You are on page 1of 18

TIU CHUN xy dng TCxd 160: 1987

Kho st a k thut phc v cho thit k v thi cng


mng cc

1. Nhng quy nh chung


1.1. Tiu chun ny quy nh nhng yu cu b sung v thnh phn v khi lng
cng tc kho st a k thut thit k v thi cng mng cc. Tiu chun ny
khng p dng cho vic kho st xy dng cc cng trnh nng nghip, thy
li, nng lng v cc cng trnh dng tuyn.
1.2. Yu cu chung i vi kho st a k thut (kho st a cht cng trnh cho xy
dng) c quy nh trong cc tiu chun ngnh 20 TCXD 78: 1979 "Kho st
cho xy dng -nguyn tc c bn". "Kho st cho xy dng cng nghip", "Kho
st cho xy dng th v nng thn" v 20 TCXD 21: 1986 "Tiu chun thit k
mng cc" (Phn kho st cho thit k mng cc).
1.3. Thnh phn v khi lng cng tc kho st a k thut quy nh trong tiu chun
ny v trong cc tiu chun trnh by iu 1.2 ca tiu chun ny phi m bo
thu c nhng s liu ban u cn thit thit k mt phng n mng cc ti
u, t tin cy yu cu v tng chi ph t nht cho cng tc kho st, thi cng
xy dng v s dng cng trnh.
1.4. Nhim v k thut kho st a k thut cho thit k mng cc do c quan thit k
lp v phi c c quan ch qun cng trnh nht tr, sau chuyn giao cho c
quan kho st.
1.5. Trong nhim v k thut kho st phi nu r d kin cc kiu cc, kch thc cc
v cc gii php kt cu mng cc b sung cho cc yu cu kho st quy nh
trong cc tiu chun 20 TCXD 78: 1979 "Kho st cho xy dng - Nguyn tc c
bn". "Kho st cho xy dng cng nghip", "Kho st cho xy dng th v
nng thn" v 20 TCXD 45: 1978 "Tiu chun thit k nn nh v cng trnh".
1.6. Trn c s nhim v k thut do c quan t hng giao, c quan kho st lp
phng n k thut kho st c xt n c im kt cu v iu kin lm vic ca
cc (mng cc) di tc dng ca ti trng cng
- Chiu su t cc (i cc v thn cc) bin i rt ln (t 2 n 30m, trong
mt s trng hp c bit n 60m).
- Mi quan h gia chiu dy lp t chu nn vi s b tr cc trn mt bng v
kch thc li cc.
- S nh hng n sc chu ti v ln ca mng cc khng ch ring i vi
lp t nm di mi cc v c i vi lp t xung quanh thn cc.
- S xut hin lc ma st mt bn (sn) cc.
- S ph thuc ca sc chu ti v ln ca mng cc vo cng ngh thi cng
cc.
- Xc nh kh nng ng cc n su thit k;
- Trong nhng trng hp cn thit phi th nghim cc ti hin trng.
1.7. Cch thc th nghim cc ti hin trng tun theo ng quy nh hin hnh.
2. Cc yu cu i vi cng tc kho st a k thut
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

2.1. Thnh phn v khi lng cng tc kho st a k thut thit k v thi cng
mng cc chng, ph thuc vo chiu su, th nm v a hnh ca mi lp t ta
cc cng nh trng thi ca phn t u lp ny.
2.2. Kho st a k thut thit k v thi cng mng cc chng cn tin hnh cc
cng tc sau:
a) Khoan cc h k thut v ly mu t th nghim xc nh mi lp t c
th ta cc, ng thi phi khoan su vo lp ny t nht 1,5m trong c 3 l
khoan phi khoan su vo lp ta cc t nht l 3m.
b) Xuyn ng chnh xc ha mi lp ta cc v la chn phng php ng
cc.
c) o h ly mu nguyn dng v khng nguyn dng xc nh cc ch tiu
c l ca lp t ta cc khi khng th xc nh chng bng phng php
khoan.
d) Tin hnh th nghim cc ti hin trng nu nh c quan kho st v c quan
thit k thy cn thit sau khi tha thun vi c quan ch qun cng trnh
(Ban qun l cng trnh).
e) Thc hin cng tc thm d a vt l (nu thy cn thit).
2.3. Khi lng cng tc nu trong mc 2.2 cn phi c th thnh lp bn
ng ng su cch nhau 1m ca mi lp ta cc trong phm vi nh v cng
trnh thit k.
2.4. Da vo mc ng nht v iu kin th nm v tnh cht ca t i vi mng
cc treo, mc phc tp ca iu kin a cht cng trnh c phn ra thnh 3
cp.
- Cp I: Tng t c 1 lp hay nhiu lp nm ngang hoc hi nghing (
nghing khng qu 0,05) trong phm vi mi lp t ng nht v tnh cht.
- Cp II: Tng t c mt hay nhiu lp, ranh gii gia cc lp tng i n nh
( nghing khng qu 0,1). Trong phm vi tng lp, t khng ng nht v
tnh cht.
- Cp III: Tng t gm nhiu lp khc nhau v thnh phn v khng ng nht
v tnh cht, ranh gii gia cc lp t khng n nh ( nghing ln hn 0,1)
mt s lp ring bit c th b vt nhn.
2.5. Thnh phn v khi lng cng tc kho st a k thut thit k v thi cng
mng cc treo c xc nh bi mc phc tp v iu kin a cht cng trnh
ca din tch xy dng p dng cho mng cc (mc 2.4) v bi c im ca nh
hoc cng trnh thit k c quy nh bng 1.

Bng 1

c im nh Thnh phn v Khi l|ng cng tc kho st a k thut ph thuc


v cng trnh cng tc kho vo mc phc tp v iu kin a cht cng trnh
thit k st a k thut p dng cho mng cc
ph thuc vo Cp I Cp II Cp III
c im ca
nh v cng
trnh thit k
1 2 3 4 5
2
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

Nh , d|i 9 1. Khoan Theo l|i Theo l|i Theo l|i


tng, k c ti 70x70m nh|ng 50x50m nh|ng 30x30m nh|ng
trng ca t|ng mi nh (cng mi nh (cng mi nh (cng
truyn ln mng trnh) phi c t trnh) phi c t trnh) phi c t
khng qu 50 nht 1 l khoan nht 2 l khoan nht 2 l khoan
T/m v cc cng 2. Th nghim Trong mt n
trnh cng nghipt trong phng nguyn a cht
vi ti trng cng trnh, mi
truyn ln ct ch tiu phi c t
khung khng qu nht 6 gi tr
300T, khi xy
dng hng lot. 3. Xuyn tnh Theo l|i Theo l|i Theo l|i
35x35m, nh|ng 25x25m, nh|ng 15x15m, nh|ng
mi nh (cng mi nh (cng mi nh (cng
trnh) phi c t trnh) phi c t trnh) phi c t
nht 2 im nht 3 im nht 5 im
4. Th nghim cc Trong phm vi
chun mt n nguyn
a cht cng
trnh mi
su c th phi
c t nht 3 im
th nghim
Nh d|i 16 1. Khoan Theo l|i Theo l|i Theo l|i
tng k c ti 50x50m nh|ng 40x40m, nh|ng 30x30m, nh|ng
trng ca t|ng mi nh (cng mi nh (cng mi nh (cng
ln mng khng trnh) phi c t trnh) phi c t trnh) phi c t
qu 300T/m v nht 1 l khoan nht 7 l khoan nht 10 l khoan
cc cng trnh
cng nghip vi 2. Th nghim Trong mt n
ti trng truyn t trong phng nguyn a cht
ln ct khung cng trnh, mi
khng qu 2000T chit tiu phi c
t nht 6 gi tr
3. Xuyn tnh Theo l|i Theo l|i Theo l|i
25x25m, nh|ng 20x20m, nh|ng 15x15m, nh|ng
mi nh (cng mi nh (cng mi nh (cng
trnh) phi c t trnh) phi c t trnh) phi c t
nht 5 im nht 7 im nht 10 im
4. Th nghim cc Trong phm vi
chun mt n nguyn
a cht cng
trnh phi c t
nht 6 im th
nghim
5. Th nghim Trong phm vi
cc chun mt n nguyn
6. Th nghim a cht cng
cc ti hin trnh mi
tr|ng su c th phi
c t nht 3 im

3
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

th nghim cc
chun v mt th
nghim cc ti
hin tr|ng
Nh v cng 1. Khoan Theo l|i Theo l|i Theo l|i
trnh qu cao 40x40m nh|ng 30x30m, nh|ng 30x30m, nh|ng
(nh 16-28 tng, mi nh (cng mi nh (cng mi nh (cng
kho cha, ng trnh) phi c t trnh) phi c t trnh) phi c t
khi, l luyn) nht 1 l khoan nht 4 l khoan nht 5 l khoan
cng trnh cng
nghip vi ti 2. Th nghim Trong mt n
trng truyn ln t trong phng nguyn a cht
ct khung ln cng trnh, mi
hn 2000T chit tiu phi c
t nht 6 gi tr
3. Xuyn tnh Theo l|i Theo l|i Theo l|i
20x20m, nh|ng 15x15m, nh|ng 10x10m, nh|ng
mi nh (cng mi nh (cng mi nh (cng
trnh) phi c t trnh) phi c t trnh) phi c t
nht 5 im nht 8 im nht 10 im
4. Th nghim cc Trong phm vi
chun mt n nguyn
a cht cng
trnh th phi c t
nht 6 th nghim
5. Th nghim Trong phm vi
cc chun mt n nguyn
a cht cng
trnh mi su
c th phi c t
nht 2 th nghim
nh|ng gi tr thu
|c khng |c
chnh lch qu
30% gi tr
6. Th nghim Trong phm vi
cc ti hin mt n nguyn
tr|ng a cht cng
trnh mi
su c th phi
c t nht 2 th
nghim nh|ng
gi tr thu |c
khng |c
chnh lch qu
30% gi tr

Ch thch:
1) Khi cc cc b tr thnh hng hay cm cc vi li cc khng qu 10x10m th chiu
su nghin cu t xc nh theo 20 TCXD 21: 1986 "Tiu chun thit k mng cc".
Nu li cc c kch thc ln hn 10x10m th chiu su nghin cu phi su hn
4
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

su d kin t cc t nht mt khong bng chiu rng ca li cc. Khi c cc lp


t ln t, trng n, nhim mn v nn ln mnh (bn, than bn, t st trng
thi chy) th chiu su nghin cu c xc nh bng cch: do cn thit phi ng
cc xuyn qua ton b chiu dy lp c tnh cht c bit y, nn phi xc nh chiu
su th nm ca lp t nm lt di v xc nh cc c trng c l ca n.
2) Cc dng cng tc kho st a k thut phi c tin hnh tun t nh quy nh
trong bng 1. Vic th nghim t trong phng c tin hnh ng thi vi xuyn
tnh v nn ngang. V tr th nghim cc chun v th nghim cc ti hin trng phi
cch xa l khoan 1-2m, cng vi khong cch nh vy cnh l khoan phi tin hnh
xuyn tnh.
3) Chiu su d kin th nghim cc chun v th nghim cc ti hin trng trong
phng n k thut phi hiu chnh theo kt qu khoan v xuyn tnh.
4) Khi xy dng nh cao n 9 tng v cc cng trnh vi ti trng truyn ln ct l
300T nm n c th s lng l khoan v s lng im xuyn tng ln 2 ln.
5) Khi khng c s liu v h s chuyn i t th cc chuyn sang th cc ti hin
trng cng nh chiu di cc ln hn 12m th vic th nghim cc chun c thay
bng th nghim ti hin trng. Trong mi trng hp khi thit k cc nhi u phi
th nghim ti hin trng.
6) Khi ti trng ngang ln hn 0,15 ln so vi ti trng ng nht thit phi th nghim
cc ti hin trng chu ti trng tnh ngang.
7) Nu trn din tch xy dng c t ct b ri v t loi st c st B > 0,6 v cc
khng d kin ct qua ton b chiu dy lp t trn th thnh phn khi lng v
phng php kho st c xc nh cho tng trng hp c th. 8) Vic thay i cc
dng v khi lng cng tc kho st a k thut khc vi quy nh trong bng 1 th
phi lp lun c c s khoa hc v phi tha thun vi c quan thit k.
2.6. Khi kho st a k thut thit k v thi cng mng cc cn tin hnh th
nghim t bng cc phng php th nghim hin trng gm: Xuyn tnh,
xuyn ng, nn ngang, nn ti trng tnh, th nghim cc chun v th nghim
cc ti hin trng.
2.7. Vic th nghim t bng xuyn tnh nhm gii quyt nhng nhim v sau:
- Xc nh mc ng nht ca t theo din v theo chiu su v kh nng
chu ti ca cc v m-un bin dng ca t;
- Xc nh mi lp ta cc theo din v chiu su;
- Xc nh kh nng h cc n su yu cu;
- Xc nh sc chu ti ln nht ca cc theo cc phng n chn cc khc nhau;
Chn khonh th nghim nghin cu t bng cc phng php khc, trong
c phng php th nghim cc ti hin trng.
2.8. Vic th nghim t bng xuyn ng c tin hnh chnh xc ha theo din
v theo chiu su mi lp cng v t hn ln (i vi cc chng).
2.9. Vic th nghim t bng bn nn ti trng tnh hoc nn ngang c tin hnh
theo quy nh trong 20 TCXD 80: 1980. "t xy dng -phng php th nghim
hin trng bng nn ti trng tnh" v "t xy dng -phng php th nghim
hin trng nn ngang" xc nh m-un bin dng ca t khi tnh ton mng
cc theo trng thi gii hn th 2.
Ch thch:
Khi th nghim bn nn ti trng tnh khng s dng loi bn nn c din tch ln hn

5
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

600cm2.
2.10. Vic th nghim t bng cc chun c tin hnh theo quy nh ph lc 1
xc nh kh nng chu ti ln nht ca cc ng.
2.11. Khi thit k mng cc th cng tc th nghim cc ti hin trng l mt dng
cng tc kho st cn c thc hin. Mc ch v phng php th nghim cc
ti hin trng phi thc hin theo quy nh trong tiu chun 20 TCXD 88: 1982
"Cc -phng php th nghim cc ti hin trng". Vic th nghim cc ti hin
trng phi tin hnh c th ti trng tnh v ti trng ng.
2.12. Th nghim cc ng bng ti trng ng v ti trng tnh ch c tin hnh sau
khi t nn n nh (phc hi), cn i vi cc nhi th sau khi vt liu lm cc
t n bn thit k. Thi hn phc hi ti thiu ca cc c quy nh trong
tiu chun 20TCXD 88: 1982 "Cc -phng php th nghim hin trng". Thi
hn ny s tng ln trong trng hp nu sc chu ti ca cc tnh theo cng thc
(1) vi s liu th nghim bng ti trng ng tng ln khong 15% n 20% so
vi sc chu ti ca cc c thi gian hi phc 6 ngy.
P = P0 + D (P6 - P0) (1)
Trong :
P0 v P6: Sc chu ti ca cc tnh theo s liu th nghim ti trng ng ngang
sau khi n g ng v sau khi ng 6 ngy.
D: H s tng sc chu ti sau 60 ngy, xc nh theo bng 2.
P6- P0 1 1,2 1,4 1,6 1,8
P1-P0
D 1 1,2 1,6 2,2 3,6

Ch thch:
P3 Sc chu ti ca cc sau khi ng 3 ngy
Thi gian phc hi ti |u l:
Trong cc lai t ct: 3 ngy; t loi st c st B<0,5 6 ngy; t loi st c
st 0,5<B<0,8 v trong st pha 10 ngy; st pha 20ngy; st 30 ngy v
trong t loi st c st B>0,8-40 ngy
2.13.Vic chnh l thng k cc ch tiu c l ca t (khi lng, th tch, gc ma st
trong, lc dnh kt), tin thnh theo quy nh trong tiu chun 20 TCXD 74-86
"t -phng php chnh l thng k cc kt qu xc nh cc c trng". Khi xc
nh kh nng chu ti ca cc theo kt qu xuyn tnh, th nghim cc chun
hoc th nghim cc ti hin trng tm cc gi tr tnh ton sc chu ti ca
cc nht thit phi xt ti h s tin cy K1c c quy nh trong cc tiu chun
thit k tng ng.
3. Th nghim cc trong iu kin t c bit.
A. Th nghim cc trong t ln t
3.1. Vic th nghim cc bng ti trng tnh trong t ln t xc nh kh nng
chu ti ca cc phi xt n ng thi thm t nn nh hoc cng trnh trong
sut thi gian s dng. Trng hp khng c kh nng gy thm t trong sut
qu trnh xy dng v s dng nn nh hoc cng trnh trn mng cc th vic th
nghim cc bng ti trng tnh vi t c m t nhin phi thc hin theo ng
quy nh ca tiu chun 20 TCXD 88: 1982 "Cc -phng php th nghim hin

6
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

trng". Cn trng hp c kh nng gy thm t nn nh hoc cng trnh trong


qu trnh s dng th vic th nghim cc bng ti trng tnh trong t ln t phi
tin hnh trong t c thm t hon ton n bo ha G8. Vic th nghim
cc phi c tin hnh trn khu vc gn nh hoc cng trnh thit k c iu kin
t tng t. Khng c php th nghim cc c lm thm t t nn trn phm
vi nn t ca nh hoc cng trnh thit k. Vic ng cc hay nhi cc th cc
phi tin hnh trong t c m t nhin. Phng php ng hoc nhi cc phi
ging nh khi thi cng thc t.
3.2. Th cc trong t thm t c chia ra lm 2 loi: thm t "cc b" v thm t
"ton b" din tch. Th cc trong t c thm t "cc b" tin hnh khi ch
thm t trong nn cc th nghim, cn th cc thm t "ton b" din tch tin
hnh khi thm t t ht ton b chiu su tng t ln t v thy t b ln do
tc dng ca t trng tng t nm trn. Ranh gii nn t khi thm t cc b
ly bng 5d di mi cc 2d xa sn cc (d-ng knh hay cnh ca tit din
ngang cc).
3.3. Vic th nghim cc c thm t "cc b" tin hnh trong iu kin t ln t
loi I v II. Vi t ln t loi II, trong mt s trng hp phi tin hnh th
nghim cc c thm t "ton b" din tch bng ti trng tnh. Khi xc nh kh
nng chu ti v s chuyn v ca cc phi xt n kh nng ln ca t do trng
lng bn thn v do tc dng ca lc ma st m gy ra.
3.4. Do k thut th cc c thm t "ton b" rt phc tp, nn ch thc hin cng tc
ny khi xy dng nhng cng trnh cp I, cng trnh c bit hoc nhng cng
trnh quan trng khc theo nhng phng n k thut c bit.
3.5. Vic thm t "cc b" nn cc c bt u thc hin sau khi ng hoc nhi
cc cho n khi kt thc th nghim cc bng ti trng tnh. Nn t: c thm
t qua ho o xung quanh cc th, cch sn cc 1m. Ho c y rng t nht
0,5m v su t 1,0 n 1,5m. Khi chiu di cc ln hn 10m th trn y ho phi
khoan t nht 4 l khoan p nc. ng knh l khoan 10-20cm, su khng qu
0,8L (L-chiu di cc). Ho v l khoan c lp si theo quy nh sau: l khoan
lp y, cn ho th ch lp 1 lp dy 10-20cm khi th nghim bng ti trng ng
v lp y ton b khi th nghim bng ti trng ngang. Trong sut thi gian th
cc phi gi cho mc nc trong ho cao khong 1m. lm m nn cc di 7m
th trc khi bt u th nghim, cn mt lng nc khong 100m3 v nhng mt
cc sau th c 1m cc cn thm 20m3. Thi gian thm t cho n trc lc bt
u th cc cn t 8 n 20 ngy m ph thuc vo chiu di cc v tnh thm
ca t.
3.6. kim tra m ca t theo chiu su, nn tin hnh ly mu v xc nh
m ca t.Sau khi thm t hon ton nn cc mi bt u th cc theo quy nh
trong tiu chun 20TCXD 88: 1982 "Cc -Phng php th nghim hin trng".
3.7. Vic thm t "ton b" tng t c tin hnh t h mng sau khi h cc.
H mng hnh vung c cnh bng chiu su th nm ca tng t ln t, nhng
khng di 20m; cn chiu su h mng t nht l 1m. H mng phi o ch
t c th b ln t nhiu nht do trng lng bn thn gy ra.
3.8. Th cc theo cch thm t "ton b" ch c tin hnh sau khi thm t t,
nhng phi trc lc bt u xy ra ln t do trng lng bn thn gy ra.
lm vic ny phi s dng bn cht ti. Cc c nn u trong sut thi gian th
vi ti trng bng khong 60% ti trng gii hn c xc nh qua th cc c

7
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

thm t "cc b". Chiu di cc th phi m bo xuyn qua ton b tng t ln


t v cm su vo tng t, khng b ln t n su yu cu. Nn chn kt
cu cc, sao cho c th o c lc truyn dc theo chiu di cc tng tit din
ngang d thu c s liu v s phn b ng sut tip tuyn theo thn cc v
ng sut php tuyn mi cc trong sut thi gian th cc.
3.9. h mng phi b tr h thng mc o theo din v theo chiu su. Da vo s
liu o thy chun ca nhng mc y xc nh c s bin dng theo lp ca t
trong tng t ln t. Nhng mc b tr theo chiu su phi t tm h mng
cch nhau 2-3 m trong sut chiu dy ca tng t ln t. Nhng mc b tr theo
din phi xp theo 2 tuyn vung gc vi nhau. Bn mc gn tm nht phi cch
xa tm h mng 1,5H (H -chiu dy tng t ln t), cn cc mc tip theo cch
nhau 3m.
3.10. Vic thm t t trong h mng phi tin hnh tip tc bng cch gi mt lp
nc t nht l 0,5m trong h cho n khi t ln hon ton v t ln n nh
quy c. ln n nh quy c l ln m c trong thi gian 10 ngy th ln
thm khng qu 1cm. Trong qu trnh thm t phi nh k xc nh nc thm
vo t. C 5-7 ngy trc khi xut hin ln v 2-3 ngy trong thi gian t dy
20m th vic th cc nh vy phi ko di khong 3 thng. lm thm t t
c nhanh, trn y h mng phi khoan cc l khoan p nc su khon 0,8H
theo li 3x3m. Cc h khoan phi lp y si hoc dm, cn h mng th ch
ri mt lp dy 10-20cm.
B. Th cc trong t trng n.
3.11. Th cc bng ti trng tnh (gi tt l th tnh cc) trong t trng n xc nh
kh nng chu ti ca cc v tr s nng ca t nn nh v cng trnh trong qu
trnh s dng b thm t v trng n.
3.12. Th tnh cc c bt u t lc bt u gia ti ln cc ng hoc cc nhi trong
t c m t nhin vi ti trng bng ti trng tnh ton d kin. Sau khi gia ti
bt u tin hnh thm t t nn v quan trc s dch chuyn ca cc.
3.13. Vic thm t t phi tin hnh trong mt h mng c din tch t nht 150m2 v
su hn mi lp t trng n khong 0,5m qua cc l khoan p nc ng knh
10-20cm v su hn mi cc th nghim khong 1,5m. S lng l khoan p nc
t nht l 4 l v phi t chng cch sn cc 1-2m.
3.14. Sau khi kt thc qu trnh trng n ca t vic th cc s tin hnh theo phng
php ging nh khi th cc trong t bnh thng khng c tnh trng n v
c quy nh trong tiu chun 20 TCXD 88: 1982 "Cc -phng php th nghim
hin trng".
Qu trnh trng n c coi l kt thc, khi nng mt t t nht bng 0,9 tr s
nng ton phn mt t h khi trng n. Tr s h xc nh theo kt qu thm t
th nghim t trong h mng khng c cc hoc lm theo qui nh trong ph lc 3
ca tiu chun 20 TCXD 45: 1978 "Hng dn thit k nn nh v cng trnh".
Ngoi ra, khi ng cc trong ct phi tin hnh iu kin ct c m t nhin
cn trong t hn ln v t loi st th phi lm t nhanh t nn t trn mt
hoc qua cc l khoan thm nc.
C. Th cc trong t b mui ha.
3.15. Th cc trong t b mui ha xc nh sc chu ti ca cc v mc gim
sc chu ti do ra tri mui di tc dng ca ti trng thng ng v nm

8
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

ngang. Cng tc th nghim ny ch cn thit tin hnh khi thy rng trong qu
trnh s dng nn t di mng cng trnh s b nc ngm hoc nc thi cng
nghip lm sng nc lu di v khi theo tnh ton l thuyt cho thy tc ra
la mui thng nc vi thi gian s dng cng trnh v qu trnh mui ha ca
t trong i hot ng ca mng cc (nht l v tr mt tip xc gia t vi
cc).
3.16. Trng hp trong qu trnh s dng nn nh v cng trnh c th b thm t
trong mt thi gian ngn th vic tnh cc trong t b mui ha cng phi thc
hin bng cch lm thm t nhanh tng t cho n khi bo ha nc ca t
t n G 0,7-0,8. Th tnh cc phi thc hin v tr gn nh hoc cng trnh
thit k v c iu kin t nn tng t. Ni th cc phi l ch m t c
mui ha ln nht, v tr ng hoc nhi cc th khng c cch xa cng trnh
thm d 1-2m.
3.17. Vic th cc trong t c kh nng b mui ha ch thc hin khi xy dng nh v
cng trnh cp I, cp II v cc cng trnh quan trng trn nhng nn t c tng
lng mui ha tan hoc hm lng thch cao vt qu trng lng t hong
kh c quy nh di y cho tng loi t sau: t ct -a0 > 3%, t hn ln -
a0 > 5% v t loi st a0 > 20%.
3.18. Ch sau khi ng hoc nhi cc mi bt u lm thm t t chm, nhng khng
c truyn ti trng ln cc. Vic thm t t hn ln v t ct thc hin qua
ho o xung quanh cc th, nhng cch thnh cc khng qu 0,5m. Ho su 0,3-
0,4m, rng khng qu 0,5m. Trn y ho ri ct thnh mt lp dy 0,2-0,3m, bn
trn ct ph mt lp si dy 0,1m.
3.19. Nu phn trn ca nn t c mt lp t loi st b thch cao ha (a0 > 35-
40%) vi h s thm K <10-5 -10-6cm/s th phi o ho ngay st thnh cc, rng t
nht l 1m, su 0,3 -0,4m thm t t. tng nhanh qu trnh thm t
y phi khoan t nht 4 l khoan p nc ng knh 10-20cm. Trong cc l
khoan lp y si hoc si ln ct. Chiu su l khoan phi ln hn chiu di cc
th 0,5m. Trong ct v t hn ln th khng cn dng l khoan p nc.
3.20. th cc nhi trong t loi st b mui ha thm t t di mi cc c
thchin qua mt ng c ng knh t nht 50mm t tm l khoan trc khi
nhi (b tng) cc. ng ny phi cm vo t su hn y l khoan 5-10cm v
nh cao hn ming l khoan 10-15cm. Phng php thm t nn t ni trn
khng p dng cho trng hp cc c nhi bng phng php rt dn ng vch.
3.21. Trong qu trnh thm t phi ly mu t xc nh m v xc nh bng
mt thy c hin tng xi ngm c hc v s tng t ngt lng nc thm vo
trong t.
3.22. Thi gian ra mui cha trong t di hay ngn do thm v mui ha ban
u ca t quyt nh. Qu trnh ra mui c coi nh chm dt nu mui
ha trung bnh ca t khng qu 0,6-0,7 mui ha ban u.
3.23. Trong qu trnh thm t chm, c bit l khi th bng ti trng ngang, phi bo
m ra sch mui cha ti ch tip xc gia t vi mt cc v phi theo di
khng cho nc thot t ho ra khi phm vi ranh gii lm thm t theo
nhng ng thm ring. Khi thy xut hin nhng ng thm nh vy nht thit
phi bt kn li.
3.24. Trong trng hp phn trn cng ca nn t c 3-4m t loi st b thch cao

9
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

ha mnh (a0 > 35-40%) khi cn th cc bng cch khng lm thm t chm th
phi o b t b thch cao ha mnh trong phn tip xc vi mt cc v lm m
nhanh lp t nm di cho ti khi bo ha G > 0,7-0,8.
3.25. Sau khi kt thc qu trnh ra mui trong t tin hnh th cc theo ng quy
nh ca tiu chun 20 TCXD 88: 1982 "Cc -phng php th nghim hin
trng".
4. Bo co kho st a k thut.
4.1. Da vo kt qu cng tc kho st a k thut tin hnh lp "Bo co kho st a
k thut thit k v thi cng mng cc". Bo co k thut gm 2 phn:
Phn I: Thuyt minh ca bo co. Phn II: Cc ph lc km theo bo co.
4.2. Ngoi nhng yu cu quy nh trong cc tiu chun v thit k v kho st xy
dng, trong c kho st a k thut, bo co k thut cn phi xc nh lp t
c kh nng chu ti ln nht (lp ta cc) v c nhng s liu xc nh sc
chu ti ca cc v d kin ln ca nh hoc cng trnh.
4.3. Phn thuyt minh ca bo co k thut gm c cc chng sau:
1) M u.
2) c im kt cu ca nh hoc cng trnh thit k.
3) iu kin a cht cng trnh khu vc kho st.
4) Tnh ton nn mng theo kt qu th nghim hin trng: Xuyn tnh, xuyn
ng, nn ngang, nn ti trng tnh, th cc chun v th cc ti hin trng.
5) Kt lun v kin ngh.
Ngoi quy nh ca cc tiu chun chuyn ngnh cn b sung vo ni dung ca
cc chng trong bo co nh sau:
4.4. Trong chng "c im kt cu nh v cng trnh thit k" cn a ra s liu v
c im kt cu v cng ngh ca nh hoc cng trnh thit k. Ti trng d kin
truyn ln mng v chuyn v cho php.
4.5. Trong chng "iu kin a cht cng trnh ca khu vc kho st" th cng vi
s phn tch iu kin a cht cng trnh, a cht thy vn v tnh cht c l ca
t nn phi tin hnh phn khu a cht cng trnh theo mc phc tp v iu
kin a cht cng trnh xut pht t yu cu thit k v tnh ton mng cc. i
vi mi phn vng phi xc nh c lp ta cc, kh nng chu ti ca cc v
kh nng h cc n su thit k.
4.6. Sc chu ti ca cc c tnh ton theo s liu th nghim trong phng, xuyn
tnh phi i chiu so snh vi kt qu th cc chun v th cc ti hin trng
(nu c tin hnh) c xt n kh nng thay i iu kin a cht cng trnh khi
xy dng v s dng nh hoc cng trnh. Cc kt qu th cc u phi nh gi
c sc chu ti ca cc khi h cc t cao t nhin cng nh t cao thit k
n su d
4.7. Trong phn "Kt lun v kin ngh" cn trnh by cc gi tr sc chu ti ca cc
tnh theo kt qu th nghim xuyn tnh, th cc chun v th cc ti hin trng.
Trong phn ny ch r cao tuyt i m mi c tit din quy nh tip nhn
c ti trng theo thit k. Khi khng c ti trng thit k th phi ch ra c
sc chu ti ca cc c chiu di khc nhau.
4.8. Ngoi cc ph lc km theo ca bo co nh cc tiu chun chuyn ngnh quy
nh cn phi c nhng ph lc sau:
a) Bn ti liu thc t khu vc kho st c ch r v tr v ranh gii ca cc nh
10
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

v cng trnh thit k, cc l khoan (h o) v cc im xuyn tnh (xuyn


ng), cc v tr th nghim t bng nn ti trng tnh, nn ngang v th cc.
- Bn phn khu a cht cng trnh;
- Bn ng ng mc cao mi lp t ta cc.
b) Cc biu th nghim t bng cc phng php hin trng nh: xuyn
tnh, xuyn ng, nn ngang, nn ti trng tnh, th cc chun v th cc ti
hin trng bng ti trng tnh v ti trng ng (nu nh chng c thc
hin trong qu trnh kho st).
c) Cc lt ct a cht cng trnh (dc v ngang) ca khu vc kho st, trn lt ct
ngoi v tr l khoan, im xuyn nn ngang, nn ti trng tnh phi c v tr
th cc, v tr v ranh gii cng trnh thit k, cao nn (sn) tng I v tng
hm (nu c).
d) Bng tng hp ch tiu c l cc lp t.
e) Tr cc h khoan.
g) Bng thng k cao , ta cc im thm d th nghim v th cc.
h) Bng thng k kt qu phn tch mu nc (nu c)
i) Bng kt qu thm d a vt l (nu c)

11
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

Ph lc 1
Phng php th cc chun
1. Th cc chun c tin hnh xc nh sc chu ti ca cc trn thc t c tit
din ngang khng i di tc dng ca ti trng nn ln cc.
2. Cc chun l mt ng bng kim loi cng c u di bt kn v c tit din ngang
nh hn so vi cc thc t. Khi th cc chun cc c h ti su d kin t cc
thc t.
3. Th cc chun thng c tin hnh ti v tr m theo s liu khoan v xuyn tnh
th iu kin t t thun li nht v c trng nht. S lng th nghim cc chun
c xc nh trong phng n k thut kho st theo nhng quy nh ca tiu
chun ny.
4. Sc chu ti ca cc xc nh theo kt qu th cc chun cn phi c chnh xc
thm bng cch tin hnh song song th cc ti hin trng bng ti trng tnh trong
nhng trng hp sau y.
a) Khi ti trng tnh ton truyn ln cc theo thit k ln hn 60 T.
b) Khi khng th thc hin th nghim xuyn tnh.
c) Khi sc khng ca cc theo kt qu xuyn tnh v th cc chun tin hnh
cng mt v tr trn khu vc kho st chnh lch nhau ln hn 30%.
5. S ln th cc ti hin trng trong cc trng hp quy nh trong cc mc a v b
ca iu 4 c xc nh trong phm vi t 1/4 n 1/3 tng s ln th cc chun
trn khu vc kho st y, nhng khng c t hn 2 th nghim.
6. Cc chun thng l cc on ng thp c ni vi nhau bng ren. Chiu di mi
ng khong 2m. chiu di ton b cc khng qu 12m. ng thp c tit din ngang
t nht 100cm2.
7. Trc khi h cc chun phi kim tra thng ca cc. cong khng c vt
qu 1cm trn 6m chiu di cc.
8. Cc c ng xung bng my ng loi nh c trng lng ba c gii t nht
300kg v chiu cao ri ba t nht 100cm.
9. Thit b dng cho th cc chun bng ti trng tnh gm.
Mt kch thu lc c sc nng t nht 50T t ln cc.
- Kt cu nh v (c dm ngang hoc khng c dm ngang) tip nhn t kch
thu lc truyn xung neo.
- B phn neo gm nhng ng thp ng, cc xon hoc neo c li di ng.
- H thng cc mc c gn ng h o s chuyn v ca cc di tc dng ca ti
trng.
10. Phng php ng v nh cc chun, lp rp v tho d thit b v cc my mc
khc dng th nghim phi thc hin theo ng nhng quy nh trong tiu chun
20TCXD 88:1982 "cc phng php th nghim hin trng".
11. Vic gia ti cho th tnh cc chun phi c thc hin nh sau:
- Ti trng tc dng ln cc phi gia tng n mc to c ln ca cc t nht l
20 mm.
12
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

- Cp ti trng ly bng 1/10 ti trng ti a truyn ln cc quy nh trong


phng n v l bi s ca 0,25T.
12. Sau mi ln tng ti trng ln cc phi ghi s liu tt c cc ng h o theo th t
sau: ln th nht c ngay sau khi tng ti, hai ln sau c cch nhau 15 pht v sau
c 30 pht c 1 ln cho n khi t ln n nh quy c l ln m sau 30
pht cui cng khng ln thm qu 0.1mm.
13. Vic d ti ch thc hin sau khi t ti trng ln nht. Vic d ti ra khi cc
sau khi tin hnh theo tng cp. Cp d ti ln gp 2 ln cp gia ti. Sau mi cp d
ti phi c ngay s ch cc ng h o v sau c cch 15 pht ghi 1 ln sau
khi gim ti theo tng cp d ti.
14. Khi nh cc chun phi o lc nh ln nht.
15. Kt qu ng v th tnh cc chun phi ghi y theo mu quy nh trong tiu
chun 20TCXD 88:1982 " cc phng php th nghim hin trng".

16. Kt qu th ng cc chun phi c trnh by di dng biu quan h gia


chi trung bnh v su chn cc (trn trc tung ly t l 1:1000 t trn xung
di biu din su chn cc cn trn trc honh ly t l 1:1 -t tri sang phi
biu din chi ca cc su tng ng. Biu th ng cc dng nh
gi mc ng nht ca t nn khu vc kho st.
17. Kt qu th tnh cc chun c trnh by di dng biu quan h gia ln
ca cc vi ti trng v s thay i ln theo tng cp gia ti -Trn trc honh ly
t l 1cm = 2T t tri sang phi biu th ti trng cn trn trc tung ly t l 10:1 t
trn xung di biu th ln. ln ca cc ngay sau khi gia ti v ln trong
thi hn gia ti cn trnh by ring. Trn biu biu din s thay i ln ca
cc theo thi gian i vi tng cp ti trng th trn trc honh ly t l 6mm = 1h
biu th thi gian, cn trn trc tung ly t l 10:1 biu th ln.
18. Gi tr ring ca sc khng gii hn ca cc thc t tng im ring bit c xc
nh trn th " Ln ti trng " ca cc chun theo cng thc:
U
Ni = Nci
Uc
Trong : Ni v Nci gi tr ring ca sc khng gii hn t|ng ng vi cc th hin
tr|ng v cc chun i vi ln S (mc 6.5 ca tiu chun 20TCXD 21:1986
Tiu chun thit k mng cc)
U v Uc Chu vi cc th hin tr|ng v cc chun
19. Sc khng gii hn tiu chun v tnh ton ca cc th hin trng c xc nh
trn c s cc gi tr ring thu c bng kt qu th cc chun quy nh trong iu
2.12 ca tiu chun ny.

13
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

Ph lc 2
Phng php th nghim cc bng ti trng tnh (gi tt l th tnh cc)
tnh lc ma st m
1. Phi tnh lc ma st m xc nh sc chu ti ca cc khi xuyn qua cc loi t c
tnh nn ln mnh (than bn, t b than bn ho, bn) trong nhng trng hp sau y:
- Din tch xy dng c cu to bi t yu, cn tn nn bng t p hoc t lp.
- Gia ti cho nn nh hoc cng trnh vi ti trng qu ln.
- Trng lng bn thn ca t nn c tng ln khi h thp mc nc ngm trong khu
vc kho st.
- t nn ang c c kt (t nhin).
- Xy dng cng trnh c mng nng, bn cnh cng trnh mng cc.
2. Lc ma st m ch tc ng ln mt sn cc ca thn cc nhng ch m tc ln ca
t ma st cc ln hn tc ln ca bn thn mng cc.
3. Mi t th nghim c tin hnh mt nhm gm 2 cc sau khi khu vc kho st
c ti. S lng nhm th nghim c xc nh trong phng n k thut kho st,
nhng mi cng trnh phi b tr t nht 2 nhm th nghim. Nhm th nghim phi b tr
ti v tr d on xut hin lc ma st m ln
4. Phng php tin hnh th nghim cc trong mi nhm nh sau: (hnh 1).

Cc N1 h n su thit k v th nghim nn theo trc cc bng ti trng tnh, ng


theo nhng quy nh trong tiu chun 20TCXD88:1982 "Cc -phng php th nghim
hin trng". Cc N2 h n mc tng ng vi im trung gian c xc nh trong
phng n k thut kho st (im trung gian l im m c tc ln ca mng v ca

14
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

t st cc cn bng nhau). Tin hnh th nghim nh cc theo trc thng ng bng ti


trng tnh theo ng nhng quy nh trong tiu chun 20 TCXD 88: 1982 "Cc -phng
php th nghim hin trng"..
5. Da vo biu th nghim nn cc(N1); Se = f.(Pe) v nh cc N2;Sn = f.(Pn) lp
biu "ln -ti trng" cc S = f.( Pe -Pn) bng cch trn trc honh ly cc gi tr ca
th Sn = f.(Pn) tr i cc gi tr tng ng ca th Se = f.(Pe) khi c cng mt gi tr
trn trc tung ( ln) (hnh 2. Da vo th S = f.( Pe -Pn) xc nh sc chu ti nh
nht ca cc 3min (T).

15
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

Ph lc 3
Phng php th nghim cc bng chn ng
1. S gim sc chu ti ca cc di tc dng ca chn ng c c trng bng h s K0
l tch s ca h s M1 v M2 thu c theo kt qu th nghim chn ng cc.
2. Vic th nghim cc di tc dng chn ng n c thc hin theo trnh t sau.
a) Dng kch thu lc F dc trc cc theo tng cp ti trng tng dn (vi ln t n
nh quy c theo ng quy nh ca tiu chun 20 TCXD 88: 1982 "Cc -phng
php th nghim hin trng" n gi tr Po ln ca cc t tr s theo cng thc
(16) trong tiu chun 20 TCXD 21: 1986 "Tiu chun thit k mng cc"). Trc khi
ng cc phi lp thit b chng rung (l xo hay dy cp) vo gia kch v kt cu
nh v.
b) t nht 24 gi sau khi ln ca cc t n nh di tc dng ca ti trng Pm
mi c dng thuc n BB t trong l khoan cch cc th nghim mt khong cch
nht nh n gy chn ng vi cng yu cu. Thi gian gy n chn ng ko
di t nht 7 giy. Khong cch gia cc ln n c xc nh da vo s tt dn dao
ng ca t (theo bng ghi n kim tra tnh t lc xut hin sng c bin dao
ng ln nht n lc bin dao ng ca mt t n gim 2 ln). Khong thi gian
ny c th ly bng khong 2T v < 3T, trong T l chu k dao ng ca t xung
quanh cc th nghim.
3. Khi gy chn ng n, ti trng truyn thng ng khng nht thit phi gi c nh m
c th gim theo mc gim sc khng ca t. Khi th nghim n chn ng, phi ghi
c nhng yu t sau: nhng dao ng nm ngang ca t v tr xung quanh cc th
nghim theo hai phng vung gc vi nhau, ln ca cc S trong thi gian th
nghim cc v s gim p lc trng kch thu lc. i lng vc t gia tc dao ng ca
mt t xung quanh cc th khng nh hn 2m/s2 i vi chn ng tnh ton cp 7:
4m/s2 i vi cp 8: v 7m/s2 i vi cp 9.
4. Tu theo yu cu v cng n, c quan kho st (khoan n mn) quyt nh chn chiu
su, ng knh v cch b tr h khoan gy n. Khi n khng c php cho n tung t
ln trn mt.
5. Khi lng thuc n BB tnh bng kg m bo yu cu v cng dao ng ca t
xung quanh cc th c xc nh theo cng thc (1) v chnh xc ho bng kt qu n
kim tra mt mn trn din tch xy dng.
C = C tb...T2.r2
Trong :
C tb = 2,8.10-3 Kg. s2.m -5 (2)
.: i lng vc t gia tc giao ng mt t, m/s2.
T: Chu k dao ng ca t tnh ton s b, c ly nh sau T = 0.2s.
r: Khong cch t l khoan n n cc th (m) vi iu kin r > 15 + 1.5l; trong l:
chiu su chn cc trong t, (m).
6. Da vo kt qu th cc bng chn ng xc nh h s mi theo cng thc.
7. Cng tc th cc theo phng php ti trng ng ngang phi tin hnh theo trnh t sau.
16
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

a) Nn cc bng ti trng tnh theo phng thng ng nh khi th cc bng chn ng.

b) Dng my rung nh hng t trn xe quay quanh cc v gn chc vo cc to ra


chn ng theo phng php nm ngang truyn ln cc trong thi gian ko di t nht
10 giy vi tn s gc c nh khng qu 1/10 giy. C th dng my gy dung kiu
B -1, B -2 hay B ( ca Lin X) c ng c dng in 1 chiu to ra bin
dao ng cn thit do thay i tn s gc. Mun cho cc b y theo phng nm
ngang cn phi c bin dao ng khng i truyn ln mt t Ao >1.2y, nhng
khng c nh hn 3mm (y l chuyn v ca cc theo phng nm ngang trn
mt t khi gia ti chn ng tnh ton ln mng cc).
8. Trong qu trnh th nghim chn ng theo phng nm ngang khng cn gi ti trng
ng c nh, m c th gim theo mc gim sc khng ca t. Khi th cc nh vy
phi ghi c bin dao ng ca cc trn mt t Ad, ln ca cc Sng trong thi
gian th nghim my pht chn ng kim tra v s gim p lc trong kch thu lc.
9. chuyn v ngang ca cc Yo tnh bng mt trn mt t khi gia ti chn ng ngang
tnh ton ln mng cc xc nh theo cng thc:
UH
Y0
D d .E.G .I
3

Trong :
E./.I l gi tr nu trong cng thc (7) ca ph lc ca tiu chun TCXD 21:1986 "Tiu
chun thit k
10. H s ! tnh nh sau:
- i vi cc gn cht u d|i hoc u trn nh cao lm cho u cc khng th xoay
|c th tnh theo cng thc (5) v (6)
B2
G A0 
C0
(5)
Dd e
G A0  DdB0 I 0 

C 0  Ddl 0
Bn C 0 l 0 l 02
y: D   (7)
Dd 2 Dd 2
- i vi cc c th xoay u cc v cc ng t do
DdB0 M
U A0  Ddl 0 B0  (8)
n
Trong cc cng thc trn k hiu nh| sau:
H Ti trng chn ng ngang tnh ton truyn ln cc.
M M men un bn ngoi tc dng ln cc ng t do (Tm)
Dd h s bin dng xc nh theo cng thc (7) ca ph lc ca tiu chun 20 TCVN
21:1986 Tiu chun thit k mng cc

17
TIU CHUN Vit nam TCxd 160-1987

A0,B0,C0 Cc h s khng th nguyn ly trong bng 2 ca ph lc ca tiu chun 20 TCVN


21:1986 Tiu chun thit k mng cc
L0 Khong cch t u cc nh n mt t (i vi cc ng t do chiu cao im truyn
ti trng ngang so vi mt t) (cm)
11. Da vo kt qu th cc bng chn ng ngang xc nh h s m2 theo cng thc:
P2 '0
m2 . (9)
P0 ' 0  ' 2
Trong : P0 v P2 l gi tr ti trng tnh truyn ln cc theo ph|ng thng ng t|g
ng vi thi im tr|c v sau khi gy chn ng (T)
0 - ln ca cc d|i tc dng ca ti trng P0 tr|c lc th tc cc bng chn ng
ngang (cm)
2 - ln b sung ca cc trong thi gian th cc bng chn ng ngang (cm)
12. Cng tc th nghim cc bng cch n gy chn ng ngang c tin hnh trn nhiu
cc khc nhau, nhng cng c th tin hnh trn cng mt cc.
Trng hp tin hnh c hai cch th nghim trn cng mt cc th th nghim bng ti
trng ng ngang phi thc hin sau khi th nghim n gy chn ng. Tr s ti trng
tnh truyn thng ng b gim xung trong qu trnh th nghim do tc dng n chn
ng phi c gia tng n tr s ti trng ban u Po trc khi tc dng ti trng ng.
13. xc nh sc chu ti ca cc khng c php s dng nhng cc c dng trong
th nghim bng ti trng tnh th nghim chn ng.
Cc cc dng trong th nghim chn ng khng c php s dng tip lm mng
cc ca cng trnh.
14. C quan thit k quyt nh s lng cc em th nghim chn ng v thng c ly t
nht bng 1/3 s cc th nghim bng ti trng tnh truyn theo phng thng ng ca
cng trnh y.

18