You are on page 1of 26

BUDAYA KERJA KELAS PERTAMA

PEMIKIRAN KRITIS DAN
INOVATIF

“Mahu tidak mahu para penjawat awam mesti berfikir di luar
lingkungan kotak. Saya tidak mahu budaya automation menjadi
satu hakikat kehidupan dalam sektor awam. Kita seharusnya
berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab
dan amanah dengan mencari penyelesaian-penyelesaian kreatif
dan inovatif di luar kelaziman”

YAB Perdana Menteri
Majlis MAPPA XI
9 Mac 2010

1933 “…pemikiran kritis melibatkan aktiviti mental seperti analisis.”… Kamus Dewan . 1956 “…. sintesis dan penilaian…” Bloom. tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan baik buruk nya terlebih dahulu). DEFINISI KRITIS Perkataan kritis berasal daripada perkataan Inggeris iaitu critic Critic pula berasal daripada perkataan Greek iaitu kriths(kritikos) yang bermaksud Judge “ …berfikir secara serius (mendalam) dan seterusnya membuat pertimbangan daripadanya” Dewey.

Apa itu berfikir? Sikap ingin tahu Pemikir yang hebat • meneliti kesan. berfikiran kreatif dan • kita perlu pemikiran kritikal dan inovatif kreatif untuk menangani masalah • mereka bersikap terbuka dalam membahaskan sesuatu pernyataan . implikasi dan mengkaji • maklumat lengkap penting dalam betul atau tidak sesuatu pernyataan atau membuat keputusan dan benar atau sebaliknya kesahihan menyelesai masalah sesuatu perkara • maklumat perlu dikumpul dan • memiliki naluri ingin tahu yang kuat dan dianalisis untuk buat sorotan gemar menyelidik dan mengkaji • maklumat perlu diuji kesahihan • mereka proaktif.

Empat soalan penting dalam berfikir Apa yang Yang mana Apa yang Kenapa ia sedang satu? mungkin berlaku? berlaku • Untuk berlaku? • Untuk analisa • Kaji situasi membuat • Untuk masalah keputusan mengenal potensi masalah .

mengumpul item atau maklumat kepada kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri yang sepunya. sifat.mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi membuat keputusan atau menyelesaikan masalah.  Membuat urutan . kualiti dan unsur sesuatu konsep atau item. .  Menyusun mengikut keutamaan .  Menganalisis .  Mengumpul dan mengelas .mengenalpasti ciri.menyusun item atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. FASA KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS  Mencirikan .mempertimbangkan kebaikan dan keburukan.  Menilai .membuat pernyataan yang menjelaskan atau mengukuhkan sebab atau alasan selepas menjalankan kajian.  Membuat kesimpulan .menyusun item atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepada sesuatu ciri atau sifat seperti saiz atau masa.mencari persamaan dan perbezaan dengan menggunakan ciri-ciri pada item (objek).  Membanding dan membeza .

tradisi – norma dan pemikiran yang sedia ada . ekonomi.• takut buat silap / apa orang kata • gopoh – sambar apa • taksub pada statistik saja idea • biadab jikalau banyak • menentang soal perubahan • berfantasi dianggap membazir masa • takut pada ketua • teguh membatas diri • tidak yakin pada dengan norma yang orang bawahan lazim • kepercayaan yang • hanya terima yang „rigid‟ praktikal.

ALAT BANTUAN BERFIKIR Peta minda bentuk urutan Peta minda bentuk lakaran Teknik Fishbone / Ishikawa Diagram Teknik 5W + 1H .

Ciptaan baru Ciptaan proses baru Beri nafas baru Ubah tanggapan orang lain .

Berasal dari perkataan Latin iaitu „creare‟ yang bermaksud „membuat‟ Dalam bahasa Inggeris ianya berbunyi „create‟ atau „cipta‟ “Kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru iaitu daripada tiada kepada ada” Kamus Webster‟s “Melibatkan keupayaan minda untuk memberi beberapa alternatif yang tidak terkongkong daripada kebiasaan” “Keupayaan seseorang untuk melihat sesuatu daripada pelbagai sudut atau perspektif yang lebih luas” .

proses atau pemikiran. • mengubah tanggapan orang lain terhadap sesuatu perkara yang cliche. • memberi nafas baru untuk proses atau kaedah yang sedia ada untuk pasaran baru. .Kreativiti Kreativiti ialah menzahirkan sesuatu yang tidak wujud sebelumnya baik dalam bentuk produk. • melihat sesuatu perkara dari perspektif yang berbeza dari arus perdana. Anda seorang yang kreatif jika: • mencipta atau mereka sesuatu yang tidak pernah wujud sebelumnya • mencipta atau mereka sesuatu yang telah wujud di tempat lain sebelumnya tetapi anda sendiri tidak mengetahuinya • mencipta atau mereka satu proses baru untuk melakukan apa jua perkara.

membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.  Membuat generalisasi .  Merekacipta .  Membuat inferens .  Membuat gambaran mental .membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep secara mengaitkan konsep itu dengan yang mempunyai ciri yang serupa.menjana idea yang banyak secara spontan dan berterusan berkaitan dengan sesuatu tajuk atau masalah dalam satu kumpulan.menghasilkan sesuatu yang baru untuk mengatasi masalah secara terancang.  Meramal . . Kenyataan ini perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya.membuat kesimpulan awal yang mungkin benar atau pun tidak berdasarkan maklumat daripada pemerhatian.membuat gambaran secara mental sesuatu idea atau konsep. FASA KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF  Menjana idea .  Menganalogi .  Menghubungkait .membuat pernyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat berdasarkan pemerhatian ke atas beberapa maklumat dari kumpulan itu.menggunakan data dan pengetahuan yang ada untuk menjangka perkara yang akan berlaku.  Membuat hipotesis .membuat pernyataan umum yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa.

• Ledakan informasi membawa kita kepada information highway yang memastikan maklumat dapat diperolehi dengan pantas (at a touch of a button) • Dokumentasi maklumat lebih cekap dan teratur . Dahulu… …Kini …Kini Dahulu… • Perubahan masa yang berlaku hakikat ini mencabar pemikiran kita juga agar beranjak ke era dunia tanpa sempadan dan memanfaatkan teknologi masa kini agar dapat bekerja/belajar secara efisyen.

Akhir 1990an-2020 1980-pertengahan 1990an 1957-1970an Ekonomi berasaskan INOVASI Ekonomi berasaskan PERINDUSTRIAN Ekonomi berasaskan SUMBER .

Dari aspek ekonomi. arus perubahan perubahan menunjukkan bahawa untuk bersaing negara harus mengorak langkah kepada ekonomi bersaskan pengetahuan dan mengiktirafkan inovasi sebagai satu faktor yang akan menjadikan Malaysia kompetitif. Suatu ketika dahulu Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan sumber alam. Namun pertumbuhan ekonomi menyebabkan penumpuan adalah kepada menarik pelaburan asing agar pemindahan teknologi berlaku. . Ketika itu satu kelebihan negara kita adalah tenaga buruh yang murah dan ini merupakan satu daya penarik. Namun kini. dapat dilihat negara mengalami anjakan ekonomi.

INOVASI DAN KREATIVITI INOVASI ialah kaedah mencari jalan KREATIVITI ialah untuk menghasilkan kebolehan atau produk atau keupayaan untuk perkhidmatan yang mencipta. ( CREATE ) ( MODIFY ) . mewujud lebih baik sama ada dan menghasilkan melalui sesuatu yang baru pengubahsuaian atau dalam bentuk atau baru melalui penambahbaikan kemahiran imaginasi.

kepuasan pelanggan)  Tingkatkan prestasi .produktiviti organisasi (peningkatan output/outcome)  Mudahkan kehidupan . ibu tunggal. wanita.penyediaan perkhidmatan (penggunaan sumber input lebih cekap)  Tingkatkan kualiti – perkhidmatan (pantas. warga emas) . mesra pelanggan.Penyediaan produk dan perkhidmatan yang inovatif (memenuhi kehendak pelanggan yang berbeza. kurang masa menunggu. spesifik dan unik-OKU. KENAPA PERLU BERFIKIR SECARA KRITIS DAN INOVATIF?  Jimat kos dan masa . cekap.

CABARAN ORGANISASI RED TAPES RED CARPET • Layanan baik • Birokrasi • Cepat • Lambat • Peka • Kurang peka • Kepuasan • Tidak peduli • Memudahkan urusan • Tidak up-to-date • Up-to-date .

“BERFIKIR DI LUAR KOTAK” Thinking-outside-the-box requires an acceptance and consideration of ideas from whatever source and in whatever form. .

. • boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur. • hasil cetusan idea-idea peningkatan kualiti dan produktiviti.APA ITU INOVASI • Kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi baru.

• Menghubungkan organisasi dan IDEA BARU persekitarannya – semua staf dapat mengesan MANAKALA perubahan di persekitarannya dan mengambil tindakan yang bersesuaian untuk memenuhi INOVASI keperluan organisasi ADALAH MELAKSANAKAN IDEA-IDEA BARU” • Pemimpin / Leader  Sebagai kaunselor. model untuk diikuti  Dapat mengembangkan sikap kreatif dan inovatif di kalangan ahli organisasi dengan memberikan mereka peluang untuk menilai proses kerja masing-masing dan merekabentuk pekerjaan bagi memudahkan lagi kerja  Sikap kreatif dan inovatif perlu digalakkan oleh pemimpin . • Latihan/Pembelajaran berterusan . mentor. jurulatih.pekerja berilmu dan sikap positif menjadikan mereka sentiasa produktif • Menyediakan platfom/sistem untuk staf memberikan idea – supaya bebas memberikan cadangan/maklumbalas • Memberikan kuasa (empowering) kepada pegawai dalam tugasan “ KREATIVITI ADALAH MEMIKIRKAN IDEA.

INOVASI DALAM INOVASI DALAM PERKHIDMATAN KEPERLUAN AWAM SEHARIAN Idea untuk menyejukkan makanan dengan menggunakan kipas kecil Penciptaan payung yang dapat melindungi secara keseluruhan dari terkena hujan Perubahan dari konvensional kepada dalam talian .

TEKNIK PENJANAAN IDEA KREATIF Arahan: Sambungkan kesemua titik dengan 4 garis sahaja tanpa mengangkat pen tersebut. .

proses kerjasama dan cara kerja Penciptaan Meningkatkan nilai (value daya saing creation) INOVASI Meningkatkan Sistem dan cara kerja baru DAN sistem penyampaian KREATIVITI . FAEDAH KEPADA ORGANISASI Mengeratkan perhubungan Memperbaiki Memupuk sistem.

FAEDAH KEPADA PERKHIDMATAN AWAM Kerjasama antara agensi melalui penambahbaikan Meningkatkan Menjimatkan imej kos dan masa perkhidmatan operasi awam INOVASI perkhidmatan DAN KREATIVITI Meningkatkan Meningkatkan kepuasan kualiti dan pelanggan dan produktiviti stakeholders perkhidmatan .

TERIMA KASIH .