\i'ij~nli" jj. b !lQ(l1,~'dB ~ ,9n6W.1iI8 socrum, d,~ 111 IIllnl SlOOll !i0"" ~tQU loa t;1:'l8b.9 j;Sd,O.FiElB ~~l. CI~Oi'O :7 1]:01 ~Oid\cl,.

Ell !Collf'!!!reno::lis depr'IUl.lla" V,I!II'!!ioHirel ,tio, (JIUUliLtoB: del 111. q:l.lenll-ay e,xpros& !idem68 liI,lle tgmpQClOHltl1 h5'PCl1d:l.40c,~br-!lI1!

~ 26 et!!lpJ!' e,1lI1I a &.]1. ramo el 20:G gMI s:e apo1"tEiib.g1 a1 mencio:WIilQ fol!l!do" il' g:usl da,b.:lin5p3Il'1i.l' ,II "'M,l'o, 'iII: ClIll'll.t!!ll!' a~'l 1:4 de S~O.Elti9 ill) 1931. 1~I' otl!ti parte ~!ljl_a16 Que ,an ee;to.B inI:ariiSlnt:i'Ei!8 1EI:!iI 1i:!l'b!n VG.Il,·1:'1l8nikl en. dl:s'tin-to,9 ~;~:z.gatl!",.Q o:.ll!.ce ,d.G!D.Il:ndias POll' lficu:il;llUId,e[l~ ,t;!;IIL~esar1a:l'; e lea Cli1spos;t:o!onu ,diel B.1',t:{,c'1110 491de!1

m: .. 2.,5'13 aobn ne:soci<!c16n coloo1'i:!vG., t:.o~ e(~.litl!II(llQJi'e's' se ~,tl!S;Q,tlI 13 CilmpUl:I b 1;!1.:Gu5 !.ll1.~ di:e' li:liiln1i:OO!!'l" t'odiO!!l' lC;l;I ibfli i:le.i",1,c:l os: ,t:!;el ~o.n :lil'.eJto oQle'!li t1 'YO an '!.ie-,lliot' II teCl:,~'LI;6i'laB'I,'o ,Ill 'e,1,!m to i'l:e,l Ire. I,

Lo9 d.1r,"Silm'tea do(! b Gonfe'de'1l"Q1'~ '!lloQJ19.:1d!;\!;iI;'ifl.1l ~tl1t!' os Y.Il~ 1n~1II.at1t1.ili h qutl' lUI I!:!~t& c'omeUemlo co,n 1~ UqUl.da!lllO-11 ~1l'1, m'Qa,c1IimB~~ fttmdQ ;'f'e qUI(iJ ~"ntrltli!l ien !:I1I:te' aalEIll !.It! hI:! ,BPU'Q,iJtiQ ris1"dm!!Ml.ti01 11 le;u, all .font'llo ,d,!! 1l::!!eDi:l!lIlIlo16·D. de ,B.,\TJl 81l 1'1:1 .1l1lr'm;'ll:tI6 :BIU co:nt1n'lI1ded.

,Selll!~d1z·aila Gidlll1!1 delleeOltOl'~ E.!l '~ ,a.li!!!dCl !:te ~~et!teB de los a·lmU.olI'Ii(H!: af1l1,8dcEI lEI 19 jJ',ed.el"i!Hi1o!ll de 'l"~~lblS;l8,dOJ1eli d,!!l V:t~!O'1 u:e pl'os1caa JUllln :MO:rll OlmO!ii, se liil'uilli:zo 181 wn~·~ ch.a labQX'al del pab,t .I1.atu,dlJ.!indoIOlOl 1m. pSlrt1eu,lalr lOG dif:l1;l1 ... l(!:ijii!itlme:ntOIl' POll lQrg Q:u.e et;rn:lteEla b 1Ddustr1g, dell rslDO" lSl q;u.e d.e'!';jpili.~8 de contli!ll' ~rcJ:1 18 .tlct'lCQS S 10 'l,riI]O'SlO aelt;'Il:i:'~,l~.!l:to I' b'Q!,' :116,101 tl'iUI!f: !l.la-tlll.,

Tgb1~n :EI~ bli.O Wl aeteOido 1NIl,a~Qe Idel ~e!H!:l'te"" do de 1IlI :a:egunda VtleU:.a, de neil!~1:Ii8,1i)1.6t1 cobet:1va "3' tlifJ llU! g:OD; .. se-cu.IlHiC!io!l!::l1 QlUI 'tulro oj]U,Ki.m,IHllgd~qtrilllil: cidl;1ol"aEi B,l p~~tll:I;A~b!iile ]!I~:ll'to'r 10l:M=:l't'Q ds~p1;d;Q d.l9itrubajl3.!1o·I'>i:!.I!I" '(litnlll la'j;I ,l\U'>Ii(1;!"(li] c·anse,cuelll!lisu !jll!lilo ~!ls,a,llt:!a ~ail~l!e.'ElI,.

41

.llumontiD lie '111 Oe;!la!lt{cIJJC!~ aaide en 1,a 9lit1d.!\iillll (lO!l:lfi't-:rMt@O,. 3e.3Wl 'OUI'~6: 'eni!LftE! 3~J!l1l p(l.:r lEi C,'m9l:'a. Chllellil dl!! lEi COill!l!t~U.Q~ ci&-I'Ji',1 'en Ell G~ll!l:I. SDt:!.tbE'O sa :n:b'B'6, !I, Imll o:aide en la, ed:1fioil ... ,Qi61l de'l orden ,del 79,!,l";un 'l!lln6U1e'L'o ~~ v1",1, Ildl1l!lii i!!pt;'Qb!:ld!3~ 'fin oello '~H).!IIiWUl_ '-8-antU ~[.l,.~ Ff' IJ.vr~nc liE1~ La a Ocmd.e3 'I !'i'I:IDQ!! ~

L9 Rei[lB :i1t.a1 ]j'~CiJl":l.dl!i ~ ~illip6, Y ;5i(l!ll, Bel':I'IlU'dln' .. ' 1iI'~Q=8nd,Q el per,lodo dol !,l:!:'Ue.ro lie ena!'1Q 81 22 It!!, tilbre;l',g, de 1982. :re'!!' .. p'()(I·'i:o ,BI ig'lla1b:1mIl'!J·It~e, de 1981"

b ~1 c111i:oo eBtudlo, die 'La c611lflFl& ~ lol! tleG'9 il!Je desoll ~ilaoi6:n all. e ltd;~aBtre fto,,,1embre 81 ... . lI!l'.t:'IO 8,2 llLeg6,

Ii! 'Iln ,27 ~Q& en 1. o"alistru.ccl5.n~ h ~l llEll:!!odo ootubLle .. ctl'!I:L!:!m", DI!',!'! 8:1 dporo e:1!1 t>o ji~fVl,e. "'!;Il 22 ,~'Ul; men 't:Jl'~S que p8~1l ol.]!EI'" r1,odo S1eptiembre<-Do'v.1mch:!:'!l 81 .1I'e rarsietr6, WlS tSl;la Ide ~50~ Gllpaci!5g ill~l l'i',.~ ;iliD la co:n5lt"~I.Ic'CclSn. Los dir~6:nt:oB de 11l C'0I11f'~d~l'Sd611 de: ~.I'!!l)blSi3~@~.r!Iil' de Iii: a,r).n!l'buoa1,~; 1i:II!1:DHest!l-' roo G'1.l p;r~ocl1pJ1!!(I;!.61.l1 ]pO.ii l,.lIcIoIIJ!3!!!nti.a !i'G18ZODl.lIdO gU~ 10'il! egtll.-' diGS do Hi ' Qn:feclel'ac16n dalll'u~~t.!);'an Que de md,9 de 4,.500 tl'a'lu!ljEldoli!!i'1lI eo, 8an:f;;1,ocu IdiQ blil1 ;ov il!JCltufiiliMin'te en !lItI't1'''''i.dSidl, y;Utl, 19 lIitulHlltin ee l5'iln:Uar' en p.rlCvincl,sa,.

,00nstt.\'I;u1i1,:c, :!Ii;I:IMc. iii to en ,coniln .. 'Ml!ohilJ'Ul:',g,., ~Iled;o QQ.n.EI tUu1- do i!'l Sindl'c,lli.to de TI'Glb;S!j!IIi!'oIJ!'Gf,il1 tl~!!'!:iI UnI1l de '_.cEliil'!HJ IntC'X'''' mH~:Li1)nalell -S,.,J/I,. Chila. L!!Il dlreoti.vi!li del1l .is:1n.dtcn'!;o t:;ue ,f1e;~Ullt:i

!,iii loa t;rp'bfj·.1a:do1l'es de'l ,C!ompl,e,jac Mdro-nl,i(iitI'i,oo, Colibfm~IBGh! ... ouma ~UOaQ &1 19 B'il!!!:men:t,Ej fo~,: ·prSIIil,l,d.I!;l:ml.te t ,J;'!'l~ V1U!!gBlB A!i:",;'iilo"!, iii a'Ol'lEltuio,. Robe:l't-lO 'ior~i!:Il ·'It'~:re'fi'~ ~eso~e't"o~ 'Se·gund!.o CQn.tt!eJ!'~~ ::l di:reotore!;lll Ruga ~ap1a V:a 1. libles 0' Y' LUisV'l!Ise In .. SWIM .•

.~ ~~8l!i.b],a,~ !Ii~IlB'!'!i!l del 8:l'em1o,l, los tI'i!lJ'b;3i~a:d.C!'rc:'f decc.1d.1erorD Iti;i;t" '!UlIl!l1m,iaa(ll, ef'UiflJ.'BIiI' J:il ll'l I'1Q1l1"e !~t!'a,oi61:1. dli' T.t:ebojadl,ol1oa ile ltl! OOl!t:ltrQoo16\n,.

Se e.;r;ee il'IUi9'l'1I P,~deri!la1.6ill, 'C'allimeIl1Iil,1iI:~ Sitndi~HltQiS Ilg:riool!llfll lIlt(ll"~ eQre9fis !ls c::~a1noe'l '!I'1t:h1:n:!i.oCl,181a ':l Il·Oi.l.une~Qn·de' l.~ IV riei!1.6n·t Ililtlln,S.ttbll1l'it'!:;t'.QnU,i"mle!'l:lo;l5.n ~'aeicmal "'J)esli:ecrtsr diel '101"t·!!''' ..

42

.Loa· db,eeUvll, de es·t;s, J'jI·l,le'\\,.s o~'g,en1.~6iliI5i!l :S1DUQ,Q'l i\!~ed6:1Ii,teB1l8daJ de '19 ail!l:u1.o-nt1e Ur:l:Q:rs~, h.s'S:!lJ1ei:l.1tiiI!l'I' iSQ1:'gi:o' ,de' .168 Us.' "''']1 - .

• ',., I,' alobol!l; S'li)lc:&',etu:tl.!o'f !l.le~aDiarO 8gb,fidel;' (l,Q'l'dSl~ .t'~~

BO'lC',!lro" J;l!.l~~.r,t!J's Ctste-mS!!l ., ~lectQ.['e'i!I, C:Ii,fl:o'9 Jhldl"igu:O:l'l Ar~ii'a: ;y REir'io Z,uioaJ,Sa,.,

TRABJlJAOOR.ES, EL'ElO"'lROlmrALmlOrC(lS

Ni;i,1'.lllBl:lJoiBIC1,.6Ug l!£l b,du,fI tr.r1a m',~ C~ '!Ii!l't&l';nUno de tEl illtelf'¥~MliclOn del sba100 de Q:i!I1ll!lib~as len 1,8 fdibrloD, ,6li'i1:!!. o(lm!:!Jl!,z6, ,0 Op'Ilr,Bl'" otra !iI,HZ i!lD.f'OJl:'mIll ina. ,e~eiiitec,.

'Ell dimi'DIl.t;e ~:lLE.di!1!1:tl s ors'!o 'Or!ll'Ei:~8 i' P~1fIl,i';I:t'6 til pr!!!'O(HI~iiCi61.l1 ii!e' 1'0,11 s1ndl.catos llIi~ ela-enUdo do Q;Ill,e po s'e '1&78 II l'e,1iOiIii.V s 11:18 900 't:r'ab"j~.do!i:,e9 '\!li,l)l 'tleDb. li!i fd,b!'ioa ,iI,Ilte:EI do QlleQlI!U.",., In'M.~5 ,pdem'IJ'I' q-U!I! ell Ell moCII~!;!'t.o by 200 t~EIi:t:lIil,:ledl!rei'i'cc'U:pIl:d:OI'l'1I ill, quia·IIi.(!,!1 se. ]le,!'i' r~bll"j8ror! ~W!"Il'i!:IlJ.iilQo'!I en Wi. 20 ~2S lCll O.on U;n ~1m:o a~ 6 OOCI P<lB\IiI~ me:~'l!IllDl'I;Uh

.A~ ~,

~~e deS]l!1l0g en C,~ml!int;CI Mellin:", Jihl. 101 gWt va C'Ol'r;L'I1I1l' ~!l!l 1i!:!5.6 ~ llli e,Q,l:'eeol1l :~'EI! htl! red~:ldo !Ill Pi!'!"j;JQilli!ll 1))I:I.t:re!!J l::u~n1con.6'iU ~~, el IMI~ de eD.el'O d!!9P1di6 e 18 !l:r:ab!!.~.adOl"eB I, 01 ~l dig IiIISl:iil'C 5:l'ilie'J:'on o~r·Q9; 16 j, '3 lUI. eb:ril.oei1{iIl'ion ,2.4.,

D01li1W1c:ILon fClS,pido.:l de EN'JlP ,eo. ]'agallllilleli. r!l 'Praddellte Id;ollil Fede.I'Bo1iS'1l, 1'IaciD'IJ.!li.l tlo !lI,'ind1!;ll,!lto13 dB']. PetJ::ol'BI:i II JintQJ.1'1Q Mimi2;11 hi'Z'o entregll dfl 1itrI~ de,Gl~;rl!ic16n ,elll,!) q'UoeI 1ge' p~o'h~'to POl" ,ill. deE!]71do de t~Sb.ajt.!'dol"El81 e:nillj!J:<fUllfi951 ,., U s~'~:ltQiCi6r.t ,d:e !Ic'lUl al~u~~:LoiO!!l .po.:!:' IC)Ot1!1'Il'\!l!ti.S!tlll,1l1 l'el'1t"1Qi:lloI'I!,!I~, llgr!!I!l~1 'i!1;!(!' Ia mAP inf:'or~6 afieilll!!lente ,quo Hpo~' ::Ln,s'la' ociO:llle8 d~ lu ~1IlI' 811:;a.!'JI ~utQl"idsde's del p!lisf!,~ deb!!ll'~preS;DiDd!1r dill 108 'tNCll,jBdOl'fI:!I '4!!1e !!Ie deae-Illpe~~ an. 161 EiI ll~CI;o:lO\niil,1i liCleN~e II 'l'oll0tl,l:'8Jfia .sb,-

!iliaCi 'l'H! 2: ;t. pr~,~'t:'i.IiHIMn~~ diel S:1~Jl'v1Q10 UUldial;l1,. •

l.ng·lrl.eoo.d tDbCl,~al -po~ ra'b<lj:1B de 1!8i'1~doe iIliJI,. a~,. El pJ:asidc;:.l\,te del stl!l,dic,ato~!!! 2" Julio Rei,J'!:ISII 1nfoJ:'mO qlli.!J log Bjeauti '>to 9 de: 'la ril'liD.pr~,at!i e~t~na 1 ta:ndi.(l .a 10:!!! t:1!a"t),o j:.i3Jdore!l ti~ f'Oi"1ll1ll indIvidual. 'para d~~i~le:a Qi:l1lI pQ~ I;rot1'Vol!I WI ElCOMlIl'ill webedn C"a~b1S.t" laiS c OInil'1c:.1oneR I:t!e e,on E;r.e te,s. lUo 1),00retJ e~8111- pl~ aa iiisti8liilll'dl·da IEll IC,I!I!:'I'I:~ de l;o'iJ ,e~tElfe:t'!;N~ doonde 0013 1J;"Ej!.!!!!I" 1l.e1'8il1iolll!s IQsmbl • .Il'om dia i;lIl !5I!1eldo '1J.8:1!10 de· 2:2 111.11 P!UJos !I

,Si .• SOO OO'~. IWl bQlM ,ile 1;.]00 p'9:!l~U]. UDqil:~ a:pa.E6ntemente' 'lee ~~I:lunerll-a io:tJ;es no, ~'liI.t'1an O,1i! t:enllll1lle!ll.90te' ~ lo,utl'!I.b'!3i ;j,Sid,~~:HI

lUI '!l'if3~ ig~l pi3iI'jwil'l!lo{l(l,Ei po,r 'iiI IU10hrOI dela r,eba~s del 1],\I;e:l'dOl 1141116 ~1'8 I'!,f!!0 tJQ, a!a O~O~ benef1.,cios j cOlU)' bdem:r!i1tilicio-

OWl!~dQ 109 'd1:t':iiljllln:l;ea ~i:nd,ical(l51 !lOll1Qi'tJIr-~O @x:plioiUQ10I1fUI de lOG e;:1ee>u:t1",o:;)!, 'UIlQ del· ~11.Q8 l'ee.ponI116 qu.a 'lS!!I.li,[!:ldJl1 so ,!HI.:Qptllbopfil:i'<!i ·c%l!f~·e [Iter elpe.l;:,io,d.o M reo~a'icilh

mA"Bl'lJ ilDOlll<~ G1·Hi~'l!ROl.rom:OOO

dOSlllIlml'CI )!lor lImodren t!ll !!!1.1wto '. D.te unD, iii 0''I!'.an . ael9ld~ 18 il~'tC'l!l!dM. d,dp1i'ellld>e:I]:l:c d:e 111

44

o:ooJ:.f(!:la6t'!Ull1i$a~ ~il:\Ul!1. Ca;rQ.iji!l:l, IlIlta~1iI1i i'il W rlb:lig;e:nt:e ,de'l, not:~l C'!I.I'.l'iU'S; ell ~regui~:Leltll.to 46 'diJ."1glenterfl'l In \lid t:DJSI 1ntemp;g~ .. t1vas que i5t'il:p081 ,d.e' 01\\,116r8: rf!iHl;z8n ~ hOg!l11'B,g t'l!eJ d11'1se-,o·taa ,de. prol;f1ncislEi piiI'!!fi IllJl,dlilli'll1i91'1.o'J;!", l~ Oi)~1!,,1E1Jt:a;1l1:iIl!H.gQ,1~ lI!. Ga,!!trQ,n6:!!l:llc pe!lQnt6 'Wl rllaW'Bo d(ll I)'Qtl.1'O, ICiIlilYQG IInteo:edente:s all 'IIncnll!n:t'.:t'.oj)Ifi, ell: JiilEU10tli "e lm. abo-pa", de la ,clSpuia:JL.,

Po~ otx-ap!'Jf ttl.~ tti!n~el IlU\~ IIlJIiIntt,e'i9'tf6 ~U61 IHI lu'ii 1"~H)lU'~1dc 61 III 'n(!,al"!a d.~ SoUdtu!idad'i' piiiI"8 deli''!e a 'COmHHIl:' e.!'.i'1;;os: nechoG QUi!' por'\roc·!!n d~gtific,ada· Qlla!'lDlSl' .t::l6.!:! sin. !le-BpdrS

d.~ 0 O~.oedr'~61 81 'viI a d,El.a;:linar'to "'''. ,'. .. .. -" •... ;.;01 "". ,"'.'~·"'I~· ., '1'" 1

~"" ,!, u.iI. .. ""it:!, ...... " Jl_I!iHil .. ,Clli:!J9, , ,,,U£ll!llIfJ

ll'-IU'l'l:lv!ario,1l diDman.dan !loltlOl0D.!HI' 81 !lUiS oo01l10m:BJ0.L 'luo 1:[1: l'U;- 1ll'IlDtllrll-010n ~l'iiministI'II'tlv8 Que flffP~'!ti,e:811!z.andoU Empre'1!!8 de l!'era;oOQ81"1"UeS (I.e! i!lgt':a~.o perml:tsl obhn.er 1l'J1'.Onti!liij y def'inl t~'I;'·.!II ~ s~l.o;(I:w!lilISi II !;I',ar:lo$ :probleD'lm Sld.e ord_e'D: lllJi1:i01N~11 soc :!l,a] ,'j/'

e'cI(:iIl6cic.e illi1l! "lfe,M,en ail grelllio"anUe'st-arQIl los ,d1J:o,1(rent'el!l dll' 18 FedeJ:.'i'M:'bL5n de S!Ddl,C)9tio,B ~, ~l'lIbe:;§dQrfll3 Fe'uIQ'i'1,!lfial'i ~,e I'Jhila" Ili.U& pji"I!l.dd.i'!1 JioQ.e-' Or.llii:~~Ill!)EI,~t't~.

QIltr·e los; pri.nc1pde:s j;lEob'laWls gjlHI sfeet!lin eJ 'Lo,1I fiF.r!)\l1a~b!i,. lOla-- dhl,Sr€i<lltl!l!:l (l;tt;!lrO~~i= iino Pfi!6'O (lJ., dillS

de de'JJ'lliiill;l1JOII I1JUEi .S610> i!'n ~'1 ,ail<:r~iG10 dlo 'tl:~il:liI'ij;l~te :s:ipll,loan dl9 de 15 000, MBS; ln~WIlpl~~lltQ de pres'ooc10nelill·1U6dl,. .. O.'IUllt CQIiI,tinUe., ~' fll~oend;eil:t~ ~e9!Pf,40 de pe.rso,nal." eQpeCl.1~lllleB"" toe Gil:l.ij,l .ae'l:!ii:Loi{l de e'hic::tr1t!Jc8e::!.6:n; no' Clllqli:tlildJ8D.'tO oi\'I;(I a.g... rlHlhi08 r·ll@onoc1wsi ,on. Ii:C~t'1'!iI'I;:i)E'I (lOlfll:itt''!IOB; no eo.t,lle6,o, iie Illl!n)jj.t'OIJt;o~ 1nd1:vldual'il!B i'ill ],)G'l!'sol'Jlall!,.

.E-lec,eiO:Il~s ,~ lei !mACH" '!iIa~Hn Bat,09oo va al 10 ~eleleQ·c·16n .. 1<1 infc.~ 11380:16n 3!a e.nbeslle1 prO',l?iLo, :Sut~Hi ,Q Ei ~9i'(;1IVliiii>'I' a ... 1B'iJ::ee;t:ili1!to ~iUiB lQ.1iii :l,1Il:1!l118idfl'.nte:!l die 'loo,iJ,1C1B 100 rd;nai(l:!lltNJ,fJ .atil.toE!'" do,s pli!J'iiBd,edlUl.a e,l,eg1r 1;11 'DU9VO dU,aC:'tiol"ionaa.i'l1Iilull de lfl ied:eJ:Ii@16n.

lhmtlD:9'lr 't~b1,~Ii, ~1iI"di:lQtel 'ito lal C·oiIlf:raaJ.~~!ii'iJl&n MIIl'h1lllEl ,d'I;! C!Ulu!o,ni'llll,,6[j q:l!:e ·pr&rlmElICD.elIl'~:e ponih'A su ce~go til tU..spi191.ei,6n. de las Ql'ganiZ)8Qi,OM& mn!tlma,1I ji·pup.!l!las e'n is ClOtbltCH.

45

,Bn 1.,e ehcciw blnoo'lID dbGQt'{!!~'10 ~'I!' 18 f!lLiIl"

'11:.·· b4: "ing .. ". .. 6 d1l!1.~ef,ltl!'l~ .m;oeprflt5,entElnt&,s d,e 10'B pu,(tl'te'fil

/r,aa, uIl U!i1l' "' ... ,,,.._"""<.6 . .. _

dEl iqlli~ll'a'i ['o;,~pUlo~, An,tofG!l:as~ ~ IObIi'i8~S,1", ~n lti'l,tOin1o~ s:~ ''1l:1cI!Ill,te" rfEl!l!i:)'lIhulUW'1 ~lraJ 1l,ll!il!Uiil'i,. No ~l!t::l.dpi:l 18 Z:'!epll'E!8elltao:l.O'll del simH.o!l't,(j de V81Dari:L~I~.,

Loa 1l1l(l'llS Wtidhs [quaM 1nt4!S'l:'ad8 pa'r SQ, p'!!'esldel;lte~ Geol'"s1no Mfl:J.1Ill'iqo,elll: dEl lI!l1,Jlj.ottilgiul!ta ~ rafll:lI'~'C!1!lL!"iI~ ~ ,JUlin ~lCIilI"'£lIdo Ii dg Sall Antonio,; $~~o.re.ro'. -V:!Gl'tQ,l" !mlllf1l~ndit d~' ~bllias~l_

' , "'. '~~'''-. ' "', ~,. __ 'Ie'." ." ~ "'!I~ ..,.,!I .. ···lln,o ... Clo,Gomill'o G6m9~ " M

i1 di.l'ec: tQl:IlI'S ~ u ~~~ ..,.,... ~. """ ..... .... g'"" _ _ ,.,

Fl!lJltil il1!;' o:tta,s

Beis dirig,entu ~ QIlO't'I'6 o,r,gFJ:trl.~IC;l1.0'naSi !;I:1nd£~liIl(!1!1 F~!lle~,t:Il~Otl, 00 1',eow;;'!Jo euteU Cl'Ql!te de !peleclo118s dil SonUillSQ I' ,an cont;I!i!! ,a"g qt.li'e~\tIi!J impi,!l:l:,J1U:;Oti! \'I,llie of'liee1e:r.liln Qlh-E! "Q'nf:6\~eIliC1e: de' l,i:reulul,.

Lo,!! I'~!nu'~m:ttliJJI peli'teti.El11) e:U o!Ij'l SJin.d:,1(Ie.tD N! l. A, ~ ... .1'l'o,a Sc~ew. If:liud1,oato M trS1l.aJ8QOIU:EI !fa 2~ do Iiu.borato.l'lc Obl ... 'l,e., ,ablMil,atofS H!! 1:. '11 N:e if, ,d,.e Gocrd., Y,e~\l!·.,

I.8 OE'l'CH ,eJlt'lolJ.~ !dQmO'.t'~!tbili.1;!I;II eEl P,llilac:ll:l!it~ffii;~1el'ld(l twll' dZ'i:ti~1I16 1110:1 doCUIl!an.tlo, ,env1~ dO III !;o'bie\t'no, Fiidot'lco llu,j1lJ:1i ", pPealde'nte' de'

b orl3li1D!da16n dijo gil!!' h1b1a:n pll!lntljl,E!ldo furukllWlI:t to ll!ril"l'i'i::9'li lIS f!ll:ta (f,e!' ccmWlicli.o:L&n '1 de iil:!(Alq~~1 Qt;m, Sa' _ntiEl'l'lii!' en,tn d 1P'1l'~ I!!iO'l' 1J1 gobiewn~. ""Pe'~OS QU'!li: los diF'!gen~el!l' 61Uin 99'Oll;C,baa{m

" que ,se le$1 !le ~1 ,cU.smi! era to qll(l II loe ~o!lU'lnel:l:I:!ll'nt:!:iS del Se.c'I:~T '~mp1!'eI3'ElI",1,a 1[',.,

m ml~IUO' f!Ylj1!Ja lJl~D:t,e6 Iilfi:gl!l,idaJri~Lte,; que, eille QctllaUd!liid e'xU:ee 'lio1iel a;eSi!i:~e pl!ll',a los tr'Elib~jadol'n i !JB ci';hJ,a G'tL 'l,!l~ re:l!lCj:.Q!lI8~ liElbc'~a:le'S'~, (9,Ol:lds, :!l"EI' cO'<!S'u:l! t,r;j 1!i l'~d'IllC,016b Q,b11!lQlto~:t'1,!I 1 li~bH"I'liIl1_l~ de s.n!!l1'1cD 1 III Qa!mb1(:1 de; tra"", 1;\S,jadoll!li:81 ,!lHt.1g;YOaJ POl" nne 05,. AI 1''',9PelC'tD~, C:1to la le,;Y 180,181, guo CQRliiflglli!l 108 ,(l(l.a::p:1dQ'l! tj!:Q: ~uto%,~~gd,6l;1, G:l~~_~,.

118 !ld!ebllt~ ori.t'ic6 1:61il lIFP" iiJl.I.e Ig~Hilt~lI dUe ... :iD:i)1i a ,d.6li~r_1i en p'l!Ibl.!eidald, l,e (jlltei tl~II}~ iii :~llolHjJiII IIlbc:u:-i1e ae 111 g:d~'ui'! ,paBa ~ (!lUll' iben, B,u'bid.O ~L II!.Qr-I'to, 'tirO leal 1lI01!i!!Il':IJQ~ ,neil qIlG:cC;b'f'tl[i:I, a SUa ef11ii'ldo9,.

F'iIiBla!e~l1tll, t&lIIb1,~D se 11e.:f'{'e.l'1: n ;probliu ilI.!!1 III !j'I!,luintb 'J) 1,[[18 lbajos 1Bl'll!l:ieldhs 'r:I~' IS~ ~ll:t!i'eBfl,l:I, ii g:IiI::!.em.i;i,iI p16'.rilll1l!:! l'!:u tlMiibll:3(!),'!I

OilliDb10 dol SI}IC)l'et-e:rj;,Q, thmio:-ni!ll de los GrG~O'1i 11[", 111 [i11llt!!~UirS ;rul-;r ,Ufel'encl,r;l1'JI '!l<GlfUeafrij"" M:tl!l~i91l G.aillegu111ol;!!:,[ q~e aefill!~]eI:lS, .. , b!l 'ese ,(lIa1'C~I' 1"&nun¢l~, ,iii ~l PO,l:! J!!'lii;o;I1LeHi of;La:1_!Ill1:!8i!,te ~1ii@l;[lllle[daill ii::Q1lI(II !t:PCl"liiim:liilesl". Sin il'lI!!b-P~&O'I' e'l d:.iarll'l1 : '_I 'Tini'CEl1'21 1n~ 1'9,~ 00 quo leis ~6Z01:'l."1I1!lI itlil!1l l'ilre1lli(t!ld (lM!B19~:1erlIll! Ii!!:il p:rtllfW'i,itn,!! d:1J;!IQ.rejls:nc 1,(1,0 con peIltio"l'OIiI dBlllbi1i t'eJ:!.iOI c1u'l !l!,Daba~i!l l\'(lIIl!IP&oto n lSi f'!ll'l:!!~ On qWil ~e 1!!'~bGl EI'IICall~OI.i" la ",!li'l'tl.~tdeld l~,'I:IQlll!!l ., el't:ra'b,EI~~1 ltiu loS! ~,11'e.fI'I::e<S !i:l:'Elgl!l11'Q:!J't:I~ :toa d1f'Q;rsn ... aba: tle~eiim 8'111 ;rlllz ,en s'l m!SUl,o ~,'IJ,l'DCIl!\l ~Uii!l d1i'l:~8' !SI ~l;idiQ'B' los I3'DCI,tOI"6''': 1)1'1;1I11cl:;at;'oI",!ilos: 11111~1l1a-,a,l!!' el iiinl,rtll!O tb~l :frill" bilijo IBlII!! m_ tl.elre~e:sentanj;.!l de 11;:11& j'Il'Lo:lllol!;l" 1'1 i1J!IiJ;f:,1ellde: ,I!!

III t;I;'ll'~D lilll pol. i tll(lil!i eo g~5m1,(1Ii1II' G.{I Ilegl:dU,o B as; del 109 (Ii!!ncm1nGdoli "fIHic:htao de'moB:lo,-piI'lo'" ,., (l'IU,d,~.B IIlOd,Ulea,eionesl

hlllc1~ ·wa POl:'l:.'t1!l!8 ,m§SI pap,I1UISI'C!h, B19tfl[ Ere .11'''tl'e~abtJ 'tamb~h en b II J:'Ql!lii,ia-l4ea o!:DlI11it1ll11eiEI qlls' 'lIilSnten!{IiD. 'm 1t:!!I:'i,ig,tr,o, ~l T:Ni1b!l~o~'h::l.l'II!!1atba,eI!HIi llofi:taat'oiS aim lO~i!l1r'18QJri;flelll i:lal Ba ... I:!!:!l Ii,!) "',S'l'Upo lIecU:na ij (Oil pl"Ql?io Med:1iJlIiI III Mar '!lin ,B~ to;!! de los

47

El. 12 del lIe:pt1em:b~~ ,d,,~ 19';'8 1Ia010 e'lCle.o,t,ro (l1[l1~ 't'~a,l lfopnnbe ,die 'Chilol r.eipll'le,II6',ni~ando ,a, 00 CIOr:tUfl!dBldes .do ;b~'1!:9'ii P:J:',1:!lic:1p~lliil.o~Ilt>~ dE! la: MIll,Yi!!l_: Reg1.6n,. La tc~.tii~c:l.sl!l tile; Gista ~l!',g,SJni~c:1.61li, ~1l'!'ipcrDdl0 1I1 mliOlQ:tCI de Ie Mo 1':a~a tdEI 'beirJ!!1Ml" con ],9 (lQi'll~d8d 1fId:tgoM. f'o.rma die '\\'1d:a b'a'Mc1,oMl de,l pl!l~bt,o, m.ap'l,l.~tl '.'

Loll :1n:b_ntoos Clel. g,glid.e.mlO ,BIB mat'eiri~l1~!ll'on e<n }.& d1~taolo,1l del De:o.re-tQ ~,. 2!lti!8 dQ 1II.!I~zQ do 19'19. BtJLt!l!ll i'!.1j;ot'ebb 'tiG'ne 18 !1m!ll1W!id de 'be~~ 'Il on los' ,1lI8P'UOMS 'co:wo

Hr~o &'tn1cc. 1i1 elXp~effl!U' ,e:ns'l!. ,ilIIl:"lda ulo p1"1.1iie1'Q = .. J\ p:!Wt,u'

do la'll h!!!'Ol':1Ilc16'Jll ,ell elRe:s~t:riO die' JEi'ropl!!dr:ll:liEll!ai del, CQJlSIe!"iI{Idot" .ai,ijl8iJt!.MSI 1\la{c~(J'I' las M,;l'1li91n l'eslIl'UBD'telEl ,d,e' la addOO:i die ],1,111 J:o(llBI:l''l"'OI'8S DE.Il'i!Fl1l.rJ' :1l:B C$S~lUHll ,T~S IJDlG1!'l!fltS ,:!il' l:lmt]Gml.la JStIS MBil'OS'f'. Pe,l!eI 1I~b..iiy I!i§S~ LB' medlidl'l d1s],ilU89it'!!1 111;1'.1:" la, d:lLet16idn:rilll~ ~Pbib'(!l aiSI 1I!i-1BDB~ 1o, 'tiert"e Illil;!p~.c'~1i

BWI oatipQ.te:a Co ,ilt"l"eW18ter:Loll il;!,'l,tUnltlB,. C~'ItOf.ltle ,~ htoS! ll~ ,Qtl11dll!,1;1 de- !nUgeIDJBlS Y'I' e,o:o ~e~lJ1ta!do (llclello" 1011 oClqpBn,teE! 1'1;1;,69 Jiii ~elll 10 t'91l~ l.l! c~lid!l,' ,tle:cw,Piil:ttlil'88., a,on e,E1t'O'1

:1;11;1 Qtarg~ titlllio leg,Ell n 'WIi~dQI' d:e 1&8 tie't'f'lQJiII ind1se,mH:!',.

:&1 !Ie Ll!'tI,'t!OLel' ,2-568 ~od:U1.!i:a :ala ,Lei die, li,!!I'im.'t.C!;!

U!d!selju!~ 1?' .. ~a9 ., de.l:'QP enb'~ Qt.r;oiSaJ9pe.a~D~,t Illonqf~t,afj gIi1illBld!.a,sl 'tra;EI lUSlQ,SBiloll'li t:!ie :priv,IiUli.oIl:l~~iI' ~!lIJ@b1,g,l!!'!i! 'I ,I'HIOil:"if'.1Gt~;II~,., V~'!IliI:IOIiI' 10 gUll' 18 k.1 'l?,.,'7.t1'j1 cO'Jl:oeil1a, 'I 10 qlil81 ,el mi,

,2 .,SiSfij, de-a!l.:l~iiJ,oo(j;

49

ltUlillIM JiiIDIS~ClOO' (La, 17 .. 72')

Deoll~aba Cil'l;l,ei1:OJ'l de 10

t 1,eir"ii. alp'I.J!lbl .. OI ~~w:b:e: ':/'. Il(!l:" ~; Ii. • 6IllitB liI4,1 rile podia d1!1~.

1 .. 2. iDI.t1'1egailb~ a~'I!Ii!lS '!;ean'l,ciBJ y '1~2. l'!(lIed;l1,ti,cr1.u~, '3' lJil tl~.it'i';al

eros: bUllib,ugellble

1 .. 1.

D!UlaiIlUQ.C e a'lL aB 11d!ard, do" PQIIJI~~~~9i ~e 11 tt.e:no;1!-!l·jl 'ii' l!ldol~~el'l l!Illti C:6'oUlra Q1,,," IW':i,01.'blelBi

En 1011 OBia:OfJ 1100 :1:19:18 ~l, ... s~ :P~ 'iii tS!!lQ!IQlii;i'EI :mle~' II ol1M1i'!i;ij de tma h!potua ,e QWJ 18 tb:Cl;'1!! es iii'!!rDI!I,r's,ab1(j

~ l no iOO"!:lS M .. !!l'arb9 !D.e !,'Ia,Glle,1i Y:i'!:l'.IIZ'~:I! de' tm.llplW!:l.Dd.e II tob SI;l. li!;I,!II!1DlClia 'I' ]~Ol r;;!1iII.e de:umes ... , tZ!'!I Wl fibs;olll1.t"Q a€l'8'cQt!ocl-· oieneo de III 1'(l61U"dod J 'la .1I:l,s·toll' l,e ,.

Ra,!!'p6'tiiiba ls 1d1osil:!o.rii(l.u -. 'v.l]..e tmg~ I" ~o~'I:;ium,... briflil ~ lo·~: 't f'oUaOl.'e'l en bU61J!HII '';Hllerl!l;tOIjlI" 9U 1l'l.lltW!!!'I' e~E1(),111On~ Iii!:r"" tel3lHQa,t e1i~,.,

jEt 1il'pbe, 3,0' 0!J."li:<Jin:Lz!l1oivo 1:1:0' les n1 ba ddo [,Ben lJ'Ol'que el lrob;l.!e;rDo M !l,e~l,~s'D,dg I!HI e:pa,ret;.o de prel!S1cn e1'il:iStI!:' li'IlXIji; U,q1lL1-dSl~ ;t'.1afl~Il:t~ 'l:JUl, ~:QiliiWJ:j,jUde!j" e.a·t;g 'Q~"dhid:ten~ dO '1 ot~j'SDndodtullD'B CIlD pJ:ii:1,PieQDiil.1rId1vldIlBl. Il.ies l.ljj'~~liIl! t.Il,re~lZllC:lOncO! 1ndie;EI:"IUiBIIf.I" que ,Olm ,giJan.d!c pell)QiI.e:i1U leO ext;'eu3.on un fiJtIlid:c'i!nJ!iI1!m!~lIIellti", ftstl.'ilbn&1i!l 61I1, pell1,llIJei!iDIiII J,l'o\t'lcl~D!ilB d~ 'I:llu.r .... Sin Il!mbugo, no 60't1tOl'mlfl it,QiIi ewell' U'M 1I!lg:l.~rl&G:J.OO liit~ nOQiiiill!1 .et 8tO,l:1i1erM :t'Ol~ WI!! 'i3~'l!,M.z.lId6n p,s'l,'al :U. ,al c,entt!C1 If:lri!llb~l!l d611o~&B 11000'DIlIEl~'O ae.t::liO~,I, ~P'Ll,OftllB'" l(lti'.lQ'D .ll'Df'l'lIlll1i:lU'te ,ate ,gpo.Yo fiB.!!!'. U: Elp'1loero1iSn .di;! 19~_ JI')L Y I!a~1i lieblUt!lI1t" jl, lu'wwe' b '18 O!l'gl!ll1.ze.ci.&;, genuine. Ile 1~1iI iliaip'lllOhee.

,50

&n lOi!! p1'1&eZOQO' ,InIlSeS de 19l!51 el M1.rils,tol.'!o d~' E""¢otlQmJ.a ob;,lEl.'~,~ e1 rD,'lll!ilillH! die "Contl"O Ciillt'lilrlll Us:pwhe Ide! lObi ... _le·", '3 ~l,gru,m)~ jj,rtf·IDIJ.10!l dE' lOll el]'tlihto.EI :POi" 10 ~:uelse Z:'~B::l.a u Q :rganl~1J15nib!l'cifl'ndJo 10 S V.l!l'P1iio lonelsc: OJ:' rIEl epofld,1ente-s c~J;'ti!l4'CMl !fer 091 l:Io!lll'br,e de ."~so.oillllci5n (;lI!e,rmi,al (!~'0i!5 Cul,tu~. P4',ucl1nd!endo <lie 1& oad;·~!SOJi.':b ~'tn;tcSi :f8 1;I1,1:e !Jle8~. iSI l'ellil la rlol:'!<t'li'ltucion d.e jl'1noc{!:Iet: to@1li loa cl,u:!!aMliOSI nacid.O.S reil, Chile son C.lTUOll:Q-S ~I B,un'ql.li!! ~ :ibe.-olJo b'lIif~ m1ll,Q.ri9,a .6i1i-, nic:..ms; (c'o!ll--D lll: ~puoo(j) ~IliEl liD aormpnrtefJI Ill. lellStliD i D1 (;u.1'~-' ~.a 'cIOn el l'IHI't;Q Ide ,]'0'11 .mi,embrollt d@l t·gr'r1to',rla ~.i!o10Il!ll ..

Pro'ltiS,ol'i.oI!il'el'l,te: !l"'@ QO.l::!enzc i'l ,i:!·Do~r lliii,1;Ii _dJi!! II!!Jg, Ilombrer l:1{I~,t!l que l:11J.elj"u.e!:l:teJ e.l 1,tl:niaJtoer:jLo 9IlItera mencjLoIl4do !lolie:!. 0. Gllmb1o~ H,n el. no!llbl' II' !tie 1.D o.r!ltllli~!lo16n pOl"I;j'U!e se .. , gUn Illl o,OOfl.l! ,j Lll'idl,CiO \!9:G' ¥iao,c,:liiiclo'n:en G~e'm.181e.1iI ., loa CentlrCliI1;I Sl1U;~n~;B ·!CIOftf'ClJl:'WliIl!'D t!CUJ' ICUElP..PI,UI ~,U&id:l.co~l&gaIIP3JS Us-, tilItOSj ,d'e t~l ~(l1'II!B' Qlle no p~if1iie'll esta~ c:ol'l.'te,fII1do,g aot:!lO! Bi fu.e.l'Ei 1,Ul.!I aole enttttad. Delilpll'ra de lllE;iIneJ.!I _S'10M:B de' dilB!~us:Um a·a Il;r)Ol'd8 I\IllOl 11!1 ·OJ:'g.!11'liP01oill ~e, QelloCl1Ln8i:!:',h u'J!iIiQO!Iii~~l6ru, GJ:'emln de liegue~.tHI 1Ii5r.io.ult@:!."~a ., _Art,,",'ilElno.3~d Mapull,.' 1iol:l16n qlle !'Ue' amBpt·s./i!i p~r d H:lin1s·Iie:d.o i1GEOIClBO:da!U!1. .!lI HIil'~iDr!!i de 19S;1~ 5a,gii:n 'lo,a proplQ,!;I IllQpOO!;um lS ri!!:~6i'1 d,i!I fondtil d~l PQr Ig\lii ne l,ee POl' L'iIII11>-tll-n o.t'I!i~li)lEi9~'~fi!i 'PJL'Olv1ene !il(!' 1<Ei1 pellUm ej@l'@lda :iFQl.'1 l'l:l:1 o'!J10I'I0:5 gil!!' "nos ,I]en :16!o s'i tiulldo , d!"ef!IPa;16.llw ~rn0l9 il<1;I.na't'anteClfll'l'ti'!' de rlU91i1!C.li!8a: 't:!e:D;l~li!9., :rH~ellllt~oa :t'IEIIlUill;o-a

no ~Qi"I. liti!lm11!1os 3' sOlo h81 t'~gm't!loQi16n, eln. 1'iiHlIU!t4ldo:Sl lI:ed.-, Gil'e!;! .. ~n.oo plt]IIliS'lUl q[1Ul I'd no~ Ol"t!an.izB,m;OS'1 s:omos' BIPOJ'~dosl p.Glrtle.ran l() qJ;U} nos blililli .l!'oOO:1Q .. La vi$rdQ,d es '!;iliffl' :Il!:l, :~!'! pell-' ilI~I,:tn r'!!Wl.i:rnlJ~ ., la )oUob rsielDlp;re 1!B!b6 .I!:Q~dgnd"'~!l!O!! :1- !lilian como si fuera,lllOai ddllilClU4,)~t!1l'iil. Jil~.!lllt'e el, S\Qbta>rncl par ... :sad'a tll.JI.imO,B Uh9,ttad pE!.~'1I da'.L'DOIill e1 't:tpo' ~iE! o,rgani.miuo:1Q!'!.

q~;IiI naGQt4:0iill Ei!:lIt;il!Iilro·r.I!:)!'j lQQn:y"".!l1lenh., In:Q.lll.eo S'tl d1Q ~l 81- llQ:yO de'adv La r,:onedli pBh'1l ,fI!ptmOr 11l,t~lN!m1:t;l1J1bn dela r.~t

!lila el .fli:iel SIC ~procCiI~ 'lJ' dtnlde !ire ,['161l1;t1I!()C.!Il,n " B'6 Qi8l:1ltebb.a.i'll niles 'I>I"OB 'd~l'{lCill:liJi!l! S III ,t1e'.t'.IIl'~ ~ .iJ \II'1,,1.(fn.:i!8 digniil,! e duc!l'~ c.len. a'till. Jlho;rlitod:o ea d1s't:btt:o Ylnl'tli';n.o~ ,1!li'b.an.d.Q:naldo~ ~ 81 1!Ii'lI'E!of! de-l 1"llll:inC.B de'sb,cIIJ!!s,to.'!.,

51

,~ .ii'. ,I-

lmJ.!RAH 1mA,tm 1MAC1Il:: ~ RIfm" bL 'KEmlAE!!t

lati\:ro mm

Bat81llQS ~ual.de;fj,dl!l 11OI!:'Q,l!Uli q'l!l.Uiren ,de!!i!po,1,ill"IiWBJ dO' nU9St:Il',1!! t1A!1l1l1i,;o Oon. iflBt!lj3 plSiilW8Q: liil'6 Ii!.Bp'I!Ki'I:J:ea cl~nI:ll:lIJ:tBn Wi. h11a1tio:nliu. Q:WlDO ll'iI' n'u.s'v .. , pB.!t!<D ~lll:lliil., BiI:te, pJl:,Q1bll!ltlil8 1,0 '!I!i'EI!!Isn. Ill!lde>oient'llo desdei, lil:!'S '~::!.,*,~~,8 ,,109 @.o:n, P,a;(lir.o' ,(il;lVs,1M.v1ul,.

P.l:'lICEI'JN;i r'ue el ~\i'I~BQr EiiiJ!l.l5;g,l 'iJ' fl1m l:IIlL:1;e~J!!N!i![I' mlis [mrdie lOBI ,r.il.,CQS ;"1 pgdul!)l3:E)1lI iI: ,hci:y [con 61 bn'''pl~,c.1.t~ all: los Ull.LfQrma.do'6. 'i;,~ UC!&n ootllr a.efe~illdololl' t !llgoo<)!1 lI,oh:11e:i1Jj.jjfi les IfjWLer&n \1,uit>!!!lI:' SWIi t1.e:r'~iiil,.

En ell,a lembI!e, (1lOlL IBill:,Qrp.Els!j,do !L prIll! ilnt6 WUI dol'IB!8c.l6:n :ml!IPWlibJil al M1nls'tlll'io dIB! .Asr!cul !!iura :pal'S sol1~1tlill1" ,;!'IUp!iI'Q JO!!!QjiHI :ae ha[bi@ ei!dtidQ '~ orden Itt! l~am1eIl'to 'JQOl!!ltiri!, iO :f~m 11&,9 mBpuclJesen b ]i.oc,a11do!d de Guin,Q[o' _ o~bo: k11'~Cl!l'bl''O,1I d4i!' T>eilkM,O '.

Lg'1!i a:liilfliBadO,i'i:tQl,!1t:!lr~ fiUf 'Plt'o'ble;cD d1aJ.!li·Hd,d

Illl~ ''''l1l1,loe ""Wl; buhoiSJ nSIWJW:! Ge1rJllbm'i1~~¢b 'I l,,'OI!:l' d:u.enO'1!ii ilI,Q 1,8, ]161:11'-11011 d:eCll'llbltllli Rtmd811, .. ae .~i\lt19rQil. ~ 10, a:QJ:ltm1d:.!Bl pa,~ aa SIIO:Bi,'l:' lam,. UOH pagab8iD ~~ pl8i\i!li ~ IiOS'O,'til'CH'!' fUloilamo9 ]'D~ peloa:; .reolbl!)[B'1 deobp. ClllOfli, " 'Eilosotro'lJ fum&b m'Ofl ,r",1) m,al!llo[

);- . 11'09 hlciell',o:ll ,e;nrod.fl 'Q tiJ1.lIClp8!, i:lIO!l:lQ' g[iJ.l!I 1,.11' 8'st~lbll'~oi!!l van .. cl1endo t:t'2~ra,., il!It',edl!,l'OIlli los 'titl;!iell :, uno ;00 slab!! de ~a:s eosa:s'l[ :Po:I'ifIIU'~ 0)11 ~pll,cblll! es :l~BnI!Hi em p'!li];i,eleli!: 1 enton'ti'eS! i'J:W:I1"Ol' 6,'1 ~uz3l:l1do 'I 91 :ge~Ql' h~'i': lO!l1 eso~oh6 II! '!)Jll'c'lEi ,'I ~.l'e~ ,ro ,t·~·dQ 100 ~ue l~ (lj.e'CiI!aD ':I. ~'l ,1IiE!iCO oi''lkln 60' l·GB~Hde~to "¥ 'le-, :mo ~@O!ii' !!ll'ltll! i15l:1ru:'an;tll;l no !lj!l!i,')emolll 1I'li!cairl,u lelO':!l1 g!!li!li [de,.., f:1end.elil Ci 1~l5 "1il.u1i:l,(HIlIiI!1I '3 :por !!1I:lI;l''I1'~OS 8 ;PE'egtmt8i:'1l~ a 1!i Hut I:IJrMi!! Ii lid ,tQ til'iti1en .bBJ' ~S! l'~l ,r;tue.iI1eo:r:l!,onda eel ~pl.l.Ob.e"

POOl!' glue '1d.e~fieste:nia, q,M sa:r.' l~);I.zp!!IiJ!!:n:ItQ'ii[ Vini os· ~ 1!edib' In:I]~.a~o 'fI :b.oj' I!d,SI:IIP ell' eIl. 1,0 IOGmliUlldad, '081 un np~lfn;Ll'"

C}1ilO G[e joog,Q ,d'il Iii!. cill~eu Y !'lQn ,e.!lIlS :m1:uos PO'l.'llIlriJ tcdoa (lSi'" ""il dlsplllii[!l:IJt;Q!!I (jj 4ef,e:r.ul,eI' l~ tiflI'I'Sii',.

C£fl,IHlQ ilOml ,e..B,t!!! Clei:ii]i)i!!i13o ;(1r,J' lSi tierral ieJ 100: 1J!,Ii:~ puob,ea,t .QElI 4a:n ~'Qn muc'h~ .f~'e{l]u,aooll1 b~~~ 1.!EII d1'Q,taiW:JIi[ @D' ·Pi ... Dollbe,t·. !lb. ener!) do iIlililbll·IHl.O 'lBI .JllilCi(l;1aI016n GL'illlmd81 d~PeqiU!'" ~o.a lI~f(!julto~u AD - WID bizo' .lU!lJIl! 'd;e'Qlaill'alc16,EI p;Ubuoa, en

que dar.l'LUlQi.ilJ ~ !l;di.g;6 .:t',aBJleto pwi' b t!lerrQd!e 3-36 pe~'&~~ lD.Ilpul'lha.ll l'irii'gt~WI5 rtnte' el,te:liQte: de l.OOO' l:Ie'ot'b'EHUI de; t11e~ l'~as da lilam,unCl',CB ma,:p'llCbiUi de Uii' COmUD!liI de Fur en '1 LOs: ,BSiIl.Cllilfl. I)fl liUI 10001 ~s de't'iu.r,8 -sei'lq:l$1 1.8 dec:lar!lc16!l!~ mBIi!

d.'ill 2!Xl1 h.~ iii esl:Ilio en 'II1II1108 d,eL:l.stwpl! dpreSl,.

La liiI1lCG"se::.. d.fJ' 'lBUlU'l1lEl se debe a! un be~bQ hb,-, t6'F~lQQ. Q.r,btl!li;ado, en e,l siglQPra~!lt\Q CO 1:1, 18 Ua,!'!I1I,da "'pa:aill.t:1,Il:Ii!,cd.i:Sn ~elQ 8iC[ill.l.IJCWe'~'1 Z,!Hllhild:O ba~o cl 6Qb1~'uo de Ila-' t:I1IlS'O Sail1t8 f~b., ClOD B[atD au 1.1ogQ a 'qUG 1[09 _IlY,CAHili lue~ ,rap "radilllfl[do'II'" Gil I:UltQec,t_ln' ga,cjlil"afiol:il detf1EIlJi1naClO, mi,en:t.-rtl!Il Que 'Eln~IiiG vU!.sn aOi:!O grUpoe, seild .. ~i5vne8 ::I 'los 1:L~1:t.e.!! ~~la9 tie~.N!9 i!t ,,~l tivar" er,fltI- IJe'I;[!U':1Q11uIdoiO d'D OO~Gn SIHl,erd:!) !1I(l11 01, (lo~lquer. ~W'i- pu~blQ; Ol)n e[l]BI;' a,ilI'~(!,·tili~h1l1(l!l6 lUI 1,1)'" elilig6 I) vtvb fin. ut'!L a 1l;O to:r dGt'el'm~EI ~Q t [!!in bf;l,g&:lldoleEl lIiIl8 ll,edicullB '~.iIln.Udad de t1,erl'E! de 6 ~ 1 hCiilc,tbe9 f;i l)IO,!' liiilHlIOM '. '~ldi()Iul,i!I p{l~Q;u.eha;~' Q.ue, ~QllJg'1 &Ol'lI r quo lQ:a, mfipU[l.betll!Ulill n d..t!lt;I.l!g,!;l, oritP\tI,a,i1'l~ de ~a9 i;i{liJ::!rlililll, o'bl..1s~lndQ'L&s .!!!dil1l!n& 6, ill d.a!UI.llTollal' l~al!P":lulullij,lll'~ ell. ro~.m.!!, ,int'9uin" eu,uU6fi 8 I.E! Q;ue no e'fl·t!l'b~!lilogt;ill:ll-

b:r'a!3os" n1 't.aiIlijlOCQ poseb:o 1[1:I1lI .(!:on_o'c1m1entlOl!ltG-iilr:l!ieos §de¢UGl~ doa',. lila;to .s.1e;nir1co, 1iftlllib1ffil ~ dria;t:i,c<i zead!eOllle[cil~1B eo lali &:qll'9.u1011lfliQ' Gul1rura l€lo' •

P'er'c 1,0; Qllal IIlis llalWll Iii a 'I; _1UI1,5ll d{l el!'f;l!I b~iJ'b..Q[ e;a t],UEl mell:tr,1I!! iii 1081 iM.pu'c:tu~s" ili,!;eftosl d,e taa t,1errlila~ !lcEI l'lI'lil' IlIn t-Jt' e,g!lb!l !i.mD. CD nti,1dlilili. b.r.l,sQr11'l1 'j ,0 Ill!; 'llo1'liIiDJ:I!! 'I:lb.U'uno:;J; i!I~ 1,eElnd~~d1eE!'btl.llJ. 40 itIJ (!I't~1lI0'EI,g, '1 ·Iii ':lI..G.i!l CI'olQ~t)a [l!ld',i!8n:;.!,~~~'11 dlil ,(I lotes, ds 500 b.eotal'e'!I!!!I ~' ~ lo='l' luga~fl8 mbF'odu.I!lt1.,1;i'(MI",

A 10'91 li!ililpuches S~ 1,99 ubloaba en ],0 9IJOCl1<0>~[1lilJ (I.el .mh cU.fbl1 ijC4eeO (oeJ:'ClUliOll 0 10 QQJ:'Ml16:lt"Si Q g,ollti6lh, pl'iii'cbioa,IIIl!Bte !lm ,~alllrifliOS ',1 a11!1,~odQS 19' lOll! eent;rolil de d.ftllSJrrollo,.

Ot.I'tl 8S:P""O.'lro, re'ltel,9,d.Ol' ;(IS iRU[Q. II! l'aiS o[olml.OS 1ge le!'l.p:r,Gpocrciona.bD Oi,;'Ud:o ~r:9 tl'l\Ib!i~sr ell el QDI;lJ?'O, 13 lo,s mB;~· pll.'oibe:e sC' 10iSI ,!lbo'nQj(I!]filba 81 I!!l! t!Jl!le'l"t-cfl~ Itos Pt'J;mG~OI'l 'fj:~n£an al-, gUn CQ!l:Q'~ 1m:hntro- d'lI lIi tMlIl,c;l;!:I!i.li dio ta lapoali ~ ,., lOsl :1n~!ln.iiL1iI tIln,:;lmo.,

53

"E,STAM'O'S TOCANDO FO'NDO"

La exp.~9!lI :lt6n ,que 1Jl'9111 ~IQ' ncuQba pc!.~. (ls-tO·9 du en, CM.:le 'DB "llIl'It:a!!li.Q;S to<l!l11@ tondo" " Q:'I.U!I :r~e'Wile el :mmtr1r de ~1l1IIll'~!:i.t1J_:~.1<iS ~' 't"III,l:U~" 1l.d!~_r6at'l'en tIEl ,9, 1;0 0:9 tAl Iii trcfe IOOcnoiill1'oa que !H! \fl~"6',., In tOl:la ,en ql.'i' ·01:)' dice no fl:!I' !J:"~flQ!!eJ ,1!Ii EI.!II!i- iliijO"" !:Iad!1ii d!8 fom,do'" qil.'lll polbb :EUI:&'! elin1Clio ];KI!I'ibem-Q;I' de IlDIEi l&'e~ cU:PC'l;'-a~c:l;6_iIl g;1Ilio'i pOl:' el !l]ol1iilt~~plQ~, 11m ii!!!1!i8lIl' eD. e;1 fQ!:II~ -!'liin a-,ab;ar pcrJi1 dollrllCi ee'sa,ltl:H. (lIo's1 'C'i:llllii:l IJ!n ,gr10 d.e' i:\e;lnli!liuri!i~~ zs" c·tl:tr.lO d1ii:il(1ndo 'f!llil !l1-hl!:ol'Qn :110 -de pa\j;'ll !Illig"'.

"J[,-!S .1ndU9tr10 Ell !liIllo:lo-n!ll,1Ul :;va i!f.OC!1cIl'O:r.I londo, J1' (lal'!;8n Mell. p8-~'!IMS Ei:tli ,191 lona!9,rI M.1 0' e _fJ:f!n de e'ne~o !!Ii ex l".!:'iij~,1dent'EI de liB SOCl1E1 tt6d! d:e Fome:D:t<i, P~1iIjt'1l1 H9_r:l.'lln !),rjr ooh

00 ~ 1ieWl1~n. (l(DJ lIiI g!~ pFIIl'iJi:ElEi'!.1lefrJitJo ese .d·u:lCl'1D f"ue (N!lI iii Ull6.'h Ser;-Wl. 161 <dia,rio 'iLEI B8\gqnd.8ft Jl.e B,&illSUG-ion qqe :11m"" ii1felit'arO'.!l 10,; :UiClIlEI'C':-illilcllts: i'us que e:~!'tb. !imIIl ~ qlllJQ 1"" Ii f'IlElrteo I!lompgt~oo:.bl' E!'!C-t~na, "I li:i:fl onbllli.da!!l!ie'liltoa Cio UUI' 'm,plrli·sas nOIii~1~Jen lellfe.rJIIC5, de los: Mr'i1io,fj!l~

J;.Q'iii! ~!Sr!v!ll.t>ore~ ~iO!COgo:t<iildo8u, 'Oti':i1 1,09 ,2,~600 !!dUOtlle'B !!e a,6,l,QJ:i'ef.Ii Q.@fteu,c!l!:aI;!!1 ban, a1~hj]; tt-mbi6nlliSlfi1;a Ii!! ,E!ac,!"eo.&Ni q~ 'tooarol'll . .t:clJ:!ldl)~ ;Ell ,f<llI!tCil'lO O:!!iIIEl'l!to ,Bg:rioolfi :'lIr. C'l1ffo;r.iil, E!~~dtn. 'lir~Sl -lttl!!Iito"1~1'ttI :!ICDlilono bho sino oonfb~ matI" 'QUia'sUi, una ilo1i:t1A1l!s Il:popocuda ~' Q on 10 a - a.lto,j'j h!;ta'~ 4"Ga~!l" no hay mu,chQ qu& limo 6'1' .• Loa cOilii9b~tQI'GI'J 'taDlb~l&1:I oBf:'~.

,d~1)~tdn~.i!l·!l:pQll 61~b:IJUItU :tilmtrll·!SlaEi o1lmBs: as'lIiAn pN01riIUl~ me'l!; ttiI :pa~s1.1~1d8 13,",

.Lo,s c.'l;!lII.ez~,1aJ!!;tOl:l:l IliO ,dan m4s ,con U tll1slli!ibl1:u:l16u (18 vent[lleJq1;l.Qi ,lin!!:. ifet,De:I tC:fWil:I;!ji;I.l-e·ibeij;1diallte' die 1~ (lOU',Ii'" CI.e~II016!:11, /le OO!!l;lWo,io DlI't£lJll1BIia fl!.'9' S:D 19-81 de. un ~~ ,respe1o,to ,I! 1900~ La baj~ I:N:)nt:bUa' IIlgl.!:iL:I.!z!§'(lQ;Q'1l8 en 19B2::: "!Losllt'oibJLeli:!aO ~1!I~:ten eSlt61l_ comanZ!ln~' ....,f;H;!o C!W!tEIilll!.,e- ,A,~'~o'\o!ln e i!Jo,lIiau 'lus, 411168118 as, '18 1~~oni)c1B i' :ge t.r'lIi,lil!l.a,WD, en.lile;yai~ (l!iI'!!iIiJJI:i),ll:lo"',., lIpes6 CU!t!lSllLEI' gJue 1Sti. Igrell!io estA e:~ecd;.g,d!Q; :i1o,r '11m c1'Uciont~ i!ll:Iid,eu..d8l!!J1eiitO bBn(luio~, ~8 b-!:I~a J:'e,t!!lb.1UcUi:d -:/' ,01ta 'batfl!6. dt! :Ui:~el'i)ees" di!5minlll.'tiOn ,r:le Ql'e:d1to.a 01 a'ubldQsl

!'lI O,!!:ttO.i'l de, 'Qj),e'~i!!:Q:L~\n'! ,.

Cern Wl:fl (l'!Uil&~td:,EII. ~Ile CI:a:'aJ~Hl dig ,Il dlaJ QlO\mo, ,1'8- slJit;.[ldo Cie ltUI 'Qull1l1'br'8.!I. cielt".t'(lll de 1ndt,lS,tll'US I iI.(Ioil(p:idOSJ iOiO~ ifli1!l'~1lI'~ loa:1J:I1;!litE!!!jsd~'Eiai aiOOl 'lIiel!ii:l!1i9,9 i:te bm:Ui olaee' doe ,inlG~!I ... lb.!!' ul tiil&l,l.a: t1ieneD un PU!!sto a:o i!rro!!i1ba~o: wfllld;oEl iiU/J1 n~ !I,e :Piflg!ll!! O(U!J');jlLe"NS, otrOs ~Ile se l:'~b;liji!m. ~ v,ollli:'l.tald dl p~ ... trM'11 pesos a<D, 'Ii'-aI1~SI'I' nElI!8't1¥:Ilii!' -Il e~nQ:el!IJlrlI:lB:iIlcJIEi'mdz.IiIJ!):UliIHIll QUfj las ,clQ"be:n'I' G-to"

Loa pR-ocl'i1I1111iiS no ,D'D ,a'l;!)nlJ!lJr-~E!. IQIl el \l'O'iM!Q(I' como, Q'i3; 'i!.iJpm'Ii.~,. N1 l3'iq<d.er!J ,ell. ln~'bl1dbdo F~I'i't:'1'11ii11 de Is, Ooen~ 01-on tll'lO ,lOll efe'Cit{) de, u,c~lmaDt!l;!I g:u.e ,~lgi.m-OB ,f!nlmC1[!bS!lll~ In,o:h'!(!;!o ,an V'Ul1i ,tid, _I:' w p::il.'llrul 'bempor.I;H]La los ilQ'l!!e'I'~1I!nt'I!:!l Slil qUi~J8;J;'Q~ de' CJ:~~ :lJLHI Vl!lliiIWSi9I @an MO-DOS' dB' 16 m1taliU 'Q'J;l..E! 1M del Il~j) ,_t~~Ol:" '1 hUB,ta @i:I, 01 Jil1sJlIQ 'Fe:s_U"Gll GO not,6 m6no~ g:iifitll ':}. lIlem:lS mt:lUlillEliilllOIl

iil!' JlCMC!O-~i£:S: OOLEC,'rtVAS'1

De(lfl.f.!BQ. de, f81O:l!:Lou a~c{v,eQ,M;r.Q'~. 'ltOiS H'IUU' ,!'1e 'il8:!;'IU10 ]!,i1PI,l clar' ilve.cac!Ol"les (l~il,ectU'a.!J!' 0-1 ;pe'J;'a'oll.!!!:l ,COD, el tin. ,d,g aI:iOc~'.iC!aI' IOIOat-O'6 111) que, 1Cl::!i8:IUt1,c:~, ,polla. mUos de, tre1bii-'

j ~doJ:'o~ 4escallfullos: Q J:',5:a,~o!,! de te'J1E! :loll'e~il 1llC61"t:lLd_W!l:bl'es". "Po.:to iHl :p_te 'loal elll!D.t'le~0:dQ5 '1;BiIlij,lOClQ ,o!!,ta!:ii&Il, trllIlQullc!!'. 'Pal's Iil'-' l']Loa 811_ '''~X1me~ de l.olll 1nte.rli'£iO,IJ IIIC1 a:e ,ikI'Itii!:IlU il1nO qu.e !S&gld~~CWII:u'liSllQ;c<l!o,Q !lI.eUdS.D per c).Iulu di~ q,I.iO pB!!ijI'i:!a,. lJluchos

55

g:IliIl:b!l:'~Jl'Q<f.I.C:H 1~~1iI U?.9~1,.gd{l l !ll!'in~'n qU.e oot.~,aJr agf1nit:1"",aIn!i~ilil;!!I 1:9 B pUElI"i1iiUi: d(t mJB bdlJI.j;El't~ie!B'I"l!;Ial'VQ ~u,~ lali! dllclaril:lll, "Ulli~a .. _~ EoCllpwitH!!S'" ,0 lOll billiilleQB l{ll.'l ~po;y!;!n;; Solati:ltint'!!I >Biitl, 8B1nt:i!!,,; 111:1l1 ll!!llili!l!!l fbaa 00 flElb~e;l)o '1:20 .!lolbdL tudes d.EI ~~11;i'b.1I<1. ,l!Jg W!1:r .. d',IU1Ji:LO len 1:0: B:nt'()IaIlJIIQ ,de, los ~'~a~ISi.

~,i'l'be !!I.l1ol 19S2 fliO;i!;U:a:1iO c cnUi q~:'ll!!;{tLl;'!Si dCI lijiBln.1ilflU: t'l.R'~Eii Cllllett'lll 00 ,A~8Qd6n~ 1.£1 .mal'O:J)' 6mJll!'l(l1!l1l! 't:e~l1 dl3l~!!8:! ,nlllo!dI!llilBlCe Wl ~:ao de 1.a 1!i.1S:I.&n de.l li!!fIi i\!Ili€l' <lntEl'!8. h~rc:m 1,~:!1 t~e:!li I1l'm'Cipa,l&sb.:tl:U1Sit:h'1:8s cl'llilml..9S &iE! ElSie rtliCro: P&j;'I;!jl, YIJI~ I''l:lJ;' ::y Otli~.11~.{j;!\ Chtl!uBJI'l9nti9,t l~Ul Ic!WI:l!e!ilIMbt~1l 8!ilLO,p'tiiEildo, 'I,!I f!l1li16\~iL cCOIOO i:oll"lt»lli :d~ (Ul£~'lm;1li1hl! 1:9.~ dlf;t;ClU]t f;!!ldI9:E1 qlJ!l!i 1a il,UiI'II'I. e'O!!Ipeten¢1~ e.~~~e:.I:!t""l!!gwllZ'il!d~ :p~it'; I,!iiI .~~badl'l ~~alD~elil~~,1,~ ~pt!ll :el d61Q:1\' .f1j!:i!1 a~!j,4.s, 19'19~lell:f~~1IIi.p~nr1ei'lol.Q;., ~tali!ltlh 1981 J:€Idujlllr'{lfl II l!I,i&8 00 :iJ;09 .I!!illOlb.r'~f!!:'Q:~oon :~el de !1!ilf1;)i1,r.!!I,HI':

GIOiEitOIl,ii pe;.&:u !'ii. Pll:a~l' de; 'hi:l$ll .DO 11:!lgt'a:r!1ln s~b fi!1:E1'tu ill! Umi f'Uor-, tes ifl.ts'l'Ieaea: 31 (lj lSIS lbaj,I;!.!1 ven·~Iii., J!l'~ ut c(lClO.l!i1plC'CI,p1a IQCb,.. P.I:'SlS:li1 ,file mMri!l .fUll' 111 qlUe :!IIloil1o:!"b~ li!i qWLiI'blt'~ de:rPllldo m!l deQ.'diB i\:!IiTllo,EI!t'i.1i1 ~e: ~!i! d,a: '~ mllooesi die d!6'lLolli!!S .• :~!'iI li!!!J dl.'lilJ;dil!U!IPlt'Q\I'iq.1.(lMl~SI :1 'Vlbo.l\'IIlJLeQI iliu;e, :en,l~a ~I 'D:!1n~~elJ .de aloJLu.,.· 1!'!1I,g:,.,

Aligll!:'fti:;l.,",I~ g~ IiIl Oieigl~j 'Ill~ ],!l ~!r' ., ~ iI'·~l~~· ~ .Be ~~lo!ll~'~ I!!i :r.i'~uf!"'!;iiWlili$ ch1t!~It!.~, .41f!lQId<~~. "tinlu!d ;mQ;o~ llllilldo1iil"i'.,Y q~iIlIh.lIg!lt:60'~oIll ,[L(I :961Q ,g 1m~o,~1imt!Q,B b:ecIlC,CIB~b::l.~ l!:ilI!!iHlt ~!n:t::LlilndD :p~.'I;' :el, dial EIii't'll:d,Q "8 01 B.Ii[lG:O OMle ",:5;!WU que ,~ t!Il]lJJ .s!EI!il:1.e de 'l;IefiO(l',fi e'~9n~6rQi9: gjl.HI 'ta.oa[It,&n eGo ,as',"o· W !Ulg'W!I<efi,tcl mall 'i!:e:!li!! cOfiSle:e~Q~ ~il.fli'JIi~lR:adai'!' au ,a<ln'1\!!fiij;,!S!

en 1a ElCOlJ.QJidg cnlG'JllJh _tire· o't:r:Q:!OI :Ilia,bwpreilltado d.1tI.Ei!'M

ilj, la, fu:;;:i6~ !!It! U!il ;Ui.d:\!iE!:tc,r,1.aI!91 'tGid:il~s I!le C\bUo eiiLtibp Jl,!!iWc d!!l LQT.IJ~Il!li (00 !Cl1:]!~I:I.tI~Ia:.o 1d61lll1'~Ql '!lIIF:biInUil,l !!lW!: @,No'vS! ;SOl:)tlll! ~ 81 C\Hd1iii SII.'1J'l:B,I'I',· 61 Chei,sre. MIlU.a:t'i·t8i:1.I!!i!lD:k,. P2 Icit'L'Ql~dQI de~~~ ·!;ia. li;l: (!:~il.,le Q'ij! WJL ~l:p,~!!! 2~,300 t.r.Quaj!l!dio'll'u "lie ~iIi~'t1i(:l!)" 'L~ !1'Uln~dllil:~ E~.!!:)mm'!i!:gnH,oi!ill'lll;!gl;!l estill 6ltlm~ pJ:'iIJ~'1e'r:ga,..5i!! !liii!;J!W),~:;l;6 glil,9 .!lQIl!Q( '(.55'- operir1tH!t~'i!1!! cliIbiCin

. .,' '. I. ~ (O.o:EIl'iellli!iWWit''8c:lion~fli J::lllH!:Ji~aali~

'r~~~!!!: 1!O!!lI !'l!e'rlfl:ar6 !!1m!4tllli3! E~IC!lM!:D1~i!i,!! .....e~~~ Qblili 1l5,mdl,W.t;Il1ill'll gi~ljjco.:tl:!:l!.ln'oDlsU)!ll aUi.,,~t,i:!1 IIU). ~ng;:Q pEl-' IS!ld.o"" ~ Lot.!! G:aN~m,~ Ea:tlB! &ClPra·a.!l! de .t.'!¥r.~I.Qi~ii;'I:ltoEitlatdl!il 1'76

Loa: ,PI'l:l;p1os e'!!qJrl!!l~liIl'io~ es.'t;'iln I!tOlel:iboe eOI:l. 1,!I iirD1Ue~'~l:Ii6n de laii6i "(I'nl,dad,e;sl ,Eeo~6rdc!ii!;;1·~.,li!1 Pr'eSiM!:l~1 CJe loa .$OFOF~ ~ BriM:!) (li!!li!lU.o \l'1iI1, d:i~,o p~hl1ca'melltel qu,E! ";1~.1l' 'dEi!Ql,iI!rBICio.;:U3S de u,,il1dl!l!la:iJ 6~o'M:od(Jal! i3~iI'l ~OJit~!l!&QtQ;!;",1~:a ,;)l nef:e:a~ tliUI,' pa:ra eJ!. ~!') ~U,Elmii. .~1gltl.nt;~tll. :Ss tSl.~ 1!~X!le,.,ars' 1i:1Slt~1l f~Ci:!Q'"' Dill ni;l!o lIubS::!.,dl"aidll·s .PO~ e 1 !!!!;Ih:Le'1t'1'l!Q tFti:.iI3Fl.lt~Il.d;O 'el IllQl!Ud,(! 'Y ];g,!; !Il.j['ediLt.Q.!II Qco:tl.'·,o!qllelbs qQi~ I:i,eb!sl;ll logl!'ado. :a-db lIliael~ult~.~.,

ru.J:;m LQs :s.A,LI!iRroS

. . Lei qu,e :lli(J d:1!C!en. loa Olllip.liEiIEiIBl'i,o,51 el!! III lie ,!ilde~s

13'!stil v!a te!ib1~1:i, :ialcluc;lQ;P~ "".n. p8,!;'t'a. III J:liIl'~ble[lll:ei de un!) pll~ tire ~~ l~!l '~l:'aba.:Jad,o",,~~ 1:!!Clb1~fi egt6 i:3:i:rV1eilido parlli :l~ ;PQl.bl". ~~I d.Q1 tr!ii,~ar 1~srajj!'l .. tI!'19Ie".FollZi!!~O!O :!!I. c-lllslr ~'i;\re 'L,a; l;le!l.aJut;i£l .~ ". po:s!'bUlld.at\ d.ellii:.t'ab:S!.3a~ OOfim~JlOIll BillbL'~O lQSior@bC!lI~I!I-~'il-o.r1e;l'S SI;!' \II'Elr1 o1l11,g,Eld.o'8l1 ,!le:ep,f;e.!' l~ ,~~loQnt,iJ;l.t:l!'t!llQi5i1lJ 'fllll[lO~,d1~ oiol!leli ml;!;Y illJ'!ll)!Clr~:!l ~ IIB:tl; g;:1J!lt~HdJljn!lmlo~~~,_

Le J:.d.~ ~u 18 ,·tkiid~dE'con6(1!lilc;l!i!" !liS: ~Ilt'~e:l:" la :m~rIEla:(! pEllr!l '!;lend~l'l!J dsIiPM~i!i 'Il!lhtl~!! clQ.lIIlPr~:3Jor .. Pl:il'Q ~QI.!1.a:n ~IlJerI!!I JQ:OIllpt"!i.ll' u~U!5l·~1['liB1jji til ib!le:n "1'''''''''' ;'D1 . t ~ - . '~".-

.. ~-"'''' ..... ''' ... 1'1':3,,_,90 llo.._..".E!n.!!.mee !II

JttJl!\al!i1Fal)'~~e:I" on vutud dJ1l1 I:!lodelo eaQnO!II1.oi)i

DBsde 'lOf,i dlia,t1l:l,tC<fiI a~Qt!)<FIfl.E1 r!i~llu 1iIfJ! Qlicu,ch·E!n ""'OC~flI 'CD'd.!:! ''''fii~ IllAs 'PI'I.l~ili~aa,d",Ilei ,!:!o\W',ric iii :iIlfot'lCBl'Di(lne:5i f1.cl :P~!!iEIlidil:lll,tEl ~1(I'1 lDi!!'tU'U'to ~e.nlllM@lriQI Ua_'1 00,10 u,o, 1>ercio ,de ba i"n/!,oatmiUI t:Bcx:.!lileB !l!Jlt&D iUi w;:ad1.lC,cd_n .. ,Ile lB5;S(I llW.1iI~t"Jt'1s:s ,ii.:f'l'Ua,@is a1 IMtUil;1Po !l. 11914 Itlfe1!l'S8 lie ID§llt1'e:aon §lW.Ill! ll.O'~:l el SI!!~ente ik! e81! entidSJd, 'B~'"g6: "do' loa: ,50'mil t,t'iil'b.a~e.clQ,tQ'!I Iql1e, hbo.:raiben IEU1 iii). !Secto~ en 1975 8l:iOl"a !iblo qnJldilil, :00 =1;';', Sl!gl'in IAI 1,a :ndt8:Ql lEi .la, poduco:160 nacional

I1a: !I,ide i8~art1tddQ_ PQ.:a.rtie,1l1os impOlri!l!a:dc'Il:;

FOtli SI1 pa,l'te 1,8 l!isoo1fiI!i:iliim, ,dlJ IniltIJ9'tr!Sllesl MI!If;elWrg10QiBl "4SIt..m" d1>a iii (J,Q(tiOO'al' un ifif'~m,!.lJ 13,tl el gue 1Ddica gila 00 el ,seo:1iC!',1' ti,Eilil1nUJ'~ ,eln6cero de t,ri6ibaja,Qo,rIUI B:lllm 1;7,9 pOIii:' aj,lliiInto en lstiU :;r Qjll'l'i S~I @,u:pevlIibo qU!& eil. !!'lpiil~!ldoO'

lIKl'iii ,dQlIIb'!ZO' 1,111 M6i!W!.n;uo1011 _f'll:era tl!.e 'Wl 2S pO!i' o1ooto,. B:Q:ili,Q- 16 tlAS;n.m]rt;qlJs La cl3d:aa, ,(io'lag Y811tJrJlieia ~ '1.980 fl.l~ dEl i;lJiI .32 P!)~ (i:L{!int()~, I!tribizy5Iii, 1081 lIletovil'bglc:;o& eaB!es'i,_ G, 1ib~,~!B151 'en 61 mal'oS:do 1nt~rl:l.o,. El'll];loeiltlilitnts il.otc-r'1"~iIJ illlli SloC'1i;Ol'\'Ii3'1i! rell;l,~, 'O:iol)ild:.o·ilIQO~ l!J ooom'tr~~c !J6n y lil!.6 1nVfl.rfliOIi)lElI!i! 00. :lldm.'81'b ., 'i'IlS:J'Q',t'1 1lIIt:l!:u.e~la d..& lSJJ :lriip~l!tac~Mle!l'!! ~ SIS ,An'tli~a t~;lI6n. g:ll~1 bl:l~,w:'CD. llilJlIJ expo1"t1.a,Cl!l-6li1IUI en ElQii 1to/18 6, las &~a'!l1!!1,!I !:lJil'l !!IOD,"'"' CQl: :I que ];ha:J:f!!! 1,9;52, ,!!Ie ,eQ,Ql'Si WI!:!, e,ltuJM:;,i6n !B:U,n :mtis &t8lf'a"CiIJr,!I,ble'.

Eo aiJIli!Eitt6!:1i. de iii Eigl.dr' ., S1i:!l!!iir 'to QI'ii'thlb'tOta~ g:lilfiIlJi:lQIiI, p;l'il:Di&'l.f1 do 'V!l'ti't.b. ilLjht-:liICO~tl Ir.iIId~nill:B.11 ,iijiUli lJ:r:ld:9

IJ'~ ail:JI. vlI,_,El, OIL'lIi.~O, fiG todl:i'lIi:a llfl'0\l!' 'an 1!!i!I' I'ISgi(l(liIiii'lil:,. E!i T,Hl, ... , 1iI!lI, e:etlD g.ilI.91;'l;'a~I!'1P~'il!l!~ 11:1161 e,mplE'eSiiDI l1ggrilIH'li ~1 1:!lt!il';'1j;,el'ltd~ II,!!II)nQ d.e ,!~1b:l Q"., !EIHIl:'b1i!!!il >aD Chill,'n :a _ 'ChiiQ.filO., 8,n. ElBlta il ... t~ oludll,iilo:!i 1lldi!.!).!l'lu:'laleli ~l!Itbt~Q;rQn III 70 pOl:' c1efl,l:o dell lllUl90ililal ,que t,eilin. nll,!:t1a 1d111:11'~1II~~ _ de 1981,. Fori :UII.I. par·tiS HIS 'ta:a'b,!I ~~c'fo.r(;l.!I de 18 III DIIil!ltti'ItI.!Jo16n !fIol1>e,1t1l!irO,D ,01 Mhlat9- do IllLal i,LJ;r,ob,si1lo 'qtlel S!!J Pl'aat'1Q1UD Will ,:Ln¥~Ij:w.gDI016p tllD vnM~ 'vb, dOfideiji S9jii;M stil"mlan'J iJlli baa !iuo:e,d1dQ l'!ilsdeapidc'sl ma~ JJ1:yo:!I,~

'la~ooo, i!e pu.e:b lev!JJlt·ar a1. :b:.tm.o 'C.OD o1t~iUI", to: 'IJJlOi.ti!!8tQ IiQ l!'!, OOPOl'1'~ reS1l1uHI'llo ~ 19B1...a::ada s C01lfD~H~1'!! en, enll::!i'O- ii!iOl.stro 1\I.1l,!ij1 d1!lr1ilil,te, ElllNlI' ,ii!do e,l Q\l!f.I;t'liUl!hl!i'to f'WIi D~'~ O,,,U,i'HI el ~&tel'CI e1lV8~rC!.o Qlf~I!I;~l:mm,h'l! Pao! hi ~liIl!Il eiD 'd,S

58

619 .:

I I" - .. ,

SJtlbi:r. s610 9n.. atl Gran Somtll:!go, ,!Ii Ufi 16ii liB, dl!liCClUpao,;L6'H a.e 1.8' ~ISII, l~fbQral., Ks '1IUIfI' ,O.ii!'l!'ElI pO,'O'OIl'O,S,I.I,.

Irutelw, 1'0'5 cd . .I'oUltHll: otlcd"iil'BB se eB'l:1m.B !!lUI;!, ~.!Ime ,e!I:II!l&TIt:o' d,e l!l da !lO(llupIH,!l&n 'co ~1It!ia;la;di!ll ilOImOI l)1!I!!-1 g,l!leclSlI;'liiI!J i:uIP~"·:1.a~!'i! 'OClitfiBlIl® <en 61 "81l'1io1lU'l,t;1eMOtl de.l !li:I!l"t'91:i8,., ~I'!i ,to .. ijj.9JvtSl ~l Bie QC:fi916i_~ qWli :P!il!~ Q:btFemtr 1,a 'Ii!~Jl'il!u!lerijJ oIDiIi del U!lie'4CPl:~II~ b!lii\'f gr~!!I wOluu el ~OS~BIIII!ii, d.~ '8tD,:pleo, :ili1M CPEMJ.. ail Bill' ili!lp,ae;a' ~,'loa 1I,~Ji!c~.i;toa !;!.Ji. Fm-Si!:!:ili~n 2,5, ~6'U1,l;'1[l8r:il.e:rul1!.!ljI~' lea FOI' 8 bor.,!1 a d:\a!."1i'I B d.etraba:lo ~ los' b41C1efl: dll' dea;o I;) UF,a;~ oi6n bOl1"idsan elL 201.i,.

En inlliJStiet'ltes, lQd1torl,8ilL,~!I de' i'El. Me~g;tI1"1o'!'1 en 1l..a1l:J dJ!)D18raotllm(ts d,e loS' ,~eS!lU":Loe ~Q hfibl,~ !Cpal! Y'ez

Q on mSI:fllfrl;NlUIIReia de :In " tle::db'U.1diHI Uno:N:!l,j. Eall ., f'l;ad~ bt~ldad:" -1lQ. B!l1"1:1i' o'tr'lI co,ell '~rWl' !ill :i'lU;p.Ffl'i'I16D de,l 1EI·!I18lrlo, m!-' !.limo J1 'eIl'e!!-;! UiB 't'e 1;'0'1) lIJlO diE! lOB Ii.s: lS1it.o a;-,. Estn "'1101 Uill 1'0" D/e,!I'I-~ tJ.plmtan 'po,r :oler'bo, en l.e1 miS1D!! direQc1,;Q-D ;uJ3' l/a !"etlbaj!! ,tiJo .~iiil1l1~1![jQ iiiI,U@J 119 aitllo lr'e1teratlia baij,o ru!l~lIInt'lllilai fOll~1S1 :I

Q Oil di.\\!IU'S;O'i!l argW!'l.en,t'Gls.

E,l. eCOIlJomist!! Ro,lf LUders t Ibrazo der'B!oho' del CII1BnVL~1", aOOlJlJi,ejl3l W19 l'eba:jl!l eal!llt'!sl POl!' ~»Clre''tlo,,. "",W'!.dLIilmlloto e.9~ lde>!'l eD 10' l!(lolllPc1iU~o ie lEI sitlHlcl1iS:n ilhil~ns snb, 10 ,~e-alid8d tnternaolonal",.

En e.f.l~U:\'o piIl:!'Jiid.Q I1I1treriiilJ. III lafl, ,a:!::'oa:,f';! :r1!l(loll:le~ a610 9" mllo..nr;l,i5I die. d61.1II',ml Detc'li: me II I!I.Orf ti'llii'l c:lcn , 10 qU.a e~ '1I.m, 5~, lIJeli!.!O~ a ],O~ l~e'B'aa..o. e:flI, d1,cltUlbrg, .:L.olSl61. lim dUM Qiue, ee'c- ~lUY~ HJrBQt!!men'te!loln~e lal. C!,~it1'lJili aituao1iSil Q:UlIll SQ ,g,lld£!ir&e iln trQdos it C:IlIM '!..mOo if! lOG' 11I611!;DriHii de 111 ~Oi~[lOI:'lie, II' elablllt9do iliOn 'Q del defi'e!'!!; t;Ofll.e:ro,igl ;J de !}U~ta: 6i:1'"" !"r:io,nllie -a -.61 he'orao de qued lZIonto dlBl 1.0 cl!eude I!!,X'l::I!.~ll~ hOI,,, ,s:iao en. ,1981 de' Tl'oEIa Mil ;208 Ml110nes de dOll!lLl'ilUl. 1~! l'l'e,gun'til cililvl!1 1\1 !!I.O S~ h·BI'Ci:I Qu.!!l q'l11.el" o1b~(I"\!'1'J door aDtrl!l cSE! S cif!l3!;!

a,s L CO!) q:wi, :BsPlIga.lZ!411:!, 'lil!lul!~:? _

COi'il ,tcido es'te 't,(!jl0_n de: tOI[l.dtl ,P1!l',eQi.!ln Us di,ii-D.JlJtl:!EI lll.a-l9't~ entre 100 p;roplDB :p;E!JI:'titl!!1r1"ofi dell l'i!J@;tclHh s~

habIB ,de- ~ri9'ill' ,en lormB ab:1el'tll ~ D'li.lmfInta!;l, los:oip1t,eit-OIi. 01].tre los p-{l'l'tia;Ell'i.os tlJo' De O!1!-J:l'Iil'a' , 105 q~1J qu1e'1'lUl l:Iem!)1,as., lW,:at8 "'HI Me'rcilrriQ'IH b.~ lIiliI:I1,U,"e!lil~~iaa;O preocu.piloi6,n, POll! 91 tIOna clel d"ebaj;,e 'I!nUe' :to,!l JI--It~ticblr1o~ del. oflaiali9mo., lill &14 !!Se~ liIa:n E1Pol !:~,ic·Ii," il!ltpreB6: Ilk! D il~ositlJ'l1a8 1 a;l:' 'IIaooa: 't~tlIe_D ilboi!if,I mL ,eX'.llill.e'll: e !;lite ,u::to' pll._i'1ll 8:1)1\ ~!doa' POl' loil',!l a~1)eEi8_rio,[] i;IU:ll: !I'll t.ill! aufr1'['(!lP:O l.e,9 I:IOIl8e:c U&n.Qi~ S d,e la d:Ul'\I!I j;'(:U'l !;l'S :ll!!Sn,,, },Je,i C~d:a, ~IWI '\It:! flrlluln!.1'O gu ]reiW iii 'll! l!iQ~llitJ;lrS Slin t:11:rlil.43<ii:ge' d[lmfl:si!!dQ' tlol .~Uitli:lQ Quel;omBi Ell f'ufliQ :1 de CJ.Ilit~.llei!il V":l!'l;Q ~

q Bl.l3li1i!i.!'·S E! iiiQ:IL !S,1" '.

:iL!II !)BUIll~eJ;Y1l rEte e-~ t.& 'l;z;al'iB£Q.t'JUa n.do (Ii'll 1R(;~nlti.o

POl' 9stos d!lLIiI., 1il",H;;fI1 sa1)!.l:l'" .guieru:-ra l'lUIIllll!!lni;gse Igu:.elilllill'S:tl1i 8p:a,l'ioe da las ""1C~!UUi Zr';eI- ClQnocldEi:!l

t~-.gl:';h OU.1i'1,!1 on.i{,e'l:ler-g (Il~'''1.st!l, ., JI:na: l1ailil" ~ IIl1l;l!ZO' ISla;!)

ILLAPUIV' E,L CAiNITOI INiUIE,VO DIE, C,'HIILE

m '!il m~g:to U~,iP!Ii" fw.l ~iI!;U!14.'o, ~O:l' 'li!i ll1ot,ildUH ~n la U.8'to <1:, "10:8 a~t:b~s ,iih1'le~!!1 QiQ.!! il:Q- puedoD. l'i!l!~4HUn!' Ii ,II", 'PI!I,h'1;8I ~ :Lwl:giQ' ,em &l::ltOIIi!ilill 'lI'~,rt;i.r§l(l:La\ll~:a ialjl, il!K'o,pO! iill:iaiOi1u'Q~ !!etli3'l'IUIl! J Otltl'cmti1i8!1:'IB C IiI'D OWl 1CI000o'Rlot:as q,'Ilel lOB tlanv,1rtle'l!0I!:iI, ,on ,(1;1 mblpop~l!l~ (liQ:lijLmit'G'de SIl PooiN' itI!I1E1,l:tnter~'del pelf;. <a p8.rttr< de 1:9i'7~ .. , S6i4l!Pud1.er~a l1eg,ar ell, BU'GPl!9r-til; die hQlahuel ~d1io l"'~ i!lOll:llltdOlU!~1n ;ue '1!IiQ! 'p(lMSB 1DgrekSiDJtI' , ''il'l.El1 ~WI co,noiar't;oa -coili toan' las e:llit:t'~iB&, 'l!etllU.dn~ de1't1:Lan Cgn",,' a,el.~!lliQ ~1;nl t'l!illiEnte,.,

_ l,QJ ftotWIIU:ol!,_JlII~ 10111 :lLntl91F8D:t>e'8 del lU~:p'll \!i,-

\lea en :ral'iQI i 1~lothD, 'iln U'I!I'r.l!II;ijl cl~dDEI ,ill!.!, ImIl;!;'QPIl, ·!!i'aD I~R ~n to., lilleiOl_!D,toma!ti,te~.,;,1111!lBrOill ,~, 't:eQoZ:-1i,dlIi, 'cQ!Ilil PIID g:lnt-!!llta 'ari;lulUna 'MI'.I!'o18&e~ :!Io,gel '1 f'lI;DI!OIG ,1I'1!. hil"lfn, C~1l1'tlll del 1,11 'Imll. la,I]];IjI'ol:' 8:t\r=-ClQ:Ii~n, d!i;l, Jeilltt:vlIll, ,dill lil, CanQ!6n, E~iU~ it.lCB \1lUi, liti10 oD a:3D Sll!l' l' ",iliad en es:1i Qllwla,a, (Ion :p6ll!t;1Q1I1Ii'Ci lOn ,dQ fjiol:~9 tliS , QQlt~i!ilnt~'B a~ till!Q!o, e:],. lUI!IUi~h

LAS RAICmDm. UJdPU

Anlhl&", Ila.:r,n,titz I' wo (I.:.e' lOlEls,dl!! t:nt,~IrD,'teEl de IllapLl!,., (los 01:I:'QII !!lOll QQ b_l!I!I.Ji:Io'lI .r.~'tlil,Qb'!I;rto, .run Oil~ lo:a t J'o'il,A .ngllel :1 kd,Q ,It!lll'll~/JiI) D-IlHi lli~e!H.6, 'mil iIlI~t:riflV1S,ta p&!I1"8, 'Co:I!!tQ' ~1I~li!lIlO1"I!IBI M ~ut~a1b8i;1QJ a=uo :r ;l!'U.fliN de C'b1- ie, 'l pare! baCH.]!' 1m. PQIOO 1,11 !hd ot(U,·tI del ,c'el.,br,1I dig, lli.g~'Wl,to OJ

fte\g:~,t" ~\.i.DG(E)d!II' ',,0. Wliliwu!i" 1,!1i,1I 1'1J1.Qi~el3l B!lt9fli!' !t 'CAS :!!' ~enl~BI dI!lLnllJCIpU::?

62

lIadr&ill 1fal:'I1~ez: da,9!C1~,OIJ sermoli do lIiL1.~!l1I88t!l., kI:nSI regi6n, de w::i. r.:1icliilfoWlo!"e' 'l\i,tilBiblll:go l'IUU:tll'!J[J gg~!lt,l'!.<et,B:1!I d:9,1 ,1iUl" deaCQ;iUio,on lIa,atfln:te,. Q'~DG1m.oiB ellie,uobsr.t:i!Q, 1(19 sQn:fudl;),9 'Q!.l8, d&!S!~ p,Uiis betIDcu'l !il£lS'81"L'o'll[!lljtl!,;, ,SQ!I!lO:EI 1m; B',it"IIll1'O' 'CQD ~.nCB ~Ii'I.o1iI1 ,de' ''ri,_ i!a ~oi!:'e91ol!oQ1. .. COme:n_mOfJ Oll1.Q!lidio' t;ramos: a,~l,e.sceDteB, ,p !!'1 UCl,e.D'~ Scm!)!! 'tl:ldoiS ,i!!ut;c.diiClt-a~~ m6ntco t;I!.1.'!i!' 'E!8ttm.1J6 mb',l'a.a en 18 'Ui:l1lllli'l'd.d8Idl de, Chl1a fYli JO~ DU!!l,D~81i!' l'll,:!oe~ 11(i 'e~tiia ,ll'~;~'O' en ,e1. ;no~~Q d!' ,Chile IIJ!~~ '~!IJ, ,AlCied~s Liit~uu~ 61[1 is''Di:li!I'i!,!il~ c~eoQm!31 e'n m:m pB:tn~ l!ltaQ.iliIl!tll'!j,cHliDQJ.t ,e[l Ql desttuo Q:QIIWt

o~ D,l1eBuCils pab'911 ':II' eIIl Bill! :p:rQG;ecIlO:EI tlli.i' 11'l:Iouu1l6a. TElilIJIlIiOIli tI'lli!l!l l.biU'88 ,d:GIt;~'8bi!l:!o: h .ll'tlDHBc:liM die' t~!!IiHlI f'clk:161tLCGS

m.. bU(tl!i'i!;ro IHd::II. d I"flpell 1')0.l"10 dll iiiIU'iEO'l"!.!s 19t:!J.n06im.&.l'lili I!mOS

., 1.0 creB,e16!!! JmOPla .. SO:Il!OS au.t'o.rfl'I!I' h~fI' 'dAil ?O ptl'l" c:Lent'"' 1t\1I 18Bl Oi'!'!iKI:lo!;lei'iii d,e ;I:I.Ile'IJ,til!"G' ;L'ep&r\Or'iQ, del te:z:TtoO, ,., Il:e :La mG!o!tm.

i'l',eg!IW.trn LQIli efe,ctcn t.c.IIl'!j!C) el!!~piisPD_jlul:1';ur.L!lI" ~!Lljlllllot.ll !lI~QD ,elltl'>IIi1:i$!dg '&0 'tt9te,d,!I,riI :t' en _fI'fllilJuel 'IJ~, ,ei! lIlI)v:i.mi eD.'tO 'Iil'uiil,taaral cld.l,il.DO?

-- . - ,

It ~y,~, ~ all,Y ~ !lei (l,EjiOb'; \lu;e lQ~ e ilio!UIIi:!iOl!O !ill 'oh!l!)li.ib,gl ~~~ BU, .h&i:n, B1pepdo.. Bso, 1lI0Mep,to ~;1 qt!:e l:i,em!;ttrlG, !!Ilia JI'~C!lb:iJ1:Ii'~:Il'~n Gilil' ·lB tl!iQ,'~e~ ·de 'q~ ~lgl.ttl~!i!' /hiJ't-lliiUHt08 !Ii.1't:I1gtara pb'ii!diI.D part;l,ctp8Zl eil1i, el, bt,,~1.Ql" die;l p&1ia ,eD, ,ul ,t'lli'Ball'l:'O",,' 110 cla ],8 ·!I)!,t]!,tw:l.! :ooo'laMl. SG1~s Die.g81 ,a.l !II1l,~'I!IiIQ ,III' lS!liI!'le'V1HI~lll, ~ lQBr ie,9bl17,IlIl:es,,1I: '1GIlIII'lIIc1tQleB 1m teatroH,,, II lcl!!~ gt'l!;iLJolll'o!luts, obii~ !,OOl'O e,llo,~bB;g_ 'liI,o.n't1wii!!.4~ iBID. 'tNbllh on Cb11e '1 ,mI, '81 Bi*8:~,U'Q 1 UI(l!liI.D, e]_ ,6bll.~c' IiI\l!lQUe, .W)

l~ gUiStOi ,Ii 181 416ta,il!'lms. ,Ell "cIlipiSO:Diil' da,~& d,. ,exii:lt4! _COl t~IlIllqlQ .. l!'lll.e, dJei.l'.r'C,1i;.aM lIo.r 1n1i!i lI'o'lWlit>ad, CleCl,reliilJ:" ile 10'.l'J Il'rtlat.!! 91 o.b11eMiiIi.

iTfls,unr';II, ;ail3! MIl;i~, UiiirIBd"_g_g Ontl~ ,1\(1,11- ,dB idc.l,jSn'lp_?

,1\,.1.,; ~1:_'!lIQG'1wi:a,1I J!ll! lJ1Silht '1ili,~~t'O 't1eiap:IlI' $I, !SUoul0,. :en 8olSeinato dlill Y1Jc,tO'1!J'U8 [1£119 'ji,bl1l6 Ie ,ciute !lime-rill ,01 t~~r pg'!lIlIuo10irll<6 para jijie'~!!)@ e~ 'lUI Chile .;r1Ul I'!:~ l7l.! 10 QUlQ' mia will: 1Dtar.e's~bl8~ OQ!fIi9llH1D.OQI 49.8,U&iii 'liil;tut1l'O

63

,tl!'!!ib!l~'~i ap01'tI~nollii ~,t! :til m1o.a aatt~,., /i,g.!.atil!l(HIIil D.8JO:~' , dl!!B'to de,a IIIO'9bdanto tIl.e' ~al'ldeiill P.v.ole>Q(l1.o~e:!l_ ~lilUljj!ll&! il:~~

l' ..... ~. "'_ .'A" ,ii, .... ,........ '''16--'',1;0 Oll:UMlB ,.'

1:;0, '~'lIJt"'O gjM ~iiI' e',,", QO.:Ji .. .,,;qUQ_',I:' .... ' ..... ~" ""'.~ .... _,. _ - -' - _ ._- - ,_

n l~tIla ~,o ~@ ,1Ihi:!l'li dlmltinh~ Eel Dllll:eS!II.rJ.o 1J'(IarutDI1' _ ~~I! Ii!i.fll' laB -plIl,obrl,1I;! 'eil .moo ,lCe·ua;h sIIIi,uiloJ;',., Bo' fl6I_ 'pDlB'll!lBI '0,1 1eqWl1;1~ p'aD!lllltar-i-'Q' 0 d1.Bo,,'.91~Qi,. !!lO obULI!l·,ftli8i 10:9 (I~~~~'~- 1!~1II ;'1 '. los 1n,tli'.r'Pl:',,'te,s: 0 lIIIiI,~e'B 8'lLtUeizaJlB • !II un .• 'eii!~~z,!iI 1iII:l:!'t,l:s'tlOJJJ lilOIi,o.J:"I> j'il co:mill!nli.o '!ill. m(),V',UIi&l!;ItiO, ~lClllitfiCi un ,p!!ll'l. :!JDpUlilH),., rQiO ]LI iliiiG(lsi4ad d,;e IIBne:1"Set I,ll 'ijll~' , QtNs 'PN~ blOliJIISli!, Qb~gO'n eJ :m;nch(l'!!J 'Qo]J,~im'l;'O!i! ,Pllcil!d.S01"101l;lIi'l ,iH.JBolv,e'r ....

- -. - - "1" -' - - -'ftlllil" ' .. II- "'··~,.. en "1 ,oho"o ~

,9,i!j :11'8, q!U;1I IIDI pWlIeC!!I.Q',,"lOn 1ii8 e~,. -~ "" , ",,,,,,,,",",, ..~:;: --'~,-

Ic,on&1Il1.Cie, Q;d.!J8n1ill!) 1bl!l,eOift1aIlllQ,BtmpUODt.OQI qllo :l:'l.'J..Dg1JID. Q'·tl!iJ~!li .~dee~'Op!llJedl;l pfli!l~'.' lIno, de lQoii l!iJ:'SIU'iilll mirl,tG<I'!' '~1I!1. C-!iliW "!!lie"'!) '!ii:a 9Q, eIDlO~ In!llullI!I.(ii!l, ,i!llfiWl l:IIMh'liltmto ,of1:c1o[l'iii!iO '1\Jw:li ua·ilef'le.rrIClillfli 6[[1. ida Joblu,a1.an'E!s., ei!l(li1ll;Ell~.S., '(l'~!litr.os ,(!:C .. m1iD.i't-~r1Q~ ,01 l~illJlo~ do 1-1!I1 'p~ott\ol.ld6!l, dl!i' Iii 'I,gltefliB .. E~I niil!~ a~;!I~,dQ tlie~taolll'" ,e1 ,!;Lacko, ~ ~U_QI ~!!~Sl !!l,B hOI pe.rdUc 19 GClDb~~::L!;!':t~Bd (lli :I1US1a:'O P 1I!81t)lo,. YW10 d!8 19W1 ~egU:i:tlllm~. ,e,g £11 f'l.Ql'~ob:I:LentlQ del OIii:iitO'11 91 tiflti,~(:II, la, poel!e., _ DiU!lii f;!i..e;n"" do l.a celtiuWl"S I liSi lPO'1'i'i'EI'OlLoCi&1'll' 1ss rel'i!!5t101,ODi1IS, 1UI1 IBilt'pU1.~i,6~ del ;petsl- cent@IlI'IIn' I;lQ!ll1't1JS't:~\Ei ,!1ene,til:l.on l,ep'e:li'~e,cu,... a"i.6m 1 ':M :!!!1;ae.li'ie 1IiI1I 'tQdoi!!' lI.'iiI'.!I :lIlI1velll!iUh m.l'C'~ ~:IOt;1eun 'a~ lIl'tiO 61 (!i~h:l:tu ~e UD. puob,l.O g:ll.e til) ,est' :1!;!.P1':t,,,, .m COiIl lQ~

brn,cs i!u:o~dg!'h

b,es'ws:to EtC'8m:o 'P!:lll1¥~il, ue$e6e,S! :_Qn.wI!l{)Il'SII' du ... ll8'l:lte m&,!!J. do; 'l:I.hmODfi_~'1!1 'ba;lo I!:PUI dl(l_t!ld:~1I1 Igli!)_'_ mU81 iliOlIl iDaJ!.,gIBI Q,101ll tOi@ 10 q~"e il!!!T!l1esOi:thll. 1l11l:pll1'l

~

.1\ .. 14 .. :;: ;jJQl_ltbGi ''I!:ien.bo,., :El!IiN8 ':Iol! .. bB~,a~O!J n:I~' 10 ... ·tQIl!S!llIIitlnte,.. Dead.1"! 1:97:5 :l::I~et!l 1978 l~:s Ilil oQI1j:'IlIn.'to :ds p(l~ !pUiliIJIl1 'de, (lhUe,,, !r'!!1!:t.o eel &!!ti 'gulli' Is !E'ole",11i!16nBe~1olJsl ,g~ ,,{Q GbUgeiila II lIi;D~tJm~.a ~ ISIID Pl'QS'..-;l1lDli' - '" ~',O'II aC\i'i!~Ii:'.&It.lltltilD. Mli ,J!f1~~ o'::Ii~l;tlJJi\!', ,(ii.!.'rlll.l11li1i1 .iW!It !IiI11!kI.l': ~ar1i:ILa:1pallioll e'.O tOdi!i!\D loa tedt;1'''I'I;!b~ Ot'SiliIDi,-}kJs pOl:' lOB .mWl1o:1,piem,.,!liub:Li!i:ll DOS! o.edlc 6iDO~: 8 tCetntlJ_;l". 'SH los i'i'int1ca tQ9~. fI~ 10,5 IiiC'iIoQS: de 1011 ll~I'.~·entoIQI de losl Ido:8-apare c:id.oiG II' con. l(!l~ BI'~pu~ &s Q~lS!Jntau~,t eon. los 8altlu:l1ante'lIh etc. :liOii i!l.Mru!~rCi.tl, CI,il1M~18:r .nU!B;(;I't,r·illI' IlIQJlI!t".!16,VQ' ,alii 18 ipy'- tii) M :1n:1f1tll!QO'5 jll'!II4,jJ iii lI.lg~f()!lItiv~l'I' de pGD,eroOSI IDn la l.ls't:s ~epll,., 1Bit::;~ElI 1!llil@8)1'i8IQ ,I]IEI QW!lP'liezon 0111, 19'6,., :Jloa ileoBp:1~li'00l '~D lei ~elll'li'1.Bii5!u.. f'iO~ pl'l;lbib1erQD. Slo'tlile~ ,lin gil, 1'·eE!t-1'Ve;1. Clle 113, O'lInoi&r; 'di!!'V'iIliQ ilo:]. II&r~B(!Ia d~ j'!l~!On QOIDI, IilIll!1 ,OIil'DS pos11biU~de1!ll pi!!.~i8 sObl's''I!!\lU EI'I:lI n~e'!Jt;rQ .])af,s., :fiol' 6~!!.1 ei/l, 1900 nOIB91J;11oB~b,11gllldo'D !. !iI!!I!11:,to1!l Fit'1II!!I,c:La p~ 'Q'le:Un tlo(Qo ..

.:LiOl3AR'TISTAS D.E Dm<mO Y DB ArlJfJlll

. .& .,W,.,.~ Do t D!.WiilClbiS:~IiIDI Q.'U8~~diO' Is1 a;:d:11o~, S,q]j;gnc:f] G!OCIl b il'J1:t~Mion ,fiD .r(l!p:eQIII;r" ~l PDOO t:l~IC!pC'i! ~ 1!9Sl

II!! '.1!'1 ~a V'ol.:y'li!.u, .1n'll1.tll~ pln~1I1 IirliltWl1' ein O"le~ Puim08 ,g,e imall!IMI!lt.ol .. 'Oua!!lIiil:iiiI' n,e.fSIUIlC'E!1 el B.~i)puel'bO d~ Pd.!l1tLt~l nO.II' de-' ,tu.vo ·llJP'Qllc,:tg,. PernllJ:m,Ii!'DUl(l~ i1l!llil .aI ,llie'rlOpljl"el't~ iIlIle;tiI:IIl!!!!I :b.o.r.II6I,. lI'bnH!l!n!:iie :D(ls 6J:P,ul;lIiiil!0lli ,BiO'WlldoIllGB Il:el lemel~t:alD .. ,lM£'a,U .. ta8 ., l'1lI."t1clpon1hiIJ iel OIli~:!BB; ~ ..,,IlilP!!lleottg,:li.liJ do OMil' alii

l!)'>I'lia-ri-ru:-,. A,Sl!~' de Mt·O!UQ,EliS vl'1W:I~ '110! Q.lIiB p~dr'bmo!J ll!i1Mt' 101 wltD., ~~o' e,stallID)U DQn, J.lllg malloti!!8 li!'Ui~iI!I pm:1Ii re,pes8.r ~PB:U' hal,1I Lal __ nOT' ·po1!ll1blt.ldllleJ.:

be8'!Im,~~:.,: ,il eS 'Q,;Le~h 9ltm utet'ie,1!I EI,O[l_~Iili~G:tal'B! a,.JG,.: filla' 1i:!IpOl!t.a qlMi IH!~liIail e .'CD'IDllI\l1'~1!1'tll,iiI,., BiQ""

11.0 II! ,~:lmpl.ilI\IMIlI,1;;1fI ,!llgWUlo del lSii d.1.ii'8 de ",!,et'iala 11ii, iilICUE~C,J.O ... M!9 ab :o.:ing," 't1:PQ de, prueba. 'IIli\l;1;I cO'o:!'!,l!l!!!I'DI. Qill:1iI 'fin. mau!!! no

65

eJ;.lsl'i:e' 131 me:nO.r stiOllLO .del r!lBl}eto ,ii, len W3'riiOhoa de,l!. .bglllibre,., NOSQitJ;oos bU'!lmoa (tJj: .1 ~x:tg,r1Q,,' 1Q Que !ie~U.~alli;Cia en ,Ohilo h,DSts 19m.! ;Las aanc.ioillell q1liJe c:!lifl/,t'Umllill mi 'EIlIrQ]?l'!6on l,u i::I1Sm:B1!i! Q1l.(I, centlibilflliOSi ~n Chile .. l1o~ ~Ci'lll'allt'!:!. ]lQ'lt' d4oil!' 1'0 qll~ SD.ced:e en n.ue'Bt:ra ];I'IIb ~ 1:101' 'defilm!ci~ d'entro '3 f"Il.~Q 'd'E! Cbilei 10 l:J:U:s t(')I,to,s !laiD .Q 4181"10'.

&e:gtmt"a ~ ~ iV'i!lllstrod alg:U'flIi, Mfel:'em:J,;1'G '!iiI~~e lo~ ait'td .. lltas i:1M.l,ellO glle 'tl'liI:lbQ.i:lali 'ell &1 e:nli"cl C'I)iiI. lenl 'Q'tl.a esl;iln del1~(l del jpll,tdl?'

1I,.1;l,,.1 81" ifj)!;;iB'!l:e 'UiIWt W,Ql'ep(I.iH !!I1u.e ~'8 l.OSb&,., .~l . .iU'tl!!1't~ 'Em eMle '!11!i1',o ll.OElbi.fi!'il;l'b:®IH' Q·O't1.d~M08'1 LllH tailWlfOI1JJ '7 lJ1,os d.e"",o'te~ US1'1a:llI. &1 'tiemoll"j' Iii i,el!'~l!Qu.<:16n~ il'l a:c;t>o, ,die ai)sWlUliUll:l1c.M:g,1, elt.c. 'fliQ,'i;;uabe!\·tl!l,., Sf'llh!'l,lill n,~ae lI;Il.:I,tI!den .b~i:' ,ruI, ~~u1't!k Jl,lel'i!U!!!':!ltlfl 'tiij,le'e: !!J~e'rhi:1lClLil8., N'u:!'!!!!t~ 't;!II .. , rll'll 'an '(!i,l ~l1'1~~e'EI b :EI~;m ld4l'idB,c!, (iO[O, D~Ul!l r;rtrQ l1'llilblO,. '1.Q g;lni!! e:lsnUlclJ, o'l:!IIHi,ilil,ll en ,tQd.o~ ~~'Il 'eao.s'llaE'lQfiI g,lu;, iiI'!! nos 0-tJl'Q,ZCII ~., ittl, :1l,ue'~'trtCi Oil a~1) 'h'lHSIIIOSI 10,1 'de'lbi!!l,l' 11'9 Ilu,r II. CODO(iler

a Obll1;l , eu J!·l;tflbl.o 11il.(m n.uestr.a,1I 'II'!Jg,e!ilI',., O~ t8:l'fI~ 1'uwoll'tSfi~ t:e _11 61, enU.Q' '!IIII iflJpr'ilndisr .. Rl3lc,1,en b1Cll11!;111 '1m G!:.iriio d9' pel'~ o,!.u:d .. ~1:'i en Ps:r:fa QO-n.Wl ao.,flfI~o d.,l i~Z: Apgr()ioar .. Pei',ll!,s·iill!Ql'lIi lUBiSO' MQ_ CUl'lBOIEI! die ",om :1 de (It;ro~ !:as I<r-,Wl!fl.Ilili(lS ,gilD ,DiD dI:Jil!IiUilCIQ~,. iifi<p~i8~Oil ·1Il I').r;OQ,OJ:" OO:CG ~I~m,~lmtg, 1 IiIIEI'~ 'I!i,Bd ""'!Zl mIJI_· .iJo,~i!.!h

EteR!tm,t-.aI~~; ,,;.Y," 9.1Il11 :fJII!IM!I!c,;lolDprD e!p·el:'~Dt-.nD UE~~ '1:;0&&1 Ol!l, 'IlIiiI, nQ:ltl9ll?

A ,.,M,., ~ En !lltis1Lgrm:eI' .l!!'ii'l;I±.toll 'o;q 1ll\'1iu!ll.t'aliWrs ,gi.Oilllp1:'~ ~liie:V!BB jjlu.aaQJ10l1!.e'!lI~, tliot!UOOD '~:UU~dj.o' Sl1 Q,11mo! ,dtrJ 11) ple ea... d altla,'j' QUIJlid~, b8~ill (i,l 1n'la.~'~ de qul.M.Ij:a 'IilQf9 rllli(D'Mbm., 'Ill'SIiImt!!li ~ p!l~ ce:~tld9d CLi:i l!;1JfJ'IF.rWllflDtOSl flU cada ~~o1ttl!l,., !'In' e .... 3 e;mlO f ;,IWmEl. ,I Q,UiQI!IBailioo~, !!IO,PJ@'illiila. :UiMcm,oslGfloBI" 'l!lQr;po'.iJlIS, s1k'lU:'a,ii11 QlD~aUI'I' Bd:eU'r.D1!1 OM.r.iqiC)·,o, OWl'tl'oO .• ,t.r!plo, bllD.dIin"U" M~",gl'iOlUJ .iI.mlltcwun;eOill do, li~raIWil6.n, 18'\''',. :h ,~UB'Elt1!O ~IOll'iU!t'l;!rio h1l1' GDlicl0DlJ'QI d,~ l'~II:!!t;ID,.fI :'1 "'lUIcloD.eSI 'dB 6C1I!lJ:i.art:Oit Pot" ~aemp,lo w;I. ,h(j\l!rod,~'G! .a ]lilllli '1Il1l,j8tI'U.!I de iO,1] d.e~a,pn'flcidg,!;!I

q1U!1 Il:Irea~!! en ebil., IIIn 19'713 go lm em>a.1 8obl1'e ·Wl 1l!!),aa, e.

66

G -~~'EM' ALA-

I _ U. ,'-_ . -. -' ~:

Ell TERR.OR V LA RE,SPUESTA

C'oitO ll'~ Millo predlitliJ'l !lit ~IlIllrll:o,Dl. Anii]!ll CU6~a~a, ~..tnb t:1l'O de Def.~i!We. I' p!.i'~ r 0 a i.nlldO Fr:!II!·el ~fing~1errto' prealda'ntf.l G~.ue.l1~·e~ Ga:!',Il·.I'.a1. RCl!ln.eo tUO!l!il Gare'l.,Ili ~ ob·tl.1,'iiW en "1l,atO!mlll~

l~ ,01 IlJn;:rllli: ~W:iIi!J:1fJ de !!!u£rll1g,iOS &fi 'im3~ Ill!.~O.(liofi.e1l ~ qtiB

.r'3"audnlen.t;a.IlI. Per,a !!ail:' otmlplWantOi a lBB flxii,iienoial3 de 15 F:l(l ... l!l1nis~t'lln1!6n RlIiI1!I81i1I1, loa w1U,tli~IiHI ~e pr!tOc~lJr.on de oOinftuO"ii Xl

.a LOIS 1 ug8JL'iJ!i ,di~ vo1r.U ion. LoB illf'Q.L'CID d,~~ I;!J!I dan c uentl3' a:~ha·Ce.ll oblHl~1I'4JdO G·n HUll 'tonao l'uralO'ii !i lo~ l'l-olM@U oond1.ioio'n1.o

8 1,oB c-ac:pEHIinclS hllsta .t;l1\. 1.ug.Bl!' (J:CIII:nlll' !i'e b.ll.l.'lnhBG ir:lI:lir(lll3d!lO

1n;;g cI:IIeEi!~.S l'~a@llltO%'aSi aa f;iUf'1'J1£1olh 5ill llIop8ciD p&l!:<i cleg1r U :pape'let'.a 40 '!lotO oa(!n :p.e·~SOi:'UI dJllb1a (lOS@l! lBJ de au p!'edillfl'Cc16n Il l:a V!_~~ de B.1SUn m111;tsil 0' 4d c·II.~1q!,le iOn·ai,ill del lU5e.r~ Obo!l cUlmpeeb.o!! :neS:llibsp dircl!l'li'Dl!!I.91l.·t;e en nfijrto.l1e·S d81 IEI.j,erai·to", El o.fiQ1!iU.BlJIl'O 1).l'ilplii;iJ:!6 WI. griUi: .d;~:Bpl1el!.!U@ de ·tledo ~UI ~':1i·!h'-· cit>.:! l ~e· eua :r.uerza.!J tOO l1e'.E!i~idQttll qUe In(l1.~!.m 1011 ou.&llIlQ'~ pllJ:'llllt111 ~r!j.~ .•. Blolllue6,tr~dC!i 1!l11! !;pl.l!£!l'blQ·1! 'I eiudlu!O!I!, ~oh1'biel1~ dO! lOlI ,de!lpla.~!!lm1Jenog yall!!8'1Uli~iIlI10 CQ!'!. ftlle£'tills :lHln~lone!l ii ~l.IIb illS IIl)1 pud,L~rlin :moEltr~r tin ilill C!IIl"M de l·dent-!ctl!tl ~1 !;llaUO d'e 111. m9El& oii.oJldl!· i!lEI Iilib1ers ttepO:s1tado al a lI!.r!:i g1c • LOu hel1-·

e &p t:6Ira'iiiv(!i8~Qll:tne 9:IJlulI.be'lllfi!: R be '1;;013 EHI L!I B il@I're,terIB.. jJ l a II !IIlndadC<~e9 de lOG llo111ado:ll •. l<Bglle't't'111e qu.e b'abb1f1ct'(I'cfmtea.QI ~n aati'llidl:i.a: 1.05 a!eJ8 Qntel:'il)r~·g :1n:t'5!rCl!!pg ·ell 'JUr1.os t:l:'llCI1H! la, CIII' J! etel'B ~!nl.a 1!Ij6.r1c IlnD if cl'lrr.llll l1.n.t~l'l OI'·!! I>i ~ va 10 8,1:1.11:0

~BIl,i,'l;:)iDiEl9 7 QilHtJi.n.i:t~IHlea l.~ vb,. Pel'llill S'e, m_lH:1it~~·C!l11ruu::.t1.val 011 Me 11 las: !!;lecGlot!:Qo,.

LA p~~ Jl5 D!roSIBLE

La a&!dni£lt.rac:l6.n Ito'0s-ell fl_e·e(!s!biil'blli Qjue 11:!1l i!!!.1~ 11tDN.EI guatams;ltlll!:l'os J:'i:l·1EI111~al"8m. Wlll~ eleco:'lla-nn QQ:I], 'l·.~os 11~ Cll'i!d1b~llC\Bd. ~lJ:11l1ni)s :pliii,rfl ealmltt'iI lO;!iI CQll:I.f5l'BeilsUiil, 'JI Sg'nE!! dor~s JUiDl'WRlD-M"iClaiiQ8 .• , :Pl"Obb.bl~Jllent~ n1 111 O!ili5'11 Blai:l:~a n1 €it Dopai' ta.cu:n~bo die .IilG 'b!l-do t1_Il'.Ul dliBblla. Oi!{llero i!I c:e La t:!ll'BtI. '"

h "1m 'U :La: ,1!i:Dl!Ildi~ dli·IiI~.llIl'Il'Hiln:bll!· r:!Ift.ll~·eIl ·nrimt!l!lI dl!Hi po~ 1l1li 'OiIl~" d.au pa:l\'!I··~1:1UBl.l:'e3 "t PO'I' el pr~ip10· e.1~,ll'o:U:o e!ltiE'.ilmEl1n,tl~ '3 e1nlJ~n.tll Pfl:I:Il'OIl8 Ei I dU1J~11:nli!l)l.te pll:ed.eD IiIlll~bIl'GI"IH.! U!lIH1' el ec-· clolWB l1nrplio. P,jlIr-o 1i8llhingfloD Il,~ces1t:ab,a Q~a en GWlb8'G,B·la sel di'ElJ['\Ii '!mEl 8pIU'ienci,a de uo,x-m:el!c!od "I de Que aile pO'81:bl~

· .. 1tjWIIl gUii! eli E1 S81 li'1!ulo11"- I'~,l!Jl;lZi'i:t· 1!lIl1l:e ,eh(lcio,nea "ll1l1'f.1Ii" Ell lleS!l~' d~ lil. luoh81 e;:lletl:'i:U,al!!II.,

El e:enEll'81 Gae'Yl;lra h,a. deii1sra:~D gll.e elf!l.1j6 d1~lIiUItO:l] dpUcar -1 ejbttU:o ~ la3 tUISl:'lllJS dti e,~e;ttr1d~d p!!i.l'iI iIl~ :n1,g;ililar a lOij) s:~.al'·l'l'l1ol'o.a,. 111 mt:l!m'Q tl1elCl.Il-Il .ha ofR,!at)Uio \m.<el ~s.d . .o para' lOB ilQe 8cephn. 'Yolv'S'J:I' iill 1-11 1.figlilU.dad .. D'1l9t\§ 1w80 .1'10 n.Q dic:!:io itE!·d81 SQIIi'rr;p·. it!I!e. £il~.~"t:1Z61' IDtllilt:rBI lou bandlu; ;Pili.l:'!ilmtU't!'I1~OS 1Il~ v1416'8 die' los ,g'l,W Ell:: IUlo.jtJn a B'U SlM.e1l0s:IL-

dad .• GUnsJ:'ll 1t;I[I(lIi.t'M ni."'&.r; I'll ilWlIOI!'J gh I·!! cODthl!lldsd de 18 di~t!!diJ:r~ .m1.UIi!lr ~n dOf;an~al de 1,9 Clu.~1'Ql.iI1jj que 1]!·ltoQhr6 eol poQ!e~' con. l:!I :inI;!Iar:l:'IiI'!Hl1on at!, C'!UliU:l1.~ J\!!;'mBiI'll 'lI lal 1nte:r'll6n.Qlon Il.Or·~eamnJ!'iG!i!CIa en 19.51J.~ :Ell ,BeD-era·l ]todr6. ilIllIlliellt:a.r 'Loa efeaU- 11'1;).9 del oj~cil;o 'lI' ,BCEll1l;u6;I' 'tod>llv!ei !dIS h lbtiJ:"~Q~.a ~ene51.{ul. t'<I,a:'o 1Jo t;I\lI1l .!riO ".~ ~ (lCUl:':t!'1J:i' de rrtngUDiIl iaElIlera (!,S"l!ll IrI'plilo1£1- OQ!;15.1!" de GWl't~em:ellal.,

1&1 I;1;RAP,M.'ICli VIW, ~. PUDU'l

LBI pr-ap.ags nd.a oal' tleiiO! 1ll0r1'llaina p1:' II tle.nde ns O:Cl' orear ,~Uill 11!l1W'liba .. ilIJ:'~dEi tJ!.!!!1 Ilue'tllo gnt:ema·1J.teco .M ,n ct:ra eO~8 fjjU~

te~OI'18Wj) u]Jortl!!!!1o" lie CUbs 0 d'B 1£1 mE5 .• Neltle '~1iCEl IUI!l:I porgllifl el Vole~1l! floclal .;!e GUlil'·l:;eena.19 t1~l1je Glilmll 'blHiii ~H;1- \I~ dQun1c-s de e.::t-pllOt$olon~, ~se1o. Cl'hl.iilnfuil contra 00. pue"" blo que ""lib' die-pll:neQ I! lU~~!ilr hsstiil. laa €U.ttdas tlQDSl!la\l,encins S lleElo;r deJl.hl!.'l:'ar al'~ia.a1 QOn '9·1 '!jue (!Ha! entrt!ntis ct;l,Drllicen~e,"

69

En Wl p.a!<!I dion.de, e1 'fSj; tie 18 ~blllJo:iciD, SiS ~mpe ... a inia " ,Ill ~ de, propbt-:ad,Ofll Il! lPOn.mtl!.e Ila~ ,del eQJ;, die 18 Ue~ z l"IlLfl S l[!lentra Ei ,lie 520 I,!! t ifUl.'liiietBi:t;! Gll,Pe:riBi:I 11.oii tngl1'iHIOSI Su,.. m.adQ,!l de, 378 .i:liiil pequeiiiQs 9gr:l~1!U:;'rIl'~g if ,el!! 714 "1ii11 'br!lQ,!!.II!o19.

IJ ijul,em:1iI Se 'IH'I01:le:1I'~IiU eg l'!ib)8ig~ d.Q la p1r&nd,ile !lo{;bl (h Iiili'toi! il!JEr 15 poblu~1,6n) l~a gO~I'g9pi}~e e.tJ.1tNi el 1'0 j 'riill, ]j~

de 1[1 ,1"N'Irlili ll,llio1oLl!ll~ $'IlISllo ll'olUl).!!! Iii! COllisejo 't~tlQ,ra!!ll;lil:"iCiUliC ZO:OJ:lOJiUM s:OG1.n lOB' d'aaOo1JJ;lJ.!do9Y l'Oii:li~d:l,ta"lllllt~n't:1t 'q'O!'~,dO'i9, !::~n Qe;r4Si d~ Uiil t;~iiiC:io die lal pobl,aaion sCitr1i1ra.,Loll pec10Sl IHI.mlilatan y ~ '!ill' l!) capiMl1lla!! ad,qW\,~;lM,!;fs ,I' Lo,1S e'Elhd1st:1~,g8'

. e.st1!'!ioirl.81'!. 'ilu~ cust~o ql,l!int',ElS Pliir.t'!i!9 de' 1111 poblm;d.6n 1]'11, hJ;!:" 118 Ell bo,:rdl!l ae' 10 'rDitle1'1a 'e~e!i!;!I e' inclU:Il(l POl' deb\a';ihli ,ile e:sa ,eoJ'uliQc10n.,

,El'fJ uam~:Uc,g~, so'bre 'trodo'i },91 ,,:las ,do 1; pc,bIg: ... c:iOI'l:lmdie;en,!I,. tin 'bolton de'lY.u!;H.Ib~a !!l!QQl!W,IlJ1;rll': ,en 1'954 eD, 01 N'o.t'.oes'te: f lIl!el'O!l. de Sl'l 10 j II d,e I;! de ~ 116 'lae,l'~ai!ll l,QS: Cl'IIn;pel~i:!lO<EI ;I.ndis>emll!ii. ~~ .!lg;!!I.n,t:.£I~on, '!In la, 91!ll,'it.E! VUSliliriL ;-:r pUS:1e:.li'<OD G'I:I 1!;I)l:plQ'~ til Qi6ll, p'U'!l'eU~ 'iia,iirJl sin <:!pel'O:S1 de l61b.INI1lI~a,~ Pel!'O .anlae des~ Clubrl6pe~61!!i1ll "1' 1.ilEi 'IJ'li:Ilv1.flJl:'on, II, !ll'li'lli'l:lat;~l' llfi:ll: th:a:oralfil'., !1iI

no que:d,a,be ~'Bl ~ili vi~l.'!n (Jonde aaentl:!;tllQ ;J e<mp,o,ZiiliJi'de .I'll;lel"'~"

La fu:d08! po91b:l..l.id8d 13\ti'a 1liO:til!' de hal!!lbI' eo. QuiOJllIllS Qj[lllis1e.1lo0n .:t'!u.ls-enoii!!i f'lie.I"lUli eiltet'cI!l1M,dos 7J Si lOiS rBIiI~I!I;n;tie,s eEl' Ie lle .... ",0 ,i:l,[ldo lido (In ·,o·am:!.oilee: ,!I 1(1, Cl(l~tB &;11 Pacifico, p!!Ilr;a1 'tJ;!Blb:aJIIl,l;': fUl l.s:il 31,~doner<ls :t' i)aS:'I.Il'!i'o:ral,u,.

SilI\i:iiul, f!l lHl:t:1odllid!;ill l];bl!!b~~ F'rhdJ:t'lcih ]t~9'E!ehee(li'i ~olI'!,I):!I,pem~{ll {lel ii-aaaeitiitscll,er :ZeI1,!li,~" die 141 RHll 'ell. ,~o:bte,r14~ d~ lJD,1I gell(f,rll!"e's en, G,u,6'tfl:lnIIla M' eli. il! t1;'11 co,ma, qUie t~w:l!!1 !Ile!fi.el cr-imnsl!I'~ n !111.a!lllQ p(lr1e,dill.t:e! e~fI:i,rrb,e "Le,s cdl:!l i!ll'U<I IlOl!:tl.~ cos SO'1l p!llI'il 01 Iij\lbleFlJ,Q de ~\li~t>ema,li11 un dopcu'tf.l I1001uno.l!!~, .;p,~~6n !!Ilt;~!i del. t::j~J:'c1tG 1, Ell'c:l11o.t'o de, losPQbi',e'EI,t In viD-

i.r.!IllI!! ae o:.d,1it"Bllea i'ueroi'l an 19,9l. 1l,!I!UU'I 13,.500 Iie'J:,uc)tll8S,. En sa mBlYOl"i,a se tl'a ta die 1_ s tud.hn tesl W'.1 lIel'Qi tar~loGl t11D,t,eleni:i~les Ii rofc,donabl ~ 'I (learpe9i:r'toSi 'II 1n'il!!!ie.~liHl '. Ii'utlI'!on e ~e~d.Mi:lOire 'i5 ag-'li:h:i~'1r.e8 del ,Partido DemOc.I'III'tll 'Cl'i:et"l,ano ,Bl 'i:l:Olil!1e~liLzo ~~,l 8~D., ClWl1ll.tI!,o en r.:l,udEid. d~ !,}ust'!!IllliB,la (HI' llE!mEJI ~ alguhll, ul.llI~l:!J:lia" flil

70

1hi.tn"iJ.1,,,,,,. ~~~'toii~,,~ ail 1!1:1 QIOi u hr-

I

j

71,

!t.o:g fUN am Fe'Pl'.e'9,1"~:!lI ll~Qcw:'.!:'e;!l (i~[lo t~Jlo C!,Q1 J'I.I:'QVCloDclotl.~aI.' A I!!JiI~IiI.d!l:l om ['opes de' BU'!'F.'illeroa iiill.liltD_u .!II \I.1lllju~.s. 'F8!:!1blo,n ,iI'EII .p:riEl,un~j) en 1mB I!l 0 Ii.t'& ald.a'1!i ~ pranmc18t1l 1:l1.GClUlt",[HJ(1I aparsntemS:Dte !'e'!l'clllClo.nllI''1os '1 exhort an ,[I 'Lil :g;i<i!lbllJ'-' Q,:!.15J!l ~. ;ll,IlQO.rpOl!ofl!'U Zli III gU9J;'~;Ulil.,IiI!lspondllJi1. ,Ell :UluudcI ~5- vaneS qtll!li' m, qd~l'j)n ;~.e.:r'II/:L~ en ,et e·;I·~'rcH:oo D'!I!lL!'l-c~:t1'J(lI!l ICIJ,,ilI',as; 1O':1..dIl,e .p,t,lH5J['r£l.n~ KG lejDfi de eHLS bo'gar(t(ll lo,g .fltdl~nil. Jl,to ...

h1i£"i;! 1,n 'iI,mall!E! II al',Dtm1l.H t:EJ.f'1I1I1!l qU~ colsD o~an il;I on 01 {ljbl;illlo. liSS :~a OQ.Mcldall!l l ·,"r~tllale..iI :fIQ!;! .i~~r;ln'Q ]!!,~4:1'le.,EI'"

't Ej,~r,r;.1,t(ll Seorelio '!~biCCI!I,un1.llta". fjlll!;Un d, dlli1r1~ 1nsl,P.iI!. ":Eli .. ~nc1!Jl T,~I; l.u ,E1ct:1;~'1'dlilt!,~1l de N3'at'lISbe'ru:'!iIiI"s UU'I ,!lir:l.,g1ds~i Cie.E!da ~l gab1nEl'bl!! pt"i!:d~6i1l~1'EI'l~ iU:liOOe gl'up.o.!I 1ntvgr'ackm pc!' !Ises1nO!l III ~1iDll!ld.o, fll.(lreu f'Dl'madOs 1"0" fl'1~oT,l1mleD"ltol dEl t1he .. ru10!l N,Ii~1orafiJl It! ell'len-lts!li6n !',uc1et,EI,. loQa ·Or.:t.'llff!!'llCB t>!!lIll'l:i1~n 105 e,jIlO'El.l:iiJl n\llIl!l.ll:'O!lO'I'!I' ud.Elteil·tl!;tesli ql'iiI::l'''Hlt:e!ll ge'llll'll,tos"; 0 a:!~llJ!..el:l~!:tt:& MU,aficiOlfl.stlOi9" del ~lli.istet'!ol del rDi:f.I~1fJr GO'I'l '~~.'l dOl 811.1la~ d1nifi'rQ~ Sn l.s ~e ;;.illlts fl'lE!nC,s§ll "Nollyel Obee:rlla teUlt"'; !I'e !"llllPlil!ig: r'Se p!lf!j!ii! 91e~l'e deiJ]lu,",1II de oj _!llUi~'cto IiIl 1I1.ii~a!!lfl'~Q ..

11. VI!Ce'61 1l()iI I!Jsel1iIl.QS 'vlsi.t&n ,Ii U d,L]tiiGlI. I,!j dioen"Ustd. 'ErSit6 'elil 1. USta.lfUlLal:tO do tal. no~ hE! ;datto t:sn:bo por 'Ol ~b;sljl:h tHO!l POI.llPI'lG die ,IiQli;sJl'd:i:fl ;r.~I'! 181 l1ob1,e trOl'oo h@oho'i'

:No Dbl!l;a.I1.MI 11i11 ut.rii'tagl~ a:e laG J:'it.Pr.!lsi.omHI

del '!i:eJ:'.l!Qr l'il5(l.1'o1'O no da n~ultQd(l a peeaJr: il:e 18 nmgr.t.itUd y lie ,1:11.11 ·iiJOl'liiO'.t",. A!UJ;I'Ol'!!I' .e lOB' gU!!I't,e~:'l!. tOlloi:~!J iii p5.rt1c,illa.e OoOl'I.,d:s \11- ~~jf'.-.~~ 18 lUOU!ll, l'teVOllll:li01UlI'.18 (lonto]r.,jj, :19 !Ill tiil:Ulf,iD,I'.:tlJJ dlr:l~Hjltlll1ra '"

"·l.DD!EIiI UN rooa r I&S 4l'lJDAREWl.'i"

'tL1,a:m'pii9i1l \ll'I, pO co ~ a..e.sr~ u es ]). ""'3 ,~:!I' u.dlo!'a1!llQ f:l~'. •• ":,gH e,Eit~e: pBJlill1ib.t'!:iS D'lli d1:r1.g,1-O 18; In su'Coddadet'l· i;1mto1\\~1.t~u el Ge.ne.r!ll V~~no~ 1.~lal:ter~'1 ccn1S~:H·i.o eSf<lohl !l~ 'ilo!!luhins;l>on 'It eox. l}1r1i!oll'i:iOi: A,djwt'tll alB 1,1i1. - CU qll6' Vilil,~6 a !ftIiI,te.lI!Il!ll.e: ,poco; de~IlJjh diE! u.oeg'~i" Re!;l,g!lR fI Iii! 0.611111 B14fiCih ~Q<dQl 1ntUCI!ii qllfJI II!! a-uqS!lllld~ de, flap.l'or p sat;1SLf' !lobo Ii HI ta:IJi(;lV'!! 8Idzlin1s throOll0.!l dtI .Th1llJ J'II que desde ,f1n!ll'llHII ilJ~ l~€!ll :fie QcmBI1.ziSa IDUOpl.1J: la, :!l':cml'lS'(i!irli

72,

,~~1:'1.iii0J1' l~al!i'(loll lQlJirate:.lilJ.i,a =lUta,~. R'efl,I!;IUl la.GI!l1endo 09 ,lim laM' U hc;lli de pnr!'o d.D lo~ der~ch09 hilltlBl:r.Io~ till Garter' ,a!:1~il!b g[lll!~ eol ,gc,b1~l'!:tlo I!!:UPt:ElI'I1S11'bll~t'i "diltf'1end~ llipu ~ e,l );mr;lgreaol",. ReB .. , !'iUd6 los eTI'.;;il:li;! <le .b:el1!::liptOl'GIi 11'B QIi!I!!ibBte.~ 3l!tUle.r!o~ QI!I~:l;o,!)'flS piiS'9dOli;l, j'aej,lli', JHI.:l'tg~ do ~aJiUo I otl'OS IlliiIter1s'l,es tlio SUe"" l!"l',o,. E:1:I19-S1., III IlYi!UiS ,m1l1f:Sl! 3Sllqw1 I;l GUl!ltiemd.E! ~b'a,lbll'

11..'0 l:!Ii:no!:!,es do' d61;1'I!s~ Dur.~I'l:l:e este aIli:! as,iii IIJlIlda ~~ 1:dpliCii!r~,.

ao~o 'll. 1:1 !ilsl.vad01!lI 'r Bs.1l1ng,tQ!I. 800n:lll!l,jo tlO'.c.'IlO- 1l,,fJ!t:' l3' e,hooiiil\I:tIHI preslrleMialeGi. T'al e::de:e:m,1a. He llump116 e'l .p!BIGlldi:i! f d:i!l !!la.I'~O co;n. loa re'stl(I,'~·!II·do~ !!lQIHIC;idos,•

.LAS ORGJltllZi.(llmra;; RE'\l'OLfJlJ:EffifilmikS

LiB vlll1goo't'M.a, de l,a, 'l1l~b lDil1tal":1 :polit1o!!! :!l\i,al!lc:ioil:lada 4~1 puel:lllC de: G~'t91!1,1!,la IDIlI el Ejibc1to Gllolirr1l1,a-' ra de' ll~si !Qtu:el~il KG},!) .tl,milad.o bRQe 9' enos,. m .wp elise p'!!'r{l ilU ap!l:t'tloio[).4s li:l.1l1 :poblS!Qi~n'U!lIil' lllh oUiJI:I.Il!:r(l!lIUjj~, h Q me III Si~o'hiI ~ &Irs Jll'o~ Ie c:I1.:Il'itI'!1.o. :y Ill"! ihlslB'l:IlI,l.eo. efll ,i,Ur.iml!lJr lU!,gSlr ].Sllil' ~l~!lI!iI' nBb1tadB'l3 ],lor 1ntl!iJgmlSfl,Jo, Obt;!,s !![O~;ilIl!i.ol:tt09 gUiilr,dllo,l'OiSfilWI.

l~l!I Pl,llll'ZIiUl1 ,~;rm!ldas Be'blllld'6U (F'JI!R) :1nt~D'!i!,da,~1 ~O~' III UI!aO,iilI ,!,1"U''' pos 1!e'llOludourioS! qU6 @sdie lS!63 '!!!'Iii!'tllau, filIi, e1 tliepartBmarutg,

de El~t6i~ J el!l, ill l:l1;o;rlJl S~ 711,.Q, 01t'gl1.11i;:;~QtM. dJel&obllo,

en .ArJl!8S (0JUl.§,) f'o.l:mEI&:!.p~~i;Pil,l.lll.eI!'ll.te ;po,r: 1n~~~s '1 gue !I!;~ .... ' tG:o '''Jl! SlE!1"rl!l M!I;,d.rall El '1 M feb.rs'M !;I1l1i,ado el EGP~ II! OlU'JI~ Plll 'leI naU,IO !lie dikecc16nuc1gnl'il del :F.uotido G!uBte.maltO)Qg del. 1'rB'tl~;,io I'Q.l'M.ron 11..1,1 lJ'mU:llad, !,DvolucloullliE! N,i1'oioWlil GIIIEi;~lllD!l!Il t!ll(UIi oil,

']!\i:iI4!oa ella.a SOP 1nt'~r.~Q1t1alB 46 188 ~'BPUo¢lQir.l(lS v'It~;:tildoeiiel!, de'l!. PJlil;~blc j!1II1i'te'JII9ltltll;)o .. Ql:del!en Ugu1dar 1a dli.c·tadu""" .r~.: OOJ:l1~,"ttd.r !.lD Bobbl.'l!l.,QI l'eIlQ1W,lloillrEi~.~, ,patr16,tlcoI, pOJ,liular ;r' Ide.D~l!tut1t1.o~ alii. ltl,OiWl·· '8'0 dU!'!!1 " ain 'trei5111.t!i per·a 'irieniii'i!> 1-~ Ife- 6'1U'1d9d g~ a'~u&l. 91 ,(llillll.C,e latol !,'U:~W<"I) de mUll 1iL1iilil'll;S Glmtelmll8i~

73:

.rurglIilfi~~ JJ CITI.tTruJ SUFUES'l'OO Cm,UJ)'lIl:s'l'JS tll',eIl!lU'l!Cl'iii d,e 1,"':jI!!i!lr~~d de III Q.1I1'ii'l.tll. Ri&,B:i6n a:1.-' ~el':o:tl b!lbo:1' desltl'titllll,la.do un!] tllllUlu di£'il ro ~ eotlSl'Jl'OIl OJ IH.m

m:1ambJ1o~,(li 4>f! jput:l.!o.:li.p>a:!l' en, 1i1'!jjl,et'l!i~SI "i!:i'I~ntl!lid.,oB ClC~ Q'~lQd¥\oB ~ 'l:; omb~£I1 1'1Uli&:11 d11!l'l,a~ • bm'lu,:i"en>t:lo ~QiE! Q,llUi!!fllti tta!~OtI. II, lEJifl t~~mi.oio:mls dEl tebv'i,u:l.b del: l!'ir'!lt1'~!l!tll' :l1'eotbal de,b Cti!II'UliO!l!lL dft ViM., l!!IU ll:er1ien1ck1ll II. QWiltUlliliji> 13:11, 'rlIC'ilUllI, "8 a.o~.a,:r!"n.1.r 3'~l!ii a:c .. , 't1''II'lMdes espeu;1almlYnJiQ ,en, Pe:IlI·blqCH , V1:116 ,1\J..!l!mB!l'Uil S<On Tlill'" tOI! llefQltil C,Els'ilZd.llc Gtll\l!ZI~ GHEI:JI)i"l,dill i!G,]L ,Om!t!ifj11L nldivie lIUs~e:D~ t Jod Ol."let'lt1iQo 1)~az Shl~'hiJ:I!i ':/' Ele~HlQrc, 'Mob Ven.

S'ei~iln ill (iom:w:lio,gdo iii 18 p1"eMs enbt!'g,BdO :pcu,' IH.na;Q'OS· 103 '1lII1'atro 1no'~;PIBdo~ p!ll','tll!l:ipQ\t'tIn &rll.!I inlll't,··U,BOc161r1 :1~ bomb!!I!S en 1mB to'~i"e d.e, illt~te<r.il81~n (11..0 ]l'e:i'!i,uibli!!Ii]~900n aiez (Ll:t~'bo~ &i din.am:1.tifl;, B:e,te heo:bo estli l"Gl,fJj,llion.l!Idio, Cion. c'l .al~ hlli:.ta,~Qlirl, fest1~'.n del V1b dirll M'al" del. 2'.2 t'lj!jl te'"tiil:'I''' .... O llIiiEl,ialtIO~

~nQ A Bm[Cro~lAR LJI COO!"!.DIN A OOU ~.LlilliJlL

S'Ei 1i6lun1o' POl' ~1In!1I1'",VleIi, (2.11;,;82) lei (l'&:n:t,l.1'ail It!

O,g01"il1J:l!lG:I;,~n l'oli'C!1111 CiU11'l D.l!1 c:!.6Jii tue MspUlS!:fI\f::s, pOl' l'inooh:e-ti .. S,~ "1<:-9.1'011 SIi!Il'S! QlQm!t1m!~ :tO~ilil!: llliS ,g'OCiOlU!'IlJ en, 10:9 qU;8 d..Q1b!:lD >!lilt! .. tUftI! o:on~unt61lllu~llllie aBra:b11:U~I~1J ~ UI."iestie;!I!aicMIl .. ~ 1n:fO~lIIB'tJ16.al!l FopQJ!lo1<oZ'/i6 ~l Min1s:liro ~ DfI,ferul,g G9~iIIl ~BSlh1nstWi: 08~r;ll:si!)'Q'~ ~ o~,I!8n1ai::lg gll!o' ,de,]lellld:e ,dill '!l!IJ.f1 ee(!ll;'etQj:1iI1 ale !l.st~do e,I')'1!;li intesr!!do P~l' d s~, ~'Bif'eI lie'l bt:[Q,d,o Me,01\' dB bi :OS:! Mil HaQ1.a.nl111 Bl!l,~!I!Mj~ GiIi!:ne·~l 'Gi!l!bl:',b'l, :ftg;!I~i:O S:Q'YU'~" 01 ,dU',e,Ij, .. 'tQr d~ Q.rQie.fii. '3 HlQgw:lr!s'a" de 'O.@ubtnero,&: Gior.:wril'l, RoElalj;nC! 'Nu,e.n"" te'iEl' silva "3 !Iii ,81il!b D.klElctor ,dCjI In"(I~t:1I'JiiOilo;lUI'!l1 lTe.t,(!·IiIW .Tn- 110 l\DOO.

~Am5 {JiON!mOIMILl'lJlJJ>l'IIi DEL EO

ilQ&~Jl .1\ele,f)!lhi{l1l! !OJ 'las s:'1I1ifJ1U ~8 reJ:!l£!it.aa ClIo'! nor ... te dial pa£g QW~~ 't:;:!Qba~Grd!c're~ IiI:Gl..1eilidc~ ~, D,g :~Ut:aDt:e'iI' do WiI~ c'll4~ del P.lIl'1iii,d,O Oomwrl!UCII, ~EIt ccm.wi.1ca to IQ'fio1 1 dadQ Q, c!i!I!lQI!;U!l:' ;0'0.1:111 'tu~h,ilibgt.a:~ "SOl 'Qllimlruni,o,g IBi 1 I ,~intA.n p6!bll~

gil qUII, 1~9tU:I'!''!i~adl!' fi'l!illj 1lU'1~iI 4aruUl' ,Q_l1m:le'l!!.,tlQiI!I'110 1:l1&~ I1UiD!libl:li '~ 1;"1 Mm1iB'~el':lo 4dIntoadOl! 8 t1!l'!li'h ,ie 1013 ,diacre,tca 3if540., 3~1 ,al'l lUl!<IEIGII:ta :l:iI.eQI PlQiClfitie~oD .~.d.et,en'9.~ ,iii. tQ<~ Sli'gu1llil11iwiliobMid8tno1u S>OI"1!mdn 0 llu.ien, Q~.t~qbe, JUl!i. Olili"oII-' 1!~'S C.fI;:1'C"lil., 'Oll1'l08r :h.II- ,~:ii. Septillli'~~1 'I R,l!IrQl O:dt'UlIlUD, QlIJ:l'l'tl',Ii'- 1i;I~1MIO~ lES~D,ii bil!l9',~,IIUIBI tu_b_ JlQito ~!!l!·t:,:t,0iI dill M.l! c,61uLa

oul :Pil:li3L.B,t:""l to P~,t1dD Ci)lil.~:B'tc!. hab:1e'l!do eldo iBQ.rp;rMUdos

75

aD, IIctj,'IIi,d!ldes '~d.1QR'l::ea 41 1:!,1Mra(t' 11:1 Q:f'a;,e'Di IlilblillO ] P !'t\m'ba,l" lEi £I-m11l bl.t9l"ior (J'a·n fa~ba 1.9 aEl car:!lo d ',~l~i.GI:~ .. J,a d!!l InuDrior dispWlO liS !lermenenciol ohl:.4l;ada IS!' lu IX'!lO!HI8 'Iilenoi.onac!eg pD:l' e1 lIer.101:0 If) tl:'EI!l1 tleS9S 'l!.11 lo~ ll.lt; rell :;tUe 'Be l.rul.iJQ:6m ().!!lful~n ~H r:.l!:u::t_i_a 1 C'EI!' los ?..aJlf.ltlii e c:L '!'!u.lll'(lI, JUBll Q- 11"·lu"eSl ~_I:li_ ChlE1pa"I' Ra-ul !;.f;;! 1fWl '!ll'l SLe-t't'1I GOJ:! d£i '" '.

SiLlL~l!OOS"C'I:r:sJ\f~ tLL 'rnESIJENT ,I n;:: ~'I GOil.~E ~~

Sl ?l'esi.d,ento do L .. C~u·tli ~Upl"ec<l 19,1'81911 B6!'~lIfiZ tliil~ aQWl~d9 de p!!..l'~1Bl1dlld e su :lnt>lCl'Jll'll~iilollll) sac<ra 18 crist ml1lJ;>al cl:ile' ~ect~ 11'1 paisi. yi!is de J:laitlo (ltlnt~nu" de soogad.o's Clhll l:lDi:I ,en~1~Qn .a OOrqQ8z WUI lIliU'U mJ. lEi eU]ll leo ad.tl!:llilooJl lE! ligU'ez,a co~, 'qllie 1',en1e:nb!! nbe Qnji.Li.(li6 131 :.riOt;8ild ttl dil 111 p.I'eIlS'!I ~l caao d~ Wl! S'lcopel't-EI 'que 011'1'£1101[1& !I 10 ];,.U.aOD!II!lI 't !II (I.l1!imM d!! 'IWlIl,pel J11!1enlE!~.,

Bl 9' de IWIif,ZO El6rquo!Cl p.!'!l!11mO!,6 Wl d.i.SQurlli'iJ lIiQl' m dooo de ~t1d1-Q " t-elelll'i!l.:!.6n ~l;I,& 'tOO al!lt'im,a.{I,Q :pOl! 1051 iibogllldO!B' [,1l'-1!1!!'Jl~EI tJI!! lBi (118IO"CiIi aOIl:IIlII&,tentn:f'W1'io Ei 1~ l;l.lll3'lt!tnd df!' 8Ill:prf;l.!ll't5n~ lig(l.l'o -:I' ll.a:ra:Ltll!lI"LU~Q III ateno16'l'l1 -.II,fieda 111 SBl'lNlIe i'ailta dl& pec'c:u,jl-Bo16,fL del 5e'-l1orl" BSl'quQ!; fJor otJ:"~lHl Mll'130li.OS tanto 0, ~a !cport'8ntelll 0(11)0 FlOg, 18 'I1'j_tlIl!i I' IEII l:1bEfrh!Jdi "! 18 11>8- sur'ida!!, ,dB l,iIiIg ptU',!l!ones"., J~Dclmi'dl:ln ~D~ ab08~,do9 ql19' los ~tllJ ,1!~!iVQS clel.;LtQ:9 QCUliUl,UI9 Inln !;1,dO c:O'mll~ldQa ~n lOf! 'w.t;1!IIWs gMs m::n;~ ,f'W'laiorulj;,i'~:!l1 p'bl1'u!I ,PQ.r _-~1lI~1e[lte5 iii o.rge1l1slllOs ~i!;! seSur:1t'Wd '1 pol:1l;lblU1l c'loIHln.diell1;e,9 wl go1i1er.ilo", B6rqW!~ ~Gun8 Ii 18 p'l'Onll'i9 IIllhU~l1aidl:i' ilfjuiIJ:Clltl<ni!ll1.at~" die Ii,t~r.ltll:l!' CQDHB l~ b{J!rll!'ill r.1!11 peI!fHm~EI ,. !!lcj!.'ll~:!iI TI dB dol!:;::, 19,!] E'eu:'atClis dG !ill.!!i!l,l:' 10 III j u.d1.oia.JLen 811 inrol!m9.l' HOM-it lQS c1"imeneg de 1f1.I\Il de 1 Ma.:r 1m los 1JU;1l III 1l.0000iIBD~Q! ape_2'ec:1& ;1nloluol'!u:to 1m 1mipQrttl:ntl! hlom,-.· bIl'O rlLe n~go():108 'i'1nclulSdo (11 rSgim.em..

A 1'1!:t~ de er£!te he,ano PlliltiHlhl5't !U1fP'UflO d10tar W'UI "tel' Qllie limit<:l I!liha ~!!l l' l11bQ.:I't.ad do Pl"l!IiIlBIL Y 6iX}ll'esr16n .. ill! P.J::os'1de:n:iIle de 18 Oo.lltf:! S~p.t:'eEDII futi fll.l p~imEl.ll :PFcp.al5sndietBJ ..

,DES..1Ll'Ji.IDlXl1il P!:il:IOD:ffiTj\ ~ nos nnS nE~.m! ,~ ~

Un :!! eCm::'l3Io de' ±lmp!l]'1) 1l'I1 ta VOi.i! de 1l11iltor O'ol'LaCl!'i. dtl GDalki!;l ~ Ij,:!: :rapmrt;e:rQ ds,l d1!1,l"i<), lIclud,D,f' JU"oblbj.d.o en 197}

76

po}' h diQtBdlLtfli £I.:CC 1nterpl:lj!.ho, .pOrQU e~cQ'g Vfo'~l1 ,B.!ilSimillr' II'l!le!101;r. 1m ll!l fJort> de 11 pelaololl!Bs., La il!'EI:pQnlll de! Ot'llidori 11_, f'~ eta ri. I'I!Qoume:nto que BU c6~. '1'18 'I!Mu;antr.!I pll'elE'll.il::l!.bl,emOJl:to de,tim1dlo aeaa,~ el !;Il!1.»~ul:EI S dl! ~M'':'. ligre8~ qUa ~w.to can Il~ marl.lI:o reS;L'EIslU'QIn a O"Mle dtulpu'e de rflIl1,ri1r IlUltlTo II ... IIas en i!!'1 ert~a~.j,ei:'O 61 } de mlll~~iO eii:l UIl 'vtl~10 dO I41ftl:i,al'l1il@ '1 que' aO~O'l1'1 dlefl~l'eJi:''IltC16 aU,I!II.Ildo .i:md!l .l'iWi p.r.imElriillfl YjL;1t:j].9 8

,!llllIlI 1I:cl2j e'a 'I f'alll'~.U,!tilelfil !il:Jl S~ntlf1gD cO'

I'{EGIIRON :PUWU:i:3{} DE !'ltmlo N_O'Bm.. DE Jill PAZ

Jill M1rti.sterb, lie! In'b8riol:' I:IES:6 8l 1ngr'1!9Ci' III 'pai", del &alll1o cie-blll de 1a Paz, ~hl!:!HQ F"~IiI~ Es!}uvcl cl:lllbt,do

Illl:£l sfoIg€ln @l M1n1!'ltoOJ:'ic "en ~I !!:nt'1U'10,1'(l~ vill'1tD!J 'l!aloQ' I~l iI:listetll-1':(l Il,IU!;I J:'esUl.llc Ii!! -S£'m!illeJUQU de 11)8 iblll'iatas ~ lOll Qbllsa ,!Ii IlO in'lr,eI."Vflnir e~ ilOL;!ltOi9 intOI"nOi51". P8:~ez Bs:qU;1v'cl liablUi 1E!1do 1nv:!!.!mdo eJ CUh IlOJ'!' el 051'iio.Il!l!Il Sil'!;r,!lIB,!rud"rJl.lll.!I!. L!I V:l~ OIiJ:'!a ,dH, b s(r:U~1tlaa mllill!!nJ11&nt~, d'!!l A.t':lI'Jd'tl1 .Jl!l!d_o alll.iU5

un IllDilCun:1oadol I!!fi J;I'llftM! aDJ. !!Il qru:e! lIB'ftiHl6. t;I.~ 0,1 ~BmtQ No''b'e1 iI:;(l{Qil!! I'll'Oll!! Q taw vu1 t,~1'l a IGl-S d!:i1e(l,tl 'it'Oa de'l lI·ell v!a,:iJe, I'BIZ

it Jut1,c1a. JO.L'ga Ollo:t'io y TIo~ NamUl!iIJ,~ qU!! j:iel'~a':hn reclu!dOB c,n. Ill, PElM;ntanai(lria de Ekln1tlago" El. ."~-1:I:C'b~9PEldO llQJ:' au -pH.t'i:;e 1lIl:il£e.!i6 II L6pez Jil~':il!l1"(il BU ~·i:io11,!Ia.r14ed anto 61 fJeilSllUlR d qUIh'M eldCl dC~II,.,

77

-ARTAS

DIE LOS LECTO'RIE,S

EB t,1,:ill!IlU!GSI ~(l1lttP8illtl\I"il'i'i: (1,6'1, 'iBo'ilL~'tf.1U

L&!1! e,IJQriibbp,s ,i:lG,ade 1I11JJ~l'ai!,i'i Il:Ollda, Q~llql,lllt[i' ,Ill!l'tt1NII!'l '!lUI) 'tltDSiii g:u;e' ,e-.r ,o'on, :fl.Wl1SJ'tIl:'C ]:l!(ill~ IEUI die'l,lQ:l(l,[jjJ;l J;l~ 10;s a,b11,eno§! 1'",!id"d6l'i,'tes qtl~ Si)n :D;uohos "1 qlle tieU!l lI!~:pO!j!l 1nf'''~I:'m:i1;II:1!.6!i1. Iil,QI~~~U! IiUilill' Qi~e :p6J~'a Iil'n 8,1 :p8!:S,~ NOSI 110'136 ,e'l Bi)le~f[l, ,dlU,ti08ci\C' ~1 c]!:a, ~ter;lIil,CI~enllll (I,ll' 10 m\!~II? dtriBBi'acioQ!lm'!!Intcl IlUJI!Ul{lO :),,9 ll~'bfa:!II!(j>ai~I!I~U~!IId'o e1l;gw:g,,911 ;~Q,rlLfo!d,ea Q!J!! m:Q:viUm8:t!cmJ, .s numtu'Q:J!'8;fj C,DllDPg,'I'l.~~iIl!., No~:u:!'t,t'afi: !HltIHII~l'iil,1b8:o:li.,e~ (J,Q dem,pre -10' q~9'PQde:w,'Oi\I POl' Chil'l! :, 1mB d,e ;f;!:U!iStr:llIl, 'ta,r-,U: 'lUi 13I'u4i!1:E' 10m, PQtI.o, I!i Jl:CI~ ~Q\,~'dQ,reli ;p~pI11,a~e~ iI ill! 19:91 :1l.UlOs h1- ~os a:e, d8,flil:pa.f\Elci,dQSi Ci' pl'islotn.!J1',f,)B .. Delbo, !leclir'l,eu '!illS' 'nOB gulS" '1fi.'LUlln:o ,e:l i:'I~Q,ri() t!:.el B'Q,le'tf:1l. que l'!H);i'b,:LIIlQ,g :, alBUM,9 Q/;~ .!l1JJ9 ~miO:~H~I' inliil,!!l ~11l\l'\'H m~ f'itu,es' JU'9p~nillJ:'f:!.O'~: e't'i O,Qnt~Qt9 'D'Oill be m!Q,~o'lllr, aU9t.~11;lliIiUI9 Tlhe~bl&,;:hii de, tille·~t!.'8.a Cl()CIJpS~ :ae'~I!i~ll'lil a:b1b",

Pe:~ m_ lfI',~t:Q Moe.ll'lQ_ ~CIr!t-l,C~. lin. 11 iii,~~ tia~o ae,CljJ~lildc a lilID1Bti:i.1'1~ a~ lili!! l'IWhc!I,ij te~~1!!i Q[l nue;,Eihe llsltt1'1a l,!I_atIl4~B !Ie olv1do,rolll di!i Ugll.'!Hi,~ !Ul,t;{!bl'DS .t:lgull;!il' qUtilllO Plmd!t'H '1i'11~mJ;i!!l':II,e 81 1811' "'~ltliD:;QMn ,,"fUel,!! 'Q1(11;,l1 tIli1l1.<eL'0'u t,iUi.t'~ ol~ano~ _o"'tmJD;l~' g'lHI i:lll18!!h F~,:t' e;j.e~];flc'l :~I)l ,!I):Il:'eJli:Oi pail's: nsdD do~ Awrndll 'LBbliri:;!!J Qtte hep:llioR'lr8' MIlo:s i!s'.t'eOi:!OSI Ita lB lDiu._;ler '8'l!i ,Cb!lQi ni dQ:IlII. ,m,,'!:Ifii!!, c,o,rSI:r~nli ~ :W!i!! ;(jie, l~ iI pnoin.,_ c1Jfllgg aInim&c'LoI'a;s de;'l JI!EN.aJ3i'.P~IU;:'J:'on '!Jill la lbh O'le;'B Fi!l.b':La!-, h' ~ ,UlU',l!! Mw:·c/h!l:!:!;t: I 4 thana 51 :Deda iii, dd,ar~L'!;!'e~ I! Ii ldl.! Pa,l'8'!dfl. rr8~bl~D \:I1I'Iii:ellia'!l1 !lID ,,1 ddil~\~n ~~ U~ h'l:Il!~ G: 10 pilim.e,!"D mru.rl er

~lClmlJntD:r'1a 1I),1J;e f'1l;f11 Im;s b:r;L~~~ '3' CI 111 Pl"1Jnaral !ill.1niatrD dill/liE! Ad!l'l,.li:llI O),g!ifn ,d'l!!i h,lt,", m:bd,st.m de Ec'onQnUlll Ern 1949., l,BDl' QU!i .Q'E! olv:l.d!!ln 'ta:!!lb::!'~ ,ele l!l!Idll ,d(l 18 O;to~!l:l ~ quo fW:iAi1!6 1il1priIrLiiI! P.Bcl!tldoF'IElII1G::nino 't q1i!~ rll~ 18 pl"imsra B:lln!ldg.l'lI1'

i'<s olslIc ~Q ~ilI' I:m.:Ei ;1IIt1'~a Wl,pc:n~'o, lO~B P'E!1:0 .iD' bom di':hI'l:O' qu.e Dbai:' I 81;1' g:posit-o.rD til 18 ~mte"i! WlJ8 'i tO~Q JII(li"'fU1HI liI'i!lR'

II! !lMione4sfo'l'lJll,l!! 1,11: h.:ILl'I 't>epr"i:a, ~~I ,1I1i~:l ..

,Leo en. '10 Il11llCh09 9i:111ud!ll<i!l' de mujeL'i!liiS c,h1l:.,ena~ QUcI£l !;liven. u'n. Aus'ibr,gl1a ~

E. 0 .. V~

:Elo~ 14?6~ SU,nB;y,.

Eait_do cOIlpIl:ile:l'lO dUgQtQ,ll o:id BOletm e.oln'; BU'I) ~lS1m, t;11!1II!P~ :re ~e Ie' !!!,Qtl:01!Kl8 1'Iim.'l:iI:!:lld(l! llD;eillez,D IN!V'i9~ '",'.1018 J'o'voOn'i it n'OB ,g,ttB,tll!~b QonllW(J!t~ ·UJn :!,!I:li:lIroSI[I!bi1o mlilEl lI:1lOi!!rlllq,r C,OIii :l~ ~B~,l!!iti!l dabl (lin,., H'~~Q~ lei-, d,1l! COil, p-tla ltiiln!lr~g ,eil n:6JiI.'e,ll"a qi;ull' W!lta,i!e'lJ IJQ:~ ,r,o!!d;t! JClCIIi., ,iH:ibro, 'fJod.o 1Q iQju.e d1..c.QI ~!!1s:c1iSrll ,c.on el O,vii:li10'Qt~ ,ob!L'el'o, a~ ChiJi.a 7 ~,Jl, !:IQtU10 r(i:(lol':.li'.iil!.o :1:I1EU:i~ U.ogar .,1 1i1i1 tlm.d.cl:lL~'iIil. d.-III (I'I1r,iO

'Sin, ~OhSJl' I~U8,9 ,g'l;UliDiCi.a iElJe'p,IIJ:"u, i! ,1I11l!.IU!Ii':l1 O'1'l l~l.I:I "ue 'Cicm\l'~le' Ili"'~i., PJal:'6~ pOir' 80b:l1'8' @110., fiG'B bi:terrlos~ :ilisnt:vD(,!l!' '186:0, i:lO!l'tlli~tQ CIQI:I. IlJl;lte,iliill~ .. De'Ii'ti;!;I:!JtJ)lD J:i13i\!',ista J;I!:!de!iito5i ,!!_ PI',~ lDlJ.(lbo" MUibefmiOfi' gi b ,1:8, ll!, D.~I,!'!!!!~:8J 1I0~ "Wllte,rJia,g ,dao;b 10 m1SCiO, ..

CC!ii!'iuol;! ·o~ q:1!J.e Pi:i4i1ilWf!I Ul1teo.ii<r "!it;~ C'!M;tfllot;o.

,tl;'~t~lmall11;e"

Iro- e:iI,JniO;!l Ille ]:0 J;'.aa:@(!I~n. de

"Amli~,loaJ J'01'iIIIl". W1JnUvol!I,;QU M~ 'Ii 1l,O'ttludill!n. Nfl h}JY.I)l!J~d ..

!l'do' lal 11:,.:: 'Vlilo.r.1~IiJliQs· elD~'!!ilelll:te' 1i1 \11)1 7 ell "afQOl'I!O q,llIe' 'l!l~l~s ~ !!dic;1&n a!Cl '!',iI:!Itb.1IJ;iI J;O¥GUIi lilILtfBlJ)e,I!1,6d1i:i~ ,ap,!lIl!'l ... CliI,Q'I'!! :110\9 GJle,jp!li! .Q·cii]jD,. E!I,tI!IllCIZI iii D'!!111eo-!:!:1,l idOlS que ·:Jl/8S a1 \!er~6111.~ 1::t1l!9 lCQn QQa~,:Lqg, II UEltu IllIltUIIIS, .. Lo 1mpo'll'1i;ZI1!1te ~s .gw;

79

e'G'hmo~ die' a~H.lie:rd.o en·l.o t:tmd.fI'lrle:nt:~ll~ !lIQm'ba,tii' 81 Ie djLofuadctwl:l Jlu'!:II:IGJ:1 p;a:r 10 til!lrfoorac1a J 1f! I1b!!it'tad. en '01111"., AQ'Bp."'!!I,m~\Ei 8,W1. to;90s,e'1 (lO!lto·o 00' CO.n I!ll!!.e~i(lIi J'o've:n",' 0 l'e,(IIIIIOIll qUe nOS o~ t~'CiI'S, i'bar~b1,e.n b'lmC,illc'ilii mucbQ que I!iIp~!l.we:l! de Ii! !,liS adJ.e 1onea.

ilJo<~a.ilel·OB1 del Soll9'th c-EooJ.mTi:

R,ecien ruit'Bl:lltd.g'O' ea ll\9nkrurt~ hi Q.iY!i(L!ld 6f1. q!Je ,,1 YO! ill.!! W1S1 g!gl!ln t9 !IQiS IC.!!iU.1 ,eat!) 0101] ,!i.C U 10t~ en lOll] d!as; do HI semafi8is:Ilnt.lIi. La, prlno:1~B,l p:r,oocUpu,c16lJ. d:.o' 1I.otl oiudadllHl.09 de l~ RiA y de' ot.1'C!li 'poio iIII de ElWO.PB ~'G 18 p8ill· ta e.m.enaze.!l!a PO'l': la poH,t-irtl8 S;U.O.:rI.'Dl'iElt-8 y B.\l~rl' l.lr'Oll'BI d!! 181 .admintst:C:,!I;¢1Qm ROB,ES·DIIl., liffi 'H.it'!I~ mJa.Ii.:Ii,2',e;,B'ttioiol\e,!1 ta:a:fbl~n, p!lF-

:1C~P,IiII;!IO!l Qh11~I1o~ lHi~~lle' 1,11 P.Elfri. eB Wl i!!900ti:! qlll'EI ti,e:n:e q~", VOl:' COil to!lO'tIIl l'~Hi ,:u~.:t'eill hliJ,lllliil'l.QiEI :udili :Illl"lli d~ losl :re~-ua.en.e~ polh-1.Qi:l'1!i ., il:!l' 1,~5 D!lc,lQ.nUil.tt!:d,!Ni;o &.1'0 lI!~ mi.llllve, a 'PQ~itfte;:l! oroue i!.I .• lll'tulil.l!ulI ae oc·lJi!le.n tiili:lb:l:.~1i1 tlel 't:e •• ,N;;) pllif:1i~ellii'el:' 1nilUf~-, l"el:!'i!:'e a las cliilel'lJOIl lallJ.ci'1i1J !;l'QI:' 19 p.ili~ :I !!nU~O'D .g 10·0 t.rg·tu~~

~Bdo~'1HI gllB' £ion laalpl'u,cipales dClllCll!:1l!!S de to,41118 IHl glila,rI':IJ~h

Ss de,iiienciol. e,l l!iI\tBpU«l\i;;, ~e d~' 1:11111119&1 "I 1111 bOll!lb!ll (Ie n.eu;tllOD.ENI!' q .e, ItIat,g e l!;i ~8ntei 'Y de~,l'lI "l1B;1!I: 009915 1nt"oc!teal., Se Jilabl.a (Ion r:i.cms.,,:t6t!.a loLge.:re.Z!I de_ 1l\l1.Iil1.d10 de 18 !!lllpn.1,B hllmOna: ~ t!W!B.CIIOfi QLlIil 1l.!Oau !lon'lora l,a f!j'l.te,l"1'1B Ii dl~,Eilollit.re.r que no aO!lll!;HI '1Il{laU JinJer·te!!! d1'!lP'Il@',stHI:!i i!l aUQ~i~ ib;9~'QI 'Eri fUIISiQ! PtlJll,e!!ll."~

(;l'leo qUiG a,a WI. '~ama Q.1l:1ii Ell i!oll3't1n de,l OEXC~ li'Il1b,a ·abQli~\l!'.,

H., M1lil.O>!i

l!holblll;l1ntu:'! SltJ"aiillQeJ ;3 II i1'l'~:akfurt ~ R]lJ.,

80

MOODI .nIT.mrJmn m. C1Ol;UU m::T.EiU:O&:.

DE LAc\~RAt. mrIClA ~ liRiJ.DJJ!oorumDE Olllll:.lE

»U"i!i'ci:Ol' ; J!Iu1. s An,~tit,CI lkmiI1l:lJiI.

aj[li=e,~o d:e R.ih~dI1U

P~nlgi,\o' Pl'-'l'lell

LId.II, GUZcIllUll

O":!Il'l'i!i,l!!p!!lI!:dl!:n;ci •. i 8 ,l:'lle Sl1s:u.9]:,.:200 Sld.nt :J:lD.lU~. lqi,,'~' _'ill ]).:~a2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful