You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DERMA, KANGAR PERLIS

IKRAR GEMILANG STPM
TAHUN 2015

BAHAWASANYA

SAYA…………………………………………………..

PELAJAR TINGKATAN ………..………. SMK DERMA,

DENGAN INI BERJANJI DAN BERIKRAR AKAN

BERUSAHA DENGAN BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK

MENCAPAI KEJAYAAN CEMERLANG

DALAM PEPERIKSAAN STPM.

Tandatangan Pelajar Tandatangan Ibu bapa Tandatangan Pengetua

__________________ __________________ __________________
( ) ( ) ( )