You are on page 1of 13

MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM

KELAB RUKUN NEGARA (KRN)


SMK TAMBULION KOTA BELUD

PENGISIAN PROGRAM DAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA


Kelab Rukun Negara yang diwujudkan di sekolah-sekolah akan melaksanakan
pelbagai aktiviti yang berteraskan kepada pengukuhan pengetahuan, pemahaman,
penghayatan dan pengamalan (4P) Rukun Negara di kalangan Murid. Selain
daripada matlamat untuk memperkenal dan menyedarkan murid tentang kepentingan
Rukun Negara, kelab ini juga akan dijadikan sebagai Salah satu strategi utama ke
arah pengukuhan semangat
perpaduan dan integrasi nasional di kalangan murid pelbagai kaum.

Bagi mencapai matlamat ini, aktiviti Kelab Rukun Negara akan dirangka dan
dilaksanakan berlandaskan kepada lima prinsip Rukun Negara iaitu:
Kepercayaan Kepada Tuhan
Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
- Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme
Keluhuran Perlembagaan
- Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan;
Kedaulatan Undang-Undang
Program/aktiviti yang berkaitan dengan undangundang;
Kesopanan dan Kesusilaan
Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman mengenai
tatasusila dan kebudayaan sesuatu kaum.

1
MODUL 1
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara

2.0 Minggu : PERTAMA


3.0 Tajuk : Mesyuarat Agung Kelab Rukun Negara

4.0 Objektif : 1. Membubarkan AJK Tahun 2012


2. Melantik AJK Tahun 2013
3. Mengesahkan pendaftaran ahli baru
4.
5.0 Alat Sokongan : 1. Fail Pengurusan
2. Surat Panggilan/Notis Mesyuarat Agung.
3. Takwim Tahunan (2013)
4.
6.0 Aktiviti : 1. Pembubaran AJK Tahun 2012
2. Perlantikan AJK Tahun 2012
3. Cadangan Yuran Kelab Setahun
4. Pembentangan aktiviti yang telah dirancang
sepanjang tahun
5. Membentuk Kumpulan
6.
7.0 Aktiviti : 1. Penerangan semula matlamat dan objektif Kelab
Peneguhan 2. Penerangan tentang tugas dan tanggungjawab
Jawatankuasa dan setiap ahli.
3. Penerangan alat tulis, seperti buku log/jurnal
yang perlu dibawa oleh setiap ahli setiap kali
menghadiri perjumpaan kelab.

8.0 Refleksi :

2
MODUL 2
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara


2.0 Minggu : KE-2
3.0 Tajuk : Kempen Mempamerkan Prinsip-Prinsip Rukun Negara
4.0 Objektif : 1. Supaya murid sentiasa menghayati falsafah serta
prinsip-prinsip Rukun Negara
2. Supaya murid sentiasa mengingati prinsip prinsip
Rukun Negara.
3. Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan
Negara
4.
5.0 Alat Sokongan : 1. Skrip ikrar rukun Negara
2. Lima Prinsip Rukun Negara
3.
6.0 Aktiviti : 1. Lafaz Ikrar Rukun Negara
2. Nyanyian Lagu Kebangsaan 'Negaraku Dan Negeri
Sabah Tanah Airku
3. Merancang untuk mengadakan dan melaksanakan
kempen mempamerkan Lima Prinsip Rukun Negara
di Papan-papan kenyataan setiap kelas
4.

7.0 Aktiviti : 1. Disiplin yang perlu ditegaskan semasa


Peneguhan menyanyikan lagu Lagu Kebangsaan 'Negaraku
Dan Negeri Sabah Tanah Airku
2. Setiap ahli diberi tugasan untuk memantau kelas-
kelas yang belum mempamerkan Lima Prinsip
Rukun Negara di papan kenyataan kelas
3. Lafaz Ikrar dan lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri
di wajib laksanakan setiap perjumpaan kelab.
8.0 Refleksi :

3
MODUL 3
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara

2.0 Minggu : Ke - 3
3.0 Tajuk : Rukun Negara dan 5 Prinsip Rukun Negara
4.0 Objektif : 1. Murid mengetahui apa itu Rukun Negara
2. Murid Mengetahui 5 Prinsip Rukun Negara
3. Murid Memahami setiap prinsip dalam 5 Prinsip
Rukun Negara
4.
5.0 Alat Sokongan : Nota / Penjelasan
1. Rukun Negara dan
2. Lima Prinsip Rukun Negara
3.
4.

6.0 Aktiviti : 1. Dalam kumpulan, ahli membaca dan memahami


teks edaran
2. Perbincangan dalam kumpulan dan
3. Pembentangan hasil dapatan
4.
5.

7.0 Aktiviti : 1. Menjawab soalan kuiz


Peneguhan 2.
3.

8.0 Refleksi :

4
MODUL 4
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD
1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara
Kepercayaan Kepada Tuhan
Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan
2.0 Minggu : Ke -4
3.0 Tajuk : Pertandingan Penyediaan Folio/Buku Skrap
4.0 Objektif : 1. Mengenali secara lebih dekat amalan ibadah
penganut agama lain.
2. Menyemai perasaan/sikap menghormati prinsip
kebebasan beragama di kalangan setiap
warganegara.
3. Memupuk sikap mencintai dan menghargai
anugerah Tuhan di kalangan murid.
4. Memberi kesedaran dan keinsafan kepada murid
tentang kesan terhadap alam sekitar akibat
daripada perbuatan manusia.
5. Menggalakkan penggunaan ICT untuk mencari
bahan
6. .
5.0 Alat Sokongan : Cadangan Tajuk Folio/Buku Skrap:
1. Kepercayaan kepada Tuhan - Rumah-rumah Ibadat
dan amalan ibadah rakyat Malaysia.
2. Keindahan dan kemusnahan alam ciptaan Tuhan -
Kepentingan alam sekitar kepada Manusia
3. Keratan akhbar, Majalah, buku-buku rujukan
4.
6.0 Aktiviti : 1. Mencari maklumat melalui bahan cetakan atau
elektronik
2. Mengumpul maklumat berkaitan dengan tajuk
pilihan
3. Menyusun maklumat
4.
7.0 Aktiviti : Pembentangan hasil tugasan
Peneguhan
8.0 Refleksi :

5
MODUL 5
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara


Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
- Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme
2.0 Minggu : Ke - 5
3.0 Tajuk : Pengkisahan Sejarah Negara, TokohTokoh
Negara Dan Tempatan
4.0 Objektif : 1. Mengenali dan menghayati sejarah negara.
2. Memupuk perasaan cintakan negara.
3. Menghargai jasajasa pemimpin tempatan dan
pejuang negara.
4. Mengingati dan menghayati sejarah dan
pembangunan negara.
5. Menghargai jasajasa pemimpin negara.
6.
5.0 Alat Sokongan : Bahan Cetakan

6.0 Aktiviti : 1. Membaca dan menghayati bahan maklumat yang


di edarkan
2. Memilih bahan untuk pengisahan
3. Dalam kumpulan, ahli berlatih untuk pengkisahan
pada perjumpaan yang akan datang
4.
5.
7.0 Aktiviti :
Peneguhan
8.0 Refleksi :

6
MODUL 6
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara


Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
- Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme
2.0 Minggu : Ke - 6
3.0 Tajuk : Pengkisahan Sejarah Negara, TokohTokoh
Negara Dan Tempatan
4.0 Objektif : 1. Menghargai jasajasa pemimpin tempatan dan
pejuang negara.
2. Mengingati dan menghayati sejarah dan
pembangunan negara.
3. Menghargai jasajasa pemimpin negara.
4. Memupuk kerjasama antara ahli dalam kumpulan
5.
5.0 Alat Sokongan : Bahan Cetakan

6.0 Aktiviti : 1. Pengkisahan Sejarah Negara, TokohTokoh


Negara Dan Tempatan dalam kumpulan
Atau
2. Pengkisahan Sejarah Negara, TokohTokoh
Negara Dan Tempatan secara individu

7.0 Aktiviti :
Peneguhan
8.0 Refleksi :

7
MODUL 7
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara


Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
- Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme
2.0 Minggu : Ke -7
3.0 Tajuk : Pertandingan Kebudayaan/ Kesenian Dan Warisan
4.0 Objektif : 1. Mencungkil bakat dan Membentuk keyakinan
diri.
2. Memberi pendedahan kepada murid tentang
kebudayaan dan kesenian kaumkaum lain.
3. Memupuk semangat patriotik dan menyuburkan
semangat perpaduan di kalangan murid.
4.
5.
5.0 Alat Sokongan : tayangan video, muzik tradisional
6.0 Aktiviti :
1. mencipta lagu patriotik
2. menyanyi lagu tradisional
3. Menari kebudayaan

7.0 Aktiviti : Buku skrap,


Peneguhan
8.0 Refleksi :

8
MODUL 8
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara


Keluhuran Perlembagaan
- Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan;
2.0 Minggu : Ke - 8
3.0 Tajuk : Permainan Berasaskan Prinsip Ketiga Rukun Negara
4.0 Objektif : 1. Mempertingkatkan kefahaman murid mengenai
system Perundangan Negara.
2. Meningkatkan pengetahuan dan perlembagaan
murid tentang system perlembagaan negara.
3. Memupuk perpaduan dan nilai kerjasama.

5.0 Alat Sokongan : Clue atau pembayang

6.0 Aktiviti : 1. Dalam kumpuluan, ahli membaca pembayang


atau clue untuk memulakan permainan Mencari
Harta Karun (Treasure Hunt)
2. Pencarian Harta Karun
3. Pengumuman pemenang

7.0 Aktiviti : 1. Rumusuan daripada guru-guru penasihat


Peneguhan 2. Lafaz ikrar 5 prinsip Rukun Negara
8.0 Refleksi :

9
MODUL 9
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara


Keluhuran Perlembagaan
- Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan;
2.0 Minggu : Ke - 9
3.0 Tajuk : Bulan Kesedaran Perlembagaan
4.0 Objektif : 1. Memberi kesedaran dan kefahaman tentang
keluhuran perlembagaan/pembentukan
perlembagaan/kontrak sosial.
2. Memupuk kesedaran kebangsaan yang
merangkumi Prinsip Rukun Negara.
3. Menghayati idea kebebasan dan demokrasi.
4. Mengetahui tentang latar belakang kronologi
Penggubalan perlembagaan Malaysia.
5. Memupuk semangat setia dan cintakan Negara

5.0 Alat Sokongan : Naskhah Perlembagaan Negeri/Persekutuan

6.0 Aktiviti : Mencipta lagu patriotik, melukis poster,


Menulis Esei Cerpen / Puisi
Kuiz Perlembagaan

7.0 Aktiviti : Aktiviti pertandingan


Peneguhan
8.0 Refleksi :

10
MODUL 10
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara


Kedaulatan Undang-Undang
Program/aktiviti yang berkaitan dengan undang-
undang;
2.0 Minggu : Ke-10
3.0 Tajuk : Kempen Mendaulatkan UndangUndang
Negara Dan Peraturan Sekolah

4.0 Objektif : 1. Memberi kesedaran tentang kepentingan undang


undang
Serta penghayatan terhadap tugas-tugas
penguatkuasa.
2. Menghayati cara undangundang dipraktikan.
3. Mengetahui cara-cara penggubalan dasardasar dan
Peraturan tertentu.

5.0 Alat Sokongan :

5.0 Aktiviti : 1. Penyediaan syarahan kepentingan mematuhi


undang-undang dan peraturan sebagai panduan
setiap warganegara
2. Penyediaan buku skrap Akibat dan kesan buruk
kerana melanggar undang-undang atau peraturan
tertentu
3. Pertandingan melukis / fotografi.

7.0 Aktiviti : - Memilih wakil dalam ahli untuk menyampaikan tajuk


Peneguhan syarahan yang telah disediakan
- Mempamerkan hasilan yang berkualiti
- Memberi ganjaran atau hadiah
8.0 Refleksi :

11
MODUL 11

MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)


SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara


Kedaulatan Undang-Undang
Program/aktiviti yang berkaitan dengan undang-
undang;
2.0 Minggu : Ke - 11
3.0 Tajuk : Permainan (Explolaw)
4.0 Objektif : 1. Menggalakkan interaksi antara ahli .
2. Memberi pengalaman kepada murid tentang
pelaksanaan undangundang.
3. Murid dapat mengetahui kepentingan mematuhi
peraturan walau di mana juga berada

5.0 Alat Sokongan : Buku peraturan sekolah, risalah undang-undang jalan


raya dan sebagainya.

6.0 Aktiviti : Permainan mengenali peraturan sekolah/undang-


undang
negara.

7.0 Aktiviti : Tayangan Multimedia/slaid berkenaan tugas-tugas unit


Penguatkuasa undangundang.
Peneguhan
8.0 Refleksi :

12
MODUL 12
MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM - KELAB RUKUN NEGARA (KRN)
SMK TAMBULION KOTA BELUD

1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara


4.1.5 Kesopanan Dan Kesusilaan
Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman
mengenai tatasusila dan kebudayaan sesuatu kaum.
2.0 Minggu : Ke -12
3.0 Tajuk : Kempen Berbudi Bahasa
4.0 Objektif : 1. Menentukan pertuturan yang baik di kalangan
murid.
2. Menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan
semua peringkat umur.
3. Memupuk sikap beradab sopan dikalangan murid.
4. Memupuk semangat perpaduan dan sahsiah yang
tinggi di kalangan murid.
5.
5.0 Alat Sokongan : Skrip atau senarai pelbagai laras bahasa
Contoh pelbagai situasi

6.0 Aktiviti : 1. Mengedar pelbagai situasi


2. Perbincangan dalam kumpulan untuk membuat
dialog dengan menggunakan laras bahasa yang
sesuai
3. Pembentangan
4.
5.

7.0 Aktiviti : Lakonan


Peneguhan
8.0 Refleksi :

13