You are on page 1of 2

PANITIA SAINS SUKAN

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK EVIDENS KEBERADAAN


ASPEK 3.1.1: KETETAPAN Carta Organisasi Kurikulum 2017 Fail Panitia (No 3)
PELAKSANAAN Jilid 1
KURIKULUM Manual Pengurusan dan Takwim Kurikulum Buku Pengurusan
2017
ASPEK 3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN
ASPEK 3.1.2.1: Pelaksanaan Perancangan Strategik panitia 2016-2018 & Fail Panitia (No 5)
mata mata pelajaran diurus OPPM - Jilid 1
secara profesional dan Pelan Taktikal Panitia 2017 Fail Panitia (No 5)
terancang. - Jilid 2
Rancangan Pengajaran Tahunan mata Fail Panitia (No 4)
pelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 - Jilid 2

Minit Mesyuarat JKKS Bil. 1/2017 4/2017 1 & 2 -Fail Panitia


(No 2) - Jilid 2
Minit Mesyuarat PAKA Bil. 1/2017 4/2017 1 & 2 -Fail Panitia
(No 2) - Jilid 2
Buku Rekod PdP semua guru mata pelajaran Guru Mata
dalam Panitia Sains Sukan Pelajaran

Analisis Data / Headcount peperiksaan mata Fail Panitia (No


pelajaran Sains SukanTingkatan 4 dan 5 Tahun 6)- Jilid 2
2017
Rekod Pentaksiran Sekolah bagi murid Buku Rekod
Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Tahun 2017 Mengajar

Laporan Semakan Fail Panitia 2017 Fail Panitia (No


1)-Jilid 2
3.1.2.2: Program Perancangan Strategik panitia 2016-2018 & Fail Panitia (No
peningkatan kualiti OPPM 5)- Jilid 1
pengajaran guru diurus Pelan Taktikal Panitia 2017 Fail Panitia (No
secara terancang. 5)- Jilid 2
LDP 2017 & Minit Curai Fail Panitia (No
2)- Jilid 2
Laporan Pencerapan Guru 2017 (Standard 4 PK Pentadbiran
SKPMG2)

Laporan semakan buku latihan murid 2017 Fail Panitia (No


3)-Jilid 1
3.1.2.3: Program Penetapan KPI Panitia 2017 Fail Panitia (No
peningkatan pencapaian 5)- Jilid 2
murid diurus secara Headcount( TOV,ETR 2017) Fail Panitia (No
profesional dan terancang. 6)- Jilid 2
Laporan PBS 2017 Fail Panitia (No
9)- Jilid 2
Program Peningkatan Akademik Fail Panitia (No 5)
Fasa1: Teknik Menjawab Soalan - Jilid 2
Fasa 2: Kelas Tambahan
Fasa 3: Pecutan Akhir: Asak Minda Soal Teknik
Menjawab SPM
3.1.2.4: Bantuan geran per Minit mesyuarat Kewangan 1/2017 4/2017 1 -Fail Panitia (No
kapita mata mata 2) - Jilid 2
pelajaran dimanfaatkan Perancangan kewangan Panitia 2017 Fail Panitia (No 8)
secara sistematik dan - Jilid 2
terancang. Merekod pembelian ABM (Kad Stok) Fail Rekod
KEW.PS-4 &
KEW.PS-5 (di
pejabat seolah)

Disediakan oleh,
.
(NURAZIAN BINTI MAHMUD)
KP Sains Sukan