You are on page 1of 1

Tarikh 13.06.

2017 HARI SELASA
Modul Kemahiran (Rekreasi)
Tajuk Siapa Cekap
Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran ikatan dan simpulan.
S/P 1.14.1, 2.14.1, 5.3.1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Melakukan kemahiran ikatan untuk menghasilkan gajet.
Objektif 2. Menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan simpulan berdasarkan gajet yang
Pembelajaran dihasilkan.
3. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan
5 WAWASAN
7.45-815 aktiviti.
PJ 1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran

Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana…………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………….
Aspek Rekreasi dan Kesenggangan
Tajuk Khemah Pasang Siap
Standard
1.14.1, 2.14.1, 5.2.4, 5.4.2
Pembelajaran
Fokus Berkebolehan melakukan aktiviti mendirikan khemah pasang siap.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akand dapat:-
Objektif 1. Mendirikan khemah pasang siap.
4 GEMILANG 2. Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap.
Pembelajaran
8.45-915 3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
PJ 4. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.
1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian Standard Pembelajaran
Aktiviti 3. Persembahan/Permainan Kecil
4. Menyejukkan badan
5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
Pada akhir pengajaran;
Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Aspek KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
Tajuk PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI
S/K 2.1
S/P 2.1.5
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Objektif
Memilih cara mengurus konflik dan stress.
Pembelajaran
4 Setiap kumpulan akan mendapat ceraian gambar.
CEMERLANG Setiap kumpulan dikehendaki mencantum ceraian gambar dengan lengkap dan
12.45-1.15 menyatakan situasi gambar tersebut.
PK Aktiviti Murid mengenal pasti dan menyatakan cara mengurus konflik dan stres yang
betul melalui gambar yang diberikan.
Murid menyanyikan lagu ‘Lagu Riang’.
Perbincangan dan rumusan.
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.