You are on page 1of 1

Hari: Tarikh

:

Mata pelajaran Masa Bilangan Murid
Tema/Topik
Standard
Kandungan

Standard Murid dapat:
Pembelajaran

Objektif Pada akhir pengajaran dan pemudacaraan, murid dapat:
Pembelajaran

Aktiviti P&P

EMK ⬜Kreativiti & inovasi ⬜ Sains dan teknologi ⬜Keusahawanan
⬜Bahasa ⬜Pendidikan Alam Sekitar ⬜ Patriotisme ⬜TMK ⬜
Nilai Murni
BBM

Penilaian

Refleksi _____ / murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan
_____ /_____ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan.

Disediakan oleh: Disemak oleh: