You are on page 1of 4

LAPORAN IURAN ROHANI

PERUM T.E.A II RT 2 RW 4
TAHUN 2016

BULAN
NAMA WARGA
JAN FEB MAR APRL MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
Ny. Djamari D-1
Anak kos D-3
D-4
D-5
Anak kos D-6
Anak kos D-7
Ny. Teguh D-8
Anak kos D-9
Ny. Teguh D-10
Ny. Agustinus D-11
Anak kos D-12
D-14
Ny. Kusaeri D-15
Ny. Dyah D-16
Ny. Dyah E-1
E-2
Ny. Siti M. E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
Anak kos E-9
Anak kos E-10
E-11
E-12
Ny. Hendra E-14

Awan G-9 . Kris F-19 Ny. Jafar G-7 Ny. Rofiq F-6 Anak kos F-7 F-9 Anak kos F-10 Ny. Wahyudi G-1 Ny. Totok F-1/2 Anak kos F-3 Anak kos F-4 F-5 Ny. Yonis G-8 Ny.E.A II RT 2 RW 4 TAHUN 2016 BULAN NAMA WARGA JAN FEB MAR APRL MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES Ny. Via G-4 Ny. Heni F-12 Ny. Hamzah E-16 E-17 Anak kos E-18 Ny. Jaswadi G-3 Ny. Melly G-5 Anak kos G-6 Ny. Dekki F-14 F-15 Ny. LAPORAN IURAN ROHANI PERUM T. Tjipto F-16/17 F-18 Ny. Pram G-2 Ny. Sofie F-11 Ny.

LAPORAN IURAN ROHANI PERUM T. Effendi K-4 Anak kos K-5 Ny. Heri G12 Ny. Farid K-6 .A II RT 2 RW 4 TAHUN 2016 BULAN NAMA WARGA JAN FEB MAR APRL MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES Ny. Yasin G-14 G-15 Amanda G-16 Ny. Heru G-10 Ny. Ila K-2 Ny.E. Herijadi G-19 Anak kos I-1 I-2 Ny. Mukri J-8 Ny. Timbul G11 Ny. Basid K-3 Ny. Pandji I-5 J-1 J-2 J-3 Ny. Dewi J-4 J-5 J-6 J-7 Ny. Hariono G-17 G-18 Ny. Isdianto I-3 Ny. Tutiek I-4 Ny.

E.A II RT 2 RW 4 TAHUN 2016 BULAN PETUGAS BENDAHARA TANGGAL SETORAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER . LAPORAN IURAN ROHANI PERUM T.